"Sayfa:Tarihi edebiyati Osmaniyye.pdf/10" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Sayfa gövdesi (bağlamada kullanılacak metin):Sayfa gövdesi (bağlamada kullanılacak metin):
3. satır: 3. satır:
 
tahtında olarak - zaman zaman geçirdiği devrelerle o devrelerde zuhur iden ashab-ı asar ve eserlerinden ve her devrin kendisinden sonra gelen devirlerindeki tesiratından- lisanın dahi terakkiyat ve tekamülatı nazar-ı itibara alınmak şartıyla - bahis olan fendir.
 
tahtında olarak - zaman zaman geçirdiği devrelerle o devrelerde zuhur iden ashab-ı asar ve eserlerinden ve her devrin kendisinden sonra gelen devirlerindeki tesiratından- lisanın dahi terakkiyat ve tekamülatı nazar-ı itibara alınmak şartıyla - bahis olan fendir.
   
  +
Gayesine gelince: tafsilatına itla' suretiyle edebiyat-ı hazıranın menabi' ve müvelledatını tayin ile ibretbin olmak ve buna kıyasen terakkiyat ve tekamülat-ı atiyesi esbabnı istihzar eylemekdir.
Gayesine gelince:
 
  +
  +
Ali Ekrem Bey Efendi geçen sene
905

değişiklik