"2. Ergenekon İddianamesi/III. BÖLÜM ÖRGÜTÜN İŞLEDİĞİ SUÇLAR" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Düzenlendi
(Düzenlendi)
(Düzenlendi)
 
 
;ASKERİ MÜDAHALEYE ZEMİN OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI
 
Mehmet Şener ERUYGUR’un Genel Başkanlığını yaptığı ADD Genel Merkezinde yapılan aramalarda ele geçirilen 13 nolu CD içersinde ve Ahmet Hurşit TOLON dan ele geçirilen 3 nolu CD içerisinde, CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU başlıklı (9) adet power point sunumu olduğu görülmüş, bu sunumların yapılan incelemesinde ise, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU adı altında illegal bir yapı oluşturulduğu ve bu oluşum adı altında, bir taraftan sözde “Yıkıcı, bölücü ve irticai unsurlar” ile mücadele adı altında ülkede DARBE ZEMİNİ oluşturmak için birçok legal-illegal faaliyetler planladıkları, yapılan araştırmalarda da bu faaliyetlerin bir kısmının uygulamaya konulduğu görülmüştür.
Söz konusu slaytların tamamı incelendiğinde, Cumhuriyet Çalışma Grubunun sözde ülkede irtica tehlikesi varmış şeklinde kamuoyu oluşturmak için değişik faaliyetlerde bulunduğu ve sık sık irtica tehlikesine karşı seminerler ve toplantılar düzenlediği ve bu çerçevede zaman zaman Ergenekon Terör Örgütü bünyesinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ile birlikte hareket ettiği, ayrıca sözde irtica ile mücadele adı altında ülkemizin tüm bölgelerinde ve bir çok kamu kuruluşlarında görevli bulunan vatandaşlarımızı siyasi dini görüşlerine ve ırki kökenlerine göre ayrıştırarak fişleme faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilmiştir.
ERGENEKON dokümanı incelendiğinde, Ergenekon terör örgütünün temel nihai amaçlarına ulaşmak için kullandığı yöntemlerden birisi de siyaset dünyasına yön verilmesi faaliyetidir. Söz konusu slaytların devam eden incelemelerinde, Cumhuriyet Çalışma Grubu bir taraftan ülkede irtica tehlikesi varmış şeklinde kamuoyu oluşturmaya çalışırken diğer taraftan da AKP’ye yönelik siyasi çalışmalar yaptığı görülmüştür.
Dolayısıyla Cumhuriyet çalışma grubunun faaliyetlerine bakıldığında, bir taraftan ülkede irtica tehlikesi var şeklinde kamuoyu oluşturarak planladıkları darbeye zemin hazırlamaya çalışırken, diğer taraftan da mevcut hükumeti bölüp parçalayıp darbe planları çerçevesinde ülkede siyasi istikrarsızlık meydana getirmeyi hedefledikleri anlaşılmaktadır.
Cumhuriyet Çalışma Grubunun kuruluşu, teşkilatlanması, amaçları ve faaliyetlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için ele geçirilen power point sunumlarının içerikleri ayrıntılı olarak sırası ile anlatılacaktır.
 
;CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU
 
;1. CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBUNUN KURULUŞ GEREKÇESİ
-Kurum kimliği adı altında yapılması mahzurlu olan ve fakat yapılması gereken eylem ve faaliyetleri organize etmek maksadıyla, “Jandarma Genel Komutanın emirleri” ile “Bizatihi kontrol ve denetimleri” altında görev yapmak üzere kurulduğu belirtilmektedir.
 
Fakat Cumhuriyet çalışma grubunun kuruluş gerekçesindeki “Kurum kimliği adı altında yapılması mahzurlu olan ve fakat yapılması gereken eylem ve faaliyetleri organize etmek” ibaresinden de söz konusu oluşumun tamamen illegal bir yapılanma olduğu açıkça anlaşılmaktadır.
Dolayısıyla söz konusu çalışma grubunun, dönemin Jandarma Genel Komutanı Mehmet Şener ERUYGUR ve Levent ERSÖZ tarafından, görev yaptıkları birimde, devletin kendilerine tahsis ettiği imkan ve yetkileri kullanarak tamamen ERGENEKON terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda illegal olarak oluşturdukları bir yapılanma olduğu anlaşılmaktadır.
 
;2. CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBUNUN TEŞKİLAT YAPISI
 
;AKADEMİK FAALİYETLER KAPSAMINDA;
İRTİCAİ FAALİYETLERLE MÜCADELE SEMPOZYUMU: İrticai Faaliyetlerle Mücadele Sempozyumunun, (2) gün süre ile Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya gelişi olan 27 Aralık 2003 tarihinin düşünüldüğü, uygulama metodunun ise, Jandarma Genel Komutanlığı koordinatörlüğünde Akademik merkezlerin Ankara ve İstanbul’da bulunan üniversitelerin öğretim üyeleri ile, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile bir bölümü basına açık olarak icra edilecek ve sonuç bildirgesi yayınlanacak bir sempozyumun icra edilmesi şeklinde olacağı belirtilmektedir.
Söz konusu çalışmanın Hareket ve Gn.Pl.P. Başkanlıkları tarafından koordine edileceği, maliyetinin ise sempozyumun kapsamına göre değişeceği belirtilmiştir.
 
İRTİCAİ FAALİYETLERLE MÜCADELE SEMPOZYUMU: İrticai Faaliyetlerle Mücadele Sempozyumunun, (2) gün süre ile Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya gelişi olan 27 Aralık 2003 tarihinin düşünüldüğü, uygulama metodunun ise, Jandarma Genel Komutanlığı koordinatörlüğünde Akademik merkezlerin Ankara ve İstanbul’da bulunan üniversitelerin öğretim üyeleri ile, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile bir bölümü basına açık olarak icra edilecek ve sonuç bildirgesi yayınlanacak bir sempozyumun icra edilmesi şeklinde olacağı belirtilmektedir.
ÜNİVERSİTE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI: Üniversite Bilgilendirme Çalışmalarının, Yıl boyunca ayda bir şeklinde yapılacağı, uygulama metodunun ise, Jandarma Bölge Komutanlıkları koordinatörlüğünde sorumluluk sahası içerisinde yer alan üniversitelerin katkıları ile irticai faaliyetlerin dünü, bugünü ve yarının içeren bilimsel toplantıların üniversiteler, lise ve dengi okullarda, yerel yönetimlerin katkıları ile kültür merkezlerinde icrası şeklinde olacağı belirtilmiştir. Bahse konu çalışma içerisinde yer alacak öğretim görevlilerinin önceden sağlıklı bir şekilde tespitinin önemli olduğu ve irtibata geçilecek öğretim üyelerinin biyografik istihbaratının yapılacağı anlatılmıştır.
Söz konusu çalışmanın, Hareket ve İstihbarat Başkanlıkları ile Jandarma Bölge Komutanlıkları tarafından koordine edileceği, maliyetinin ise gerçekleştirilecek olan bilimsel faaliyetlerin içeriğine göre belirleneceği belirtilmiştir.
 
Söz konusu çalışmanın Hareket ve Gn.Pl.P. Başkanlıkları tarafından koordine edileceği, maliyetinin ise sempozyumun kapsamına göre değişeceği belirtilmiştir.
İDARİ FAALİYETLER KAPSAMINDA;
ARMA DERGİSİNİN KARAKOL SEVİYESİNDE DAĞITILMASI: Arma Dergisinin Karakol Seviyesinde Dağıtılması çalışmasının, Yıl boyunca ayda bir şeklinde yapılacağı, uygulama metodunun ise İl Jandarma Komutanlıklarına gönderilen Arma Dergilerinin, Karakol seviyesine kadar dağıtımının sağlanması ve hazırlanan özel eklerin ise yerel kamu kurum ve kuruluşlarda, okullarda ve vatandaşların istifadesine sunulacak ortak mekanlarda kullanılması için gerekli tedbirlerin gerçekleştirilmesi şeklinde olacağı belirtilmektedir.
Söz konusu çalışmanın, İstihbarat ve Gn.Pl.P. Başkanlıkları tarafından koordine edileceği, Arma dergisinden 2500 Adet basılmış olduğu, her karakola (1) adet gönderildiği takdirde en az 5600 adet basılması gerektiği, vatandaşları bilgilendirmek maksadıyla dağıtımı düşünülür ise en az 12.000 adet basmak gerektiği belirtilmiştir.
 
BÖLGE KOMUTANLIKLARINDA İCRA EDİLECEK SEMİNERLER: Bölge Komutanlıklarında İcra Edilecek Seminerlerin, Yıl boyunca ve her bölge komutanlığı merkezinde asgari (2) gün süre ile yapılması, uygulama metodunun ise, Bölge Komutanlıkları merkezinde 2003 yılı Eğitim Direktifi kapsamında Erzurum ve Kayseri J.Bölge Komutanlıklarında icrası planlanan İrticai Faaliyetlerle Mücadele Seminerinin yaygınlaştırılarak tüm Bölge Komutanlıkları merkezlerinde tüm Bölge Komutanlığı personelinin katılımının yanında, Bölgeye bağlı İl Jandarma Komutanlıklarının öncelikle İstihbarat Personeli, Ter.Oly. Ks.A.leri, Milli Güvenlik Dersine öğretmen olarak seçilen subaylar ve J.İsth.Okulunda yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyetlerle mücadele kursuna tabi tutulan subay/astsubayların iştiraki ile anılan faaliyetin icra edilmesi şeklinde olacağı belirtilmiştir.
Söz konusu çalışmanın İstihbarat ve Hareket Daire Başkanlığı tarafından koordine edileceği ve katılan personelin miktarı ve merkezden görevlendirilecek personelin günlük harcırahlarının dışında herhangi bir maliyetinin olmadığı ifade edilmiştir.
 
ÜNİVERSİTE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI: Üniversite Bilgilendirme Çalışmalarının, Yıl boyunca ayda bir şeklinde yapılacağı, uygulama metodunun ise, Jandarma Bölge Komutanlıkları koordinatörlüğünde sorumluluk sahası içerisinde yer alan üniversitelerin katkıları ile irticai faaliyetlerin dünü, bugünü ve yarının içeren bilimsel toplantıların üniversiteler, lise ve dengi okullarda, yerel yönetimlerin katkıları ile kültür merkezlerinde icrası şeklinde olacağı belirtilmiştir. Bahse konu çalışma içerisinde yer alacak öğretim görevlilerinin önceden sağlıklı bir şekilde tespitinin önemli olduğu ve irtibata geçilecek öğretim üyelerinin biyografik istihbaratının yapılacağı anlatılmıştır.
İRTİCAİ FAALİYETLERLE MÜCADELE AÇISINDAN İL VE İLÇELERİN SINIFLANDIRILMASI:İrticai Faaliyetlerle Mücadele Açısından İl ve İlçelerin Sınıflandırılması Çalışmasının, (2) ay süresince yapılacağı, uygulama metodu olarak da, İl ve İlçelerin Emniyet ve asayişe etki eden kriterleri göz önünde bulundurularak genel bir sınıflandırılmasının yapıldığı ancak irticai faaliyetler açısından herhangi bir sınıflandırmanın olmadığı ifade edilmiştir. Bazı bölgelere, il ve ilçelere süratle yönelebilmek ve bu alanda etkin bir mücadele sürdürebilmek amacıyla il ve ilçelerin sınıflandırılmasının uygun görüldüğü ifade edilmektedir.
 
Söz konusu çalışmanın, Hareket ve İstihbarat Başkanlıkları ile Jandarma Bölge Komutanlıkları tarafından koordine edileceği, maliyetinin ise gerçekleştirilecek olan bilimsel faaliyetlerin içeriğine göre belirleneceği belirtilmiştir.
Bu proje kapsamında her il ve ilçe sorumluluk sahasında;
-Açılan Kuran Kursu sayısı,
-İmam Hatip Okullarının öğrenci durumu,
-Nüfusa göre cami ve mescit miktarı,
-Camilerde ve mescitlerdeki toplam din görevlisi miktarı,
-İrticai yapılanma maksadıyla yürütülen bölgesel çalışmalar ve bu kapsamda değerlendirilen vakıf, dernek, pansiyon, özel okul, aş evleri gibi faaliyet yürüten kuruluş ve alanlar,
-Üniversite, fakülte, yüksek okullardaki irtica yanlısı öğrenci ve öğretim görevlisi sayısı,
-Bölgesel ve yerel yayın yapan gazete ve dergi sayısı,
-Radyo ve TV miktarı,
-Aşırı sağ ve irticai faaliyetlere meyilli siyasi partilerin aldıkları oy miktarı gibi somut kriterler üzerinden sınıflandırma yapılacağı görülmüştür.
Söz konusu çalışmanın İstihbarat, Harekat ve Gn.Pl.P. Başkanlığı tarafından yapılacağı belirtilmiştir.
 
SANATSAL;İDARİ FAALİYETLER KAPSAMINDA;
CUMHURİYET SLAYT GÖSTERİSİ: Cumhuriyet Slayt Gösterisi çalışmasının, 1 yıl boyunca, (Cumhuriyet Haftası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama programları çerçevesinde) (3) hafta olarak planlandığı,
Uygulama metodunun ise merkezi olarak hazırlanan slaytların Bölge ve İl J.K.lıkları koordinatörlüğünde il ve ilçe seviyesine kadar dağıtılmasının sağlanması, bölgesel televizyonlar ve akademik çevrelerden ve yerel yönetimlerden istifade edilmesi ile çeşitli toplantılarla konunun aktarılması şeklinde olacağı belirtilmiştir.
Söz konusu çalışmanın İstihbarat, Hrk.ve Gn.Pl.P. Başkanlıklarınca koordine edileceği belirtilmiştir.
 
ARMA DERGİSİNİN KARAKOL SEVİYESİNDE DAĞITILMASI: Arma Dergisinin Karakol Seviyesinde Dağıtılması çalışmasının, Yıl boyunca ayda bir şeklinde yapılacağı, uygulama metodunun ise İl Jandarma Komutanlıklarına gönderilen Arma Dergilerinin, Karakol seviyesine kadar dağıtımının sağlanması ve hazırlanan özel eklerin ise yerel kamu kurum ve kuruluşlarda, okullarda ve vatandaşların istifadesine sunulacak ortak mekanlarda kullanılması için gerekli tedbirlerin gerçekleştirilmesi şeklinde olacağı belirtilmektedir.
ŞERİATIN KESTİĞİ PARMAK FOTOĞRAF SERGİSİ: Şeriatın Kestiği Parmak Fotoğraf Sergisinin, 1 yıl boyunca bir hafta süre ile yapılacağı, bu çalışmada uygulama metodunun, şeriat yönetimi uygulamalarının insan hakları, sosyal yaşam, eğitim, sağlık, kadının sosyal yaşamdaki yeri ve statüsü, adalet, kılık kıyafet gibi alanlarda yansımalarını ortaya koyacak şekilde fotoğraf sergileri açılması şeklinde olacağı anlatılmaktadır.
 
Söz konusu çalışmanın, İstihbarat, Harekat ve MEBS Bşk.lıkları tarafından koordine edileceği belirtilmiştir.
Söz konusu çalışmanın, İstihbarat ve Gn.Pl.P. Başkanlıkları tarafından koordine edileceği, Arma dergisinden 2500 Adet basılmış olduğu, her karakola (1) adet gönderildiği takdirde en az 5600 adet basılması gerektiği, vatandaşları bilgilendirmek maksadıyla dağıtımı düşünülür ise en az 12.000 adet basmak gerektiği belirtilmiştir.
 
 
BÖLGE KOMUTANLIKLARINDA İCRA EDİLECEK SEMİNERLER: Bölge Komutanlıklarında İcra Edilecek Seminerlerin, Yıl boyunca ve her bölge komutanlığı merkezinde asgari (2) gün süre ile yapılması, uygulama metodunun ise, Bölge Komutanlıkları merkezinde 2003 yılı Eğitim Direktifi kapsamında Erzurum ve Kayseri J.Bölge Komutanlıklarında icrası planlanan İrticai Faaliyetlerle Mücadele Seminerinin yaygınlaştırılarak tüm Bölge Komutanlıkları merkezlerinde tüm Bölge Komutanlığı personelinin katılımının yanında, Bölgeye bağlı İl Jandarma Komutanlıklarının öncelikle İstihbarat Personeli, Ter.Oly. Ks.A.leri, Milli Güvenlik Dersine öğretmen olarak seçilen subaylar ve J.İsth.Okulunda yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyetlerle mücadele kursuna tabi tutulan subay/astsubayların iştiraki ile anılan faaliyetin icra edilmesi şeklinde olacağı belirtilmiştir.
 
Söz konusu çalışmanın İstihbarat ve Hareket Daire Başkanlığı tarafından koordine edileceği ve katılan personelin miktarı ve merkezden görevlendirilecek personelin günlük harcırahlarının dışında herhangi bir maliyetinin olmadığı ifade edilmiştir.
 
 
İRTİCAİ FAALİYETLERLE MÜCADELE AÇISINDAN İL VE İLÇELERİN SINIFLANDIRILMASI:İrticai Faaliyetlerle Mücadele Açısından İl ve İlçelerin Sınıflandırılması Çalışmasının, (2) ay süresince yapılacağı, uygulama metodu olarak da, İl ve İlçelerin Emniyet ve asayişe etki eden kriterleri göz önünde bulundurularak genel bir sınıflandırılmasının yapıldığı ancak irticai faaliyetler açısından herhangi bir sınıflandırmanın olmadığı ifade edilmiştir. Bazı bölgelere, il ve ilçelere süratle yönelebilmek ve bu alanda etkin bir mücadele sürdürebilmek amacıyla il ve ilçelerin sınıflandırılmasının uygun görüldüğü ifade edilmektedir.
 
Bu proje kapsamında her il ve ilçe sorumluluk sahasında;
 
-Açılan Kuran Kursu sayısı,
 
-İmam Hatip Okullarının öğrenci durumu,
 
-Nüfusa göre cami ve mescit miktarı,
 
-Camilerde ve mescitlerdeki toplam din görevlisi miktarı,
 
-İrticai yapılanma maksadıyla yürütülen bölgesel çalışmalar ve bu kapsamda değerlendirilen vakıf, dernek, pansiyon, özel okul, aş evleri gibi faaliyet yürüten kuruluş ve alanlar,
 
-Üniversite, fakülte, yüksek okullardaki irtica yanlısı öğrenci ve öğretim görevlisi sayısı,
 
-Bölgesel ve yerel yayın yapan gazete ve dergi sayısı,
 
-Radyo ve TV miktarı,
 
-Aşırı sağ ve irticai faaliyetlere meyilli siyasi partilerin aldıkları oy miktarı gibi somut kriterler üzerinden sınıflandırma yapılacağı görülmüştür.
 
Söz konusu çalışmanın İstihbarat, Harekat ve Gn.Pl.P. Başkanlığı tarafından yapılacağı belirtilmiştir.
 
;SANATSAL FAALİYETLER KAPSAMINDA;
 
CUMHURİYET SLAYT GÖSTERİSİ: Cumhuriyet Slayt Gösterisi çalışmasının, 1 yıl boyunca, (Cumhuriyet Haftası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama programları çerçevesinde) (3) hafta olarak planlandığı,
 
Uygulama metodunun ise merkezi olarak hazırlanan slaytların Bölge ve İl J.K.lıkları koordinatörlüğünde il ve ilçe seviyesine kadar dağıtılmasının sağlanması, bölgesel televizyonlar ve akademik çevrelerden ve yerel yönetimlerden istifade edilmesi ile çeşitli toplantılarla konunun aktarılması şeklinde olacağı belirtilmiştir.
 
Söz konusu çalışmanın İstihbarat, Hrk.ve Gn.Pl.P. Başkanlıklarınca koordine edileceği belirtilmiştir.
 
 
ŞERİATIN KESTİĞİ PARMAK FOTOĞRAF SERGİSİ: Şeriatın Kestiği Parmak Fotoğraf Sergisinin, 1 yıl boyunca bir hafta süre ile yapılacağı, bu çalışmada uygulama metodunun, şeriat yönetimi uygulamalarının insan hakları, sosyal yaşam, eğitim, sağlık, kadının sosyal yaşamdaki yeri ve statüsü, adalet, kılık kıyafet gibi alanlarda yansımalarını ortaya koyacak şekilde fotoğraf sergileri açılması şeklinde olacağı anlatılmaktadır.
 
Söz konusu çalışmanın, İstihbarat, Harekat ve MEBS Bşk.lıkları tarafından koordine edileceği belirtilmiştir.
 
 
SONUÇ OLARAK;
 
SONUÇ OLARAK;
Bahse konu sunumun sonuç bölümünde ise; Cumhuriyet Çalışma Grubu projesinin çok yönlü, çok kapsamlı, etkili koordineli ve dinamik bir proje olduğu, bu projenin hayata geçirilebilmesi ve devamlılığının sağlanabilmesi maksadıyla kısa vadede yapılması gereken hususların;
 
 
- “Konunun önemi, özelliği ve gizliliği açısından özel bir çalışma grubunun kurulması ve tüm çalışmaların bu grup tarafından yönlendirilmesinin uygun olacağı ve bu kapsamda sistemin devamlılığı açısından İstihbarat Başkanlığı Planlama Koordinasyon ve Güvenlik Daire Başkanlığı bünyesinde planlanan ve kuvvet yapısı planına aktarılan Özel Arşiv ve İstihbarat Kayıtları Şubesinin kadrosuz olarak faaliyete geçirilmesi”,
- “Konunun önemi, özelliği ve gizliliği açısından özel bir çalışma grubunun kurulması ve tüm çalışmaların bu grup tarafından yönlendirilmesinin uygun olacağı ve bu kapsamda sistemin devamlılığı açısından İstihbarat Başkanlığı Planlama Koordinasyon ve Güvenlik Daire Başkanlığı bünyesinde planlanan ve kuvvet yapısı planına aktarılan Özel Arşiv ve İstihbarat Kayıtları Şubesinin kadrosuz olarak faaliyete geçirilmesi”,
- Kadrosuz olarak faaliyete geçmesi teklif edilen Özel Arşiv ve İstihbarat Kayıtları Şubesinin bünyesinde asgari mesleki açıdan temayüz etmiş (2) kurmay subay, güvenilir (2) sınıf subayı, (2) astsubay ile kayıt, derleme, analiz ve değerlendirme çalışmalarında sistemin alt yapısında kullanılacak toplam (6) uzman sivil memur ve (2) V.H.K.İ.’nin İstihbarat Başkanlığı bünyesine atandırılması,
 
-Özel web sayfası tasarımının MEBS. Başkanlığınca süratle hazırlanarak İstihbarat Başkanlığına tesliminin sağlanması,
 
-İrtibata geçilecek Sivil Toplum Örgütleri, akademisyenler, bölgesel ve ulusal alanda faaliyet gösteren gazete ve gazetecilerin özel bir ekip tarafından angaje edilmesi,
 
-Olası saldırıları salmak ve özel web sitesini kurmak maksadıyla Ml.ve Tek.D.Başkanlığı bünyesine asgari (6) adet Bilgi İşlem Uzmanının alınması,
 
-Tüm bu faaliyetlerin planlanması için başlangıç olarak asgari 200.000 ABD Doları kaynak ayrılması gerektiği belirtilmiştir.
 
