"Kamulaştırma Kanunu" sayfasının sürümleri arasındaki fark

(yepyeni madde)
 
'''Madde 22''' - ''(Değişik fıkra: 24/04/2001 - 4650/13. md.)'' Kamulaştırmanın ve bedelinin kesinleşmesinden sonra taşınmaz malların kamulaştırma amacına veya kamu yararına yönelik herhangi bir ihtiyaca tahsisi lüzumu kalmaması halinde, keyfiyet idarece mal sahibi veya mirasçılarına 7201 sayılı [[Tebligat Kanunu]] hükümlerine göre duyurulur. Bu duyurma üzerine mal sahibi veya mirasçıları, aldığı kamulaştırma bedelini üç ay içinde ödeyerek taşınmaz malını geri alabilir.
 
Ancak, kamulaştırılan taşınmaz mala kamulaştırmayı yapan idare dışında başka bir idare, kamulaştırma yoluyla gerçekleştirebileceği bir kamu hizmeti amacıyla istekli olduğu takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmayarak bu Kanunun 30uncu veya 1050 sayılı [[Muhasebei Umumiye KanunununKanunu]]nun 23üncü maddesine göre işlem yapılır.
 
==== Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı ====
49

değişiklik