"3. Ergenekon İddianamesi/SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ V-ŞÜPHELİLERİN BİREYSEL DURUMLARI 7- Şüpheli Halil Kemal GÜRÜZ" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Tape No: 8941, 22.05.2008 tarihinde Mustafa A. ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak; görüşmede Aksaray daki köylüler diyerek Aksaray da köylerde yaşayan vatandaşları değil Aksaray üniversitesinde görev yapan birkaç kendini bilmez öğretim üyesini kast ettiğini,
 
İkametinde yapılan aramalarda Heybeliada Ruhban okulu konulu GİZLİ ve ÇOK GİZLİ dereceli belgeler ile ilgili olarak; bu belgeleri 2000 yılının bahar aylarında dönemin Cumhurbaşkanı tarafından Heybeli Ada Ruhban Okulunun anayasaya uygun bir biçimde Türk Yüksek Öğretim Sistemi bünyesinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine bağlı bir birim
t
42"0
olarak faaliyete geçirilmesi hususunda Patrik Barthelemeos la görüşmelere başlamasının kendisine bir görev olarak verildiğini, bu görevi hakkıyla yerine getirebilmek için Cumhurbaşkanı Uluslar Arası İlişkiler danışmanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Dış İşleri Bakanlığı ile geniş kapsamlı görüşmeler yaptığını, söz konusu dokümanların bilgilenmesi ve yeterli şekilde hazırlanması için adı geçen kurumlarca kendisine verildiğini, bu belgeleri kendisinden başka kimsenin görmediğini, bu belgelerin kendisinde kalmasının sebebinin de bu konunun halen gündemde bulunması olduğunu beyan etmiştir.
Tuncer KILINÇ'ı MSB Müsteşarı, daha sonra 3 Ordu Komutanı ve daha sonrada Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olarak tanıdığını,
Münür Kemal YAVUZ'u televizyonlarda yaptığı programlardan tanıdığını,
 
Coşkun UMUR'u Bedrettin DALAN'ın yardımcısı ve şoförü olduğunu, Barış DALAN'ı Bedrettin DALAN'ın oğlu olarak uzaktan tanıdığım, Muhittin Erdal ŞENEL'i YÖK başkanı olarak görev yaptığı dönemde Genel Kurmay Başkanlığı Hukuk Müşaviri olarak tanıdığını,
Tape No:8939, 21.05.2008 tarihinde Engin A. ile yapmış olduğu telefon görüşmesindeki "İsparta'nın rektörlük şeyi dinci diyorlar, o dinciliği varmış onun" şeklinde sözleri ile ilgili olarak; görüşme yaptığı Engin A.'nın Anadolu Üniversitesi rektörü ve YÖK üyesi olduğunu, YÖK başkanlığı yaptığı dönemden beri Üniversite rektörleri ve öğretim üyeleri ile değişik konularda fikir alış verişinde bulunduğunu, amacının Üniversitelerde sahip olduğu görüşü işine karıştıranların kadrolaşmasını engellemek olduğunu, mevzuata göre YÖK başkanının üniversitelerde idareci konumunda bulunan kişilerin sicil amiri olduğunu, görev yaptığı dönemde sicil amiri olduğu kişilerin sicillerini doldurduğunda bu kişilerin görüşlerini icraatlarına yansıtıp yansıtmadıklarına dikkat ettiklerini, bu sebeple yapmış olduğu bu görüşmede geçen tabirlerin şahısları siyasi görüşlerine göre kategorize ettiği anlamına gelmeyeceğim,
Tape No:8941, 21.05.2008 tarihli Mustafa A. isimli şahıs ile yapmış olduğu telefon görüşmesin de geçen "bizimkiler" sözüyle kimleri kastettiği "büyük mücadele yürüyor şeklindeki" sözlerle hangi mücadelenden bahsettiği sorulduğunda; bizimkilerden kast ettiği kişilerin üniversitelerde görevli üst düzey yönetici ve akademisyenler olduğunu, büyük mücadeleden kastının Türk Üniversitelerinin evrensel mücadelede yükselmesi ve öne çıkması olduğunu, ayrıca üniversitelerde bölücü ve irticai unsurların tehdidinin söz konusu olduğunu, büyük mücadeleden kastının bu yapılanmalar ve bu görüşü benimseyen kişilerin Üniversitelere hakim olmasını engellemek olduğunu,
 
Aynı görüşmenin devamında "MUSTAFA yi biliyormusun şu resmi gören adam Aksaray da ne yapar Aksaray daki köylüler hepsi y...k şeye hazır, domalmaya hazır" şeklinde sözleriyle ilgili olarak; görüşmede geçen sözlerin mecazi anlamda kullanıldığını, Aksaraylıları kast etmediğini, görüşmede geçen ve kastedilen kişinin Aksaray Üniversitesi rektörü ve üniversitedeki bir kaç üst düzey yönetici olduğunu,
 
Tape No:8944, 22.05.2008 tarihinde Mustafa YURTKURAN ile yapmış olduğu görüşmede Mustafa YURTKURAN'm "her nevi savaşı vereceğiz" dediği, kendisinin de "ADD den bi b.k olmaz, askerle Üniversite, hakimler verecek savaşı, askerleri kattığın anda b.k olur" şeklinde sözleri ile ilgili olarak; askeri darbelerin 27 Mayıstan beri Türkiye yi geriye götürdüğünü, mücadelenin sivil unsurlar tarafından askerler katılmadan yapılması taraftarı olduğunu, ADD nin benimsediği milliyetçiliğin, içine kapanık ulusalcılıktan ibaret olduğunu, bu milliyetçilik anlayışını benimsemediğim, uluslararası rekabet gücümüzü artırmaya yönelik anlayışı milliyetçilik olarak anladığını,
 
Tape No:8945, 22.05.2008 tarihinde FATİH HİLMİOĞLU ile yapmış olduğu görüşmede geçen "bir iki tane köpek bitirdi biliyor musun bütün kararlarını iptal ettireceğim hakimler kadar olamadı Üniversitelere yazıklar olsun, ömrümü verdim bu işe, şu anda rezil olmuş durumdayız, maalesef Üniversiteler teslim oldu. Böyle üstüne üstüne gitmiş sindirmiştik. İki tane köpeğin şeyiyle fatih bitti". Şeklindeki sözleri ile ilgili olarak; kullandığı kelimelerin mecazi anlamda olduğunu, bazı üniversitelerde görevli öğretim üyelerinin karakter zaafını kastettiğini,
Tape No;4367, 03.03.2008 tarihinde M Şener ERUYGUR ile Mustafa YURTKURAN arasındaki telefon görüşmesiyle ilgili olarak; Mustafa YURTKURAN ile Şener ERUYGUR'un ADD içerisinde başkan ve başkan yardımcısı olarak görev alan kişiler olduklarını, şahısların kendi etkinlikleri hakkında konuştuklarını, kendisinin sadece Şener ERUYGUR'a selam
422
 
gönderme sadedinde olaya dahil olduğunu, bu etkinlik için veya bir başka nedenle Şener ERUYGUR dan talimat almadığını, ADD üyesi olmadığını, şahısların arasındaki ilişkiye müdahil olamayacağını,
Tape No;9013 12.08.2008 tarihli görüşmede geçen Ömer D. isimli şahsın Doçent unvanlı olduğunu, Kırıkkale Üniversitesinden Devlet istatistik Enstitüsüne geçtiğini, şahsın eşinin aynı üniversitede akademik personel olduğunu, şahsın eşinin mevzuata aykırı kıyafetinden dolayı Üniversiteden ihraç edildiğini, adı geçen bu şahsın daha sonra YÖK başkan vekili olarak atandığını, bu sebeple bu durumun gazetede haber olarak yapılmasını istediğini,
Tape No:9043, 25.12.2008 tarihinde İsmet ile yapmış olduğu telefon görüşmesinde "Türkiye neyi arıyor biliyor musun NAZMİ abinin ofisinde toplanan babanın ekibini arıyor"
423
şeklindeki sözlerle neyi kastettiği, ekibin kimlerden oluştuğu sorulduğunda; görüşmede adı geçen İsmet isimli kişinin yakın arkadaşı Nazmi K.'nin oğlu İsmet K. olduğunu, Nazmi beyin Ankara daki ofisine Süleyman DEMİREL zamanında bakanlık yapmış kişilerin zaman zaman toplanıp sohbet ettiklerini, kendisinin de Ankara ya geldiğinde bu toplantılara katıldığını, bu kişilerin ortak özelliğinin dini inançlarının çok güçlü olması ve bunun yanında modern ve çağdaş bir hayat yaşamaları olduğunu, bu kişilerin kendisini çok etkilediğini, ekipten kastının bu olduğunu,
 
