"2. Ergenekon İddianamesi/III. BÖLÜM ÖRGÜTÜN İŞLEDİĞİ SUÇLAR" sayfasının sürümleri arasındaki fark

==== GENELKURMAY BAŞKANI HİLMİ ÖZKÖK’ÜN EMEKLİYE AYRILMASI VEYA ETKİSİZ/YETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ İÇİN; ====
 
;=====“YAPILACAKLAR”=====
 
01-Kuvvet Komutanlarının yapacağı açıklamaların metinlerinin hazırlanması,
Faaliyetlerinin planlandığı görülmüştür.
 
;=====“MUHTEMEL TEPKİLER”=====
Darbe planı hazırlık aşaması deşifre olursa, Genelkurmay Başkanı Hilmi ÖZKÖK’ün çağırma görüşme veya nakil yoluyla darbe planlarını yapan ve uygulayan kadroları dağıtmaya teşebbüs etmesi,
 
Yönündeki tepkiler öngörülmüştür.
 
;=====“TEPKİLERE TEDBİRLER”=====
 
Hazırlıkların çok sınırlı grup ile yapılması,
==== AZAMİ SAYIDA MİLLET VEKİLİNİN BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’I TERK ETMESİ İÇİN ====
 
;=====“YAPILACAKLAR”=====
 
01-Milletvekillerinin analiz edilerek gruplandırılması,
04-Ayrılan milletvekillerinin dağılmadan yeni bir grup kurmalarının sağlanması,.
 
;=====“MUHTEMEL TEPKİLER”=====
 
Milletvekilleriyle temasın deşifre edilerek, medyatik kampanyalar ile Genel Kurmay Başkanı Hilmi ÖZKÖK’ün darbe planına yönelik inisiyatif almaya tahrik edilmesi,
Ayrılan Milletvekillerine bireysel karalama kampanyaları yöneltilmesi,
 
;=====“TEPKİLERE TEDBİRLER”=====
 
Temasın azami gizlilikle ve güvenilir grup liderleri ile bire bir görüşmeler şeklinde yapılması,
Harekete patronlar, TUSİAD, meslek kuruluşları ve sendikalardan destek sağlanması,
 
;====CUMHURBAŞKANI AHMET NECDET SEZER’İN GÖREVİNİ SÜRDÜRMESİ İÇİN;====
 
;=====“YAPILACAKLAR”=====
 
01-Cumhurbaşkanı Ahmet Nejdet SEZER’in mevcut gelişmelere karşı şahsi değerlendirmelerinin alınması,
03-Değerlendirmeleri olumsuz ise; aydınlar ve danışmanlarından da istifade edilerek ikna edilmesi,
 
;=====“MUHTEMEL TEPKİLER”=====
 
Cumhurbaşkanı SEZER ile yapılacak görüşmenin deşifre edilmesi suretiyle basın yayın organlarında kampanyalar yapılması,
Cumhurbaşkanı SEZER’in yetkilerinin kısıtlanmasına teşebbüs edilmesi,
 
;=====“TEPKİLERE TEDBİRLER”=====
 
Cumhurbaşkanı SEZER ile temasların Ortadoğudaki gelişmelerin anlatılması kılıfında sürdürülmesi,
-EK-7 olarak yazıya eklenmiş ve “diğer İl Emniyet Müdürlükleri yapılanması” başlığı altında (52) kişilik emniyet mensubunun isim, rütbe ve çalıştığı birimlerinin yazılı olduğu,
 
-EK-8 olarak yazıya eklenmiş ve “Polis Akademisi Yapılanması” başlığı altında (79) kişilik Emniyet mensubunun isim ve rütbelerinin yazılı olduğu,
 
-“ÖĞRETİM ELEMANLARI YAPILANMASI” olarak yazıya eklenmiş, toplam (18) kişilik öğretim elemanın isimlerinin yazılı olduğu,
 
-“POLİS KOLEJİ YAPILANMASI” olarak yazıya eklenmiş, toplam (39) kişilik emniyet mensubunun isim ve rütbelerinin yazılı olduğu,
 
-EK-9 olarak yazıya eklenmiş ve “ Ankara Emniyet Müdürlüğü Yapılanması” başlığı altında (39) kişilik Emniyet mensubunun isim, rütbe ve çalıştığı birimlerin yazılı olduğu,
 
-EK-10 olarak yazıya eklenmiş ve “İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Yapılanması” başlığı altında (7) kişilik isim, rütbe ve çalıştığı birimlerin yazılı olduğu tespit edilmiştir.
 
