"2. Ergenekon İddianamesi/III. BÖLÜM ÖRGÜTÜN İŞLEDİĞİ SUÇLAR" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Düzenleme
(Düzenlendi)
(Düzenleme)
<center>'''III. BÖLÜM'''</center>
 
 
;ÖRGÜTÜN İŞLEDİĞİ SUÇLAR
 
 
;YASAMA VE YÜRÜTME ORGANINI ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS (Darbeye teşebbüs)
 
Darbe, askeri darbe veya hükumet darbesi olarak da ifade edilmektedir. Darbe devletin emrindeki askeri kurumlara mensup kişi veya kişilerin ani olarak anayasal olmayan yollarla mevcut hükumeti devirmesi ve iktidara el koyması olarak tanımlanmıştır.
Söz konusu DARBE PLANLARI, CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU sunumları ve günlüklerde belirtilen veriler doğrultusunda yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda, ERGENEKON terör örgütü yönetici ve üyelerinden Bedrettin DALAN, İlhan SELÇUK, Mustafa BALBAY, dönemin Jandarma Genel Komutanı Mehmet Şener ERUYGUR, 1. Ordu Komutanı Ahmet Hurşit TOLON, MGK Genel Sekreteri Tuncer KILIÇ, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Dairesi Başkanı Levent ERSÖZ, yine Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Dairesinde görevli Albay Hasan Atilla UĞUR, Jandarma Genel Komutanlığında İstihbarat Yönetim Şube Müdürü Binbaşı Mustafa KOÇ, dönemin YÖK Başkanı Kemal GÜRÜZ, İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Yalçın ALEMDAROĞLU, METAL İŞ SENDİKASI Başkanı Mustafa ÖZBEK, Sinan AYGÜN, Tuncay ÖZKAN, Hayrullah Mahmut ÖZGÜR ve İsmail YILDIZ isimli şüphelilerin yürütme ve yasama organını cebren ortadan kaldırıp,devlet idaresini anti demokratik yollarla ele geçirmeyi planladıkları, bu planlarını gerçekleştirmek için de aktif olarak eylemlere giriştikleri anlaşılmıştır.
Soruşturma kapsamında elde edilen belgelerden ,Ergenekon terör örgütünün 2003-2004 yıllarında gerçekleştirmeye çalıştığı DARBE TEŞEBBÜSÜNÜ üç aşamada planladığı, birinci ve öncelikli olarak darbeye zemin hazırlamaya çalıştığı, bu faaliyetlerini Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde illegal olarak oluşturdukları Cumhuriyet Çalışma Grubu ile yaptıkları, ikinci olarak darbeyi gerçekleştirmek için önündeki engelleri kaldırmayı planladıkları,bu çerçevede de SARIKIZ, AYIŞIĞI, YAKAMOZ kod adlı darbe planlarını hazırlayıp uygulamaya koydukları, üçüncü olarak ta darbeyi gerçekleştirip darbe sonrası yapılacakları ELDİVEN kod adlı darbe planı ile belirledikleri görülmüştür.
 
D.Perinçek,Veli Küçük,S.Erenerol,Tuncay Güney gibi şüphelilerde ele geçen örgütün temel dokümanları ile Cumhuriyet Çalışma Gurubunun hazırladığı aşağıda anlatılacak planlar ,içeriklerinin şaşırtıcı paralelliği ve örgütün tüm faaliyetlerinde kullanılan isim ve argümanların sözkonusu doküman ve planlara uygunluğu,hem tüm dokümanların,hem darbe planlarının ,hem de tüm örgütsel faaliyetlerinin ,planlı,disiplinli,iş bölümüne dayalı olarak tek bir örgütsel iradeden çıktığını göstermektedir.
Dolayısıyla Ergenekon terör örgütünün gerçekleştirmeyi planladığı DARBE TEŞEBBÜSÜNÜN daha iyi anlaşılabilmesi için, konu ile ilgili elde edilen deliller;
 
-Darbe Zemini Oluşturma Çalışmaları
 
-Darbe Planları
 
-Darbe Planlarının uygulamaya geçilmesinin delilleri, başlıkları altında ayrıntılı olarak anlatılacaktır.
 
Cumhuriyet Çalışma Grubunun kuruluşu, teşkilatlanması, amaçları ve faaliyetlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için ele geçirilen power point sunumlarının içerikleri ayrıntılı olarak sırası ile anlatılacaktır.
 
;==CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU==
 
;===1. CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBUNUN KURULUŞ GEREKÇESİ===
Cumhuriyet Çalışma Grubunun Teşkilat ve Faaliyetleri başlıklı sunumda; Cumhuriyet Çalışma Grubunun Yıkıcı, bölücü ve irticai unsurlar ile bunların uzantılarının, Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı giriştikleri eylem ve faaliyetlerine karşı;
-Toplumsal refleksi harekete geçirmek,
-Dezenformasyon ile mücadele etmek,
Dolayısıyla söz konusu çalışma grubunun, dönemin Jandarma Genel Komutanı Mehmet Şener ERUYGUR ve Levent ERSÖZ tarafından, görev yaptıkları birimde, devletin kendilerine tahsis ettiği imkan ve yetkileri kullanarak tamamen ERGENEKON terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda illegal olarak oluşturdukları bir yapılanma olduğu anlaşılmaktadır.
 
;===2. CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBUNUN TEŞKİLAT YAPISI===
Cumhuriyet Çalışma Grubu Teşkilatı başlığı altında, “J.Gn.K.-Kur. Bşk.-İsth. Bşk.-Pl.Koor. ve Güv. D. Bşk.-İsth. Ynt. Ş.” şeklinde alt alta şematize edildiği, son olarak ta “İsth. Ynt. Ş.” başlığı altında oluşturulan birimler ve görevli sayısının belirtildiği görülmüştür.
 
