"3. Ergenekon İddianamesi/SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ V-ŞÜPHELİLERİN BİREYSEL DURUMLARI 4- Şüpheli Fatih HİLMİOĞLU" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
(Yeni sayfa: 4- Şüpheli Fatih HİLMİOĞLU a-Savunmalari, Emniyet ifadesi 1954 yılında Elbistan da doğduğunu, ilkokul ve ortaokul 1 ve 2 sınıfı Elbistan' da okuduğunu, Ankara Cumhuriyet ...)
 
 
Şüphelinin Ankara İli Çankaya İlçesi Birlik Mahallesi 7.Cadde Yeşil Çankaya Sitesi A Blok No: 15 sayılı adresinde elde edilen ve 87 ile numaralandırılan "İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ CEMAAT EVLERİNE SAVAŞ AÇTI" ile başlayan, "HAKİMİYETİ MİLLİYE .ORG.TR" ile biten dokümanın yapılan incelemesinde; İnönü Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrencilerin üniversite yönetimi tarafından yapılan çalışma ile cemaat evlerine gitmelerinin önlendiğine ilişkin 14.09.2005 tarihinde hasanl923 rumuzlu şahıs tarafından hakimiyeti milliye .org.tr sitesinde yazılmış yazı hakkında sorulan soruya vermiş olduğu cevapta; bu haberi hatırladığını, fakat kimin tarafından çıktı alındığını bilmediğini,
 
Şüphelinin Ankara İli Çankaya İlçesi Birlik Mahallesi 7,Cadde Yeşil Çankaya Sitesi A Blok No: 15 sayılı adresinde elde edilen ve 175'den 176'ya kadar numaralandırılan "17.11.2000" İLE BAŞLAYAN "YRD.DOÇ.DR. HAMDİ ÖZCAN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ-MALATYA" ile biten dokümanın yapılan incelemesinde; Prof.Dr.Arif Hikmet ÇIMRIN tarafından yüksek öğretim kurumuna hitaben yazılmış, doçentlik sınavında İnönü Üniversitesi'nden Hakan GÜNEN'in jüri üyesı" olduğunu, 14.11.2008 tarihinde şahsının kendisini telefon ile arayarak doçentlik sınavına girecek laik ve Atatürkçü düşünceye bağlı öğretim üyelerine yönelik bir karalama kampanyasının yapıldığı, bu konuşmadan birkaç saat sonra hakan Günen'e ilişkin ekteki yazıyı aldığının anlatıldığı yazı olduğu, ekteki yazının ise Yrd.Doç.Dr.Hamdi ÖZCAN tarafından Prof.Dr.Arif Hikmet ÇIMRIN'a hitaben yazılmış, İnönü Üniversitesi rektörü tarafından İnönü Üniversitesi tıp fakültesinde irtica-pkk -bölücü akımlarla mücadele amacıyla bilgi toplayıp değerlendirmekle görevlendirilen ve rektörlükte statü verilen bir öğretim görevlisi olduğunu, doçentlik sınavına girecek olan Hakan GÜNEN' in irticai faaliyetler içinde olduğunu ve bunun sınavda göz önünde bulundurulmasını, bu mektubun rektör ve dekan yardımcısı Özcan ERSOY' un bilgisi dahilinde gönderildiğinin anlatıldığı yazı ve içeriğinde bahsedilen isimler hakkında sorulan sorulara vermiş olduğu cevapta; Hamdi ÖZCAN isimli öğretim görevlisinin İnönü Üniversitesi'nde görev yaptığını, fakat yazılan bu mektubun sahte bir imza ile yazıldığını, mektupta bahsedilen hususların doğru olmadığını, o dönemde yaşadığı bu karalama kampanyası ile ilgili YÖK' e başvuru yaptığını, YÖK'ün de bu konuyla ilgili gerekli düzenlemeleri yaptığını,
 
