"Ergenekon iddianamesi/BÖLÜM I SORUŞTURMANIN ÖZETİ" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Konu ile alakalı olarak geçmişte herhangi bir soruşturma yapılıp yapılmadığı İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yazı ile sorulmuştur.
 
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğünce verilen cavapta, başka bir suç sebebiyle 2001 yılında göz altına almanalınan Tuncay GÜNEY isimli şahsın bilgisayarında yapılan incelemelerde dosyada suretleri bulunan Aralık-1999 tarihli "ERGENEKON-LOBİ" yazılı doküman ile,
 
İSTANBUL 29 EKİM 1999 tarihli ERGENEKON ANALİZ YENİ YAPILANMA YÖNETİM VE GELİŞTİRME PROJESİ (ERGENEKON'UN reorganizesi yeniden yapılandırılması),
Bulunan bu doküman ve belgeler ile ERGENEKON-LOBİ dokümanının birbirilerinin devamı niteliğinde belgeler olduğu ve örgütsel yapının almış olduğu kararların deklare edilmesi ve örgütün stratejilerinin üyelerine duyurulması için belirlenmiş kuralları içerdiğinin hepsinin belli şablonlar üzerine yazılmasından yola çıkılarak dosyada yeniden yapılan inceleme sonucunda şüpheli Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK'ten elde edilen OCTOBUS (STATE ORGANİZED CRİME) MAFİA (La Cosa Nostra) İstanbul/Eylül 2000 isimli 30 Sayfadan ibaret doküman, MAFİANIN Yeniden Yapılanması(reorganizasyonu), OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE MASONİK BİLDERBERG ÇETESİ, başlıklı doküman ile şüpheliler Halil Behiç GÜRCİHAN, İsmail YILDIZ ve Ayşe Asuman ÖZDEMİR'den elde edilen YENİ MİLİS başlıklı örgütsel içerikli belge ve yine Halil Behiç GÜRCİHAN ve şüpheli Bekir ÖZTÜRK'ten elde edilen "2023 PLATFORMU" yazılı örgütsel içerikli belgenin yazılım şeklinden bilgisayar ortamındaki karakter ve şekil yönüyle birbirlerine çok benzedikleri aynca hepsinin örgütün üst kademelerine hitaben yazıldığı "saygılarımla" ibareleriyle bittiği ilk aşamada tutuklanan şüphelilerden elde edilen tüm belgeler ile şüpheliler Soruşturma aşamasında ölen Kuddisi OKKIR, Muzaffer TEKİN ve Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK'te ele geçirilen "Devletin Yeniden Yapılanması" belgesi ve yine Soruşturma aşamasında ölen Kuddisi OKKIR da çıkan Yeniden Müdafai hukuk ve milli güçbirliği tüzüğü belgelerinin de tamamının aynı örgüte ait örgütün stratejilerini belirleyen dokümanlardaki emir ve prensiplere göre hazırlandığı ve örgütün amaçlarının güncellenmesine ve kararların hayata geçirilmesine yönelik belgeler olduğu anlaşılmıştır.
Dokümanlardan en önemlisinin ise Tuncay GÜNEY'in kendisine şüpheliler Veli KÜÇÜK ve Doğu PERİNÇEK'in yazdırdığını söylediği "ERGENEKON YENİDEN YAPILANMASI" (reorganizesi)" başlıklı 29 Ekim 1999 tarihli dokümanın olduğu, diğer belgelerin bu belgede belirlenen örgütün amaç ve stratejilerine uygun olarak hazırlandığı anlaşılmıştır.
 
 
== 8-VELİ KÜÇÜK VE MEHMET FİKRİ KARADAĞ -KUVAYI MİLLİYE DERNEĞİ (1919) VE MİLLİ GÜÇ BİRLİĞİ ==
Anonim kullanıcı