"3. Ergenekon İddianamesi/SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ V-ŞÜPHELİLERİN BİREYSEL DURUMLARI 4- Şüpheli Fatih HİLMİOĞLU" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Ayrıca, ŞENER ERUYGUR'dan ele geçirilen 6 nolu CD içerisinde yer alan randevu defterinin 2003 Eylül ve 2004 Ocak aylarına ait kısımlarında 2 kez şüpheli FATİH HİLMİOĞLU ile makamında görüşme yaptığı anlaşılmıştır.
 
Şüpheliden ele geçirilen 476 nolu CD'de yer alan; "2005-2006 Marjinal Öğrenci Grupları" isimli klasör içerisinde; cemaatle bağlantılı öğrenciler, esp-mlk-p, dhkp-c sempatizanı olan öğrenciler, hizbullah üyesi öğrenciler, pkk sempatizanı olan öğrenciler, ülkücü öğrenciler, şeklinde klasörlerin bulunduğu ve bu klasörler içersinde de: öğrencilerin ADLARI, SOYADLARI, FOTOĞRAFLARI,AÇIK KİMLİKLERİ, ÖSYM NUMARALARI, BAĞLI BULUNDUKLARI BÖLÜMLERİNİN yer aldığı dosya incelendiğinde,307
 
Şüphelinin,mensubu olduğu örgütün talimatıyla,rektörlüğünü yaptığı İnönü Üniversitesinde okuyan öğrenciler hakkında araştırma yaparak,bu kişileri Süleymancı, nurcu, tarikatçı, esp 'li, pkk Ti şeklinde, dini inançlarına ye siyasi düşüncelerine göre kişisel verilerini hukuka aykırı olarak kaydettiği ve buna ilişkin belgeleri örgütün arşivine konulmak üzere örgütün ilgili birimlerine aktardığı ,özelikle Mustafa Levent Göktaş'tan ele geçirilen 51 Nolu DVD 'de yer alan İnönü Üniversitesinde görevli bazı öğretim görevlileri ile ilgili fişlemelerden anlaşılmıştır.
 
Ergenekon silahlı terör örgütü nün,sivil toplum kuruluşlarını yönetme ve yönlendirme çalışmaları kapsamında ADD yönetimini ele geçirmeye çalıştığı,bu çerçevede şüphelinin de diğer örgüt üyeleri Mehmet Şener Eruygur ,Mustafa Abbas Yurtkuran,Rıza Ferit Bernay ile derneğin yönetimine girdiği,bu faaliyetlerini tamamen örgütün talimatları ile gerçekleştirdiği belirlenmiştir.
 
Yine,örgütün üniversite yönetimlerini ele geçirme stratejilerine uygun olarak , şüphelinin örgüt üyeleri Halil Kemal Gürüz,Rıza Ferit Bernay,Kemal Alemdaroğlu ve Mustafa Abbas Yurkuran ile irtibatlı olarak,rektörlük seçimlerine müdahale ettikleri ve örgütün kullanabileceği kişlerin seçilmelerini sağlamak amacıyla diğer rektör adayları hakkında asılsız iddialarla bu kişileri karalamaya çalıştıklar anlaşılmıştır.
 
Şüphelinin,Mehmet Şener Eruygur, Mustafa Abbas Yurtkuran, Rıza Ferit Bernay, Kemal Alemdaroğlu, Tuncer Kılmç, Mustafa Balbay ile örgütsel irtibatının bulunduğu görülmüştür.
 
Ayrıca, şüphelinin terör örgütünün talimatı ile o dönemde iktidarda bulunan siyasal partinin %95 oy ile dahi iktidara gelemeyeceğini, iktidara geldiği takdirde onurluca inmeleri gerektiğini, aksi takdirde onursuzca iktidardan indirileceklerini kamuoyuna duyurarak, bu siyasi partinin askeri müdahale ile iktidara gelmesinin engelleneceği intibaı uyandırmaya,böylece ülkede "kaos ortamı" oluşturmaya çalıştığı anlaşılmıştır.
 
Şüpheli FATİH HİLMİOĞLU'nun, kendisini telefon ile arayan ve müvekkili ŞENER ERUYGUR hakkında tanıklık yapmasını isteyen Avukat HÜSEYİN ERSÖZ'e, ŞENER ERUYGUR ile ilgili tanıklık yapmasının onun aleyhine olabileceği yönünde ifadeler kullanmasının, şüphelinin örgütsel irtibatının ortaya çıkmasından endişe ettiğini göstermektedir.
 
Yine, şüpheli FATİH HİLMİOĞLU ile ŞENER ERUYGUR arasındaki telefon görüşmeleri incelendiğinde; şüphelinin tüm görüşmelerde ŞENER ERUYGUR'a bilgi veren ve ondan izin ve talimat alan kişi konumunda olduğu görülmektedir.
 
Yukarıda belirtilen ve şüpheli MEHMET HABERAL tarafından gönderildiği değerlendirilen elektronik posta içeriği değerlendirildiğinde, şüphelinin örgüt yöneticisi MEHMET HABERAL'ın talimatıyla rektörlüğünü yaptığı üniversitede kadrolaşmaya gittiği tespit edilmiştir.
 
Şüphelinin yukarıda belirtilen örgütün faaliyeti çerçevesindeki tüm eylemlerinin örgüt üyeliği kapsamında olduğu, rektörlüğünü yaptığı üniversitede çalışan öğretim görevlileri ile öğrencileri siyasi düşünceleri ve dini inanışlarına göre kişisel verilerini hukuka aykırı olarak kaydettiği ve ayrıca "Yürütme organını ve TBMM'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçuna iştirak ettiği anlaşılmakla,
 
Şüpheli FATİH HİLMİOĞLU'nun eylemlerine uyan, TCK'nun 314/2, 3713 sayılı Kanun 5.maddesi,TCK'nun311/l,312/l,135/1,43 maddeleri gereğince cezalandırılması ve hakkında TCK. 53, 58/9 ve 63 maddelerinin uygulanması talep edilmiştir.
905

değişiklik