 
;===CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBUNUN GÖREV VE FAALİYETLERİ BAŞLIĞI ALTINDA;===
Cumhuriyet Çalışma Grubunun 2003–2004 döneminde icra edeceği faaliyetlerin şematize edilerek belirtildiği, bu faaliyetlerin ise, Görsel Faaliyetler, Yazılı Faaliyetler, İnternet Faaliyetleri, Akademik Faaliyetler, İdari Faaliyetler ve Sanatsal Faaliyetler başlıkları altında planlandığı,
Bundan sonraki sunumlarda ise Cumhuriyet Çalışma Grubunun planladığı eylem ve faaliyetlerin nasıl ve ne şekilde gerçekleştirildiğinin anlatıldığı görülmüştür.
 
;===CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU DEVRE RAPORU–6===
(01 ARALIK 2003)
 
 
;===CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU DEVRE RAPORU–7 (2003)===
 
Cumhuriyet Çalışma Grubu (2003) tarihli devre raporunda, Seçim öncesi TBMM’nin şekillendirilmesi ve İskan Sorunu konularının anlatıldığı görülmüştür.
İskan çalışması başlığı altında da, Cumhuriyet Çalışma Grubunun faaliyetlerini sürdüreceği yerle ilgili planlar ve krokiler olduğu görülmüştür.
 
;===CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU AYLIK DEVRE RAPORU===
(19 OCAK 2004)
 
 
;===CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU AYLIK DEVRE RAPORU===
(28 OCAK 2004)
 
İkili görüşmeler, internet ve vatansever.info sitesi vasıtasıyla sivil toplum örgütlerinin harekete geçirileceği, Dış güçlerle bağlantısı olan yazarlar ve diğer şahısların kamuoyuna deşifre edileceği belirtilmiştir.
 
;===CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU DEVRE RAPORU–11===
 
(16 ŞUBAT 2004)
GENEL KONULAR BAŞLIĞI ALTINDA İSE; “Türkiye’de Ulusal Cephe Hareketi kopuk. Bütün gayreti bunların birbiri ile ilişkilendirilmesine vermek lazım”, “Böyle olursa Tv. de olur, gazete de olur. Dip dalgası da sahip bulur”, “Tepki bakımından sorun yok. Tepkilerin birleştirilmesinde sorun var” dediği tespit edilmiştir.
 
;===CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU DEVRE RAPORU–12===
 
(19 ŞUBAT 2004)
-“Küresel dayatmalarla ulusal bütünlüğümüze ve üniter yapımıza yöneltilen tehditlere karşı ulusal bilinç ve onurlu bağımsızlığımız temelinde stratejiler üretebilecekleri” şeklinde değerlendirmelerin yapıldığı anlaşılmıştır.
 
;===CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU DEVRE RAPORU–13 (08 MART 2004)===
 
Bahse konu sunumun girişinde, takdim planı başlığı altında, Cumhuriyet Çalışma Grubu Planlı Faaliyetleri, ABD Kamu Diplomasisi Dokümanının Değerlendirilmesi, Britsh Council’in “Kültürel Çeşitlilik” Konulu Faaliyeti, Altın Adam’ın Tahrifi konularının anlatıldığı belirtilmiştir.
JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIKLARI İRTİCA İLE MÜCADELE SEMİNERİ: Bahse konu çalışma kapsamında; Erzurum ve Kayseri J.K.lıklarında planlanan seminerlerin icra edildiği ve diğer J.Bölge.K.lıkları için emir ve özel dokümanların yayınlandığı belirtilmektedir.
;===CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU DEVRE RAPORU–14 (03 NİSAN 2004)===
 
Bahse konu sunumun girişinde, takdim planı başlığı altında, Cumhuriyet Çalışma Grubu Planlı Faaliyetleri, Dolapoğlu Anadolu Lisesi 18 Mart Anma Programı, Ulusal Birlik Kurultayı Değerlendirmesi, Sosyal Bilimler Lisesi Müfredatı, TSK Mensuplarının Atatürkçü Düşünce Derneklerine Üye Olması, KKK ve Jandarma Lojmanları Seçim Sonuçları konularının anlatıldığı belirtilmiştir.
7. Tema RTE nin kökeni ile ilgili iddialar başlığı altında, Recep Tayyip ERDOĞAN’ın kökeni ile ilgili bilgilerin yer aldığı, Recep Tayyip ERDOĞAN’ın kökeni ile ilgili detaylı bilgiye ihtiyaç duyulduğu, bu bilgilerin yerel seçimler öncesinde istifa etmesi için kullanılabileceği belirtilmiştir.
 
;==ASKERİ MÜDAHALEYE ZEMİN HAZIRLAMA VE GERÇEKLEŞTİRME YÖNÜNDEKİ PLANLAR==
 
Şüphelilerden ele geçirilen dokümanlardaki bilgilerden ERGENEKON terör örgütünün 2003-2004 yıllarında ve sonrasında mevcut hükumeti silahı zoru ile devirip antidemokratik yollarla devlet idaresini ele geçirmeyi planladığı, bu çerçevede ise “SARIKIZ”, “AYIŞIĞI”, “YAKAMOZ ve “ELDİVEN” olmak üzere (4) ayrı darbe planı hazırlığı yaptığı anlaşılmaktadır.
ELDİVEN kod isimli darbe planının dönemin Jandarma Genel Komutanı Mehmet Şener ERUYGUR ve ekibi tarafından hazırlandığı değerlendirilmektedir.
 
===;SARIKIZ KOD İSİMLİ DARBE PLANI===
 
Özden ÖRNEK’e ait olduğu anlaşılan günlüklerden “6 Aralık 2003” tarihli başlıklı notta,
Tuncay ÖZKAN’ın tekrar Karamehmet grubunda çalışması için Mehmet Emin KARAMEHMET ile görüştükleri, bu görüşmeyi kayda aldıkları ve taleplerinin Şener ERUYGUR’dan geldiğini söyleyerek baskı uyguladıkları, yine bir medya kuruluşunun sahibi olan Cem UZAN ile görüştükleri, kendi planları doğrultusunda yayın yapılması ve AKP de bulunan bazı milletvekillerinin ayrılmasının sağlanması amacıyla telkin ve yönlendirmede bulundukları, ayrıca örgütün stratejisi doğrultusunda yayın yapan Cumhuriyet Gazetesinin tirajının artırılmasını ve böylece kamuoyunda daha etkin hale getirilmesinin sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde dağıtım ve satışının sağlanması işini organize etmeye çalıştıkları, şüpheli Mustafa BALBAY’ın da telkinleri ile diğer medya gurubu sahiplerine baskı yapmak amacıyla plan yaptıkları, özellikle darbe yapılması konusundaki azim ve kararlılıklarını şüpheli Levent ERSÖZ’ün “BUNLARIN HEPSİNİ KESECEKSİN, bir daha başa geçmeyecekler” sözlerinin yukarıda Özden ÖRNEK’ten ele geçirilen günlüklerde belirtilen SARIKIZ darbe planI ve stratejilerin adım adım ortaya konulduğu anlaşılmıştır.
 