;=====ÖRGÜTÜN BÜROKRAT VE KAMU GÖREVLİLERİNİN ATAMALARINI TAKİP ETME ÇALIŞMALARI:=====
 
Şüpheli Ahmet Hurşit TOLON’dan ele geçirilen dijital verilerde, ELBA marka M2-C527-ALI0043 seri numaralı CD içerisinde; “ARŞİV” isimli klasörde;
Mehmet Şener ERUYGUR’dan ele geçirilen ADD Genel Merkezi, Genel Başkan Odasından Alınan 5 nolu CD içerisinde; “BİYOGRAFİK İSTHB” isimli klasörde; “İÇİŞLERİ ATAMA.ppt” isimli bir PowerPoint dosyası olduğu, bu dosya içerisinde İçişleri Bakanlığı’nda farklı birimlere atanan çok sayıda şahsa ait atamalar ile ilgili bilgilerin olduğu, bu bilgiler içerisinde kişinin kimlik bilgileri ile atandığı yerin yazılı olduğu tespit edilmiştir.
 
;=====ŞÜPHELİ LEVENT ERSÖZ’E AİT GÖRÜŞME ÇÖZÜMLERİ:=====
 
Şüphelilerden ele geçirilen dijital veriler içersinde, Levent ERSÖZ’ün değişik kişilerle yaptığı görüşmelerin kayıtlarını ele geçirilmiş, bu kayıtlar incelendiğinde, bir kısmında ses dosyaları olduğu bir kısmında ise Levent ERSÖZ ve ekibince yapılan görüşme çözüm tutanakları olduğu görülmüştür.
“YAKAMOZ” Kod adlı darbe planının bundan sonraki bölümünde, “DİREKTİFLER” ana başlığı altında, “PLANLAMA”, “ÜST KADEMENİN ŞEKİLLENDİRİLMESİ” “ZAMANIN KULLANIMI” “GELİŞECEK OLAYLAR” ve “GELİŞTİRİLECEK OLAYLAR” alt başlıklarının oluşturulduğu tespit edilmiştir.
 
;=====“PLANLAMA” başlığı altında,=====
 
Direktif
İrtibatların denetleme ziyaretleri esnasında yüz yüze görüşmeler şeklinde yürütülmesi,
 
;=====“ÜST KADEMENİN ŞEKİLLENDİRİLMESİ” başlığı altında;=====
 
En üst düzeydeki konseyin (Lider ve yardımcıları) belirlenmesi
Bütçe ve kamuoyunda kaos ortamı.
 
;=====“GELİŞECEK OLAYLAR” başlığı altında=====
 
Genelkurmay başkanı Özkök ve bağlılarının karşı atağı
AB ve ABD’nin diplomatik karşı atağı
 
;=====“GELİŞTİRİLECEK OLAYLAR” başlığı altında, =====
 
Genelkurmay Başkanı Hilmi ÖZKÖK’ün emekliye ayrılması için:
“YAKAMOZ” Kod adlı darbe planının bundan sonraki bölümünde, “TEPKİLER/TEDBİRLER” başlığı altında, “BÜTÇENİN/PİYASALARIN SEYRİNİN DEVAM ETTİRİLMESİ” ve “İÇ VE DIŞ TEPKİLERİN ŞEKİLLENDİRİLMESİ” alt başlıkların olduğu, “BÜTÇENİN/PİYASALARIN SEYRİNİN DEVAM ETTİRİLMESİ” başlığının hemen altında da “BÜTÇENİN AY IŞIĞI’NA YÖNELİK TEPKİLERDEN KORUNMASI” alt başlığının olduğu, “İÇ VE DIŞ TEPKİLERİN ŞEKİLLENDİRİLMESİ” başlığı altında “AB” “ABD” ve “İÇ TEPKİLER” başlıklarının olduğu görülmüştür.
 
;=====“BÜTÇENİN AY IŞIĞI’NA YÖNELİK TEPKİLERDEN KORUNMASI” başlığı altında, =====
======“YAPILACAKLAR”======
 
01-Bütçeye yön veren kurum ve kuruşların, yöneticilerin ve uzmanların tespit edilmesi ve bunların kontrol altında tutulması,
02-Bütçe göstergelerinde olumsuz gelişmeleri maniple edenlerin görevden uzaklaştırılmaları.
 
;======“MUHTEMEL TEPKİLER”======
 
Maniplasyonlarla borsanın düşürülmesi, döviz ve faizlerin yükseltilmesi,
Medyayı kullanarak “Enis ÖKSÜZ kampanyası”na benzer bir baskı ile kamuoyunun tahrik edilmesi.
 
