Sosyal-Demokrat Parti Programının Taslağı ve Açıklaması - Diğer diller