Ayrıca Özel Arşiv ve Kayıtları Şube Müdürlüğünün kurulması ve düşünülen faaliyetlerin bu şube tarafından yürütülmesi halinde; merkezi kontrol, sevk ve idare, koordine, takip ve icra açısından faaliyetlerin daha etkin yürütülebileceğinin değerlendirildiği belirtilmektedir.
Son olarak Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Planlama Koordinasyon Güvenlik ve Daire Başkanlığı’na bağlı birimlerin gösterildiği bir şema ile sunumun bitirildiği görülmüştür.
 
Son olarak Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Planlama Koordinasyon Güvenlik ve Daire Başkanlığı’na bağlı birimlerin gösterildiği bir şema ile sunumun bitirildiği görülmüştür.
DEĞERLENDİRME: Bu noktaya kadar Cumhuriyet Çalışma Grubunun kuruluşu, teşkilatlanması, planlı faaliyetleri ve bu faaliyetlerin nasıl, ne şekilde ve hangi yöntemlerle uygulanacağı, geleceğe dönük perspektifleri ve bu çalışmaların maliyetinin neler olduğu belirtilmiştir.
 
Cumhuriyet Çalışma grubunun kuruluşu, teşkilatlanması, faaliyetleri, geleceğe yönelik perspektifleri ve bu çalışmaların ekonomik maliyetlerine ve bu maliyetlerin nasıl karşılandığına bakıldığında, şüpheli Mehmet Şener ERUYGUR’un Jandarma Genel Komutanı olduğu dönemde, devletin kendisine verdiği imkan ve yetkileri tamamen kötüye kullanarak ERGENEKON Terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda kullandığı ve örgütün amaçları doğrultusunda görev yaptığı kurum içerisinde, diğer şüphelilerle birlikte illegal bir yapılanma oluşturduğu ve bu yapılanma ile örgütün temel hedef ve yöntemlerinden birisi olan ülkede askeri müdahaleye zemin oluşturma faaliyetlerini sürdürdüğü, tüm bu faaliyetleri de yine emir ve kontrolünde olan devletin ödeneklerinden yaptığı,planlarda gizliliğin öne çıkarılarak,gönderilecek mektup ve sms’lerin kaynağının gizleneceği,yine televizyon,gazete ve panolarda yapılacak propagandaların gizlenmiş güvenilir elemanlar veya kendilerinin belirledikleri sivil toplum kuruluşlarınca yapılmasısının detaylandırıldığı anlaşılmaktadır..
 
Bundan sonraki sunumlarda ise Cumhuriyet Çalışma Grubunun planladığı eylem ve faaliyetlerin nasıl ve ne şekilde gerçekleştirildiğinin anlatıldığı görülmüştür.
DEĞERLENDİRME: Bu noktaya kadar Cumhuriyet Çalışma Grubunun kuruluşu, teşkilatlanması, planlı faaliyetleri ve bu faaliyetlerin nasıl, ne şekilde ve hangi yöntemlerle uygulanacağı, geleceğe dönük perspektifleri ve bu çalışmaların maliyetinin neler olduğu belirtilmiştir.
 
Cumhuriyet Çalışma grubunun kuruluşu, teşkilatlanması, faaliyetleri, geleceğe yönelik perspektifleri ve bu çalışmaların ekonomik maliyetlerine ve bu maliyetlerin nasıl karşılandığına bakıldığında, şüpheli Mehmet Şener ERUYGUR’un Jandarma Genel Komutanı olduğu dönemde, devletin kendisine verdiği imkan ve yetkileri tamamen kötüye kullanarak ERGENEKON Terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda kullandığı ve örgütün amaçları doğrultusunda görev yaptığı kurum içerisinde, diğer şüphelilerle birlikte illegal bir yapılanma oluşturduğu ve bu yapılanma ile örgütün temel hedef ve yöntemlerinden birisi olan ülkede askeri müdahaleye zemin oluşturma faaliyetlerini sürdürdüğü, tüm bu faaliyetleri de yine emir ve kontrolünde olan devletin ödeneklerinden yaptığı,planlarda gizliliğin öne çıkarılarak,gönderilecek mektup ve sms’lerin kaynağının gizleneceği,yine televizyon,gazete ve panolarda yapılacak propagandaların gizlenmiş güvenilir elemanlar veya kendilerinin belirledikleri sivil toplum kuruluşlarınca yapılmasısının detaylandırıldığı anlaşılmaktadır..
 
Bundan sonraki sunumlarda ise Cumhuriyet Çalışma Grubunun planladığı eylem ve faaliyetlerin nasıl ve ne şekilde gerçekleştirildiğinin anlatıldığı görülmüştür.
 
;CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU DEVRE RAPORU–6
(01 ARALIK 2003)
 
1 Aralık 2003 tarihli Cumhuriyet Çalışma Grubunun Devre raporunda, Mahalli Genel Seçimler Öncesi Ortamın Şekillendirilmesi, Vakit GazetesiSaldırılarına Karşı Uygulanabilecek Hareket Tarzları, Doğu ve Güneydoğu’da Ulusal Birliği Güçlendirmek Maksadıyla İcra Edilecek Faaliyetlerin anlatıldığı görülmüştür.
 
Mahalli Genel Seçimler öncesi ortamın şekillendirilmesi başlığı altında, merkez sağda alternatif bir partinin yaratılamaması halinde AKP’nin seçimden fazlasıyla güçlenerek çıkacağı, ANAP liderinin merkez sağ partilere ve gizli olarak DYP’ne birleşme talebinde bulunduğu, Bu yönde alınan bilgilere rağmen, taraflardan birinin desteklenmemesi halinde birleşmenin gerçekleşmeyeceği” belirtilmiştir.
Ayrıca Partilerin son 10 yılda yapılan seçimlerde aldıkları sonuçların ayrıntıları ile incelendiği, DYP, ANAP ve MHP’nin parti yönetiminde görev alan kadroları ve İl Başkanı seviyesine kadar tespit edildiği, Partide söz sahibi kişilerin biyografik istihbaratlarının yapıldığı belirtilmiştir.
Devam eden slaytlarda ANAP Genel Başkanı Ali Talip ÖZDEMİR ve ANAP’lı Nesrin NAS hakkında yapılan biyografik istihbarat çalışmalarından bahsedildiği, sonuç bölümünde ise ANAP ve DYP Genel Başkanlarının biyografik istihbaratlarına göre durumları değerlendirildiğinde, DYP Genel Başkanının daha güvenilir olduğu, bu nedenle M. AĞAR’ın desteklenmesi gerektiği, Mahalli Genel Seçimlerden önce DYP ve ANAP’ın DYP çatısı altında birleşmeleri, birleşme kısa vadede mümkün olmaz ise Mahalli Genel Seçime ittifak ile girilmesinin sağlanması gerektiği, ayrıca kısa vadede, sayıları 55’i bulan DYP kökenli AKP milletvekillerinden mümkün olduğu kadar çoğunun Mahalli Genel Seçimden önce DYP’ye transfer edilmesi, bu sayede DYP’nin mecliste grup kurmasının sağlanması gerektiği belirtilmiştir.
 
Ayrıca Partilerin son 10 yılda yapılan seçimlerde aldıkları sonuçların ayrıntıları ile incelendiği, DYP, ANAP ve MHP’nin parti yönetiminde görev alan kadroları ve İl Başkanı seviyesine kadar tespit edildiği, Partide söz sahibi kişilerin biyografik istihbaratlarının yapıldığı belirtilmiştir.
Ayrıca İstanbul’da Ali Müfit GÜRTUNA’nın DYP’ye angaje edilmesi, Ankara’da İ.Melih GÖKÇEK ile R.T. ERDOĞAN arasındaki güvensizlik ortamından istifade edilerek, İ.Melih. GÖKÇEK’in saf dışı edilmesi ve Turgut ALTINOK’un DYP’ye angaje edilmesi, Diğer illerde de aday şahsiyeti bazında benzer çalışmaların yapılması gerektiği,
R.T. ERDOĞAN ve hükumetinin laiklik ve dinsel temelli argümanlar yerine; Kamu Yönetimi Yasa Tasarısının ulusal birliğimizi ve üniter yapımızı tehdit eden durumu, Irak, Kıbrıs, Yunanistan ve Ermenistan politikalarındaki gayri milli yaklaşımlar, Uzan grubuna yönelik tutumdaki sapmalar, Etnik köken ayrımcılığı yapması ve gayri ahlaki tutum ve davranışları kullanılarak kamuoyunda küçük düşürülmesinin önem arz ettiği belirtilmiştir.
 
Devam eden slaytlarda ANAP Genel Başkanı Ali Talip ÖZDEMİR ve ANAP’lı Nesrin NAS hakkında yapılan biyografik istihbarat çalışmalarından bahsedildiği, sonuç bölümünde ise ANAP ve DYP Genel Başkanlarının biyografik istihbaratlarına göre durumları değerlendirildiğinde, DYP Genel Başkanının daha güvenilir olduğu, bu nedenle M. AĞAR’ın desteklenmesi gerektiği, Mahalli Genel Seçimlerden önce DYP ve ANAP’ın DYP çatısı altında birleşmeleri, birleşme kısa vadede mümkün olmaz ise Mahalli Genel Seçime ittifak ile girilmesinin sağlanması gerektiği, ayrıca kısa vadede, sayıları 55’i bulan DYP kökenli AKP milletvekillerinden mümkün olduğu kadar çoğunun Mahalli Genel Seçimden önce DYP’ye transfer edilmesi, bu sayede DYP’nin mecliste grup kurmasının sağlanması gerektiği belirtilmiştir.
Vakit gazetesinin saldırılarına karşı alınacak tedbirlerin ise legal ve illegal faaliyetler olmak üzere 2 ayrı başlık altında belirtildiği,
Legal faaliyetler başlığı altında, Gazetenin MİT ve İngiliz istihbaratı tarafından kullanıldığı yönünde teyide muhtaç bilgilerin alındığı, bu nedenle gazete yönetiminin ve yazarlarının arkasında kimler olduğunun tespit edilmesi gerektiği, bu çerçevede Bunların özel yaşamları ve aile ilişkilerinin teknik takibe alınması gerektiği, ayrıca devlet kuruluşları, kamu yöneticileri ve siyasetçiler ile ilişkilerinin tespit edilerek deşifre edilmesi gerektiği, her gün Adli Müşavirlikçe gazete taranarak suç unsuru tespit edilen haber ve yorumların İsth. Ynt. Ş. Md.lüğüne bildirilmesi, tespit edilen suç unsurları doğrultusunda ilgili kişi, kurum ve STK’larının, duruma göre açık veya kapalı olarak uyarılması ve dava açmalarına öncülük edilmesi gerektiği, bu şekilde organize edilen yoğun davalarla gazetenin çalışamaz hale getirilmesi gerektiği, gazetenin, Remix projesi de dahil olmak üzere Mali ve Teknik D. Bşk.lığının imkan ve kabiliyetleri kullanılarak çok yönlü takibe alınması, vergi, mali durum, ahlaki durum ve diğer ticari faaliyet ve ilişkilerinin de takibe alınarak, işlem yapılması ve elde edilen bilgilerin kamuoyuna sızdırılması gerektiği, ayrıca gazetenin ilgi ve iltisaklarına ilişkin elde edilecek bilgiler bir gazete de yayınlanarak, iki gazete arasında yaratılacak polemikten istifade edilmesi gerektiği, www.vatansever.com sitesi hizmete açıldıktan sonra bu siteden gazetenin deşifre edilmesinin uygun olduğu anlaşılmıştır.
 
Ayrıca İstanbul’da Ali Müfit GÜRTUNA’nın DYP’ye angaje edilmesi, Ankara’da İ.Melih GÖKÇEK ile R.T. ERDOĞAN arasındaki güvensizlik ortamından istifade edilerek, İ.Melih. GÖKÇEK’in saf dışı edilmesi ve Turgut ALTINOK’un DYP’ye angaje edilmesi, Diğer illerde de aday şahsiyeti bazında benzer çalışmaların yapılması gerektiği,
İllegal faaliyetler başlığı altında ise, Gazete dağıtım sistemi ve dağıtım şirketi takibe alınarak, dağıtım araçlarına yönelik eylem yapılması, gazetenin baskıya girdiği akşam saatlerinde, gazete binasının elektrik, gaz, yangın güvenliği gibi alanlarına yönelik saldırı ve sabotajlarda bulunulması, ayrıca adam kaçırma, tehdit, darp gibi yollara başvurulması yöntemlerinin, uygulanabilir ve etkin hareket tarzları olarak değerlendirildiği belirtilmiştir.
 
R.T. ERDOĞAN ve hükumetinin laiklik ve dinsel temelli argümanlar yerine; Kamu Yönetimi Yasa Tasarısının ulusal birliğimizi ve üniter yapımızı tehdit eden durumu, Irak, Kıbrıs, Yunanistan ve Ermenistan politikalarındaki gayri milli yaklaşımlar, Uzan grubuna yönelik tutumdaki sapmalar, Etnik köken ayrımcılığı yapması ve gayri ahlaki tutum ve davranışları kullanılarak kamuoyunda küçük düşürülmesinin önem arz ettiği belirtilmiştir.
Doğu ve Güneydoğudaki vatandaşlarımıza yönelik faaliyetlerinde legal faaliyetler ve illegal faaliyetler olmak üzere iki ayrı başlık altında belirtildiği,
 
Legal Faaliyetler başlığı altında, Terör Örgütleri ve yabancı istihbarat örgütlerinin siyasallaşma olarak adlandırılan kürtçülük ve bölücülük faaliyetlerine karşı, doğu illerinde yaşayan ulusal birlikten yana, orta sınıf zenginler ve ileri gelenler teşvik edilerek, her il ve hatta ilçede Ulusal Birlik Dernekleri kurulması gerektiği, bu örgütlenmeyi Cumhuriyet çalışma grubunun yönlendirmesi, J. Blg. ve İl J. komutanlarının desteği ile bölgede yaşayan emekli askeri personelden istifade edilerek gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Vakit gazetesinin saldırılarına karşı alınacak tedbirlerin ise legal ve illegal faaliyetler olmak üzere 2 ayrı başlık altında belirtildiği,
Ayrıca belirli sayıya ulaşan mahalli derneklerin ulusal ölçekte birleştirilmesi, halkın makul taleplerini bu dernekler vasıtasıyla dile getirmek ve bu taleplerin takipçisi olunarak gereğini yerine getirmek suretiyle etkin ve ağırlığı olan sivil toplum kuruluşları haline getirilmelerinin sağlanması gerektiği belirtilmiştir.
 
İllegal faaliyetler başlığı altında ise, Kürtçülük faaliyetlerinin legal alandaki elebaşılarına ve devlet yanlısı kesime terörist tehdidi yöneltenlere karşı, aynı yöntemlerle mukabele edilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Legal faaliyetler başlığı altında, Gazetenin MİT ve İngiliz istihbaratı tarafından kullanıldığı yönünde teyide muhtaç bilgilerin alındığı, bu nedenle gazete yönetiminin ve yazarlarının arkasında kimler olduğunun tespit edilmesi gerektiği, bu çerçevede Bunların özel yaşamları ve aile ilişkilerinin teknik takibe alınması gerektiği, ayrıca devlet kuruluşları, kamu yöneticileri ve siyasetçiler ile ilişkilerinin tespit edilerek deşifre edilmesi gerektiği, her gün Adli Müşavirlikçe gazete taranarak suç unsuru tespit edilen haber ve yorumların İsth. Ynt. Ş. Md.lüğüne bildirilmesi, tespit edilen suç unsurları doğrultusunda ilgili kişi, kurum ve STK’larının, duruma göre açık veya kapalı olarak uyarılması ve dava açmalarına öncülük edilmesi gerektiği, bu şekilde organize edilen yoğun davalarla gazetenin çalışamaz hale getirilmesi gerektiği, gazetenin, Remix projesi de dahil olmak üzere Mali ve Teknik D. Bşk.lığının imkan ve kabiliyetleri kullanılarak çok yönlü takibe alınması, vergi, mali durum, ahlaki durum ve diğer ticari faaliyet ve ilişkilerinin de takibe alınarak, işlem yapılması ve elde edilen bilgilerin kamuoyuna sızdırılması gerektiği, ayrıca gazetenin ilgi ve iltisaklarına ilişkin elde edilecek bilgiler bir gazete de yayınlanarak, iki gazete arasında yaratılacak polemikten istifade edilmesi gerektiği, www.vatansever.com sitesi hizmete açıldıktan sonra bu siteden gazetenin deşifre edilmesinin uygun olduğu anlaşılmıştır.
 
İllegal faaliyetler başlığı altında ise, Gazete dağıtım sistemi ve dağıtım şirketi takibe alınarak, dağıtım araçlarına yönelik eylem yapılması, gazetenin baskıya girdiği akşam saatlerinde, gazete binasının elektrik, gaz, yangın güvenliği gibi alanlarına yönelik saldırı ve sabotajlarda bulunulması, ayrıca adam kaçırma, tehdit, darp gibi yollara başvurulması yöntemlerinin, uygulanabilir ve etkin hareket tarzları olarak değerlendirildiği belirtilmiştir.
 
Doğu ve Güneydoğudaki vatandaşlarımıza yönelik faaliyetlerinde legal faaliyetler ve illegal faaliyetler olmak üzere iki ayrı başlık altında belirtildiği,
 
Legal Faaliyetler başlığı altında, Terör Örgütleri ve yabancı istihbarat örgütlerinin siyasallaşma olarak adlandırılan kürtçülük ve bölücülük faaliyetlerine karşı, doğu illerinde yaşayan ulusal birlikten yana, orta sınıf zenginler ve ileri gelenler teşvik edilerek, her il ve hatta ilçede Ulusal Birlik Dernekleri kurulması gerektiği, bu örgütlenmeyi Cumhuriyet çalışma grubunun yönlendirmesi, J. Blg. ve İl J. komutanlarının desteği ile bölgede yaşayan emekli askeri personelden istifade edilerek gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.
 
Ayrıca belirli sayıya ulaşan mahalli derneklerin ulusal ölçekte birleştirilmesi, halkın makul taleplerini bu dernekler vasıtasıyla dile getirmek ve bu taleplerin takipçisi olunarak gereğini yerine getirmek suretiyle etkin ve ağırlığı olan sivil toplum kuruluşları haline getirilmelerinin sağlanması gerektiği belirtilmiştir.
 
İllegal faaliyetler başlığı altında ise, Kürtçülük faaliyetlerinin legal alandaki elebaşılarına ve devlet yanlısı kesime terörist tehdidi yöneltenlere karşı, aynı yöntemlerle mukabele edilmesi gerektiği belirtilmiştir.
 
;CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU DEVRE RAPORU–7 (2003)
 
Cumhuriyet Çalışma Grubu (2003) tarihli devre raporunda, Seçim öncesi TBMM’nin şekillendirilmesi ve İskan Sorunu konularının anlatıldığı görülmüştür.
 
Seçim öncesi TBMM’nin şekillendirilmesi başlığı altında; Mahalli Genel Seçimlere kadar merkez sağda alternatif bir partinin yaratılamaması halinde AKP’nin seçimden güçlenerek çıkacağı, mevcut tehdidin daha da büyüyeceği, DYP ve ANAP arasında gayri resmi birleşme taleplerinin olduğu, ancak taraflardan birinin desteklenmemesi halinde birleşmenin gerçekleşemeyeceği, şeklinde değerlendirmeler yapılmıştır.
 
Ayrıca AKP’nin kopmalarla parçalanması gerektiği, AKP bünyesinde daha önceden başka siyasi partiler içerisinde yer almış birçok milletvekilin bulunduğu, bu milletvekillerinin bir kısmının AKP yönetiminden ve mevcut durumdan rahatsız olduğu, bir kısmının da kriz durumunda partiden kopabileceği, bu amaca yönelik krizin suni bir gerilimle kontrollü bir şekilde tırmandırılabileceği belirtilmiştir.
Cumhuriyet Çalışma Grubu (2003) tarihli devre raporunda, Seçim öncesi TBMM’nin şekillendirilmesi ve İskan Sorunu konularının anlatıldığı görülmüştür.
 
Bu krizin; TSK öncülüğünde AKP’nin tabanını da rahatsız eden uygulamalarından istifade edilerek yaratılabileceği ifade edilmiştir. Gerilim konusu yapılacak argümanların ise, laiklik ve dinsel temelli argümanlar yerine; Kamu Yönetimi Yasa Tasarısı, Irak, Kıbrıs, Yunanistan ve Ermenistan politikalarındaki gayri milli yaklaşımlar ve Uzan grubuna yönelik tutumdaki sapmaların kullanılmasının daha etkili olacağı belirtilmiştir.
Seçim öncesi TBMM’nin şekillendirilmesi başlığı altında; Mahalli Genel Seçimlere kadar merkez sağda alternatif bir partinin yaratılamaması halinde AKP’nin seçimden güçlenerek çıkacağı, mevcut tehdidin daha da büyüyeceği, DYP ve ANAP arasında gayri resmi birleşme taleplerinin olduğu, ancak taraflardan birinin desteklenmemesi halinde birleşmenin gerçekleşemeyeceği, şeklinde değerlendirmeler yapılmıştır.
Ayrıca AKP’nin kopmalarla parçalanması gerektiği, AKP bünyesinde daha önceden başka siyasi partiler içerisinde yer almış birçok milletvekilin bulunduğu, bu milletvekillerinin bir kısmının AKP yönetiminden ve mevcut durumdan rahatsız olduğu, bir kısmının da kriz durumunda partiden kopabileceği, bu amaca yönelik krizin suni bir gerilimle kontrollü bir şekilde tırmandırılabileceği belirtilmiştir.
Bu krizin; TSK öncülüğünde AKP’nin tabanını da rahatsız eden uygulamalarından istifade edilerek yaratılabileceği ifade edilmiştir. Gerilim konusu yapılacak argümanların ise, laiklik ve dinsel temelli argümanlar yerine; Kamu Yönetimi Yasa Tasarısı, Irak, Kıbrıs, Yunanistan ve Ermenistan politikalarındaki gayri milli yaklaşımlar ve Uzan grubuna yönelik tutumdaki sapmaların kullanılmasının daha etkili olacağı belirtilmiştir.
İskan çalışması başlığı altında da, Cumhuriyet Çalışma Grubunun faaliyetlerini sürdüreceği yerle ilgili planlar ve krokiler olduğu görülmüştür.
 
İskan çalışması başlığı altında da, Cumhuriyet Çalışma Grubunun faaliyetlerini sürdüreceği yerle ilgili planlar ve krokiler olduğu görülmüştür.
CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU AYLIK DEVRE RAPORU
 
;CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU AYLIK DEVRE RAPORU
(19 OCAK 2004)
 
19 Ocak 2004 tarihli Cumhuriyet Çalışma Grubu devre raporunda, Planlı Faaliyetler, Av. O. PEKMEZCİ’nin AİHM’de açtığı dava, Hükümetin Acil Eylem Planının Değerlendirmesi, Cumhuriyet Platformu Çalışmaları, İnsanca Yaşam Projesi’nin Arka Planı, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının Arka Planı, Muhafazakarlık Demokrasi Sempozyumunun Arka Planı, İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatının Durumu, Özel İstihbarat Arşivi konularının anlatıldığı görülmüştür.
 
 
Cumhuriyet çalışma grubu planlı faaliyetleri çerçevesinde; Afiş Çalışmaları kapsamında; İlköğretim çağındaki öğrencilere dağıtılmak üzere 60.000 adet Atatürk Fotoğrafları, Atatürk’ ün Gençliğe Hitabesi, Atatürk’ ün izcisi kimdir, 2004 yılı takvimi, haftalık ders programı çizelgesi ve öğrenci ders çizelgesinin basım faaliyetlerinin devam ettiği ve özel dağıtım planı ile İl J. K.lıklarına gönderilmesinin planlandığı belirtilmiştir.
 