Tape No;6172, 26.06.2008 tarihli Mehmet Şener ERUYGUR ile yapmış olduğu görüşmeyle ilgili olarak; bu görüşmede onaylamadığı bir kararla beğenmediği bir kişiyi ADD nin Genel Başkan yardımcısı olan Mustafa YURTKURAN'm YÖK'e seçmesi konusunu ADD nin Genel Başkanı olan Mehmet Şener ERUYGUR'a aktardığını, Genel Başkanın bu durumu bilmesini istediğini, Mehmet Şener ERUYGUR ile yukarıda açıkladığı çerçeve dışında başka bir ilişkisinin olmadığını, Mehmet Şener ERUYGUR ile sadece dostluk çerçevesinde irtibatının olduğunu, bu irtibatın örgütsel bir irtibat olarak nitelenemeyeceğini,
Tape No;9047, 31.12.2008 tarihinde Yaşar ile yaptığı telefon görüşmesinde "yaşar bunları temizleyeceğiz hiç merak etme sıkı dur" sözleriyle kimleri kast ettiği sorulduğunda; görüşme yaptığı kişinin Erzurum Atatürk Üniversitesinde iki dönem rektörlük yapan Yaşar S. olduğunu, Atatürk Üniversitesinin laiklik ilkesi ile bağdaşmayan kurumların hedefi olduğunu, Yaşar S.'nin rektörlüğü döneminde bu alanda büyük reformlar gerçekleştirildiğini, üniversitenin çağdaş bir yapıya kavuşturulduğunu, Yaşar S.'nin görevinin sona ermesinden sonra Üniversitenin eski yapısına döndüğünü, Yaşar S.'ye biraz sabretmesini orada sağlam durmasını tavsiye ettiğini,
25.10.2003 tarihinde Ankara Tandoğanda yapılan "ordu göreve" şeklinde pankartların açıldığı miting ile ilgili fotoğraf ve haberler sorulduğunda; o tarihte YÖK başkanı olduğunu, Ankara Üniversitesi Rektörü Nusret A.'nın ADD'nin Tandoğan da bir miting tertip edeceğini, bu mitinge katılmadığı takdirde yanlış anlaşılacağını söylediğini ve daveti ilettiğini, kendisinin orada YÖK başkanı sıfatıyla değil, sadece Kemal GÜRÜZ olarak yer aldığını, mitingin düzenlenmesinde, "ordu göreve" şeklindeki pankartların hazırlanmasında herhangi bir katkısının olmadığını, bu mitingi ADD'nin tertip ettiğini, davet üzerine şahsi olarak katıldığını, bu katılım yönünde kimseden talimat almadığını ve birilerini yönlendirmediğini, tamamen doğal çerçevede gerçekleşmiş bir katılım olduğunu,
Görev süresi boyunca yalnızca bilime ve yasalara uygun olarak hareket ettiğini, hiç kimseden talimat almadığını, yasadışı hiç bir oluşumun parçası olmadığını, Ergenekon silahlı terör örgütü ile irtibatlı olma iddiasını kesinlikle reddettiğini ve kendisi için büyük bir leke olduğunu beyan etmiştir.
 
b-Elde Edilen Dokümanlar,
== b-Elde Edilen Dokümanlar, ==
 
Şüpheli Halil Kemal GÜRÜZ'ün Ankara ili Çankaya İlçesi Hilal Mahallesi R.Tapore Caddesi No.60/8 sayılı adresinde yapılan aramada;
 
-(1) adet Canon marka 0526316813 seri no'lu fotoğraf makinesi, bu makineye takılı vaziyette 512 mb Sandisk marka hafıza kartı,
 
-(23) adet teyp kaseti,
 
-(12)adetCD/DVD,
 
-(27) adet disket,
 
-(4) adet video kaset,
 
-(3) adet Compac hafıza kartı,
 
-(4) adet flash bellek,
 
-(1) adet Dell marka GRNFW0J seri no’lu bilgisayar kasası,
 
-(1) adet Toshiba marka 74219687 seri no’lu diz üstü bilgisayar,
 
-(1) adet hard disk, 2 adet cep telefonu, 2 adet simkart ve dokümanlara el konulmuştur.
424 ..<*/
 
Şüpheli Halil Kemal GÜRÜZ'ün ikametinde yapılan aramada el konulan dokümanların yapılan incelemesinde;
 
(1) adet kahve renkli, kapak sayfasında "OPET" ibaresi bulunan telefon fihristinin içeriğinde;
Telefon Fihristinin (A) bölümünde, Sanık Kemal Yalçın ALEMDAROĞLU'nun adı ve
Dokümanın (25) den (32) ye kadar numaralandırılmış sayfalarında, "Fethullah GÜLEN Grubu Nurcu Kesime Ait Şirketler" başlığının altında (208) adet şirketin isim ve bulundukları il/ülke adının liste şeklinde yazılı olduğu,
 
Dokümanın (33) ten (35) e kadar numaralandırılmış sayfalarında, "Fethullah GÜLEN'e Bağlı Şirketler ve Kuruluşlara Ait Bilgiler" başlığının altında bazı şirketler hakkında kuruluşu, mevcut durumu gibi bilgilerin yanı sıra F. GÜLEN grubu ile bağlantılı olduklarının yazdığı,
Dokümanın (36) dan (45) e kadar numaralandırılmış sayfalarında, "Fethullah GÜLEN Grubu Nurcu Kesime Ait Dersaneler" başlığının altında, (372) adet Dersane adı ve Dersane Adresinin karşılarına bulundukları ilin adının liste şeklinde yazılı olduğu,
Kitap içerisinde; Refah Partisi ve bu parti mensuplarının; Türkiye'de "Siyasi İslam'ı kurmaya" yönelik faaliyetlerinin olduğu, bu faaliyetlerle mücadele edilmesi gerektiği, Refah Partisine mensup birçok bakan, milletvekili, il ve ilçe başkanlarının isim ve konumları
 
426"
belirtilerek faaliyetlerinin anlatıldığı, bu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkarak yerine Totaliter bir rejim kurmayı, Devleti şeriatla yönetmeyi, Türkiye'de "Siyasi İslam'ı" kurmaya çalıştıklarının anlatıldığı,
Sonuç bölümünde ise; Siyasi İslam olarak tanımlanan sorunun çok yönlü olduğu, bu sorunla ilgili olarak organize bir şekilde mücadele edilmesi gerektiği, Siyasi İslam'ın çok tehlikeli olduğu, demokrasiyi yıkarak yerine İran tipi, Suudi Arabistan tipi, Cezayir tipi bir Siyasi İslam'ı, şiddete dayalı olarak getirmek istediği, yaşam tarzımızı tamamen değiştireceği, bütün temel değerlerimizi yok edeceği, temiz saf vatandaşlarımızın bu konu hakkında bilgiye sahip olmadıkları, birçok üst düzey yöneticinin dahi bu tehlike hakkında yeteri kadar bilgiye sahip olmadığı, mücadele de devamlılığın esas olması gerektiği, bunun içinde Laik güçlerin organize olmalarının gerektiğinin anlatıldığı tespit edilmiştir.
 
c-Telefon Görüşmeleri
== c-Telefon Görüşmeleri ==
 
Tape No:3685, 25.12.2007 tarihinde Kemal ALEMDAROĞLU ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal ALEMDAROĞLU'nun "Kemal'ciğim nasılsın?" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Sağolasın patronum saygılar sunuyorum. Sen nassm" dediği,
Tape No: 3702, 29.12.2007 tarihinde Kemal ALEMDAROĞLU ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal ALEMDAROĞLU'nun "Git ama Rüştü abi biraz daha açıkça ne bileyim yani baskılı mı konuşsun rica edercemi konuşsun yani bunu yaparsa zaten o yapacak artık" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Evet başka" dediği, Kemal ALEMDAROĞLU'nun "Başkada bir çıkarı kalmadı" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Başkada çıkarı siz buna itiraz mı ettiniz Karar düzeltme aşamasında mı ne aşamada" "Yani bu Türkiye tarihin en büyük alçaklıklarından biridir sana yapılan" dediği, Kemal ALEMDAROĞLU'nun "Çok büyük alçaklık çok büyük alçaklık adam konuşmaya başlıyor büyük yolsuzlukların olduğu sonuçta açılan dava hiçbir tane Antalya'daki dava ile ilgili yok on dört ay gecikmiş yok bilmem ne olmuş davası düşüne biliyor musun konuşmak büyük yolsuzlukların olduğu diye başlıyor" dediği,
A " dediği, Kemal ALEMDAROĞLU'nun "Biliyorum biliyorum. Duydum ee.. hayretler
içersindeyim." dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Şunu Fatih'i bi ara da şunu bi anlat ya" dediği, Kemal ALEMDAROĞLU'nun "İstifa ediyomuş, etmiş ıı.. Üniversiteler Arası Kuruldan ben" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Dinciyi seçin, bu herifi seçmeyin. Bu kadar ayağa düşürülmez Türk Üniversitesi" "Onun hırsız olduğunu anlat lütfen Fatih'e seni dinler. Bu da bir manyak da bu çıktı başımıza Kemalciğim." dediği,
 
Tape No: 3742, 24.01.2008 tarihinde Kemal ALEMDAROĞLU ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal GÜRÜZ'ün "Kemal'ciğim duydun mu haberleri" dediği, Kemal ALEMDAROĞLU'nun "Cerip seçilmiş" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Evet" dediği, Kemal ALEMDAROĞLU'nun "Değil mi ?" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Bütün Tosun efendi buraya gelip çadır kurmasına rağmen 83'e - 54 oldu ama 54 tane köpek çıkmış oradan" "Sen dedim kimsin lan tanımadığım adamı aday gösteriyorsun utanmaz herif ya Rektör müsvetesi yıkıl karşımdan bir gidişi var ki" "Hayret dimi Tayfun A.... çekildi Allah'tan" dediği, Kemal ALEMDAROĞLU'nun "biliyorum" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Ama süper" dediği, Kemal ALEMDAROĞLU'nun "Ona biraz Erdoğan biz hazırlattık" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "iyi oldu iyi oldu" dediği,
Tape No:3798, 02.02.2008 tarihinde Kemal ALEMDAROĞLU ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal GÜRUZ'ün "Musaidim canım müsaidim ıı yani olay iştigal etti
427
üniversiteler iyi iyi direndiler" dediği, Kemal ALEMDAROĞLU'nun "çok güzel çok güzel" dediği,
"Köpek yalvardım altı aydır yapma Atillacım bu adama şey vermeyin meşruiyet vermeyin diye bana diyor ki ama emekli maaşım artıcak ulan köpek dedim ben dörtyüz milyar lirayı bıraktım be laf gelmesin diye 8 sene emekli maaşı almadım" "Bunlar adam değil onun için bak ben valla senin adını söyleyecem bazı yerlere bedrettin abiden başkası bunu kurtaramaz diye" dediği,
Tape No:8939, 21.05.2008 tarihinde Engin A. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal GÜRÜZ'ün "Bunlardan Rektör Mektör olmaz ya., böyle bir akil adamlar gurubunun kim rektör olacağına onların karar vermesi lazım türkiye çapında" dediği, Engin A.'nm "Öyle adamda bula bilirsen iyi yani" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "bulursun niye bak öyle bir bulursunki ya yeterki siyasi ortam ona elversin" "Ha bak biraz yaptık kendi aramızda danışaraktan ederekten bulmadıkmı bir sürü şahsiyetli adam onlar iyi kötü iyi imtahan verdiler" "ama ben sana söyleyim şey olsaydı bir dönem daha kalsayıdı bu son fırsatı ben elime geçire bilseydim 50-60 tane rektör adamı anadoluda olurdu orda .." dediği, Engin A.'nm "tabi şuan şuanda mesela korkunç adamların eline korkunç bir fırsat geçti ya e göreceğiz tabi ne olduğunu ne edeceğini" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Yarın varmı Ispartanm şeyi Rektörlük şeyi" dediği, Engin A.'nın "var yazın" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün ".. DÎNCİ DİYORLAR" dediği, Engin A.'nın "Evet üçüncüde MHP li MHP belediye başkan adayıymış" "Daha öncede" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "O DİNCİLİĞİ VARMIYMIŞ ONUN DA" dediği, Engin A.'nın "Valla o MHP li dediler daha önce başkan adayı oldu dediler yani öyle bir bileşim kombinasyon var orda yani" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "İKİNCİSİ DİNCİMİ" dediği, Engin A.'nın "İKİNCİSİ DİNCİYMİŞ" dediği,
 
