"Resmî Gazete/14 Nisan 2020" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
* [[/Yurt Dışında Organize Sanayi Bölgesi Kurulması, İşletilmesi ve Bu Kapsamdaki Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar]]
* [[Resmî Gazete/14 Nisan 2020/2405 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı|Bursa İlinde Yapılacak Olan Yeni Nesil Yüksek Basınçlı Benzinli Enjektör Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin 2/8/2018 Tarihli ve 11 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar]]
* [[Resmî Gazete/14 Nisan 2020/2405 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı|Rize İli, Çayeli İlçesine Doğal Gaz Ulaştırılabilmesi İçin İhtiyaç Duyulan RMA Şehir Giriş İstasyonunun Yapımı Amacıyla, Yaka Mahallesi Sınırları İçerisindeki Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar]]<br>
 
=== ATAMA KARARLARI ===
 
=== YÖNETMELİKLER ===
 
* [[Resmî Gazete/14 Nisan 2020/Askerî Savcılıklarında Görevlendirilen Hâkim, Cumhuriyet Savcı ve Yardımcılarının Not ve Sicillerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik|Askerî Yargıtay, Askerî Yargıtay Başsavcılığı Sıkıyönetim Komutanlıkları Askerî Mahkemeleri ve Askerî Savcılıklarında Görevlendirilen Hâkim, Cumhuriyet Savcı ve Yardımcılarının Not ve Sicillerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik]]<br>
–– [[/Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik]]<br>
––* [[/LisansüstüIsı EğitimSayaçları veMuayene ÖğretimYönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik|Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik]]<br>
––* [[/YurtdışıLisansüstü YükseköğretimEğitim Diplomalarıve TanımaÖğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik|Lisansüstü Eğitim ve DenklikÖğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik]]<br>
* [[/Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik|Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik]]<br>
 
=== TEBLİĞLER ===
 
[[/İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/5)]]<br>
* [[/İthalatta HaksızGözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/5)|İthalatta RekabetinGözetim ÖnlenmesineUygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/75)]]<br>
* [[/İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/7)|İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/7)]]<br>
=== YARGI BÖLÜMÜ ===
 
12.998

değişiklik