Basınla İrtibat ve Bilgilendirme Çalışmaları kapsamında; Pergel Kanunu olarak da adlandırılan Belediye Mevzuatına yönelik basın bilgilendirme metninin 461 köşe yazarına gönderildiği belirtilmiştir.
 
 
100.000 Mektup Çalışması kapsamında; Kamu Yönetimi Temel Kanunu, Belediye Mevzuatında yapılamasına çalışılan değişiklikler ve iktidarın diğer icraatlarına ilişkin, Mehmet Şener ERUYGUR tarafından Emekli Jandarma Genel Komutanlarına hitaben yazılan mektupların özel kuryelerle gönderildiği belirtilmiştir.
 
Ayrıca Kamu Yönetimi Temel Kanunu, Belediye mevzuatında yapılmasına çalışılan değişikler, Jandarma’nın pasifize edilmek istenmesi ve üniter devlet yapısına zarar verecek girişimlere karşı AKP ve CHP milletvekillerine yönelik hazırlanan mektupların, milletvekillerinin e-posta adreslerine iki grup halinde 12 farklı internet cafeden gönderildiği belirtilmektedir.
Cumhuriyet çalışma grubu planlı faaliyetleri çerçevesinde; Afiş Çalışmaları kapsamında; İlköğretim çağındaki öğrencilere dağıtılmak üzere 60.000 adet Atatürk Fotoğrafları, Atatürk’ ün Gençliğe Hitabesi, Atatürk’ ün izcisi kimdir, 2004 yılı takvimi, haftalık ders programı çizelgesi ve öğrenci ders çizelgesinin basım faaliyetlerinin devam ettiği ve özel dağıtım planı ile İl J. K.lıklarına gönderilmesinin planlandığı belirtilmiştir.
 
Ayrıca 23 Aralık 2003 tarihli Tercüman Gazetesinde Gülay GÖKTÜRK’ün köşesinde çıktığı belirtilen ve bazı EGM mensuplarının yönlendirmesiyle kaleme alındığını değerlendirdikleri “Bizim Endişelerimiz” başlıklı makale ile ilgili olarak iki farklı şekilde yazılmış e-postanın Gülay GÖKTÜRK’ün e-posta adresine gönderildiği belirtilmiştir.
Basınla İrtibat ve Bilgilendirme Çalışmaları kapsamında; Pergel Kanunu olarak da adlandırılan Belediye Mevzuatına yönelik basın bilgilendirme metninin 461 köşe yazarına gönderildiği belirtilmiştir.
 
Ayrıca AKP Adıyaman milletvekili Hüsrev KUTLU’nun TBMM’deki Atatürk’ün Mareşal üniformalı resmine ve TBMM Muhafız Taburu’na yönelik sözlerine karşı kaleme alınan üç farklı e-postanın, CHP milletvekillerine, köşe yazarlarına ve Hüsrev KUTLU’ya gönderildiği belirtilmiştir.
100.000 Mektup Çalışması kapsamında; Kamu Yönetimi Temel Kanunu, Belediye Mevzuatında yapılamasına çalışılan değişiklikler ve iktidarın diğer icraatlarına ilişkin, Mehmet Şener ERUYGUR tarafından Emekli Jandarma Genel Komutanlarına hitaben yazılan mektupların özel kuryelerle gönderildiği belirtilmiştir.
Ayrıca Kamu Yönetimi Temel Kanunu, Belediye mevzuatında yapılmasına çalışılan değişikler, Jandarma’nın pasifize edilmek istenmesi ve üniter devlet yapısına zarar verecek girişimlere karşı AKP ve CHP milletvekillerine yönelik hazırlanan mektupların, milletvekillerinin e-posta adreslerine iki grup halinde 12 farklı internet cafeden gönderildiği belirtilmektedir.
Ayrıca 23 Aralık 2003 tarihli Tercüman Gazetesinde Gülay GÖKTÜRK’ün köşesinde çıktığı belirtilen ve bazı EGM mensuplarının yönlendirmesiyle kaleme alındığını değerlendirdikleri “Bizim Endişelerimiz” başlıklı makale ile ilgili olarak iki farklı şekilde yazılmış e-postanın Gülay GÖKTÜRK’ün e-posta adresine gönderildiği belirtilmiştir.
Ayrıca AKP Adıyaman milletvekili Hüsrev KUTLU’nun TBMM’deki Atatürk’ün Mareşal üniformalı resmine ve TBMM Muhafız Taburu’na yönelik sözlerine karşı kaleme alınan üç farklı e-postanın, CHP milletvekillerine, köşe yazarlarına ve Hüsrev KUTLU’ya gönderildiği belirtilmiştir.
İrtica İle Mücadele Semineri Çalışması kapsamında; Jandarma Bölge Komutanlıklarınca icra edilecek irtica ile mücadele seminerlerinden birincisinin 26-27 Ocak 2004 tarihleri arasında Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığında icra edileceği, diğer komutanlıklar için hazırlanan emirlerin arz aşamasında olduğu belirtilmiştir.
 
Hükümetin acil eylem planı başlığı altında; Recep Tayyip Erdoğan tarafından 16 Kasım 2002 tarihinde kamuoyuna açıklanan Acil Eylem Planı’nda 205 faaliyetin yer aldığı, bu eylem planından sadece 54’ünün tamamlandığı ve planının gerçekleşme oranının % 26 düzeyinde kaldığı, fakat hükumetin bu durumu medyaya %70 olarak yansıttığı, ayrıca gerçekleştirilen eylem planları ile ilgili değerlendirmeler yapıldığı görülmüştür.
 
Cumhuriyet platformu çalışmaları başlığı altında; Ulusal Birlik Hareketi STK Platformundan bahsedildiği ve Prof. Dr. Bülent BERKARDA imzası ile gönderilen Ulusal Birlik Hareketi’ne Davet başlıklı davetiyenin slaytlara yansıtıldığı görülmüştür. Bu davetiyede Türkiye’nin içte ve dışta yitirme noktasına geldiği ulusal hak ve değerlerine sahip çıkacak bir dayanışma ve birleşme hareketine ihtiyacı olduğu, bilinçli ve sorumlu sivil toplum kuruluşları ve yurttaşlar olarak halkımızda ulusal hedef ve güven yaratmak için toplumun ulusalcı güçlerini birleştirip eşgüdümünü sağlamak amacıyla neler yapılacağını araştırmak için geniş katılımlı bir toplantı düzenlediklerinin anlatıldığı görülmüştür.
 
Ulusal Birlik Hareketi STK Platformu başlığı altında; İstanbul’a görevlendirdikleri Özel İstihbarat Timi tarafından Taksim’deki Ulusal Birlik platformu faaliyetlerinin sürdürüldüğü dernek merkezinde Prof. Dr. Bülent BERKARDA’ nın ziyaret edildiği ve kendisine Arma Dergisinin ekleri verildiği, bu ziyaret sırasında Ulusal Birlik Hareketi Başkanı Prof. Dr. Bülent BERKARDA ile görüşme yapıldığı, bu görüşme sırasında Bülent BERKARDA’nın, “Ülke gündemi ve iktidarın icraatlarının kendileri tarafından yakından takip edildiğini, Problemin Siyasi Partiler Kanununun partileri lider diktatörlüğüne maruz bırakmasından ve Seçim Kanununun %45 oyu dışarıda bırakmasından kaynaklandığını, TSK’nin müdahalesi ile bu kanunların değiştirilip tekrar seçime gidilmesi ile bu partinin önünün kesilmenin mümkün olabileceğini,
İktidarın geliş sürecini; camiler, İmam Hatip Liseleri ve yeşil sermaye olarak tanımladığını, Ulusal Birlik hareketi ile yukarıda bir faaliyetin olduğu ancak tabana inemedikleri için çok yüzeysel kaldığı, Anadolu'ya açılmak gerektiği ve bunun için çalıştıkları, bu sayede geniş halk kitlelerine ulaşmayı hedeflediklerini, Halkın eğitimsizlikten ve bu tür oluşumlara ihtiyatla yaklaşmasından dolayı yapılan çalışmalara uzak durduğu, halkın eğitilmesi gerektiğini, CHP’nin iyi muhalefet yapamadığı, CHP’ye güveninin sarsıldığını,
AKP’nin son derece iyi örgütlenmiş bir parti olduğu, bunlarla mücadele etmek için aynı tarzda STK’ larının öncülüğünde iyi örgütlenilmesi gerektiği, Türkiye’de iktidarların sadece TSK ve üniversitelere söz geçiremediği, iktidarın yeni YÖK Yasası ile bunu yapmaya çalıştığını” belirttiği anlaşılmıştır.
Sonuç olarak ise; Ulusal Birlik Hareketinin yaygınlaşması için işbirliğinin sürdürülmesi, Cumhuriyetin kazanımlarını tehlikeye sokan icraatların ve bunlara karşı önerilerin bir basın bildirisi olarak hazırlanarak, bedeli 830 kaleminden ödenmek suretiyle, Ulusal Birlik Hareketi ve Cumhuriyet Platformu imzası ile yüksek tirajlı gazetelerde yayımlanması, Ulusal Birlik hareketine destek verilmesi için Garnizon K.ları ve J.Blg.K.ları ile görüşülmesinin uygun olarak değerlendirildiği belirtilmiştir.
 
İktidarın geliş sürecini; camiler, İmam Hatip Liseleri ve yeşil sermaye olarak tanımladığını, Ulusal Birlik hareketi ile yukarıda bir faaliyetin olduğu ancak tabana inemedikleri için çok yüzeysel kaldığı, Anadolu'ya açılmak gerektiği ve bunun için çalıştıkları, bu sayede geniş halk kitlelerine ulaşmayı hedeflediklerini, Halkın eğitimsizlikten ve bu tür oluşumlara ihtiyatla yaklaşmasından dolayı yapılan çalışmalara uzak durduğu, halkın eğitilmesi gerektiğini, CHP’nin iyi muhalefet yapamadığı, CHP’ye güveninin sarsıldığını,
KAMU YÖNETİMİ REFORMU YASA TASARISININ ARKA PLANI BAŞLIĞI ALTINDA; İstanbul’a Özel İstihbarat Timi gönderildiği, bu timin memorandum ile alakalı Yeniçağ Gazetesinde makalesi yayımlanan yazar Arslan BULUT ile görüştüğü, devamında ise Kamu Yönetimi Yasa Tasarısının arka planında Memorandum, Köklere Dönüş Projesi, ADML şirketine verilen imtiyazlar ve Türk Tanıtım Konseyi faaliyetleri şeklinde faktörlerin olduğu, konunun bu faktörlerle birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir.
 
AKP’nin son derece iyi örgütlenmiş bir parti olduğu, bunlarla mücadele etmek için aynı tarzda STK’ larının öncülüğünde iyi örgütlenilmesi gerektiği, Türkiye’de iktidarların sadece TSK ve üniversitelere söz geçiremediği, iktidarın yeni YÖK Yasası ile bunu yapmaya çalıştığını” belirttiği anlaşılmıştır.
MUHAFAZAKARLIK VE DEMOKRASİ SEMPOZYUMU BAŞLIĞI ALTINDA; İstanbul iline gönderilen Özel İstihbarat timinin gizli olarak temin edilen davetiyelerle, AKP tarafından organize edilen Muhafazakarlık ve Demokrasi Sempozyumu’na istihbarat amaçlı girdiği ve konunun basına yansımayan yönleri ile ilgili bilgiler elde ettiği ve bu bilgilerin derlenmesinin tamamlandığında arz edileceği belirtilmiştir.
 
Sonuç olarak ise; Ulusal Birlik Hareketinin yaygınlaşması için işbirliğinin sürdürülmesi, Cumhuriyetin kazanımlarını tehlikeye sokan icraatların ve bunlara karşı önerilerin bir basın bildirisi olarak hazırlanarak, bedeli 830 kaleminden ödenmek suretiyle, Ulusal Birlik Hareketi ve Cumhuriyet Platformu imzası ile yüksek tirajlı gazetelerde yayımlanması, Ulusal Birlik hareketine destek verilmesi için Garnizon K.ları ve J.Blg.K.ları ile görüşülmesinin uygun olarak değerlendirildiği belirtilmiştir.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATININ DURUMU BAŞLIĞI ALTINDA; Öncelikle Emniyet Genel Müdürlüğü’nün görüş ve çalışmalarının İçişleri Bakanlığı’nda etkili olduğu, İçişleri Bakanlığı merkezinde çalışan çok sayıda Emniyet mensubunun her seviyedeki siyasilerle ve üst düzey bürokratlar nezdinde yoğun lobicilik faaliyetlerinin bulunduğu, bu ilişkilerini kullanarak tek kolluk yapılanmasına gidilmesi hususunda yoğun bir çalışma içerisinde oldukları anlatılmıştır.
 
KAMU YÖNETİMİ REFORMU YASA TASARISININ ARKA PLANI BAŞLIĞI ALTINDA; İstanbul’a Özel İstihbarat Timi gönderildiği, bu timin memorandum ile alakalı Yeniçağ Gazetesinde makalesi yayımlanan yazar Arslan BULUT ile görüştüğü, devamında ise Kamu Yönetimi Yasa Tasarısının arka planında Memorandum, Köklere Dönüş Projesi, ADML şirketine verilen imtiyazlar ve Türk Tanıtım Konseyi faaliyetleri şeklinde faktörlerin olduğu, konunun bu faktörlerle birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir.
 
MUHAFAZAKARLIK VE DEMOKRASİ SEMPOZYUMU BAŞLIĞI ALTINDA; İstanbul iline gönderilen Özel İstihbarat timinin gizli olarak temin edilen davetiyelerle, AKP tarafından organize edilen Muhafazakarlık ve Demokrasi Sempozyumu’na istihbarat amaçlı girdiği ve konunun basına yansımayan yönleri ile ilgili bilgiler elde ettiği ve bu bilgilerin derlenmesinin tamamlandığında arz edileceği belirtilmiştir.
 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATININ DURUMU BAŞLIĞI ALTINDA; Öncelikle Emniyet Genel Müdürlüğü’nün görüş ve çalışmalarının İçişleri Bakanlığı’nda etkili olduğu, İçişleri Bakanlığı merkezinde çalışan çok sayıda Emniyet mensubunun her seviyedeki siyasilerle ve üst düzey bürokratlar nezdinde yoğun lobicilik faaliyetlerinin bulunduğu, bu ilişkilerini kullanarak tek kolluk yapılanmasına gidilmesi hususunda yoğun bir çalışma içerisinde oldukları anlatılmıştır.
 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI DEĞERLENDİRME VE TEKLİFLER BAŞLIĞI ALTINDA, İçişleri bakanlığında General ve albay rütbelerinde yeteri kadar Jandarma personeli görevlendirilerek etkinliğin artırılması gerektiği belirtilmiştir.
ÖZEL İSTİHBARAT ARŞİVİ BAŞLIĞI ALTINDA; Özel istihbarat arşivi için ihtiyaç duyulan, 1 Adet Sunucu(Server), 4 Adet Bilgisayar, 1 Adet UPS’in tedariki için onay aldığı ve bu konudaki çalışmalarını devam ettiği anlatılmaktadır.
 
;CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU AYLIK DEVRE RAPORU
(28 OCAK 2004)
 
AFİŞ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA; 2 grup afiş çalışması yapıldığı, 1.grup afiş çalışmasında Cumhuriyet ve şeriat yönetiminin; kadın hakları ve eğitim alanında, 2.grup çalışmada ise birliklerden alınan görüş ve öneriler doğrultusunda kıyafet, yaşam, adalet ve eğitim alanlarında yorumsuz olarak işlendiği ve hazırlanan bu afişlerin resimlerinin slaytlara yansıtıldığı görülmüştür. Yine bu çalışma kapsamında İlköğretim çağındaki öğrencilere dağıtılmak üzere 60.000 adet Atatürk Fotoğrafları, Atatürk’ ün Gençliğe Hitabesi, Atatürk’ ün izcisi kimdir, 2004 yılı takvimi, Haftalık ders programı çizelgesi, öğrenci ders çizelgelerinin basımının tamamlandığı ve Jandarma Komutanlıklarına gönderilmesinin planlandığı görülmüştür.
 
BASINLA İRTİBAT VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA; Pergel Kanunu olarak da adlandırılan Belediye Mevzuatında yapılmak istenen değişikliklerin arka planına yönelik basın bilgilendirme metninin 461 köşe yazarının e-posta adresine Cumhuriyet Platformu imzası ile gönderildiği belirtilmektedir.
 
100.000 MEKTUP ÇALIŞMASI KAPSAMINDA; Kamu Yönetimi Temel Kanunu ve Belediye mevzuatında yapılmasına çalışılan değişiklikler ve iktidarın diğer icraatlarına ilişkin Jandarma Genel Komutanı tarafından Emekli Jandarma Genel Komutanlarına hitaben yazılan mektupların özel kurye ile kendilerine ulaştırıldığını anlatıldığı görülmüştür.
 
Tercüman gazetesinde Nuh GÖNÜLTAŞ ve Gülay GÖKTÜRK’ün EGM merkezli olduğunu değerlendirdikleri cunta.org adlı siteden aldıkları bilgilerle yazdıkları ifade edilen “Hani Jandarmanın Alayları Dağ Başıydı” , “Jitem Kimliği ile Yüzde 9’luk demokrasi”, “Bizim Endişelerimiz” başlıklı makalelerine cevap olarak yazılan mektupların bu şahısların e-posta adreslerine gönderildiği ve bu şahısların yazmış oldukları köşe yazılarının fotoğraflarının slaytlara yansıtıldığı görülmüştür.
 
Kamu Yönetimi Temel Kanunu ve Belediye mevzuatında yapılmasına çalışılan değişiklerle Jandarma’nın pasifize edilmek istenmesine ve Cumhuriyet kazanımlarına zarar verecek diğer girişimlere karşı üniversiteleri birlikte hareket etmeye davet eden (2) farklı mahiyette mektup hazırlanması çalışmalarının devam ettiği, bahse konu mektupların güvenilir 6 rektöre Jandarma Genel Komutanı’nın imzası ile diğer rektörlere de Cumhuriyet Platformu imzası ile gönderilmesinin planlandığı anlatılmıştır.
 
Yine,Şüpheli Mehmet Şener ERUYGUR dan elde edilen ve 23 kasım 2003 tarihinde oluşturulduğu ve bir Rektöre gönderildiği anlaşılan mektup başlıklı yazı da,
 
Sayın ………
Sayın ………
Yıkıcı, bölücü ve İrticai odakların Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter ve laik yapısını aşındırmak ve koşulları şekillendirdikten sonra da değiştirmek maksadına yönelik olarak uyguladıkları hareket tarzlarını zat-ı alinizinde tüm Atatürkçü aydınlar gibi dikkatle ve endişe ile izlediğini biliyorum.
 
Bu çevreler devletin belirli makam ve mevkilerine ulaşan yandaşlarının da desteği ile Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter ve laik yapısını aşındırma aşamasına yönelik adımları birer birer atmakta, her geçen gün devletin kurumlarında kadrolaşma, bazı kurumlar arasına nifak sokma, rejimin temel değerlerine karşı mevzuat düzenlemeleri yapma, gayri milli dış politikalarla ulusal gücümüzü zaafa uğratma şeklinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Yıkıcı, bölücü ve İrticai odakların Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter ve laik yapısını aşındırmak ve koşulları şekillendirdikten sonra da değiştirmek maksadına yönelik olarak uyguladıkları hareket tarzlarını zat-ı alinizinde tüm Atatürkçü aydınlar gibi dikkatle ve endişe ile izlediğini biliyorum.
Çok yönlü, ancak tek amaçlı olarak yürütülen bu faaliyetleri; Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı, Belediye mevzuatına yönelik düzenlemeler, YÖK Kanunu Değişiklik Tasarısı, Kur’an Kursları Yönetmeliği, TÜBİTAK Kanunu, medyada tek sesliliğe yönelik faaliyetler , Kıbrıs, Yunanistan, Irak ve Ermenistan politikalarında gayri milli sapmalar olarak özetlemek mümkündür.
 
Bu faaliyetlerin arka planında tasarlanan konular hakkındaki bazı görüşlerimi sizinle paylaşmak arzusundayım.
Bu çevreler devletin belirli makam ve mevkilerine ulaşan yandaşlarının da desteği ile Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter ve laik yapısını aşındırma aşamasına yönelik adımları birer birer atmakta, her geçen gün devletin kurumlarında kadrolaşma, bazı kurumlar arasına nifak sokma, rejimin temel değerlerine karşı mevzuat düzenlemeleri yapma, gayri milli dış politikalarla ulusal gücümüzü zaafa uğratma şeklinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bu faaliyetlerin ortak özelliğinin toplumun değişik katmanlarında tartışılmadan oluşturulması ve ortaya atılmasını müteakip, alınan reaksiyon düzeyi değerlendirilerek, düşük seviyede ise söz konusu faaliyetin sürdürülmesi, yüksek seviyede ise kenara çekilip mağdur ve mazlum görünerek tabana mesaj verilmesi şeklinde olduğu gözlenmektedir.
 
Örneğin Kur’an Kursları Yönetmeliği, aniden ortaya atılmış, tepkiler üzerine dondurulmuş, keza Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı tepkiler üzerine beklemeye alınmıştır.
Çok yönlü, ancak tek amaçlı olarak yürütülen bu faaliyetleri; Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı, Belediye mevzuatına yönelik düzenlemeler, YÖK Kanunu Değişiklik Tasarısı, Kur’an Kursları Yönetmeliği, TÜBİTAK Kanunu, medyada tek sesliliğe yönelik faaliyetler , Kıbrıs, Yunanistan, Irak ve Ermenistan politikalarında gayri milli sapmalar olarak özetlemek mümkündür.
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının arka planında, devletin üniter yapısını zedelemek, devleti küçülterek, şirket yönetimi ile özdeş hale getirmek, gücünü ve saygınlığını yitiren devlet yönetimi karşısında güçlü yerel otoriteler yaratmak suretiyle rejimi yıkmak düşüncesinin olduğu değerlendirilmektedir. Bu tasarının bazı dış güçler ve hatta gizli servisler tarafından planlanıp dikte ettirildiği şeklinde bilgiler de basına yansımıştır.
 
SSCB’nin dağılması sürecinde yerel yönetimlerin, merkezin zayıflatılmasına karşın güçlendirilmesi ve merkezin önüne geçen yerelin yükselişi karşısında birliğin dayanamadığı, Türkiye’de de benzer bir anlayışla hareket ederek üniter yapının bozulmasının planlandığı şeklinde yorumlar yapılmaktadır.
Bu faaliyetlerin arka planında tasarlanan konular hakkındaki bazı görüşlerimi sizinle paylaşmak arzusundayım.
Türkiye’de yaratılmaya çalışılan etnisite sorununun, üniter yapının dağılması ile birlikte mütalaa edildiğinde ne gibi felaketlere neden olabileceği takdirlerinize maruzdur.
 
Özellikle savunma, güvenlik, yargı, mülki idare ve eğitimin mutlak surette ulusal ve üniter olarak kalması gerektiği değerlendirilmektedir.
Bu faaliyetlerin ortak özelliğinin toplumun değişik katmanlarında tartışılmadan oluşturulması ve ortaya atılmasını müteakip, alınan reaksiyon düzeyi değerlendirilerek, düşük seviyede ise söz konusu faaliyetin sürdürülmesi, yüksek seviyede ise kenara çekilip mağdur ve mazlum görünerek tabana mesaj verilmesi şeklinde olduğu gözlenmektedir.
 