Tape No: 8941, 22.05.2008 tarihinde Mustafa A. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal GÜRÜZ'ün "Bu çok tehlikeli işler yapıyorlar Mustafa çok bunlar Ali Ekrem bir de şeye dikkat edin o adamı hiç gözüm tutmamaya başladı" "Eskişehirinkini" dediği, Mustafa A.'nın "Osmangazi mi Anadolu mu?" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Hayır Hayır" dediği, Mustafa A.'nm "Yoksa Anadolu mu?" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Osman sana bir şey söylüyeyim mi onu Osmangazininkinden korkma ne olduğu belli" dediği, Mustafa A.'nm "Belli evet" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Ben onlara hiç şey yapmıyorum yani fazla da BİR DİNCİ DEĞİLDİR işte onlarla idare ediyorlar ama öbür tarafta laik görünüp bunlarla şey yapanlar çok tehlikeli" dediği, Mustafa A.'nm "Hocam tabi aynen bizim Baykara da ona uyuyor şimdi Akp lilerle aram çok iyidir falan" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Benim görebildiğim kadarı ile benim tahminim bunlar her üniversitede şey yapmazlar mesela İstanbul Teknikte üçüncü sıradan bir adamı yapsalar ne işine yarayacak bunun" "Dimi bence bunlar bir kaç yerde yapacaklar bak mühim olan bunlar için Erzurum" "Anadoluda Erzurum u yaparlar ondan sonra İsparta yi kesin yapacaklar çünkü Metin orada" dediği, Mustafa A. 'mn "Yalnız İsparta nın bir kötü tarafı olur hocam moral bozar diğer seçimlerde" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Bak Lütfü de çok aşağılık bir heriftir" dediği Mustafa A'nın "Evet öyle çıktı" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Abi öyle çıkmadı ben Tubitak siz onu bilmezsiniz 1990 da ben Tubitak ta işine son verdim onun" dediği, Muslala A"nın “Bilmiyorum nerden bileyim" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Uludağ üniversitesi orada başbakanla bir resim var" dediği, Mustafa A. 'nın "Ha
428
öyle şeyler yaptı o" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Bir resmi var sırıtarak şey yapmış gülümseyerek" "Abi bu olmaz ulan bunu ben yapmazısını bilmiyormuydum" dediği, Mustafa A.'nm "evet" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "bak abi büyük mücadele yürüyor" dediği, Mustafa A.'nın "Evet" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Şu yargının dünkü bildirisi öyle kolay bir şey değil" dediği, Mustafa A.'nın "Değil son derece de haklı tabii gene çıldırdı herifler" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Son derece de haklı "Abi şimdi orada Mustafa bak şimdi ben sana söyliyeyim ben Mustafanın sapıttığı kanaatmdayım karısı rektör adayı ya" "Şu anadolu da işini gücünü bırakıp büyük bir fırsat geldi ellerine Mustafa" "Ulan oraya zımba gibi rektörleri koysanıza ya hepsi fire veriyor" "Hiç birine güvenmiyorum ben onların ha hiç birtanesine güvenmiyorum" dediği, Mustafa A.'nın "Evet haklısınız" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "bunlar şimdi böyle ama bak Mustafa ya niye kızıyorum Mustafa ya biliyormusun şu resmi gören bir adam Aksarayda ki ne yapar Mustafa bak düşün ne yapar AKSARAY DAKİ KÖYLÜLER HEPSİ Y...K ŞEYE HAZIR DOMALMAYA HAZIR" dediği, Mustafa A.'nm "Evet" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Diyecek ki ulan Atatürkçü Düşünce derneğinin bilmem ne başkanı böyle gülücükler dağıtıyorsa başbakanla ben ne yapayım diyecek herif bunları düşünmüyorlar ya sen bir gün benim bunlara çok sert hakaretler dışında konuştuğumu gördünmü duydunmu kamuoyu önünde" dediği, Mustafa A. 'nm "Hayır hayır" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "neyse ağustosta Demirel bana sormuştu ne kadar dayanabilirler diye ağustosa kadar dayanırlar demiştim" "pek ağustosu bulamadık ama"dediği, Mehmet A.'nm "Gitti gene iş hürmetler.." dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Hadi bir de şeye bir gün Ahmet Necdet aramadı Demirel her gün telefon her gün telefon açtı" dediği,
 
Tape no: 8942, 22.05.2008 tarihinde Gülsün ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Gülsün 'ün "Tamam şey YÖK Yasasında şöye bir değişiklik öngörülüyormuş üniversitelerde doçentlik profösörlük kriterleri yeniden düzenleniyor 67" "72 yaş profösörlükte uluslararası yayın şartı ararımı" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Müstehak ya bunlara işte bu Türkiye işi böyle başa böyle tıraş" dediği, Gülsün 'ün "Ondan sonra bide şey YÖK bu yeni üniversitelerde rektör seçimi için rektör ataması için daha doğrusu Profösörler arası 3 adayı ama hangi profösör o belle değil Türkiyenin herhangi bir yerinden herhangi pofösöler başvuracak YÖK te onu
değerlendirecek" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Müstehaktır Atilla E gibi şey gibi Ali
yani yeniden toparlamak lazım çok radikal bir yazık günah bu Anadoluya tayin ettikleri rektörleriin içinde adam yok ya hepsi yumuşadı" dediği, Gülsün 'ün "Yumuşadı mı diyorsun" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Tabi ben burda bu kadar sert durmasam gene bişey olacağı yok ben sana söylim iki üç kişi vardır yumuşamayan bak bir tanesi Nusrettir bir tanesi Engin dir Fatih HİLMİOĞLU Ferit BERNAY bizim Mustafa bile bunlarla şey yapıyor vıt vıt..."dediği,
Tape No: 8943, 22.05.2008 tarihinde Namık K. P. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal GÜRÜZ'ün "Senin Türker e destek olman demen Tosun a destek olman demendir doğal vasıtası ile bunu unutma bu iki o. çocuğunu ben bunları dünya ahiret bir yerde soracağım bunlardan hesabını" dediği, Namık K. P.'nin "bu çok doğru değil ya en azından öbürü doğru da" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "bunu benden iyi bilmene imkan yok bunu olacak şey değil bunların yaptığı ya" "Tosunla Burhan ... g.. bunlar hain bunlar" "Süha nın bu üniversiteden ayağının kırılması lazım onun için Ural a hep destek ol samimi davran o konularda senin konunda çok hata etti seninde hatan büyük hataların var neyse onlar geride kaldı ama bunlar içerisinde benim görebildiğim kadarıyla Ahmet ten başka bu üniversitede kötü gidişata dur diyecek adam yok" "Anladın mı üniversiteler arası kurul üye vermedi meşruyeti en azından meşruyet tartışması başlıyacaktı para için gitti köpekler" dediği, Namık K. P.'nin "Yazıklar olsun" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "ondan sonra kötü adam oluyorum köpek dedim diye bunlara bu köpeklik değilimdir" dediği, Namık K. P.'nin "Köpeklik olmaz mı bal gibi köpeklik" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "iyi köpeğe köpek demiyeceksen ne diyeceksin yani" "Hiç kimseyle konuşmadım senden başka bir rektörlük işini Ural la dahi konuşmadım" dediği,
 
Tape no:8944, 22.05.2008 tarihinde Mustafa YURTKURAN ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle: Kemal GÜRÜZ"ün, "Gördün mü köpeğin bana yazdıklarını" dediği,
°~
Mustafa YURTKURAN 'nın "Sana cevap mı yazmış" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Hee bende
ADD den bi b.k olmaz askerlerlen üniversiteli hakimler verecek savaşı askerleri kattığın anda
b.k oluyo" "Bi b. olmaz abi ADD den madede den solculuk molculuk filan yerdendi bu
üniversitenin haysiyetli mücadelesi bitti bitti" "iki tane köpek bitirdi herif s., kanun çıkartıyo lan çıtınız çıkmıyo bana kalkıyo öyle s., herkesin" "Yalnız bu i..e yi masanıza almıcaktınız"
lan çıtınız çıkmıyo bana kalkıyo öyle s., herkesin" "Yalnız bu i..e yi masanıza almıcaktınız"
dediği, Mustafa YURTKURAN'nın "İşte alındı ne yapayım" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Bak
bana sen allah allah mısın diyo sen bana ben senin ananı avradını s., boynumun borcu oldu
anam ağladı bunlar birader tek başıma şu son olaylarda arkanızda ben durmasaydım gene
Mustafa tesadüfen şey olmasaydı yine bi b.k yapamıcaktınız" dediği,
 