===AYIŞIĞI KOD İSİMLİ DARBE PLANI===
 
GENELKURMAY BAŞKANI HİLMİ ÖZKÖK’ÜN EMEKLİYE AYRILMASI VEYA ETKİSİZ/YETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ,
Mehmet Şener ERUYGUR’dan ele geçirilen ADD Genel Merkezi, Genel Başkan Odasından Alınan 5 nolu CD içerisinde; “BİYOGRAFİK İSTHB” isimli klasörde; “İÇİŞLERİ ATAMA.ppt” isimli bir PowerPoint dosyası olduğu, bu dosya içerisinde İçişleri Bakanlığı’nda farklı birimlere atanan çok sayıda şahsa ait atamalar ile ilgili bilgilerin olduğu, bu bilgiler içerisinde kişinin kimlik bilgileri ile atandığı yerin yazılı olduğu tespit edilmiştir.
 
;ŞÜPHELİ LEVENT ERSÖZ’E AİT GÖRÜŞME ÇÖZÜMLERİ:
 
Şüphelilerden ele geçirilen dijital veriler içersinde, Levent ERSÖZ’ün değişik kişilerle yaptığı görüşmelerin kayıtlarını ele geçirilmiş, bu kayıtlar incelendiğinde, bir kısmında ses dosyaları olduğu bir kısmında ise Levent ERSÖZ ve ekibince yapılan görüşme çözüm tutanakları olduğu görülmüştür.
 
Bu veriler incelendiğinde, Levent ERSÖZ’ün İsmail YILDIZ ve Tuncay ÖZKAN’la yaptığı görüşmelerde, hazırlanan darbe planları çerçevesinde AKP’yi bölmek ve yeteri kadar milletvekilini Başbakan Tayyip ERDOĞAN’dan koparmak için çok ciddi çalışmalar ve planlar yaptıkları tespit edilmiştir.
Söz konusu görüşme çözümleri Levent ERSÖZ’e sorulduğunda, alınan ilk ifadesinde Komutanı Şener ERUYGUR’un talimatı ile görüştüğü kişilerle yaptığı konuşmaları kayıt altına aldıklarını beyan etmiştir.
 
Kaldı ki İsmail YILDIZ’ın Levent ERSÖZ’le konuşurken AKP ile ilgili yaptığını söylediği çalışmalar hem İsmail YILDIZ’dan hemde Şener ERUYGUR, Hurşit TOLON ve Hasan Atilla UĞUR ‘dan ele geçirilmiştir.
Söz konusu görüşme çözümleri Levent ERSÖZ’e sorulduğunda, alınan ilk ifadesinde Komutanı Şener ERUYGUR’un talimatı ile görüştüğü kişilerle yaptığı konuşmaları kayıt altına aldıklarını beyan etmiştir.
Dolayısıyla tüm bu veriler bir taraftan şüphelilerin darbe planları çerçevesinde yaptıkları faaliyetlerdeki birlikteliği, diğer taraftan da örgütün darbe planlarını açıkça uyguladığını ortaya koymaktadır.
 
Kaldı ki İsmail YILDIZ’ın Levent ERSÖZ’le konuşurken AKP ile ilgili yaptığını söylediği çalışmalar hem İsmail YILDIZ’dan hemde Şener ERUYGUR, Hurşit TOLON ve Hasan Atilla UĞUR ‘dan ele geçirilmiştir.
 
Dolayısıyla tüm bu veriler bir taraftan şüphelilerin darbe planları çerçevesinde yaptıkları faaliyetlerdeki birlikteliği, diğer taraftan da örgütün darbe planlarını açıkça uyguladığını ortaya koymaktadır.
 
5 Kasım 2003 tarihinde Kıvanç DEĞİRMENCİ kod adlı İsmail YILDIZ’ın Levent ERSÖZ ile yaptığı görüşme metninde; AKP’nin bölünmesi ile ilgili konuşmalar yaptıkları, görüşme içerisinde İsmail YILDIZ’ın AKP’nin bölünüp parçalanmasının çok kolay olduğunu söylediği, bu çerçevede “hadiseden milletvekillerinin hepsi bu şekilde tesir edecek hale geldiler. Orada 219 tane milletvekili AKP’den kopacak durumda, bu sayı 250 ye çıkabilir.” dediği,
 
