"2. Ergenekon İddianamesi/III. BÖLÜM ÖRGÜTÜN İŞLEDİĞİ SUÇLAR" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
imla AWB ile
k (195.46.148.130 mesaj tarafından yapılan değişiklikler geri alınarak, Uğurkent tarafından değiştirilmiş önceki sürüm geri getirildi.)
k (imla AWB ile)
== YASAMA VE YÜRÜTME ORGANINI ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS (Darbeye teşebbüs) ==
 
Darbe, askeri darbe veya hükumethükûmet darbesi olarak da ifade edilmektedir. Darbe devletin emrindeki askeri kurumlara mensup kişi veya kişilerin ani olarak anayasal olmayan yollarla mevcut hükumetihükûmeti devirmesi ve iktidara el koyması olarak tanımlanmıştır.
20. yüzyılda askeri darbeler yaygın olarak Latin Amerika’da Arjantin, Şili, Asya’da Birmanya, Avrupa’da Yunanistan ve Türkiye gibi özellikle gelişmekte olan ülkelerde gözlemlenmiştir. Bunların yanı sıra daha birçok az gelişmiş ülkelerde askeri darbeler yaşandığı görülmüştür. Sonuç olarak askeri darbeler Dünya’da hiçbir ülkeye huzur, adalet ve demokrasi getirmediği gibi bilakis her askeri darbede toplumlar demokrasiden insan haklarından ve özgürlüklerden uzaklaşmışlardır.
 
-Darbe Planlarının uygulamaya geçilmesinin delilleri, başlıkları altında ayrıntılı olarak anlatılacaktır.
 
Diğer taraftan Ergenekon terör örgütünün 2003-2004 yıllarında gerçekleştirmeyi amaçladığı darbe planları çerçevesinde yaptığı çalışmalara bakıldığında, sanık İlhan SELÇUK’ un da içinde yer aldığı 9 mart 1971 darbe teşebbüsünden önce ülkede gerçekleştirilen işçilerin sokağa dökülmesi ve provokatif amaçlı toplumsal gösteri ve yürüyüşler düzenleme, söz konusu darbe çalışmaları kapsamında, üniversite öğrencileri, sendikalar ve derneklerin manipilasyonlarla sokağa dökülerek hükumetihükûmeti protesto eden gösterilerilerinin detaylı olarak planlandığı, medya ve kitle iletişim araçları ile propaganda ve psikolojik harekat teknikleri kullanılarak geniş halk kitlelerini tahrik edici yayınlar yapıldığı, bu yayınlarda ülkenin her yanının işgal edildiği, vatanın elden gittiği evham ve hezeyanları uyandırılarak halkın hükumetehükûmete karşı ayaklanmasını sağlamaya çalıştıkları ve böylelikle Türk Silahlı Kuvvetlerini müdahalede bulunmaya teşvik ettikleri anlaşılmaktadır.
 
Söz konusu darbe planları çerçevesinde, Aydınlık dergisi ve Cumhuriyet gazetesinin özellikle 2003 ve 2004 yıllarındaki yayınlarına bakıldığında,örgütün amacı doğrultusunda hazırlanan darbe planları çerçevesinde üst sevyede psikolojik harekat ve propaganda yaptıkları belirlenmiştir.
ERGENEKON dokümanı incelendiğinde, Ergenekon terör örgütünün temel nihai amaçlarına ulaşmak için kullandığı yöntemlerden birisi de siyaset dünyasına yön verilmesi faaliyetidir. Söz konusu slaytların devam eden incelemelerinde, Cumhuriyet Çalışma Grubu bir taraftan ülkede irtica tehlikesi varmış şeklinde kamuoyu oluşturmaya çalışırken diğer taraftan da AKP’ye yönelik siyasi çalışmalar yaptığı görülmüştür.
Dolayısıyla Cumhuriyet çalışma grubunun faaliyetlerine bakıldığında, bir taraftan ülkede irtica tehlikesi var şeklinde kamuoyu oluşturarak planladıkları darbeye zemin hazırlamaya çalışırken, diğer taraftan da mevcut hükumetihükûmeti bölüp parçalayıp darbe planları çerçevesinde ülkede siyasi istikrarsızlık meydana getirmeyi hedefledikleri anlaşılmaktadır.
Cumhuriyet Çalışma Grubunun kuruluşu, teşkilatlanması, amaçları ve faaliyetlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için ele geçirilen power point sunumlarının içerikleri ayrıntılı olarak sırası ile anlatılacaktır.
Ayrıca İstanbul’da Ali Müfit GÜRTUNA’nın DYP’ye angaje edilmesi, Ankara’da İ.Melih GÖKÇEK ile R.T. ERDOĞAN arasındaki güvensizlik ortamından istifade edilerek, İ.Melih. GÖKÇEK’in saf dışı edilmesi ve Turgut ALTINOK’un DYP’ye angaje edilmesi, Diğer illerde de aday şahsiyeti bazında benzer çalışmaların yapılması gerektiği,
 
R.T. ERDOĞAN ve hükumetininhükûmetinin laiklik ve dinsel temelli argümanlar yerine; Kamu Yönetimi Yasa Tasarısının ulusal birliğimizi ve üniter yapımızı tehdit eden durumu, Irak, Kıbrıs, Yunanistan ve Ermenistan politikalarındaki gayri milli yaklaşımlar, Uzan grubuna yönelik tutumdaki sapmalar, Etnik köken ayrımcılığı yapması ve gayri ahlaki tutum ve davranışları kullanılarak kamuoyunda küçük düşürülmesinin önem arz ettiği belirtilmiştir.
 
Vakit gazetesinin saldırılarına karşı alınacak tedbirlerin ise legal ve illegal faaliyetler olmak üzere 2 ayrı başlık altında belirtildiği,
İrtica İle Mücadele Semineri Çalışması kapsamında; Jandarma Bölge Komutanlıklarınca icra edilecek irtica ile mücadele seminerlerinden birincisinin 26-27 Ocak 2004 tarihleri arasında Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığında icra edileceği, diğer komutanlıklar için hazırlanan emirlerin arz aşamasında olduğu belirtilmiştir.
 
Hükümetin acil eylem planı başlığı altında; Recep Tayyip Erdoğan tarafından 16 Kasım 2002 tarihinde kamuoyuna açıklanan Acil Eylem Planı’nda 205 faaliyetin yer aldığı, bu eylem planından sadece 54’ünün tamamlandığı ve planının gerçekleşme oranının % 26 düzeyinde kaldığı, fakat hükumetinhükûmetin bu durumu medyaya %70 olarak yansıttığı, ayrıca gerçekleştirilen eylem planları ile ilgili değerlendirmeler yapıldığı görülmüştür.
 
Cumhuriyet platformu çalışmaları başlığı altında; Ulusal Birlik Hareketi STK Platformundan bahsedildiği ve Prof. Dr. Bülent BERKARDA imzası ile gönderilen Ulusal Birlik Hareketi’ne Davet başlıklı davetiyenin slaytlara yansıtıldığı görülmüştür. Bu davetiyede Türkiye’nin içte ve dışta yitirme noktasına geldiği ulusal hak ve değerlerine sahip çıkacak bir dayanışma ve birleşme hareketine ihtiyacı olduğu, bilinçli ve sorumlu sivil toplum kuruluşları ve yurttaşlar olarak halkımızda ulusal hedef ve güven yaratmak için toplumun ulusalcı güçlerini birleştirip eşgüdümünü sağlamak amacıyla neler yapılacağını araştırmak için geniş katılımlı bir toplantı düzenlediklerinin anlatıldığı görülmüştür.
- Doğan Grubu’nun, Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ) için yapması gereken 271.3 trilyon TL. tutarındaki ödemenin, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile ötelenerek (5) yıla yayıldığının,
 
- Çukurova Grubu’nun, TMSF’na devredilen Pamukbank ile diğer şirketlerindeki sorunları aşmak amacıyla hükümethükûmet yetkilileri ile anlaştığı,
 
- Sabah Grubu’nun, Dinç BİLGİN’e ait olan ve TMSF’na devredilen Etibank ile ilgili anlaşma yaptığı,
 
- Uzan Grubu’nun, Kepez Elektrik ve Çukurova Elektrik A.Ş (ÇEAŞ)’ne el konulmasının ardından, BDDK nın İmar Bankası’na, ve ADABANK’a el konulmasına tepki olarak, başlangıçta hükumetehükûmete sert eleştirilerde bulunurken, son zamanlarda anlaşma zemini aradığının belirtildiği görülmüştür.
 
'''HÜKÜMETİN, TEK BAŞINA İKTİDAR İMKANLARINI KULLANARAK, MEDYAYI KONTROL ALTINA ALMA GAYRETLERİ BAŞLIĞI ALTINDA;''' Irak, Kıbrıs ve AB konularında uyguladığı politikalar nedeniyle medyadan yoğun eleştiriler alan hükumetinhükûmetin medya kuruluşları sahipleri üzerine baskı yaparak;
 
- Milli menfaatler çerçevesinde faaliyet gösteren bazı program yapımcıları ve köşe yazarlarının görevlerine son verilmesi veya etkinliklerinin azaltılmasını sağlandığı “Ceviz Kabuğu”, “Panaroma” gibi programların yayından kaldırılmasının örnek olarak verildiği,
SONUÇ BAŞLIĞI ALTINDA; Hükumetin ulusal basın ve yayın kuruluşlarını kendi menfaatleri doğrultusunda kullandığı, BDDK, TMSF, Merkez Bankası v.b. özerk kuruluşlardaki yöneticileri, baskı ve karalama kampanyaları ile istifa ettirerek, ekonomiyi denetleyen ve yönlendiren kurum ve kuruluşları kontrol altına almaya çalıştığı ve aynı zamanda iktidar partisinin yerel yönetimleri ele geçirerek, gelecek seçimleri de garantileme, genel seçimlerde aldığı oy oranının üzerinde oy ile devletin tüm oluşumlarını kendi isteği doğrultusunda değiştirebilme potansiyeline ulaşmayı hedeflediğinin değerlendirildiği anlaşılmaktadır.
TEKLİFLER BAŞLIĞI ALTINDA İSE; “Belirlenecek esaslar çerçevesinde, mevcut hükumetinhükûmetin ulusal çıkarlarımıza ters düşen uygulama ve icraatlarının, bazı ulusal yayın kanallarına maniple edilmesi”,
 
-“Diğer medya kuruluşlarından farklı olarak, Cumhuriyet kazanımlarını savunmada istikrarını muhafaza eden Cumhuriyet gazetesinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi kapsamında, TSK birimlerinde satışı ve TSK’ne bağlı kurum ve iştiraklerce desteklenmesi (Oyak Bank’ın reklam vermesi v.b.)”,
Sonuç:Hükümetin medyaya yönelik faaliyetlerine karşı bu çalışma kapsamında önerilen tedbirler alınacağı,
 
Yapılacak Faaliyetler: Belirlenecek esaslar çerçevesinde, mevcut hükümetinhükûmetin ulusal çıkarlara ters düşen uygulama ve icraatlarının, bazı ulusal yayın kanallarınca maniple edilmesinin sağlanacağı,
 
-Cumhuriyet Gazetesinin desteklenmesi ve güçlendirilmesinin inceleneceği, İktidar partisi tarafından tasfiye edilen ulusalcı ve milliyetçi basın mensuplarının görevlendirilmesi konusunun inceleneceği,
Altınokta Körler Derneği adına Tufan İŞLİ’nin Konuşması’ından; 500 bin kişi adına konuştuğu, Bu tarihsel toplantının ülkenin bağımsızlığının tehlikede olması nedeniyle yapıldığı, Kuvayı Milliye ateşinin her tarafa yayılması, bütün ulusal güçlerin kurmay merkezinin oluşturulmasının gerektiği, Artık klasik anlayışla sağ-sol karşıtlığının sona erdiği, ortak ağ örülmesine ihtiyaç olduğu, Emperyalizme karşı ulusal güçlerin birlikteliğinin savunulmasının gerektiği, Sözün yerine eylem zamanının geldiği, Türkiye’nin 1919 koşullarında olduğu ,
 
Ulusal Kanal adına Ferit İLSEVER’in Konuşması’ndan; Kuvayi milliye hareketinin sesi ve gözü olacakları, Buradan bir milli kongre kararıyla çıkılmasını, Ülkemizin uçurumdan aşağı yuvarlandığı, Kuvayi Milliye Merkezlerinin birleştirilmesini, Bir milli hükümethükûmet kararı ile bu toplantıdan çıkılması gerektiği, “Ya Türkiye Cumhuriyeti bu AKP’yi yıkacaktır, ya da AKP Türkiye’mizi yıkacaktır. Buranın eylem karargahı olmasını istiyorum.” şeklinde,
 
İ.Ü. adına Yaşar HACISALİHOĞLU’nun Konuşması’ndan; Üretilen bilginin bilince dönüşmediği sürece hiçbir anlam taşımadığı, Kapı kapı Anadolu’nun gezilmesi gerektiği, Denktaş’ın bir kararı olduğu ve şunu yaptığı, “Kıbrıs’ı ben vermiyorum, kim verecekse o gitsin demek istediği” ,
Bahse konu şantaj kasetinin veya bu yollu imaların yer aldığı görüntü ve ses kayıtlarının temin edilmesi, söz konusu kasetin elde edilmesi sonrasında iktidar partisinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi için kullanılması gerektiği,
 
5. Tema başlığı altında; perde arkasında hükümetihükûmeti yöneten 2 Amerikalı, 2 İngiliz ve İsrailliden oluşan grubun varlığından söz edildiği, Tayyip (Erdoğan) ın, başkanlığı bu şahıslara kiraladığından bahsedildiği, hükümetinhükûmetin bütün icraatlarının perde arkasından planlandığı ve yönlendirildiği, Tayyip (Erdoğan) ve birçok bakanın dublör olduğu, bu komitenin İstanbul da olduğu,
İstanbulda çalıştığı söylenen komitenin takibe alınarak kimliklerinin ortaya çıkarılması, yerel seçimler öncesinde ve AKP nin faaliyetlerinin ortaya konulması gerektiği her şartta bu bilgilerin kullanılabileceğinin belirtildiği,
 
==ASKERİ MÜDAHALEYE ZEMİN HAZIRLAMA VE GERÇEKLEŞTİRME YÖNÜNDEKİ PLANLAR==
 
Şüphelilerden ele geçirilen dokümanlardaki bilgilerden ERGENEKON terör örgütünün 2003-2004 yıllarında ve sonrasında mevcut hükumetihükûmeti silahı zoru ile devirip antidemokratik yollarla devlet idaresini ele geçirmeyi planladığı, bu çerçevede ise “SARIKIZ”, “AYIŞIĞI”, “YAKAMOZ ve “ELDİVEN” olmak üzere (4) ayrı darbe planı hazırlığı yaptığı anlaşılmaktadır.
 
Söz konusu darbe planları incelendiğinde, “SARIKIZ” kod adlı darbe planının, darbe öncesi ülkede darbe zemini oluşturmak için yapılması gereken faaliyetleri içerdiği, “AYIŞIĞI” ve YAKAMOZ” kod isimli darbe planlarının ise Darbenin bizzat aktif olarak nasıl ve ne şekilde yapılması gerektiğini, “ELDİVEN” kod isimli darbe planının ise gerçekleştirilecek darbe sonrası yapılacak faaliyetleri kapsadığı anlaşılmıştır.
Sokaklar afiş astıracaktık
 
Dernekler ile temas edip onları da hükumethükûmet aleyhine teşvik edecektik.
 
Bütün bu olayları yurt çapında yapacaktık
Konu ile ilgili Özden ÖRNEK’in günlüklerine bakıldığında,
 
“28 eylül 2003” başlıklı notta, “Azizlere öğle yemeğine oradan da Mustafa Özkan’lara gittik Amacım Mustafa Özkan ‘dan İstanbul’da siyasi yönden neler olduğuna dair bilgiler almaktı. Nitekim bazı çok kıymetli bilgiler aldım.Aydın Doğan’ın 2,5 milyar riski olduğu ve hükumethükûmet ne derse yapmak zorunda olduğu, AKP’nin Abdullah Gül ve çevresi tarafından ikiye bölünme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu gibi.” ,
 
“9 Aralık 2003” başlıklı notta, “Sergide MÖ ile görüştüm. Ve kendisine artık basının desteğine ihtiyacımız olduğunu söyledim. Kendisi her türlü yardımı yapacağına söz verdi. Bu arada Kuran kursları hakkındaki yönetmelik değişikliklerini konuştuk ”Zapsu’ya intihar ettiniz neden böyle aptal işler yapıyorsunuz” demiş. Zapsu hemen yönetmeliği iptal ettireceğini söylemiş. Bu arada Orhan Paşa ile de görüştüm ve kendisine Aydın Doğan’ın çok dikkatli olmasını, onun kuyusunu kazmak da olduklarını, bizimle beraber olmasını ve halkı aydınlatacak yayınlar yapmalarını söyledim. Bu arada Aydın beyi eve yemeğe davet edeceğimi de anlattım.” ,
Durum dışardan nasıl görünüyordu. SD ülkenin süratle bir felakate doğru gittiğini ve askerin yalnız kaldığını hemen tedbir alınması gerektiğini söylemiş.Askerle teskere de hata yaptılar ve 50 yıllık dostumuz ABD yi reddettiler. Dolayısı ile bugüne kadar arkalarında olan Pentagon desteğini kaybettiler. Tersine bu adamlar ABD ve AB’yi arkalarına alarak istediklerini yapmaya başladılar. Üniversiteler, basın ve halk desteği olmadan asker bir şey yapamaz. Bu nedenle zor da olsa bu ilişkiyi kurmaları lazım ve ABD ile soğumuş olan ilişkilerin en kısa zamanda düzeltilmesi gerekir demiş.
 
Basın ile aramızı nasıl düzeltebiliriz diye konuştuk. Kendisi bu işin zor olduğunu hepsinin kendi ticari ilişkileri nedeni ile hükumetehükûmete göbekten bağlı olduklarını ve kolay kolay hükumethükûmet aleyhine bir yazı yazamayacaklarını, hepsinin devlete borcunun bulunduğunu anlattı. Bilhassa Aydın Doğan üzerinde durarak en büyük medya patronu olması nedeni ile aramızı nasıl düzeltebileceğimiz konusunu araştırdık. Kolay olamayacaktı ama MÖ bize tüm medya patronlarına işin kötüye gittiğine ve tedbir alınmazsa çok geç olacağı konusunu anlatarak onları iknaya çalışacağını söyledi.
 
Yeni bir oluşumu herkesin aradığını ama kimsenin bir lider bulamadığını anlattı. Bu arada İstanbul TV’nin seçimlerden sonra ele geçirilmesini mümkün olup olmadığı konusu Kara Kuvvetleri Komutanı tarafından gündeme getirildi. MÖ bunun kolay ama idamesinin çok zor olacağını belirtti. Kendisinin olduğunu zannettiğim Haber Türk kanalını bu maksatla bize sonsuz olarak kullanabileceğini ifade etti.
 
Sivilin görüşünün Genelkurmay Başkanının çok pasif olduğu şeklinde ifade etti. SD ayırca Kıbrıs konusunun ve kürt devleti kurulmasının ülkemiz için çok önemli olduğunu ve eğer Kıbrıs konusunda hükumethükûmet taviz verirse kendisinin yollara düşeceğini ifade etmiş. Kıbrıs’ta en iyi yolun çözümsüzlük olduğunu belirtmiş. Uzun konuşmalarda sonra bizim aldığımız mesaj veya yaptığımız değerlendirme şöyleydi:
 
Basının desteğini almak oldukça zordu ama denenmek mecburiyetindeydik.
 