Tape No: 8945, 22.05.2008 tarihinde Fatih HİLMİOĞLU ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Fatih HİLMİOĞLU'nun "Hocam hakkaten yani çok yani kutluyorum da hocam işte böyle Türkiye böyle ne yapalım ya" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Bitmiş lan bu iş Fatih" dediği, Fatih HİLMİOĞLU'nun "Vallahi öyle" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "1-2 tane köpek bitirdi biliyo musun" "ulan hakimler kadar olamadı üniversite yazıklar olsun lan ömrümü verdim bu işe" dediği, Fatih HİLMİOĞLU'nun "Demek ki sizde bir hayli yanlış at a oynamışınız yani" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "... şunlara bi iyice geydirin ya bu ikisine ya son
gider ayak bu şeye neydi bu Atilla le EL 2 köpek" "Allahtan dün Hakimler sağ şey
çıktı ..." dediği, Fatih HİLMİOĞLU'nun "öyle hocam helal olsun adamlara yani" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Ya hepsi ... Fatih bir gün şur ... gülücük... dağıttın mı benim bunlara ya bizim rektörlerin hepsi Bakanlarla makanlarla enseye tokat 3 kuruş alıcam diye" "Bunlar içinde atanması bence garanti olan" "Bi tek Mustafa AKAYDIN var sağlam durduğu için diğer bu diğer y...lık yapanların çoğu gidebeler ha" "Kıvırtmaya çalışanların filan" dediği, Fatih HİLMİOĞLU' nun "Mustafa AKAYDIN niye o kadar emin bakıyosunuz ki AKAYDIN a" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "ama Mustafa iyi durdu iyi mücadele verdi" "ben de laiğim Mustafa nasıl atanmaz ben atanırım ulan Mustafa orda şey vermiş bihaysiyet mücadelesi vermiş" dediği, Fatih HİLMİOĞLU' nun "Evet doğru" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "sen onu 1. çıkar onlar düşünsün atayıp atamicağını" dediği, Fatih HİLMİOĞLU' nun "Evet doğru aynen" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Hem de büyük farkla birinci çıkar" dediği,
Tape No: 8946, 22.05.2008 tarihinde Ural ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Ural'ın "Tabi şimdi esas bende elebaşılık yaptım bi bakıma yani" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Yani" dediği, Ural'm "Adama garanti verdim bu çocuk iyi çocuktur güvenilir çocuktur dedim yani" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün “Köpek öbür öbürüne ne diyosun öbür köpeğe" dediği, Ural'in "Kim" dediği, Kemal GÜRÜZ" üri “Eskişehirdeki" dediği, Ural'ın "Ha o ayrı bir şey"
 
Tape No: 8946, 22.05.2008 tarihinde Ural ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Ural'ın "Tabi şimdi esas bende elebaşılık yaptım bi bakıma yani" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Yani" dediği, Ural'm "Adama garanti verdim bu çocuk iyi çocuktur güvenilir çocuktur dedim yani" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün “Köpek öbür öbürüne ne diyosun öbür köpeğe" dediği, Ural'in "Kim" dediği, Kemal GÜRÜZ" üri “Eskişehirdeki" dediği, Ural'ın "Ha o ayrı bir şey" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Ya ayrı işte yani benim kazığım oda şeye" dediği, Ural'ın "Evet" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Türkiyeye hediyem" "Yani çok Kemal ALEMDAROĞLU da onun oyuyla gitti biliyorsun bir oyla" "12 şey bir oyla gitti" dediği, Ural'ın "Onu bilmiyorduk öylemi" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Bir rektör hakkında işlem yapılabilmesi için toplantı kaç kişiyle toplanırsa 11 tane oyla 12 tane oy lazım" "yargı kadar olamadı üniversite Ural" dediği, Ural'ın "Doğru işte bizde yalnız kalıyoruz Kemalm ya görüyosun" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "3 KİŞİ KALDINIZ" dediği, Ural'ın "Evet" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "3 kişi 4 kişi kaldınız"
"İstanbuldaki herifin o Faruk K m ne b. yediği belli değil" "Zaten aptal beyin yok
herifte" dediği, Ural'ın "Doğru doğru" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Öbür Mesut mudur nedir o yani o anlamadım ben o" "Faruk ... dedim bugün söyledim dayanamadım artık dedim yakışıyo mu sana ya bi yandan Atatürkçü Düşünce Derneği askerlerlen g.t. g..te askerlerden de bi b.. olmaz dedim" dediği, Ural'ın "Evet" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Kendi bileğine güvenemeyen adam hiç bi şey yapamaz Türkiye de" dediği,
 
Tape No: 8947, 22.05.2008 tarihinde Atilla S. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal GÜRÜZ'ün "bu köpeklerin lütfen köpek muamalesi yapın buna" dediği, Atilla S.'nin "Evet evet ne oldu gene ondan sonra yeniden birşey mi oldu" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Hayır bana cevaplar yazdı.. ben zaten Ahmet Necdet'le de kavga etmişim" "Mustafa dağıtmış vaziyette" "Karısını rektör yapacağım diye ben olsaydım ... bu gün .. sana Mustafa dedim sana kırgınım demeye yüreğim varmıyor ama buruğum dedim sana karşı buruğum" dediği, Atilla S.'nin "Ulan bu da bu da evet bu bir gelenek oldu ya bu rahmetli şeyin Kocaeli rektörü ne Baki den sonra hanımlar rektör oluyor" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Daha kötü Diyarbakır da da aynı şey olacak" dediği, Atilla S.'nin "Ulan ne doyumsuz insanlar bunlar yav vallahi billahi" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Çok varda" dediği, Atilla S.'nin "Şey var heralde çok mu mama var ne b. yiyorlarsa bilmiyorum" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Atilla biz haysiyetimizi iyi korumuşuz ya" dediği, Atilla S.'nin "dur bakalım şu kapatma işi bir bitsinde ondan sonra inşallah" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "İzmirde nasıl şuan" dediği, Atilla S.'nin "İzmir karışık ya bu gün 9 Eylülde bir tören vardı oraya gittim Emin şey diyor orda biz diyor 750 falan oy alacağız diyor" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Atilla sen bu herife" dediği, Atilla S.'nin "Hayırlısı olsun hocam" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Köpek muamelesi yap" dediği, Atilla S.'nin "tamam hocam" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Bunu da ulan adam zannettim kalıp kıyafetlerinde işte mason derneği ulan bunlardan kötü adam çıkmaz işte dinci çıkmaz çıktı daha kötüsü çıktı" dediği,
 
Tape No: 8948, 22.05.2008 tarihinde Tunçalp Ö. ile yaptığı telefon görüşmesinde
özetle; Kemal GÜRÜZ'ün "Bu köpek Atilla ya ya bu Ali E e lütfen köpek muamelesi
yapın" dediği, Tunçalp Ö.'nün "ben konu kişiyle de konuşmuyorum" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Özellikle rica ediyorum tam bir" dediği, Tunçalp Ö.'nün "Hakaten de konuşmuyorum ve ben odalarına da gitmedim ne tebrik ettim ne hayırlı olsun dedim hiç konuşmadım" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Yav ne aşağılık herifmiş bunlar be" "Bi de şu Fevzi Sürmeli varya bi köpek te odur bak" dediği, Tunçalp Ö.'nün "Yav ne yapmış o da biliyormusun yani o da bir kontenjanlar istemiş yani Engin düzeltecem diye Salı ya kaldı kontenjan lar İlahiyatta hır çıktı yani" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Ama bu iki köpek onlarla hareket ediyor değil mi" "O. çocuğu burayı ben ona dediğim sana dar getireceğim Türkiye yi..." "Bi ona şöyle bi şey söyle merak etme kim birinci çıkarsa onu destekleyecem Ankara Üniversitesinden " dediği, Tunçalp Ö.'nün "Hiç ben aksi söz konusu değil" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Ama sen söyle diyorum ya bi şey biliyorum da ..." dediği, Tunçalp Ö.'nün "Ben ne oldu Türkan Saylan dedi ki efendim 3.kere dedi dekan olunuyor dedi başka adam yok mu dedi bende dedim ki" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Hep oluyor" dediği,
 
Tape No:8949, 23.05.2008 tarihinde Mustafa İ. İle yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal GÜRÜZ'ün "Bu Atilla ... öbür köpek tam ikis tam köpek çıktı Mustafa" dediği, Mustafa İ'nin "İşte ne yapalım yani tablo bu yani” dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Valla bu adamlar nasıl şey dimi ya aynı onlarla beraber hareket ediyolar böyle" dediği, Mustafa İ'nin "Tabi şimdi yani" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Köpek ne dicem seni ben niçin aradım" dediği, Mustafa İ'nin "Söyle canım" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün ' Gazi de çok enterasan işler oluyomuş" dediği,
 
Tape No:8951, 23.05.2008 tarihinde Mustafa YURTKURAN ile yaptığı telefon
kurulunu bilmem neyi onların şeyi bu herif yapıyo bunu bu i..e o Halis A da bi köpek de
odur önada yüz vermeyin ha çok tehlikeli heriftir onlar yani Türkiye abi şu yargı ulan yargı kadar olamıyo üniversite ya lan tek başıma bunu Mustafa Kemalin tek neferi ben miyim ben şimdi orda olsan bunlar nefes alabilir miydi ya ya yargı kadar omllamıyo üniversite ya" "Mehmede söyle köpeğe yüz vermesin oda" dediği, Mustafa YURTKURAN'm "Tamam önada söyliyeyim 3 rektör yardımcım da burda hemen söylüyorum 3 üne de" dediği,
 