Görüşmenin devamında bu durumu Mehmet AĞAR’a anlattığını ve AKP içerisinde sadece 55 tane DYP kökenli milletvekili olduğunu, 40 milletvekilinin MHP kökenli olduğunu, 60 milletvekilinin ise ANAP geçmişi olduğunu söylediğini, fakat bunun için gerginliğin tırmandırılması gerektiğini ifade ettiği, bunun üzerine Levent ERSÖZ’ün “gerilimi kim tırmandıracak, nasıl tırmandıracak” dediği, İsmail YILDIZ’ın da “gerilimi de bir şekilde TSK tırmandırabilir. Stratejik olarak ama dini noktalar üzerine değil de milli noktalar, idari yapı yada hukuk konularında sıkıştırabilir” “gerilimi orada tırmandırırsa, Ağar ılımlı mesajları vermeye devam ederse, hatta biraz daha yoğunlaştırırsa bunu, AKP nin milletvekillerinin DYP ye geçmesi için meşru bir zemin oluşur” dediği, Levent ERSÖZ’ün de “yani korkup kaçan mı olur” dediği, İsmail YILDIZ’ın “hem korkup kaçan olur, hem de DYP böyle bir durumda en iyi adres galiba” dediği, İsmail YILDIZ’ın Ali Müfit GÜRTUNA’nın AKP’den kopartılması gerektiğini öne sürerek “Ali Müfit Beyi mutlaka koparmamız lazım. Ali Müfit Bey, gelecekte Türkiye’deki Tayyip Beyin pozisyonunu doldurabilecek siyasi olarak görülüyor” dediği,
Devam eden görüşmede; Mehmet AĞAR’ı ne şekilde yönlendirdiğini anlattığı, bu çerçevede Mehmet AĞAR’a, Türkiye’deki işsizlik sorununu çözeceğini ve ekonomi ile ilgili vatandaşı ikna edebilecek söylemlerde bulunmasını tavsiye ettiğini, bundan sonraki süreçte de Meclise yöneleceklerini söylerken “Meclis içerisinde bazı milletvekillerinin hiç değilse milli ve dini duygularıyla bir şekilde oynayalım, oradan bir grubu DYP ye angaje etmeye başlayalım” görüşmenin sonlarına doğru İsmail YILDIZ’ın yerel seçimlerde AKP nin ciddi anlamda oy almasının engellenmesinin gerektiğini söylediği anlaşılmıştır.
Görüşmenin ilerleyen bölümlerinde, DYP ve Mehmet AĞAR olmadığı takdirde AKP nin alternatifinin Genç Parti ve Cem UZAN olabileceğini konuştukları, bu çerçevede İsmail YILDIZ’ın “AKP nin alternatifinin Genç Parti olabileceğini söylüyoruz paşam. Çünkü para var. Hükümeti yıkma girişimi var.” “…neticede Genç Parti önümüzdeki günlerde böyle bir çıkış yapabilir. Cem UZAN paranın, kesenin ağzını açabilir. Milletvekili transferi yapabilir. Ama nereye kadar yapabilir? İktidara gelebilir mi? Ben o kadar olacağını düşünmüyorum da, AKP yi, hükümeti zayıflatıcı bir faktör olarak kullanılabileceğini düşünüyorum” “...burada Cem kullanılabilir paşam rahatça hükümetin düşürülmesinde. Cem çok rahat kullanma makamı haline gelebilir.” dediği,
Devamında, Mehmet AĞAR ve Cem UZAN hakkında bir değerlendirme yaptıkları, bu çerçevede İsmail YILDIZ’ın “sonuçta her ikisi de kontrolsüz güç paşam. Kesinlikle, çünkü Cem’in böyle endişeleri olmaz zaten, Cem parasına bakar, keyfine bakar, Cem’in en ufak bir milli düşüncesi yoktur, babasının belki olabilir. Ama dolar bütün milli düşünceleri yumuşatabiliyor…. Burada gariban yine Ağar paşam, yani Genç Partiden de bir şey çıkarmamız mümkün değil” dediği, ayrıca görüşme içerisinde, İsmail YILDIZ’ın Genç Partinin arkasında muhtemelen İngiliz İstihbarat Servisi MI 6 olduğunu söylediği,
 
İsmail YILDIZ’ın sonucun kısa zamanda alınabileceğini söyleyerek “burada ilk adım, partiyi dağıtacak ortam, arkasından dağıtmak, sonucu almak ve Mehmet AĞAR’ı yada “X” i hadisenin başına geçirmek olabilir paşam” dediği,
Görüşmenin ilerleyen bölümlerinde, İsmail YILDIZ’ın konuyu Mehmet AĞAR’a anlattıklarını ve yavaş yavaş ısındırdıklarını, fakat Mehmet AĞAR’ın bazı korku ve çekincelerinin olduğunu , ayrıca AKP den koparabilecek milletvekilleri ile ilgili çalışmalar yaptığını söylediği, bu çerçevede “bakın şu milletvekilleri, şunlar vaat edildiğinde partiden kopabilir. Seçim süreci yaklaştı, bunların hepsinin dosyası var aşağı yukarı. Örnek veriyorum, Miraç AKDOĞAN, Malatyalı, ne yapıyor? Erkan MUMCU’nun kasası, onun kirli işlerini yapıyor, seçimden önce bunu deşifre ederiz, adama dersinki sen artık epey kirlenmişsin, bunun dışında kal. Yani siyasette yapılmayan şeyler değil bu.” dediği ve bu konuları Mehmet AĞAR’a anlattığını, Mehmet AĞAR’ın da yavaş yavaş aklına yattığını söylediği, devamında “aklına yatıyor yavaş yavaş, geçen gün bir iki milletvekili ile ilgili background verdim. Mesela Kırıkkale milletvekili Murat, milli görüşçü, AKP den, akrabaları DYP de, Kürt kökenli, akrabaları kürt kökenli ama DYP deler. Birkaç örnek verdim, bu adama milletvekilliği garanti versen AKP den bugün istifa eder. “garantiyi verirsek ne olacak” diyor, biz bunu aday yapmak zorundayız. Zorunda değilsin dedim.” dediği,
Görüşmenin devamında, İsmail YILDIZ’ın AKP nin dağıtılması için yeterince malzeme olduğunu ve istendiği takdirde çok kısa bir sürede dağıtabileceklerini söylediği, bu çerçevede “AKP yi hükümetten indirmek, toplam bizim 15 günümüzü alır paşam en fazla” “15 günde rahat indirilebilir, çünkü gerçekten malzeme var…, tedbirli bir plan yapılabilir, aşamalı bir plan. O aşamalı plan dahilinde önce yıpratıp sonra iyice dağıtmak” “…ben şunu söylüyorum, AKP yi dağıtmak için çok fazla bir şeye gerek yok paşam, rahatça dağıtılabilir bir parti AKP. Yeter ki Ağar siyasi hırsını biraz ilerletmiş olsun. Biraz hırslansa dediğim gibi AKP yi dağıtmak en fazla 15 günümüzü alır normal şartlar altında” dediği,
Görüşmenin sonlarına doğru Levent ERSÖZ’ün konuştukları konularla ilgili bazı bilgi ve belgeler istediği ve ayrıca “bizimle olan ilişkin deşifre olmasın” dediği, İsmail YILDIZ’ın da istenilen belgeleri en kısa sürede getireceğini, diğer konularda da çok ketum olacağını söylediği anlaşılmıştır.
 