Üniversitelerde talebeleri sokağa dökecek temaslara başlamamız gerekiyordu.
Kıbrıs konusunda milli dayanışma hükumetininhükûmetinin kurulmasının ve Annan planının üzerinden müzakerelere başlanması gerektiği” ,
 
“25 Aralık 2003” başlıklı notta, “14:30 - 15:30 - (E) Org. Kemal Yavuz ve Tuncay Özkan'ın Ziyareti” “Tuncay Özkan daha önce Show TV’de görev yapıyordu. Ancak bu hükümethükûmet kendi aleyhinde yayın yapan tüm kişileri ya oldukları gazetelerden çıkarttı yada televizyonlardan uzaklaştırdı. Kemal Yavuz generalde aynı durumda . Bende kendilerine yardım edebilmek için MÖ ile konuştum. Tuncay Özkan Müfit Gürtuna’nın İstanbul TV’sini satın almak istiyor ve AKP’nin yerel seçimlerde İstanbul’dan çıkaracağı adaya karşılık Ali Müfit Gürtuna’yı birleşik cephenin adayı olarak gösterilmesini koordine ediyor. Şimdilik ANAP ve DYP ile anlaşma sağlamış.” ,
 
“7 Ocak 2004” başlıklı notta “Tuncay Özkan Show TV’den ayrıldıktan sonra Org. Kemal Yavuz İle beni ziyarete gelmişti. O zaman kendisi ile İstanbul Belediye başkanlığına adaylık meselesi ve ulusalcı bir TV istasyonu ve diğer medya vasıtalarının kurulması konusunda görüşme yapmıştık. Bu konuşma üzerine bende MÖ ile görüşmüştüm. Kendisine MÖ’nün bana söylediklerini iletim. Ali Müfit Gürtuna adaylığa tam razı olmamakla beraber CHP desteklemeye karar vermiş. Şimdi DSYP’yi ikna etmeye çalışıyor. Daha MHP ile görüşecek. TV kanalını satın almak için gücü yetmemiş. Gürtuna İstanbul TV için çok para istemiş. Esasında kendisi bu istasyonu mütahitlere bedava kurdurmuş. Adam be para etme ama çaresizlikten başka yapacak bir şey yok dedi. Kendi istasyonu ve gazetesini kurmak inin yabancılar ile temasta . Dış finansman sağlayıp öyle faaliyete geçmeyi düşünüyor. Benden UYAK’ın kurulacak şirkete hissedar olmasını ve böylece BAŞBAKAN RECEP TAYYIP ERDOĞAN’a karşı bir çeşit koruma sağlamayı istedi. Bende kendisine elimden geleni yapacağım dedim. Bana kendi hazırladığı “Türk Medyası” ,le ilgili bir kitap verdi. İçinde her türlü ilişki ve rezaleti bulabilirsiniz dedi. Medya desteği olmadan ulusalcıların BAŞBAKAN RECEP TAYYIP ERDOĞAN ve partisi ile başa çıkması mümkün değil. Bu nedenle TÖ’nün desteklenmesi gerekir. Bende uyandırdığı intiba dürüst ve yılmayacak bir kişi. Bilgili bir görüntüsü var. Hiç değilse mesleğini iyi bildiği intibaı uyandı. “,
 
“10 Ocak 2004” başlıklı notta, “Akşam Jandarma’nın Anıttepe’deki tesislerine gittim. Jandarma Genel Komutanı il beraber Aydın Doğan ile yemek yiyecektik. Aydın Doğan’ın(AD) yanında Mehmet Ali Yılmaz ve Fikret Bila vardı. Beraber olmamızın amacı AD’a bazı mesajlar vermekti. Öncelikle basının satılmış bir hale geldiğini değerlendirdiğimizi kendisinin bu konudaki görüşünün ne olduğu, ikinci olarak bu hükumetehükûmete karşı hepimizin aynı gemide olduğunu ve gemi batarsa hep beraber batacağımızı. Aleyhimize yazı yazanlara kendi gurubunda destek vermemesini söyleyecek ve onlarında son günlerdeki olaylar hakkındaki görüşlerini alacaktı. Nitekim konuşmalarımız bu merkezde devam etti. Kendisi bize medyanın ekonomik durumunu izah etti. Ona göre medyanın kendisi hariç bütün patronları mali yönden hükumetehükûmete muhtaç hale getirilmişti. Bu nedenle hükumetehükûmete karşı çıkmaları mümkün değildi. Karşı çıkanların hayatı söndürülecekti. Nitekim. Bazı yazarlar hükumethükûmet aleyhine yazdıkça RECEP TAYYIP ERDOĞAN’ın müdahaleleri ile kendilerini işten çıkarılmışlardı. Tuncay Özkan, Sedef Karbaş, Televizyonlardaki bazı programalar gibi. Bu arada Tuncay Özkan’ı çok sevdiğini ama kendisine şu sıralarda hiç bir şey yapamıyacağını söyledi. Yemek bittiğinde ben sizin mesajınızı aldım dedi. Bizde kendisine “iş adamı olarak bazı sıkıntılarınızın olabileceğini anlıyoruz. Ama bazen hükumethükûmet lehinde de yazmamak karşı tarafa destek vermektir.” dedik. Yemekden çıkarken Jandarma Genel Komutanı bana bir dokuman verdi. Eve gittiğimde dokumana baktım AKP’nin hemen hemen bir yıllık faaliyetinin bir özeti ve değerlendirmesiydi. Güzel hazırlanmış bir dokumandı.” Şeklinde ifadelerin yer aldığı görülmüştür.
 
Konu ile ilgili Levent Ersöz ve Hasan Atilla UĞUR Görüşmelerinde,
Görüşmenin devamında yerel seçimlerle ilgili konuştukları ve bu çerçevede Cezayir ülkesini örnek verdikleri, bu konuyla ilgili Mustafa BALBAY’ın “Cezayir olayını söylüyorsunuz, genel seçimleri kazandılar ama ondan sonrası mümkün değil” dediği, hemen akabinde de Levent ERSÖZ’ün Mustafa BALBAY’ın bir süre önce yaptığı “GENÇ SUBAYLAR RAHATSIZ” başlıklı haberle ilgili konuşmaya başladıkları, bu çerçevede söz konusu haberle ilgili Genelkurmay Başkanının yaklaşımını konuştukları, bu sırada Mustafa BALBAY’ın “babam arıyor geçen gün, oğlum kendine dikkat et diyor, Genelkurmay Başkanı onlara dönmüş diyor” dediği, Levent ERSÖZ’ün de bunların hepsinin kesilmesini gerektiğini, hayat hakkı tanınmaması gerektiğini, yoksa yeniden hortlayıp kendilerini ortadan kaldırabileceklerini söylediği, Mustafa BALBAY’ın da “birisinde emekli vatandaş arıyor, tabi ben diyor 1960 ı gördüm, 1970 i gördüm, 1980 i gördüm. Şu ülkemizde şu birkaç ayına bakıyorum, FAKAT EN GEÇERLİ DARBE BU DÖNEMKİ DARBE DİYOR, insan olabilirde bu sistem içerisinde nasıl olabilir, bütün tartıştığımız konu burada” dediği, Levent ERSÖZ’ün de “olabilir, tartıştığımız konu rejim tartışması…, silahlı Kuvvetler eskisi değil ki yani kimileri demokrasiye bağlı bir topluluk var… herkesin gönülden bir sızı hissetmesi var, herkes dolunca benim yaptığım gibi BUNLARIN HEPSİNİ KESECEKSİN, bir daha başa geçmeyecekler” dediği, Mustafa BALBAY’ın da bu nedenle yerel seçimlerin çok önemli olduğunu, yüzde 40 tan fazla oy alırsa daha tehlikeli olacağını söylediği anlaşılmıştır.
 
23 Aralık 2003 tarihinde Mustafa BALBAY ile Levent ERSÖZ ve Hasan Atilla UĞUR arasında yapılan görüşme çözümü özetinde; Görüşme içerisinde genel olarak örgütün medya yapılanması ile ilgili konuşmalar yaptıkları, bu çerçevede özellikle Cumhuriyet Gazetesinin tirajının artırılması ile ilgili konuşmalar bulunduğu, bunların yanı sıra diğer medya organlarının kontrol altına alınmasını konuştukları, bu çerçevede Levent ERSÖZ’ün “medya sahipleri ile görüşme yapmak lazım” dediği, Mustafa BALBAY’ın da “BELLİ DÜRTMELER ORALARIN YÖNETİMİNDEKİ İNSANLARLA” dediği, devamında Mustafa BALBAY’ın “şu alternatif medya nasıl yaratılır, belki uzun sürede buna bakmak lazım, şimdi iki üç tane bir tane kanal değişik bir şey söylerse bunları etkiliyor” “Uzan’ın genel üzerindeki etkisi yüzde 3, genel pay içinde hükümethükûmet hazmedemiyor, çünkü ulaşıyor” dediği, Levent ERSÖZ’ün de “Uzan’ın savaşı bırakmaması lazım, bıraktı hata yaptı, kurtulacağını falan zannetti” dediği,
 
Görüşmenin ilerleyen bölümlerinde Levent ERSÖZ’ün “siz tirajınızı artırmak açısından bizim askeri birliklerdeki askeri personele yönelik böyle bir şeyi nasıl uygun görürsünüz” dediği, bunun üzerine Hasan Atilla UĞUR’un “yeterli olur mu ki acaba? Açsak?” dediği, Levent ERSÖZ’ün de “daha iyi, yani hem gazeteyi güçlendirmek ondan etkilenen bir çok insan şimdi evde gazete okuyor, sonuç olarak sadece subay astsubay değil, askerde okur, en azından Silahlı Kuvvetlerin kapısını biraz daha aralıyor” dediği, Hasan Atilla UĞUR’un da “çok doğru komutanım, erler eskisi gibi cahil değil, sekiz aylık var, asteğmen var. Bunu söylemek lazım Genelkurmay Başkanımıza” dediği, Levent ERSÖZ’ün de “ben kantinde herkese satarsam bu gazeteyi mükemmel olacak, sonuç itibariyle günde 1.000 gazete satabilirim” dediği, bunun üzerine Mustafa BALBAY’ın söz alarak “biz mesela üniversitelerde 250.000 TL ye gazete satıyoruz. Kışlaya da 250.000 yaparız” “kimi yerlerde önyargı olabilir, kimi yerlerde sokmuyorlar bile. Mesela GATA da 250.000 den satabiliriz” dediği, Levent ERSÖZ’ün de bu konuyu Jandarma Genel Komutanı Şener ERUYGUR’u kastederek komutanla konuşacaklarını, hatta komutanın Mustafa BALBAY’ı çağıracağını söylediği,
Mustafa BALBAY’ın Cumhuriyet Gazetesi ve kendileriyle ilgili özeleştiri yaparak “şu an yönetim olarak da nispeten hatalarımız da olsa, yani gazete 1950 döneminde Demokrat partiden iki yıl etkileniyor, hatta Nazım Hikmet’e hain diyor. Özeleştiri yapıyorum. Sizinle açıkça paylaşmamın sakıncası yok. Bazı yöneticilerimizin 1989-1993 arası diyelim Güneydoğu ve PKK lılardan etkilendiler. Çok kavga edildi o dönem bizim gazetede. Şimdi gazete yönetimi KUVAYI MİLLİYECİ” dediği,
 
Görüşmenin devamında yerel seçimlerle ilgili konuştukları, bu çerçevede Levent ERSÖZ’ün “ama her şey kısa vadede, onu da bıraktım, çok kısa vadede başarmalıyız. Çünkü yerel seçimler bunlar için musalla taşı olacak. O taş atlarsa çok daha zor olacak” dediği, Mustafa BALBAY’ın da “evet zor, Cezayir de oldu biliyorsunuz. Yerel seçimleri kazandılar, ondan sonrası da mümkün değildir zaten” dediği, Mustafa BALBAY’ın Cumhuriyet Gazetesinde yaptığı “GENÇ SUBAYLAR RAHATSIZ” başlıklı haberle ilgili konuştukları, bu çerçevede Mustafa BALBAY’ın “şimdi bir emekli vatandaşı arıyorum, ben 60 ı gördüm, 70 i gördüm, 80 i gördüm diyor. Şu hükümetinhükûmetin son birkaç ayına bakıyorum diyor, en geçerli darbe bu dönemdeki diyor. Yani bu sistem içinde nasıl olur diyor. Bütün tartıştığımız nokta bu diyor” dediği, Levent ERSÖZ’ün de “yani olay rejim olayında düğümleniyor” dediği anlaşılmıştır.
 
Görüşme çözüm metninin son sayfasında bilgi notu başlığı altında; 5 Ocak 2004 günü Mustafa BALBAY’la görüşme yapıldığı, bu görüşmede BALBAY’ın gazete olarak Şişli Belediye Başkanı Mustafa SARIGÜL’ün desteği ile 70.000 civarında Atatürk’ün mareşal üniformalı posterini bastırıp bu hafta sonu dağıtacaklarını söylediğini yazdığı tespit edilmiştir.
;02-Sarıkız kod adlı darbe planı çerçevesinde rektörlerle temas kurulup öğrencilerin sokağa dökülmesi planlanmıştır.
 
Soruşturma kapsamında elde edilen delillerden örgütün bu planı da hayata geçirdiği, plan gereği Jandarma Genel Komutanlığında Rektörlerle bir toplantı düzenlendiği, bu toplantıda hükümetinhükûmetin icraatları ve irtica ile ilgili konuların konuşulduğu, toplantı sırasında 15-20 Rektörün KUBİLAY olmaya hazır olduklarını söylediği ve 25 Ekim günü Rektörler ve öğretim görevlilerinin Anıtkabire gitmesinin kararlaştırıldığı anlaşılmıştır.
 
Toplantıda alınan bu karar gereği, 25 Ekim 2003 günü Ankara Üniversitesi rektörlüğü ve ADD “Cumhuriyete Saygı” mitingi adı altında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemiş ve bu yürüyüşe, Türkiye’nin dört bir yanından gelen rektörler, üniversite öğretim üyeleri, öğrenciler ve binlerce vatandaş katılarak Anıtkabire yürümüşlerdir.
“Maalesef her yerde en iyi yurtlar ve binalar gericilere ve tarikatlara ait. şimdi de yatılı ilköğretim bölge okulları ile parasız yatılı okullarda kadrolar hızla değiştiriliyor ve gerici örgütlenme had safhada devam ediyor.”
 
“28 şubat kararlarına ne oldu. Tam bir kaos var. Nıye geri adım atıldı. Şimdi yeni zihniyet hükümetinhükûmetin yanlış uygulamalarını takip edelim ikaz edelim şeklinde. 28 şubat sonrası çıkarılan kararlar var 18 civarında, sadece 8 yıllık öğretim uygulanıyor onu da kadük etmeye çalışıyorlar. Neden o kararların üzerine gidilmiyor.”
 
“Bir insan 12 yaşına kadar temel karakter ve bilinç sahibi oluyor. Doğayı ve çevresini sorgulamayı; sebep sonuç ilişkisi kurabilmeyi öğreniyor. O nedenle kuran kursu yaşının 12 üzerinde olması çok önemli. Kaçak kuran kurslarında 7 yaşında çocuklar var.
26.09.2003 tarihli Milli Gazetede, “REKTÖRLERDEN ÇİRKİN TEHDİT” “ODTÜ Rektörü Akbulut’tan Erdoğan’a: Menderes gibi olursun” başlıklı haberde, bazı rektörlerin Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç YALMAN’ı ziyaretinden sonra Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’a Menderes’in başına gelenleri hatırlatan ifadeler kullandıkları yönündeki değerlendirmelere,
 
Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünün, hükümetinhükûmetin YÖK’ü ele geçirmeye çalıştığını öne sürerek “BU UĞURDA YENİ KUBİLAYLAR GEREKİYORSA BİZ YENİ KUBİLAYLAR OLMAYA HAZIRIZ” şeklindeki açıklamalarına ,
 
12.10.2003 tarihli Vakit Gazetesinde, “SOKAĞA DÖKÜLÜN” TALİMATI” başlıklı haberde, Atatürkçü Düşünce Derneği önderliğinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan ve rektörlerinde cüppeleri ile katılarak hükümetihükûmeti protesto edecekleri toplantıya taraftar toplamak isteyen rektörlerin, üniversitelerin bünyesindeki öğretim üyelerini baskı altına almaya başladıkları, bu çerçevede “yürüyüşe katılın” çağrısı yapan rektörlerin e-mail ve mektup ile öğretim üyelerini yürüyüşe katılmaya zorladıklarının belirtildiğine ilişkin değerlendirmelere,
 
26.10.2003 tarihli Milliyet Gazetesinde, “ON BİNLER AYAKTA” başlıklı haberde, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Ankara Üniversitesince düzenlenen “Cumhuriyet’e Saygı” yürüyüşüne on binlerce kişinin katıldığı, bu yürüyüşe Türkiye’nin dört bir yanından gelen rektörler, üniversite öğretim üyeleri, öğrenciler ve binlerce vatandaşın yer aldığı, söz konusu yürüyüşün 28 Şubat süreci protestolarını anımsattığı, yürüyüşe bazı rektörlerin öncülük yaptığına ilişkin değerlendirmelerle, yürüyüş yapan topluluğun “ORDU GÖREVE” pankartlarını taşıdığına dair görüntülere,
25.10.2003 tarihli Cumhuriyet gazetesinde, "BAŞKENTTE BÜYÜK YÜRÜYÜŞ" başlıklı haberde, “Öğretim üyeleri, avukatlar, sivil toplum örgütleri, işçiler ve yurttaşlar bugün Anıtkabir’e akacaklar” şeklinde habere,
 
26.10.2003 tarihli Cumhuriyet gazetesinde, "ONBİNLERİN YÜRÜYÜŞÜ" başlıklı haberde, “hükümetin“hükûmetin uygulamalarına karşı Atatürk ilkelerine sahip çıkan rektörler ve on binlerce yurttaş Anıtkabir’e akın etti” şeklinde ifadelere,
 
29.04.2004 tarihli Cumhuriyet gazetesinde, “REKTÖRLERDEN İSYAN” ve “REKTÖRLERDEN İSTİFA UYARISI” şeklinde değerlendirmeye,
Ayrıca Özden ÖRNEK’in günlüklerine bakıldığında, “18 Ağustos” başlıklı not içersinde, “Kara Kuvvetleri Komutanı Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman veda ziyaretine geldi. Değerli bir dosttan ayrılmanın sıkıntısı içime çökmüştü. Her ikimizinde üzerinde fikir birliği olduğu bir konu bu ülkeyi bir felaketten kurtarmıştık. Bunu ancak ikimiz birbirimize dayanarak yapmıştık. Sonucunun bizim aleyhimize kullanılacağını bilerek ve herşeyi göze alarak yapmıştık. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygurun bizim bildiğimizin dışına çıkarak bazı işler yaptığını ondan öğrendim. Hatta iş o kadar ileri gitmişti ki biz bile tasfiyeye tabiymişiz. Bunlar dehşet verici bilgilerdi. Ama verdiğimiz kararda ne kadar isabetli olduğumuzun delili oluyorlardı.” ,
 
“16 Ekim 2004” başlıklı not içersinde, “..Esas konu böyle açılınca konuşmaya başladık. Daha çok o konuştu. “Şenere bizden habersiz darbe planı hazırlatmış. Adıda “Ay Işığı” Darbede kimin başkan olacağı belli değil. Hepimize davranışlarımıza göre bir kod adı vermiş. Havacı ona destek verdiği için o anlamda bizler ise sana karşıt anlamda, bana da belli değil anlamda kodlar vermiş. Bu plan Gb’nin elinde olduğu gibi içlerinden bir tarafından sızdırıldığı için MIT ve hükumetindehükûmetinde elinde varmış. Ikinci bir planda ise senle ben gösterilmiyoruz, sadece havacı var.” şeklinde ifadelerin yer aldığı görülmüştür.
 