Tape No:8952, 23.05.2008 tarihinde İsmet B. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal GÜRÜZ'ün "Üniversitler Arası Kurulun seçtiği üyelerden iki tanesi malesef yürütme kurulunda görev kabul etmiştir bu çok nahoş olmuştur" dediği, İsmet B.'nin "Buna da değinin" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Kabul etmemeleri gerekirdi" dediği,
Tape No: 8953, 23.05.2008 tarihinde Mustafa A. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal GÜRÜZ'ün "Farkındamısın Mustafa 3-5 kişi kaldık" dediği, Mustafa A.'nın "Farkında olmaz olurmuyum ama genede Üniversiteler arası kurul oy birliğiyle arkamdaydı." dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Aman aa Mustafayı bir kez daha seçmemiz çok önemli aa" dediği, Mustafa A.'nın "Kimi" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Mustafa İlhanı şeyi .." dediği, Mustafa A.'nın "O şuandaki ilk gündemimiz zaten" dediği,
 
Tape No: 8954, 23.05.2008 tarihinde X Şahıs ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; X Şahsın "nasıl buldunuz rektör arkadaşlarınızın üniversiteler arası kurul başkanının yaptığı değerlendirmeyi" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Fevkalede gurur verici buldum Türk milletinin bi ferdi olarak içim rahatladı kendileriyle zaten gurur duyuyodum bu gurur duygum bir kez daha arttı çok değerli bilim adamı sayın Mustafa AKAYDIN m şahsında tüm üniversiteler arası kurul üyelerine en içten saygılarımı sunuyorum ve iki hususu dile getirmek istiyorum" "İkincisi bi kaç defa daha dile getirdim bir daha dile getiriyorum YÖK başkanı olarak atanan Yusuf Ziya ÖZCAN anayasanın YÖK başkanı için öngördüğü şartları taşımamaktadır dolayısıyla ataması tartışmalıdır bence meşru değildir anayasaya aykırıdır başkan vekili olarak atanan bi kişi daha da ilginç Doçent unvanlı kişi üniversite profösörlüğe yükselememiş" "Bir kişi eşi cumhuriyetin kılık kıyafet kanunlarına aykırı bi şekilde üniversiteye gelmekte ısrar ettiğinden dolayı
Tape No: 8954, 23.05.2008 tarihinde X Şahıs ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; X Şahsın "nasıl buldunuz rektör arkadaşlarınızın üniversiteler arası kurul başkanının yaptığı değerlendirmeyi" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Fevkalede gurur verici buldum Türk milletinin bi ferdi olarak içim rahatladı kendileriyle zaten gurur duyuyodum bu gurur duygum bir kez daha arttı çok değerli bilim adamı sayın Mustafa AKAYDIN m şahsında tüm üniversiteler arası kurul üyelerine en içten saygılarımı sunuyorum ve iki hususu dile getirmek istiyorum" "İkincisi bi kaç defa daha dile getirdim bir daha dile getiriyorum YÖK başkanı olarak atanan Yusuf Ziya ÖZCAN anayasanın YÖK başkanı için öngördüğü şartları taşımamaktadır dolayısıyla ataması tartışmalıdır bence meşru değildir anayasaya aykırıdır başkan vekili olarak atanan bi kişi daha da ilginç Doçent unvanlı kişi üniversite profösörlüğe yükselememiş" "Bir kişi eşi cumhuriyetin kılık kıyafet kanunlarına aykırı bi şekilde üniversiteye gelmekte ısrar ettiğinden dolayı üniversiteyle ilişkisi kesilmiş bir kişi daha böyle buna benzer başka üyelerde var rektör yardımcılığından gelmiş bence hukuka aykırı üyeler var vesayire şimdi bunlarla birlikte çalışmayı kabul eden insanlar iyi düşünmelidirler kimlere çalışıyorum ben yarın öbür gün dostlarınım arkadaşlarımın yüzüne nasıl bakacağım diye ortada fevkalade tartışmalı meşruyeti fevkalede tartışmalı bi durum vardır Yusuf Ziya ön görülen şartları taşımamaktadır başkan vekillerini" dediği,
 
Tape No: 6172, 26.06.2008 tarihinde Mehmet Şener ERUYGUR ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal GÜRÜZ'ün "Sizin çok üzücü bir konu için rahatsız ediyorum yüreğimden yaralanmış vaziyetteyim" dediği, Mehmet Şener ERUYGUR'un "Buyurunuz efendim" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Çok samimi bir arkadaşımızı çok yakın bir arkadaşımın ihanetini size açıklamak mecburiyetindeyim onun için arıyorum üzüleceğinizi bile bile mecbur yapmak zorundayım" dediği, Mehmet Şener ERUYGUR'un "Buyurunuz efendim" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "YÖK e bir üye seçilecek" dediği, Mehmet Şener ERUYGUR'un "Evet" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Yusuf Ziya Özcan" dediği, Mehmet Şener ERUYGUR'un "Evet efendim" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Muhittin Ş adlı bir kişinin seçilmesini istiyor" dediği,
432
üniversiteyle ilişkisi kesilmiş bir kişi daha böyle buna benzer başka üyelerde var rektör yardımcılığından gelmiş bence hukuka aykırı üyeler var vesayire şimdi bunlarla birlikte çalışmayı kabul eden insanlar iyi düşünmelidirler kimlere çalışıyorum ben yarın öbür gün dostlarınım arkadaşlarımın yüzüne nasıl bakacağım diye ortada fevkalade tartışmalı meşruyeti fevkalede tartışmalı bi durum vardır Yusuf Ziya ön görülen şartları taşımamaktadır başkan vekillerini" dediği,
Tape No: 6172, 26.06.2008 tarihinde Mehmet Şener ERUYGUR ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal GÜRÜZ'ün "Sizin çok üzücü bir konu için rahatsız ediyorum yüreğimden yaralanmış vaziyetteyim" dediği, Mehmet Şener ERUYGUR'un "Buyurunuz efendim" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Çok samimi bir arkadaşımızı çok yakın bir arkadaşımın ihanetini size açıklamak mecburiyetindeyim onun için arıyorum üzüleceğinizi bile bile mecbur yapmak zorundayım" dediği, Mehmet Şener ERUYGUR'un "Buyurunuz efendim" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "YÖK e bir üye seçilecek" dediği, Mehmet Şener ERUYGUR'un "Evet" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Yusuf Ziya Özcan" dediği, Mehmet Şener ERUYGUR'un "Evet
efendim" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Muhittin Ş adlı bir kişinin seçilmesini istiyor" dediği,
Mehmet Şener ERUYGUR'un "Evet" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Bu kişi Milli Eğitim Bakanı tarafından YÖK e atanmış Hüseyin Çelik tarafından" dediği, Mehmet Şener ERUYGUR'un "Evet efendim" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "AKP den milletvekili aday adayı olmuş seçilememiş" dediği, Mehmet Şener ERUYGUR'un "Evet" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Daha sonra Cumhurbaşkanı bunu Ahmet Yesevi Üniversitesine mütevelli heyeti olarak atamış" dediği, Mehmet Şener ERUYGUR'un "Evet" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Bu kişiyi öne sürenlerden bi tanesi bizim canımız ciğerimiz benim kardeş gibi bildiğim Mustafa YURTKURAN" dediği, Mehmet Şener ERUYGUR'un "Yapmayın ya" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Kendisine dedim ki sen benim için bittin sen insan biyolojik olarak varsın ama artık yoksun Türkiye'de" dediği, Mehmet Şener ERUYGUR'un "Yapmayın yapmayın ya" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Bunu maalesef size söylemek durumundayım ve maalesef karısının rektörlüğü için yapıyor bunların gözü dönmüş vaziyette paşam ben Atatürk'ün bu savaşı nasıl başarıp kazandığına giderek şaşırmaya başladım yani" dediği, Mehmet Şener ERUYGUR'un "Di mi di mi" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Bu bilgiyi size maalesef üzülerek vermek durumundayım" dediği, Mehmet Şener ERUYGUR'un "Anlıyorum" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Ya özür dileyecek hepimizden ben hata ettim çekiliyorum bu işlerden diyecek veyahut ta gereği bu olmaz ya"dediği, Mehmet Şener ERUYGUR'un "Ne dediniz ismini efendim" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Muhittin Ş " "Marmara Teknik Eğitim Fakültesinde profesörmüş zaten bu onların yuvalandığı yerlerden biridir" dediği, Mehmet Şener ERUYGUR'un "Anladım anladım" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Paşam bakın şeyde" dediği, Mehmet Şener ERUYGUR'un "...yani evet" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Evet ben bunu tanıyorum diyor yıllardır tanıyorum bu adamı ne var bunda diyor" dediği, Mehmet Şener ERUYGUR'un "İyidir diyor di mi tamam" "Tabi yani bole kendi kendine yani siz konuyu açtığınız için arz etmek isterim" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "A iyi estağfurullah tabi paşam içimizi döküyoruz" dediği, Mehmet Şener ERUYGUR'un "Efendim iki tane şey var orada iki tane hırsız fitne adam onlarla iş birliği yapıyor beni devirmeye çalışıyor beni efendim işte eylemsizlikle filan suçluyor aklıyla ondan sonra her halde hırsıyla şimdi CHP ye genel başkanı mı olmak istedi ne yaptı yani yüreğimden yaraladı beni yüreğimden yaraladı" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Paşam 8 sene neler çektiğimi şimdi hatırlıyor musunuz görüyor musunuz" "Ya o kadar çok bi şey oldu ki ben sesimi çıkarmadım 2 sene önce bi Devlet meselesi için Yaşar paşadan hayatımda ilk defa randevu istedim" "Bana cevap dahi vermediler biliyor musunuz" "Paşam şu olacak şey mi Mustafa'nın yaptığı diyelim sen hem bunu yapıp hem de Atatürkçü Düşünce Derneğinde olamazsın birinden birini tercih etmek zorundasın ikisi birden olursa iki birden olursa ben çok ağıı konuşurum dedim" "Ben 1998'de kamuda görev yapamaz diye rapor verdim 2 defa mahkum oldum 10 küsur milyar lira ödedim sonra geri aldım dün daha Yargıtay da tekrar kazandım davayı” dediği, Mehmet Şener ERUYGUR'un "Evet" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Bu mücadele böyle yapılır ben emekli maaşımla geçinen bi adamım hiç kimseye şey yapmadım şu kadarcık dönseydim büyükelçiydim paşam" "Adamın karısı birinci sırada rektör adayı" dediği, Mehmet Şener ERUYGUR'un "Efendim ben biliyorum o üniversitenin nasıl çalıştığını bugün biliyorum ve içim yanıyor içim yanıyor" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Mersini kurtardık" "Ben Yaşar paşadan randevu aman paşam dikkat edin Mersinde çok iyi bi adam birinci oldu ona destek olun BAŞKA KULİSLER DÖNMESİN DEMEK İÇİN RANDEVU İSTİYORUM ADAM CEVAP VERMİYOR bana ben YÖK başkanıyım emekli yani ben gelip kimseyle kahve içip vakit vaktini alıp sigara içip lak lak edecek bi adam değilim ki bişi var siz beni arasanız iki elim kanda olsa" "döner sizi ararım o anda çıkamamışsam bile Yaşar paşa arasa döner ararım bu bole şey olur mu bu ne biçim ülke burası Afrika ülkesine döndürdüler burayı" dediği, Mehmet Şener ERUYGUR'un "Evet" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Maalesef durum o paşam bunu size söylemek mecburiyetindeydim" dediği,
 
