"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982)/III. Kısım/III. Bölüm" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
92.45.27.66 mesaj tarafından yapılan değişiklikler geri alınarak, Sabri76 tarafından değiştirilmiş önceki sürüm geri getirildi.
k (92.45.27.66 mesaj tarafından yapılan değişiklikler geri alınarak, Sabri76 tarafından değiştirilmiş önceki sürüm geri getirildi.)
=====1. Kuruluşu=====
 
'''Madde 146.- '''Anayasa Mahkemesi 17onbir asıl ve dört yedek üyeden kurulur.
 
Cumhurbaşkanı, iki asıl ve iki yedek üyeyi Yargıtay, iki asıl ve bir yedek üyeyi Danıştay, birer asıl üyeyi Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay genel kurullarınca kendi Başkan ve üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğu ile her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; bir asıl üyeyi ise Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan Yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri içinden göstereceği üç aday arasından; üç asıl ve bir yedek üyeyi üst kademe yöneticileri ile avukatlar arasından seçer.
673

değişiklik