"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982)/III. Kısım/III. Bölüm" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
 
 
==
==YARRAMIN BASI KANUNU
 
===I.YARRAMIN GenelBASI hükümlerKANUNU===
====A. Mahkemelerin bağımsızlığı====
'''Madde 138.- '''Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.