Bu görüşmelerden kısa bir süre sonra yani 21 Ocak 2004 günü Levent ERSÖZ, Hasan Atilla UĞUR, İsmail YILDIZ ve Hayrullah isimli şahsın planladığı şekilde Cem UZAN’ı kullanmak için bir görüşme yaptıkları ve bu görüşmede özetle; Öncelikli olarak o dönemde Uzan grubuna yönelik yapılan mali operasyonlar sonucu Uzan Grubunun yaşadığı sıkıntıları konuştukları, bu çerçevede Levent ERSÖZ’ün Uzun Grubunun mevcut hükümet tarafından mağdur edildiğini öne sürerek Uzun Grubuna adli olarak ta gerekli desteği vereceklerini söylediği, bu çerçevede Levent ERSÖZ’ün “Bu olayı sürdürmek gerektiğini, zaten düşüncemiz olarak ortaya koyduk. Konunun yansımasını dün akşam biz, özellikle yüksek yargıdan bir kanal vasıtası ile ulaştırdık bu vatandaşlara” dediği,
 
Görüşmenin devamında Levent ERSÖZ’ün Uzun Grubunun yaşadığı mağduriyetler ile ilgili tepkilerini dile getirmeye devam etmeleri ve bu tepkileri basın yayın organlarıyla sürdürmeleri gerektiğini söylediği, bu söylemler üzerine Cem UZAN’ın ,kendi üzerine düşen her şeyi yaptığını ve Başbakan’ı kastederek “ya o beni indirecek ya ben onu” dediği,
 
Levent ERSÖZ’ün Cem UZAN’a televizyon programlarında yada medya karşısında yaptığı konuşmalarla ilgili taktik ve yöntemler verdiği, bu çerçevede “bundan sonra çelik gibi bir sinire sahip olmanız lazım, bundan sonraki olaylar içerisinde de son derece sakin olmamız lazım. Eğer böyle olursanız, bunları istediğiniz tarzda tahrik edersiniz, istediğiniz mesajları verebilirsiniz” “bir de tabi bu operasyonu yürütürken bazı tabirlerden kesinlikle kaçınmak gerektiğini düşünüyorum” diyerek kullanılan kelimelere çok dikkat edilmesi gerektiğini söylediği,
Görüşmenin ilerleyen bölümlerinde Levent ERSÖZ’ün “bu genel seçimlerden sonra niye bir transfer konusu yapıp ta bir grup oluşturmadınız mecliste” dediği, Cem UZAN’ın da “mümkün olmadı ki” dediği, Levent ERSÖZ’ünde “yani darbeler gelinceye kadar olan dönemde böyle bir milletvekili transfer edipte, Türkiye Cumhuriyetinin yüz karası bir hadise belki ama” dediği, Cem UZAN’ın da Hakkari’den bağımsız milletvekili seçilen birisinin böyle bir iş için bir buçuk milyon dolar para istediğini, parayı sokaktan toplamadığını, bu tür şeyler yapmasının kendisine bir fayda sağlamayacağını, fakat mecliste grup kurmanın başka bir olay olduğunu, bununda çok zor olduğunu, bir yığın servet harcayarak 15 kişi alsa yine grup kuramayacağını söylediği,
Daha sonra, İsmail YILDIZ’ın yaptığı çalışmalarla ve AKP’nin Hükümetten indirilmesi için yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgiler verdiği, bu çerçevede “belirli operasyonlar yapılırsa AKP’nin oyu aşağıda kalır, ama normal şartlar altında bu seçim cereyan ederse dediğiniz gerçekleşmez tekrar Uzanlar’la uğraşmaya başlarlar dediği, devamında yaptığı araştırmalar sonucu partilerin yerel seçimlerde alabilecekleri oy oranları hakkında bilgi verdikten sonra “yani neticede burada çok kapsamlı bir operasyon yapmak, çok kapsamlı bir senaryoyu hiçbir nokta ihmal etmeden oluşturmak ve oylamak gerekir diye düşünüyorum” dediği,
Görüşmenin ilerleyen bölümlerinde İsmail YILDIZ’ın “Cem UZAN öyle bir şey yapmalı ki hükümet feleğini şaşırmalı. Ne yapabilir? Birincisi; mecliste bir siyasi partiyi tehdit unsuru haline getirebilir….., ikincisi; 368 milletvekili var zaten AKP’nin. Ben bu 368 milletvekilinin 368’i ile de ilgili dosya hazırladım. Ve sorduğumuz soru; AKP’den koparmasınız? Niçin koparsınız? Neden koparsınız? Ne zaman koparsınız? Hangi şartlar altında koparsınız? Ve ne istersiniz? Cevap;280 milletvekili AKP’den tabi ki kopabilirim diyor, bunlar devletle çatışmaya devam ederse, bunlar Türkiye’yi iyi idare edemezse ve ekonomik kriz çıkarsa, Günedoğu ile ilgili baskılar artarsa, Kıbrıs’la ilgili taahhütleri artarsa bu zafiyetlerde kopabiliriz diyor. Yada bir siyası alternatif üretilirse. Bakın bu çok önemli, biz AKP’den kopabiliriz diyor” dediği, bu noktada Levent ERSÖZ söze girerek “zaten onu yaratmağa çalışıyoruz” dediği, devamında İsmail YILDIZ’ın “öncelikle AKP’yi iktidardan uzaklaştırmak hedefleniyor ise bir başka partinin %20-25 oranında alacağı oy AKP’de ki az önce Cem beyin işaret ettiği soru işaretini uyandırabilir milletvekillerinin kafasında, Milletvekillerini tahrik edebilir ve parti değiştirme sürecine gelebilir rahatça” dediği,
Konuşmanın devamında AKP’yi devirmek için neler yapılabileceği hususunun konuşulmaya devam edildiği, bu çerçeveden konuşmaya katılan kişilerin neler yapılabileceğini sorduğu, bunun üzerine İsmail YILDIZ’ın “şu yapılabilir bana göre, AKP’yi belinden veya beyninden vurmak gerekiyor ki sersemlesin. Kamuoyu nezdinde ki desteğini azaltabilmek gerekiyor. Bunu AKP’nin oturmuş olduğu ideolojik tabana yönelik bir taarruzla yapabilirsiniz. Bu ne olabilir?” dediği, Levent ERSÖZ’ün de “Bakın açıkçası diyor ki; AKPnin gayri milli olduğunu vurgula. Yani ortaya koy, belge ile ortaya koy. Deki Tayip efendi nedir etnik kökeni? Şudur. Efendime söyleyeyim nedir? Bunların yolsuzluğu şudur. Bu gibi somut işleri ortaya atıyorsun değil mi” dediği, İsmail YILDIZ’ında “olabilir, evet yollardan birisi bu” “ikincisi gayri İslami oldukları ortaya konulabilir……, üçüncüsü yine diyoruz ki az önce siz söylediniz, her an ekonomik kriz gelebilir. Bizim yaptığımız çalışmalar da var. Halk şu anda krizi gizli olarak yaşıyor…… böyle bir propaganda yürütülmeli ki burada bunu halk açıkça görebilmeli, günlük yaşantısın da bunu algılayabilmeli….. yine alışılmış bir siyası mücadele ile buradan çıkmak mümkün değil, AKP’yi vurmamız lazım. Öncelikle Tayip beyi vurmamız lazım. Kendisi ile ilgili ne varsa ortaya koyup, Tayip beyi toplumun nezdin de bir defa kesin olarak siyaseti hür olmaktan çıkarmamız gerekiyor” dediği, devamında Cem UZAN’ın gerekirse geri çekilip başka bir partinin mecliste siyasi alternatif olarak yükselmesini sağlaması gerektiğini söylediği, bunun üzerine Cem UZAN’ın “ben bu lafı söyleyeceksiniz diye bekliyordum. Cem UZAN çekil seçimlere girme…..” dediği, İsmail YILDIZ’ın böyle bir şey demediğini fakat Cem UZAN’ın çok farklı bir propaganda ve kampanya yürütmesi gerektiğini söylediğini, bu noktada Levent ERSÖZ’ün söze girerek “şimdi İsmail Beyin daha önce yaptığı çalışmalar var, onu anlatmaya çalışıyor. Bu yapmış olduğu çalışmalardan bir tanesi bu AKP’yi nasıl bölelim. Ciddi anlamda yaptığı çalışmalar var. Ondan yola çıkarak bir takım şeyler anlatmaya çalışıyor” dediği, bunun üzerine Cem UZAN’ın “368’lik bir grubu hayallerle parçalayamazsınız. Parayla da parçalayamazsınız. 10 kişi alsanız ne olacak, öbür 350 devam eder” dediği,
 