Örneğin Kur’an Kursları Yönetmeliği, aniden ortaya atılmış, tepkiler üzerine dondurulmuş, keza Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı tepkiler üzerine beklemeye alınmıştır.
 
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının arka planında, devletin üniter yapısını zedelemek, devleti küçülterek, şirket yönetimi ile özdeş hale getirmek, gücünü ve saygınlığını yitiren devlet yönetimi karşısında güçlü yerel otoriteler yaratmak suretiyle rejimi yıkmak düşüncesinin olduğu değerlendirilmektedir. Bu tasarının bazı dış güçler ve hatta gizli servisler tarafından planlanıp dikte ettirildiği şeklinde bilgiler de basına yansımıştır.
 
SSCB’nin dağılması sürecinde yerel yönetimlerin, merkezin zayıflatılmasına karşın güçlendirilmesi ve merkezin önüne geçen yerelin yükselişi karşısında birliğin dayanamadığı, Türkiye’de de benzer bir anlayışla hareket ederek üniter yapının bozulmasının planlandığı şeklinde yorumlar yapılmaktadır.
 
Türkiye’de yaratılmaya çalışılan etnisite sorununun, üniter yapının dağılması ile birlikte mütalaa edildiğinde ne gibi felaketlere neden olabileceği takdirlerinize maruzdur.
 
Özellikle savunma, güvenlik, yargı, mülki idare ve eğitimin mutlak surette ulusal ve üniter olarak kalması gerektiği değerlendirilmektedir.
Belediyelerle ilgili düzenlemelerin arka planında; seçim sonuçlarını etkilemek ve Jandarmanın irticai odaklarla mücadele etkinliğini azaltmak olduğu değerlendirilmektedir. Büyükşehir Belediye sınırlarının genişletilmesi, bazı belediyelerin kaldırılması ve Denizli İlindeki mücavir belde belediyelerin kaldırılarak Büyükşehir Belediyesine katılması şeklindeki bu düzenlemeleri, diğer il ve ilçe belediyelerine yönelik düzenlemelerin izleyeceği yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bu gayretlerin kısa vadeli amacı yaklaşan mahalli idareler genel seçiminde varoşların oyunu almak olarak değerlendirilmektedir. Bu yaklaşım geçmiş iktidarların yeni il ve ilçeler oluşturmak suretiyle yaptıkları popülizmin bir benzeridir ve sonuç da getirebilir.
 
Ancak asıl üzerinde durulması gereken arka plandaki iki konuya dikkat çekmek istiyorum. Bunlardan birincisi olarak bu tasarılar, Kamu Yönetimi Temel Kanununun arka planında belirtilen hususlarla birlikte değerlendirildiğinde, bu tasarıların, yerel yönetimi mülki idarenin önüne geçirmek suretiyle üniter yapıyı bozmaya yönelik girişimin alt yapısını oluşturmak amacına yönelik olduğu görülecektir. Zira bu yapılanma ile pasifize edilen mülki idare yapısının etkinliği azalacak ve bunları Valinin seçimle getirilmesi gibi çalışmalar izleyebilecektir.
 
Arka plandaki amaçlardan İkincisi ise; Jandarmanın pasifize edilmesi suretiyle, cumhuriyet tarihiyle özdeş olan irticaya karşı mücadelesine sekte vurulmak istenmektedir. Zira sadece mevcut tasarılarla; İstanbul ve Kocaeli’nin tamamen polise devrinin yanı sıra, 250 İlçe J.K.lığı ile 850 J.Krk.K.lığının kapatılması, Jandarma bölgesindeki 27 milyon nüfustan 10 milyonunun polise devrinin önü açılmaktadır.
Arka plandaki amaçlardan İkincisi ise; Jandarmanın pasifize edilmesi suretiyle, cumhuriyet tarihiyle özdeş olan irticaya karşı mücadelesine sekte vurulmak istenmektedir. Zira sadece mevcut tasarılarla; İstanbul ve Kocaeli’nin tamamen polise devrinin yanı sıra, 250 İlçe J.K.lığı ile 850 J.Krk.K.lığının kapatılması, Jandarma bölgesindeki 27 milyon nüfustan 10 milyonunun polise devrinin önü açılmaktadır.
Diğer il ve ilçe belediyelerine yönelik tasavvurların da gerçekleşmesi halinde, Jandarma sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki dağ köylerinin güvenliği ile sınırlandırılmış olacaktır.
 
Jandarmaya yönelik bu girişimler bununla da sınırlı kalmamakta, bu girişimlerin bazı kurum ve kuruluşlardaki üst düzey kamu personeli tarafından geniş ölçüde desteklendiği, ideolojik arka planı problemli olan bazı emniyet mensuplarının da, Jandarma ile Polis arasına nifak sokma gayretlerine alet oldukları değerlendirilmektedir.
Jandarmaya yönelik bu girişimler bununla da sınırlı kalmamakta, bu girişimlerin bazı kurum ve kuruluşlardaki üst düzey kamu personeli tarafından geniş ölçüde desteklendiği, ideolojik arka planı problemli olan bazı emniyet mensuplarının da, Jandarma ile Polis arasına nifak sokma gayretlerine alet oldukları değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda, Polis Dergisinin 36ncı sayısında, Avrupa Ülkelerinde Jandarmanın Statüsü başlıklı bir makale yayımlanmıştır. Bu makalede; Avrupa Ülkelerindeki Jandarmalar hakkında saptırılmış bilgiler verilmekte ve nihayet, güya bu ülkelerde Jandarmanın sivilleştirilmesi anlamına gelen bir demilitarizasyon süreci varmış gibi anlatılmaktadır.
 
Bu makaleden alınan bazı saptırılmış bilgilerin; çeşitli gazetelerde ve internette; Jandarma aleyhinde yapılan haber ve yorumlarda kullanıldığı görülmektedir.
Bu kapsamda, Polis Dergisinin 36ncı sayısında, Avrupa Ülkelerinde Jandarmanın Statüsü başlıklı bir makale yayımlanmıştır. Bu makalede; Avrupa Ülkelerindeki Jandarmalar hakkında saptırılmış bilgiler verilmekte ve nihayet, güya bu ülkelerde Jandarmanın sivilleştirilmesi anlamına gelen bir demilitarizasyon süreci varmış gibi anlatılmaktadır.
Bununla birlikte; gazeteoku.net ve cunta.org adlı internet sitelerinde de Jandarma aleyhinde dezenformasyon yapılmaktadır. Bu sitelerden birincisinin, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir. Yurtdışından sahte isim ve kimlik kullanılarak alınmış olan ikincisinin tespitine yönelik faaliyetler sürdürülmekte olup, bunun da aynı kaynak yada yandaşlarınca kullanıldığı değerlendirilmektedir.
 
Ali BAYRAMOĞLU, Nuh GÖNÜLTAŞ, Gülay GÖKTÜRK ve Cüneyt ÜLSEVER gibi çeşitli gazetelerde yazan bazı köşe yazarları da anılan kaynaklardan edindikleri bilgileri yazılarına taşımakta, Jandarma aleyhinde kamuoyu oluşturmak istemektedirler.
Bu makaleden alınan bazı saptırılmış bilgilerin; çeşitli gazetelerde ve internette; Jandarma aleyhinde yapılan haber ve yorumlarda kullanıldığı görülmektedir.
Jandarmaya yönelik bu tasavvurlar mateessüf CHP ve DYP gibi partilerin programlarında da farklı mahiyette de olsa görülmektedir.
 
Türkiye’de ikili kolluk (Polis ve Jandarma) yapılanmasının bir zorunluluk olduğu ve korunması gerektiği değerlendirilmektedir. İncelendiğinde görülecektir ki; esas itibariyle Jandarma Teşkilatı bulunmayan gelişmiş ülkeler de dahi ikili kolluk (federal ve yerel) sistemi bulunmaktadır.
Bununla birlikte; gazeteoku.net ve cunta.org adlı internet sitelerinde de Jandarma aleyhinde dezenformasyon yapılmaktadır. Bu sitelerden birincisinin, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir. Yurtdışından sahte isim ve kimlik kullanılarak alınmış olan ikincisinin tespitine yönelik faaliyetler sürdürülmekte olup, bunun da aynı kaynak yada yandaşlarınca kullanıldığı değerlendirilmektedir.
Ülkemizi federalleşmeden kantonlaşmaya, hatta bölünmeye götürebilecek Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ve Belediye mevzuatına yönelik düzenlemeler gibi girişimler; sadece endişelerimizi artırmakla kalmayıp, bunlara karşı geniş kitleleri yoğun şekilde bilgilendirilmemizi ve bilinçlendirilmemizi de zorunlu kılmaktadır.
 
İrticai çevrelerin medyaya yönelik faaliyetlerinin arka planında da medyayı tek sesliliğe götürecek tarzda, medyadaki muhalif, ulusalcı ve Atatürkçü kalemleri susturmak ve medyayı kendi ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirme gayretleri bulunmaktadır. Bu kapsamda; Tuncay ÖZKAN, Hulki CEVİZOĞLU, Emin ÇÖLAŞAN, Mustafa BALBAY, Ümit ZİLELİ, Mümtaz SOYSAL, Necati DOĞRU ve Erol MANİSALI çalıştıkları medya kuruluşlarından tasfiye edilmiş veya Tv. programları yayından kaldırılmıştır.
Ali BAYRAMOĞLU, Nuh GÖNÜLTAŞ, Gülay GÖKTÜRK ve Cüneyt ÜLSEVER gibi çeşitli gazetelerde yazan bazı köşe yazarları da anılan kaynaklardan edindikleri bilgileri yazılarına taşımakta, Jandarma aleyhinde kamuoyu oluşturmak istemektedirler.
Medya kuruluşlarındaki sağduyu sahibi, laik, ulusalcı ve Atatürkçü kesimin, bireysel kaygıları bir kenara bırakıp, bu linç hareketine karşı ortak duruş sergilemeye ikna edilmeleri gerekmektedir.
 
Jandarmaya yönelik bu tasavvurlar mateessüf CHP ve DYP gibi partilerin programlarında da farklı mahiyette de olsa görülmektedir.
 
Türkiye’de ikili kolluk (Polis ve Jandarma) yapılanmasının bir zorunluluk olduğu ve korunması gerektiği değerlendirilmektedir. İncelendiğinde görülecektir ki; esas itibariyle Jandarma Teşkilatı bulunmayan gelişmiş ülkeler de dahi ikili kolluk (federal ve yerel) sistemi bulunmaktadır.
 
Ülkemizi federalleşmeden kantonlaşmaya, hatta bölünmeye götürebilecek Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ve Belediye mevzuatına yönelik düzenlemeler gibi girişimler; sadece endişelerimizi artırmakla kalmayıp, bunlara karşı geniş kitleleri yoğun şekilde bilgilendirilmemizi ve bilinçlendirilmemizi de zorunlu kılmaktadır.
İrticai çevrelerin medyaya yönelik faaliyetlerinin arka planında da medyayı tek sesliliğe götürecek tarzda, medyadaki muhalif, ulusalcı ve Atatürkçü kalemleri susturmak ve medyayı kendi ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirme gayretleri bulunmaktadır. Bu kapsamda; Tuncay ÖZKAN, Hulki CEVİZOĞLU, Emin ÇÖLAŞAN, Mustafa BALBAY, Ümit ZİLELİ, Mümtaz SOYSAL, Necati DOĞRU ve Erol MANİSALI çalıştıkları medya kuruluşlarından tasfiye edilmiş veya Tv. programları yayından kaldırılmıştır.
 
Medya kuruluşlarındaki sağduyu sahibi, laik, ulusalcı ve Atatürkçü kesimin, bireysel kaygıları bir kenara bırakıp, bu linç hareketine karşı ortak duruş sergilemeye ikna edilmeleri gerekmektedir.
 
YÖK Kanunu Tasarısının arka planında çağdaş bilime irticayı bulaştırmak olduğu malumlarıdır. Üniversitelerin mutlaka çağdaş bilimin merkezi ve lokomotifi konumunu sürdürmesi gerektiği kaçınılmazdır.
 
Bütün bu olumsuzluklara karşı üniversitelerimizle birlikte; toplumsal refleksi harekete geçirmek ve cumhuriyet kazanımlarını korumak amacıyla, etkin ve anlamlı bir işbirliği ve güç birliği içerisinde hareket edilmesi gerektiğinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum.
Tüm rektörlerimize tam bir inanç ve güven duyuyoruz ve aynı yakınlıkta bulunmak istiyorum. Henüz arzu ettiğimiz kadar sıkı ilişkiler içinde olamadığımız rektörlerimize de sizlerin aracı olmasını bekliyorum.
 
Üniversitelerimizle Silahlı Kuvvetlerimiz arasındaki uzun geçmişi olan fikri yakınlığın devam ettiğini, yukarıda sıralamaya çalıştığım düşüncelerimin üniversitelerimizce de paylaşıldığını, kamuoyunun aydınlatılması istikametinde önemli faaliyetlerin olduğunu memnuniyetle müşahede ediyorum. Nitekim Ondokuz Mayıs, İnönü ve Dokuz Eylül Üniversitelerinin senatolarında; cumhuriyetimizin laik yapısına, Atatürk’e ve Silahlı Kuvvetlerimize dil uzatanlara yönelik kınama kararları alınmasını önemli bir gelişme olarak görüyor ve bu kararların kamuoyuna daha geniş şekilde yansıtılması için Sivil Toplum Kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunuyoruz.
Üniversitelerimizle Silahlı Kuvvetlerimiz arasındaki uzun geçmişi olan fikri yakınlığın devam ettiğini, yukarıda sıralamaya çalıştığım düşüncelerimin üniversitelerimizce de paylaşıldığını, kamuoyunun aydınlatılması istikametinde önemli faaliyetlerin olduğunu memnuniyetle müşahede ediyorum. Nitekim Ondokuz Mayıs, İnönü ve Dokuz Eylül Üniversitelerinin senatolarında; cumhuriyetimizin laik yapısına, Atatürk’e ve Silahlı Kuvvetlerimize dil uzatanlara yönelik kınama kararları alınmasını önemli bir gelişme olarak görüyor ve bu kararların kamuoyuna daha geniş şekilde yansıtılması için Sivil Toplum Kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunuyoruz.
Kendi aramızda da daha yakın bir iletişim ve işbirliği platformuna ihtiyaç bulunduğunu görüyorum. Sivil Toplum Örgütlerine ve diğer kuruluşlara yönelik etkinliklerin artırılması ve bu etkinliklerle daha geniş halk kitlelerini bilgilendirme ve bilinçlendirme konusundaki ortak ihtiyaçlarımızın, yardımlaşma temelinde daha kolaylıkla karşılanabileceğini düşünüyorum.
 
Kendi aramızda da daha yakın bir iletişim ve işbirliği platformuna ihtiyaç bulunduğunu görüyorum. Sivil Toplum Örgütlerine ve diğer kuruluşlara yönelik etkinliklerin artırılması ve bu etkinliklerle daha geniş halk kitlelerini bilgilendirme ve bilinçlendirme konusundaki ortak ihtiyaçlarımızın, yardımlaşma temelinde daha kolaylıkla karşılanabileceğini düşünüyorum.
Vatanın bütünlüğü ve ulusun birlik ve beraberliği, Yüce Atatürk’ün emaneti olan laik cumhuriyetimizin korunması ve kollanmasının her zamankinden daha büyük önem arzettiği günümüzde, kamuoyunun aydınlatılmasında büyük etkisi olan üniversitelerimizce;
 
- Üniversitelerarası ortak açıklama ile rahatsızlıkların dile getirilmesi,
 
- Milletvekillerine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması,
 
- Ayrı ayrı senato kararları alınarak kamuoyuna duyurulması,
 
- Bilimsel toplantılarla toplumsal tepkinin aktif halde tutulması,
 
- Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunulması,
 
- Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasarısı, içi doldurulmaya çalışılan muhafazakar demokrasi kavramı, belediye mevzuatı gibi konularla ilgili olarak akademik birikimlerin sonucu olan, alternatif çözümler içeren bilimsel çalışmalar yapılmasında ve bilimsel karşı tezler üretilmesinde fayda mütalaa ettiğimi takdirlerinize sunmak isterim.
 
Bu vesileyle yeni yılınızı bir kez daha tebrik eder, sağlık ve esenlik dileklerimle saygı ve sevgilerimi sunarım.
Bu vesileyle yeni yılınızı bir kez daha tebrik eder, sağlık ve esenlik dileklerimle saygı ve sevgilerimi sunarım.
 
M. Şener ERUYGUR
 
Orgeneral
 
Jandarma Genel Komutanı
 
Y.Gökalp YILDIZ’ın “Güvenliğin Partileşmesi” başlıklı Jandarma lehinde gerçekleri ifade eden makalesi nedeniyle kendisine 11 ayrı kalemden teşekkür nitelikli mektupların e-posta ile gönderildiği ifade edilmiştir.
 
AKP Adıyaman milletvekili Hüsrev KUTLU’nun TBMM’deki Atatürk’ün Mareşal üniformalı resmine ve TBMM Muhafız Taburu’na yönelik sözlerine karşı kaleme alınan üç farklı e-posta nın, CHP milletvekillerine, köşe yazarlarına ve Hüsrev KUTLU’ya gönderildiği belirtilmiştir. Hüsrev KUTLU’nun bahse konu açıklamasının yer aldığı Milliyet Gazetesi kupürünün fotoğrafının slaytlara yansıtıldığı görülmüştür.
 
JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIKLARI İRTİCAİ FAALİYETLER SEMİNERİ BAŞLIĞI ALTINDA; Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı’nda icra edilmesi planlanan seminerin 26 Ocak 2004 tarihinde icra edildiği belirtilmiştir. Ayrıca bahse konu seminerin diğer J.B.Komutanlıklarında da icra edilmesi planlanmış ve buna yönelik bir takvim hazırlanmıştır. Buna göre 26 Ocak ve 25 Mayıs 2004 tarihleri arasında Erzurum, Kayseri, Tokat, Batman, Tunceli, Giresun, Adana, Diyarbakır, Ankara, İstanbul, Aydın, Konya Jandarma Bölge Komutanlıklarında bahse konu seminerin icra edilmesinin planlandığı görülmüştür.
 
ÜNİVERSİTE RADYOLARI KONUSU ALTINDA; Bu çalışma kapsamında öncelikle 19 adet Üniversite Radyosunun belirlendiği, bu radyoların 5 tanesinin internet üzerinden yayın yaptığının gösterildiği görülmüştür. Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Çalışma Grubu tarafından belirlenecek olan yayın stratejisi ve program konseptlerinin J.Bölge Komutanlarının şahsı aracılığı ile Üniversite Radyolarına ulaştırılmasıyla radyo yayınlarının yönlendirilebileceğinin değerlendirildiği görülmüştür.
;CUMHURİYET PLATFORMU ÇALIŞMALARI BAŞLIĞI ALTINDA; 19 Ocak 2004 tarihli Devre Raporunda yer alan açıklama ve değerlendirmelerinin tekrarlandığı görülmüştür.
19 Ocak tarihli devre raporunda Cumhuriyetin kazanımlarını tehlikeye sokan icraatların ve bunlara karşı önerilerin bir basın bildirisi olarak hazırlanarak, bedeli 830 kaleminden ödenmek suretiyle, Ulusal Birlik Hareketi ve Cumhuriyet Platformu imzası ile yüksek tirajlı gazetelerde yayımlanmasının gerektiği belirtilmiştir. Burada ise 830 kalemi tabirinin yerine Haber Alma Ödeneği aldığı dikkate alındığında ,Ergenekon terör örgütünün örgütsel faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu finansmanı ,devletin güvenliği için haber alma bakımından tahsis edilmiş ödenekten karşıladığı görülmüştür. Bu çerçevede Cumhuriyet Çalışma Grubunun bu konudaki çalışmalarında ihtiyaç duyduğu parayı bahse konu ödenekten karşılayacağı değerlendirilmektedir.
 
19 Ocak tarihli devre raporunda Cumhuriyetin kazanımlarını tehlikeye sokan icraatların ve bunlara karşı önerilerin bir basın bildirisi olarak hazırlanarak, bedeli 830 kaleminden ödenmek suretiyle, Ulusal Birlik Hareketi ve Cumhuriyet Platformu imzası ile yüksek tirajlı gazetelerde yayımlanmasının gerektiği belirtilmiştir. Burada ise 830 kalemi tabirinin yerine Haber Alma Ödeneği aldığı dikkate alındığında ,Ergenekon terör örgütünün örgütsel faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu finansmanı ,devletin güvenliği için haber alma bakımından tahsis edilmiş ödenekten karşıladığı görülmüştür. Bu çerçevede Cumhuriyet Çalışma Grubunun bu konudaki çalışmalarında ihtiyaç duyduğu parayı bahse konu ödenekten karşılayacağı değerlendirilmektedir.
KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU TASARISININ ARKA PLANI BAŞLIĞI ALTINDA; Kamu Yönetimi Temel Kanunu tasarısının Başbakanlık Müsteşarı Ömer DİNÇER tarafından hazırlandığı, Ömer DİNÇER’in Türkiye’nin daha Müslüman bir yapıda olması kanaatini taşıdığı ve bu kanaatini halen koruduğu, bahse konu yasa tasarısının arka planında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üniter yapısını ve milli bütünlüğünü hedef alan çok boyutlu, bilinçli, sistematik bir ilişkiler yumağı bulunduğu belirtilmektedir.
 
Bahse konu yasa tasarısının arka planının tam olarak anlaşılabilmesi için konunun Memorandum, Köklere Dönüş Projesi, ADML Şirketine verilen imtiyazlar, Türkiye Tanıtım Konseyi faaliyetleri ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizilerek bu konuların daha geniş bir şekilde anlatıldığı tespit edilmiştir.
KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU TASARISININ ARKA PLANI BAŞLIĞI ALTINDA; Kamu Yönetimi Temel Kanunu tasarısının Başbakanlık Müsteşarı Ömer DİNÇER tarafından hazırlandığı, Ömer DİNÇER’in Türkiye’nin daha Müslüman bir yapıda olması kanaatini taşıdığı ve bu kanaatini halen koruduğu, bahse konu yasa tasarısının arka planında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üniter yapısını ve milli bütünlüğünü hedef alan çok boyutlu, bilinçli, sistematik bir ilişkiler yumağı bulunduğu belirtilmektedir.
 
Bahse konu yasa tasarısının arka planının tam olarak anlaşılabilmesi için konunun Memorandum, Köklere Dönüş Projesi, ADML Şirketine verilen imtiyazlar, Türkiye Tanıtım Konseyi faaliyetleri ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizilerek bu konuların daha geniş bir şekilde anlatıldığı tespit edilmiştir.
TÜRK TANITIM KONSEYİ BAŞLIĞI ALTINDA; Öncelikle Türk Tanıtım Konseyi üyelerinin kimler olduğu yazılmış bunların çoğunun işadamı ve tanınmış kişiler oluğu görülmüştür. Bu konseyin “Türkiye Markası Projesi Klinik Toplantıları” adı altında bir proje başlattığı, bu proje kapsamında Türkiye’nin kültürel yapısını incelemeye alındığı belirtilerek proje kapsamında görevli olan bazı kişilerin isimlerinin yazıldığı görülmüştür.
 