Tape No: 8970, 07.07.2008 tarihinde Engin A. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal GÜRÜZ'ün "bunların ömrü yetmiyebilir o kadar kanunları çıkartmaya" dediği, Engin A.'nın "Ya belli olmaz" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "bu Anayasa Mahkemesine yapacak" dediği, Engin A.'nın "şeyden dolayı diyorsun sen" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Bu ERGENEKON işleri nereye varacak bunun" "Oda üfürük peki şeye ne diyorsun Hilmi ÖZKÖK ün konuşmasına ne başı belli ne sonu belli" dediği,
 
Tape No: 8973, 09.07.2008 tarihinde Abbas G. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal GÜRÜZ'ün "Sen şimdi Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı olucaksm şener paşa hapiste ızdırap çekiyor olucak adam sen gidip yusuf ziyanın k.. yalayacaksın böyle şey olur mu ya ondan sonra Muhittin ŞİMŞEK i aday göstericeksin Ankara da ben ona dedim ki bak karın birinci oldu tamam dur ağır dur ağır olda molla desinler g.. yalamayın dedim ulan bu kadar ahlaksızlık olur mu" "Yani geldi mi ben bi daha gelirsem 5 dakka da bunların hepsini temizlerim o mesele değil" dediği,
 
Tape No: 8974, 12.07.2008 tarihinde Öner ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal GÜRÜZ'ün "Yani yazık günah ya adamları içeri alıyorsun içerde öldü bi adam ... bi
436
<
kadında ölmek üzere herhalde kim verecek bunun hesabını" "Olsun yine sert çıktı yani ama ya bu bu hukuk cinayeti bu faşizm ya başka bişey değil bu yani bu adamların yeri belli yurdu belli sen bunları nasıl içeri alırsın ya dünyada görülmüş şey değil" dediği,
Tape No: 8982, 21.07.2008 tarihinde Ural ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Ural'ın "Gazi sarsıntı yaşamayacaktı şimdi oraylada konuşuyorduk bak Bursa ile Diyarbakır öyle yapmasaydı iki tane iyi rektör kazanabilirdik" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Evet ..." dediği,
Tape No: 8984, 21.07.2008 tarihinde Ural A. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal GÜRÜZ'ün "Samsunda ne olmuş" dediği, Ural A.'nm "Samsunu değişiklik olsa söylerlerdi zannetmiyorum bir şey olduğunu Feriti de ararım şimdi şey" "Yani köşk yani bütün şeyi manikılasyonu bunlara yaptırdı bence bir daha yapmasına gerek yok" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Ben devam bir iki tane daha olacağı kanatindeyim" dediği, Ural A.'nın "İhtiyaç yok ki" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Var Samsun da var Bursa da var" dediği,
Tape No: 8985, 21.07.2008 tarihinde Osman Ç. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal GÜRÜZ'ün "benim sana böyle bir yazı gönderdiğimi sızdırın bir şekilde" dediği, Osman Ç.'nin "Yani gazetelerde bu aynı bu şekilde şeyler çıktı" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "biraz daha ciddi bunu şeyapın sızdırın yani çok vahim yani orası öyle birisi olmasın orda" dediği, Osman Ç.'nin "Yani o Yök'ten geçmemesi lazım geliyor" "Ferit değilde üyelerinden biri bilir ancak Tuncal bilir" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Ya onlar beni aramazsa ben onları aramam FERİTİ ararım şimdi" dediği,
Tape No: 8987, 21.07.2008 tarihinde Ferit BERNAY ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal GÜRÜZ'ün "Zaten gazetelere aksetdirdik dediniz onu" dediği, Ferit BERNAY'ın "Ama gazetele öyle aksetmedi gazatelere şöyle aksetti gazetelere bunun bir ara İran a gidip Kumkentinde eğitim gördüğü tarzında bir laf aksetti ama şahsın ismini yazmadan ve o adaylardan biri tarzında ama böyle bir şey aksetmedi yani" "E o zaman ama istihbarata gitmiştir zaten MİT e gitmiştir yani artık" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Ben yalnız sesini iyi duymuyurom sesini Ferit" dediği, Ferit BERNAY'ın "Mit e gitmiştir o zaman hocam onlar vermişlerdir herhalde böyle bir şey varsa" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Sizin birinci gittiğine memnun oldum ama daha onu garanti görme" dediği, Ferit BERNAY'ın "Yok görmüyorum" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "İkincisi için ben Osmana da söyledim bastırın diye olmadı" dediği, Ferit BERNAY'ın "Evet ama böyle bir şey varsa o kanaldan bir şeyler uçurursa çok iyi olur tabi" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Uçurduk dedi bana" dediği, Ferit BERNAY'ın "Ama bilmiyorum nereye uçurdu çünkü gazetede sadece" "Bir tek yeni çağ gazetesinde" "Evet Aslan Bulutta şöyle bir yazı çıktı Samsun da Humeyni zihniyeti mi oluyor diye onun üzerine Yalçın
B aldı bunu Yalçın B ile görüştük bizde Yalçın B de aldı o da güzel bir şekilde
yazdı tekrar" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "şimdi orda onu işlemek lazım devamlı" dediği, Ferit BERNAY'ın "Evet" "İnşallah hocam vallahi çok güzel olur inşallah bakalım hiç değilse buraları bir iki yer hiç değilse kurtulsun yani çünkü çoğu yer gidiyor" "Yani inşallah ulusal cephe tekrar teşkil edebilirse işte yani" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Hayır sizdekinde eli bağlanmış arkadaki adam onu emici falan diye yazı çıkınca birde Yeniçağda çıkan yazılar onlar için önemlidir" dediği, Ferit BERNAY'ın "Yeni Çağın ama gitti mi o yazı onların önüne" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Mesela Yeni Çağa en çok okudukları gazete" dediği, Ferit BERNAY'ın "Yani Yeniçağdan gittiyse şeyden gitti o zaman Aslan Bulutun yazısıydı bu
Yalçın B 'de alıp onu örnek gösterdi Yalçın ...." "hocam ulusalcı o da hep ulusalcıydık hep
ulusalcıyız" dediği,
Tape No: 8990, 23.07.2008 tarihinde Mustafa YURTKURAN ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Mustafa YURTKURAN'm "Neyse bizim arkadaşlarımızda bizi sattı bakma sen abi yani" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Ya bende olsam bende satardım" dediği, Mustafa YURTKURAN'm "savaşa devam ediyorum" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Ben bana ne bugün ne dediler biliyor musun" "Ahmet beyde benle uğraşacağına beni dinleseydi ünivesiteler bu hale gelmezdi şu an üniversite müniversite diye bişey yok ha benim elime fırsat geçerse yeniden sil baştan yapacam böyle bi seçim sistemi oy ..." "hayatımda iki defa Şener
437
ERUYGUR la konuştum iki defa" dediği, Mustafa YURTKURAN'ın "Evet beni Şener
ERUYGUR a telefon etmişsin Alparslan I ya telefon etmişsin" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün
"Alparslan, Mustafa BALBAY'a telefon ettim ..." dediği, Mustafa YURTKURAN'ın "Evet hepsine telefon etmişsin hepsi bana söyledi" "Neyse abi yani sonuç olarak ben Erdoğan'a karşı büyük savaş verdim ben bu adama karşı çok ciddi savaş verdim bu adamın suratına bakar bakmaz bakar olmadık laf söyledim ben bi savaşın içindeydim ama bu savaş tek kişiyle yapılmıyor ben bu hükümet zamanında kalkıp gittim ADD de ikinci başkanlığı kabul ettim ikinci başkan oldum bak ... başkan tutuklu içerde yatıyor bu kadar göğüs göğüse savaşın içine girip de ondan sonra da bizim bildiğimiz arkadaşların ve anlattım dedim ki bakın arkadaşlar bu birkaç yıllık ..." dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Dün akşam ... Şener PAŞA'ya yapılan olacak şey değil içeri alınacak bi tane komutan varsa bi tanesi hilmi özkök tür... darbe var diyorsan niye gereğini yapmadı ondan sonra haberin yoktuysa ... ikincisi Deniz Kuvvetleri Komutanı her gün yazıyorlar .. gariban Hurşit paşayı almışlar olacak iş mi bu Sinan AYGÜN'ü ... Sinan AYGÜN ortalıkta bir oraya bi buraya konuşan bi adam bu memleket malesef bu hale geldi" dediği, Mustafa YURTKURAN'ın "Onu biliyorum onu bilmez olur muyum" dediği,
Tape No: 8991, 23.07.2008 tarihinde Ural ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal GÜRÜZ'ün "Yüzüne ben çok açık net yaptım dedim Şener paşayı aradım gazetecileri aradım anlattım sen karar ver ama kabahat benim zamanında mani olmam lazımdı" dediği,
Tape No:8993, 25.07.2008 tarihinde Mustafa YURTKURAN ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal GÜRÜZ'ün "yalnız direk Yusuf ZİYA yi hedef alırsanız onu bi konuş bi üyelerin kanunsuzluğu kurulun kanunsuzluğunu o ayrı aykırı ayrı bi şey ya bu çok zamandır söylüyorum ben bunu..." "Çok daha kötü etki ama Yusuf ZÎYA yi direk hedef alırsanız hizmet edersiniz memlekete" dediği,
Tape No: 8995, 25.07.2008 tarihinde Ural ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal GÜRÜZ'ün "Şimdi bu Yusuf Ziya bunların hiçbir şartını taşımıyor ben bir uğraşıyorum birine bir dava açtırıp bunların bütün karalarını iptal ettirip önlerini kesmek için" dediği,
Tape No: 9003, 04.08.2008 tarihinde Mustafa A. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal GÜRÜZ'ün "Mustafacığım senin arkandan gelen nasıl bir adam bunlardan mı o" dediği, Mustafa A.'nın "şaibeli hocam" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Yani koskoca Antalya Üniversitesine kurulduğu günden beri bir tane bırak dinciyi sağcı rektör gelmemiştir" dediği, Mustafa A.'nın "Evet tabiki" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Bu kadar oy çıkıyor ya" dediği, Mustafa A.'nm "Tabi siz haklısınız" dediği,
Tape No: 9018, 10.09.2008 tarihinde Gülsün ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal GÜRÜZ'ün "Bunlar tecrübesizlik değil bunlar köylü ben bunları bu tipleri biliyorum Trabzonda böyle yev yev konuşan ondan sonra şey ben bunu anadoluda gördüm bej rengi b.. rengi bir elbise giyen beyaz çorap giyen bir de ramazanda ağzı kokan filan adamlar ben biliyorum" dediği, Gülsün'ün "Yok bu oruç tutmaz yav zavallı zaten iğne iplik duran bir adam bu oruçtan namazlan işi olan adam değil yani değil ve" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Ama" dediği, Gülsün'ün "O kadar da kötü giyinmiyor o katagoriden değil yan değil bunun karısı moda tasarımcısı" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Evet" dediği, Gülsün'ün "Yani düzgün bir karısı var çok hoş biri" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Yok mu mimarlıkta doğru düzgün bir adam ya" dediği, Gülsün'ün "Yav çıkaramadık birini ne yapalım yani yok tabi" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "inşaatta minşaatta yokmuydu bir tane doğru dürüst adam" dediği,
Tape No:9019, 14.09.2008 tarihinde Engin A. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal GÜRÜZ'ün "Engin biraz şerh merh koyun" dediği, Engin A.'nm "Konuyor zaten" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Şu Rektör atamaları" dediği, Engin A.'nm "Koyduya hepsine koy Rektör atamaları filan yapıldı" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Bir basın toplantısı filan yapıp bilmem ne yani bu ölü toprağı gibi ya herifler aldı başını gidiyor" dediği, Engin A.'nm "Yani biz bütün hepisine gereken yerlere şerh konuyor zaten benim en son Rektör şeylerinde ben burdada yoktum zaten yani Yirmibir kişinin şeyinde burdada yoktum yani" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Ama bir toplantı yapsanız iki üç kişi kaldınız zaten" dediği,
Tape No: 9029, 13.10.2008 tarihinde Mustafa YURTKURAN ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal GÜRÜZ'ün "İlahiyatta Yobazlar kazandı Mualla SELÇUK kaybetti .... ya bu soytarılık nerden çıktı neyin seçimini yapıyorsun kimin ya kardeşim bunlar sözde Cumhuriyetçi Atatürkçü adamlar biliyormusun" dediği, Mustafa YURTKURAN'm "Abi bunlar sana bi şey söyleyeyim mi bunlar AKP nin rektörü olduklarının bilincindeler sana söyleyeyim bak samimiyetle söylüyorum hiç bi abartı yoktur bunlar kesinlikle ADD nin rektörü olduğunu biliyorlar abi ve olaya o gözle bakıyorlar" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "AKP nin ADD nin değil" dediği, Mustafa YURTKURAN'in "AKP nin işte ADD nin değil sabahtan beri ADD ile uğraşıyorum onun toplantı üstüne toplantı" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Şener Paşanın durumu nasıl" dediği, Mustafa YURTKURAN'm "Kötü" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı ikinci Başkanısın Şener Paşanın en yakın arkadaşısın" dediği, Mustafa YURTKURAN'm "Evet şimdi vekaletten bakıyorum ADD ye" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Ben senin yerinde olsam şimdi sen Yusuf ZİYA mn Abdullah GÜL ün yerine koy kendini" dediği, Mustafa YURTKURAN'm "Yahu beni atamayacaklardı ben bilmiyormuydum ben aptalmıyım" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "O zaman neye gittin şeye" dediği, Mustafa YURTKURAN'm "Ben hayır ben Cumhurbaşkanın önüne çıksmda o atamasın istedim bütün çabam oydu o bana bur da çok büyük puan katacaktı YÖK harcayınca bi b.. yaramadı bütün çabamız" "İşte bu ADD yi ele alma hareketi var şimdi ya şimdi akışına vereceğiz yada genel başkanlığını ben alacam" dediği,
 
