"Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Etiketler: Mobil değişiklik Mobil web değişikliği
:'''Madde 8''' – Olağanüstü haller ile sıkıyönetim, seferberlik veya savaş halinin ilanında, Milli İstihbarat Teşkilatının bakanlıklar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla münasebetleri, Milli Güvenlik Kurulunun mütalaası alındıktan sonra Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
:Bu hallerde MİT için gerekli görülecek ilave personel, her türlük teknik araç ve gereçler, akaryakıt, silah, savaş gereci, donatım ve giyecek, bina ve tesisler gibi ihtiyaçlar Milli Savunma, İçişleri ve ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarıyla MİT arasında önceden hazırlanacak planlarla belli edilir.
:Seferberlik veya savaş halinin ilanında silah altına alınan MİT mensupları, MİT emrine tertip edilir.
 
== İkinci Kısım: Kadro, Personel ve Mali Hükümler ==
=== Birinci Bölüm: Kadro ve Personel İşleri ===
54

değişiklik