02-AYIŞIĞI kod adlı darbe planında, 1.Ordu Komutanı Yaşar BÜYÜKANIT ve 2. Ordu Komutanı Fevzi TÜRKER’in altında sağlam adamlar bulunması yada oldu bitti ile bunların hareketsiz ve yetkisiz bırakılması planlanmıştır.
Özden ÖRNEK’e ait olduğu anlaşılan günlüklerdeki notlar incelendiğinde;
 
“22 Eylül 2003” başlıklı not içersinde, “Bu takdim bitiminden sonra 1 Ekim meclis açılışına eğer TBMM başkanı kapıda bizleri turbanlı ve eşli olarak karşılarsa gitmeme kararı aldık. Sonra bizler (komutanlar) Jandarma Genel Komutanlığına geçip çok özel olarak konuştuk. Şu kararları aldık: AKP hükümetinihükûmetini vazgeçirmek için neler yapılması konusunda yapılan hazırlıklar bu hafta Genlkurmay Başkanına takdim edilecek. İncelemesi için kendisine fırsat verilecek ve sonra onun niyetleri ve görüşü sorulacak. Eğer bizle aynı fikirde veya yakın ise yolumuza devam edeceğiz. Eğer bir işlem yapılmasını kabul etmezse kendisine “Ya sen çekil yahutta biz çekiliyoruz diyeceğiz.”,
 
“26 eylül 2003” başlıklı notta, “Sabahtan öğleye kadar özel çalışmayı yaptım. Güzel hazırlanmış. Bazı eksik noktalar vardı onları not ettim ve öğle yemeği için Kara Kuvvetleri Komutanı’lığına gittim. Özel çalışma üzerinde konuştuk. Hepimiz aynı fikirdeyiz. Bu çalışma tüm ordu komutanları ve bizlerin fikirlerini yansıtıyor. Bu çalışma Kara Kuvvetleri Komutanı tarafından genkur. Bşk’a verilecek ve onun reaksiyonu beklenecek. Çalışma biraz muhtırayı andırıyor ama Kara Kuvvetleri Komutanı’na onu yumuşatarak vermesini söyledik. Eğer Genkr. Bşk onaylamazsa problem o zaman başlayacak. Ya o gider yada biz gideriz.” ,
 
Bu notun devamında “Ekim ayı başında Harp okulları açılışı için yapılacak konuşmada hepimizin mesajlar vermesine karar vermiştik. Genelkurmay Başkanı açılıştan bir gün önce Kara Kuvvetleri Komutanı konuşma metnini istemiş oda ben size bu metni veremem demiş. BG peki ben kuvvet komutanlarının metinlerini kontrol edemiyecekmiyim demiş. Oda hayır edemezsiniz. Diye cevap vermiş. Bunun üzerine hepimiz artık bu Genelkurmay Başkanı ile işlerin yürüyemiyeceğine kendisinin başka menfaatler peşinde olduğuna korkak ve hükümethükûmet yanlısı olduğuna, dışdan cumhuriyetçi gözükmekle beraber içeriden dinci bir görüşü desteklediğine kara verdik” şeklinde ifadelere yer verildiği belirlenmiştir.
 
Konu ile ilgili belirtilen tarihlerdeki temin edilebilen gazete haberlerine bakıldığında, 2003 yılı içerisinde, kuvvet komutanlarının açıklamalar yaptıkları, özellikle şüpheliler Ahmet Hurşit TOLON ve Mehmet Şener ERUYGUR’un sık sık sert açıklamalar yaptığı, yaptıkları bu açıklamalarla planladıkları darbeyi meşrulaştıracak zemin oluşturmayı hedefledikleri anlaşılmaktadır.
*16.05.2003 tarihli Milliyet Ege gazetesinde, “İRTİCAYA KARŞI ANLAMLI MESAJ” başlıklı haberde, yine İzmir ilinde Hasan Tahsin’i anma töreninde yapılan açıklamalara ,
 
*25.05.2003 tarihli Ortadoğu gazetesinde, “ORDU İLE HÜKÜMETİN ARASI AÇILIYOR” başlıklı haberde, AKP hükümetininhükûmetinin yaptığı bazı icraatların TSK da yarattığı hoşnutsuzluktan bahsedildiği ve özellikle laiklik ilkesini hedeflediği düşünülen girişimlerin TSK’nın tepkisini artırdığı, bu tepkinin üst düzey komutanlar tarafından Genelkurmay Başkanı Hilmi ÖZKÖK’e iletildiğinin belirtildiği, ayrıca son günlerde yaşanan bazı gelişmeler nedeniyle TSK’nın alt kademesinden ÖZKÖK’e daha sert tepki göstermesi yönünde talepler geldiğinin yönündeki değerlendirmelere,
 
*16.06.2003 tarihli Hürriyet gazetesinde, “İRTİCA UYARISI” başlıklı haberde, dönemin Jardanma Genel Komutanı Mehmet Şener ERUYGUR’un Jandarma teşkilatının 146. kuruluş yıldönümündeki laiklik konusundaki açıklamalarına,
*05.08.2003 tarihli Ortadoğu gazetesinde, “MUHTIRA GİBİ” gibi başlıklı haberde, emekliye ayrılan 1. Ordu Komutanı Çetin DOĞAN’ın giderayak Hükümeti uyardığı, yaş toplantısında Erdoğan’ı eleştirdiği ve laik yapının bozulmasına “Ordu-Millet işbirliği izin vermeyecektir” şeklindeki açıklamalarına,
 
*10.08.2003 tarihli Aydınlık Dergisinde, “ORDU MİLLET İŞBİRLİĞİYLE HESAP SORULUR” başlıklı haberde, Yüksek Askeri Şura toplantısında komutanların hükümetehükûmete neredeyse muhtıra verdikleri çok ağır bir dil kullandıkları ve günü geldiğinde yaptıklarının hesabının sorulacağını söyledikleri şeklinde değerlendirmeye,
 
*20.08.2003 tarihli Cumhuriyet gazetesinde, “TAKİYYEYİ GÖRÜYORUZ” ,20.08.2003 tarihli Star gazetesinde, “TOLON PAŞA SERT KONUŞTU” ,Bursa Hakimiyet Gazetesinde “PAŞALARDAN UYARI” ,Akşam Gazetesinde, “PAŞADAN SERT ÇIKIŞ” , Yeni Asır Gazetesinde, “TOLON PAŞADAN LAİKLİK UYARISI” başlıklı haberlerde, Hurşit TOLON’un sinsice yürütülen laiklik karşıtı eylemlerin farkında oldukları şeklinde açıklamalarına ,
*23.08.2003 tarihli Milliyet Gazetesinde, “EMEKLİ PAŞALAR SERT BİR ÇIKIŞ PLANLIYOR” başlıklı yayımlanan, Ankara kulislerinde MGK’da sert eleştiriler yönelten Orgeneral Kılıç’ın görevini devretmesinin ardından emekli generallerin açıklama yapmayı planladıklarına ilişkin habere ,
*26.09.2003 tarihli Milli Gazetede, “REKTÖRLERDEN ÇİRKİN TEHDİT” “ODTÜ Rektörü Akbulut’tan Erdoğan’a: Menderes gibi olursun” başlıklı haberde, bazı rektörlerin Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç YALMAN’ı ziyaretinden sonra Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’a Menderes’in başına gelenleri hatırlatan ifadeler kullandıkları yönündeki değerlendirmelere,
Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünün, hükümetinhükûmetin YÖK’ü ele geçirmeye çalıştığını öne sürerek “Bu uğurda yeni Kubilaylar gerekiyorsa biz yeni Kubilaylar olmaya hazırız” şeklindeki açıklamalarına ,
*12.10.2003 tarihli Vakit Gazetesinde, ““SOKAĞA DÖKÜLÜN” TALİMATI” başlıklı haberde, Atatürkçü Düşünce Derneği önderliğinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan ve rektörlerinde cüppeleri ile katılarak hükümetihükûmeti protesto edecekleri toplantıya taraftar toplamak isteyen rektörlerin, üniversitelerin bünyesindeki öğretim üyelerini baskı altına almaya başladıkları, bu çerçevede “yürüyüşe katılın” çağrısı yapan rektörlerin e-mail ve mektup ile öğretim üyelerini yürüyüşe katılmaya zorladıklarının belirtildiğine ilişkin değerlendirmelere,
*26.10.2003 tarihli Milliyet Gazetesinde, “ON BİNLER AYAKTA” başlıklı haberde, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Ankara Üniversitesince düzenlenen “Cumhuriyet’e Saygı” yürüyüşüne on binlerce kişinin katıldığı, bu yürüyüşe Türkiye’nin dört bir yanından gelen rektörler, üniversite öğretim üyeleri, öğrenciler ve binlerce vatandaşın yer aldığı, söz konusu yürüyüşün 28 Şubat Süreci protestolarını anımsattığı, yürüyüşe bazı rektörlerin öncülük yaptığına ilişkindeğerlendirmelerle, yürüyüş yapan topluluğun “ORDU GÖREVE” pankartlarını taşıdığına dair görüntülere,
*01.07.2003 tarihli Cumhuriyet gazetesinde, "İKTİDARA ÜÇLÜ UYARI" başlıklı haberde, “YÖK Başkanı, Erdoğan’ın üslubunu eleştirdi, TOBB geçmişi hatırlayın dedi, KESK istifaya çağırdı” şeklinde haberlere,
*12.10.2003 tarihli Cumhuriyet gazetesinde, "LAİKLİK’TEN ÖDÜN YOK" başlıklı haberde, bir rektörün açıklamalarına,
25.10.2003 tarihli Cumhuriyet gazetesinde, "BAŞKENTTE BÜYÜK YÜRÜYÜŞ" başlıklı haberde, “Öğretim üyeleri, avukatlar, sivil toplum örgütleri, işçiler ve yurttaşlar bugün Anıtkabir’e akacaklar” şeklinde habere,
*26.10.2003 tarihli Cumhuriyet gazetesinde, "ONBİNLERİN YÜRÜYÜŞÜ" başlıklı haberde, “hükümetin“hükûmetin uygulamalarına karşı Atatürk ilkelerine sahip çıkan rektörler ve on binlerce yurttaş Anıtkabir’e akın etti” şeklinde haberlere,
*29.04.2004 tarihli Cumhuriyet gazetesinde, “REKTÖRLERDEN İSYAN” ve “REKTÖRLERDEN İSTİFA UYARISI” şeklinde değerlendirmeye,
*13.06.2004 tarihli Cumhuriyet gazetesinde, “CUMHURİYET TEHDİT ALTINDA” başlıklı haberde, dönemin ADD Genel Başkanı Ertuğrul KAZANCI’nın açıklamaları tespit edilmiştir.
 
Şüpheli Şener ERUYGUR un Genel Başkanlığını yaptığı ADD genel merkezinden ele geçirilen ve 6 nolu cd de ‘MUHTELİF/PLAN PROJELER/MEKTUPLAR’ klasörü içerisinde, ‘‘Emekli JGK gönderilen mektuplarla ilgili bir bilgi notu” şeklinde ibarenin yer aldığı dosyada, Mehmet Şener ERUYGUR’un Emekli Jandarma Genel Komutanlarına, hükümetinhükûmetin faaliyetlerinden duyulan rahatsızlıkla ilgili kamuoyuna açıklamalar yapmaları yönünde telkinlerde bulunmak amacıyla mektup gönderildiği, bilgi notu içersinde de mektubu alan komutanların aldıkları mektupla ilgili değerlendirmelerinin yazılı olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu bilgi notu aşağıda belirtilmiştir.
 
 
;b.Orgeneral (E) Rasim BETİR:
 
Mektubu okuduktan sonra; “ Öncelikle Teşekkürlerimi sunarım. Bu konulardan ve hükümetinhükûmetin yaptığı çalışmalardan ben de çok rahatsız oluyorum. Konulardan haberdarım, yakinen takip ediyorum. Orgeneral (E) Teoman KOMAN, Orgeneral (E) F.Ö.BOZTEPE, Orgeneral (E) Aydın İLTER ile de bu konuları görüştüm ve bu mektuptan sonra da mektubun içeriği hakkında kendileri ile görüşeceğim. Bu konuya yakın bazı konuları Sayın Cumhurbaşkanı ile yakın zamanda görüştüm. Benim üzerime hangi görev düşerse seve seve yapacağım. TRT’de yayınlanan Jandarma programlarını beğeniyle izliyorum, bu husustaki teşekkürlerimi özellikle iletiniz.” şeklinde ifade etmiştir.
 
;c.Orgeneral (E) ADNAN DOĞU:
Bütün bunlar ve Laik cumhuriyetimize yönelen tehdit, 28 Şubat’tan daha mı az tehlikeli? O dönemde demokrasiye balans ayarı yapan Genelkurmay Başkanı’nın tavrı mı, sizin şimdiki teslimiyetçi tavrınız mı daha doğru? Bunların ikisi de doğru olamayacağına göre söyler misiniz hangisi doğru?
 
Yoksa sizin aklın önderliğini rehber edinen komuta anlayışınıza göre, zayıf hükümetlerhükûmetler karşısında şahin kesilen TSK’nin, güçlü hükümethükûmet karşısında teslim olması mı normal? Bu aklın önderliği midir, korkunun önderliği mi?
 
Yarın güçlü ordular karşısında da aynı tavrı mı takınacaksınız?
“İRTBLR” isimli klasörde “TELEKOM 1.xls” isimli bir Excel dosyası olduğu, bu dosya içerisinde Telekom Üst Kurulu’nda çalıştığı ifade edilen 13 şahsın isimlerinin yazılarak karşılarına “SİNSİDİR, ÜST DÜZEYDEKİLERLE ARASINI İYİ TUTMAYA ÇALIŞIR, HÜKÜMET ALEYHİNDEDİR, ASKERİN HÜKÜMET YERİNE GELMESİNE TARAFTAR OLDUĞUNU SÖYLER, AB KARŞITI, YARARLANILABİLİR, AŞIRI SOLCU, İRTİBAT VAR, HÜKÜMETİN ALEYHİNDE, KONJEKTÜRE GÖRE DAVRANIR, MHP’LİDİR, MUHAFAZAKAR TARAFLARI VARDIR, KADIN TARAFI VAR” şeklinde nitelendirmelerin yapıldığı,
 
“Kadrolaşma” klasöründe “Kadrolaşma Konuşma Notu 0611.doc” isimli MSword dosyası içerisinde Cumhurbaşkanlığı makamına hitaben yazılan AKP hükümetihükûmeti tarafından çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalara ilişkin listelerin EK olarak belirtilerek gönderildiği, “BU KAPSAMDA, SIRF AKRABA VEYA PARTİLİ OLDUKLARI İÇİN YAPILDIKLARI TESPİT EDİLEBİLEN 329’U SAKINCALI, 72’Sİ AKRABA OLMAK ÜZERE TOPLAM 401 ÜST DÜZEY BÜROKRAT ATAMASI TESPİT EDİLEBİLMİŞTİR. (İSİM LİSTESİ BİLGİ NOTU EK-B) KADROLAŞMANIN BU ŞEKİLDE DEVAM ETMESİNİN KAMUOYUNDA DAHA DA BÜYÜK HUZURSUZLUKLARA NEDEN OLACAĞINA YÖNELİK ENDİŞELERİMİN ARTMAKTA OLDUĞUNU KONU İLE İLGİLİ TEDBİRLERİN BİR AN ÖNCE ALINMASINI ARZ EDERİM” şeklinde beyanların yer aldığı,
 
“Kadrolaşma” klasöründe “DEVLET BAKANLIKLARI.doc” isimli 8 sayfalık MSword dosyasında, Bakanlıklarla ilgili hangi şahsın nereye ve hangi dönemde atandığını gösterir çizelge olduğu, “görevden alınanlar.doc” isimli 4 sayfalık MSword dosyasında 20.11.2002 tarihinden itibaren görevlerinden alınan üst düzey komu görevlilerine ait isim listelerinin olduğu, “Kadrolaşma.xls” isimli excel dosyasında 3 Kasım şeçimlerinden bu güne kadar yapılan atamalar başlığı olduğu çizelge halinde hazırlandığı, Manisa ve Burdur illerindeki bir çok bakanlıkla ilgili görevli şahısların isimlerinin de yazılarak atamaların belirtildiği, Atanabilecekler isimli sayfa içerisinde ise kadrolaşma kapsamında göreve atanabileceklerin isimlerinin yer aldığı, bazılarının karşılarında “şeriatçı” şeklinde ibarelerin yer aldığı, Görevde olanlar isimli sayfa içerisinde çeşitli illerdeki görevlilerin isimlerinin yazılı olduğu ve karşılarında “Hizbullah üyesi, irtica, Nur tarikatı görüşlerini benimser, mesaiye türbanlı gelir, erkeklerle tokalaşmaz, Mustafa Sungur grubu, tarikat ve cemaat ilişkisi var” gibi ayrımların yapılarak çizelge halinde hazırlandığı, Görevden alınanlar isimli sayfa içerisinde ise bir çok kişinin isminin olduğu, “Kadrolaşma1.xls”, “Kadrolaşma 21.07.03.xls”, “Kadrolaşma 26.06.xls”, “Kadrolaşma eski.xls”, “Kadrolaşma eski ufuğa verilen üzerine eilave ettikleri.xls”, “Kadrolaşma listeye ilave edilecek.xls”, “Kadrolaşma son.xls” isimli dosyalarında aynı içerikli olduğu, tespit edilmiştir.
 