Levent ERSÖZ’ün “şimdi geçende konuştuk, elinizde ki silahları kaybetmeden, grubu riske etmeden, onu kaybetmeden, en yakın zamanda anları darbeleyecek tarzda, ha bu darbelemek İsmail Beyin söylemiş olduğu ve yabana atılmayacak konular var. Yani bu adamın gayri milli, İslami konusu, yolsuzluklar konusu, bütün bunları elinizde ki silahlarla ve seçim meydanında çok açık ve net vurarak yaparsınız” dediği, Cem UZAN’ın da “bu konu da en ufak bir endişeniz olmasın. Burada bu adama vurabilecek hangi malzeme bizim elimize ulaşırsa bütün çıplaklığıyla paldır küldür yayınlanacak” dediği,
Görüşmenin devamında İsmail YILDIZ’ın yine yerel seçim sonuçları ile ilgili değerlendirmeler yaptığı ve bu değerlendirmelerde AKP’nin %54 oranında oy alabileceğini söylemesi üzerine Cem UZAN’ın “PAŞAM, PALETLERİ BİR ÇALIŞTIRSANIZ ASLINDA” dediği ve bir süre sonra Levent ERSÖZ’ün “şimdi kendinize iyi bakın, kılıcınız keskin olsun, öyle diyorum bizim açımızdan, bizimle ilgili konuştuğumuz konulardan hiç şüphe yok onu açık ve net ifade edeyim, özellikle Hayrullah’ın bu konuyu açıklaması son derece yararlı oldu, sizinle bu konuyu da görüşmek açısından da. Biraz evvel söylediğimiz konuda da daha önce konuştuğumuz gibi yükselen trend içerisinde biz ne varsa ve ne gerekiyorsa yaparız. Ama önemli olan grubun, buranın ve sizin ayakta kalmanız, bu zaten Ülkenin ayakta kalması demektir” dediği ve Cem UZAN’la görüşmeye son verip, Cem UZAN’ı yolcu ettikleri, daha sonra Levent ERSÖZ, Hasan Atilla UĞUR ve İsmail YILDIZ’ın konuşmaya devam ettikleri,
Bu konuşmada Cem UZAN ile yapılan konuşmayı değerlendirdikleri İsmail YILDIZ’ın yaptığı konuşmada Cem UZAN’ın AKP ile anlaştığını düşündüğünü, bu nedenle yeterince muhalefet yapmayacağını öne sürdüğü, Cem UZAN’ın yaptığı davranışların AKP’nin oyunu artırıcı etkilerin yapacağını söylediği, bu nedenle yerel seçimlerde iyi hazırlık yapılması gerektiğini, vatandaşın daha önce yaşadığı mağduriyetlerden dolayı Ankara’da Melik GÖKÇEK’i desteklediğini, sol kazanacağına Melik GÖKÇEK kazansın dediğini, İstanbul’da ki vatandaşların Nurettin SÖZEN dönemi bildiklerinden sol kazanacağına sağcı parti kazansın dediğini söylediği, bu çerçevede “burada yapmaları gereken tek şey var herkesin, Melik GÖKÇEK’in defterine açacak herkes, diyecek ki arkadaş sen bu kadar hizmet yaptım diyorsun, ama bak bu kadar borca sokmuşsun… sen devleti soymuşsun arkadaş, git içerde biraz yat bunun hesabını ver demek” dediği ve yaklaşımlarını benzer şekilde anlatmaya devam ettiği,
02-AYIŞIĞI kod adlı darbe planında, ayrılan milletvekillerinin dağılmadan yeni bir grup kurmalarının sağlanmasına ilişkin plan:
Ergenekon terör örgütü şüphelilerinin AKP milletvekillerini analiz edip gruplandırdıktan sonra, istifa ettirebilecekleri milletvekilleri ile görüşmeler yaptıkları ve yapılan bu görüşmeler sonucunda bazı milletvekillerini AKP’den istifa ettirdikleri anlaşılmıştır.
 
