"3. Ergenekon İddianamesi/SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ V-ŞÜPHELİLERİN BİREYSEL DURUMLARI 7- Şüpheli Halil Kemal GÜRÜZ" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
(Yeni sayfa: == a-Savunmaları, == Emniyet ifadesi Meslek hayatı boyuncu üniversitelerde görev yaptığını, üniversiteden izinli olarak TÜBİTAK başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Sina...)
 
 
== a-Savunmaları, ==
 
Tape No:8953, 23.05.2008 tarihinde Mustafa A. ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak; Hiç kimseye karşı hakaretin söz konusu olmadığını, sadece kınama olduğunu, görüşmede kimleri kast ettiğini hatırlamadığını, hiç kimseyi inanç ve görüşlerine göre ayırmadığım, Amerika'dan döndükten sonra rektörlük seçimleriyle uğraşacağını söylemesinin amacının; genel manada üniversite rektörlük seçimlerini kast ettiğini,
Tape No:8949, 23.05.2008 tarihinde Mustafa İ. ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak; Mustafa İ. ile TÜBİTAK başkanlığından itibaren arkadaş ve meslektaş olduğunu, Rıza A.'nm bir önceki rektörlük döneminde başarılı bir rektörlük yapmasına rağmen dönemin Cumhurbaşkanı tarafından haksız bir tutumla rektör olarak atanmadığını, konunu bundan ibaret olduğunu, rektörlük seçimlerine her hangi bir müdahalenin söz konusu olmadığını, Gazi Üniversitesindeki rektörlük seçimlerinde Mustafa I’ın YÖK üyesi olarak oylamaya katılması haricinde bir müdahalesinin olmasının söz konusu olmadığını,
417
Tape No:8951, 23.05.2008 tarihinde Mustafa YURTKURAN ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak; ÜAK toplantısına katılmasının söz konusu olmadığını, Mustafa YURTKURAN'ı ÜAK toplantısına çağırmasının sebebinin Mustafa YURTKURAN' m kurulun doğal üyesi olmasına rağmen toplantıya katılmaktan kaçınması olduğunu,
 
Tape No: 8954, 23.05.2008 tarihinde Metin A. ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak; Üniversiteler Arası Kurulun ne şekilde bir mücadele içine girdiği sorulduğunda; Konunun gayet açık olduğunu, laiklik karşıtı eylemler hususunda üniversitelerin açık seçik bir tavır almalarının anayasa mahkemesi kararlarıyla anayasal bir zorunluluk olduğunu,
Tape No:8960, 01.07.2008 tarihinde X Şahıs ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak; görüşme yaptığı kişiyi hatırlamadığını, Mustafa İ'nin YÖK üyesi olarak seçilmesinde tüm tanıdıklarına Mustafa İ.'nin bilimsel ve akademik üstün niteliklerini anlattığını, katkısının bu olduğunu,
 
Tape No:8961, 01.07.2008 tarihinde Tunç Ö. ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak; Tunç Ö.'nün meslektaş ve arkadaşı olduğunu, Mustafa İ.'nin YÖK üyesi seçilmesinde Tunç Ö.'nün herhangi bir çıkarı olmadığını, küçük çıkarlar uğruna ilkelerini hiçe saydığı için Atilla'ya güvenmemelerini söylediğini,
 
Tape No:8963, 01.07.2008 tarihinde Fatih HİLMİOĞLU ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak; Fatih HİLMİOĞLU' nun kurul üyesi olduğundan dolayı kurul üyeleri nezdinde çalışmalar yapmasının gayet doğal olduğunu,
 
Mustafa İ.'nin YÖK üyeliğine seçilmesi sürecinde karşı oy kullananları 'KÖPEK' diye niteleyerek Abbas G. adlı köşe yazarı aracılığıyla aleyhlerinde karalama kampanyası yapmayı planlaması ile ilgili olarak; Üniversite Rektörlerinin YÖK başkanından talimat alarak muhtemelen hiç tanımadıkları kişileri aday göstermelerinin akademik terbiyeyle bağdaşmayan bir tutum olduğunu, bu tür davranışların gizli kalmayıp kamuoyunca bilinmesinde bu tür davranışların tekrarlanmaması açısından fayda gördüğünü, bu nedenle konuyu Abbas G. İle görüştüğünü, başkada kimse ile görüşmediğini,
 