22 KASIM 2003 tarihinde Kıvanç DEĞİRMENCİ kod adlı İsmail YILDIZ ile LEVENT ERSÖZ arasında yapılan görüşme metni çözümünde; Başlangıçta İsmail YILDIZ’ın DYP ile ilgili yoğun çalışmalarının olduğunu, DYP nin kamp faaliyetlerini yaptıklarını, burada karşıt grupları bir araya getirmeyi düşündüklerini, toplantının 10 Aralıkta Hilton otelinde yapılacağını söylediği, Levent ERSÖZ’ün de söz konusu toplantıya katılacak isim verebileceğini söylediği, görüşmenin devamında, İstanbul’da meydana gelen HSBC Bankası ve İngiliz Konsolosluğundaki patlama olaylarıyla ilgili konuştukları, bu konu ile ilgili konuşurken Levent ERSÖZ’ün daha önceden aralarında konuştukları AKP ile ilgili bir şeyi kastederek “alabildiniz mi onları” diye sorduğu, İsmail YILDIZ’ın da “alamadık paşam, zannediyorum bu akşam operasyonu bitireceğiz, tam beş gündür uğraşıyoruz paşam” “patlama bizim işimize yaradı. Şimdi bir ekiple sürekli onu gözlüyoruz. Aslında aldığımız anda birçok şey kökünden değişebilecek. Çok fazla deşifre olmadan götürmeye çalışıyoruz” dediği,
Görüşmenin devamında, AKP nin dağıtılması ve hükümettenhükûmetten düşürülmesi ile ilgili konuşurken İsmail YILDIZ’ın “AKP yi tehdit edebilecek tek güç şu anda silahlı kuvvetler paşam. Başka bir şey yok” dediği ve devamında AKP nin dağıtılması için Mehmet AĞAR ve Cem UZAN ile ilgili yaptıkları planları konuştukları,
 
Bu çerçevede İsmail YILDIZ’ın Mehmet AĞAR’ı ne şekilde yönlendirdiğini anlattığını, fakat Mehmet AĞAR’ın bunu değerlendiremediğini söylediği, bunun üzerine Levent ERSÖZ’ün “Ağar’a aslında anlaması gereken bir mesaj gönderdik. Onu algılaması lazım. Yani Şırnak Milletvekili ile ona mesaj gönderdik. Onu anlaması lazım.” dediği, İsmail YILDIZ’ın da Mehmet AĞAR’la tesadüfen gerçekleşmiş gibi bir görüşme yapılıp yapılamayacağını sorduğu, Levent ERSÖZ’ün de “tesadüfe gerek yok, davet edelim Mehmet AĞAR’ı, gelsin görüşelim, konuşalım” “ama öncelikle parti içerisinde birkaç milletvekili transfer etmesi gerektiğini düşünüyorum” dediği, İsmail YILDIZ’ın da “beş tane milletvekili paşam, beşi geçecek, iki tane Isparta milletvekili, iki tane Muğla milletvekili, bir tane İstanbul milletvekili, benim temas halinde olduğum 15 tane milletvekili var. İlk aşamada beş transfer gerçekleştirebilecek durumdayız, ondan sonra parça parça diğerleri. Şimdi bir çalışma yapıyoruz. Kim ne karşılığı AKP den ayrılabilir diye. Önemli ölçüde tamamlanmak üzere” dediği,
Görüşmenin devamında, İsmail YILDIZ’ın “uzun lafın kısası paşam, Ağar’ı ikna edeceğiz paşam, orada bir tereddütümüz yok. Zannediyorum kısa zamanda, aralık sonuna kadar da önemli sayıda milletvekiline ulaşabilecek durumdayız.” dediği,
 
Görüşmenin ilerleyen bölümlerinde, DYP ve Mehmet AĞAR olmadığı takdirde AKP nin alternatifinin Genç Parti ve Cem UZAN olabileceğini konuştukları, bu çerçevede İsmail YILDIZ’ın “AKP nin alternatifinin Genç Parti olabileceğini söylüyoruz paşam. Çünkü para var. Hükümeti yıkma girişimi var.” “…neticede Genç Parti önümüzdeki günlerde böyle bir çıkış yapabilir. Cem UZAN paranın, kesenin ağzını açabilir. Milletvekili transferi yapabilir. Ama nereye kadar yapabilir? İktidara gelebilir mi? Ben o kadar olacağını düşünmüyorum da, AKP yi, hükümetihükûmeti zayıflatıcı bir faktör olarak kullanılabileceğini düşünüyorum” “...burada Cem kullanılabilir paşam rahatça hükümetinhükûmetin düşürülmesinde. Cem çok rahat kullanma makamı haline gelebilir.” dediği,
 
Devamında, Mehmet AĞAR ve Cem UZAN hakkında bir değerlendirme yaptıkları, bu çerçevede İsmail YILDIZ’ın “sonuçta her ikisi de kontrolsüz güç paşam. Kesinlikle, çünkü Cem’in böyle endişeleri olmaz zaten, Cem parasına bakar, keyfine bakar, Cem’in en ufak bir milli düşüncesi yoktur, babasının belki olabilir. Ama dolar bütün milli düşünceleri yumuşatabiliyor…. Burada gariban yine Ağar paşam, yani Genç Partiden de bir şey çıkarmamız mümkün değil” dediği, ayrıca görüşme içerisinde, İsmail YILDIZ’ın Genç Partinin arkasında muhtemelen İngiliz İstihbarat Servisi MI 6 olduğunu söylediği,
Görüşmenin ilerleyen bölümlerinde, İsmail YILDIZ’ın konuyu Mehmet AĞAR’a anlattıklarını ve yavaş yavaş ısındırdıklarını, fakat Mehmet AĞAR’ın bazı korku ve çekincelerinin olduğunu , ayrıca AKP den koparabilecek milletvekilleri ile ilgili çalışmalar yaptığını söylediği, bu çerçevede “bakın şu milletvekilleri, şunlar vaat edildiğinde partiden kopabilir. Seçim süreci yaklaştı, bunların hepsinin dosyası var aşağı yukarı. Örnek veriyorum, Miraç AKDOĞAN, Malatyalı, ne yapıyor? Erkan MUMCU’nun kasası, onun kirli işlerini yapıyor, seçimden önce bunu deşifre ederiz, adama dersinki sen artık epey kirlenmişsin, bunun dışında kal. Yani siyasette yapılmayan şeyler değil bu.” dediği ve bu konuları Mehmet AĞAR’a anlattığını, Mehmet AĞAR’ın da yavaş yavaş aklına yattığını söylediği, devamında “aklına yatıyor yavaş yavaş, geçen gün bir iki milletvekili ile ilgili background verdim. Mesela Kırıkkale milletvekili Murat, milli görüşçü, AKP den, akrabaları DYP de, Kürt kökenli, akrabaları kürt kökenli ama DYP deler. Birkaç örnek verdim, bu adama milletvekilliği garanti versen AKP den bugün istifa eder. “garantiyi verirsek ne olacak” diyor, biz bunu aday yapmak zorundayız. Zorunda değilsin dedim.” dediği,
 
Görüşmenin devamında, İsmail YILDIZ’ın AKP nin dağıtılması için yeterince malzeme olduğunu ve istendiği takdirde çok kısa bir sürede dağıtabileceklerini söylediği, bu çerçevede “AKP yi hükümettenhükûmetten indirmek, toplam bizim 15 günümüzü alır paşam en fazla” “15 günde rahat indirilebilir, çünkü gerçekten malzeme var…, tedbirli bir plan yapılabilir, aşamalı bir plan. O aşamalı plan dahilinde önce yıpratıp sonra iyice dağıtmak” “…ben şunu söylüyorum, AKP yi dağıtmak için çok fazla bir şeye gerek yok paşam, rahatça dağıtılabilir bir parti AKP. Yeter ki Ağar siyasi hırsını biraz ilerletmiş olsun. Biraz hırslansa dediğim gibi AKP yi dağıtmak en fazla 15 günümüzü alır normal şartlar altında” dediği,
 
Görüşmenin içeriğinde, İsmail YILDIZ’ın AKP nin dağıtılması için medyanın öneminden bahsettikleri, bu konuda medyanın verimli bir şekilde kullanılabilmesi için Cem UZAN’dan faydalanılabileceği, Cem UZAN’ın gerekli finansmanı sağlayabileceğini söylediği, ayrıca hükümetinhükûmetin aleyhinde yayın yaptırmak için araştırma yaptığını, birkaç kişiye sorduğunu ve mesela Karamehmet grubunun ilk yayın yapacak gruplardan biri olabileceğini anladığını, Levent ERSÖZ’ün de “peki Doğan da buna yanaşacak mı” dediğini, İsmail YILDIZ’ın “paşam o da zor durumda bir çok açıdan. Yani kendisinin Alman istihbaratıyla olan ilişkisinin yavaş yavaş deşifre edildiğini düşünüyor, yani zorlandığını düşünüyor. Kendisini ciddi anlamda şantaja tabi tuttuklarını düşünüyorum, Almanların ve içeride bazı grupların. Yine dışardan bazı grupların. Her an ilişkisinin deşifre edilebileceğinin korkusu var Aydın DOĞAN’ın” dediği,
 
Ayrıca Can ATAKLI ile konuştukları, İsmail YILDIZ’ın Can ATAKLI için “ağzı gevşektir, sır tutmaz” dediği, Levent ERSÖZ’ün de “Hayrullah onu kullanıyor zaten” dediği, İsmail YILDIZ’ın da “paşam biz kullanıyoruz. Fakat Cem Hayrullah’a soğuk. Tanımıyor Hayrullah’ı, birde Sabah grubundan geldi Hayrullah” dediği,
Görüşmenin sonlarına doğru Levent ERSÖZ’ün konuştukları konularla ilgili bazı bilgi ve belgeler istediği ve ayrıca “bizimle olan ilişkin deşifre olmasın” dediği, İsmail YILDIZ’ın da istenilen belgeleri en kısa sürede getireceğini, diğer konularda da çok ketum olacağını söylediği anlaşılmıştır.
 
Bu görüşmelerden kısa bir süre sonra yani 21 Ocak 2004 günü Levent ERSÖZ, Hasan Atilla UĞUR, İsmail YILDIZ ve Hayrullah isimli şahsın planladığı şekilde Cem UZAN’ı kullanmak için bir görüşme yaptıkları ve bu görüşmede özetle; Öncelikli olarak o dönemde Uzan grubuna yönelik yapılan mali operasyonlar sonucu Uzan Grubunun yaşadığı sıkıntıları konuştukları, bu çerçevede Levent ERSÖZ’ün Uzun Grubunun mevcut hükümethükûmet tarafından mağdur edildiğini öne sürerek Uzun Grubuna adli olarak ta gerekli desteği vereceklerini söylediği, bu çerçevede Levent ERSÖZ’ün “Bu olayı sürdürmek gerektiğini, zaten düşüncemiz olarak ortaya koyduk. Konunun yansımasını dün akşam biz, özellikle yüksek yargıdan bir kanal vasıtası ile ulaştırdık bu vatandaşlara” dediği,
 
Görüşmenin devamında Levent ERSÖZ’ün Uzun Grubunun yaşadığı mağduriyetler ile ilgili tepkilerini dile getirmeye devam etmeleri ve bu tepkileri basın yayın organlarıyla sürdürmeleri gerektiğini söylediği, bu söylemler üzerine Cem UZAN’ın ,kendi üzerine düşen her şeyi yaptığını ve Başbakan’ı kastederek “ya o beni indirecek ya ben onu” dediği,
Daha sonra, İsmail YILDIZ’ın yaptığı çalışmalarla ve AKP’nin Hükümetten indirilmesi için yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgiler verdiği, bu çerçevede “belirli operasyonlar yapılırsa AKP’nin oyu aşağıda kalır, ama normal şartlar altında bu seçim cereyan ederse dediğiniz gerçekleşmez tekrar Uzanlar’la uğraşmaya başlarlar dediği, devamında yaptığı araştırmalar sonucu partilerin yerel seçimlerde alabilecekleri oy oranları hakkında bilgi verdikten sonra “yani neticede burada çok kapsamlı bir operasyon yapmak, çok kapsamlı bir senaryoyu hiçbir nokta ihmal etmeden oluşturmak ve oylamak gerekir diye düşünüyorum” dediği,
 
Görüşmenin ilerleyen bölümlerinde İsmail YILDIZ’ın “Cem UZAN öyle bir şey yapmalı ki hükümethükûmet feleğini şaşırmalı. Ne yapabilir? Birincisi; mecliste bir siyasi partiyi tehdit unsuru haline getirebilir….., ikincisi; 368 milletvekili var zaten AKP’nin. Ben bu 368 milletvekilinin 368’i ile de ilgili dosya hazırladım. Ve sorduğumuz soru; AKP’den koparmasınız? Niçin koparsınız? Neden koparsınız? Ne zaman koparsınız? Hangi şartlar altında koparsınız? Ve ne istersiniz? Cevap;280 milletvekili AKP’den tabi ki kopabilirim diyor, bunlar devletle çatışmaya devam ederse, bunlar Türkiye’yi iyi idare edemezse ve ekonomik kriz çıkarsa, Günedoğu ile ilgili baskılar artarsa, Kıbrıs’la ilgili taahhütleri artarsa bu zafiyetlerde kopabiliriz diyor. Yada bir siyası alternatif üretilirse. Bakın bu çok önemli, biz AKP’den kopabiliriz diyor” dediği, bu noktada Levent ERSÖZ söze girerek “zaten onu yaratmağa çalışıyoruz” dediği, devamında İsmail YILDIZ’ın “öncelikle AKP’yi iktidardan uzaklaştırmak hedefleniyor ise bir başka partinin %20-25 oranında alacağı oy AKP’de ki az önce Cem beyin işaret ettiği soru işaretini uyandırabilir milletvekillerinin kafasında, Milletvekillerini tahrik edebilir ve parti değiştirme sürecine gelebilir rahatça” dediği,
 
Konuşmanın devamında AKP’yi devirmek için neler yapılabileceği hususunun konuşulmaya devam edildiği, bu çerçeveden konuşmaya katılan kişilerin neler yapılabileceğini sorduğu, bunun üzerine İsmail YILDIZ’ın “şu yapılabilir bana göre, AKP’yi belinden veya beyninden vurmak gerekiyor ki sersemlesin. Kamuoyu nezdinde ki desteğini azaltabilmek gerekiyor. Bunu AKP’nin oturmuş olduğu ideolojik tabana yönelik bir taarruzla yapabilirsiniz. Bu ne olabilir?” dediği, Levent ERSÖZ’ün de “Bakın açıkçası diyor ki; AKPnin gayri milli olduğunu vurgula. Yani ortaya koy, belge ile ortaya koy. Deki Tayip efendi nedir etnik kökeni? Şudur. Efendime söyleyeyim nedir? Bunların yolsuzluğu şudur. Bu gibi somut işleri ortaya atıyorsun değil mi” dediği, İsmail YILDIZ’ında “olabilir, evet yollardan birisi bu” “ikincisi gayri İslami oldukları ortaya konulabilir……, üçüncüsü yine diyoruz ki az önce siz söylediniz, her an ekonomik kriz gelebilir. Bizim yaptığımız çalışmalar da var. Halk şu anda krizi gizli olarak yaşıyor…… böyle bir propaganda yürütülmeli ki burada bunu halk açıkça görebilmeli, günlük yaşantısın da bunu algılayabilmeli….. yine alışılmış bir siyası mücadele ile buradan çıkmak mümkün değil, AKP’yi vurmamız lazım. Öncelikle Tayip beyi vurmamız lazım. Kendisi ile ilgili ne varsa ortaya koyup, Tayip beyi toplumun nezdin de bir defa kesin olarak siyaseti hür olmaktan çıkarmamız gerekiyor” dediği, devamında Cem UZAN’ın gerekirse geri çekilip başka bir partinin mecliste siyasi alternatif olarak yükselmesini sağlaması gerektiğini söylediği, bunun üzerine Cem UZAN’ın “ben bu lafı söyleyeceksiniz diye bekliyordum. Cem UZAN çekil seçimlere girme…..” dediği, İsmail YILDIZ’ın böyle bir şey demediğini fakat Cem UZAN’ın çok farklı bir propaganda ve kampanya yürütmesi gerektiğini söylediğini, bu noktada Levent ERSÖZ’ün söze girerek “şimdi İsmail Beyin daha önce yaptığı çalışmalar var, onu anlatmaya çalışıyor. Bu yapmış olduğu çalışmalardan bir tanesi bu AKP’yi nasıl bölelim. Ciddi anlamda yaptığı çalışmalar var. Ondan yola çıkarak bir takım şeyler anlatmaya çalışıyor” dediği, bunun üzerine Cem UZAN’ın “368’lik bir grubu hayallerle parçalayamazsınız. Parayla da parçalayamazsınız. 10 kişi alsanız ne olacak, öbür 350 devam eder” dediği,
Atilla KOÇ atanması. Beşir yine MEB... gitti 40-50 dk. Gül’le görüştü.
 
İş adamları bana hükumettenhükûmetten yakınıyor, Sabancı falan... Dışarıda övüyor. Korkuyorlar. hepsinin bir şeyi var..
 
Vekaleten atama öyle değil. 4 sayfalık bir mektup yazdım. 4 bin atamadan durumların ne olduğunu tek tek yazdım. Vekaleten olmazları yazdım. Devletin arşivinde bulunsun” şeklinde notların bulunduğu tespit edilmiştir.
YÖK ve Üniversiteler ile sendika merkezli hareketlerin girişimle ilişkisi araştırılmalıdır.
 
Aydın DOĞAN’ın çizgisini değiştirmesi için baskı yapılması, aksi halde “işlem” yapılması, planlanmıştır. DOĞAN medyanın başlangıçta hükümethükûmet destekçisi olmasına rağmen sonradan tamamen hükümethükûmet karşıtı bir çizgi benimsemesi bu planlama açısından bakıldığında oldukça anlamlı görülmektedir.
 
İç tepkilerin kontrol altına alınabilmesi için, darbe hareketinin milliyetçilik tabanı üzerine bina edilmesi planlanmıştır.
“Sayın Yetkili” diye başlayan mektup içerinde özetle; “Özellikle son dönemde, Türkiye Cumhuriyeti 59 uncu Hükümeti üyeleri ve icraatları aleyhinde yürütülen psikolojik harekât kapsamında; sistematik bir biçimde yıpratıcı ve yıkıcı çalışmalar yapılmaktadır.
Bahse konu psikolojik harekât; çekirdek kadrosunu bir kısım Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubunun oluşturduğu, emekli askeri personel ile bazı sivil şahısları da kapsayan ve etki alanları oldukça geniş bir organizasyon tarafından yürütülmektedir.
Organizasyonun hedefi; kitle iletişim araçlarını (Basın yayın organları, radyo, televizyon) etkin olarak kullanarak; hükümethükûmet üyelerini kamuoyunda küçük düşürerek, inanılırlık ve güvenilirliklerini zedeleyecek tarzda, doğruluğu ispatlanmamış haberleri yaymaktır. Bu sayede, ülkede bir kriz ortamı oluşturarak; mevcut rejim için öncelikli tehdit kabul ettikleri ve “İrticanın temsilcisi” olarak gördükleri AKP Hükümetini etkisiz hale getirmeyi amaçlamaktadırlar.
 
Başlıca görevi, Türkiye Cumhuriyeti Devletini korumak ve kollamak olan TSK gibi ülkenin onur timsali olan bir kurumunun mensubu olmakla gurur duyuyorum. Yetiştirilme tarzım ve aldığım eğitim gereği, anti laik oluşumların zararlılığına ve ülkemizi geriye götüreceğine inanmaktayım. Bu nedenle de yukarıda bahsettiğim illegal organizasyon tarafından şahsıma yapılan görev teklifini düşünmeksizin seve seve kabul ettim.
Kilit haberleşmeci deyince; tavır, davranış ve sözleriyle, geniş kitleleri etkileyerek, harekete geçirebilecek pozisyondaki kişiler akla gelir. Politikacılar, sanatçılar, işadamları, aşiret liderleri kilit haberleşmecilere örnek verilebilir. Bu bağlamda; ülkemizde ve dünya çapında tanınmış sanatçıların müzik-eğlence programları esnasında, istenilen mesajların “Eğlendirme tekniği”yle hedef kitlelere iletilmesi yönündeki çalışmalar sürekli faaliyet olarak devam ettirilmekte.
 
Rektörlerle görüşülerek öğrencilerin hükümethükûmet aleyhinde eylemlerde bulunmasına çalışıldı. Bu kapsamda, basına yansıyan, 10 Eylül 2003 tarihindeki K.K.K. Orgeneral Aytaç YALMAN ile rektörlerin yaptığı görüşmenin haricinde yapılan gizli görüşmelerle de; 02 Mart 2005 ve 27 Şubat 2006 tarihlerinde Ankara Üniversitesinde, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in maruz kaldığı durum ile benzeri hadiselerin temelleri atıldı.
 
Sendikaların hükümethükûmet aleyhindeki tutum ve davranışlarının desteklenmesi hususu benimsendi. Görsel psikolojik harekat ürünlerinin (afiş, bildiri, billboard) hazırlanarak uygun yer ve zamanlarda kullanılması kararlaştırıldı. Sivil Toplum Örgütleri (STÖ)’nin yönlendirilerek hükümethükûmet aleyhinde kampanyalar düzenlenmesi teşvik edildi. Tüm bu faaliyetlerin eş zamanlı olarak yürütülmesi öngörüldü.
Laik rejimi koruma adına yaptığımız ifade edilen bu operasyonun aslında; bazı şaibeli kişilerin önünü açma ve TSK içindeki bir grubun menfaatleri doğrultusunda yaptıkları bir harekât olduğunu, dolayısıyla da TSK’ye ve Cumhuriyetimize zarar verdiğini fark etmiş olmam beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu nedenle de birçok konuda aynı görüşleri paylaşmasak bile, sizi bahse konu organizasyon hakkında bilgilendirme sorumluluğunu ve mecburiyetini kendimde hissediyorum.” Yazdığı ve devamında da bazı örnekler verildiği görülmüştür.
 