Şüphelinin Ankara İli Çankaya İlçesi Birlik Mahallesi 7.Cadde Yeşil Çankaya Sitesi A Blok No: 15 sayılı adresinde elde edilen ve 177'den 181'e kadar numaralandırılan "sayın yetkili" ile başlayan "saygılarımı sunarım" ile biten dokümanın yapılan incelemesinde; şüphelinin İnönü Üniversitesinde alevi-Kürtçü, aşırı solcu Türk dışı kökene sahip unsurlar ile bölücüler ile kadrolaşma yaptığını, bu faaliyetleri örtmek amacıyla askerler ile özellikle Edip BAŞER ile olan yakınlığını her fırsatta dile getirdiğini, her konuşmasında üniversitenin tehlike altında olduğunu, doçentlik sınavı döneminde alevi olmayan öğretim görevlilerin istikbalini karartmaya çalıştığı, alevi ve kurt olan öğretim görevlilerinin jüri üyelerini arayarak torpil yapmalarını sağladığının anlatıldığı ve şahsı tarafından atanan öğretim üyelerinin adlarının ve dini ve siyasi görüşlerinin yazılı bulunduğu isimsiz ve imzasız doküman hakkında sorulan soruya vermiş olduğu cevapta; Rektörlük yaptığı dönemde hakkında farklı makamlara gönderilen ihbar mektuplarından bir tanesi olduğunu, iddiaların tamamen asılsız olduğunu,
 
Şüphelinin Ankara İli Çankaya İlçesi Birlik Mahallesi 7.Cadde Yeşil Çankaya Sitesi A Blok No:15 sayılı adresinde elde edilen ve 200'den 211'e kadar numaralandırılan "ES-SEYYİD OSMAN EFENDİ VAKFI " ile başlayan "AYŞE SIDDIKA HANIM YÜKSEK ÖĞRENİM KIZ YURDU " ile biten dokümanın yapılan incelemesinde; ES-SEYYİD OSMAN EFENDİ VAKFI'nın kuruluşunun, amaçlarının ve hizmetlerinin anlatıldığı doküman hakkında sorulan soruya vermiş olduğu cevapta; Darende ilçesinde üniversiteye bağlı ilahiyat fakültesinin bulunduğu, bu fakültenin binasının öğrenci yurtları ve lojmanlarının bu vakfa ait olduğunu, bununda yönetim açısından bazı sorunlar doğurduğunu, YÖK' ün fakültenin merkez kampuse taşınarak kademeli olarak kapatma kararı aldığını, bu vakıf yöneticileri ile yaptığı görüşmede kendilerinin bu konudan rahatsız olduklarını belirttikleri, Şahsının da kendilerine ilçede fakülte olamayacağını eğer üniversitenin kullanımında olan binaları üniversiteye devrederlerse kendilerine Meslek Yüksek Okulu açacağını söylediğini, bu dokümanın o vakfa ait doküman olduğunu,
 
Şüphelinin Ankara İli Çankaya İlçesi Birlik Mahallesi 7.Cadde Yeşil Çankaya Sitesi A Blok No:15 sayılı adresinde elde edilen ve 197'den 198'e kadar numaralandırılan "DARENDE İLAHİYAT FAKÜLTESİNE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU" ile başlayan "olduğu kanaatine varılmıştır" ile biten dokümanın yapılan incelemesinde; DARENDE İLAHİYAT FAKÜLTESİNDE görevli doküman içeriğinde adı soyadı yazılı bulunan 11 şahsın irtica faaliyetlere destek verdikleri, fakültenin yakınında bulunan HULUSİ EFENDİ VAKFININ Nakşibendi Tarikatına yakın olduğu, fakültenin bu vakıf tarafından yaptırılarak hibe edildiği, vakfa bağlı 2 adet kız ve erkek öğrenci yurdu olduğu, yurtların fakülte öğrencilerine karşılıksız hizmet verdiği ve öğrencilerin vakfın amaçları doğrultusunda burada yönlendirildiği, vakfın imkanlarını kendi görüşlerini paylaşan ve görüşleri doğrultusunda hareket eden başta fakülte dekanı olmak üzere ismi geçen görevlilerin hizmetine sunulduğu, sonuç kısmında DARENDE ilçesinin MALATYA ilinin irticai amaçlı vakıf ve1 derneklerinin faaliyetlerinin en yoğun ilçesi olduğu, fakültenin ilçede olması ve ilçenin de en uzak ilçe olması sebebiyle fakülte faaliyetlerinin kontrol ve denetiminin güçleştiği, fakültenin irticai amaçlı vakıf ve derneklerin etkisinden kurtulabilmesi için il merkezine nakledilmesi gerektiği ve idareci kadrosunun çağdaş yaşama ayak uyduran akademisyenlerden seçilmesinin gerekli ve zorunlu olduğu kanaatine varıldığının anlatıldığı, fişleme niteliğinde yazı hakkında sorulan soruya vermiş olduğu cevapta; bu dokümanın kendisine ait olmadığını, nereden geldiğini bilmediğini,
 