“Klinik” tabirinin kullanılmasında Türk kültürünü bir hastalık olarak görme ve gösterme eğiliminin yattığı belirtilerek bahse konu konsey tarafından hazırlanan rapordan alıntılar yapılmıştır. Son olarak ise bahse konu proje hakkında Cumhuriyet Çalışma Grubu tarafından değerlendirmeler yapılmıştır. Buna göre;
“Klinik” tabirinin kullanılmasında Türk kültürünü bir hastalık olarak görme ve gösterme eğiliminin yattığı belirtilerek bahse konu konsey tarafından hazırlanan rapordan alıntılar yapılmıştır. Son olarak ise bahse konu proje hakkında Cumhuriyet Çalışma Grubu tarafından değerlendirmeler yapılmıştır. Buna göre;
-“Somut eylem ve gelişmelerin, elde edilen bilgileri teyit edici mahiyette olması nedeniyle, gelişmelerin “komplo teorisi” olarak nitelendirilemeyecek kadar ciddi olduğu”,
 
-“İrticai hareketlerin odağı durumunda olan bir siyasi hareketin Türkiye’de dini de hedef alan oluşumların içinde yer almasının ayrıca düşündürücü olduğu”,
-“Somut eylem ve gelişmelerin, elde edilen bilgileri teyit edici mahiyette olması nedeniyle, gelişmelerin “komplo teorisi” olarak nitelendirilemeyecek kadar ciddi olduğu”,
-“Bu durumun Gürcü-Rum kırması olan RTE’nin irticai arka planının arkasında da başka karanlık maksatlar bulunduğunu gösterdiği”, şeklinde değerlendirmelerin yapıldığı görülmüştür.
 
-“İrticai hareketlerin odağı durumunda olan bir siyasi hareketin Türkiye’de dini de hedef alan oluşumların içinde yer almasının ayrıca düşündürücü olduğu”,
 
-“Bu durumun Gürcü-Rum kırması olan RTE’nin irticai arka planının arkasında da başka karanlık maksatlar bulunduğunu gösterdiği”, şeklinde değerlendirmelerin yapıldığı görülmüştür.
MUHAFAZAKARLIK VE DEMOKRASİ SEMPOZYUMU BAŞLIĞI ALTINDA; Özel İstihbarat Timi tarafından gizli olarak temin edilen davetiyelerle AKP’nin İstanbul’da organize ettiği “Muhafazakarlık ve Demokrasi Sempozyumu”na gidildiği, sempozyumun basına yansımayan yönü ile ilgili dikkate değer bilgiler elde edildiği ve ayrıca katılımcılarla ilgili bilgiler verildiği ,
Söz konusu sempozyumda konuşmaların; Başbakanın basın danışmanı Yalçın Akdoğan‘ın konuşmasındaki bazı sözleri üniversitelerdeki türban olaylarıyla örnekleme yaparak açıkladığı belirtilmiştir.
 
Söz konusu sempozyumda konuşmaların; Başbakanın basın danışmanı Yalçın Akdoğan‘ın konuşmasındaki bazı sözleri üniversitelerdeki türban olaylarıyla örnekleme yaparak açıkladığı belirtilmiştir.
DEĞERLENDİRMELER VE SONUÇ BAŞLIĞI ALTINDA;
“Değişim ve dönüşümün nihai hedefi rejimdir. Rejimin kökleri ise kurum ve kuruluşlardır”, “Kadrolaşmalarla kurum ve kuruluşlar deforme edilmeye çalışılmaktadır”, “Kendisine yönelen tepki oylarını kaybetmemek adına, irticai hareketlerin odağı olma konumunu, uydurmaya çalıştığı muhafazakar demokrasi kavramı ile doldurmaya çalıştığı”, “Merkez sağa kendisini muhafazakar demokrat göstermek isterken, irticai yandaşlarının da bu kavramı Müslüman Demokrat olarak anlayacağını çok iyi bildiği” “AKP’nin muhafazakar demokrasi kavramını kabul ettirdikten sonra, Cumhuriyetin temel niteliklerini yeniden tanımlamak ve yeni bir laiklik anlayışı getirmek suretiyle; baş örtüsü, kuran kursları gibi tartışmalı konuları muhafazakarlık ve demokrasi ekseninde göstermeye çalışacağı değerlendirilmektedir” ifadesinin yer aldığı görülmüştür.
 
DEĞERLENDİRMELER VE SONUÇ BAŞLIĞI ALTINDA;
SONUÇ BAŞLIĞI ALTINDA İSE, “Çağdaş bilim adamlarımızın Muhafazakar demokrasinin içinin doldurulmasına seyirci kalmaması ve bilimsel anti tezlerle bu yapay ve maksatlı girişimin önlenmesi”,
 
“Muhafazakar demokrasi kılıfının hedef kitlesini teşkil eden merkez sağ kesimin bilinçlendirilmesi maksadıyla arka planın her zeminde dile getirilerek deşifre edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.” görüşününe yer verildiği anlaşılmıştır.
“Değişim ve dönüşümün nihai hedefi rejimdir. Rejimin kökleri ise kurum ve kuruluşlardır”, “Kadrolaşmalarla kurum ve kuruluşlar deforme edilmeye çalışılmaktadır”, “Kendisine yönelen tepki oylarını kaybetmemek adına, irticai hareketlerin odağı olma konumunu, uydurmaya çalıştığı muhafazakar demokrasi kavramı ile doldurmaya çalıştığı”, “Merkez sağa kendisini muhafazakar demokrat göstermek isterken, irticai yandaşlarının da bu kavramı Müslüman Demokrat olarak anlayacağını çok iyi bildiği” “AKP’nin muhafazakar demokrasi kavramını kabul ettirdikten sonra, Cumhuriyetin temel niteliklerini yeniden tanımlamak ve yeni bir laiklik anlayışı getirmek suretiyle; baş örtüsü, kuran kursları gibi tartışmalı konuları muhafazakarlık ve demokrasi ekseninde göstermeye çalışacağı değerlendirilmektedir” ifadesinin yer aldığı görülmüştür.
 
SONUÇ BAŞLIĞI ALTINDA İSE, “Çağdaş bilim adamlarımızın Muhafazakar demokrasinin içinin doldurulmasına seyirci kalmaması ve bilimsel anti tezlerle bu yapay ve maksatlı girişimin önlenmesi”,
 
“Muhafazakar demokrasi kılıfının hedef kitlesini teşkil eden merkez sağ kesimin bilinçlendirilmesi maksadıyla arka planın her zeminde dile getirilerek deşifre edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.” görüşününe yer verildiği anlaşılmıştır.
SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DURUMU VE TEMEL DİNAMİKLERİ BAŞLIĞI ALTINDA; Konu ile ilgili Cumhuriyet Çalışma Grubu tarafından bir rapor hazırlandığı bu raporun amacının ise; Türkiye’deki sendika ve konfederasyonları tanıtmak, bu sendika ve konfederasyonların temel dinamiklerini tanımlamak ve J.Gn.K’lığının sendika ve konfederasyonlara ilişkin, güncellenebilir biyografik istihbarat arşivini oluşturmak olduğu ifade edilmiştir.
Bahse konu raporla ilgili olarak Türkiye’deki sendika ve konfederasyonların İşçi sendika ve konfederasyonları, Memur sendika ve konfederasyonları, İşveren sendika ve konfederasyonları, olmak üzere (3) ana kategoride ele alındığı, daha sonra her bir konfederasyona ait sendikaların Yönetici kadrosu, Sendikaya ait genel değerlendirme, Önemli sendikal kişiliklere ait biyografik değerlendirmeler başlıkları altında incelendiği ve elde edilen verilerin ikili yada üçlü teyid işlemine tabi tutularak güvenirliliğinden şüphe duyulan değerlendirmelerin rapor kapsamına alınmadığı belirtilmiştir.
 
Bahse konu raporla ilgili olarak Türkiye’deki sendika ve konfederasyonların İşçi sendika ve konfederasyonları, Memur sendika ve konfederasyonları, İşveren sendika ve konfederasyonları, olmak üzere (3) ana kategoride ele alındığı, daha sonra her bir konfederasyona ait sendikaların Yönetici kadrosu, Sendikaya ait genel değerlendirme, Önemli sendikal kişiliklere ait biyografik değerlendirmeler başlıkları altında incelendiği ve elde edilen verilerin ikili yada üçlü teyid işlemine tabi tutularak güvenirliliğinden şüphe duyulan değerlendirmelerin rapor kapsamına alınmadığı belirtilmiştir.
İŞÇİ SENDİKA VE KONFEDERASYONLARI BAŞLIĞI ALTINDA;
 
-TÜRK-İŞ konfederasyonunun en çok üyeye sahip olduğu, genel olarak merkez sağda ve solda faaliyet gösteren sendikalar tarafından kurulduğu ve Genel Başkanı’nın Salih KILIÇ olduğu,
İŞÇİ SENDİKA VE KONFEDERASYONLARI BAŞLIĞI ALTINDA;
-DİSK konfederasyonunun sol yelpazede ve Genel Başkanının Süleyman ÇELEBİ olduğu,
 
-HAK-İŞ konfederasyonunun daha ziyade İslami çizgide ve Genel Başkanı’nın Salim USLU olduğu,
-TÜRK-İŞ konfederasyonunun en çok üyeye sahip olduğu, genel olarak merkez sağda ve solda faaliyet gösteren sendikalar tarafından kurulduğu ve Genel Başkanı’nın Salih KILIÇ olduğu,
-MİSK konfederasyonunun kapatılmasına ilişkin yargılama sürecinin devam ettiği ifade edilmiştir.
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Türkiye’de sendikalı olarak 2.700.000 kişi olduğu yönündeki verilerinin gerçeği yansıtmadığı gerçek rakamın en fazla 1 Milyon olabileceği, Bakanlığın çeşitli kaygılarla gerçek rakamları açıklamaktan çekindiği belirtilmiştir.
-DİSK konfederasyonunun sol yelpazede ve Genel Başkanının Süleyman ÇELEBİ olduğu,
 
-HAK-İŞ konfederasyonunun daha ziyade İslami çizgide ve Genel Başkanı’nın Salim USLU olduğu,
 
-MİSK konfederasyonunun kapatılmasına ilişkin yargılama sürecinin devam ettiği ifade edilmiştir.
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Türkiye’de sendikalı olarak 2.700.000 kişi olduğu yönündeki verilerinin gerçeği yansıtmadığı gerçek rakamın en fazla 1 Milyon olabileceği, Bakanlığın çeşitli kaygılarla gerçek rakamları açıklamaktan çekindiği belirtilmiştir.
MEMUR SENDİKA VE KONFEDERASYONLARI BAŞLIĞI ALTINDA;
-Sağın genelini temsil ettiği belirtilen TÜRKİYE KAMU-SEN konfederasyonunun en çok üyeye sahip ve Genel Başkanı’nın Bircan AKYILDIZ olduğu,
- KESK Konfederasyonuna sol görüşlü sendikaların üye olduğu ve Genel Başkanının Sami EVREN olduğu,
- Genel Başkanlığını Dr.Ahmet AKSUN’un yaptığı MEMUR-SEN ile Genel Başkanlığını Ömer Mustafa ORHUN’un yaptığı HÜRRİYETÇİ MEMUR-SEN konfederasyonlarının Refah Yol iktidarına paralel olarak oluştuğu ve MEMUR-SEN’in iktidarın göreve geldiği tarihten itibaren örgütlenmeye ağırlık verdiği, bu örgütlenmenin siyasi destek gördüğü iddiaları ile diğer konfederasyonlar tarafından sıkça eleştirildiği belirtilmiştir.
 
İŞVERENMEMUR SENDİKA VE KONFEDERASYONLARI BAŞLIĞI ALTINDA;
Bahse konu konfederasyonun çatısı altında sadece TİSK konfederasyonunun olduğu, bu konfederasyonun Genel Başkanının ise Refik BAYDUR olduğu belirtilmiştir.
 
-Sağın genelini temsil ettiği belirtilen TÜRKİYE KAMU-SEN konfederasyonunun en çok üyeye sahip ve Genel Başkanı’nın Bircan AKYILDIZ olduğu,
SENDİKA VE KONFEDERASYONLARA AİT GENEL VE BİYOGRAFİK DEĞERLENDİRMELER BAŞLIĞI ALTINDA; Türkiye’deki sendika ve konfederasyonlara ait genel ve biyografik değerlendirmeler yapıldığı görülmüştür.
 
- KESK Konfederasyonuna sol görüşlü sendikaların üye olduğu ve Genel Başkanının Sami EVREN olduğu,
Bu değerlendirmeler kapsamında isimleri belirtilerek bir kısım sendikaların HÜKÜMET KARŞITI olduğu, bir kısım sendikaların HÜKÜMET YANLISI olduğu, bir kısım sendikaların ise YÖNLENDİRİLEBİLİR olduğu belirtilmiştir.
 
- Genel Başkanlığını Dr.Ahmet AKSUN’un yaptığı MEMUR-SEN ile Genel Başkanlığını Ömer Mustafa ORHUN’un yaptığı HÜRRİYETÇİ MEMUR-SEN konfederasyonlarının Refah Yol iktidarına paralel olarak oluştuğu ve MEMUR-SEN’in iktidarın göreve geldiği tarihten itibaren örgütlenmeye ağırlık verdiği, bu örgütlenmenin siyasi destek gördüğü iddiaları ile diğer konfederasyonlar tarafından sıkça eleştirildiği belirtilmiştir.
MEDYANIN DURUMU VE HÜKÜMETİN MEDYAYA YÖNELİK FAALİYETLERİ BAŞLIĞI ALTINDA;
BASIN YASASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR BAŞLIĞI ALTINDA; Ülkemizde halen yürürlükte olan 5680 sayılı Basın Yasası’nın özgürlük, tarafsızlık ve halkın doğru bilgilenme hakkını kullanabilmesini sağlamada, medya sahiplerinin tekeleşmesini önlemede yetersiz kaldığı ve uyum yasası ile mevcut yasada değişiklikler yapıldığı anlatılmıştır.
Ayrıca yeni tasarının basında özgürlük, tarafsızlık ve halkın doğru bilgilenme hakkını kullanabilmesini sağlamak amacından uzak olduğu belirtilerek medya sektöründeki tekelleşme sürecini önleyecek, günün şartlarına ve ihtiyaca uygun, ulusal niteliklere haiz, kapsamlı yeni bir düzenlemenin yapılmasının, hayati önem taşıdığının değerlendirildiği görülmüştür.
 
İŞVEREN SENDİKA VE KONFEDERASYONLARI BAŞLIĞI ALTINDA;
HOLDİNG MEDYA İLİŞKİSİNİN BOYUTLARI BAŞLIĞI ALTINDA; Medya sahiplerinin aynı zamanda bankacı, sanayici ve işadamı olduklarının, bu şahısların ekonomik ve mali sorunlarının çözümünde siyasi iktidara yakınlaşmak ve yaranmak amacıyla medyayı etkin olarak kullandıklarının anlatıldığı görülmüştür. Bu değerlendirmeler kapsamında;
- Doğan Grubu’nun, Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ) için yapması gereken 271.3 trilyon TL. tutarındaki ödemenin, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile ötelenerek (5) yıla yayıldığının,
- Çukurova Grubu’nun, TMSF’na devredilen Pamukbank ile diğer şirketlerindeki sorunları aşmak amacıyla hükümet yetkilileri ile anlaştığı,
- Sabah Grubu’nun, Dinç BİLGİN’e ait olan ve TMSF’na devredilen Etibank ile ilgili anlaşma yaptığı,
- Uzan Grubu’nun, Kepez Elektrik ve Çukurova Elektrik A.Ş (ÇEAŞ)’ne el konulmasının ardından, BDDK nın İmar Bankası’na, ve ADABANK’a el konulmasına tepki olarak, başlangıçta hükumete sert eleştirilerde bulunurken, son zamanlarda anlaşma zemini aradığının belirtildiği görülmüştür.
 
Bahse konu konfederasyonun çatısı altında sadece TİSK konfederasyonunun olduğu, bu konfederasyonun Genel Başkanının ise Refik BAYDUR olduğu belirtilmiştir.
HÜKÜMETİN, TEK BAŞINA İKTİDAR İMKANLARINI KULLANARAK, MEDYAYI KONTROL ALTINA ALMA GAYRETLERİ BAŞLIĞI ALTINDA; Irak, Kıbrıs ve AB konularında uyguladığı politikalar nedeniyle medyadan yoğun eleştiriler alan hükumetin medya kuruluşları sahipleri üzerine baskı yaparak;
- Milli menfaatler çerçevesinde faaliyet gösteren bazı program yapımcıları ve köşe yazarlarının görevlerine son verilmesi veya etkinliklerinin azaltılmasını sağlandığı “Ceviz Kabuğu”, “Panaroma” gibi programların yayından kaldırılmasının örnek olarak verildiği,
- Hükumetin kendisine yakın olan, tarikat ve cemaat görüşlerini paylaşan yazarların tirajı yüksek gazetelere transfer edilmesini sağladığı,
- Hükumetin aleyhinde yayın yapan basın-yayın kuruluşlarının, yaptırım uygulamakla tehdit ederek etkisiz hale getirmeye çalıştığı ve bunda da başarılı olduğu, RTÜK’ ün STAR televizyonunu bir ay süreyle kapattırmasının, Doğu PERİNÇEK’İN TV kanalını kapattırmasının bu konuya örnek olarak verildiği,
- Hükumetin BDDK ile RTÜK’nu yönlendirmek suretiyle, özel şahıslara ait medyanın büyük çoğunluğunu kontrolü altına aldığını, bunun yanında TRT’ nu da kontrol altına alma gayretlerini sürdürdüğünü, bu amaçla; Şenol DEMİRÖZ’ün TRT Genel Müdürlüğüne atandırıldığı,
- Hükumetin bütün bunları kendi menfaatlerine uygun bir şekilde medyanın denetim ve kontrolündeki etkinliğini artırmak maksadıyla yaptığının anlatıldığı görülmektedir.
 
SENDİKA VE KONFEDERASYONLARA AİT GENEL VE BİYOGRAFİK DEĞERLENDİRMELER BAŞLIĞI ALTINDA; Türkiye’deki sendika ve konfederasyonlara ait genel ve biyografik değerlendirmeler yapıldığı görülmüştür.
SONUÇ BAŞLIĞI ALTINDA; Hükumetin ulusal basın ve yayın kuruluşlarını kendi menfaatleri doğrultusunda kullandığı, BDDK, TMSF, Merkez Bankası v.b. özerk kuruluşlardaki yöneticileri, baskı ve karalama kampanyaları ile istifa ettirerek, ekonomiyi denetleyen ve yönlendiren kurum ve kuruluşları kontrol altına almaya çalıştığı ve aynı zamanda iktidar partisinin yerel yönetimleri ele geçirerek, gelecek seçimleri de garantileme, genel seçimlerde aldığı oy oranının üzerinde oy ile devletin tüm oluşumlarını kendi isteği doğrultusunda değiştirebilme potansiyeline ulaşmayı hedeflediğinin değerlendirildiği anlaşılmaktadır.
 
Bu değerlendirmeler kapsamında isimleri belirtilerek bir kısım sendikaların HÜKÜMET KARŞITI olduğu, bir kısım sendikaların HÜKÜMET YANLISI olduğu, bir kısım sendikaların ise YÖNLENDİRİLEBİLİR olduğu belirtilmiştir.
 
MEDYANIN DURUMU VE HÜKÜMETİN MEDYAYA YÖNELİK FAALİYETLERİ BAŞLIĞI ALTINDA;
 
BASIN YASASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR BAŞLIĞI ALTINDA; Ülkemizde halen yürürlükte olan 5680 sayılı Basın Yasası’nın özgürlük, tarafsızlık ve halkın doğru bilgilenme hakkını kullanabilmesini sağlamada, medya sahiplerinin tekeleşmesini önlemede yetersiz kaldığı ve uyum yasası ile mevcut yasada değişiklikler yapıldığı anlatılmıştır.
 
Ayrıca yeni tasarının basında özgürlük, tarafsızlık ve halkın doğru bilgilenme hakkını kullanabilmesini sağlamak amacından uzak olduğu belirtilerek medya sektöründeki tekelleşme sürecini önleyecek, günün şartlarına ve ihtiyaca uygun, ulusal niteliklere haiz, kapsamlı yeni bir düzenlemenin yapılmasının, hayati önem taşıdığının değerlendirildiği görülmüştür.
 
HOLDİNG MEDYA İLİŞKİSİNİN BOYUTLARI BAŞLIĞI ALTINDA; Medya sahiplerinin aynı zamanda bankacı, sanayici ve işadamı olduklarının, bu şahısların ekonomik ve mali sorunlarının çözümünde siyasi iktidara yakınlaşmak ve yaranmak amacıyla medyayı etkin olarak kullandıklarının anlatıldığı görülmüştür. Bu değerlendirmeler kapsamında;
 
- Doğan Grubu’nun, Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ) için yapması gereken 271.3 trilyon TL. tutarındaki ödemenin, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile ötelenerek (5) yıla yayıldığının,
 
- Çukurova Grubu’nun, TMSF’na devredilen Pamukbank ile diğer şirketlerindeki sorunları aşmak amacıyla hükümet yetkilileri ile anlaştığı,
 
- Sabah Grubu’nun, Dinç BİLGİN’e ait olan ve TMSF’na devredilen Etibank ile ilgili anlaşma yaptığı,
 
- Uzan Grubu’nun, Kepez Elektrik ve Çukurova Elektrik A.Ş (ÇEAŞ)’ne el konulmasının ardından, BDDK nın İmar Bankası’na, ve ADABANK’a el konulmasına tepki olarak, başlangıçta hükumete sert eleştirilerde bulunurken, son zamanlarda anlaşma zemini aradığının belirtildiği görülmüştür.
 
HÜKÜMETİN, TEK BAŞINA İKTİDAR İMKANLARINI KULLANARAK, MEDYAYI KONTROL ALTINA ALMA GAYRETLERİ BAŞLIĞI ALTINDA; Irak, Kıbrıs ve AB konularında uyguladığı politikalar nedeniyle medyadan yoğun eleştiriler alan hükumetin medya kuruluşları sahipleri üzerine baskı yaparak;
 
- Milli menfaatler çerçevesinde faaliyet gösteren bazı program yapımcıları ve köşe yazarlarının görevlerine son verilmesi veya etkinliklerinin azaltılmasını sağlandığı “Ceviz Kabuğu”, “Panaroma” gibi programların yayından kaldırılmasının örnek olarak verildiği,
 
- Hükumetin kendisine yakın olan, tarikat ve cemaat görüşlerini paylaşan yazarların tirajı yüksek gazetelere transfer edilmesini sağladığı,
 
- Hükumetin aleyhinde yayın yapan basın-yayın kuruluşlarının, yaptırım uygulamakla tehdit ederek etkisiz hale getirmeye çalıştığı ve bunda da başarılı olduğu, RTÜK’ ün STAR televizyonunu bir ay süreyle kapattırmasının, Doğu PERİNÇEK’İN TV kanalını kapattırmasının bu konuya örnek olarak verildiği,
 
- Hükumetin BDDK ile RTÜK’nu yönlendirmek suretiyle, özel şahıslara ait medyanın büyük çoğunluğunu kontrolü altına aldığını, bunun yanında TRT’ nu da kontrol altına alma gayretlerini sürdürdüğünü, bu amaçla; Şenol DEMİRÖZ’ün TRT Genel Müdürlüğüne atandırıldığı,
 
- Hükumetin bütün bunları kendi menfaatlerine uygun bir şekilde medyanın denetim ve kontrolündeki etkinliğini artırmak maksadıyla yaptığının anlatıldığı görülmektedir.
 