Son olarak KKK.nı Aytaç YALMAN tarafından teşkil edilen ve iki General beş Subaydan oluşan yedi kişilik bir heyetle sözde personel ve lojistik konularında KKK.nca yapılan çalışmalardan kıt’aları bilgilendirme adı altında, kıt’adaki subay ve astsubaylarla görüşülerek bir rapor hazırlanmaya çalışıldığı, bu kapsamda 13 Şubat 2004 tarihine kadar 1 nci Ordu Komutanlığı(2 nci Kor.K.lığı hariç), Ege Or. K. lığı ve 2 nci ve 3ncü Or. K. lığının bir kısım unsurlarına yönelik ziyaretler tamamlandığı, 25 Şubat 2004 tarihinden itibaren Van J.Asayiş Kor. K. lığından başlayarak kalan diğer birliklerde ziyaret edildiği,
 
Bu ziyaretlerde birliklerdeki subaylar ve astsubaylarla toplantılar yapıldığı ve bu toplantılarda herkesin Genelkurmay başkanı ve hükümetlehükûmetle ilgili görüşlerine açıkça ifade etmelerinin istendiği, sonuç olarak katılımcılarının büyük çoğunluğunun;
 
-Her kurumun kendi görevini yapması gerektiği,
 
-Ekonomik açıdan mevcut hükümetinhükûmetin başarılı olduğu,
 
-Ülkemizde iç ve dış istikrarın sağlandığı,
 
-Genelkurmay Başkanlığının demokratik ülkelerde olması gerektiği gibi her konuda görüşlerini hükümetehükûmete aktarıldığına inanıldığı,
 
-Kuvvet Komutanları seviyesindeki farklı düşüncelerin basın aracılığıyla gündeme getirilmesinin silahlı kuvvetlere zarar verdiği,
2003-2005 yıllarına ait günlükler incelendiğinde, her gün olmasa da 3-5 gün aralıklarla notlar tuttuğu, bu notlar içerisinde o yıllarda yapmayı tasarladıkları darbenin planları ve darbe sürecini anlatır notlar olduğu görülmüştür.
 
2003-2005 yıllarına ait notlar 1004 sayfadan oluşmaktadır. Söz konusu notlar ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve sadece Darbe planı ve hükumetinhükûmetin devrilmesi ile ilgili bölümlerin burada anlatılması cihetine gidilmiştir.Hatta darbe planları ve hükumetinhükûmetin devrilmesi ile ilgili yapılan çalışmaların anlatıldığı notlar içerisinde aynı gün gelişen diğer olaylarında anlatıldığı görülmüştür. Anlatımların uzun olmaması amacıyla notlara sadece soruşturma konusu ile ilgili kısım konulacaktır. Ayrıca alınan notların açık ve net olarak anlaşılabilmesi için de herhangi bir değerlendirme yapılmayacaktır.
 
“19- 25 Mayıs 2003” başlıklı notta, “23 Mayıs günü PBS denetleme sonuçlarını tartıştık Çok önemli sonuçlar çıkarılmış, bazı engeller var….. Akşam Sevil ile beraber Sarıyer’de I. Ordu K ve eşi tarafından genelkurmay başkanı ve komutanlar onuruna verilen akşam yemeğine gittik. Bizimki ve havacı yoktu. Kara kuvvetleri ve Jandarma genel komutanı ile yaptığımız görüşmelerden anladığım, Genelkurmay başkanına karşı tam bir tavır oluşmuş vaziyete., kendisini yumuşak ve korkak buluyorlar. Ayrıca AKP ile ilişki içinde olduğundan şüpheleniyorlar. Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Mustafa Balbay Jandarma Genel Komutanına gelerek “Bildiklerimi bir yazarsam kaçacak delik bulamaz” demiş. Bugün ayrıca Cumhuriyet gazetesinde “Genç subaylar AKP'den tedirgin” başlıklı bir haber yayınlandı.” ,
“22 Eylül 2003” başlıklı notta, “Bu gün çok yoğun bir gün oldu Sabahleyin brifingin ardından inceleme gezisinde gördüklerimi karargaha anlattım. Sonra MGK genel sekreterini ziyarete gittim ve döndükten sonra karargah ile çalıştım ve 14:00 da Genelkurmay karargahına gittim. Bizlere TSK güçlendirme vakfı ve SSM’in hissedarı oladukları şirketlerinde meydana gelen yolsuzluklar anlatıldı. İnanılmayacak yasal yolsuzluklar var. Yapanların arasında sadece biri denizci diğerleri çoğunluk havacılarda olmak üzere karacılarda var. Paralarımızın nasıl sokağa atıldığını ve bazı insanların nasıl lüks hayat yaşadıklarını gördük. Bu takdim bitiminden sonra 1 ekim meclis açılışına eğer TBMM başkanı kapıda bizleri turbanlı ve eşli olarak karşılarsa gitmeme kararı aldık. Sonra bizler (komutanlar) Jandarma Genel Komutanlığına geçip çok özel olarak konuştuk. Şu kararları aldık:
 
AKP hükümetinihükûmetini vazgeçirmek için neler yapılması konusunda yapılan hazırlıklar bu hafta Genelkurmay Başkanına takdim edilecek.
 
İncelemesi için kendisine fırsat verilecek ve sonra onun niyetleri ve görüşü sorulacak.
Eğer bir işlem yapılmasını kabul etmezse kendisine “Ya sen çekil yahutta biz çekiliyoruz “diyeceğiz..
 
Kısaca planımız bu. Bu konuyu ve planı tartıştık. Kara Kuvvetleri Komutanı ikide bir ne kadar rahatsız olduğunu belirtip, bir şeyler yapılmalı diyor. Kendisinin YÖK konusunda attığı adımları bayağı benimsemiş. Belkide hükumetinhükûmetin attığı bazı adımların reaksiyon göreceğini belirtmek bakımından iyi oldu ama, imam yine de bildiğini okuyacağı için yetki olmadığı sürece veya hükumethükûmet korkutulmadıkça yapılacak hiç bir eylem hükumetihükûmeti kararından vazgeçiremeyecektir. Neyse bu arada Fırtına ayağa kalktı ve haydi hep beraber el sıkışalım dedi ve dördümüz ellerimizi üst üste koyup el sıkıştık! Bana çok komik geldi. Ortalık da sezdiğim kadarı ile JANGENK kışkırtıcı rol oynuyor. İllaki bir şeyler yapılmalıdır. Diyor.” ,
“25 eylül 2003” başlıklı notta “…Öğle yemeğini takiben misafirler ayrıldı. Diğer ziyaretçilerimiz geldi. Mehmet ve Nihat Özbağ ile Rüştü Kazım Yücelen geldiler. Hepsi ile TSK’nın dışardan nasıl göründüğü ve başımızdaki dertten nasıl kurtulacağımız konusundaki görüşlerini aldım. Cevaplar ilginç:
 
“30 Eylül 2003” başlıklı notta, “Çok yoğun bir gün oldu. Sabahleyin önce gazetelere baktım. Tüm gazeteler DEHAP kararını açıklanmasına rağmen bizlere geniş yer vermişlerdi. Kara, Deniz ve Hava Harp okullarında konuşmalar yapan biz kuvvet komutanlarının konuşmalarına geniş yer verilmişti. Bir değerlendirme henüz yapılmamıştı. Sonra Kara Kuvvetleri Komutanı aradım özel çalışmayı sahibine vermişti. Dört noktada itiraz olmuştu. Adamların şeriat devletini kurmak istediğine inanmıyormuş.......Diğer gerekçesi de önemli ama en önemlisi budur. Yani esasdan aramızda fark var. Tedbirler ile genelde hemfikir olmuş. Bende Kara Kuvvetleri Komutanına “bu çalışmayı kendisine vermek dahi önemliydi. Bence iyi yaptınız. Hemfikir olmak veya olmamak onun bileceği şey..Eğer böyle devam ederse istifam çantadadır ve hemen verir ve giderim. Dünya umurumda değil” dedim. Sonra bende kendisine İstanbul’dan aldığım bilgileri anlattım.” ,.
 
“8 Ekim 2003” başlıklı notta, “Sabah Ufuk beni erkenden kaldırdı. Kara Kuvvetleri Komutanı bizlerle 07:35 de görüşmek istiyormuş. Toplandık. Konu İHL yasa tasarısı. Dün akşam komutan ile yaptığı görüşmeden çok rahatsız olmuş. Komutan ona aldırmaz bir tavır ile cevap vermiş. Bende kendisine bana söylediklerini anlattım. Şaşırdı kaldı. Karargahlarımıza bu konuda ayrı ayrı çalışma yaptırmaya karar verdik. Sonunda Cuma günü bu çalışmaları birleştirip seçenekli bir öneri ile Genelkurmay’a göndermeye karar verdik. Mühim olan bunda sonrası ne olacak. Genelkurmay Başkanı yazdıklarımızı kabul ederse sorun yok. Etmezse ne yapacağız. Kahvaltıya oturduk. Komutan yorgun gözüküyordu. Sebebini sorduk. “Dün gece uyuyamadığını ve İHL yasasından tedirgin olduğunu” söyledi. Bu sözler dün gece onun huzurunu kaçırdığımızı gösteriyordu. Bilhassa kahvaltı sırasında Hurşit paşa “Gazetelerde İHL ile ilgili haberleri gördünüz mü” diyerek bilerek ve planlı bir şekilde konuyu açtı ve Genelkurmay Başkanını konuşturmaya başladı. Her taraftan sıkıştırmaya başladık Kahvaltıdan sonra hemen karargahı aradım ve talimat verdim. Diğer taraftan da Kocaeli Üniv. Rektörünü aradım ve ona da rektörler olarak bu işi hemen ve sert bir şekilde protesto etmelerini arkalarında olduğumuzu söyledim. Sonra önce Hava Eğitim K. Korg. Nuri Solakoğlunu, sonra Landsoutheast Org. Orhan Yöney ve Güney Deniz Saha K. Korageneral Lütfü Sancar’ı ziyaret ettik. Tüm gittiğimiz komutanlar bölgelerindeki irtica durumu ile ilgili bilgi verdiler.. Aramızdaki durum şöyle: Hiç birimiz Genelkurmay Başkanının cesur bir kişi olduğunu zannetmiyoruz. AKP hükümetinehükûmetine karşı zaman kazanmak için bizi oyaladığını zannediyoruz. Geçen yıl biz yoktuk ama olanların anlattığına göre Hükumetin attığı her anayasa karşıtı harekete yumuşatıcı bir bahane bulmuş. Geldiğimden beri benim gözlemimde aynı. Hükumet ile adeta gizli bir anlaşması varmış gibi davranıyor. Halk nazarında zemin kaybettiğimiz ve gözden düştüğümüz, halkın güvenini kaybettiğimiz kesin olmakla beraber gerekli davranışı sergilemiyor ve hala hükumethükûmet ile iyi geçinmeye gayret ediyor. Belki de hafif anlamda yaptığı çıkışlarda danışıklı dövüş. Sanki bizi askıda tutmak ve yumuşatmak gibi bir misyonu var. Kara kuvvetleri Komutanı sonunda işin başına kalacağını biliyor. Bu nedenle çok dikkatli ve her olayı takip ediyor. Yaptığı her hareketin duyulmasını ve anayasal kurumları yalnız olmadığı intibaını vermek istiyor. Çok dürüst ve güvenilir insan. JANGKK tam bir şahin Genelkurmay hakkında bir kanaate sahip olmuş ve o kanaat kendisinde bir saplantı haline gelmiş..Genelkurmay ne yaparsa yapsın şüphe ile karşılıyor. Ona göre Genelkurmay bizi oyalıyor. Kendine göre hesapları da olabilir. Havacı bence hala ortalığı tartıyor. Ama güvenilir biri. Hepimiz aynı şekilde birbirimize güvenerek hareket ediyoruz.” ,
 
“10 Ekim 2003”başlıklı notta, “Bu gün yoğun bir gündü. ...Öğleden sonra Aydın Doğan geldi. Kendisine gazeteci olarak mevcut düzene destek vermemesini bu işin sonuna gelmekte olduğumuzu anlattım. Kendisi de günah çıkarmaya gelmiş. Üzerine atılan pislikler ile ilgisi olmadığını ve Cumhurbaşkanı’nın meclisin açılışında yanlış hedef gösterdiğini kendisinin medya tekeli yaratmadığını ve daima dürüst temiz bir gazete patronu olduğunu söyledi. O gittikten sonra Rıfat Hisarcıklıoğlu (TOBB) geldi. ABD. Brüksel ve Kıbrıs da yaptığı temaslar ile ilgili bize bilgi verdi. En ilginç bilgisi ise VİVENDİ firmasının sahibinin söylediği “Eşim Avrupa konseyinde parlementer. Bana söylediğine göre dini yüzünden Türkiye’nin AB’e üye olması mümkün değil.” Demiş.”,
“7 Kasım 2003” başlıklı notta, “İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu YÖK başkanı Kemal Gürüz ile birlikte bu tutucu ve dinci iktidara karşı tam bir kurtuluş savaşı veriyorlar. Adamların bütün derdi iki Kemal’i halletmek. Kendisi ile bu mevzuları konuştuk. Bana “Artık sizin de biraz sesinizin çıkması lazım. Çok yalnız kalıyoruz “dedi. Kendisine “ Öyle değil.. Bizler sesimizi açamaz hale getirildik. Açsak bir türlü açmasak bir türlü. Ama sizlere el altından her türlü desteği veriyoruz. Sıkılmadan ve çekinmeden devam edin gerektiğinde arkanızda bizlerin olduğunu daima hatırlayın. Biz lazım olduğumuzda sizlerin yanınızda olacağız.” dedim. İkimizinde hemfikir olduğu konu bu iktidarın yavaş yavaş ülkeyi dini yönetime teslim etmek de olduğu idi. Her gün bir yeni dinselleştirme teşebbüsü ile karşılaşıyoruz.. Turban bir türlü gündemden inmiyor. Şimdi de Kamu yönetiminde reform tasarısı meclise getirildi. Basın adeta iktidarın borazanı olmuş. Demokrat olabilmek ve öyle gözükebilmek için ülkesini adeta satışa çıkarmış bir sürü satılmış, adi hırsız köşe yazarı bu tasarı lehinde yazılar yazıyor.”,
 
Aynı başlıklı not içerisinde “16:30 da önce Hava Kuvvetleri K ve sonrada Kara Kuvvetleri Komutanına gittim. İbrahim bana çok dertliydi. …Kendisini teselli ettim ve her türlü desteğimin ondan yana olduğunu söyledim. Beraberce Kara Kuvvetleri Komutanlığına gittik. JANGENK’da geldi. Daha biz yeni içeri girmiştik ki Genelkurmay Başkanı Kara Kuvvetleri Komutanını aradı ve ABD’nin isteği üzerine hükümetinhükûmetin Irak’a asker göndermek den vazgeçtiğini ve bu mevzuda biraz sonra General Jones’un kendisini arayacağını ve kendisine ne söylemek gerektiğini sormuş. Az sonra da beni aradığına dair haber geldi. Bende kendisini aradım . Bizim hep beraber olduğumuzun haberini almış. Sesi çok bozuktu. Herhalde bizim ondan habersiz toplanmamız onu çok rahatsız etmişti. Bana da aynı soruyu sordu. Hepimizin hemen bir kaç konu tesbit ettik ve Aytaç paşa’ya verdik. O da bunları hemen kendisine bildirdi. Sonra kendi aramızda konuşmaya başladık. Bu toplantıyı ben talep etmiştim. Önemli bazı konular konuştuk. İbrahim istifa olayını açıklayınca kızılca kıyamet koptu. Kara Kuvvetleri Komutanı Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman çok bozuldu ve kendisine ait benzeri bir olayı anlattı. Ekim ayı başında Harp Okulları açılışı için yapılacak konuşmada hepimiz mesajlar vermeye karar vermiştik. Genelkurmay Başkanı açılışdan bir gün önce Kara Kuvvetleri Komutanı konuşma metnini istemiş oda ben size bu metni veremem demiş. Peki ben kuvvet komutanlarının metinlerini kontrol edemiyecekmiyim demiş. Oda hayır edemezsiniz. Diye cevap vermiş. Bunun üzerine hepimiz artık bu Genelkurmay Başkanı ile işlerin yürüyemiyeceğine kendisinin başka menfaatler peşinde olduğunu korkak ve hükumethükûmet yanlısı olduğuna, dışarıdan cumhuriyetçi gözükmekle beraber içeriden dinci bir görüşü desteklediğine kara vedik. Bunun üzerine bende şunları söyledim.
AB’nin ilerleme raporu bizim için büyük bir şans oldu. Bana kalırsa AB intihar etti. Artık bundan böyle bizi almak istediklerini zor ikna edeceklerdi. Bizim bundan sonra yapmamız gereken AB’nin bizi istemediğine dair olan konunun üzerine giderek her tarafta bunu yaygınlaştırmamız. Böylelikle hükumetinhükûmetin eline geçmiş olan AB kozunu elinden alarak onları iç siyasete döndürerek bizden korkacak hale getirmemiz lazım. Bunu yaparken de daima sert açılamalardan kaçınmamalı ve onlara gerekirse her şeyi yapabileceğimiz intibaını vermeliyiz dedi. Tabi bu arada en önemli konu Kıbrıs ve mahalli seçimler. Kıbrıs’ı istediğimiz şekilde çözümsüz olarak bırakmalıyız ve bu arada Kıbrıs muhalefetinin seçimi kazanmasını da önlemeliyiz. Böylece AB’ne ikinci bir darbe vurabileceğiz. Mahalli seçimler için muhakkak bir alternatif cephe yaratılmasına çalışmalı ve bu adamların Ankara ve İstanbul’da kazanmalarını önlemeliyiz dedim.” ,
 
“15 Kasım 2003” başlıklı notta, “Tatbikatın bitiminden sonra Kara Kuvvetleri Komutanı ile Harbiye orduevine gittik. Kara Kuvvetleri Komutanı anlatmaya başladı:
Katılıyorum. Ben Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur’nın fikirlerinin ne olduğunu başından beri farkındayım. Amacımız mümkün olduğu kadar beraberce hareket etmek.” ,
 
“19 Kasım 2003” başlıklı notta, “Öğleden sonra 14:00 de Genelkurmay Başkanı başkanlığında toplanarak MGK’da konuşulacak konuları gözden geçirdik. Genelkurmay Başkanı kendine bazı konuşmalar hazırlamış. Bizi dinlemedi bile söylediklerimizi de kaale bile almadı. Bilhassa KK ne derse hep ters yanıt verdi. Anlaşılmaz bir tutum içerisinde Konuşmalarında hep hükumetihükûmeti savunuyor ve sizin doğru dediğiniz her konun tersini ileri sürüyor. Eğer bir sivri konu olursa ve savunamayacak durumda ise “Bunu sen söyle “ diyor. Buradan çıktıktan sonra JANGENKK bizi davet etti ve onun odasına gittik. İbrahim yurt dışında olduğu için toplantıda yoktu. Durumu değerlendirdik. Aynı mevzuları tekrar konuştuk ve MGK’da hiç konuşmama kararı aldık. Bu arada JANGENKK bize yine bir sürü irtica ile ilgili resim ve takip neticesi yapılan tesbitler ihtiva eden yazılar dağıttı. Eylül başından beri biriken miktar inanılmaz hacimde. Hala irtica yaygın değildir diyebilmek için insanın aklında başka fikirler olması lazım.” ,
 
“22 Kasım 2003” başlıklı notta, “KK’lığında toplandık. Ne yapacağımızın programını yaptık. 1 Aralık günü bizlere yani kuvvet komutanlarına bir takdim yapılacak. Bu takdimi müteakip 3 kasım günü Şura üyelerine bir takdim yapılacak ve sonra konu Başbakana ve Cumhurbaşkanı’ na iletilecek. Şura toplantısında amacımız Ağustos 2004 ayına kadar olacak sürede bu hükumethükûmet bildiğini okumaya devam ederse komuta heyetinin, halkında duyacağı bir muhtıra vermek şeklinde bir yetki almak. Akşam Kara Kuvvetleri Komutanı verdiği akşam yemeğine katıldık. Öğlen yaptığımız toplantıda artık hepimiz bu işin bu Genelkurmay Başkanı ile gitmeyeceğini bu adamın kendi menfaatlerini ülke yararı önünde tuttuğunu, korkak ve hükumetehükûmete yanma peşinde olduğuna dair fikir birliğine vardık. Bizi takip ettirdiğini de zannediyoruz” ,
 
“03 Aralık 2003” başlıklı notta, “Sabah Kara Kuvvetleri Komutanlığında başarılı birlikler ödül törenine katıldık.” “…Sonra beraberce Genelkurmaya geçerek 15:00dan itibaren çok önemli toplantıyı icra etmeye başladık. Önce Genelkurmay bize Pazartesi günü yaptıkları takdimin aynısını yaptılar ve Genelkurmay Başkanı sonra en kıdemsizden başlamak üzere tüm katılanlara söz verdi. Söz alanların ifade ettikleri konular sırası ile ve özet olarak aşağıdadır.
Faruk Cömert:
 
AKP yerel seçimleri kazanırsa TSK’ne karşı daha da küstahlaşabilir. Bu hükumethükûmet amacına ulaşabilmek için batıya daha fazla taviz verebilir, dolayısıyla haklarımızı da kaybedebiliriz.
 