Şüphelinin Ankara İli Çankaya İlçesi Birlik Mahallesi 7.Cadde Yeşil Çankaya Sitesi A Blok No: 15 sayılı adresinde elde edilen ve 199 ile numaralandırılan ve 212'den 229'e kadar numaralandırılan dokümanın yapılan incelemesinde; dönemin JANDARMA GENEL KOMUTANI ORG.AYTAÇ YALMAN'A hitaben şüpheli tarafından yazılmış, içeriğinde ORG.AYTAÇ YALMAN tarafından şahsından DARENDE İlahiyat Fakültesi ile ilgili telefonla bilgi istediği, fakülte ile ilgili ayrıntılı bilgiler, bu fakültede görevli öğretim görevlilerinin adı soyadı ile unvan, branşları ve emekli sicil numaralarının, ilahiyat fakültesinin il merkezine alınması için yapılan yazışmaların olduğu bilgi ve belge hakkında sorulan soruya vermiş olduğu cevapta; Aytaç YALMAN' ı 2. Ordu komutanı olduğu dönemde tanıdığını, Darende ilahiyat fakültesinin taşınması gündeme gelip medyaya yansıdığında Aytaç YALMAN'in telefon ile arayarak bu konu ile ilgili bilgi istediğini, kendisine gereken bilgileri göndereceğini söylediğini,daha sonra hazırladığı evrakları kendisine gönderdiğini,bu dokümanların bunlar olduğunu,
 
Şüphelinin 08.09.2008 tarihinde saat: 14:00'de HÜSEYİN ERSÖZ isimli şahısla yaptığı telefon görüşmesinde, Hüseyin E. isimli şahsın kendisine Şener ERUYGUR lehinde tanıklık yapmasını istediği kendisinin Şener ERUYGUR ile beraber zaten yola çıkmıştık kendisiyle ondan sonra yani...(anlaşılmadı) rektör işin içerisindeyiz fakat orda benim ismim geçiyor iddianamede, iddianamede şimdi benim ismim geçince yani iddianamede ismi geçen bi insanın oraya tanık sıfatıyla çıkmasında bir başka sıkıntı doğurabilir" şeklindeki beyanlarda bulunduğu telefon görüşmesi hakkında sorulan soruya vermiş olduğu cevapta; bu görüşmeyi hatırladığını, Şener ERUYGUR' un avukatı olduğunu söyleyen bir şahsın kendisini arayarak mahkemede şahitlik yapmasını istediğini, ilk iddianame de isminin geçtiğini duyduğundan dolayı avukatı ile görüştükten sonra karar vereceğini söylediğini,
 
Şüphelinin 08.09.2008 tarihinde saat: 15:02' de ALİ NİHAT Ö. isimli şahısla yaptığı telefon görüşmesi hakkında sorulan soruya vermiş olduğu cevapta; Edip BAŞER' i 2. ORDU komutanlığı yapması sebebi ile tanıdığını, Ali Nihat ÖZAYRANLI'nm da Kurmay başkanı olduğunu, Sezai Hoca isimli şahsın İnönü üniversitesinde rektör adayı olduğunu, son rektörlük seçimleri ile birlikte eski anlayışın değiştiğine ilişkin söylediği sözler olduğunu,
 
Şüphelinin 07.05.2008 tarihinde saat: ll:59'da MEHMET ŞENER ERUYGUR'la yapmış olduğu telefon görüşmesinde geçen konular hakkında sorulan soruya vermiş olduğu cevapta; Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla ilgili olarak ADD tarafından Cumhuriyet Konserleri adı altında Samsun, Havza , Erzurum ve Sivas'ta piyano konserleri düzenleneceği, sanatçı olarak ta Bilkent' ten Hande DALKILIÇ ile anlaşıldığı, görüşmede geçen para konusunun bu piyanonun İstanbul' dan Samsun' a taşınması için kira ve taşıma bedellerine ilişkin olduğunu,
 
Şüphelinin 19.04.2008 tarihinde saat: 16:58'de MEHMET ŞENER ERUYGUR'la yapmış olduğu telefon görüşmesinde geçen konular hakkında sorulan soruya vermiş olduğu cevapta; Hande DALKILIÇ ile daha önceden bahsettiği gibi Cumhuriyet konserlerinde piyano çalması için anlaşıldığını, görüşmenin buna ilişkin olduğunu,
 