Tape No:8964, 01.07.2008 tarihinde Mustafa A. ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak; Mustafa A.'nın örgütlenmeden kast ettiğinin oy sayısını artırmak için kurul üyeleri nezdinde aldığı sonuç olduğunu, Mustafa İ.'nin seçilmesi konusunda Mustafa A.'ya herhangi bir talimat vermesinin söz konusu olmadığını,
 
Tape No:8965, 01.07.2008 tarihinde Engin A. ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak; Engin A.'nm Anadolu Üniversitesinin eski rektörü olduğunu, Görüşmede 100 kişilik listenin Türkiye de yüksek öğretimi iyi bilen, yüksek öğretimin evrensel değerlerini iyi anlamış, yönetim kabiliyeti olan ve bu nedenlerle YÖK üyeliği ve rektörlük yapabilecek kişiler olduğunu, bunların arasında Mustafa YURTKURAN'in da olduğunu,
 
Yapılan soruşturma kapsamında tutuklanan Sevgi ERENEROL da Selçuk Üniversitesindeki öğretim görevlilerinin kişisel verileri ile ilgili bilgiler bulunarak el konulmuştur. Bu Bilgileri Sevgi ERENEROL'a kendisinin verip vermediği sorulduğunda; Sevgi ERENEROL ile hiçbir zaman telefon ve yüz yüze görüşmediğini, böyle bir şeyin söz konusu olmayacağını,
 
YÖK başkanı olduğu dönemde Profesör Didar E.'nin YÖK üyesi olduğunu, Uğur B.'nin ise Urfa Harran Üniversitesi rektörü olduğunu, Didar E. ile Ahmet Hurşit TOLON'un ve Uğur B.'nin tanıştıklarını, Uğur B.'nin de bir akşam aile yemeğine davet ettiğini, böyle bir ortamda güncel meselelerin konuşulduğunu,
 
Muhittin Ş.'nin YÖK üyesi olarak atanmasından rahatsızlık duymasının sebebi ile ilgili olarak; Muhittin Ş.'nin YÖK üyesi olmak için bilimsel ve akademik niteliklere haiz olmadığını düşündüğünü,
 
Hiç kimse hakkında bilgi toplayıp fişleme yapmadığını, kişilerin akademik geçmişlerinin, görev yerlerinin ortada olduğunu, keskin görüşlere sahip olan ve üniversiteleri kendi görüşlerinde şekillendirmek isteyen insanların hangi görüşte olduklarının herkes tarafından bilindiğini,
 
"Şener Paşa hapiste ızdırap çekiyor olucak adam sen gidip Yusuf ZİYA'nm k. yalayacaksın" derken Mustafa YURTKURAN' ı kast ettiğini,
 
Tape No:8980, 20.07.2008 tarihinde Ferit ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak; görüşmeyi yaptığı kişinin Samsun 19 Mayıs Üniversite rektörü Ferit BERNAY olduğunu, aralarındaki ilişkinin mesleki olduğunu, Yalçın B.'nin hangi konuda yazı yazdığını bilmediğini, bu konuda Yalçın B.'den bir isteği olmadığını,
 
Hayatında hiç kimseyi fişlemediğini, ancak rektör adayları hakkında zaman zaman devletin yetkili kurumlarından bilgilerin YÖK' e geldiğini, bunlardan diğer üyeler ile birlikte haberdar olduğunu, ayrıca yine devletin yetkili kurumlarından üniversitelerdeki anayasa dışı faaliyetler ve oluşumlar hakkında zaman zaman YÖK' e bilgi geldiğini,
 
Tape No:8989, 22.07.2008 tarihinde Mustafa A. ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak; Osman Ç.'nin 19 Mayıs üniversitesi eski rektörü olduğunu, akademisyen olan Ferit BERNAY ile Osman Ç.'nin birbirleriyle çatışmalarından çok üzüntü duyduğunu, görüşmenin mahiyetinin bu olduğunu,
 