Yener Karahanoğlu
Hurşit Tolon
 
Bu iktidar ne olduğunu ortaya koydu. Ancak takiyyeye başvuruyor. Arkasında ABD, AB var. Bunlar Ortadoğuyu 1915’de yaptıkları gibi şekillendirme istiyorlar. Bu hükumettenhükûmetten öncelikli tehdit bölücülük, sonra irticadır.İ rtica bunların devlet yapısı içerisindeki kinin ifadesidir. Seçimden önce ikaz etmezsem önümüze aşamıyacağımız bir engel çıkacaktır .Halk bize sırtını çevirmez. Bu hükumethükûmet ulusal onurumuz ile oynamaktadır. Onur kırıcı bir durumdayız. Üniter yapımıza zarar verilmektedir. Bu iktidarın alternatifi var mı? Şu anda yok gibi görünüyor. Muhalefete bu konu anlatılmalıdır .Dünya kamuoyuna açıklanan konular onurumuzu kırmaktadır.(Pek çok örnek verebiliriz. Bir örnek dil konusunda yaşananlardır.)Uyum paketi altında hazırlananlar sadece bölünmemizi kolaylaştıracaktır. Ruhban okulu ve ekumenik sıfatı ile yapılanlar bu ülkeyi parçalayacak adımlardır.
 
Şener Eruygur.
İbrahim Fırtına
 
Eylem planın amacı Anayasayı korumaktır. Takdimde TSK’nın eylem planını tek başına yapamayacağını belirtmek bir zafiyetir.Bu cümleler kayıtlardan çıkarılmalıdır. Cumhurbaşkanı ile müşterek hareket şart. Parlemento Cumhurbaşkanı tarafından fesh edilmelidir. Yeniden anayasa yapılmalı ve bu Anayasaya kendini koruyacak her türlü imkan konulmalıdır. AİJM 10. md. Hiçbir anayasa kendini koruma hakkından mahrum olamaz der. Ayrıca ABD, Fransız Anayasalarında da benzer maddeler var. Bu hükumetlehükûmetle olmaz. Hukuki şartlar müsaittir. Gereken yapılmalıdır. Cumhurbaşkanı’nın yetkileri vardır.
 
Özden Örnek
Genelkurmay Başkanı
 
Teşekkür ederim herkesin aynı fikirde olması güzel . Ben yüzde sekseni ile aynı fikirdeyim. ama katılmadığım noktalar var. Açık konuştuğunuz için hepinize teşekkür ederim. Muhtıra vermeye niyetim yok. Bu hükumethükûmet gitmelidir. Demokratik yollardan bu işi halledeceğiz. Yapabileceğimiz bir çok şeyin olduğuna da inanıyorum.
 
Bu toplantı bence tarihi bir toplantıydı. Bir yıldır ilk defa yapılıyordu. Genelkurmay Başkanı’na onunla aynı fikirde olmadığımız mesajı verildi. Oda kendinin yalnız kaldığını anladı. Görüntüye rağmen direnmekte devam ediyor. Ama artık çok geç .Zira yasal olarak böyle bir toplantı yapmakla kendisi de geri dönemeyecek bir yola girdi.” ,
Sokaklar afiş astıracaktık
 
Dernekler ile temas edip oları da hükumethükûmet aleyhine teşvik edecektik.
 
Bütün bu olayları yurt çapında yapacaktık
Durum dışardan nasıl görünüyordu. SD ülkenin süratle bir felakate doğru gittiğini ve askerin yalnız kaldığını hemen tedbir alınması gerektiğini söylemiş.Askerle teskere de hata yaptılar ve 50 yıllık dostumuz ABD yi reddettiler. Dolayısı ile bugüne kadar arkalarında olan Pentagon desteğini kaybettiler. Tersine bu adamlar ABD ve AB’yi arkalarına alarak istediklerini yapmaya başladılar. Üniversiteler, basın ve halk desteği olmadan asker bir şey yapamaz. Bu nedenle zor da olsa bu ilişkiyi kurmaları lazım ve ABD ile soğumuş olan ilişkilerin en kısa zamanda düzeltilmesi gerekir demiş.
 
Basın ile aramızı nasıl düzeltebiliriz diye konuştuk. Kendisi bu işin zor olduğunu hepsinin kendi ticari ilişkileri nedeni ile hükumetehükûmete göbekten bağlı olduklarını ve kolay kolay hükumethükûmet aleyhine bir yazı yazamayacaklarını, hepsinin devlete borcunun bulunduğunu anlattı. Bilhassa Aydın Doğan üzerinde durarak en büyük medya patronu olması nedeni ile aramızı nasıl düzeltebileceğimiz konusunu araştırdık. Kolay olamayacaktı ama MÖ bize tüm medya patronlarına işin kötüye gittiğine ve tedbir alınmazsa çok geç olacağı konusunu anlatarak onları iknaya çalışacağını söyledi.
 
Yeni bir oluşumu herkesin aradığını ama kimsenin bir lider bulamadığını anlattı. Bu arada İstanbul TV’nin seçimlerden sonra ele geçirilmesini mümkün olup olmadığı konusu Kara Kuvvetleri Komutanı tarafından gündeme getirildi. MÖ bunun kolay ama idamesinin çok zor olacağını belirtti. Kendisinin olduğunu zannettiğim Haber Türk kanalını bu maksatla bize sonsuz olarak kullanabileceğini ifade etti.
 
Sivilin görüşünün Genelkurmay Başkanının çok pasif olduğu şeklinde ifade etti. SD ayırca Kıbrıs konusunun ve kürt devleti kurulmasının ülkemiz için çok önemli olduğunu ve eğer Kıbrıs konusunda hükumethükûmet taviz verirse kendisinin yollara düşeceğini ifade etmiş. Kıbrıs’ta en iyi yolun çözümsüzlük olduğunu belirtmiş. Uzun konuşmalarda sonra bizim aldığımız mesaj veya yaptığımız değerlendirme şöyleydi:
 
Basının desteğini almak oldukça zordu ama denenmek mecburiyetindeydik.
 
Üniversitelerde talebeleri sokağa dökecek temaslara başlamamız gerekiyordu.
Kıbrıs konusunda milli dayanışma hükumetininhükûmetinin kurulmasının ve Annan planının üzerinden müzakerelere başlanması gerektiği” ,
 
“19 Aralık 2003” başlıklı notta, “14:00 - 14:45 - Tuğg. Levent Ersöz'ün Bilgi Arzı” “Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat başkanı general yaptıkları faaliyetler ile ilgili olarak sadece bana özel bir birifing verdiler. AKP hükumetinehükûmetine karşı, bu hükumetihükûmeti demokratik kurallar içerisinde zayıflatmak için neler yapılması gerekiyorsa hepsi düşünülmüş ve uygulamaya geçmişler. Hayranlıkla dinledim. Kendilerine bir kaç konuda görüşlerimi söyledim. Alınacak tedbirler içerisinde afiş asmakdan gazetelerde ilanlar vermeğe kadar değişen bir çok hal tarzları vardı. Bu çalışmaya “Cumhuriyet Platformu” isimini vermişler.” ,
 
“25 Aralık 2003” başlıklı notta, “14:30 - 15:30 - (E) Org. Kemal Yavuz ve Tuncay Özkan'ın Ziyareti” “Tuncay Özkan daha önce Show TV’de görev yapıyordu. Ancak bu hükümethükûmet kendi aleyhinde yayın yapan tüm kişileri ya oldukları gazetelerden çıkarttı yada televizyonlardan uzaklaştırdı. Kemal Yavuz generalde aynı durumda . Bende kendilerine yardım edebilmek için MÖ ile konuştum. Tuncay Özkan Müfit Gürtuna’nın İstanbul TV’sini satın almak istiyor ve AKP’nin yerel seçimlerde İstanbul’dan çıkaracağı adaya karşılık Ali Müfit Gürtuna’yı birleşik cephenin adayı olarak gösterilmesini koordine ediyor. Şimdilik ANAP ve DYP ile anlaşma sağlamış.” ,
 
“7 Ocak 2004” başlıklı notta “Tuncay Özkan Show TV’den ayrıldıktan sonra Org. Kemal Yavuz İle beni ziyarete gelmişti. O zaman kendisi ile İstanbul Belediye başkanlığına adaylık meselesi ve ulusalcı bir TV istasyonu ve diğer medya vasıtalarının kurulması konusunda görüşme yapmıştık. Bu konuşma üzerine bende MÖ ile görüşmüştüm. Kendisine MÖ’nün bana söylediklerini iletim. Ali Müfit Gürtuna adaylığa tam razı olmamakla beraber CHP desteklemeye karar vermiş. Şimdi DSYP’yi ikna etmeye çalışıyor. Daha MHP ile görüşecek. TV kanalını satın almak için gücü yetmemiş. Gürtuna İstanbul TV için çok para istemiş. Esasında kendisi bu istasyonu mütahitlere bedava kurdurmuş. Adam be para etme ama çaresizlikten başka yapacak bir şey yok dedi. Kendi istasyonu ve gazetesini kurmak inin yabancılar ile temasta . Dış finansman sağlayıp öyle faaliyete geçmeyi düşünüyor. Benden UYAK’ın kurulacak şirkete hissedar olmasını ve böylece BAŞBAKAN RECEP TAYYIP ERDOĞAN’a karşı bir çeşit koruma sağlamayı istedi. Bende kendisine elimden geleni yapacağım dedim. Bana kendi hazırladığı “Türk Medyası” ,le ilgili bir kitap verdi. İçinde her türlü ilişki ve rezaleti bulabilirsiniz dedi. Medya desteği olmadan ulusalcıların BAŞBAKAN RECEP TAYYIP ERDOĞAN ve partisi ile başa çıkması mümkün değil. Bu nedenle TÖ’nün desteklenmesi gerekir. Bende uyandırdığı intiba dürüst ve yılmayacak bir kişi. Bilgili bir görüntüsü var. Hiç değilse mesleğini iyi bildiği intibaı uyandı. “,
 
“9 Ocak 2004”! başlıklı notta , “14:30 da Jandarma Genel Komutanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı ile beraber toplandık ve durum değerlendirmesi yaptık. Dün benden sonra Genelkurmay Başkanı Hava Kuvvetleri Komutanı ile de görüşmüş ve ona da aynı konuları açmış. Hava Kuvvetleri Komutanı durumu alttan almamış ve gereken cevabı vermiş. Bu günde Jandarma Genel Komutanı ‘nı davet etmiş. Değerlendirmemiz korkuyordu ve panik içindeydi. İki yönden panik içindeydi. 14 ocak günü BAŞBAKAN RECEP TAYYIP ERDOĞAN ile yapacağımız toplantı onun için iki yönden zordu. Kendisi BAŞBAKAN RECEP TAYYIP ERDOĞAN’a karşı bazı olumsuz konuları söyleyecekti ve ayrıca bizlerin ne söyleyeceğini ve nasıl davranacağımızı bilmiyordu. İkinci olarak panik yaptığı konu bizlerin ne yaptığını anlamıyor ve ona karşı bir komplo içersinde olduğumuzu zannediyordu. Sonra hep beraber BAŞBAKAN RECEP TAYYIP ERDOĞAN’a karşı ne gibi bir strateji uygulayalım diye konuştuk. Onlara konuşma için hazırladığım dosyalardan birer tane veridim. Sonra öncelikle Genelkurmay Başkanını konuşturmaya karar verdik. Jandarma Genel Komutanı bugünkü görüşmesinde Genelkurmay Başkanını itimat telkin edecek ve havasını alacaktı.”
“10 Ocak 2004” başlıklı notta, “Akşam Jandarma’nın Anıttepe’deki tesislerine gittim. Jandarma Genel Komutanı il beraber Aydın Doğan ile yemek yiyecektik. Aydın Doğan’ın(AD) yanında Mehmet Ali Yılmaz ve Fikret Bila vardı. Beraber olmamızın amacı AD’a bazı mesajlar vermekti. Öncelikle basının satılmış bir hale geldiğini değerlendirdiğimizi kendisinin bu konudaki görüşünün ne olduğu, ikinci olarak bu hükumetehükûmete karşı hepimizin aynı gemide olduğunu ve gemi batarsa hep beraber batacağımızı. Aleyhimize yazı yazanlara kendi gurubunda destek vermemesini söyleyecek ve onlarında son günlerdeki olaylar hakkındaki görüşlerini alacaktı. Nitekim konuşmalarımız bu merkezde devam etti. Kendisi bize medyanın ekonomik durumunu izah etti. Ona göre medyanın kendisi hariç bütün patronları mali yönden hükumetehükûmete muhtaç hale getirilmişti. Bu nedenle hükumetehükûmete karşı çıkmaları mümkün değildi. Karşı çıkanların hayatı söndürülecekti. Nitekim. Bazı yazarlar hükumethükûmet aleyhine yazdıkça RECEP TAYYIP ERDOĞAN’ın müdahaleleri ile kendilerini işten çıkarılmışlardı. Tuncay Özkan, Sedef Karbaş, Televizyonlardaki bazı programalar gibi. Bu arada Tuncay Özkan’ı çok sevdiğini ama kendisine şu sıralarda hiç bir şey yapamıyacağını söyledi. Yemek bittiğinde ben sizin mesajınızı aldım dedi. Bizde kendisine “iş adamı olarak bazı sıkıntılarınızın olabileceğini anlıyoruz. Ama bazen hükumethükûmet lehinde de yazmamak karşı tarafa destek vermektir.” dedik. Yemekden çıkarken Jandarma Genel Komutanı bana bir dokuman verdi. Eve gittiğimde dokumana baktım AKP’nin hemen hemen bir yıllık faaliyetinin bir özeti ve değerlendirmesiydi. Güzel hazırlanmış bir dokumandı.” ,
 
13 Ocak 2004
“1 Şubat 2004” başlıklı notta, “Bugün bayram. Kurban bayramı. …Aytaç paşalar a ziyarete gittik ve hemen konu ülke meselelerine döndü. Bana “ seninle özel konuşmamız lazım. Ben Şener ile İbrahim’in davranışlarını tasvip etmiyorum. Çok ifrata kaçıyorlar. Geçen gün gelen MİT’den habere göre Şenkal iki haber verdi. Birincisi, JGKK’nın bütün hareketleri biliniyor ve yasa dışına çıktığı değerlendiriliyor. İkincisi ise Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanları arası açık ve bu sorun herkes tarafından ve kesinlikle biliniyor. Bu nedenle artık kendimize bir çeki düzen verip ülkeyi bir maceraya götürmek yerine devamlı ve kararlı bir tutum sergilemeyi ama açık konuşmayı tercih ederim, zannederim sende benim gibi düşünüyorsun.” ,
“3 Şubat 2004” başlıklı notta, “Kara Kuvvetleri Komutanı ile beraber önce Doğu Aktulga’nın ailesine hem bayramlık hemde baş sağlığı için gittik. Sonra geri döndüğümüzde onların evinde çok özel bir konuşma yaptık. Ben denetlemeye gitiğim zaman hepsi Jandarma Genel Komutanlığında toplanmışlar ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur onlara bana Salı günü takdim edilen hazırlıkları göstermiş ve yapılan üst düzeydeki bazı yöneticilerin konuşmalarına ait ses kayıtlarını dinletmiş. Bunların çoğu AKP’ya danışmanlık yapan kişilermiş ve Kıbrıs sorununu nasıl halletmeyi düşündüklerine ve bu konuda neler yaptıklarını anlattıkları kayıt etmiş. Takdimin sonunda Hava Kuvvetleri Komutanı ve Jandarma Genel Komutanı hemen 10 mart’ ta ihtilal yapalım diye bastırmaya başlamışlar. Kara Kuvvetleri Komutanı onları şimdilik frenlemiş ve bunun için daha zamanın uygun olmadığını beklememizi salık vermiş. Jandarma Genel Komutanı benimle görüşeceğini söylemiş ve dağılmışlar. Kara Kuvvetleri Komutanı bu konudan çok rahatsız olmuş. Bana sen ne düşünüyorsun dedi. Bende düşüncelerimi anlatım. “Bir ihtilal için zeminin hazır olması gerekir yani halk ihtilali istemelidir. 12 eylülde olduğu gibi ordu niye duruyor ne zaman müdahale edecek gibi başlıklar basında yer almalıdır.. İkincisi önceki ihtilallerde olmayan bazı özellikleri bugün yaşıyoruz. Ekonomimiz çok bozuk ve tamamen dışa bağımlı eğer dışarıdan kredi alamazsak ekonomimiz çökebilir ve halk büyük sıkıntı yaşar. Bunun nasıl sorumluluğunu almaya hazır değiliz. Bir diğer konuda ABD bundan önceki darbelere destek vermesine rağmen bugün AKP’ye destek veriyor. Onların istemediği bir darbe veye hükumetihükûmeti idame etmek çok zordur. Yanı ABD’ye rağmen bu işlem olmaz. Diğer bir konu TSK içerisinde ki birlik sağlanmış mıdır. Eğer bir ayırım varsa sonumuz tam bir felaket olacaktır. Bu nedenler ile darbeye henüz hazır olmadığımızı söyledim. Ama bu bizim eylemimize engel olmamalıdır.” “…Kara Kuvvetleri Komutanı bu görüşüme katıldı esasen o da böyle düşündüğünü bana söyledi. Onun endişesi Şener ve Hava Kuvvetleri Komutanı, biz onlar ile aynı fikirde olmazsak bizleri suçlayacakları ve bizim onlara engel olduğumuzu her tarafa yayacak olmalarıdır. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygurun amacı Kara Kuvvetleri Komutanı olmak. Bu nedenle de Yaşarın kuyusunu kazmak da olduğunu anlattı. Jandarma Genel Komutanı bana kalırsa biraz haksız ve haris davranıyordu. Kara Kuvvetleri Komutanı bana Jandarma Genel Komutanının bir senaryo dahilinde ve hükmet düzeyinde şimdiden teşebbüse geçtiğini ve amacının, Yaşar’ın ekarte edilmesini ve bu konuda bir baskının hükumethükûmet tarafından Genelkurmay Başkanına yapılmasını sağlamak olduğunu düşünüyor. Kendisine Şener’in bu konuda faaliyette bulunduğuna dair bazı bilgilerin geldiğini söyledi. “Yaşar ile ilgili bir değil birkaç senaryo etrafda dolaşıyor. Benim hepsinden haberim var” dedi. Bende eğer Yaşar için yapabileceğim bir şey olursa benimde haberim olsun dedim. Sık sık bunları benim bilmemi istediğini bana tekrarladı. Bu bilgiler çok özel bilgiler olmalarından dolayı benimle paylaşmasına çok müteşekkir olduğumu kendisine defalarce söyledim. Zannediyorum oda buna biraz mecbur kalmıştı. Zira ben yokken yaptıkları görüşmede diğer ikisi onu biraz fazlaca sıkıştırmışlardı. Konuşmamıza darbe konusu ile devam ettik. Ben eğer bir darbe yapılacaksa bunun 2004 aralıkdan önce yapılmamasını ve AB’nin vereceği cevaba göre AKP‘nin zaten köşeye sıkışacağını ve o zaman halkın desteğini de alabileceğimizi söyledim. Benden bu konuda Hava Kuvvetleri Komutanı ve JGKK’nın bu amaçlarından onları vazgeçirmemi ve çocukça olan bu isteklerini bir mantık esasına oturtarak hayal yerine gerçeklere dayalı bir hareket tarzını seçmemizi söyledi.” ,
 