Şüphelinin 19.06.2008 tarihinde saat: 13:32' de M. ŞENER ERUYGUR'la yapmış olduğu telefon görüşmesinde geçen konular hakkında sorulan soruya vermiş olduğu cevapta; ADD yönetim kurulu toplantılarına gidemediğinden dolayı yönetim kurulu üyeliğinden affını istediğini, buna ilişkin bir görüşme olduğunu,
 
Şüphelinin 01.07.2008 tarihinde saat: 13:37' de KEMAL GÜRÜZ ile yapmış olduğu telefon görüşmesinde geçen konular hakkında sorulan soruya vermiş olduğu cevapta; Üniversiteler arası kurul kontenjanından YÖK üyeliğine seçilecek bir üyenin seçimi ile ilgili yapılan bir görüşme olduğunu,
 
Şüphelinin 09.01.2008 tarihinde saat: 12:35' de KEMAL ALEMDAROĞLU ile yapmış olduğu telefon görüşmesinde geçen konular hakkında sorulan soruya vermiş olduğu cevapta;
Bu görüşmenin YÖK de yapılacak olan seçimler ile ilgili bir görüşme olduğunu, görüşmede ismi geçen şahıslarında YÖK de görev alan ve aday olan şahıslar olduğunu,
 
Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan Sanık MUSTAFA BALBAY'm dijital malzemelerine ait inceleme ve değerlendirme raporunda; "bitişte, İLHAN abi neşeliydi, işte bak kaldın iye ettin dedi. iyi ki çok satışlı medyaya gitmedin dedi. sonra kentte rektörlerle öğle yemeği. DOKUZ EYLÜL REKTÖRÜ PROF. E.., SAMSUN 19 MAYIS FERİT BERNAY, MALATYA İNÖNÜ PROF. FATİH ..., BURSA ULUDAĞ PROF. MUSTAFA
YURTKURAN, MALATYA çok heyacanlı bu işi uzatmamak lazım, en kestirme yoldan
halletmek lazım, başka türlü zor. böyle örgütlenmeler uzun iş diyor" şeklinde bilgilerin olduğu tespit edilmiştir. MALATYA İNÖNÜ PROF. FATİH olarak bahsedilen şahsın siz olduğu anlaşılmıştır, bahse konu rektörler kimlerdir? bu şahıslarla olan ilişkileriniz nelerdir? MALATYA çok heyecanlı bu işi uzatmamak lazım, en kestirme yoldan halletmek lazım, başka türlü zor. böyle örgütlenmeler uzun iş. şeklinde bahsedilen konu hakkında sorulan soruya vermiş olduğu cevapta; böyle bir toplantıyı hatırlamadığını, böyle beyanlarda da bulunmuş olamayacağım, Mustafa BALBAY' m neden böyle bir not almış olduğunu bilmediğini,
 
Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan Sanık Mustafa BALBAY'ın dijital malzemelerine ait inceleme ve değerlendirme raporunda;
 
İS- Tabii burada dengeler çok önemli. AB karşımızda ABD karşımızda, ona göre hareket
etmek gerekiyor..
 
SE- Evet onlar karşımızda ama bizim de gücümüz var. Dayandığımız bir güç var. buna inanıyoruz. Bunu harekete geçirmek lazım. Biz kimlerle görüştük, bilgi verelim. Anıl Ç....Yıldırım K...., Malatya, İstanbul, Samsun, 9 Eylül Rektörleri. Onlar çok heyecanlı. Malatya falan bir görseniz, bu işi yarına bırakmayalım diyecek kadar heyecanlı. Buna yeni rektörler de katılabilir. Artık bilen bilir, gören görür, biz yola çıktık..
 
İS- bu Turgay benin canım ciğerim. Yurtsever, buna inanın... Bakın Gürbüz de öyle. İstanbul gibi bir yerde belediye başkanlığı yapıyorsanız, burası bir de yeni imara açılan bir yerse bazı işleri racon keserek yapmanız gerekir. Ama benim sözümden çıkmaz. Şunu yap derim yapar..
 