SONUÇ BAŞLIĞI ALTINDA; Hükumetin ulusal basın ve yayın kuruluşlarını kendi menfaatleri doğrultusunda kullandığı, BDDK, TMSF, Merkez Bankası v.b. özerk kuruluşlardaki yöneticileri, baskı ve karalama kampanyaları ile istifa ettirerek, ekonomiyi denetleyen ve yönlendiren kurum ve kuruluşları kontrol altına almaya çalıştığı ve aynı zamanda iktidar partisinin yerel yönetimleri ele geçirerek, gelecek seçimleri de garantileme, genel seçimlerde aldığı oy oranının üzerinde oy ile devletin tüm oluşumlarını kendi isteği doğrultusunda değiştirebilme potansiyeline ulaşmayı hedeflediğinin değerlendirildiği anlaşılmaktadır.
TEKLİFLER BAŞLIĞI ALTINDA İSE; “Belirlenecek esaslar çerçevesinde, mevcut hükumetin ulusal çıkarlarımıza ters düşen uygulama ve icraatlarının, bazı ulusal yayın kanallarına maniple edilmesi”,
 
-“Diğer medya kuruluşlarından farklı olarak, Cumhuriyet kazanımlarını savunmada istikrarını muhafaza eden Cumhuriyet gazetesinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi kapsamında, TSK birimlerinde satışı ve TSK’ne bağlı kurum ve iştiraklerce desteklenmesi (Oyak Bank’ın reklam vermesi v.b.)”,
-“Diğer medya kuruluşlarından farklı olarak, Cumhuriyet kazanımlarını savunmada istikrarını muhafaza eden Cumhuriyet gazetesinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi kapsamında, TSK birimlerinde satışı ve TSK’ne bağlı kurum ve iştiraklerce desteklenmesi (Oyak Bank’ın reklam vermesi v.b.)”,
-“Bu gazeteye bağlı ulusal bir TV kanalı kurularak, iktidar partisi tarafından tasfiye edilen ulusalcı ve milliyetçi basın mensuplarının bu gazete ve TV kanalında görevlendirilmesi konularında örtülü bir düzenleme yapılması”,
 
-“İktidar partisinin, bölgesel ve yerel medyada oluşturduğu yandaşı kesime karşı, alternatifler yaratılması ile ilgili örtülü bir düzenleme yapılması”,
-“Bu gazeteye bağlı ulusal bir TV kanalı kurularak, iktidar partisi tarafından tasfiye edilen ulusalcı ve milliyetçi basın mensuplarının bu gazete ve TV kanalında görevlendirilmesi konularında örtülü bir düzenleme yapılması”,
-“TSK’ne bağlı kurum ve iştiraklerce, TSK’ne karşı hasmane tutum takınan medya ve kurumlara ekonomik yaptırımların uygulanması (Oyak Bank’ın reklâm vermemesi, Petrol Ofisi’nden akaryakıt alınmaması v.b.)”,
 
-“İkili görüşmeler ve İnternet siteleri vasıtasıyla sivil toplum örgütlerinin harekete geçirilmesi”,
-“İktidar partisinin, bölgesel ve yerel medyada oluşturduğu yandaşı kesime karşı, alternatifler yaratılması ile ilgili örtülü bir düzenleme yapılması”,
-“ Dış güçlerle bağlantısı olan yazarlar ve diğer şahısların kamuoyuna deşifre edilmesi”,
 
- “TSK olarak ülke menfaatlerini ilgilendiren konularda kamuoyuna daha sık açıklamalarda bulunulması”,
-“TSK’ne bağlı kurum ve iştiraklerce, TSK’ne karşı hasmane tutum takınan medya ve kurumlara ekonomik yaptırımların uygulanması (Oyak Bank’ın reklâm vermemesi, Petrol Ofisi’nden akaryakıt alınmaması v.b.)”,
-“İşinden uzaklaştırılan medya mensupları ve yayından kaldırılan programlar konusunda, medya sahiplerinin usulsüzlüklerinin ortaya çıkarılması ve şahısların geri alınarak programların yeniden yayına sokulmasının sağlanması”,
 
-“ÇAS örgütlenmeleri ve diğer oluşumlarla iltisaklı olan milletvekilleri, medya kuruluşları sahipleri ve iş adamlarının faaliyetlerinin kamuoyuna deşifre edilmesi”,
-“İkili görüşmeler ve İnternet siteleri vasıtasıyla sivil toplum örgütlerinin harekete geçirilmesi”,
“Söz konusu şahısların karıştığı yolsuzluk ve usulsüzlüklerin araştırılmasında Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurumu’nun harekete geçirilmesinin sağlanması” şeklinde değerlendirme ve planların yapıldığı tespit edilmiştir.
 
-“ Dış güçlerle bağlantısı olan yazarlar ve diğer şahısların kamuoyuna deşifre edilmesi”,
 
- “TSK olarak ülke menfaatlerini ilgilendiren konularda kamuoyuna daha sık açıklamalarda bulunulması”,
 
-“İşinden uzaklaştırılan medya mensupları ve yayından kaldırılan programlar konusunda, medya sahiplerinin usulsüzlüklerinin ortaya çıkarılması ve şahısların geri alınarak programların yeniden yayına sokulmasının sağlanması”,
 
-“ÇAS örgütlenmeleri ve diğer oluşumlarla iltisaklı olan milletvekilleri, medya kuruluşları sahipleri ve iş adamlarının faaliyetlerinin kamuoyuna deşifre edilmesi”,
 
“Söz konusu şahısların karıştığı yolsuzluk ve usulsüzlüklerin araştırılmasında Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurumu’nun harekete geçirilmesinin sağlanması” şeklinde değerlendirme ve planların yapıldığı tespit edilmiştir.
 
ÇEŞİTLİ MENFAAT GRUPLARININ İLİŞKİ VE İLTİSAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞLIĞI ALTINDA; Hasan Cüneyd ZAPSU, Cüneyt ÜLSEVER, Nuray BAŞARAN ve John KUNSTADDER isimli şahıslardan bahsedildiği görülmüştür.
SONUÇ BÖLÜMÜNDE; Adı geçen şahısların özellikle AB, Kıbrıs ve iç politika konularında etkinliklerini kullanarak menfaatleri doğrultusunda belirleyici olmaya çalıştıkları belirtilerek Cumhuriyet Çalışma Grubu tarafından bahse konu şahısların söz konusu faaliyetlerinin takip ve kontrol altında tutulması gerektiğinin değerlendirildiği anlatılmaktadır.
 
SAYIN KUVVET KOMUTANLARINA TAKDİM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
(30 OCAK 2004)
 
(30 OCAK 2004)
Bahse konu sunumun yapılan incelemesinden, Cumhuriyet Çalışma Grubunun gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili Kuvvet Komutanlarına birifing verildiği ve verilen birifing sonucu yapılan değerlendirmelerin belirtildiği ,
AFİŞ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA;
Sonuç: Birliklerden alınan görüş ve öneriler doğrultusunda afiş çalışmalarına devam edileceği,
Yapılacak Faaliyetler: İlköğretim öğrencileri için hazırlanan çalışmanın dağıtımı yapılacağı, Afiş çalışmalarının hazırlanmasında grafik ve afiş tasarımı uzmanlarından istifade edileceği ve bu kapsamda fotoğraf sanatçısı İbrahim DEMİREL ile irtibat kurulacağı belirtilmiştir.
 
Bahse konu sunumun yapılan incelemesinden, Cumhuriyet Çalışma Grubunun gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili Kuvvet Komutanlarına birifing verildiği ve verilen birifing sonucu yapılan değerlendirmelerin belirtildiği ,
BASINLA İRTİBAT VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA;
Sonuç: İktidarın ve çıkar çevrelerinin dezenformasyonlarına karşı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine devam edileceği,
Yapılacak Faaliyetler: Kamuoyunda TSK ve Jandarma aleyhine gelişen yanlı ve bilinçli faaliyetlere yönelik haberler veya çıkar çevrelerinin milli menfaatlerimize aykırı politikalarının kamuoyuna yanlış yansıtılmasına karşı, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi kapsamında basından istifade edilmesine devam edileceği belirtilmiştir.
 
100.000AFİŞ MEKTUP ÇALIŞMASIÇALIŞMALARI KAPSAMINDA;-
Sonuç: -Çıkar çevrelerinin kamuoyuna yönelik dezenformasyonlarına karşı, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında mektup çalışmalarına devam edileceği,
Yapılacak Faaliyetler: Kamuoyuna yansıtılan TSK ve Jandarma aleyhindeki haberlere e–posta ile tepki gösterileceği,
İktidarın ve çıkar çevrelerinin milli menfaatlerimize aykırı politikalarının kamuoyuna yanlış yansıtılmasına karşı medya mensuplarının, üst düzey yöneticilerin, aydınların ve milletvekillerinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi kapsamında emredilen mektupların gönderileceği belirtilmiştir.
 
Sonuç: Birliklerden alınan görüş ve öneriler doğrultusunda afiş çalışmalarına devam edileceği,
WEB SİTESİ ÇALIŞMASI İLE KAPSAMINDA;
Sonuç: Web sayfasının en kısa sürede hazırlanarak hizmete gireceği,
Yapılacak Faaliyetler: Site sahibinin gizlenmesi konusunda azami dikkat edileceği,
Sitede kullanılmak üzere Kuvvet Komutanlıklarının göndereceği argümanlar ve bunların ulaştırılmasının prosedürünün belirleneceği,
Sitenin içerik bilgilerinin hazırlanacağı ve link yapılacak sitelerin tespit edileceği, sitede yapılacak ilk anketin konusunun ne olacağının inceleneceği anlatılmıştır.
 
Yapılacak Faaliyetler: İlköğretim öğrencileri için hazırlanan çalışmanın dağıtımı yapılacağı, Afiş çalışmalarının hazırlanmasında grafik ve afiş tasarımı uzmanlarından istifade edileceği ve bu kapsamda fotoğraf sanatçısı İbrahim DEMİREL ile irtibat kurulacağı belirtilmiştir.
İRTİCAİ FAALİYETLERLE MÜCADELE SEMİNERİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA;
Sonuç: Belirlenen takvim doğrultusunda J.Bölge Komutanlıklarınca seminerlerin icra edileceği,
Yapılacak Faaliyetler: Erzurum J.Bölge K.lığı’nda düzenlenen seminerin sonuç raporunun incelenerek bu inceleme sonucunda diğer J.Bölge K.lıkları’na emir yazılacağı,
Seminerlerde kullanılmak üzere Cumhuriyet Çalışma Grubunca hazırlanan personele yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme dokümanının birliklere gönderileceği belirtilmiştir.
 
ÜNİVERSİTEBASINLA RADYOLARIİRTİBAT VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA;
Sonuç: Üniversite radyolarında yapılan yayınların yönlendirilmesi maksadıyla çalışmaya devam edileceği,
Yapılacak Faaliyetler: Yayın stratejisi ve program konseptlerinin Cumhuriyet Çalışma Grubunca belirleneceği, yapılan çalışmaların J. Bölge Komutanlarının şahsı aracılığı ile üniversite yönetimine ulaştırılacağı belirtilmektedir.
 
Sonuç: İktidarın ve çıkar çevrelerinin dezenformasyonlarına karşı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine devam edileceği,
ULUSAL BİRLİK HAREKETİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PLATFORMU ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA;
Sonuç: Ulusal Birlik Hareketi lideri Prof.Dr. Bülent BERKARDA ile ilişkilerin ilave tedbirler alınarak ihtiyatla sürdürüleceği,
Yapılacak Faaliyetler: Prof. BERKARDA’nın denetim altında tutulacağı,
Alınacak tedbirlerle inisiyatifin elde tutulacağı ve Ulusal Birlik Hareketinin kendilerine bağımlı olarak; İstihbarat Başkanı ve Sn. Komutanın talimatları doğrultusunda hareket etmesinin sağlanacağı,
İstihbarat Başkanı’nın Prof. BERKARDA ile bu kapsamda bir görüşme yapacağı, Ulusal Birlik Hareketi içerisinde yer alan STK’nın kurumsal ve bireysel biyografik istihbaratının yapılacağı, sakıncalı görülen STK’nın platformdan dışlanmasının sağlanacağı,
Çağdaş Eğitim Vakfı’nın platform kapsamında yönlendirileceği,
Ulusal Birlik Hareketi ile ilişkilerin BİR EMEKLİ GENERAL aracılığı ile sürdürülmesi konusunun inceleneceği belirtilmektedir.
 
Yapılacak Faaliyetler: Kamuoyunda TSK ve Jandarma aleyhine gelişen yanlı ve bilinçli faaliyetlere yönelik haberler veya çıkar çevrelerinin milli menfaatlerimize aykırı politikalarının kamuoyuna yanlış yansıtılmasına karşı, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi kapsamında basından istifade edilmesine devam edileceği belirtilmiştir.
AB TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJELER VE İNSANCA YAŞAM PROJESİ İLE ALAKALI ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA;
Sonuç: Bu projelerin arka planı hakkında tespit edilen hususların kamuoyuna ve bu projede yer alanlara yansıtılacağı,
Yapılacak Faaliyetler: İnsanca yaşam projesinin arka planı konusunda CHP’nin devreye sokulması konusunun inceleneceği, İnsanca yaşam projesinin eğitim programının temin edileceği, İnsanca yaşam projesi hibe sözleşmesinin İngilizce metni temin edileceği belirtilmiştir.
 
100.000 MEKTUP ÇALIŞMASI KAPSAMINDA;-
ULUSLARARASI MUHAFAZAKARLIK VE DEMOKRASİ SEMPOZYUMU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA;
Sonuç: AKP’nin muhafazakarlık ve demokrasi kavramının içinin doldurmasına karşı anti tezler geliştirileceği,
Yapılacak Faaliyetler: AKP’nin muhafazakarlık ve demokrasi kavramının içini doldurmasına karşı anti tezler üretilmesi konusunun güvenilir rektörlere bildirileceği, AKP tarafından organize edilen bu faaliyetin başarısızlığının kamuoyuna deşifre edileceği belirtilmiştir.
 
Sonuç: -Çıkar çevrelerinin kamuoyuna yönelik dezenformasyonlarına karşı, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında mektup çalışmalarına devam edileceği,
TÜRKİYE’DEKİ SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN TEMEL DİNAMİKLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL DEĞERLENDİRMELER KONUSU İLE İLGİLİ OLARAK;
Sonuç: Sendikalarla ilişkilerin dikkat ve ihtiyatla sürdürüleceği,
Yapılacak Faaliyetler: Sendikalarla dolaylı ilişki ve iltisaklar geliştirileceği, Milli duyarlılıkları nedeniyle Sendikal faaliyetlerden dışlanan sendikacılardan bir temas grubu oluşturulacağı ve bunlardan sendikal faaliyetlerin maniple edilmesinde istifade edileceği belirtilmiştir.
 
Yapılacak Faaliyetler: Kamuoyuna yansıtılan TSK ve Jandarma aleyhindeki haberlere e–posta ile tepki gösterileceği,
MEDYANIN DURUMU VE HÜKÜMETİN MEDYAYA YÖNELİK FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA;
 
Sonuç:Hükümetin medyaya yönelik faaliyetlerine karşı bu çalışma kapsamında önerilen tedbirler alınacağı,
İktidarın ve çıkar çevrelerinin milli menfaatlerimize aykırı politikalarının kamuoyuna yanlış yansıtılmasına karşı medya mensuplarının, üst düzey yöneticilerin, aydınların ve milletvekillerinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi kapsamında emredilen mektupların gönderileceği belirtilmiştir.
Yapılacak Faaliyetler: Belirlenecek esaslar çerçevesinde, mevcut hükümetin ulusal çıkarlara ters düşen uygulama ve icraatlarının, bazı ulusal yayın kanallarınca maniple edilmesinin sağlanacağı,
 
-Cumhuriyet Gazetesinin desteklenmesi ve güçlendirilmesinin inceleneceği, İktidar partisi tarafından tasfiye edilen ulusalcı ve milliyetçi basın mensuplarının görevlendirilmesi konusunun inceleneceği,
 
İktidar partisinin, bölgesel ve yerel medyada oluşturduğu yandaş kesime karşı, alternatifler yaratılması konusunun inceleneceği, TSK’ne bağlı kurum ve iştiraklerce, TSK’ne karşı hasmane tutum takınan medya ve kurumlara ekonomik yaptırımlar uygulanmasının inceleneceği,
WEB SİTESİ ÇALIŞMASI İLE KAPSAMINDA;
İkili görüşmeler, internet ve vatansever.info sitesi vasıtasıyla sivil toplum örgütlerinin harekete geçirileceği, Dış güçlerle bağlantısı olan yazarlar ve diğer şahısların kamuoyuna deşifre edileceği belirtilmiştir.
 
Sonuç: Web sayfasının en kısa sürede hazırlanarak hizmete gireceği,
 
Yapılacak Faaliyetler: Site sahibinin gizlenmesi konusunda azami dikkat edileceği,
 
Sitede kullanılmak üzere Kuvvet Komutanlıklarının göndereceği argümanlar ve bunların ulaştırılmasının prosedürünün belirleneceği,
 
Sitenin içerik bilgilerinin hazırlanacağı ve link yapılacak sitelerin tespit edileceği, sitede yapılacak ilk anketin konusunun ne olacağının inceleneceği anlatılmıştır.
 
 
İRTİCAİ FAALİYETLERLE MÜCADELE SEMİNERİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA;
 
Sonuç: Belirlenen takvim doğrultusunda J.Bölge Komutanlıklarınca seminerlerin icra edileceği,
 
Yapılacak Faaliyetler: Erzurum J.Bölge K.lığı’nda düzenlenen seminerin sonuç raporunun incelenerek bu inceleme sonucunda diğer J.Bölge K.lıkları’na emir yazılacağı,
 
Seminerlerde kullanılmak üzere Cumhuriyet Çalışma Grubunca hazırlanan personele yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme dokümanının birliklere gönderileceği belirtilmiştir.
 
 
ÜNİVERSİTE RADYOLARI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA;
 
Sonuç: Üniversite radyolarında yapılan yayınların yönlendirilmesi maksadıyla çalışmaya devam edileceği,
 
Yapılacak Faaliyetler: Yayın stratejisi ve program konseptlerinin Cumhuriyet Çalışma Grubunca belirleneceği, yapılan çalışmaların J. Bölge Komutanlarının şahsı aracılığı ile üniversite yönetimine ulaştırılacağı belirtilmektedir.
 
ULUSAL BİRLİK HAREKETİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PLATFORMU ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA;
 
Sonuç: Ulusal Birlik Hareketi lideri Prof.Dr. Bülent BERKARDA ile ilişkilerin ilave tedbirler alınarak ihtiyatla sürdürüleceği,
 
Yapılacak Faaliyetler: Prof. BERKARDA’nın denetim altında tutulacağı,
 
Alınacak tedbirlerle inisiyatifin elde tutulacağı ve Ulusal Birlik Hareketinin kendilerine bağımlı olarak; İstihbarat Başkanı ve Sn. Komutanın talimatları doğrultusunda hareket etmesinin sağlanacağı,
 
İstihbarat Başkanı’nın Prof. BERKARDA ile bu kapsamda bir görüşme yapacağı, Ulusal Birlik Hareketi içerisinde yer alan STK’nın kurumsal ve bireysel biyografik istihbaratının yapılacağı, sakıncalı görülen STK’nın platformdan dışlanmasının sağlanacağı,
 
Çağdaş Eğitim Vakfı’nın platform kapsamında yönlendirileceği,
 
Ulusal Birlik Hareketi ile ilişkilerin BİR EMEKLİ GENERAL aracılığı ile sürdürülmesi konusunun inceleneceği belirtilmektedir.
 
 
AB TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJELER VE İNSANCA YAŞAM PROJESİ İLE ALAKALI ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA;
 
Sonuç: Bu projelerin arka planı hakkında tespit edilen hususların kamuoyuna ve bu projede yer alanlara yansıtılacağı,
 
Yapılacak Faaliyetler: İnsanca yaşam projesinin arka planı konusunda CHP’nin devreye sokulması konusunun inceleneceği, İnsanca yaşam projesinin eğitim programının temin edileceği, İnsanca yaşam projesi hibe sözleşmesinin İngilizce metni temin edileceği belirtilmiştir.
 
 
ULUSLARARASI MUHAFAZAKARLIK VE DEMOKRASİ SEMPOZYUMU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA;
 
Sonuç: AKP’nin muhafazakarlık ve demokrasi kavramının içinin doldurmasına karşı anti tezler geliştirileceği,
 
Yapılacak Faaliyetler: AKP’nin muhafazakarlık ve demokrasi kavramının içini doldurmasına karşı anti tezler üretilmesi konusunun güvenilir rektörlere bildirileceği, AKP tarafından organize edilen bu faaliyetin başarısızlığının kamuoyuna deşifre edileceği belirtilmiştir.
 
 
TÜRKİYE’DEKİ SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN TEMEL DİNAMİKLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL DEĞERLENDİRMELER KONUSU İLE İLGİLİ OLARAK;
 
Sonuç: Sendikalarla ilişkilerin dikkat ve ihtiyatla sürdürüleceği,
 
Yapılacak Faaliyetler: Sendikalarla dolaylı ilişki ve iltisaklar geliştirileceği, Milli duyarlılıkları nedeniyle Sendikal faaliyetlerden dışlanan sendikacılardan bir temas grubu oluşturulacağı ve bunlardan sendikal faaliyetlerin maniple edilmesinde istifade edileceği belirtilmiştir.
 
 
MEDYANIN DURUMU VE HÜKÜMETİN MEDYAYA YÖNELİK FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA;
 
Sonuç:Hükümetin medyaya yönelik faaliyetlerine karşı bu çalışma kapsamında önerilen tedbirler alınacağı,
 
Yapılacak Faaliyetler: Belirlenecek esaslar çerçevesinde, mevcut hükümetin ulusal çıkarlara ters düşen uygulama ve icraatlarının, bazı ulusal yayın kanallarınca maniple edilmesinin sağlanacağı,
 
-Cumhuriyet Gazetesinin desteklenmesi ve güçlendirilmesinin inceleneceği, İktidar partisi tarafından tasfiye edilen ulusalcı ve milliyetçi basın mensuplarının görevlendirilmesi konusunun inceleneceği,
 
İktidar partisinin, bölgesel ve yerel medyada oluşturduğu yandaş kesime karşı, alternatifler yaratılması konusunun inceleneceği, TSK’ne bağlı kurum ve iştiraklerce, TSK’ne karşı hasmane tutum takınan medya ve kurumlara ekonomik yaptırımlar uygulanmasının inceleneceği,
 
İkili görüşmeler, internet ve vatansever.info sitesi vasıtasıyla sivil toplum örgütlerinin harekete geçirileceği, Dış güçlerle bağlantısı olan yazarlar ve diğer şahısların kamuoyuna deşifre edileceği belirtilmiştir.
 
;CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU DEVRE RAPORU–11
 
CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU DEVRE RAPORU–11
(16 ŞUBAT 2004)
 
16 Şubat 2004 tarihli Devre raporunda, Prof Dr. Erol MANİSALI ile yapılan görüşme ve bu görüşmede Erol MANİSALI’nın anlatımlarının başlıklar halinde belirtildiği görülmüştür.
 