“6 Şubat 2004” başlıklı nottainde, “Sabah doğruca Jandarma Genel Komutanlığına gittim ve orada üçümüz buluştuk. Durumu tekrar gözden geçirdik. Jandarma Genel Komutanı hala darbe yapalım diye inat ediyordu. Ne düşündüğümü bana sordu. Dün akşam Hava Kuvvetleri Komutanına anlattıklarımı aynı şekilde ona da anlattım. İkna değil ama durdurulması zaman aldı ve sabah toplanmamızın esas gayesi Kıbrıs konusunda neler yapılabileceği konusunda seçenekleri gözden geçirmek. Ancak bizi bu konuyu bırakıp darbe yapacakmıyız yoksa yapmıyacakmıyız konusuna girdik. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur’u ikna etmek oldukça güç. Bir netice alamayacağımı bildiğim halde yinede onu ikna etmeyi denedim. Pek ikna olduğunu söyliyemem.” ,
“28 Şubat 2004” başlıklı notta, “Hükumete karşı bir tepki olarak da hem Kıbrıs’da hemde anavatanda gösterilere ve ulusal platformda toplantılara 3 marttan itibaren başlanacaktı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur’da Zeki Bulunç’un getirdiği çok özel belgeler vardı. Bu belgeler arasında en önemlisi Denktaş’ın nasıl aldatıldığını ispat eden DİB’nın çektiği ve 17:40 saatli 13 şubat’a dair bir fax. Bu belgelerin hepsini Kara Kuvvetleri Komutanlığına gönderdik ve orada tek bir Kıbrıs klasörü geliştiriyoruz. İçerisinde her türlü özel bilgilerde var. Kıbrıs konusu yaptığımız plan çerçevesinde devam edecekti. İkinci konu olarak yine aynı mesele biz bu adamları darbe ile alaşağı edelim konusuydu. Şener ve havacı bu konuda çok bastırıyorlar. Şener’in adeta aklından çıkmıyor, iki kelimede bir bunu söylüyor. Havacıda keza öyle.” ,
 
“29 Şubat 2004” başlıklı notta, “İlginç bir toplantı yaptık. Jandarmanın Beytepe’deki tesislerinde kuvvet komutanları ve eski meclis başkanı Ömer İzgi bir araya geldik. Oraya gitmeden önce Kara Kuvvetleri Komutanı beni telefonla arayarak toplantıya gitmeden önce bir süre benimle görüşmek istediğini söyledi. Gittim. Dün yapılan toplantıdan çok rahatsız olduğunu Şener’in başka işler peşinde olduğunu, İbrahim’in ise saf ne istediğini bilmez halde olduğunu anlattı. Bilhasa Şener’in , Yaşarın önünü kesmek için hükumethükûmet dahil her türlü angajmana girdiğini ve utanılacak senaryolar peşinde olduğunu, sadece hükumethükûmet ile değil diğer bazı yollardan da aynı teşebbüsünü devam ettirdiğini anlattı. Ben de kendisine hafta içerisinde Can Teller’in bana geldiğinde Yaşar ile ilgili bazı menfi bilgiler verdiğini ve hatta Yaşar Paşa’ya güvenmeyin efendim dediğini hatırlattım. Bunun üzerine Can Teller ile temasa geçmeyeceğimi, onun muhtemelen Şener’in adamı olduğunu söyledim. Kendisine onların dediği gibi darbenin olamayacağını bu işin komuta zinciri icerisinde bile bir aydan fazla aldığını anlattım. Burada da en kritik konunun Genelkurmay Başkanı olduğunu ondan habersiz nasıl birlik kaydırılacağını nasıl tertip alınacağını bilmiyorum dedim. Kendi kanaatim olarak böyle bir hareket ile ilgili insiyatif daima elimizde olması gerektiğini ve gerekirse ben katılmıyorum diyeceğimi anlattım. Hemfikir olduk. Bundan sonra üç konuya dikkat etmemiz lazım dedim. Biri Genelkurmay Başkanı, diğeri harekat planlaması ve üçüncüsüde bizim iki kişiyi nasıl oyalayacağımız konusu.
 
Konuşmalardan sonra Beytepe’ye gittik. Herkes toplandı. Amacımız 3 mart günü yapılacak olan “Ulusal hareket” toplantısına MHP!den bol destek sağlamaktı. Ama konu darbeyi seçimden öncemi sonramı yapalıma döndü. Ömer İzgi gayet tabi bir şey yapacaksanız hemen yapın. Seçimden sonraya kalırsanız bu iş olmaz karşınızda diğer partileri de bulabilirsiniz. Bu adamlar seçimden kuvvetlenmiş olarak çıkacaklar. Ama ileriki senelerde kendilerini yıpratacaklar bu nedenle o zaman hiç bir parti sizi desteklemez ama başa kim gelirse gelsin ülkeyi de parçalanmaktan kurtaramaz dedi. Kendisi aynı lafları 4 Kasım 2002 günüde Kara Kuvvetleri Komutanı ‘a söylemiş. İşin zaman geçtikçe ne kadar karmaşık hale geldiğini anlattı. Ben bu fikrin bu kadar açık bir sivil ile konuşulmasından çok rahatsız oldum. Olayı da buraya getiren hep Şener ve İbrahim. Halbuki bizim evde v dün bir karar aldık. Üstelik de kimseye söylemeyecektik. Anladığım kadarı ile onlarda ikisi beraber bir araya gelip konuşuyorlar. Zira çıkarken İbrahim’in Şener’e bundan sonra ne zaman toplantıyı ayarlıyalım dediğini duydum.”,
“3 Mart 2004” başlıklı notta, “ATO’da yapılan panele tüm kuvvet komutanları eşli olarak katıldık. Genelkurmay Başkanı İsveçte olduğu için Hava Kuvvetleri Komutanı ise dün şehit olan pilotların cenaze törenine Konya’ya gittiği için bu panele katılamadılar. Bu paneli el altından biz teşvik ettik. Coşkulu ve tatmin edici bir toplantı oldu. Salona girdiğimiz zaman katılanlar bizleri alkışladılar ve “Cumhuriyetin Koruyucular” diye slogan atmaya başladılar. Panelistler çok güzel konuşmalar yaptılar. Hilafetin ilgası, Tevhid-i Tedrisat ve Şeriye ve Vakıflar bakanlığının kaldırılmasına dair yasalar 80 yıl önce bugün çıktığı için malzeme çoktu ve günün önemini daha da arttırdı. Konuşmacılar da kelimelerini ve düşüncelerini esirgemeden konuştular. Zannediyorum tahminimizden çok fazla kalabalık vardı. Birçok kişi dışarda kaldı. Bu arada Denktaş’a destek vermek için yurdun dört bir yanından gelenler ile beraber kalabalık daha da fazla görünüyordu.
 
Gündüz Aktan ile yaptığımız konuşmanın transkriptleri EK-AA’da olduğu gibidir. Konuşmalarda çok ilginç konular vardı. EK-AA’nın başlangıç kısmında Amerikalıların yaklaşımları konusundaki haber çok ilginçtir. Benim kanaatime göre Amerikalıların iki niyeti olabilirdi. Bizim hakkımızda bir değerlendirme yapamıyorlar hükumetehükûmete karşı tutumumuzun ne olduğunu anlayamıyorlardı. Bize yaklaşarak bilgi eksikliklerini tamamlamak istiyorlardı. İkinci ihtimal ise gerçekten bize yaklaşmak istiyorlardı. Hükumetin bir işe yaramadığını ve hala TSK’nın onayı olmadan büyük orta doğu projesi gibi projeleri yürürlüğe konamayacağını görmüşlerdi. Bu nedenle Kıbrıs ile ilgili tutumuzla bizi test edip buna göre bize yaklaşacaklardı. Belkide yanlış yaptıklarını anlamışlardı. Büyükelçinin bize bir mesaj vermek istediği açıktı. Ama Genelkurmay Başkanını ekarte edip bu işi nasıl yapacaktık. Bu talebin kabul edilerek bir yerde yemek bahanesi ile kendisi ile buluşabilirdik. En iyisini Jandarma Genel Komutanı yapabilirdi, bu görev ona verildi. Bu arada aynı olay Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun anlattığı Albay Mayfield hikayesi ile birleştirildi. Gündüz Aktan’da konuyu biliyordu ve onunda yorumu Amerikalıların bir şekilde askerle samimiyet kurmak istedikleri şeklindeydi. Bence Amerikalılar BAŞBAKAN RECEP TAYYIP ERDOĞAN’nin bir işe yaramıyacağını anlamışlardı, tekrar eskiden olduğu gibi askere yakın kalmak istiyorlardı. Tabi bu arada Büyük Ortadoğu projesinin ne olduğunu da çok iyi analiz etmemiz gerekiyordu...” ,
 
“15 Mart 2004” başlıklı notta, “Sabah bir ara beni Jandarma Genel Komutanı aradı. “Genelkurmay Başkanı her şeyi biliyor. Biraz önce beni aradı. Hemen öğleyin bir araya gelmemez lazım “ dedi . Kendisine neleri bildiğini sordum. Jandarma tesislerinde Ömer İzgi ile yemek yediğimizi biliyor. Hemen hemen herşeyi biliyor dedi.” ,
“24 Nisan 2004” başlıklı notta, “Bugün Kıbrıs’ta referandum yapılıyor. Sonuçlar akşam 18:00’dan itibaren alınmaya başladı. Gece yarısı sonuçlar Türktarafı %65 evet Rum tarafı %75 hayır. Böylece Kıbrıs’da hiçbir değişiklik olmadı ama Rumlar AB’ne girecek. Akşam Jandarma Genel Komutanının evinde yemeğe gittik. Genelkurmay Başkanı gittikten sonra aramızda konuştuk. Anladığım kadarı ile Jandarma Genel Komutanı ile Hava Kuvvetleri Komutanı hala bozuklar. Amaçları illaki darbe yapalım ve AKP’yi uzaklaştıralım. Yapalımda Kara Kuvvetleri Komutanı olmazsa nasıl olur bunu düşünen yok. Hava Kuvvetleri Komutanını fena bozdum zira vatanını sadece o seviyor ve ona destek verilmiyormuş pozlarında. Üstelik ne söylediğini kendisi de anlamıyor. Şener hala darbeye ümidini bağlamış durumda bana “çok erken çözüldük daha direnmeliydik “ demez mi. Bütün gün Kıbrıs çalıştım. Bundan sonra ne olacağı çok önemli.”,
 
“30 Haziran” başlıklı notta içersinde, “2:00 Pm - 2:30 Pm - Sinan Aygün'ün Ziyareti” “Sinan Aygün ATO başkanı senede iki kez gelerek bizlere bilgi veriyor. Verdiği bilgiler daha ziyade ekonomideki gelişmeler ve bazı sosyal olaylara karşısında ne düşündüğü, genellikle hükumetihükûmeti tenkit ediyor. Bu seferde Ekonomideki kötü gidişi anlattı. İşsizliğin giderek artmakta olduğunu ve bunun sonunun felakete doğru gittiğini, hükumetinhükûmetin izlediği teslimiyetçi politikalar nedeni ile yatırım yapılamadığının bununda işşizliğin artmasına neden olduğunu belirtti. Diğer bir ilginç açıklaması da DEP milletvekilleri ile ilgiliydi. Onların yaptığına mukabele olarak kendisinin örgütlediği bir gurup ile emekli yarbay Korkut EKEN’in hapishaneden çıkış gününde büyük bir tören yapacaklarmış. Bunun içinde yüzlerce insanı topluyorlarmış. Fikir almak ve diğer kişilerin neler düşündüğünü anlamak bakımından yararlı görüşmeydi” ,
 
“18 Ağustos” başlıklı notta, “Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur veda etmek için geldi. Hüzün vardı. Ayrılacağına üzülmüş görünüyordu. Oğlu 7 Ağustos 2004 cumartesi günü ağır bir ameliyat geçirmişti. Bu ameliyatın meslekten ayrılmadan önce olduğu içinde şükür ediyordu. Lafı hemen yarım kalan işine getirdi. Hala içinde sanki satılmış gibi bir his vardı. Teşebbüs ettiği işin sonucun sanki yarım kalmış veya başarısızlığa uğramış olarak kabul ediyordu. Kendisine bunun böyle olmadığını, kendisini defalarca ikaz etmeme rağmen beni dinlenmediğini, başının bu yüzden belaya girdiğini açıkça anlattım. Ama hiç değilse Genelkurmay Başkanının değişmesinde rolümüz oldu dedi. Kendisini tatmin olmamış hissediyordu. Yüzünde amacına ulaşamamış insanların ifadesi vardı ama benim yapabileceğim bir şey yoktu. Biliyordum havacı ile beraber aynı fikirleri paylaşıyorlardı..Belkide Kara Kuvvetleri Komutanı Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman ile beni suçluyorlardı. Belkide onların düşünceleri doğruydu. Ama göremedikleri şu vardı. Düsündükleri hareket TSK’ni parçalayacağı gibi başarı şansıda yoktu. Bunun muhasebesini evinde yapmak zorundaydı. Hele kendi kişisel yararları için bizleri alet etmeye hiç hakkı yoktu. Tuğg. Ali Esener ve istihbarat başkanlarının gelecek yıl terfi etmesi için elimden gelen her şeyi yapabileceğimi söyledim. Sonunda sarıldık ve vedalaştık.” ,
Aynı notun devamında “04:45 PM - 05:15 Pm - Kara Kuvvetleri Komutanı'nın Veda Ziyareti” “Kara Kuvvetleri Komutanı Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman veda ziyaretine geldi. Değerli bir dosttan ayrılmanın sıkıntısı içime çökmüştü. Çok sıkıntılı bir yıl geçirdik ve bu uzun yıl içesinde bir çok konuyu beraber paylaştık. Çoğu günümüz uzun ve uykusuz geceler halinde hükumetihükûmeti takip etmek, yapılanları anlayabilmek ve bu arada kuvvetimizin işlerinin devamını sağlamak şeklinde geçmişti. Yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı hatırladık. Her ikimizinde üzerinde fikir birliği olduğu bir konu bu ülkeyi bir felaketten kurtarmıştık. Bunu ancak ikimiz birbirimize dayanarak yapmıştık. Sonucunun bizim aleyhimize kullanılacağını bilerek ve her şeyi göze alarak yapmıştık. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur’un bizim bildiğimizin dışına çıkarak bazı işler yaptığını ondan öğrendim. Hatta iş o kadar ileri gitmişti ki biz bile tasfiyeye tabiymişiz. Bunlar dehşet verici bilgilerdi. Ama verdiğimiz kararda ne kadar isabetli olduğumuzun delili oluyorlardı. Benimle henüz paylaşmak istemediği ama ileride emekliliğimizde paylaşacağımızı söylediği bazı diğer konularda vardı.” ,
 
“16 Ekim 2004” başlıklı not içerisinde, “..Sonra Fenerbahçeye Aytaç Paşa’lara gittim. Geçen hafta ona bugün geleceğime dair söz vermiştim. ..Geçen hafta Sedat Peker ile ilgili olarak yayınlanan haber konusunda görüştük. Bana her şeyi öğrendin mi dedi, bende bazı şeyler öğrendim ama her şey mi bilmiyorum dedim. Sedat Peker adamlarının aradığı kişi jandarma astsubayı ve Aytaç Paşanın korumasıymış. Adam aynı zamanda Rasim Paşa’nın yeğeni. Sedat Peker’in adamları 2-3 yıldır bu kişi ile irtibattaymışlar. Aytaç paşayı çok üzgün gördüm. Anlamadığı ve izah edemediği konular vardı:Hiçbir ilişkisi olmadığı halde neden bu işin içine çekilmişti. Sedat PEKER ve adamları neden Rasim Paşa’nın yeğeni ile temestaydılar.. Bu ilişkinin derecesi neydi ve nerelere kadar gidiyordu.
 
Kendisine Yaşarın her şeyi bildiğini ve araştırdığını söyledim. Üzüldüğü noktalardan biride gazeteye yansıdığı şekil ile emir subayı ile özel sekreterinde adı karıştırılmıştı. Genelkurmay başkanlığı idari soruşturma sonucu her ikisinin de temiz olduğunu öğrenmesine rağmen bir açıklama yapmamış veya konuyu mahkemeye verebilecekken hiçbir teşebbüste bulunmamıştı.. Genelkurmay başkanı benden acaba rövanş mı almak istiyor diye düşünüyordu. Sonra benim ona telefonda imalı bir yolla söylediğimi konuyu sordu. “Kara Kuvvetlerinde sizin yapılacak olan bir darbeyi önlediğinize ve son anada oyun bozanlık yaparak vazgeçtiğinize ve ikili oynadığınıza dair söylentiler var dedim. Biraz rahatladı. Bunu bekliyordum dedi. Ve Cetin Doğan ile aralarında bir hafta önce geçen bir olayı anlattı. Toplu bir yerde bulunuyorlarmış ve sınıf arkadaşları ile berabermiş. Tavla oynayan Çetin Doğan’da bunların konuşmalarını dinliyormuş. Bir ara dönüp”Genelkurmay Başkanını kızdırmamak ve gücendirmemek için hareket ettiğini,ona muti olduğunu söylemiş. Ağır bir suçlama. Biraz tartışmadan sonra fazla uzatmadan son vermişler ama sonunda çok ağırına gitmiş. Çetin paşanın söylediği bu sözleri bazen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman beraber olduğumuz zaman söylerdi. O halde birisi ona bu sözleri taşımış olması lazımdı. Kim olduğunu araştırmaya gerek yoktu. Bu işi Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur yapıyordu. Zaten Kara Kuvvetleri Komutanı Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman benim söylediklerimi duyunca bu Şener’in işi dedi. Senin anlattıkların benim yaşadıklarımı tamamlıyor dedi. Esas konu böyle açılınca knuşmaya başladık. Daha çok o konuştu. “Şener’e bizden habersiz darbe planı hazırlatmış. Adıda “Ay Işığı” Darbede kimin başkan olacağı belli değil. Hepimize davranışlarımıza göre bir kod adı vermiş. Havacı ona destek verdiği için o anlamda bizler ise sana karşıt anlamda, bana da belli değil anlamda kodlar vermiş. Bu plan Gb’nin elinde olduğu gibi içlerinden biri tarafından sızdırıldığı için MIT ve hükümetindehükûmetinde elinde varmış. Ikinci bir planda ise senle ben gösterilmiyoruz, sadece havacı var.”,
 