SE- tamam, zaten bizim yeni staretjimiz şu: bölücü olmasın, mürteci olmasın yeter. En geniş katılımı böyle sağlarız... Ama adamın da iyice kire, çamura bulaşmamış olması gerekir..Bir şey yapmamız lazım. Bazen gece birden uyanıyorum ve ne yapmak lazım diye hayıflanıyorum.." Şeklinde bilgilerin olduğu belge hakkında sorulan soruya vermiş olduğu cevapta; Şener ERUYGUR' un hakkında neden böyle beyanlarda bulunduğunu bilmediğini,
 
Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan Sanık Doğu PERİNÇEK' in basın bürosundan elde edilen çağrı genel liste isimli word belgesi içinde bulunan öncüleri partileştirme harekatı görüşülecek şahsiyetler başlığı altında bulunan listede Malatya prof. dr. Fatih HİLMİOĞLU, Malatya İnönü ü. rektörü (b grubu) şeklinde isminin yer aldığı belge hakkında sorulan soruya vermiş olduğu cevapta; Doğu PERİNÇEK' i sadece medyadan tanıdığını, Öncüleri Partileştirme Hareketi ile ilgili herhangi bir bilgisinin bulunmadığını,
 
Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan Hatice BAHTİYAR isimli şahıstan elde edilen Seagate marka t34081 seri no Tu harddisk'in içerisinde bulunan protokol listesi isimli word belgesinde isminin yer aldığı şeklinde bilgilerin bulunduğu belge hakkında sorulan soruya vermiş olduğu cevapta; Hatice BAHTİYAR isimli şahsı tanımadığını, rektör olduğundan dolayı isminin bu listede olabileceğini,
 
Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan Sanık Mehmet Şener ERUYGUR'un ADD Genel Merkezinde elde edilen s00jj20xl50161 seri nolu harddiski içersinde bulunan ulusal birlik konseyi başlığı altındaki isim listesinde ve aynı yerden elde edilen 6 ve 13 nolu cd'ler içersinde isminin yer aldığı şeklinde bilgilerin bulunduğu belge hakkında sorulan soruya vermiş olduğu cevapta; Şener ERUYGUR' la olan ilişkisini yukarıda anlattığını, Ulusal Birlik Konseyi ile ilgili herhangi bir bilgisinin bulunmadığını,
Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan Sanık Doğu PERİNÇEK'in sekreter odasından elde edilen dijital verilerin içersinde bulunan ADD meclis önerisi isimli word belgesinde bulunan "ADD' nin kırklar meclisi için öneriler (ölçüt: milli devletin bağımsızlık ve bütünlüğüne Kıbrıs ve Kuzey Irak üzerinden yönelen tehditlere ve batı destekli Cumhuriyet yıkıcılığına karşı halk hareketine önderlik düzeyinde katkıda bulunacak şahıslar)"başlığı altındaki listede üniversiteler bölümünde isminin yer aldığı şeklinde bilgilerin bulunduğu belge hakkında sorulan soruya vermiş olduğu cevapta; Doğu PERİNÇEK' i tanımadığını, Kırklar Meclisi ile ilgili bir yapıdan da haberinin olmadığını,
 
Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan Sanık Doğu PERİNÇEK'in Ankara işçi partisi genel merkezinde elde edilen dijital verilerin içersinde "Yüzler meclisi 22 aralık 2003" isimli word belgesinde, "Milli güç birliği toplantısına çağrılacak şahsiyetler" başlığı altında isminin yer aldığı şeklinde bilgilerin bulunduğu belge hakkında sorulan soruya vermiş olduğu cevapta; Doğu PERİNÇEK' i tanımadığını, Milli Güç Birliği toplantısı ve Yüzler Meclisi ile ilgili bir yapıdan da haberinin olmadığını,
 
Soruşturma kapsamında tanık sıfatı ile 28.02.2008 tarihinde Kaşif Nevzat TARHAN isimli şahsın alman ifadesinde şüpheli için; "Emekli Jandarma genel komutanı olan Şener ERUYGUR görevde iken Malatya İnönü üniversitesi rektörü Fatih HİLMİOGLU ile bire bir görüşmeler yapıp, üniversitedeki öğretim üyelerini fişlediklerini hatta Malatya'ya geldiğinde adı geçen rektörün genel komutanı alarak üniversiteyi gezdirdiğini bildiği" şeklinde beyanların bulunduğu ifade hakkında sorulan soruya vermiş olduğu cevapta, Nevzat TARHAN isimli şahsı tanımadığını, Şener ERUYGUR'un kendisinin rektör olduğu dönemde Malatya' ya sadece bir konferans ile ilgili geldiğini, öğretim üyelerinin fişlenmesinin kesinlikle doğru olmadığını, böyle bir şeyi kabul etmediğini,
 
