"Sayfa:Tarihi edebiyati Osmaniyye.pdf/10" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Sayfa gövdesi (bağlamada kullanılacak metin):Sayfa gövdesi (bağlamada kullanılacak metin):
5. satır: 5. satır:
 
Gayesine gelince: tafsilatına itla' suretiyle edebiyat-ı hazıranın menabi' ve müvelledatını tayin ile ibretbin olmak ve buna kıyasen terakkiyat ve tekamülat-ı atiyesi esbabnı istihzar eylemekdir.
 
Gayesine gelince: tafsilatına itla' suretiyle edebiyat-ı hazıranın menabi' ve müvelledatını tayin ile ibretbin olmak ve buna kıyasen terakkiyat ve tekamülat-ı atiyesi esbabnı istihzar eylemekdir.
   
Ali Ekrem Bey Efendi geçen sene
+
Ali Ekrem Bey Efendi geçen sene virdiği derslerde [1] buralardan bahs itdiği sırada bu fennin gayesini ifadat-ı atiye ile daha güzel:
  +
  +
«Mesail-i edebiye-i maziye ile tevaggul itmek, maziye rücu' dimek »
905

değişiklik