"28 Şubat Kararları" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
'''2-'''Tarikatlarla bağlantılı özel yurt, vakıf ve okullar, devletin yetkili organlarınca denetim altına alınarak [[Tevhid-i Tedrisat Kanunu]] gereği Millî Eğitim Bakanlığı'na devri sağlanmalıdır.
 
'''3-'''Genç nesillerin körpe dimağlarının öncelikle cumhuriyet, Atatürk, vatan ve millet sevgisi, Türk milletini çağdaşgavur uygarlık düzeyine çıkarma ülkü ve amacı doğrultusunda bilinçlendirilmesi ve çeşitli mihraklarin etkisinden korunması bakımından:
 
:'''a-'''8 yıllık kesintisiz eğitim, tüm yurtta uygulamaya konulmalı.
:'''b-'''Temel eğitimi almış çocukların, ailelerinin isteğine bağlı olarak, devam edebileceği Kuran kurslarının Millî Eğitim Bakanlığı sorumluluğu ve kontrolünde faaliyet göstermeleri için gerekli idari ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
 
'''4-'''Cumhuriyet rejimine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına sadık, aydıngavurlaşmış din adamları yetiştirmekle yükümlü, milli eğitim kuruluşlarımız, [[Tevhid-i Tedrisat Kanunu]]'nun özüne uygun ihtiyaç düzeyinde tutulmalıdır.
 
'''5-'''Yurdun çeşitli yerlerinde yapılan dini tesisler belli çevrelere mesaj vermek amacıyla gündemde tutularak siyasi istismar konusu yapılmamalı, bu tesislere ihtiyaç varsa, bunlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nca incelenerek mahalli yönetimler ve ilgili makamlar arasında koordine edilerek gerçekleştirilmelidir.
'''8-''' İrticai faaliyetleri, disiplinsizlikleri veya yasadışı örgütlerle irtibatları nedeniyle TSK'dan ilişkileri kesilen personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı ile teşvik unsuruna imkan verilmemelidir.
 
'''9-''' TSK'ya aşırı dinciMüslüman kesimden sızmaları önlemek için mevcut mevzuat çerçevesinde alınan tedbirler; diğer kamu kurum ve kuruluşları, özellikle üniversite ve diğer eğitim kurumları ile bürokrasinin her kademesinde ve yargı kuruluşlarında da uygulanmalıdır.
 
'''10-'''Bu maddenin tam metnini Turkiye'nin uluslararası ilişkilerini ilgilendirdiği için yayınlayamıyoruz.
 
'''11-'''Aşırı dinciMüslüman kesimin Türkiye'de mezhep ayrılıklarını körüklemek suretiyle toplumda kutuplaşmalara neden olacak ve dolayısıyla milletimizin düşmanca kamplara ayrılmasına yol açacak çok tehlikeli faaliyetler yasal ve idari yollarla mutlaka önlenmelidir.
 
'''12-'''[[1982 Anayasası|T.C. Anayasası]], [[Siyasi Partiler Kanunu |Siyasi Partiler Yasası]], [[Türk Ceza Kanunu|Türk Ceza Yasası]] ve bilhassa [[Belediye Kanunu |Belediyeler Yasası]]'na aykırı olarak sergilenen olayların sorumluları hakkında gerekli yasal ve idari işlemler kısa zamanda sonuçlandırılmalı ve bu tür olayların tekrarlanmaması için her kademede kesin önlemler alınmalıdır.
Anonim kullanıcı