16 Şubat 2004 tarihli Devre raporunda, Prof Dr. Erol MANİSALI ile yapılan görüşme ve bu görüşmede Erol MANİSALI’nın anlatımlarının başlıklar halinde belirtildiği görülmüştür.
PROF.DR.EROL MANİSALI İLE YAPILAN GÖRÜŞME SONUÇLARI BAŞLIĞI ALTINDA; 12 Şubat 2004 günü saat:12.00 de Harbiye Orduevi lobisinde Erol MANİSALI ile buluşulduğu, Restoranda öğle yemeği ikramını müteakip, 1007 No.lı odada görüşmeye başlanıldığı, Bütün görüşme süresince kendisinden habersiz ses kaydı yapıldığı, Erol MANİSALI’nın konuları dikkat, ilgi ve takdirle dinlediği, her konu ile ilgili görüşlerini açıkladığı belirtilmiştir.
 
 
PROF.DR.EROL MANİSALI İLE YAPILAN GÖRÜŞME SONUÇLARI BAŞLIĞI ALTINDA; 12 Şubat 2004 günü saat:12.00 de Harbiye Orduevi lobisinde Erol MANİSALI ile buluşulduğu, Restoranda öğle yemeği ikramını müteakip, 1007 No.lı odada görüşmeye başlanıldığı, Bütün görüşme süresince kendisinden habersiz ses kaydı yapıldığı, Erol MANİSALI’nın konuları dikkat, ilgi ve takdirle dinlediği, her konu ile ilgili görüşlerini açıkladığı belirtilmiştir.
 
HÜKÜMETİN ACİL EYLEM PLANI BAŞLIĞI ALTINDA; “İthalatın ihracata oranla 22 milyar dolar fazla olması ve 7 milyar dolar cari işlemler açığı, son 10 yılın rekorudur”, “Yolsuzlukla mücadeleyi; hem kendisinden korktuğu için, hem de diğerleri hakkındaki dosyaları koz olarak elinde bulundurmak istediği için ağırdan alıyor”, “Özelleştirmedeki başarısızlığı aslında iyi bir başarısızlıktır. TEKEL’i ne kadar geç satsa o kadar iyidir”,
 
“Bu çalışmayı kamuoyu ile paylaşmak için; Yıldırım KOÇ aracılığı ile kullanabilirsiniz, ben onu güvenilir buluyorum, YOL-İŞ’ten Fikret beyi, ATO Bşk. Sinan AYGÜN’ü, Aydınlık’tan Adnan beyi kullanabilirsiniz. Aydınlık bir defa yazınca bir çok köşe yazarı oradan alıntı yapıyor”,
 
“Aydın DOĞAN ve TÜSİAD medyası % 70 düzeyinde. Anadolu medyası birbirinden kopuk. Bunları birleştirip koordine edebilirseniz bir güç haline gelirler”, “Yerel Televizyonlar Birliğini bırakıp, ayrı ayrı güvenilir Tv. ve gazetelerle temas etmek lazımdır” dediği,
 
 
ULUSAL BİRLİK HAREKETİ STK PLATFORMU BAŞLIĞI ALTINDA; “Ulusal Birlik Platformu esas benim konum”, “Yaşar HACISALİHOĞLU gitti, toplantıya katıldı, bana bilgi getirdi. Beni de çağırdılar ama ben gitmedim. İçinde hoşlanmadığım insanlar var”
 
“Türkan SAYLAN gibi gardrop Atatürkçüleri var. AB’ne laf söyletmiyor, Gümrük Birliğini savunuyor, Atatürkçüyüm diyor. Olmaz böyle şey. TÜSİAD’dan farkı yoktur. Atatürkçülüğü istismar ediyor, kullanıyorlar”,
 
“Berkarda’yı tanırım. Elini taşın altına koymaz. Atatürkçülüğün altını eğitim politikası ile ticaret politikası ile vs. ile doldurmazsan ayaksız masa gibi olur”, “TSK’nin müdahalesi ile ilgili sözünde ne kadar samimi ona bakmak lazım. Bu söz TÜSİAD ile örtüşmüyor”,
HÜKÜMETİN ACİL EYLEM PLANI BAŞLIĞI ALTINDA; “İthalatın ihracata oranla 22 milyar dolar fazla olması ve 7 milyar dolar cari işlemler açığı, son 10 yılın rekorudur”, “Yolsuzlukla mücadeleyi; hem kendisinden korktuğu için, hem de diğerleri hakkındaki dosyaları koz olarak elinde bulundurmak istediği için ağırdan alıyor”, “Özelleştirmedeki başarısızlığı aslında iyi bir başarısızlıktır. TEKEL’i ne kadar geç satsa o kadar iyidir”,
“Bu çalışmayı kamuoyu ile paylaşmak için; Yıldırım KOÇ aracılığı ile kullanabilirsiniz, ben onu güvenilir buluyorum, YOL-İŞ’ten Fikret beyi, ATO Bşk. Sinan AYGÜN’ü, Aydınlık’tan Adnan beyi kullanabilirsiniz. Aydınlık bir defa yazınca bir çok köşe yazarı oradan alıntı yapıyor”,
“Aydın DOĞAN ve TÜSİAD medyası % 70 düzeyinde. Anadolu medyası birbirinden kopuk. Bunları birleştirip koordine edebilirseniz bir güç haline gelirler”, “Yerel Televizyonlar Birliğini bırakıp, ayrı ayrı güvenilir Tv. ve gazetelerle temas etmek lazımdır” dediği,
 
“Halkın eğitilmesi değil, örgütlenmesi önemli. Ben öğrenciyi eğitiyorum, gidip Fransız şirketinde iş bulup Türkiye aleyhinde çalışıyor. Ulusalcı bakış çok önemli”, “Yine de araya Yaşar HACISALİHOĞLU gibi birini koyup kullanabilirsiniz” dediği,
ULUSAL BİRLİK HAREKETİ STK PLATFORMU BAŞLIĞI ALTINDA; “Ulusal Birlik Platformu esas benim konum”, “Yaşar HACISALİHOĞLU gitti, toplantıya katıldı, bana bilgi getirdi. Beni de çağırdılar ama ben gitmedim. İçinde hoşlanmadığım insanlar var”
“Türkan SAYLAN gibi gardrop Atatürkçüleri var. AB’ne laf söyletmiyor, Gümrük Birliğini savunuyor, Atatürkçüyüm diyor. Olmaz böyle şey. TÜSİAD’dan farkı yoktur. Atatürkçülüğü istismar ediyor, kullanıyorlar”,
“Berkarda’yı tanırım. Elini taşın altına koymaz. Atatürkçülüğün altını eğitim politikası ile ticaret politikası ile vs. ile doldurmazsan ayaksız masa gibi olur”, “TSK’nin müdahalesi ile ilgili sözünde ne kadar samimi ona bakmak lazım. Bu söz TÜSİAD ile örtüşmüyor”,
“Halkın eğitilmesi değil, örgütlenmesi önemli. Ben öğrenciyi eğitiyorum, gidip Fransız şirketinde iş bulup Türkiye aleyhinde çalışıyor. Ulusalcı bakış çok önemli”, “Yine de araya Yaşar HACISALİHOĞLU gibi birini koyup kullanabilirsiniz” dediği,
 
AB TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJELER BAŞLIĞI ALTINDA; “Bir yönüyle, STK’na para verip, onları denetimleri altında tutmak istiyorlar. Bir AB kimliği yaratmak istiyorlar. Ayrılan para ciddi bir rakamdır” dediği,
KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU TASARISININ ARKA PLANI BAŞLIĞI ALTINDA; “Bu bilgiler gerçekten çok önemli bilgiler”, “Bunları ben de yazı ve konferanslarımda kullanacağım”, “Anadolu medyasında kullanılabilir”, “Yaşar HACISALİHOĞLU ve Yıldırım KOÇ aracı olur”, “İstanbul medyasında bütünü göstermeden Emin ÇÖLAŞAN’a verilebilir. Bütünü görürse ucu Aydın DOĞAN’a dokunabilir diye korkar”, “MHP tandanslı gazetelere ben çok sıcak bakıyorum. Kullanabilirsiniz”, “Aydınlık istediğiniz her şeyi yayınlar” dediği,
 
MUHAFAZAKARLIK VE DEMOKRASİ SEMPOZYUMU BAŞLIĞI ALTINDA; “Benim yazı ve konuşmalarımda”; “Köktendinci-gayri milli sermaye, Sarıklı – papyonlu, İçimizdeki Danimarka gibi söylemlerim tuttu”, “Bunlar kökten dinci bile değil, gayri milli sermayenin emrinde dediğim zaman, sarıklılar papyonluların emrinde dediğim zaman, çok olumlu tepki ve telefonlar alıyorum” dediği,
 
SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DURUMU VE TEMEL DİNAMİKLERİ BAŞLIĞI ALTINDA; “YOL-İŞ ve Yıldırım KOÇ’a güveniyorum kullanabilirsiniz. Onları kullanarak sendikaları maniple edebilirsiniz”, “Çizelgeleri bana e-posta ile gönderirseniz sevinirim” dediği,
 
İRTİCA İLE MÜCADELE SEMPOZYUMU BAŞLIĞI ALTINDA; “Sempozyum konusu benim konum değil”, “Ben o konularda çok az kafa yorabiliyorum. Benim konum ulusal cephe. Ben onunla çok meşgulüm. Mücadele başka bir alan”, “Siz o konuda Alpaslan IŞIKLI ve Sina AKŞİN ile görüşebilirsiniz”.
 
“Toktamış ATEŞ fetullahçıdır. Ben dikkat etmenizi öneririm”. “Batının ve kapitalizmin Türkiye karşıtı faaliyetlerinde irtica sadece bir araçtır” dediği görülmüştür.
“Toktamış ATEŞ fetullahçıdır. Ben dikkat etmenizi öneririm”. “Batının ve kapitalizmin Türkiye karşıtı faaliyetlerinde irtica sadece bir araçtır” dediği görülmüştür.
GENEL KONULAR BAŞLIĞI ALTINDA İSE; “Türkiye’de Ulusal Cephe Hareketi kopuk. Bütün gayreti bunların birbiri ile ilişkilendirilmesine vermek lazım”, “Böyle olursa Tv. de olur, gazete de olur. Dip dalgası da sahip bulur”, “Tepki bakımından sorun yok. Tepkilerin birleştirilmesinde sorun var” dediği tespit edilmiştir.
 
GENEL KONULAR BAŞLIĞI ALTINDA İSE; “Türkiye’de Ulusal Cephe Hareketi kopuk. Bütün gayreti bunların birbiri ile ilişkilendirilmesine vermek lazım”, “Böyle olursa Tv. de olur, gazete de olur. Dip dalgası da sahip bulur”, “Tepki bakımından sorun yok. Tepkilerin birleştirilmesinde sorun var” dediği tespit edilmiştir.
CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU DEVRE RAPORU–12
 
;CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU DEVRE RAPORU–12
 
(19 ŞUBAT 2004)
 
Bahse konu sunumun takdim planında Cumhuriyet Çalışma Grubu Planlı Faaliyetleri, Çerkezlerin Faaliyetleri ve Kafkas Dernekleri, Ulusal Birlik Hareketi STK Platformu, Av. Orhan PEKMEZCİ’nin AİHM’de Açtığı Dava, T. Ulusal Güvenlik Stratejileri Araştırma Merkezi konularının anlatıldığı belirtilmiştir.
 
PLANLI FAALİYETLER BAŞLIĞI ALTINDA;
AFİŞ ÇALIŞMASI KAPSAMINDA; İlköğretim çağındaki öğrencilere dağıtılmak üzere 60.000 adet Atatürk Fotoğrafları, Atatürk’ ün Gençliğe Hitabesi, Atatürk’ ün izcisi kimdir, 2004 yılı takvimi, Haftalık ders programı çizelgesi, öğrenci ders çizelgesinin basımını tamamlandığı ve özel dağıtım planı ile İl J. K.lıklarına gönderildiğinin anlatıldığı görülmüştür.
Yine bu çalışma kapsamında 15 Şubat 2004 günü Ankara’da oynanan Gençlerbirliği- Galatasaray maçında açılmak için üzerinde “Spor yalnız beden kabileyetinin bir ifadesi değildir. Dikkat, zeka ve ahlakla birlikte olmalıdır. K.Atatürk”, “Kıbrıs Türktür. Türk Kalacak!” ifadeleri bulunan pankartlar hazırlandığı ancak Kıbrıs ile ilgili olan pankartın siyasi olduğu gerekçesiyle polis tarafından asılmasına izin verilmediği, asılan pankartın resminin slaytlarda bulunduğu görülmüştür.
Ayrıca 21 Şubat 2004 günü Ankara Altınpark’ta MHP tarafından düzenlenecek şölende üzerinde; “Benim yegane fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.K. Atatürk”, “Kıbrıs Türktür. Türk Kalacak!”, “Hiçbir yabancı kökünü Türkiye’de aramasın. Türkiye Türklerindir!”, “Türkiye laiktir. Laik kalacak” ifadeleri bulunan pankartların asılmasının planlandığı belirtilmiştir.
 
AFİŞ ÇALIŞMASI KAPSAMINDA; İlköğretim çağındaki öğrencilere dağıtılmak üzere 60.000 adet Atatürk Fotoğrafları, Atatürk’ ün Gençliğe Hitabesi, Atatürk’ ün izcisi kimdir, 2004 yılı takvimi, Haftalık ders programı çizelgesi, öğrenci ders çizelgesinin basımını tamamlandığı ve özel dağıtım planı ile İl J. K.lıklarına gönderildiğinin anlatıldığı görülmüştür.
BASINLA İRTİBAT VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA; 12 Şubat 2004 günü İstanbul Harbiye Orduevi’nde Prof. Dr. Erol Manisalı’ya, 18 Şubat 2004 günü bakanlıklar komuta katı toplantı salonunda 6 Üniversite Rektörüne Cumhuriyet Çalışma Grubunun raporunun sunulduğunun anlatıldığı görülmüştür.
 
Yine bu çalışma kapsamında 15 Şubat 2004 günü Ankara’da oynanan Gençlerbirliği- Galatasaray maçında açılmak için üzerinde “Spor yalnız beden kabileyetinin bir ifadesi değildir. Dikkat, zeka ve ahlakla birlikte olmalıdır. K.Atatürk”, “Kıbrıs Türktür. Türk Kalacak!” ifadeleri bulunan pankartlar hazırlandığı ancak Kıbrıs ile ilgili olan pankartın siyasi olduğu gerekçesiyle polis tarafından asılmasına izin verilmediği, asılan pankartın resminin slaytlarda bulunduğu görülmüştür.
İNTERNET FAALİYETLERİ KAPSAMINDA; vatansever.info adlı sitenin teknik alt yapısının sahte kimlikle ve yurt dışından tümüyle hazırlandığı, sitenin içerik bilgilerinin derlendiği, içerik bilgilerinin onayına müteakip sitenin açılmaya hazır hale getirildiği ifade edilmiştir.
 
Ayrıca 21 Şubat 2004 günü Ankara Altınpark’ta MHP tarafından düzenlenecek şölende üzerinde; “Benim yegane fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.K. Atatürk”, “Kıbrıs Türktür. Türk Kalacak!”, “Hiçbir yabancı kökünü Türkiye’de aramasın. Türkiye Türklerindir!”, “Türkiye laiktir. Laik kalacak” ifadeleri bulunan pankartların asılmasının planlandığı belirtilmiştir.
 
BASINLA İRTİBAT VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA; 12 Şubat 2004 günü İstanbul Harbiye Orduevi’nde Prof. Dr. Erol Manisalı’ya, 18 Şubat 2004 günü bakanlıklar komuta katı toplantı salonunda 6 Üniversite Rektörüne Cumhuriyet Çalışma Grubunun raporunun sunulduğunun anlatıldığı görülmüştür.
 
İNTERNET FAALİYETLERİ KAPSAMINDA; vatansever.info adlı sitenin teknik alt yapısının sahte kimlikle ve yurt dışından tümüyle hazırlandığı, sitenin içerik bilgilerinin derlendiği, içerik bilgilerinin onayına müteakip sitenin açılmaya hazır hale getirildiği ifade edilmiştir.
YIKICI, BÖLÜCÜ VE İRTİCAİ UNSURLARLA MÜCADELE SEMİNERİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA; Erzurum ve Kayseri J.K.lıklarında planlanan seminerlerin icra edildiği ve diğer J.Bölge.K.lıkları için emir ve özel dokümanların yayınlandığı belirtilmektedir.
 
ÇERKEZLERİN FAALİYETLERİ VE KAFKAS DERNEKLERİ BAŞLIĞI ALTINDA; “Türkiye’deki bazı çerkez kökenli vatandaşların, AB merkezli etnik ayrıştırma propagandalarının etkisi altında; Kafkas Dernekleri, Kafkas Dernekleri Federasyonu, Dünya Çerkes Birliği, Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı gibi çeşitli örgütlenmelere gittikleri,
 
Türkiye’de Kafkas Derneklerini merkezi bir örgütte toplama çalışmalarının, 1975 yılında Ankara da yapılan bir toplantı ile başladığı, sonraki yıllarda değişik toplantılar düzenlenerek KAF-DER adı altında Kafkas dernekleri birliği kurulduğu, Nisan 2002’de Ankara’da toplanan 51 dernek federasyona katılmak üzere ortak bir deklarasyon yayınlandığı ve Kafkas Dernekleri Federasyonunun 01 Temmuz 2003 tarihinde 21 derneğin katılımı ile kurulduğunun anlatıldığı görülmüştür.
 
DEĞERLENDİRME BAŞLIĞI ALTINDA;“STK şeklinde yapılan örgütlenmelerin AB merkezli olduğu”, “Kuzey Kafkas Cumhuriyetlerinden sağlanan katılımların Rusya Federasyonu ve Onun istihbarat örgütünün bilgisi ve himayesi altında gerçekleştiği”, “Anılan STK’larının Kıril alfabesi ile yazmak ve okumak istemelerinin, Latin alfabesini kullanmak istememelerinin dikkate değer olduğu”, “Ana dilde radyo ve televizyon yayını ve kurs açmak, çocuklara Çerkez dillerinde isim koymak istemelerinin de dikkate değer olduğu”,
 
“Bu tarz çalışmaların diğer etnik gruplar tarafından da yapılabileceği düşünüldüğünde, sözde demokratikleşme adı altıda göz yumulan bu faaliyetlerin önümüzdeki dönemde etnik ve dini çözülmelere neden olabileceği”, “Ülkemiz üzerinde oynanan oyunların; dernek, vakıf, cemaat gibi adlandırmalarla münferit bir çalışmanın eseri olarak değil, bir bütünün parçaları olarak algılanması gerektiği”, “Mütakiben parçaların birleştirilmesi çalışmalarına başlanacağı” şeklinde değerlendirmeler yapıldığı görülmüştür.
 
SONUÇ BAŞLIĞI ALTINDA İSE; Özellikle Kürtler dışındaki etnik köken mensuplarından belirli makam ve mevkilere gelmiş kişilerin söz konusu tehlikeler hakkında bilgilendirilerek anılan STK faaliyetlerinin ulusalcı çizgiye çekilmesine davet edilmesi, bu çalışmanın internet tartışma gruplarına ve medyaya sızdırılarak kamuoyu ile paylaşılması, Vatansever. info adlı sitelerinde kullanılmasının uygun olduğu değerlendirilmiştir.
 
ULUSAL BİRLİK HAREKETİ STK PLATFORMU BAŞLIĞI ALTINDA;
 
Ulusal Birlik Hareketi STK Platformu Lideri Prof. Bülent BERKARDA’nın gerçekleştirmiş olduğu faaliyet ve etkinliklerine dair zabıt ve raporlarını sunduğu belirtilmiştir.
ÇERKEZLERİN FAALİYETLERİ VE KAFKAS DERNEKLERİ BAŞLIĞI ALTINDA; “Türkiye’deki bazı çerkez kökenli vatandaşların, AB merkezli etnik ayrıştırma propagandalarının etkisi altında; Kafkas Dernekleri, Kafkas Dernekleri Federasyonu, Dünya Çerkes Birliği, Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı gibi çeşitli örgütlenmelere gittikleri,
Türkiye’de Kafkas Derneklerini merkezi bir örgütte toplama çalışmalarının, 1975 yılında Ankara da yapılan bir toplantı ile başladığı, sonraki yıllarda değişik toplantılar düzenlenerek KAF-DER adı altında Kafkas dernekleri birliği kurulduğu, Nisan 2002’de Ankara’da toplanan 51 dernek federasyona katılmak üzere ortak bir deklarasyon yayınlandığı ve Kafkas Dernekleri Federasyonunun 01 Temmuz 2003 tarihinde 21 derneğin katılımı ile kurulduğunun anlatıldığı görülmüştür.
 
Bu faaliyet ve etkinlikler kapsamında, 28 Ocak 2004 Çarşamba günü; Gülseven YAŞER (ÇEV), Necmettin BAĞCI (TEV), Betül SÖZER (ÇEKÜL), Kemal ÖZDİN (USİAD), Pervin OLGUN (ÇYDD) ve Zafer FORTACI’nın (YHD) isimli şahısların katılımı ile ATO Başkanı Sinan AYGÜN, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Nuri OK, MGK Gn. Sekreteri Org. Şükrü SARIIŞIK, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Özdemir ÖZOK, CHP Gn. Başkanı Deniz BAYKAL ve Türk-İş Genel Başkanı Salih KILIÇ ile görüşüldüğü belirtilmiştir.
DEĞERLENDİRME BAŞLIĞI ALTINDA;“STK şeklinde yapılan örgütlenmelerin AB merkezli olduğu”, “Kuzey Kafkas Cumhuriyetlerinden sağlanan katılımların Rusya Federasyonu ve Onun istihbarat örgütünün bilgisi ve himayesi altında gerçekleştiği”, “Anılan STK’larının Kıril alfabesi ile yazmak ve okumak istemelerinin, Latin alfabesini kullanmak istememelerinin dikkate değer olduğu”, “Ana dilde radyo ve televizyon yayını ve kurs açmak, çocuklara Çerkez dillerinde isim koymak istemelerinin de dikkate değer olduğu”,
“Bu tarz çalışmaların diğer etnik gruplar tarafından da yapılabileceği düşünüldüğünde, sözde demokratikleşme adı altıda göz yumulan bu faaliyetlerin önümüzdeki dönemde etnik ve dini çözülmelere neden olabileceği”, “Ülkemiz üzerinde oynanan oyunların; dernek, vakıf, cemaat gibi adlandırmalarla münferit bir çalışmanın eseri olarak değil, bir bütünün parçaları olarak algılanması gerektiği”, “Mütakiben parçaların birleştirilmesi çalışmalarına başlanacağı” şeklinde değerlendirmeler yapıldığı görülmüştür.
 
Bu görüşmenin amaçlarının ise; UBH’nin tanıtımını yapmak, TSK’ ne destek vermek, Hareketi yönetecek şemsiye kadro için güvenilir aday önerileri almak, Medya için finans kaynağı ve Ankara’da güvenilir gruplar bulmak olduğunun anlatıldığı görülmüştür.
SONUÇ BAŞLIĞI ALTINDA İSE; Özellikle Kürtler dışındaki etnik köken mensuplarından belirli makam ve mevkilere gelmiş kişilerin söz konusu tehlikeler hakkında bilgilendirilerek anılan STK faaliyetlerinin ulusalcı çizgiye çekilmesine davet edilmesi, bu çalışmanın internet tartışma gruplarına ve medyaya sızdırılarak kamuoyu ile paylaşılması, Vatansever. info adlı sitelerinde kullanılmasının uygun olduğu değerlendirilmiştir.
 