Soruşturma kapsamında İnönü Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Tanık Mehmet
ÖZCAN' in Malatya Cumhuriyet Başsavcılığında 14.04.2009 tarihinde vermiş olduğu
ifadesinde; 1995-2000 yılları arasında Malatya İl Jandarma Komutanlığında görevli Bestami
isminde soyadını hatırlamadığım Binbaşı görev yapıyordu. Ünv. Jandarma Karakolunda Cengiz
Astsubay görevliydi. Fatih HİLMİOGLU bu iki kişi ile birlikte irticai faaliyetlerde bulunan
kişiler listesini hazırlamıştı. Listedeki kişiler öğrenci olmayıp ünv personeliydi. Liste 86
kişilikti. Bu sırada Fatih Hoca Başhekimdi. Rektör Ömer Şarlak idi. Jandarma bu listeyi Milli
Güvenlik Kuruluna göndermiş oradan da YÖK'e intikal etmiş. YÖK bu listeyi üniversitemize
bu kişilerin takibi maksadıyla göndermişti, genel sekreter yardımcısı olmam sebebiyle bu
listeden haberim oldu.... 2000 yılında Fatih HİLMİOGLU'nun rektör olmasından sonra 2005
yılına kadar 5 senelik süre zarfında 86 kişilik listenin sürekli olarak jandarmadan rektörlüğe
bildirildiğini gördüm, bu özellikle sicil amirleri için rapor doldurma aşamasında
önemliydi "şeklinde,
 
İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Tanık Salih CÖHCE'nin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığında 14.04.2009 tarihinde Fatih HİLMİOGLU ile ilgili olarak çeşitli hususlarda açıklama yapmak istediğini, bu açıklamaları 6 başlık altında toplayabileceğini beyan ederek vermiş olduğu ifadesinde;
 
" Tuncelide 18 askerimizin pusuya düşürülüp şehit edilmesinde sorumlu olarak
yargılanan binbaşı yada yarbay Bestami A yargılanmasının sürdüğü dönemde Malatya İl
Jandarma Komutanlığı emrinde görevlendirilmiş, bu dönemde adı geçen asker Tıp fakültesi dekanı olan Fatih HİLMİOGLU'nun odasını kendi işyeri haline getirmiştir, üniversite bünyesinde görev yapan öğretim elemanlarını çeşitli asılsız iddialarla YÖK'e şikayet edip bunların fişlenmesini sağlamışlar, bu husus 1999 yılı sonlarında açığa çıkınca bir kısım öğretim üyesi dönemin rektörü Ömer Şarlak'a başvurarak şikayette bulunmuş bunun üzerine rektör listelerde adı geçen 60-70 civarındaki öğretim görevlisi hakkında devletin ilgili birimlerinden bilgi istemiş ve bu listelerin adı geçen askerlerle Fatih HİLMİOĞLU tarafından hazırlandığı ulusal basında 2000 yılının mart ayında birkaç gazetede yer almış bulunmaktadır.
 
... Beşinci olay kendi görüşüne uygun hareket etmeyen hükümeti ve kişileri memlekete ihanet etme ve ülkeyi satmakla suçlayan HİLMİOĞLU hükümetin icraatlarına karşı ekte belgesi sunulacağı üzere Türk Silahlı Kuvvetlerini göreve çağırarak ihtilal çığırtkanlığı yapmak suretiyle kendisinin üniversitemizde meydana getirdiği tarzda totaliter bir yönetimin ülkemizde de hâkim olmasının özlemini duyduğunu açığa vurgulamaktan çekinmemiştir.
 
Altıncı olay olarak Fatih HİLMİOĞLU ulusal basına verdiği beyanatla Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında Anayasayı hiçe saymış ve Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde yüksek düzeyde oyda alsa indireceğini ifade edebilmiştir"
 
Şeklinde ki beyanlar hakkında sorulan soruya vermiş olduğu cevapta, Bu şahsı tanımadığım, kendisi rektör olarak görev yaptığı dönemde tarih profesörü olarak görev yaptığını, öğretim üyesi olarak kendisine yakışmayan davranışlarından dolayı üniversitenin talebi YÖK' ün de kararı üzerine Çanakkale üniversitesine sürüldüğünü, kendisinin de buna ilişkin idare mahkemesine başvuru yaptığını fakat bir sonuç alamadığını, beyanlarının bu husumetten dolayı olduğunu, beyanların hiçbirinin de doğru olmadığını,
 
Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan sanık Mustafa Levent GÖKTAŞ' m CD ve DVD'lerine ait inceleme tutanağında; 51 nolu DVD içeriğinde; "Dinci kamu personeli son" isimli Excel sayfası içerisinde İrticai faaliyette bulunan kamu personeli başlıklı listede Malatya İnönü üniversitesinde çalışan 112 kişinin makamları, görevleri siyasi ve dini görüşleri ile alakalı fişleme amaçlı hazırlanmış isim listesi ve bilgilerin bulunduğu, Kaşif Nevzat TARHAN isimli şahsın tanık ifadesinde bahsettiği, emekli jandarma genel komutanı olan Şener ERUYGUR'un görevde iken Malatya İnönü üniversitesi rektörü Fatih HİLMİOĞLU ile bire bir görüşmeler yapıp, üniversitedeki öğretim üyelerini fişlediklerini hatta Malatya'ya geldiğinde adı geçen rektör, genel komutana üniversiteyi gezdirdiği şeklindeki ifadeyle bu bilgilerin örtüştüğü tespit edilmiştir. Bahse konu ifade ve 51 No'lu DVD'den elde edilen bilgilerle alakalı olarak sorulan soruya vermiş olduğu cevapta; Mustafa Levent GÖKTAŞ isimli şahsı tanımadığını, Nevzat TARHAN'm beyanlarının kabul etmediğini, elde edilen belgelerden haberinin bulunmadığını,
Sanık Ahmet Hurşit TOLON'UN Creation marka 13 arl 250903 0004-00267238 seri nolu CD' sine ait İnceleme ve değerlendirme raporunda; şüpheli tarafından gönderilen bir yazının bulunduğu tespit edilmiştir. Bahse konu yazılı belge hakkında sorulan soruya vermiş olduğu cevapta; Hurşit TOLON' u nasıl tanıdığını yukarıda ayrıntılı olarak anlattığını, CD içerisinde elde edilen belgeden haberi olmadığını,
 
Tunç AKKOÇ isimli şahsın ikametinde elde edilen 14 nolu cd içerisinde; kongre kararları başlıklı yazı da "Ulusalcı Üniversiteliler Hareketi" isimli bir oluşumun kurulmasına karar verildiği, "katılımcı üniversitelerin adk, adt, fikir kulüpleri ve öğrenci oluşumları" alt başlıklı listede 2İnönü üniversitesi adk" şeklinde rektörlüğünü yapmış olduğu üniversitenin de isminin yer aldığı belge hakkında sorulan soruya vermiş olduğu cevapta; Tunç AKKOÇ' u tanımadığını, bahsedilen konu hakkında bilgisinin bulunmadığını,
 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) verilerine göre şüphelinin kullanmış olduğu 0532 424 01 06 numaralı telefon ile soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan KEMAL GÜRÜZ'ün kullanmış olduğu 0532 314 44 53 numaralı telefonun 11.01.2009-21.01.2009 tarihleri arasında (3) adet görüşme kayıtlarının olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu görüşme hakkında sorulan soruya vermiş olduğu cevapta; Kemal GÜRÜZ' ü nasıl tanıdığım anlattığını, kendisiyle görüşmüş olabileceğini,
 
Sanık Mustafa Ali BALBAY'ın kullanmış olduğu 0312 419 50 20-0312 442 30 50 numaralı telefonlar ile İnönü üniversitesi adına kayıtlı 0422 341 00 34-0422 341 00 28 telefonlar arasında değişik tarih ve saatlerde (10) adet görüşme kayıtlarının olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu görüşme hakkında sorulan soruya vermiş olduğu cevapta; Mustafa BALBAY' ı tanıdığını daha önceden anlattığını, telefonda görüşmüş olabileceğini,
 
Sanık Mehmet Şener ERUYGUR'un kullanmış olduğu 0533 376 27 01 numaralı telefon ile İnönü üniversitesi adına kayıtlı 0422 341 00 27 numaralı telefonlar arasında değişik tarih ve saatlerde (3) adet görüşme kaydının olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu görüşme hakkında
sorulan soruya vermiş olduğu cevapta; Mehmet Şener ERUYGUR' u nasıl tanıdığını anlattığım, görüşmüş olabileceğini,
 