;=====“TEPKİLERE TEDBİRLER”======
Basın yayın organları ve kuruluşlarının (TÜSİAD ve benzeri) olumlu mesajlar vermesi,
 
Hususlarının geliştirilen plan içerisinde yer aldığı belirlenmiştir.
 
;=====“ABD’NİN TEPKİLERİNİN KONTROL ALTINDA TUTULMASI” başlığı altında ise;=====
;======“YAPILACAKLAR”======
01-Irak’ta ABD’ye karşı verilen direnişin AYIŞIĞI kadrosuna bağımlı olarak açıklamalar yapanların ve Milletvekillerinin demeçleri ve diğer argümanlarla desteklenmesi,
 
05-Cami ve benzer yerlerdeki eylemlerin ABD’ye karşı kullanılması,
 
======“MUHTEMEL TEPKİLER”(GENELKURMAY BAŞKANI OLABİLİR)======
 
Yalnız veya Avrupa Birliği ile birlikte;
YAKAMOZ’u kaçınılmaz yapabilir.
 
;======“TEPKİLERE TEDBİRLER”======
Medyanın, gençliğin, Üniversite ve Sendikaların ABD emperyalizmine karşı harekete geçirilmesi,
 
ABD’ye yönelik T.C. Devleti ve Irak merkezli tel’in mitinglerinin düzenlenmesi açıklamaların yapılması,
 
=====“AVRUPA BİRLİĞİNİN TEPKİLERİNİN KONTROL ALTINDA TUTULMASI” başlığı altında,=====
 
;======YAPILACAKLAR======
AB’nin ikiyüzlülüğünün kamuoyuna anlatılmasına devam edilmesi,
 
ABD ve AB karşıtı mitinglerinin düzenlenmesi
 
;======MUHTEMEL TEPKİLER======
ABD’nin tepkilerine ortak olabilir,
 
AB’nin mekanizmalarını kullanarak bütçe/mali piyasa ile ilgili yaptırımları gerçekleştirebilir,
 
;======TEPKİLERE TEDBİRLER======
Kamuoyunun, AB’nin ikiyüzlülüğüne ve sevr antlaşması kaynaklı dayatmalarına karşı kuvvet komutanlarının, üst düzey sivil toplum örgütlerinin, aydınların ve iktidar partisinden ayrılan milletvekillerinin açıklamaları ile yönlendirilmesi,
 
Sendika ve Üniversite gençliğinin eylemli gösterilerinin organize edilmesi,
 
;=====“İÇ TEPKİLERİN KONTROL ALTINDA TUTULMASI” başlığı altında;=====
 
;======“YAPILACAKLAR” ======
Yerel yöneticilerin organizasyonu, “Vali”, “Belediye Başkanı” ve “Kaymakam”ların tespiti,
 
Darbe karşıtlarının görevden uzaklaştırılarak söz konusu kurumların kontrol altına alınması,
 
;======MUHTEMEL TEPKİLER======
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün aktif bir şekilde karşı herekat için kullanılması,
 
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün AYIŞIĞI hareketine ve kadrosuna yönelik operasyonlar düzenlenmesi,
 
;======TEPKİLERE TEDBİRLER======
İllerde bulunan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanları ile İl Emniyet Müdürlerinin yeniden yapılandırılması için tespit ve temaslarda bulunulması,
AY IŞIĞI hareketinin milliyetçilik tabanı üzerine inşa edilmesi,
 
YAKAMOZ” Kod adlı darbe planının bundan sonraki bölümünde ise,
=====“KULLANILACAK ARGÜMANLAR” başlığı altında, =====
 
======“GENELKURMAY BAŞKANI’NA KARŞI”======
 
Laik T.C Devletini satıyor
İrticai faaliyetleri destekliyor.
 
;======BAŞBAKAN’A KARŞI======
01-Kişisel yetersizlikleri
 
“ELDİVEN” kod adlı darbe planı incelendiğinde, genel olarak AYIŞIĞI ve YAKAMOZ darbe planları başarılı bir şekilde gerçekleştirildikten sonra yapılması gerekenlerin planladığı anlaşılmaktadır.
 