Yine Cumhuriyet Çalışma Grubu slaytları içerisinde yer alan bilgide , 2004 yılında yapılan yerel seçimler öncesinde ANAP ve DYP’nin AKP’ye karşı birleştirilmesinin planlandığı görülmüştür.
Dolayısıyla tüm bu tespitler birlikte değerlendirildiğinde, bir kısım milletvekillerinin istifalarının tesadüf olmadığı, Ergenekon terör örgütünün kontrolü ve yönlendirmelerinin bulunduğu, bu çerçevede Tuncay ÖZKAN ve diğer şüphelilerin girişimlerinin söz konusu olduğu anlaşılmaktadır.
 
Vekaleten atama öyle değil. 4 sayfalık bir mektup yazdım. 4 bin atamadan durumların ne olduğunu tek tek yazdım. Vekaleten olmazları yazdım. Devletin arşivinde bulunsun” şeklinde notların bulunduğu tespit edilmiştir.
 
===YAKAMOZ KOD İSİMLİ DARBE PLANI===
 
1-TSK’NIN YENİDEN DÜZENLENMESİ
Şüpheliler Şener ERUYGUR, Hurşit TOLON, İsmail YILDIZ ve Ergün POYRAZ’dan ele geçirilen fişleme bilgilerine bakıldığında, örgütün tüm bu faaliyetleri darbe planları çerçevesinde yaptığı açıkça anlaşılmaktadır.
 
;===ELDİVEN KOD İSİMLİ DARBE PLANI===
 
“ELDİVEN” kod adlı darbe planı incelendiğinde, genel olarak AYIŞIĞI ve YAKAMOZ darbe planları başarılı bir şekilde gerçekleştirildikten sonra yapılması gerekenlerin planladığı anlaşılmaktadır.
 
 
;==ASKERİ MÜDAHALEYE ZEMİN HAZIRLANMASI PLANLARININ UYGULAMAYA GEÇİRİLMESİNE DAİR DİĞER DELİLLER==
 
Yukarıda ifade edildiği üzere, ERGENEKON silahlı terör örgütü şüphelileri yasama ve yürütme organını cebren ortadan kaldırıp devlet idaresini antidemokratik yollarla ele geçirmek için öncelikle yukarıda belirtilen DARBE PLANLARINI hazırladığı ve devamında da bu darbe planlarını uygulamaya koyduğu anlaşılmıştır.
 
 
;===LEVENT ERSÖZ BEDRETTİN DALAN GÖRÜŞMESİ===
 
Levent ERSÖZ, Hasan Atilla UĞUR ile Bedrettin DALAN ve Kıvanç DEĞİRMENCİ arasında yapılan görüşme çözümünde özetle; Öncelikle bir süre Jandarma ile konuştuktan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin genel yapısı ve ülke gündemindeki meselelere yaklaşımı ile konuştukları, bu çerçevede Bedrettin DALAN’ın “en büyük sorumluluktan kaçan kurumlardan birisi maalesef sizin kurumunuz” “ben geldiğim zaman buraya, kimlerle yaptığım konuşmaları anlatırım, Kıvrık Paşadan başlayarak” dediği, devamında Doğan GÜREŞ ‘ten bugüne kadarki tüm genelkurmay başkanlarının arkadaşı olduğunu ve hepsine ülkedeki tehlikeyi anlatmaya çalıştığını, bir an evvel tedbir alınması gerektiğini söylediğini, Türkiye’nin İslamcı federal bir kürt yapıya doğru gittiğini anlatmaya çalıştığını, fakat hiçbirisine anlatamadığını, zamanında Doğan GÜREŞ’e durumu defalarca anlatmaya çalıştığını, fakat Doğan GÜREŞ ‘in konuyu basite indirgediğini ve “topuğu vurdum mu bitiririm onların işini” dediğini, fakat bunun böyle olmayacağını, her geçen gün çok geç kalındığı, bu nedenle bir an evvel bir şeyler yapılması gerektiğini söylediği,
Görüşmenin ilerleyen bölümlerinde, demokrasiden bahsettikleri, Levent ERSÖZ’ün “Asker demokrat olamaz mı başkanım.” dediği, Bedrettin DALAN’ın da “Olamaz, olmaması da lazım” “Olay şu, demokrasi denilen olayda dünyada öyle bir demokrasi falan yok” “Demokrasi bir game, oyun, gösteriş, şov. Yoksa gerçek demokrasi yok. Kennedy niye öldürüldü? Çünkü Kennedy Amerikan demokrasisinin patronu olan Amerikan burjuvasının işini bozmak, soğuk savaşı kaldırmaya kalktı, ihtar edildi, devam etti, alnına kurşunu yedi. Böyle bir demokrasi falan yok, bunlar normal halkın demokrasi var diye oyalandığı bir oyundur. Türkiye de bizim şanssızlığımız Osmanlının bir burjuvayı yetiştirip de Türkiye’yi o sivil burjuvaya teslim etmedi. Askerlerde demokrasiyi kutsal bir tabu zannediyor, kenarda kalınca işte bu şekilde ayakta duruyor, olay bu. Bugün keşke benim elimde bir güç olsaydı, demokrasi nasıl olurdu, gösterirdim…. Güç kullanılır, zamanı geldiği zaman kullanılır. Kullanılmadığı zaman kafana çuval geçirilir” dediği, görüşmenin ilerleyen bölümlerinde Bedrettin DALAN’ın “Türkiye Cumhuriyeti devletinin en eski, en güçlü kurumunun içerisindesiniz, bunun hakkını verin” dediği ve görüşmenin sonlarına doğru dönemin Genelkurmay Başkanına hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu anlaşılmıştır.
 
