"Vicdan ve Toplanma Hürriyetlerinin Korunması Hakkında Kanun" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
 
3. Bu ihlal hakkını istimal eden her Yüksek Âkıd Taraf alınan tedbirlerden ve bunları icabettiren sebeplerden Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bilgi verir. Bu Yüksek Âkıd Taraf mezkûr tedbirlerin mer'iyetten kalktığı ve Sözleşme hükümlerinin tamamiyle tatbikına tekrar başlandığı tarihten de Avrupa Konseyi Genel Sekreterini haberdar eder.
 
Madde 16 - Yabancıların siyasısiyasi faaliyetlerinin kısıtlanması
 
10, 11 ve 14 üncü maddelerin hiçbir hükmü yabancıların siyasi faaliyetlerini Yüksek Âkıd Tarafların tahdit etmelerine mâni sayılmaz.
565

değişiklik