'''2.Slaytta; “ELDİVEN” başlığının altında''' “1) Dahili Mutabakatın Sağlanması, 2) CMB Mutabakatının Sağlanması, 3) Yıpratma, 4) Hazırlık ve Geçiş, 5) TSK Türk Halkı Projesi” olmak üzere beş alt başlığın ,
 
;3.Slaytta; “DAHİLİ MUTABAKATIN SAĞLANMASI” ana başlığı altında;
 
“1. Çekirdek Mutabakat (Komuta Kademesi)” başlığının altında; “Sürekli Koordinasyon” “Kurye Kullanılması” “Emekli Komutanlar” başlıklarının ,
“3. YAŞ’ın Şekillendirilmesi” başlığının altında; “İkna yöntemi-yaptırım” “Özkök-Yalman-Büyükanıt-Örnek” “Eruygur-Tolon-Karabay” “Ön Hazırlık-Koordinasyon İhtiyacı (General ve Kritik Albaylar)” alt başlıkları,
 
;4.Slaytta; “CMB MUTABAKATININ SAĞLANMASI” ana başlığı altında;
 
“1. YÖK/İHL teşebbüsünün devamı halinde Müşterek Çıkış”, “2. CMB Seçimi İçin Müşterek Hareket Tarzı Geliştirilmesi” “3. MGK Gn. Sekreteri/MİT Müsteşarı/Başbakanlık Müsteşarı Mutabakatı” “4. Dış Politikada Müşterek Hareket Tarzı (CMB’nın Bilgilendirilmesi)” başlığı altında “Kıbrıs” “Irak/BOP/İsrail” “Ege” “Ermenistan” alt başlıklarının yer aldığı, daha sonra “5. TSK Mutabakatı ve YAŞ şekillendirilmesinde CMB’nın Etkinliğinden İstifade Edilmesi” başlıklarının,
 
'''5. Slaytta; “YIPRATMA” ana başlığı altında;''' “1. Siyasi Oluşumların Şekillendirilmesi” başlığı altında; “Sosyal Demokratlar” alt başlığının altında;
 
“Öymen-Günay-Derviş-Sezer-Büyükerşen-Gürel-Öztürk” başlıklarının ,
“Demirel ve Ecevit’in Olur’u” ve “Kurye Aracılığı ile Temas (Emekliler Olabilir)” alt başlıklarının,
 
'''6. Slaytta; “YIPRATMA” ana başlığı altında;''' “2. Medyanın Şekillendirilmesi” başlığı altında; “Maddi Destek Sağlanması” “Tv. Kuruluşu” “Bağımsız Stratejik Düşünce Merkezi (TUSAM)” ve “İkna/Yaptırım” başlıklarının ,
 
“Bağımsız Stratejik Düşünce Merkezi (TUSAM)” alt başlığının altında da “Elektronik Ortamdan İstifade” başlığının ,
 
;7.Slaytta; “YIPRATMA” ana başlığı altında; “3. Karşı Taarruz” başlığının dört bölüme ayrıldığı,
 
7.Slaytta; “YIPRATMA” ana başlığı altında; “3. Karşı Taarruz” başlığının dört bölüme ayrıldığı,
 
“Ekonomi” başlığının altında: “Siyasiler & STÖ-TOBB-ATO” bölümü ve bu bölümde “Şeffaf-Gerçek Resim” “İhalelerin Paylaşımı” “Merkez Bankası” başlıklarının ,
“Parça Koparma” başlığının altında: “Siyasiler” bölümü altında “Aritmetiğin Değiştirilmesi” ve “Milliyetçi - Muhafazakarlar” başlıklarının ,
 
'''8.Slaytta; “Hazırlık ve Geçiş” isimli ana başlık altında;''' “1. Eldivenli Yumruk” başlığının ve bu başlığın altında ise “Dönüş Mümkün Değil” başlığının ,
 
'''9. Slaytta; “Hazırlık ve Geçiş” isimli ana başlık altında;''' “2. Projelerin Hazırlanması” başlığı ,
 
“Anayasa” “Siyasi Partiler Kanunu” “Seçim Kanunu” “Eğitim Stratejisi” “Milli Güvenlik Stratejisi” başlıklarının , “Milli Güvenlik Stratejisi” altında
İkinci bölümde “Din Stratejisi/Laiklik” “Kamu Yönetimi” “Ekonomi Yönetimi” “E-Devlet” “Altyapı (Kara & Deniz & Hava & Demiryolu)” “Sosyal Devlet (Varoşlar)” alt başlıklarının 10. Slaytta; “Hazırlık ve Geçiş” ana başlığının altında; “3. Teknokrat Hükümeti” ve “4. Seçim Tarihi” alt başlıklarının ,
 
;11. Slaytta; “TSK Türk Halkı Projesi” ana başlığının altında;
 
“1. Kamplar / Lojmanlar / Ordu evleri”
478

değişiklik