Ferit İLSEVER'in kullanmış olduğu 0533 277 15 64 numaralı telefon ile İnönü Üniversitesi adına kayıtlı 0422 341 00 28 numaralı telefonlar arasında 04.01.2007 tarihinde (1) adet görüşme yapıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu görüşme hakkında sorulan soruya vermiş olduğu cevapta; Ferit İLSEVER'in Kıbrıs' la ilgili üniversitede düzenlenen panele konuşmacı olarak katılan dört kişiden birisi olduğunu, görüşüp görüşmediğini hatırlamadığını,
İşçi Partisinin kullanımındaki 0212 251 99 10 numaralı telefon ile İnönü üniversitesi adına kayıtlı 0422 341 00 28 numaralı telefonlar arasında 12.12.2007 tarihinde (1) adet görüşme yapıldığı tespit edilmiştir. Aydın GERGİN isimli şahıs ve yapılan görüşme hakkında sorulan soruya vermiş olduğu cevapta; bu zamana kadar İşçi partisiyle herhangi bir ilişkisinin olmadığını,
 
Şüphelinin katıldığı bir yerel televizyon programında, öğrenci ve öğretim görevlilerini 14 nisan 2007 tarihinde Ankara da düzenlenen Cumhuriyet mitingine katılma çağrısında bulunduğunu, öğrencilerin bu mitinge katılabilmeleri için üniversitede sınavları ertelettiği ile ilgili bilgilerin yer aldığı, bahse konu karar, İnönü üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dekanlığı fakülte yönetim kurulu kararı başlıklı yazı ve 2007-5/1 sayılı karar no örneği ile hakkında sorulan soruya vermiş olduğu cevapta; kimseye Cumhuriyet mitinglerine katılma çağrısında bulunmadığını, Fakülte dekanları aracılığıyla mitinge katılmak isteyenlerin tespit edilmesi ve öğrenci topluluk başkanları aracığıyla katılmak isteyen öğrencilerin tespit edilmesi için girişimlerde bulunduğunu, Üniversite senatosunun sınavların yapılacağı haftaları belirlediği, fakat sınavlara ilişkin detayları fakülte yönetim kurulunun belirlediğini, bazı sınavların çakışmasından dolayı fakülte yönetim kurulunun yeni bir düzenleme yapmış olabileceğini, bu düzenlemeden haberinin olduğunu, bunun sadece bir fakülte tarafından yapılmış bir düzenleme olduğunu,
 
Şüphelinin rektörü olduğu İnönü Üniversitesi'nde 3 Nisan'da düzenlenen Kıbrıs mitingine katılımın zorunlu olduğunu belirttiği, katılımın az olmasından dolayı öğrencilere e-mail gönderdiği ve mailin içeriğinde mitinge katılımın düşük olmasının eleştirerek, her yıl düzenlenen bahar şenliklerini öğrencilerin hak etmediği düşüncesi ile iptal ettiği yönünde bilgiler olduğu konu hakkında sorulan soruya vermiş olduğu cevapta; Bu konudaki haberlerin doğru olduğunu, Kıbrıs gibi Türkiye'nin milli bir davası ile ilgili mitinge katılımın az olması sebebiyle bahar şenliklerini iptal ettiğini, bunu da internet aracılığıyla öğrencilere duyurduğunu, bu kararını da öğrencilerin büyük bir çoğunlukla desteklendiğini,
 
Şüpheli Osman Metin ÖZTÜRK'ün Giresun Üniversitesi Kampusu Rektörlük Binası sayılı işyeri adresinde yapılan aramada elde edilen 127 ile numaralandırılmış Ankara Cumhuriyet Mitingi 14.04.2007 ibareli CD üzerinde yapılan incelemede; şüphelinin İnönü Üniversitesi Kampusu içerisinde, Ankara da düzenlenecek olan Cumhuriyet Mitingine gidecek olan Öğrenci, Öğretim Görevlisi ve Vatandaş olduğu değerlendirilen kişileri yolculuk öncesi tebrik ettiği ve destek verdiği şeklinde görüntülerin bulunduğu CD olduğu görülmüştür. Bu konular hakkında sorulan sorulara vermiş olduğu cevapta; katılan öğretim üyesi, öğrenci ve vatandaşları tebrik etmiş olabileceğini,
 
Şüphelinin Ankara İli Çankaya İlçesi Birlik Mahallesi 7. Cadde, Yeşil Çankaya Sitesi A -Blok No: 15 sayılı ikametinde yapılan arama neticesi ele geçen 159 nolu cd'nin incelemesinde; -Çocuk Pornosu olduğu değerlendirilen video görüntülerin bulunduğu tespit ile alakalı olarak; Bu CD' lerin kendisine ait olmadığını beyan ettiği, 287
875

değişiklik