"Resmî Gazete/14 Nisan 2020" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
 
=== KANUNLAR ===
 
* [[Resmî Gazete/14 Nisan 2020/7228 numaralı kanun|Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesinin Gazze’de Ortak İşletilmesi ve Devri ile Filistin Vatandaşlarının Tıpta Uzmanlık Eğitimini Türkiye’de Almasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]]<br>
[[/Transit ve Ulaştırma İş Birliği Anlaşması (Lapis Lazuli Güzergâh Anlaşması)’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun|Transit ve Ulaştırma İş Birliği Anlaşması (Lapis Lazuli Güzergâh Anlaşması)’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]]<br>
* [[/TürkiyeTransit Cumhuriyetive HükümetiUlaştırma ileİş KırgızBirliği CumhuriyetiAnlaşması Hükümeti(Lapis ArasındaLazuli SosyalGüzergâh Güvenlik AnlaşmasınınAnlaşması)’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun|Türkiye CumhuriyetiTransit Hükümetive ileUlaştırma Kırgızİş CumhuriyetiBirliği HükümetiAnlaşması Arasında(Lapis SosyalLazuli GüvenlikGüzergâh AnlaşmasınınAnlaşması)’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]]<br>
*[[/Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya FederalKırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında TicariSosyal veGüvenlik Ekonomik İş Birliği Mutabakat ZaptınınAnlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun|Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya FederalKırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İş BirliğiSosyal MutabakatGüvenlik ZaptınınAnlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]]<br>
*[[/Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ÖzbekistanNijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında AskeriTicari Eğitimve Öğretim AlanındaEkonomik İş Birliği ProtokolününMutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun|Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ÖzbekistanNijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında AskeriTicari Eğitimve Öğretim AlanındaEkonomik İş Birliği ProtokolününMutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]]<br>
*[[Resmî Gazete/14 Nisan 2020/7233 Numaralı Kanun|Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş HalkÖzbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında AskerîAskeri Eğitim ve Öğretim Alanında İş Birliği AnlaşmasınaProtokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 1Kanun|Türkiye NumaralıCumhuriyeti DeğişiklikHükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim Öğretim Alanında İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]]<br>
*[[Resmî Gazete/Türkiye14 CumhuriyetiNisan Hükümeti2020/7233 ile Ukrayna Hükümeti ArasındaNumaralı Kanun|Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile UkraynaBangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında GelirAskerî Eğitim ve ServetÖğretim Üzerindenİş AlınanBirliği VergilerdeAnlaşmasına Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına EngelDair Olma1 AnlaşmasınıNumaralı DeğiştirenDeğişiklik ProtokolünProtokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]]<br>
*[[Resmî Gazete/14 Nisan 2020/7234 Numaralı Kanun|Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti veile AvrupaUkrayna BölgeHükümeti OfisiArasında VasıtasıylaTürkiye DünyaCumhuriyeti SağlıkHükümeti Örgütüile Ukrayna Hükümeti Arasında İnsaniGelir ve SağlıkServet AcilÜzerinden DurumlarınaAlınan HazırlıklılıkVergilerde DSÖÇifte CoğrafiVergilendirmeyi AyrıkÖnleme Ofisinin İstanbulve Türkiye’deVergi KurulmasınaKaçakçılığına İlişkinEngel EvOlma SahibiAnlaşmasını ÜlkeDeğiştiren AnlaşmasınınProtokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]]<br>
*[[Resmî Gazete/14 Nisan 2020/7235 Numaralı Kanun|Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Bölge Ofisi Vasıtasıyla Dünya Sağlık Örgütü Arasında İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisinin İstanbul Türkiye’de Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]]<br> [[/Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]]<br> [[/Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF) Hakkında Kısmi Revizyonun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]]<br> [[/Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Tebdiline İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]]<br> [[/Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]]<br> [[/Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]]<br> [[/Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veri Paylaşımına İlişkin İş Birliği Uygulama Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]]<br>
[[/Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]]<br>
[[/Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF) Hakkında Kısmi Revizyonun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]]<br>
[[/Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Tebdiline İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]]<br>
[[/Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]]<br>
[[/Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]]<br>
[[/Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veri Paylaşımına İlişkin İş Birliği Uygulama Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]]<br>
 
== YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ==
12.998

değişiklik