"Kullanıcı:Pinar/sandbox" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
== 6100 ― 6199 ==
# Universal Declaration of Human Rights > [[İnsan Hakları Evrensel Bildirisi]]
{| class="wikitable sortable"
# International Covenant on Civil and Political Rights
! Kanun <br/> Numarası !! Kanun Başlığı !! Kabul Tarihi
# International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
|-
# United Nations Convention Against Torture
| 6100 || [[Hukuk Muhakemeleri Kanunu]] || 2011-01-12
# Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide > [[Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi]]
|-
# The Geneva Conventions > [[Cenevre Sözleşmeleri]]
| 6101 || [[Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun]] || 2011-01-12
# Convention on the Rights of the Child > [[Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme]]
|-
# Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women > [[Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi]]
| 6102 || [[Türk Ticaret Kanunu]] || 2011-01-13
# Charter of the United Nations > [[Birleşmiş Milletler Antlaşması]]
|-
| 6103 || [[Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun]] || 2011-01-14
|-
| 6104 || [[Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]] || 2011-01-14
|-
| 6105 || [[Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]] || 2011-01-14
|-
| 6106 || [[Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmaya Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]] || 2011-01-14
|-
| 6107 || [[İller Bankası Anonim Şirketti Hakkında Kanun]] || 2011-01-26
|-
| 6108 || [[Askerlik Kanunu ile Yedey Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun]] || 2011-02-01
|-
| 6109 || [[Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun]] || 2011-02-05
|-
| 6110 || [[Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6110)|Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun]] || 2011-02-09
|}
 
== 6500 ― 6599 ==
Kategoriler:
{| class="wikitable sortable"
*Yazarlar/Kişiler
! Kanun <br/> Numarası !! Kanun Başlığı !! Kabul Tarihi
:*Authors by alphabetical order
|-
:*Anonymous authors
| 6500 || [[6500 Sayılı Kanun|Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Süreci Çerçevesinde Koordinasyon Komitesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]] || 2013-10-30
:*Authors by affiliation
|-
:*Authors by awards
| 6501 || [[Bir Üniversite Adı ile Bir İlçe Adının Değiştirilmesi Hakkında Kanun]] || 2013-10-30
:*Authors by encyclopedic works
|-
:*Authors by genre
| 6502 || [[Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun]] || 2013-11-07
:*Authors by license
|-
:*Authors by nationality
| 6503 || [[6503 Sayılı Kanun|T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Haberleşme ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Televizyon ve Radyo Şurası Arasında Televizyon Yayıncılığı Alanında İşbirliğine Dair Protokol ile Teknik Hizmet Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]] || 2013-11-19
:*Authors by occupation
|-
:*Authors by type
| 6504 || [[Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun]] || 2013-11-19
:*Authors with unidentified initials
|-
:*Centenarians
| 6505 || [[6505 Sayılı Kanun|Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geri Kabul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]] || 2013-11-27
:*Authors by date
|-
:*Lists of authors
| 6506 || [[6506 Sayılı Kanun|Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Aile Bireylerinin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]] || 2013-11-27
*Eserler/Metinler
|-
:*Advertisements
| 6507 || [[6507 Sayılı Kanun|Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]] || 2013-11-27
:*Anonymous texts
|-
:*Collections
| 6508 || [[6508 Sayılı Kanun|Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Hidrokarbonlar Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]] || 2013-11-27
:*Comparative texts
|-
:*Featured texts
| 6509 || [[6509 Sayılı Kanun|Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik ve Konsüler Misyonlarda Çalışan Personelin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]] || 2013-11-27
:*Patents
|-
:*Posthumous works
| 6510 || [[6510 Sayılı Kanun|Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]] || 2013-11-28
:*Pseudonymous works
|-
:*Spoken works
| 6511 || [[6511 Sayılı Kanun|Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Meteoroloji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]] || 2013-12-03
:*Works about authors
|-
:*Works by award
| 6512 || [[2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu]] || 2013-12-20
:*Works by country
|-
:*Works by date
| 6513 || [[2012 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu]] || 2013-12-20
:*Works by genre
|-
:*Works by language
| 6514 || [[Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun]] || 2014-01-02
:*Works by license
|-
:*Works by publisher
| 6515 || [[6515 Sayılı Kanun|Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]] || 2014-01-09
:*Works by series
|-
:*Works by source
| 6516 || [[Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun]] || 2014-01-15
:*Works by subject
|-
:*Works by type
| 6517 || [[6517 Sayılı Kanun|Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geri Kabul Anlaşması ile Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]] || 2014-01-15
*Dosyalar
|-
*Videolar
| 6518 || [[Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun]] || 2014-02-06
*Kaynaklar
|-
*VikiKaynak
| 6519 || [[Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun]] || 2014-02-11
*Kullanıcılar
|-
*Kategorisiz sayfalar
| 6520 || [[6520 Sayılı Kanun|Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]] || 2014-02-12
|-
| 6521 || [[6521 Sayılı Kanun|Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Kaynaklar ve Su Havzası Amenajmanı Üzerine Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]] || 2014-02-12
|-
| 6522 || [[6522 Sayılı Kanun|Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve Faaliyetlerine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]] || 2014-02-12
|-
| 6523 || [[6523 Sayılı Kanun|Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Hizmet Merkezinin İstanbul'da Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun]] || 2014-02-13
|-
| 6524 || [[Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6524)|Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun]] || 2014-02-14
|-
|}
1.034

değişiklik