Tape No: 9032, 03.11.2008 tarihinde Abdurrahman K. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal GÜRÜZ'ün "Birinci sıradaki bunlar dincilerin adamı mı" dediği, Abdurrahman K.'nin "Valla onlar onlar ortak aday çıkardılar bi de" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Valla siz de aslın da sizin de Muallaya destek olsaydınız çok iyi olacaktı" dediği, Abdurrahman K.'nin "Aynen öyle neyse işte olmadı öyle bi şeyi oldu üç aday çıktı" dediği,
 
Tape No: 9036, 14.11.2008 tarihinde Kemal ALEMDAROĞLU ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal GÜRÜZ'ün "Bunları ot., ayrı bir seans yapmamız lazım senle" dediği, Kemal ALEMDAROĞLU'nun "Yani bizim bizim evet oturup ne bileyim sen emret geleyim Ankara ya" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Estağfırullah ben gelecem sana" dediği, Kemal ALEMDAROĞLU'nun "Babayı da babayı da görerek ondan da fikir alarak yani" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Şimdi ...kafamda ne planlıyorum biliyor musun" dediği, Kemal ALEMDAROĞLU'nun "Yani bak üç beş kişi kaldık ya yani hakikaten" dediği,
 
Tape No: 9040, 16.12.2008 tarihinde Mustafa YURTKURAN ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal GÜRÜZ'ün "Memleketi bitirdiler" dediği, Mustafa YURTKURAN'm "Üniversitenin yıkılışını seyrediyoz" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Ahmet Necdet SEZER le Erdoğan TEZİÇ in büyük eseri" dediği, Mustafa YURTKURAN'm "Yani nasıl bitiriş" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Bütün olay Kemal ALEMDAROĞLU yla başlamıştır" dediği,
 
Tape No: 9041, 18.12.2008 tarihinde Ali K. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal GÜRÜZ'ün "İstanbul üniversitesinde olanlara bak" dediği, Ali K.'nin "Yav inanılır gibi değil ya yani göz göre göre yaptılar bunu bunlar bunlar okumuşu" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Evet ben bıraktığımda nasıldı şimdi ne hale geldi" dediği, Ali K.'nin "Tamam bunlar" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Köpek köpek bunlar köpek" "Köpek ya bunlara birakılır mı ya üniversitelerin yönetimi" "O İstanbul ..." dediği, Ali K.'nin "İstanbula gidelim zaten gitmemiz lazım" "Artık geldi" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Zamanı geldi" dediği,
Tape No: 9042, 24.12.2008 tarihinde Barbaros ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal GÜRÜZ'ün "Vallaha billaha Bedrettin abi döndü mü hala şeyde mi" dediği, Babaros'un "Dönmedi abi dönmedi dönmedi orda vaziyet sakat ben sana söyleyeyim" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Ciddi mi" dediği, Babaros'un "Hee şey yapıyolarmış devamlı peşindelermiş anladın mı" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Ulan böyle de bu faşist bunlar ya" "Yani ne yaptıki o adam hayret bir şey ya" dediği, Babaros’un yani epey bir şey var yani ornda anladınmı onun için dönmedi daha şey senin şey geldi bana ya dediği
Tape No: 9043, 25.12.2008 tarihinde İsmet K. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal GÜRÜZ'ün "Bu Ermeni şeyine imza atan bu köpeklerin şeylerini bak dedim bi tanesi girdi İstanbul Üniversitesinde seçime Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı kaç oy aldı biliyor musun İsmet 14, 2500 de ya bu kadar dedim çarpıklık olur mu ya Anayasa Mahkemesi dedim karar veriyor rejimi kurtarmak için AKP yi kapatmak için iki tane gerekçeye dayanıyor kat sayı ve türban ikisini de Kemal GÜRÜZ yaptı" dediği, İsmet'in "Evet" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Türkiye neyi arıyor biliyor musun Nazmi abinin ofisinde toplanan Babanın ekibini arıyor" "İki defa ihtilal yap., askerlerin haline bak ya şu birbirlerine söylediklerine bak İsmet" dediği,
 
