İncircinin dediği

Gocagarının biri oğlunun yanında galırmış. Ama hayatından hiç memnunluk getirmezmiş. Devamlı ıhlanır, ahlanır, sümük çekermiş. Hukara gelini onu memnun etmek için elinden geleni yaparmış. Gene bir gün odada otururlarken kapının önünden satıcılar geçermiş. Gelini, gocagarıyı sevindirmek için:

- Anne, sağa bundan alayım?

- I, ıhh. İstemem.

- Bundan?

- A, aaa, istemem, dermiş da başga bişey demezmiş. Derkan, bu defa da kapının önünden bir incirci geçermiş. Gelin heman atılmış:

- Dur, sağa incir alayım. Sen inciri seven, deyerek incirciyi çağırmış. İncirci gelince, gelin:

- Bize bi ogga incir dart da içerden para alıp geleyim, demiş. Gelin içeri girinca, incirci gocagarının sümük çektiğini görmüş. Yanına giderek:

- Neyin var ya gocagarı? diye sormuş. Gocagarı cevap vermeyip fena fena bakmış incircinin yüzüne. Bunun üzerine incirci da:

- Bilin be gocagarı, ben senin ne istediğini bilirim. Senin canın goca ister be, goca, demiş.

Bunu duyan gocagarı:

- İsterim ya, demiş.

Bu arada gelin içerden parayı getirmiş. Parayı alan incirci oradan uzaklaşmış. Gelin bakmış bu sefer da gaynanası derin derin iç çeker. Gelini:

- Eee, nedir be ana derdin? Söyle da gurtul sen da biz da, demiş. Bunun üstüne gocagarı:

- İncircinin dediği, incircinin dediği deyi başlamış söylenmeye.

Gece olup da gadının gocası eve gelinca, bütün olup biteni gocasına anlatmış. Adam:

- Bir da ben sorayım bakayım. Belkim bana söyler ne istediğini, demiş. Gocagarının yanına gidip:

- Neyin var be ana? Bir şey istersan çekinme da söyle, demiş. Bunun üzerine anası:

- İncircinin dediği, incircinin dediği, deyi dutturmuş gene. Yalnız bunu söyler, başga da bir şey söylemezmiş. Oğlu da sinirlenmiş, onu oracıkta bırakıp gaçmış. Ertesi gün sabah olunca adam evinden çıkıp incirciyi aramaya başlamış. Akşama doğru bulmuş.

- Yahu demiş, sen bizim gocagarıya ne dedin da ‘incircinin dediği incircinin dediği’ der başga da bir şey söylemz. İncirci da:

- Vallahi senin gocagarı ıhlanır, sümük çekerdi. Ben da merak ettim neyin var be gocagarı deyi sordum. Fena fena bagdığını görünca, vallahi sen goca isden dedim gendine, demiş.

Adam:

- Demek öyle haa!... deyip doğru eve gitmiş. Anasına:

- Be ana sana goca alayım isten? demiş. Gocagarının keyfi yerine gelmiş. Sevincinan:

- İsterim ya, isterim ya demiş. Oğlu da:

- Tamam böyce sabahı damda et, yarın da seni evlendirelim, demiş. Gocagarı:

- Tamam, deyip dama çıkmış. O gece da gırağıdan ortalık geçilmezmiş. Gocagarı:

- Böyce tuftur (soğuk) gece, yarın gucak gucağa; böyce tuftur gece, yarın gucak gucağa, deye deye donup nalları dikmiş.

Ben da bırakdım da geldim.