"Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
(ib)
;''Yürütme''
:'''Madde 35''' – Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
1/11/1983 tarihli 2937 sayılı ana Kanuna işlenmeyen hükümler:
:1) [[Bazı Kanununlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5397)|3/7/2005 tarihli ve 5397 sayılı Kanunun]] geçici maddesi:
:'''Geçici Madde''' - 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinde düzenlenen merkez, en geç altı ay içinde kurulur. Merkez kuruluncaya kadar 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi, 2803 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi ve 2937 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükümleri uyarınca verilen iletişimin dinlenmesi, tespiti, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınmasına dair karar veya yazılı emirler, telekomünikasyon hizmeti veren kurum ve kuruluşlar tarafından derhal yerine getirilir; ilgili istihbarat kurumlarının mevcut sistemlerinin kullanılmasına devam olunur.
 
2937 sayılı Kanuna ek ve değişiklik getiren mevzuatın yürürlüğe giriş tarihini gösterir liste:
{|
! Değiştiren Kanunun/KHK'nin Numarası
! 2937 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri
! Yürürlüğe Giriş Tarihi
|-
|rowspan=3| KHK/351 || 2, 7, 15, 16 ve 20 || 30/12/1988 tarihini takibeden aybaşı
|-
| 3, 5, 9, 10, 11, 12, 17 ve 18 || 15/1/1989
|-
| Diğer hükümleri || 30/12/1988
|-
| [[Bazı Kanununlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5397)|5397]] || 6, İşlenemeyen Hüküm || 23/7/2005
|-
| 5651 || 6 || 23/5/2007
|-
| (5754 sayılı Kanun ile değişik) 5510 || 18 || 1/10/2008
|-
| [[Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6278)|6278]] || 26 ve Geçici madde 4 || 18/2/2012
|-
| 6462 || 17 || 3/5/2013
|}
 
== Notlar ==
1.034

değişiklik