"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982)/III. Kısım/III. Bölüm" sayfasının sürümleri arasındaki fark

=====7. Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi=====
 
'''Madde 152.- '''Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanunCumhurbaşkanlığı hükmünde kararnameninkararnamesinin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddîciddi olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır.
 
Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını ciddî görmezse bu iddia temyiz merciince esas hükümle birlikte karara bağlanır.
103

değişiklik