Tape No: 8993, 25.07.2008 tarihinde Musatafa YURTKURAN ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak; Yusuf Z. Ö.'nün anayasa da YÖK başkanlığı için zimni olarak ön görülmüş olan şartları taşımadığı kanaatinde olduğunu, ayrıca Ahmet Necdet SEZER tarafından atanmış olan bazı üyelerinin konumlarının hukuka aykırı olduğunu, bir çok kez açık bir şekilde kamu oyuna duyurduğunu, konunun bu olduğunu, Yusuf Z. Ö.' yü hedef olarak göstermediğini,
 
Tape No:9003, 04.08.2008 tarihinde Mustafa A. ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak; Bilgi toplama ve fişlemenin söz konusu olmadığını, Anayasayla bağdaşmayan görüş ve tutumların en önemli göstergesinin kişilerin türban meselesindeki tutumları olduğunu, bu tutumların çoğu zaman açık bir şekilde ortada olduğunu, bunları görmemenin mümkün olmadığını, ayrıca bu tutumların aşırı durumlara gelmesi halinde devletin kurumlarından YÖK' e bilgi geldiğini, bunun normal olduğunu,
 
Ergenekon silahlı terör örgütü nü gazeteler den gördüğünü, hayatı boyunca hiçbir örgüte üye olmadığını, devlet içersindeki bu tür çeteleşmiş yapılardan oluşan bu tür örgütlere şiddetle karşı olduğunu,
 
Ergenekon silahlı terör örgütü ne yönelik yapılan çalışmalarda, Doğu PERİNÇEK, Mehmet Şener ERUYGUR, Ahmet Hurşit TOLON, Sevgi ERENEROL, Er gün POYRAZ'dan ülkemizdeki çeşitli üniversitelerde görev yapan rektör, profesör, doçent ve öğretim görevlileri hakkında halk arasında fişleme tabir edilen kişisel verilerin bulunduğu dokümanlar elde edilmiştir. Bu dokümanlar ile ilgili olarak; dokümanlardan haberi olmadığını, kesinlikle kendisinin vermediğini,
 
Tape No:8941, 22.05.2008 tarihinde Mustafa A. ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak; Türban meselesinin 1987 yılından beri anayasa mahkemesinin aldığı kararlarla ve en son parti kapatma konusundaki kararıyla Cumhuriyet rejiminin en temel niteliklerinden birinin simgesi olduğunu, açık bir hukuki bağlayıcı durum olarak ortaya konduğunu, bu konuda ikircikli bir tutum takınan kişilerin kanaatince Türk üniversitelerinde rektör olarak görev yaptıkları takdirde anayasayla bağdaşmayan bir durumun ortaya çıkacağını, görüşmenin bundan ibaret olduğunu, gizlilik ile hiçbir şekilde ilişkisi olmadığımolmadığını,
 
Tape No:8970, 07.07.2008 tarihinde Engin A. ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak; Rıza A.' ya bir önceki dönemde haksız bir uygulama yapıldığını, en çok oyu aldığı halde geçerli bir sebep olmaksızın atanmadığını, bu kez ondan daha çok oy alan ancak başarılı bir icraat yapamayan bir rektörün yerine Rıza A.' nın atanacağını tahmin ettiğini,
 
Tape No:8958, 30.06.2008 tarihinde Mustafa BALBAY ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak; Mustafa BALBAY ve Şener ERUYGUR ile hiçbir ortak ilişkisi olmadığını, Mustafa BALBAY ve Şener ERUYGUR arasında bir ilişki olup olmadığını bilmediğini, Mustafa BALBAY' dan Mustafa YURTKURAN ve eşini teşhir etmesini istemesinin, söz konusu rektörlük seçimi ile ilgili olduğunu"
419
Tape No:8972, 09.07.2008 tarihinde Ahmet A. ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak; Fatoş'un ODTÜ rektör adayı olduğunu, görüşmedeki konunun seçimden önce rektör adaylarının birinci olmadıkları takdirde rektör olmaları teklif edilse bile kabul etmeyeceklerini taahhüt ettiklerini, seçimden sonra bunlardan bir tanesi hariç dört (4) tanesinin buna uymadığını, bu davranışı içine sindiremediğini,
 