;===DEMOKRAT GENERALLERİN YAZDIĞI MEKTUP===
Hurşit TOLON’dan ele geçirilen dijital verilerde, “DEMOKRAT GENERALLER” tarafından yazıldığı anlaşılan ve “Sayın Generalim” diye başlayan mektupta,
“Cumhuriyetimizin karşı karşıya bulunduğu tehdit ve ülkemizin içinde yaşamakta olduğu vahim durumu en yakından takdir edenlerden birisiniz. Ülkemizin içinde bulunduğu mevcut tablo karşısında TSK’ nın izleyeceği yol çok büyük önem kazanmıştır. Çünkü, çok büyük oranda iç ve dış desteğe sahip olan irticacı Hükümete karşı izlenecek tutum ülkemizin geleceği açısından hassasiyet kazanmaktadır. Söz konusu tutumun, geçmişte olduğu gibi askeri bir müdahale ya da TSK’ nde bir iç operasyon olamayacağı açıktır. Hükümete karşı izlenecek yolun demokrasinin dışında aranmaması gerekmektedir.
 
24 Mayıs 2003 tarihli MİLLİYET Gazetesinde, “DÖRT YILDIZLI TEPKİ” başlıklı haberde, “Hükümetin bazı icraatlarının TSK’nın alt kademelerinde yarattığı huzursuzluğu, üst düzey generaller Genelkurmay başkanı ÖZKÖK’e iletiyor” yazdığı, haberin ayrıntısında ise,
 
“Ankara kulislerinde Genelkurmay'ın TSK'daki duyarlılığı daha kesin biçimde yansıtması gerektiğini savunan komutanlar arasında şu isimler sayılıyor: Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç YALMAN, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener ERUYGUR, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Çetin DOĞAN, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Hurşit TOLON, MGK Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer KILINÇ. Dün Cumhuriyet gazetesinin manşetine yansıyan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün Başbakan Tayyip Erdoğan'a ilettiği, "Genç subaylar tedirgin" uyarısının da bir süredir kulislere yansıyan bu tazyikin sonucu olduğu belirtiliyor.” Yazdığı görülmüştür.
 
;DARBE PLANI İLE İLGİLİ YAZILAN MEKTUPLAR
Bundan sonraki bölümde DARBE PLANLARININ uygulanması ile ilgili elde edilen deliller sırası ile anlatılacaktır. Öncelikle darbe planları ve nasıl uygulamaya konulduğu Özden ÖRNEK ve Mustafa BALBAY’ın günlüklerinden yola çıkılarak, devamında da yapılan her planının nasıl ve ne şekilde uygulamaya konulduğu delilleri ile anlatılacaktır.
 
;==ÖZDEN ÖRNEK VE MUSTAFA BALBAY’IN GÜNLÜKLERİNDEN DARBE PLANLARI ve GİRİŞİMLERİ İLE İLGİLİ NOTLAR==
 
ÖZDEN ÖRNEK’İN GÜNLÜKLERİDEN DARBE PLANLARI İLE İLGİLİ NOTLAR: Mehmet Şener ERUYGUR’un Genel Başkanlığını yaptığı ADD Genel Merkezi Başkan odasında ele geçirilen 7) nolu CD içersinde “ÖZDENİN BİLGİSAYARI” isimli klasör içerisinde de “ÇAĞDAŞ TÜRKİYE”, “Ek(Kadro)”, “JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ BİRİFİNGİ”, “Strateji”, “Yasalar” isimli word belgeleri, “ankara” isimli PDF belgesi ile “özden günlük” isimli alt klasör olduğu, bu alt klasör içerisinde de 27 adet alt klasör, 6 adet Excel belgesi ve 2 adet word belgesi dosyaların bulunduğu görülmüştür. Dosyaların yapılan incelemesinden ,günlüğün Özden Örnek tarafından askeri okul yıllarından beri tutulduğu,içeriğinde farklı yaşam kesitlerinde çekilmiş fotoğrafların ın yer aldığı,özellikle 2003-2005 isimli klasör içerisinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dönemini anlattığı anlaşılmaktadır.
Yukarıda tafsilatlı olarak izah edildiği üzere, yapılan planlar, kuvvet komutanlarının bu plana uygun hamleleri, Rektörler, sivil toplum kuruluşları, medya patronları,bazı sendika başkanları ve etkili sanayi odalarının başkanları ile kurulan koordinasyon , darbe çalışması içinde yer alan kişilerin ifa ettikleri kamu hizmetinin, sonucu elde etmeye elverişli nitelikte olması hususları gözönüne alındığında, gerçekleştirmesi planlanan darbenin tüm hazırlık hareketlerinin tamamlandığını,eylemsel nitelikte çalışmaların başladığını, ancak,dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün stratejik yaklaşımları ve ellerinde olmayan nedenlerle şüphelilerin neticeyi gerçekleştiremedikleri,asker kökenli şüphelilerin emekli olmalarına müteakip,özellikle askeri müdahaleye zemin hazırlamak amacıyla eylem ve faaliyetlerine devam ettikleri ,bu kapsamda,özellikle örgütün ülkede kaos ve istikrarsızlık ortamı oluşturma amacına matuf olarak,sivil toplum kuruluşlarını yönlendirmek için daha önce irtibatta oldukları,dernek ve platformların yönetimlerinde yer aldıkları ve burada örgütün belirlediği amaçlara uygun gösteri ve eylemleri organize ettikleri,neticeden asker kökenli örgüt mensuplarının ,askeri müdahaleye zemin hazırlamak amacıyla görevleri sırasında yaptıkları planları,yakalandıkları tarihe kadar uygulama koydukları ve böylece eylemlerinin temadi ettiği sonucuna varılmıştır.
;==HUKUKİ DEĞERLENDİRME:==
 
Soruşturmada gelinen bu aşamada,Ergenekon terör örgütü ile irtibatı tespit edilemeyen 2003-2004 yılı HK Kuvvetleri komutanı İbrahim FIRTINA, Deniz Kuvvetleri Özden ÖRNEK ve KKK Aytaç YALMAN’ın,görev yaptıkları dönemde Ergenekon terör örgütü yöneticileri ile birlikte iştirak ettikleri eylemler ile ilgili evrak tefrik edilmiştir.
478

değişiklik