“Ne yapayım ben bu adamla görüşmeye devam edeyim mi? Burada altımda oturuyor bu herif dedi. Bende o zaman koruma lojmanında oturmanın yararları yanında böyle birçok zararı da var dedim. Ve kendi kendime ne kadar doğru karar verdiğimi anladım. Kendisine hiçbir şey yapmayın zira olay esasında başka türlü. Iki neden var birinci neden Şener, Yaşar hakkında çevirdiği dolapların Yaşar ve bir çok kişi tarafından öğrenildiğini biliyor. Ikinci nedende darbe ile ilgili yaptığı teşebbüsün ise herkes tarafından öğrenildiğini bildiği için korkuyor. Kedine destekçi ve Yaşar’a karşı olan ayıplarını örtmek için bu dedikoduları yayıyor. Yapabileceğimiz yegeane şey bu adam hakkında dosya tanzim etmek ve ağzını açtığı anda da eldeki dosyayı kullanmak ve böyle onu tehdit etmek. Zaten yaşar onu her türlü yakın takibe almış durumda en ufak kımıldadığı anda beynine vuracak. Benden Fevzi ile ve Yaşar ile konuşup şu iki konuyu takip etmemi istedi. Birincisi Sedat Peker’in Jandarma ile ne ilişkisi vardı. Ikincisi Kara Kuvvetlerinde onun aleyhinde ne dolaplar ceviriyordu. Zira daha bir buçuk ay içinde gördüğü ve anladığına göre Şener terfi edemeyenleri veya başka nedenle mağdur olanları Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman yaptı diyerek milleti onun üstüne kışkırtmış. Biraz daha oturdum ve vedalaşarak ayrıldık.Ankara’ya araba ile döndüm.”,
*“GUN1102.TXT” isimli dosya içerisinde,
 
“18-22 Kasım 2002” başlığı altında, “Bugün Genelkurmay’dan Yarbay Mehmet aradı. 28 Şubatın kazanımlarının kesinlikte yitirilmeyeceğini söyledi. Dikkatle izliyoruz, hükumethükûmet kurulmadan bir şey yapsak inandırıcı olmayacak, bunun için kurulmasını bekliyoruz. Bunların ne yapacakları belli. Elimizde bilgi belge var. Şuna kesinlikle inanın, 28 Şubattan ödün vermeyeceğiz. Türban, imam hatiplerden ödün yok. dedi..” ,
 
*“GUN1102.TXT” isimli dosya içerisinde,
 
- Bu Abdullah GÜL, Erdoğan'dan daha tehlikeli. Öyle güler yüzlü durduğuna bakmayın. ingilizcesi de gakguk ingilizcesi. Powel'la telefonla konuşuyor. Ne dediği belli değil..
- Benim bunlarla bir temasım yok. Eski hükümethükûmet döneminde işleri Hüsamettin ÖZKAN'la hallederdik. Şimdi o yok. Öyle bir ortam yok. Hiç temasım da yok…..” ,
 
*“IRAK17.TXT” isimli dosya içerisinde,
- Uğur MUMCU benim arkadaşımdı. Buraya çok geldi gitti. Bizim arşivde çalıştı. En sevilen yazardı... öldürülmese ertesi gün, pazartesi buraya gelecekti. Arşivde çalışıyordu. Öcalan'ın karısının babasının MİT’e çalıştığını saptamıştı. daha derin araştırmalar içindeydi
 
- Adamlar kadrolaşıyorlar. Bunu görüyoruz. Bir şeyler yapmak lazım. Kabul ediyorum ama, 28 Şubat hükümethükûmet kurulduktan 6-7 ay sonra patladı..” ,
*“23NISU1.TXT” isimli dosya içerisinde
*“MIT.TXT” isimli dosya içerisinde,
 
“30 Mayıs 2003” başlığı altında, “30 Mayıs 2003 Cuma günü MİT Müsteşarlığında yemek. Şenkal ATASAGUN (ŞA), Emre (EM).... İlhan SELÇUK (İS), İbrahim YILDIZ, MB. Daha birkaç dakika geçmeden ŞA konuya girdi efendim bizim sizi çağırma, görüşme nedenimiz hazırlanmakta olan yeni yasa. Buna pişmanlık yasası adını taktılar ama, öyle adlandırmak istemiyoruz. Şu anda güçlü tarafız. Nasıl bir adım atarsak atalım bu ödün olarak değerlendirilemez. Bizim bir lütfumuz olur. Burada endişemiz, şehit anaları ve benzer kesimlerin tepkisi. İşte bu noktada medyaya gereksinmemiz var. Beni hükümetlerhükûmetler ilgilendirmiyor. Türkiye'nin durumu ilgilendiriyor. Biz nasıl geçmişte olanlardan ders aldıysak, terör örgütü de aldı. Yeni bir terör dalgası başlarsa bu kırsal kesimde olmayacak. Metropollerde olacak. Aponun yakalandığı dönemde 60'ın üzerinde kendini yakma eylemi oldu. Bunlardan 30'dan fazlası ölümle sonuçlandı. Demek ki, intihar eylemcisi bulmakta zorlanmayacaklar.
 
- Burada hükümetinhükûmetin durumu bizi doğrudan ilgilendirmiyor. İktidarda o olmuş, AKP olmuş bu olmuş ilgili değiliz, biz ne yapıp edip teröristleri eritmek istiyoruz. ey uygun konjonktür budur diyoruz.
 
İS- Ben buraya karamsar geldim. Bugün Turhan'la da konuştuk. O da diyor, memleket ayağımızın altından kayıyor. Bana göre asıl tehlike irtica. Bunlar devleti ele geçiriyorlar. Sonra bu yasa yanına başka sağlamlaştırıcı şeyler eklemeden bir işe yaramaz ki...
- Sormayın medya bir felaket, felaket, felaket... Bir tek siz kaldınız. Karım soruyor emekli olunca hangi gazeteleri alacağız diye. Ben tabii ki cumhuriyet diyorum. O da yeter mi diyor, ben de bizim o kadar paramız yok, diyorum. Şimdi 6 gazete okuyor. Ben burada tümünü okuyorum. İşim gereği. Ötekilerin gazetelerini okuyorum. Onlardan birkaç yazarı mutlaka okumak gerekiyor. Onların ne düşündüğünü bilmek için. Fehmi KORU, Taha AKYOL, Ali BAYRAMOĞLU, AKDOĞAN...
 
Medya da yoğun bir ayıklama dönemi var. Tuncay Özkan'ı tasfiye ettiler. Balbay'ın programını bitirdiler. Üstelik yerine de ne geldi. Ben pazar sabahları sırf Balbay'ın TRT'deki programını izlemek için plan yapıyordum. Tek tek hedef seçiyorlar ve bitiriyorlar. Ben her şeyi biliyorum. Karamehmet teslim oldu. Hükumetle masaya oturdu. Onlara parayı bile hükumethükûmet buldu. Londra'dan para buldular. Kara para da aklayan bir yerden para buldular. 5 milyar dolar kredi buldular. Teslim oldular. Ciner de öyle.,o da teslim oldu
 
-PAŞAM CİNER BİZDEN YANA... BİZ KUŞATMAYI YARDIK. KARŞIDA DOĞAN GRUBU VARDI. YANIMIZA CİNER VE KARAMEHMET'İ ÇEKTİK VE BAŞARI KAZANDIK. BUGÜN ÖYLE DAVRANIYORLAR AMA, YARIN DEVRAN ŞÖYLE BİR DÖNSÜN BAKIN FARKLI HAREKET EDECEKLERDİR.
*“GUNAR.TXT” isimli dosya içerisinde,
 
“21 Aralık 2003” başlığı altında, “Mehmet düşünüyor...hayal bu ya. Bir numara söz veriyor bu hükümetihükûmeti düşüreceğim. söz veriyorum. Bitirecek. Yerel seçimlere kadar yapacağım bunu. Bunu Kuvvet Komutanlarına ve Tolona söylüyor... Biraz süre diyor. Bunun dışındaki arayışta da... Önce deniyor biri indirelim, sonra hükumetihükûmeti...Bir inmeden bir şey olmaz. Aslında bir yukarıdaki görüşlerini söylerken samimi değil. Oyalıyor. Öyle düşünüyorlar. Yerel seçimler sonra hükümethükûmet daha da güçlenecek böylece ben de güçlenirim diyor bir. İçimizdeki karşı taraf da bana bir şey diyemez. 4 yılımı gayet sakin yaparım... Böyle düşündüğünü düşünüyorlar,
Yeniden çalışmalar başladı. BÇG’nin yerine yine sanırım... Yine karargah bünyesinde Recep Paşa sorumluluğunda... Çalışma Grubu kuruldu. O aynı çalışmaları yapmaya başladı. Planlar hazırlanıyor. Yaşar’ı harcayabilirler. Biraz kızgınlar. Tolon, bire inanmıyor. Bize yalan söylüyor. Yerel seçimden sonra bak işte bunlar çok güçlendi şu aşamadan sonra bunlara ne yapılabilir diyecek.” ,
 
ADD'nin sekreteryasının güçlendirilmesi görüşü benimsendi. İlhan abi söze, kendimi biraz öveyim' diye başladı. Bu benim Aydın'dan dönerken oluşturduğum düşünce. Birden aklıma geldi. 500'ü aşkın şubeleri var, yüzbin üye var. Hantal yapı. Buna bir baş lazım. Şimdi oluyor işte. Modelimiz işliyor. Üçgen ADD, yanında dörtgen onu destekleyen kitle örgütleri, içinde daire çekirdek. Kararları o verecek…..
 
Arkadaşlar biliyor musunuz, Doğan AVCIOĞLU bana hep, İlhan göreceksin ben haklı çıkacağım, 100 yaşına kadar yaşayacağım ve haklı çıkacağım, derdi... Ömrü vefa etmedi. Bakıyoruz haklı. Türkiye gibi ülkelerde çok partili sistem gericiliği getirir. Bu böyle. Şimdi ABD'nin de işine geliyor bu yönetim... Bu seçimleri, yerel seçimleri ciddiye almamak lazım. Ona göre yürümek lazım. Devlete anlatmak lazım. Şimdi hükumethükûmet devlete karşı ve biz solcular hükumetehükûmete karşı devletin yanındayız. durumun özeti bu...'” ,
 
“SENER.TXT” isimli dosya içerisinde,
düşürdü.
 
Sevgili kardeşim, Mevcut yapılanma fark edilir ve dağıtılırsa, mücadelenin kesintiye uğramadan devam edebilmesi için yapılması gereken "idhar" konusunu kimler biliyor? Bu idharın, aslında Ağustos sonrası göreve gelecek olan Org. BÜYÜKANIT ve Jandarmanın başına geçmesi beklenen Türkerinin ekiplerinden oluşturulmuş olabileceği düşünülüyor mu? “Tampon kullanmakta usta olanlar" bunları becerebilecek deneyime ve güce sahiptir. "Aklı kendisine susup oturmayı emreden” ÖZKÖK ve ABD, AB ve Alon Liel vasıtasıyla İsrail'den aldığı direktiflerle yürüyen bir hükümetehükûmete karşı yürüttüğünüz faaliyetlerin bu insanlar eliyle deşifre edileceği aklınıza gelmemiş olabilir. Mertliğiniz bu tür hainlikleri düşünmekten alıkoymuş olabilir. Ben bu gün görüyorum ki, ABD'ye uşaklık eden Org. BÜYÜKANIT ve sizin gündüzünüzü gecenize katarak belli bir seviyeye getirdiğiniz ekip ve çalışmalarınızın başına geçerek, riski size yıkıp, kaymağını yemek isteyen Org. TÜRKERİ inceden inceye harekete geçmiş görünüyor. İçinizdeki uzantıları vasıtasıyla her şeyden haberdar oluyorlar. Aralık ayından başlatılacak, Org. ÖZKÖK sonrası için hazırlık planları için Ağustosu beklemekten başka yapacakları bir şey kalmadığını söylüyorlar.
 
Sevgili Kardeşim, ABD'ye satılmış bu insanların mertliği olmadığı için vicdanları ve insafları da olmaz. Sizlerin 3 Mart programı, Yerel Seçimlere Yönelik çalışmalarınız ve Kıbrıs referandumu konusunda her türlü riski göze alarak yaptığınız çalışmaları "kusura bakmayın ama 'aptalca'" buluyorlar. Stratejik planın kişisel çıkarlar için aceleye getirildiğini ve zaman ayarlamasının bodoslama yapıldığını, bundan dolayı da yere serildiğinizi düşünüyorlar,
Altı aylık bir sürede amacına ulaşması düşünülen planın ana hatları ile,
 
01-AKP hükümetininhükûmetinin irticai faaliyetlerinin gerekçe gösterilerek halkın sivil toplum örgütleri ile harekete geçirilmesi gerektiği, sivil toplum kuruluşlarının harekete geçirilmesi amacıyla da,
 
a-Laiklik konusunda hassasiyeti bilinen tüm sivil toplum kuruluşları ile irtibat kurularak harekete geçmelerinin sağlanması gerektiği, bu sivil toplum örgütleri ile irtibatı düşük rütbedeki subayların sağlaması gerektiği,
== DEĞERLENDİRME: ==
 
Mehmet Şener ERUYGUR ve Ahmet Hurşit TOLON’dan darbe planları ve darbe teşebbüsü ile ilgili delil mahiyetinde dokümanlar ele geçirilmiştir. Tüm belgeler incelendiğinde, şüpheliler Mehmet Şener ERUYGUR ve Hurşit TOLON’un görev yaptıkları dönemde, mevcut hükumetihükûmeti silah zoru ile devirip devlet idaresini ele geçirmek için planlar yaptıkları ve bu planlarını uygulamaya koydukları, fakat Genelkurmay Başkanı Hilmi ÖZKÖK’ün demokratik tutum ve davranışlarından dolayı kendileri için çok ciddi bir engel olduğunu düşündükleri ve öncelikli plan olarak Genelkurmay Başkanı Hilmi ÖZKÖK’ü istifa ettirmeyi daha sonra, Aytaç YALMAN’ın geçici olarak Genelkurmay Başkanlığına getirmeyi kısa bir süre sonra Aytaç YALMAN’ın da görevi bırakmasının sağlanarak, ERGNEKON terör örgütü yöneticisi şüpheli Ahmet Hurşit TOLON’un KKK na , Mehmet Şener ERUYGUR’un ise Genelkurmay Başkanlığına getirmeyi planlandıkları,bu amaçla Hilmi ÖZKÖK’ün istifa ettirilmesi için ciddi çalışmalar başlattıkları tespit edilmiştir.
 
Özellikle, Şener Eruygur‘un, komutanlığını yaptığı Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde,darbe çalışmaları için ekip oluşturulduğu,teknik dinlemelerin başına Albay Hasan Atilla Uğur ile İstihbarat Daire Başkanlığına Levent Ersöz’ün getirildiği, darbe öncesi bilgi toplama işlemlerini ve özellikle Bakan ,milletvekilleri ve üst düzey bürokrat ve yargı organı mensupları ile bazı kamu görevlileri ile ilgili kişisel bilgilerin bu örgüt üyeleri vasıtasıyla toplandığı belirlenmiştir.
 
Şüpheliler Şener Eruygur ve Hurşit Tolon’un ,yöneticisi oldukları Ergenekon terör örgütünün amaç ve stratejisi doğrultusunda gerçekleştirmeyi planladıkları darbeyi, TSK bünyesinde emir ve komuta zinciri altında yapabilmek için, öncelikle dönemin HKK İbrahim Fırtına, KKK Aytaç Yalman ve DKK Özden Örnek ile temasa geçtikleri,bu kişilerin hükumetehükûmete muhtıra verilmesi ve darbe yapılması yönündeki kendilerine yakın düşüncelerini değerlendirerek ve onları iktidarda bulunan AKP ‘nin ülkeyi geriye götürdüğünü,Cumhuriyetin en önemli unsuru olan laikliği ortadan kaldıracak uygulamalara gittiklerini, bu amaçla kadrolaştıkları yönündeki örgütün belirlediği söylemleri kullanarak,onları ülkede darbe yapılmasından başka çare yok yönündeki düşünceye ikna ettikleri ve kendilerine engel olacağını bildikleri Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ü istifaya zorlamaya çalıştıkları ve bu amaçla bir araya gelerek stratejiler geliştirdikleri,hatta kendilerinin belirledikleri yöntemleri uygulamaya karşı çıkması halinde Kuvvet Komutanları olarak istifa edeceklerini ve ülkeyi kaosa sürükleyeceklerini belirterek Hilmi Özkök’e istifa etmesi yönünde baskı yaptıkları belirlenmiştir.
 
Şüphelilerden ele geçirilen dijital verilerdeki bilgilerden ,şüpheli Şener Eruygur’un Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde “cumhuriyet çalışma gurubu” ismiyle darbe hazırlıklarını planlayan ve organize eden muvazzaf askerlerden oluşan bir gurup kurduğu,Ergenekon terör örgütünün tespit ettiği hedefler doğrultusunda hareket eden bu gurubun ,darbe öncesi ve darbe sonrası yapılacaklar için “SARIKIZ”, “AYIŞIĞI”, “YAKAMOZ ve “ELDİVEN” kod isimli (4) ayrı darbe planı hazırladıkları anlaşılmıştır.
2-Darbe hazırlıklarına destek sağlamak amacıyla emekli generallere mektup gönderdikleri,
 
3-Özden Örnek’ten ele geçirilen günlüklerden anlaşıldığı üzere, ulusal yayın yapan gazete ve televizyon sahiplerinin çağrılarak,iktidardaki hükumethükûmet aleyhine ve özellikle askerin hükumetehükûmete bakış açısını sert mesajlarla topluma duyurulması amacıyla yayın yapılması için baskı yapıldığı ve bu yapılan baskılar sonucunda amaçlanan yayınların yapılmasının sağlandığı,
 
4-Örgüt yöneticisi İlhan Selçuk’un ve örgüt üyesi Mustafa Balbay’ın talimatları ile Cumhuriyet gazetesinin örgütün amacı doğrultusunda bu yöndeki haberleri manşetten vermek suretiyle darbe hazırlıklarına katkıda bulunmaya çalıştıkları,
 
5-Ülkede kargaşa meydana gelmesini sağlamak amacıyla öğrencileri gösterilerle sokağa dökmeye çalıştıkları, bu amaçla bazı Rektörlerle görüştükleri, ayrıca Rektörlerden hükumetehükûmete sert tepki göstermelerini istedikleri,bunun üzerine harekete geçen bazı rektörlerin Hükumet aleyhine sert açıklamalar yaptıkları, özellikle Ergenekon terör örgütü yöneticileri dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz ile İ.Ü. Rektörü Kemal Alemdaroğlu’nun bu organizasyonları yaptıkları, “Ordu göreve” yazılı pankartların asıldığı mitinglerde görüntü kayıtlarının bulunduğu,
 
6-Sendika yöneticileri ile irtibata geçerek, Hükumet aleyhinde sert açıklamalar yapılmasını sağladıkları, bu hususta düzenlenen toplantılara örgüt üyesi Mustafa Özbek’in iştirak ettiği ,
 
7-O dönem iktidarda bulunan hükumetihükûmeti parçalayıp ülkeyi yönetmeyecek hale getirmek ve bunun sonucunda ülkede çıkacak kaosla darbeye zemin oluşmasını sağlamak amacıyla, örgüt üyesi İsmail Yıldız’a milletvekilleri hakkında araştırma yaptırdıkları ve bu yolla iktidar partisinden ayrılabilecek nitelikteki milletvekillerini tespit ettikleri, bu doğrultuda örgüt üyeleri Levent Ersöz, Hasan Atilla Uğur ve İsmail Yıldız’ın mecliste yer almayan bazı siyasi parti liderleri ile görüştükleri ve yapılan bu görüşmeyi kayda aldıkları,
 
8-Bu amaçla Bakanlar,milletvekilleri, üst düzey bürokratların siyasi görüşleri ve yaşam tarzları ilgili kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydettikleri ,
-Karamehmet Petrol buldu ama hiçbir şey yapamıyor taşıyamıyor genel enerjinin bulduğu yatakta, M.Kıral’a ait
 
Aydın Doğan Karamehmet çatışması Aydın Doğan hükümethükûmet ile iyi geçinmeli
 
Doğan Gurubunun eline malzeme vermek gerekir, Karamehmet’in aleyhine. Zehra Hn ile görüşelim!