"Memleket Kan gövdeyi götürüyor" derken Güneydoğudaki olayları kast ettiğini, Tape No:8973, 09.07.2008 tarihinde Abbas G. ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak; "ben bi daha gelirsem 5 dakka da bunların hepsini temizlerim o mesele değil" derken bir kez daha YÖK Başkanı olduğu takdirde evrensel ve akademik normlar dışında hareket edenlere asla taviz vermeyeceğinden bahsettiğini,
 
Tape No:8991, 23.07.2008 tarihinde Ural A. ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak; Ankara Üniversitesi rektörü Nusret A.'nın YÖK üyesi seçilmesini istemesinin sebebinin anayasaya göre rektörlük yapmış kişilerin YÖK üyesi olmasının öncelikli bir konu olduğunu, deneyimli kişilerin kuruldaki varlıklarının fevkalade önemli olduğunu,
Şener ERUYGUR ve gazetecileri, Mustafa YURTKURAN konusu ile ilgili aradığını, Yalçın B.'den herhangi bir talepte bulunmadığını, Yalçın B.'nin başka kanallardan bulup yazdığını,
"Bir oku orda samsundaki ikinciyi ben vaktiyle almışım tedbirini" derken kurallarına devletin yetkili organlarından gelen bilgileri resmi bir yazıyla üniversiteye bildirdiğini kast ettiğini, "Kemal ALEMDAROĞLU ulusalcıdan solcuya bilmem ne kadar bir sürü adam vardı hepsi birlik içindeydi" derken üniversite üst yönetimlerinde her türlü görüşten insan olduğunu, ancak bunların Türk yüksek öğretiminin genel işleyişi ve hedefleri doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk milletinin ilerlemesi yönündeki çalışmalar hususunda birlik içinde olduklarım kast ettiğini,
 
Tape No:9044, 30.12.2008 tarihinde Esra ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak; görüşmeyi yaptığı Esra'nın kim olduğunu hatırlamadığını, "Bi resmini çekin koyun karısını manşete bakalım" derken Kırıkkale Üniversitesinden kılık kıyafeti uymadığı için üniversiten ayrılmak zorunda kalan bir öğretim elemanını kast ettiğini, bu bayanın YÖK başkan vekili Ömer D. 'nin eşi olduğunu, böyle bir zihniyetin Türk Yüksek öğretimine hakim olmasının anayasaya aykırı olduğunu,
 
Tape No:8945, 22.05.2008 tarihinde Fatih HİLMİOĞLU ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak; görüşmede siyaset alanında yarışacak, halkın huzuruna çıkacak, demokratik yöntemlerle iktidara talip olan bir siyasi partiyi kast ettiğini, ayrıca görüşmede üniversitelerin anayasamızın en temel ilkesi olan laiklik ile barışık olmayan kişilere teslim olduğunu kast ettiğini,
 
Tape No:8985, 21.07.2008 tarihinde Osman Ç. ile yaptığı telefon gröüşmesiyle ilgili olarak; görüşmede geçen yazının kendisinin YÖK başkanı olarak Samsun 19 Mayıs Rektörü olan Prof. Dr. Osman Ç.'ye gönderdiği resmi yazı olduğunu, Osman Ç.'ye gönderdiği yazıyı gazeteye aksettirmek istemesinin nedeninin o nitelikte bir kişinin rektör olmasının anayasanın yüksek öğretim konusundaki temel ilkeleriyle bağdaşmadığını,
 
Tape No:8987, 21.07.2008 tarihinde Ferit BERNAY ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak; Osman Ç. ile Ferit BERNAY'm halef selef rektörler olduklarını, YÖK başkanı olması dışında bu şahıslarla her hangi bir ilişkisi olmadığını,
 
Ulusal Cepheden kastının ne olduğu, Ulusal Cepheyi kimlerin oluşturduğu sorulduğunda; bunların kendi beyanları olmadığını,
 
Tape No: 8941, 22.05.2008 tarihinde Mustafa A. ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak; görüşmede Aksaray daki köylüler diyerek Aksaray da köylerde yaşayan vatandaşları değil Aksaray üniversitesinde görev yapan birkaç kendini bilmez öğretim üyesini kast ettiğini,
420
875

değişiklik