"İl Özel İdaresi Kanunu" sayfasının sürümleri arasındaki fark

===BİRİNCİ BÖLÜM: İl Özel İdaresinin Gelirleri ve Giderleri===
 
'''====İl özel idaresinin gelirleri'''====
 
'''Madde 42'''- İl özel idaresinin gelirleri şunlardır:
 
a) Kanunlarla gösterilen il özel idaresi vergi, resim, harç ve katılma payları.
 
b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar.
 
c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler.
 
d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.
 
e) İl genel meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.
 
f) Faiz ve ceza gelirleri.
 
g) Bağışlar.
 
h) Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler.
 
i) Diğer gelirler.
 
====İl özel idaresinin giderleri====
 
Madde'''de 43- İl özel idaresinin giderleri şunlardır:
 
a) İl özel idaresi binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.
 
p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler.
 
 
===İKİNCİ BÖLÜM: İl Özel İdaresi Bütçesi===
427

değişiklik