"Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
ib
k (ib)
:'''Madde 25''' – MİT mensupları, memuriyetlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya şahsi silahlarını meskün bölgeler dahil her yerde taşıyabilirler.
 
;''Soruşturma izni''<ref>Bu madde başlığı “Cezai takibat izni” iken, [[Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6278)|17/2/2012 tarihli ve 6278 sayılı Kanunun]] 1 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.</ref>
:'''Madde 26''' – ''(Değişik: [[Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6278)|17/2/2012-6278/1 md.]])''
:MİT mensuplarının veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından Başbakan tarafından görevlendirilenlerin; görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı ya da 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçları işledikleri iddiasıyla haklarında soruşturma yapılması Başbakanın iznine bağlıdır.
 
:'''Geçici Madde 2''' – Milli İstihbarat Teşkilatı personelinin, geçmiş yıllar için 31 inci maddeye göre fiili hizmet sürelerine eklenecek fiili hizmet zamları, ilave edilecek müddet hangi yıl için hesaplanmışsa o yılın emekli keseneği ve kurum karşılıkları ile aylık tutarına göre, kurumca tahakkuk ettirilir.
:'''Geçici Madde 3''' – Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar 644 sayılı Kanun uyarınca çıkarılmış olan talimatların bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
:'''Geçici Madde 4''' – ''(Ek: [[Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6278)|17/2/2012-6278/2 md.]])''
:Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla hâlen devam eden soruşturma ve kovuşturmalar hakkında da 26 ncı madde hükümleri uygulanır.
 
1.034

değişiklik