"Yunan tümeni bugün çıkıyor" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Bu notada:
 
"Mondoros Mütarekesinin 7 nci maddesi gereğince, İtilâf Devletleri namına, İzmir'in Yunan askerî birlikleri tarafından işgal olunacağı, bu kararın Bab-ıâli'ye de bildirildiği ve çıkarma kuvvetlerinin ertesi gün (15 mayıs 1919) saat 08:00'de İzmir'e ....<ref>Bu sözcük gazetede net değildir</ref> edecekleri, Yunan deniz silâhlı müfrezelerinin 07:00'den itibaren iskeleleri işgal eyleyecekleri, esef verici olaylara meydan kalmamak üzere Osmanlı kıtalarının bulundukları mahallelerde kalması ve bir İngiliz deniz piyade müfrezesi tarafından işgal edilecek olan telgrafhanede, sansür edilmek kaydiyle, resmi muhabarata müsaade edileceği ve Yunan askerî makamlarının kendilerine dair olan arzularının bildirilmesine intizar edilmesi lüzumu" bildirilmektedir.
 
Midilli'deki Birinci Yunan Tümeni'nin de sabaha karşı İzmir'e doğru yola çıktığı duyulmuştur.
 
<references/>
2.924

değişiklik