Tape No: 9044, 30.12.2008 tarihinde Esra ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal GÜRÜZ'ün "İstatistikten gelen doçent profösörlüğü kabul edilmedi şey de Kırıkkale de karısı çarşafla dolaştığı için üniversiteden atıldı" dediği, Esra'nın "Evet evet" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Beşir ATALAYIN ama yani bunların hiç birisi yazılmıyo" dediği, Esra'nın "Onu yazdık biz de çıktı o" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Bi resmini çekin koyun karısını manşete bakalım" dediği, Esra'nın "O şey" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Yusuf ZİYA nm Ahmet" dediği, Esra'nın "O Kırıkkale üniversitesinden atıldığı haberimizde çıktı" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Evet Ahmet DAVUTOĞLU yla ilişkilerini yazın Yusuf ZİYA nm Malezya da bir tek Oran yayın yazıyo ya hakketen yazık ya" "Yok canım adam bu ülkede at oynatıyo yani Yunus S... in atanması bilmem ne bunlar detay tabiki Yunus S dinci kızının başı bağlı 13 yaşında kızının başı bağlı" dediği, Esra'nın "İstanbul da olduğu için göremiyoruz" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Görünmüyo yani bunların 467 tane oy veriyo İstanbul üniversitesi nerden çıktı bu adamlar Öğretim üyeleri derneği başkanı 14 oy alıyo utanmadan Kadir ERDİN" "Dünyada böyle sistem yok yani şimdi Amerika demokrat değil İngiltere Demokrat değil Avusturalya demokrat değil İsveç demokrat değil Hollanda demokrat değil Norveç Danimarka Avusturya demokrat değil Almanyanın bazı Eyaletleri Demokrat değil Türkiye mi demokrat oluyo Ali AKYÜZ ü rektör atayacak diye part time ... gelecek" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Neye peki neye oldu benden sonra Erdoğan TEZİÇ geldi Ahmet Necdet SEZER vardı neye oldu" dediği, Esra'nın "Evet" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Demirelle benim zamanımda oldu da onların zamanında olmadı" "Ya ne olur yazın tabi yaz ya ama şeyi de konuşun lütfen Nusret ARAŞ la Mustafa YURTKURANLA" dediği,
 
Tape No: 9047, 31.12.2008 tarihinde Yaşar S. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal GÜRÜZ'ün "Bizde öyle nasıl yobazlık diz boyu demi Erzurum'da" dediği, Yaşar S.'nin "Elbette elbette ama biz gemiyi terk etmiyoruz evet" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Yaşar bunları temizleyeceğiz hiç merak etme sıkı dur sen orda şaka etmiyorum şeyini koru bak sana söz veriyorum 15-6 dakka sürmez bak" dediği, Yaşar S.'nin "İnşallah sayın başkanım" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Orda ki şeyi aman kaybetmeyin Erzurum çok önemli" dediği, Yaşar S.'nin "Evet evet... biz burdayız hep burdayız ..." dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Yaşar hiç önemli değil bu oylama öyle demo sandıkla mandıkla seçimle de olacak rektörle de olacak iş" dediği, Yaşar S.'nin "Evet" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Değil bu yani aman orayı bi boş bırakma sana emanet" dediği,
 
Tape No: 9051, 31.12.2008 tarihinde Fatih HİLMİOĞLU ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal GÜRÜZ'ün "Yılbaşından sonra konuştuk Nusret'le konuştuk böyle düzenli bir yemekler tertipleyeceğiz" dediği, Fatih HİLMİOĞLU'nun "Ee sevinirim hocam çok iyi olur" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "He onu ... bi yerde tutmak lazım bu iş böyle gitmez" dediği, Fatih HİLMİOĞLU'nun "evet iyi olur hocam iyi olur tabi..." dediği,
 
Tape No: 9053, 03.01.2009 tarihinde Osman Ç. ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; Kemal GÜRÜZ'ün "O böyle rezillik olmaz diye beyanat verdi, bu Yusuf Ziya ÖZCAN ı şeye götürmek lazım Yüce Divana mı artık neresi bilemiyorum" dediği, Osman Ç. 'nin "Böyle bir politikası var mı Devletin ben merak ettim sizin zamanınızda falan" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Yok efendim olur mu canım adam attık lan üniversiteden bu yüzden Kürtçe eğitim istiyorlar en çok da atan kimdi biliyor musun o Rıza miza utansınlar hepsi onlar MHP'li geçinenler Yücel AŞKIN canını dişine taktı orada biliyor musun Van'da" ... "Ama bu yani Yusuf Ziya ÖZCAN a" "Olacak iş değil bu herif kendi başına böyle serserilikler yapıyor sen İstanbul üniversitesinin haberi var mı Ankara nın haberi var mı rektörlerle oturdun konuştun mu YÖK le oturup konuştun mu" dediği, Osman Ç.nin "İstanbul Üniversitesini fethettiler zaten" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "He vallahi öyle Samsun da nasıl durum" dediği, Osman Ç. 'nin "Samsun da da bir benzeri var ama bu akıllı gidiyor yani fazla şey etmiyor belli etmiyor böyle kendi kimliğini öne çıkartmıyor" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "...bunları işe alanda kabahat seninde kabahatin var bunları ...serseriyi sağcı diye işe aldınız" dediği, Osman Ç. 'nin "Ben almadım ki benden çok önce alınmış benim aldığım bir tane böyle adam yoktur sayın başkanım inanmazsınız ama üzerinde böyle" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Mehmet mi yaptı bunları" dediği, Osman Ç. 'nin "Mehmet bey zamanında oldu ondan önce de oldu yani benim şimdi bakıyorum da o listem var kimi almışım kimi almamışım bir tane fire vermedim yani bunu tabii size söylersem siz inanmazsınız ama diyorum ki bütün şartlara rağmen epey bunlardan korunmuşum ama herhalde diyorum GÜRÜZ bey epey etkili olmuş" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "E o devir güzel bir devirdi yani bir daha da öyle bir devir bulunmaz şeyde üniversitelerde" dediği, Osman Ç. 'nin "Evet" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Onüç tane rek bir defa bu seçim saçmalığını bir saçmalık olduğunu söylemek lazım artık" "Bu onüç tane adayı dinledim ben on üçünü topla çarp çıkar yarım tane rektör çıkmaz içinde be beyanatlarına bir bak" ... "Ben YÖK ün güçlendirilmesini savunuyorum YÖK ün üyelerinin çoğunluğunun ben YÖK üyelerinin" dediği, Osman Ç.'nin "İşadamlarından" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "İşadamlarından olmasını ve iş adamlarına da tarafsız bir kurul olarak Tuba'nın seçmesini öneriyorum" dediği, Osman Ç.'nin "Mütevelli heyeti gibi bir şey yani" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Ha işadamları beş tanede eski rektörlük yapmış Cumhurbaşkanının atayacağı tercihan emekli olmuş yani ununu elemiş tecrübesiyle böyle akil adam artık böyle yok üniversite menfaatlarını küçük hesapların içinde olmayan adam rektörlük yapmış beş tane adam" dediği, Osman Ç.'nin "Biz sürekli böyle bu kanunun değiştirilmesini artık gündeme getiriyoruz çünkü bu kanun bunlara yönelik oldu" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "Ama şeyi aman ha seçim falan demeyin bırakın aralarında..." dediği, Osman Ç.'nin "yok seçimle olmaz seçimle olmaz bu iş" dediği, Kemal GÜRÜZ'ün "mesela DALAN ben çok severim canım ciğerimdir ama tek kişi yönetiyor ya" dediği tespit edilmiştir.
 
== d-Örgütsel İrtibatlar ==
 
Tape No:3721, 09.01.2008 tarihinde Kemal ALEMDAROĞLU ile Fatih HİLMİOĞLU arasındaki telefon görüşmesinde özetle; Fatih HİLMİOGLU'nun "İTÜ'nün rektörü İTÜ'nün bak o o ismi de ilk önce ben attım ortaya" "Kemal GÜRÜZle konuştum çok iyi olur dedi kendisi" "Kemal GÜRÜZ İTÜ'nün rektörüyle konuşmuş, o da olur dedi. Ondan sonra İTÜ'nün rektörü sen durma, git yönetim kurulu kararı al "olamaz" diye." dediği, Kemal ALEMDAROĞLU'nun "Ben Celal Ş.' ye "Hocam böyle bir şey olur mu" dedim ya. Ya bi tarafta sizin İTÜ duruyo. Ben diyo işte "İTÜ rektörünü aşamam" diyo. Dedim ki yani "bi tarafa sizin İTÜ duruyo öbür tarafta Ünivesiteler bile değil, Cumhuriyet duruyo" dedim ya. "siz bunları nasıl tartabilirsiniz" dedim ya. "Böyle şey olur mu" dedim. Ondan sonra ıı.. TEZİÇ devreye girdi. Şey devreye girdi. Iıı... GÜRÜZ devreye girdi... adamı ikna edemedik hocam" "Kemal GÜRÜZTe, TEZİÇTe her gün 3-4 defa konuşuyorum" "dün işte bu şey olunca Celal Ş. olayı olmayınca TEZİÇ hocam bakın Hem Kemal GÜRÜZ hem TEZİÇ hem İsa A. nasıl desteklediler adamı ve nasıl İTÜ rektörüne baskı yaptılar bilemezsiniz. Fakat adama geri adım attıramadılar" dediği,
 
Tape No: 3724, 09.01.2008 tarihinde Kemal ALEMDAROĞLU ile Fatma N. S. arasındaki telefon görüşmesinde özetle; Kemal ALEMDAROĞLU'nun "İşte Celal ŞENGÖR'ü ikna etmişler" "GÜRÜZ de dahil. İkna etmişler fakat Teknik Üniversitenin rektörü bi oyun oynamış. Üniversite Yönetim kurulunda Celal'in aday olmaması gibi bir karar çıkartmış" dediği,441
875

değişiklik