Ayrıca Ulusal Birlik Hareketi STK Platformunu oluşturan kuruluşların, yeni katılan kuruluşları ve bu hareketten ayrılan kuruluşların isimlerinin slaytlara yansıtıldığı görülmüştür.
ULUSAL BİRLİK HAREKETİ STK PLATFORMU BAŞLIĞI ALTINDA;
Ulusal Birlik Hareketi STK Platformu Lideri Prof. Bülent BERKARDA’nın gerçekleştirmiş olduğu faaliyet ve etkinliklerine dair zabıt ve raporlarını sunduğu belirtilmiştir.
Bu faaliyet ve etkinlikler kapsamında, 28 Ocak 2004 Çarşamba günü; Gülseven YAŞER (ÇEV), Necmettin BAĞCI (TEV), Betül SÖZER (ÇEKÜL), Kemal ÖZDİN (USİAD), Pervin OLGUN (ÇYDD) ve Zafer FORTACI’nın (YHD) isimli şahısların katılımı ile ATO Başkanı Sinan AYGÜN, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Nuri OK, MGK Gn. Sekreteri Org. Şükrü SARIIŞIK, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Özdemir ÖZOK, CHP Gn. Başkanı Deniz BAYKAL ve Türk-İş Genel Başkanı Salih KILIÇ ile görüşüldüğü belirtilmiştir.
Bu görüşmenin amaçlarının ise; UBH’nin tanıtımını yapmak, TSK’ ne destek vermek, Hareketi yönetecek şemsiye kadro için güvenilir aday önerileri almak, Medya için finans kaynağı ve Ankara’da güvenilir gruplar bulmak olduğunun anlatıldığı görülmüştür.
Ayrıca Ulusal Birlik Hareketi STK Platformunu oluşturan kuruluşların, yeni katılan kuruluşları ve bu hareketten ayrılan kuruluşların isimlerinin slaytlara yansıtıldığı görülmüştür.
ULUSAL BİRLİK HAREKETİ STK PLATFORMU ULUSAL BİRLİK HAREKETİNE DAVET BAŞLIĞI ALTINDA; Bir çok STK’na Ulusal Birlik Hareketine katılıma davet nitelikli mektuplar ve e-postalar gönderildiği, bu mektuplarda UBH’nin ilkeleri, misyonu, amacı ve uygulama yöntemleri anlatılmakta olduğu ve bütün ulusal güçlerin harekete katılmasının istendiğinin anlatıldığı belirlenmiştir.
ULUSAL BİRLİK HAREKETİ STK PLATFORMU SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR BAŞLIĞI ALTINDA; “Genişletilmiş UBH Toplantısının 28 Şubat 2004 Cumartesi günü Baltalimanı tesislerinde yapılması” “Açıklanacak olan “sivil uyarı metninin” gazetelerde yayınlanması” “Ankara’ya yapılacak yeni ziyaret programının Mart ayına ertelenmesi” “İ.Ü. ÇEV tarafından hazırlanan “4 Kasım’dan Bu Yana Neler Oldu” kitabına UBH’nin katılması” “Anadolu toplantılarının Nisan ayına ertelenmesi” “Star TV, TV8, NTV ve Yön FM için belirlenen üyelerin temasa geçerek UHB sözcülerinin programlarda yer alması” “ÇEV’in CD’sinin broşür haline getirilmesi” “Gelecek Toplantının 12 Şubat 2004 Perşembe saat 16.00 da ÇEV’de yapılması” kararlarının alındığının ifade edildiği anlaşılmıştır.
 
DEĞERLENDİRME BAŞLIĞI ALTINDA İSE; Ulusal birlik hareketinin son faaliyetlerinin uygun ve yerinde faaliyetler olduğu, Uyarılarının dikkate alındığı, Ancak klasik sol anlayışın devam ettiği, Merkez sağdan yönelen tepki oylarından güç alan iktidara karşı, merkez sağ tabana hitap edecek yaklaşımların daha sonuç alıcı olacağı şeklinde değerlendirmeler yapıldığı görülmüştür.
TÜRKİYE ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ KONUSU ALTINDA; “Türkiye Ulusal Güvenlik Stratejileri Araştırma Merkezinin (TUSAM) 10.02.2004 tarihinde işletmeciliğini Türk Metal İş Sendikasının yaptığı AKYURT Büyük Anadolu Oteli’nde yapılan törenle açıldığı”, “800 - 1000 kişilik katılımla icra edilen törende; İstiklal Marşı, saygı duruşu, bayrak ve Atatürk gibi konularda duyarlılık gözlendiği” ,
 
TUSAM YÖNETİM KURULU İSİM LİSTESİ BAŞLIĞI ALTINDA; Dr. Şenol KANTARCI’nın Başkan olduğu, Ahmet Oğuz ÖZBEK’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ise Prof. Dr. Ali KÜRELİ, Prof. Dr. Hülya GÜLER, Prof. Dr. Sema TEKİN,Prof. Dr. Selçuk Soner AKGÜN olduğu ,
TUSAM DANIŞMA KURULU İSİM LİSTESİ BAŞLIĞI ALTINDA; Bahse konu araştırma merkezinde görevli danışma merkezi üyelerinin alt alta yazıldığı ,
TÜRKİYE ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİLERİ MERKEZİ AÇILIŞA KATILANLAR BAŞLIĞI ALTINDA; ATO Başkanı Sinan AYGÜN, Emekli Hv.Korg. Erdoğan ÖZALAN, gazeteci Saygı ÖZTÜRK, Türk Metal İŞ Sendikası Başkanı Mustafa ÖZBEK ve bu şahısların yanında siyasetçi, köşe yazarı, STK Başkanı ve Sendika Başkanı olan bazı şahısların açılışa katıldığı,
DEĞERLENDİRME BAŞLIĞI ALTINDA İSE;
 
-“ASAM Ermeni Araştırmaları Enstitüsünün ASAM Başkanı Ümit ÖZDAĞ’ın isteği ile dağıtıldığı”,
 
-“ASAM’dan ayrılan Dr. Şenol KANTARCI’nın Türk Metal İş sendikası Başkanı Mustafa ÖZBEK ile dostluğunu kullanarak, sendikanın mali desteği ile TUSAM’ı kurduğu”,
 
-“ASAM’ın ABD’den mali destek aldığı, bu nedenle tespit ve değerlendirmelerinde ABD ile çelişmemeye çalıştığı, Ermeni masasının da ABD isteği ile kaldırılmış olabileceği yönünde teyide muhtaç bilgiler alındığı”,
-“TUSAM Başkanı Dr. Şenol KANTARCI’nın emanetçi olarak görüldüğü, yerine kuruluşun yapısının oturmasını müteakip bir başka kişinin başkan olarak geleceği yönünde söylentiler olduğu, bu kişinin de emekli bir general olabileceği”,
-“TUSAM yönetim kurulu başkanı Ahmet Oğuz ÖZBEK’in Türk-Metal İş Sendikası Başkanı Mustafa ÖZBEK’in oğlu olduğu, dolayısıyla sendikanın maddi desteğinin devam edeceği”,
-“Yönetim ve Danışma Kurullarının üyeleri ve ödül verilen isimlere bakıldığında; geniş bir yelpazeye yayılma eğilimlerinin göz önünde bulundurulduğu izlenimi edinilmekle birlikte, Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğünden yana bir duyarlılığın gözetildiği”,
-“Küresel dayatmalarla ulusal bütünlüğümüze ve üniter yapımıza yöneltilen tehditlere karşı ulusal bilinç ve onurlu bağımsızlığımız temelinde stratejiler üretebilecekleri” şeklinde değerlendirmelerin yapıldığı anlaşılmıştır.
CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU DEVRE RAPORU–13 (08 MART 2004)
 
-“TUSAM Başkanı Dr. Şenol KANTARCI’nın emanetçi olarak görüldüğü, yerine kuruluşun yapısının oturmasını müteakip bir başka kişinin başkan olarak geleceği yönünde söylentiler olduğu, bu kişinin de emekli bir general olabileceği”,
Bahse konu sunumun girişinde, takdim planı başlığı altında, Cumhuriyet Çalışma Grubu Planlı Faaliyetleri, ABD Kamu Diplomasisi Dokümanının Değerlendirilmesi, Britsh Council’in “Kültürel Çeşitlilik” Konulu Faaliyeti, Altın Adam’ın Tahrifi konularının anlatıldığı belirtilmiştir.
 
-“TUSAM yönetim kurulu başkanı Ahmet Oğuz ÖZBEK’in Türk-Metal İş Sendikası Başkanı Mustafa ÖZBEK’in oğlu olduğu, dolayısıyla sendikanın maddi desteğinin devam edeceği”,
 
-“Yönetim ve Danışma Kurullarının üyeleri ve ödül verilen isimlere bakıldığında; geniş bir yelpazeye yayılma eğilimlerinin göz önünde bulundurulduğu izlenimi edinilmekle birlikte, Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğünden yana bir duyarlılığın gözetildiği”,
 
-“Küresel dayatmalarla ulusal bütünlüğümüze ve üniter yapımıza yöneltilen tehditlere karşı ulusal bilinç ve onurlu bağımsızlığımız temelinde stratejiler üretebilecekleri” şeklinde değerlendirmelerin yapıldığı anlaşılmıştır.
 
;CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU DEVRE RAPORU–13 (08 MART 2004)
 
Bahse konu sunumun girişinde, takdim planı başlığı altında, Cumhuriyet Çalışma Grubu Planlı Faaliyetleri, ABD Kamu Diplomasisi Dokümanının Değerlendirilmesi, Britsh Council’in “Kültürel Çeşitlilik” Konulu Faaliyeti, Altın Adam’ın Tahrifi konularının anlatıldığı belirtilmiştir.
PLANLI FAALİYETLER BAŞLIĞI ALTINDA;
Cumhuriyet Çalışma Grubunun 2003-2004 yılını kapsayan planlı faaliyetleri ile ilgili neler yapıldığının anlatıldığı görülmüştür. Bu çerçevede;
 
Cumhuriyet Çalışma Grubunun 2003-2004 yılını kapsayan planlı faaliyetleri ile ilgili neler yapıldığının anlatıldığı görülmüştür. Bu çerçevede;
AFİŞ ÇALIŞMASI: Afiş çalışmaları kapsamında; MHP il teşkilatınca Ankara Altınpark’ta düzenlenen “Ahde Vefa” gecesinde Cumhuriyet Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Benim yegane fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.K. Atatürk”, “Kıbrıs Türktür.Türk Kalacak!”, “Hiçbir yabancı kökünü Türkiye’de aramasın. Türkiye Türklerindir!”, ifadeleri bulunan pankartların salona asıldığı, kendileri tarafından hazırlanan konuşma metninin salonda okunduğu, bahsi geçen faaliyetin Ortadoğu gazetesi köşe yazarlarından Özcan YALÇIN’ın “Ülkü Ocakları Gelecek Vaat Ediyor” başlıklı köşe yazısında yer aldığı belirtilmiştir.
 
Yine aynı raporda MHP il teşkilatının düzenlediği “Hükumeti Ata’ya şikayet yürüyüşünde” kendileri tarafından hazırlanan, “Kıbrıs Türktür. Türk kalacak!” yazılı pankartın taşındığı ve 03 Mart 2004 tarihinde “Hilafetin İlgası ve Tevhid-i Tedrisat kanununun 80.yılı ve günümüz Türkiye’si” konulu panel kapsamında afiş, pankart ve el ilanı çalışması yapılarak bahse konu panelde bunların kullanıldığı fotoğraflarla gösterilmiştir.
AFİŞ ÇALIŞMASI: Afiş çalışmaları kapsamında; MHP il teşkilatınca Ankara Altınpark’ta düzenlenen “Ahde Vefa” gecesinde Cumhuriyet Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Benim yegane fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.K. Atatürk”, “Kıbrıs Türktür.Türk Kalacak!”, “Hiçbir yabancı kökünü Türkiye’de aramasın. Türkiye Türklerindir!”, ifadeleri bulunan pankartların salona asıldığı, kendileri tarafından hazırlanan konuşma metninin salonda okunduğu, bahsi geçen faaliyetin Ortadoğu gazetesi köşe yazarlarından Özcan YALÇIN’ın “Ülkü Ocakları Gelecek Vaat Ediyor” başlıklı köşe yazısında yer aldığı belirtilmiştir.
 
Yine aynı raporda MHP il teşkilatının düzenlediği “Hükumeti Ata’ya şikayet yürüyüşünde” kendileri tarafından hazırlanan, “Kıbrıs Türktür. Türk kalacak!” yazılı pankartın taşındığı ve 03 Mart 2004 tarihinde “Hilafetin İlgası ve Tevhid-i Tedrisat kanununun 80.yılı ve günümüz Türkiye’si” konulu panel kapsamında afiş, pankart ve el ilanı çalışması yapılarak bahse konu panelde bunların kullanıldığı fotoğraflarla gösterilmiştir.
 
 
WEB SAYFASI ÇALIŞMASI: Web sayfası çalışması kapsamında; bahse konu web sayfasının 21 Şubat 2004 tarihinde www.vatansever.info ismiyle açıldığı, bugüne kadar siteyi 2980 kişinin ziyaret ettiği, toplam 69.561 üyesi bulunan 40 adet internet tartışma grubuna, çeşitli Tv ve gazetelerde çalışan 427 medya mensubuna ve milletvekillerine sitenin açıldığının e-posta ile bildirildiği, okuyucu mektupları ve e-postaların değerlendirilmesinin haftalık olarak yapılacağı anlatılmıştır.
 
AYDINLARLA YÜZYÜZE…ÇALIŞMALARI: Aydınlarla Yüz yüze çalışmaları kapsamında; 03 Mart 2004 tarihinde ATO Tesislerinde Atatürkçü Düşünce Derneği’nin görünür ev sahipliğinde gerçekleştirildiği belirtilen ve bütün ulusal birlik çizgisindeki Sivil Toplum Kuruluşlarının katılım ile icra edilen “Hilafetin İlgası ve Tevhid-i Tedrisat kanununun 80.yılı ve günümüz Türkiye’si” konulu panelin icra edildiğinin anlatıldığı, ayrıca bahse konu panelin salon düzenlemesinin yanı sıra salonun dışında toplanan gençliğin organizasyonunun da Cumhuriyet Çalışma Grubu tarafından yapıldığı anlatılmaktadır. Salonun dışında ellerinde Türk Bayrakları ile toplanan çoğu genç şahıslardan oluşan bir grubun resimlerinin slaytlara yansıtıldığı görülmüştür.
 
JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIKLARI İRTİCA İLE MÜCADELE SEMİNERİ: Bahse konu çalışma kapsamında; Erzurum ve Kayseri J.K.lıklarında planlanan seminerlerin icra edildiği ve diğer J.Bölge.K.lıkları için emir ve özel dokümanların yayınlandığı belirtilmektedir.
;CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU DEVRE RAPORU–14 (03 NİSAN 2004)
 
Bahse konu sunumun girişinde, takdim planı başlığı altında, Cumhuriyet Çalışma Grubu Planlı Faaliyetleri, Dolapoğlu Anadolu Lisesi 18 Mart Anma Programı, Ulusal Birlik Kurultayı Değerlendirmesi, Sosyal Bilimler Lisesi Müfredatı, TSK Mensuplarının Atatürkçü Düşünce Derneklerine Üye Olması, KKK ve Jandarma Lojmanları Seçim Sonuçları konularının anlatıldığı belirtilmiştir.
Bahse konu sunumun girişinde, takdim planı başlığı altında, Cumhuriyet Çalışma Grubu Planlı Faaliyetleri, Dolapoğlu Anadolu Lisesi 18 Mart Anma Programı, Ulusal Birlik Kurultayı Değerlendirmesi, Sosyal Bilimler Lisesi Müfredatı, TSK Mensuplarının Atatürkçü Düşünce Derneklerine Üye Olması, KKK ve Jandarma Lojmanları Seçim Sonuçları konularının anlatıldığı belirtilmiştir.
 
PLANLI FAALİYETLER BAŞLIĞI ALTINDA;
AFİŞ ÇALIŞMASI: Afiş çalışmaları kapsamında; Vatansever.info isimli web sitesinin tanıtımı için Ulusal Birlik Kurultay’ında 1000 Adet, Ankara otobüs ve metro duraklarında 2000 Adet, Adana ve Mersin’de 2000 adet el ilanı dağıtıldığı, üniversite gençlerine yönelik olarak hazırlanan 3000 adet el ilanının ise dağıtılmasının planlandığı anlatılarak bu el ilanlarının resimlerinin slaytlara yansıtıldığı görülmüştür.
 
WEB SAYFASI ÇALIŞMASI: Web sayfası çalışması kapsamında; www.vatansever.info sitesine 8000’in üzerinde ziyaretçi girdiğini, günlük ortalama ziyaretçi sayısının 300’ü aştığını, sitede 32 adet Cumhuriyetçi Çalışma Grubu tarafından yazılan 11 adet ise basından seçilen makalelerin bulunduğu ifade edilmiştir.
 
JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIKLARI İRTİCA İLE MÜCADELE SEMİNERİ: Bahse konu çalışma kapsamında; Erzurum ve Kayseri J.K.lıklarında icra edilen seminerlerden sonra Tunceli, Batman, Adana ve Aydın J.Bölge Komutanlıklarınca da bahse konu seminerin icra edildiği ve seminer sonuç raporlarının ve diğer Jandarma Bölge Komutanlıkları seminerlerinin takip edildiği belirtilmektedir.
ULUSAL BİRLİK KURULTAYI BAŞLIĞI ALTINDA;
 
Ulusal Birlik Kurultayı’nın (UBK) 20 Mart 2003’te Ankara Üniversitesi, DTCF konferans salonunda saat 10.30’da yaklaşık 400-450 kişinin katılımıyla başladığı, toplantı öncesi salonda Onuncu Yıl Marşı, Gençliğe Hitabe, çeşitli marşlar, İstiklal Marşı’nın şiiri ve Atatürk’ün kendi sesinden Onuncu Yıl Nutku katılımcılara dinletildiği belirtilmiştir. Bahse konu toplantıda toplam 225 kuruluşun temsil edildiği ve bunlardan birçoğunun isimlerinin slaytlara yansıtıldığı ,
 
Devam eden slaytlarda toplantı gündeminin maddelerinde neler olduğu belirtilerek divan başkanlığı seçiminin yapıldığı ve Divan başkanlığına ADD Genel Başkan Yrd. İsmet ŞAHİN, Divan üyeliklerine ise Divan Bşk.Yrd. Prof. Cengiz Çakır, Av.Erdoğan ÖZER, Av.İsmail DİNÇER’İN seçildiğinin anlatıldığı ,
 
Daha sonra seçilen şahıslardan bazılarının konuşmalarından alıntılar yapıldığı ,
Kamu-Sen Başkanı Bircan AKYILDIZ’ın Konuşması’ndan; 528 bin üyeye sahip olduğu, Ülkenin zor günlerden geçtiği, Kamu Reform Yasasının Yanlışlığını anlattığı, Yeniden Ey Türk Gençliği diye başlayan cümlenin hatırlanmasını istediği,
 
İ.Ü.Rektörü Kemal ALEMDAROĞLU’nun Konuşması’ndan; Kuvayi Milliye Hareketi başlatılmasını, Bütün bildiklerimizi, bütün birikimlerimizi milletimize anlatmamız gerektiği, Bunun Atatürk gibi Anadolu’yu dolaşarak yapılmasını, Ülkenin şeyhler, müritler, dervişler devleti olmayacağını vurguladığı ,
 
 
Çağdaş Eğitim Vakfı adına Gülseven YAŞAR’ın Konuşması’ndan; İstanbul’da bir araya gelerek “Ulusal Birlik Hareketini” oluşturdukları, Ülkeyi tehdit eden unsurlara karşı hemen tavır alınmasının gerektiği ,
 
Altınokta Körler Derneği adına Tufan İŞLİ’nin Konuşması’ından; 500 bin kişi adına konuştuğu, Bu tarihsel toplantının ülkenin bağımsızlığının tehlikede olması nedeniyle yapıldığı, Kuvayı Milliye ateşinin her tarafa yayılması, bütün ulusal güçlerin kurmay merkezinin oluşturulmasının gerektiği, Artık klasik anlayışla sağ-sol karşıtlığının sona erdiği, ortak ağ örülmesine ihtiyaç olduğu, Emperyalizme karşı ulusal güçlerin birlikteliğinin savunulmasının gerektiği, Sözün yerine eylem zamanının geldiği, Türkiye’nin 1919 koşullarında olduğu ,
 
Mehmet Şener ERUYGUR ve Ahmet Hurşit TOLON’dan ele geçirilen CD’de yer alan CÇG klasörü içerisinde, “CUMHR. ÇALŞ. GRUB İ FIRTINANIN GÖRŞ” isimli vord dosyasında, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Halil İbrahim FIRTINA’nın Cumhuriyet Çalışma Grubu Faaliyetleri hakkındaki görüşlerini anlatır yazı olduğu görülmüştür. Bu yazının içerisinde ise;
 
01-“Üniversiteler ve işçi kesiminin üzerinde önemle durulması gerektiği, bu kesimlerin mutlaka kazanılması ve en uygun şekilde yönlendirilmesinin çok önemli olduğu,
 
02-Avrupa’da yaşayan ve bulundukları ülkede belirli mevkilere gelmiş (parlamenter, yönetici, iş adamı vb.) Türk asıllı kişiler yönlendirilerek, kendi isimlerinin, bulundukları ülkenin alfabesinde bulunmayan harflerle yazılması için müracaat etmelerinin sağlanması ve bu vatandaşlarımızdan benzer faaliyetler için yararlanılması,
 
03-Web sitesi kurulduktan sonra güvenliğinin test edilmesi, ondan sonra amacına yönelik kullanılması.
 
04-Hedef şahısların biyografik istihbaratı kapsamında, bu şahısların hassas taraflarının tespit edilmesi ve başkaları tarafından kullanılan şantaj unsurlarının da elde edilmesi, gerektiğinde bu şahıslara karşı kullanılmak üzere arşivlenmesi,
 
05-Cumhuriyet Çalışma Grubunda hukukçu personel de bulundurulması ve bu personelin hedef şahısların hukuksal açıklarının yakalanması ve hukuk yoluyla bunlarla mücadele edilmesi maksadına yönelik olarak kullanılması,
 
06-AKP ve bu partinin Belediye Başkanı adayları hakkında elde edilecek bilgilerin seçimden ne kadar önce basına sızdırılmasının uygun olacağı konusunda uzman görüşü alınması,
 
07-Basın ile irtibat kapsamında yazar ve muhabirler yerine, patronlar ile ilgilenilmesi, patronların kazanılması ve/veya teknik takibe alınması,
 
08-Özel İstihbarat Arşiv Sisteminin sayısal ortamda yedeklenmesi.
 
09-Kemal NEHREZOĞLU’nun Cumhurbaşkanı tarafından şu anda yürüttüğü göreve nasıl getirildiğinin araştırılması,
 
10-Süleyman DEMİREL’in siyası durum ve Mahalli İdareler Genel Seçimine yönelik tutum ve düşüncelerinin incelenmesi,
 
11-Abdülkadir AKSU ve Abdullah GÜL’ün sıfırlanması, bunların geçmişinde mutlaka karanlık ve hukuksuz bir şeyler bulunduğu, bunların ortaya çıkarılması,
 
12-Ömer ÇELİK’in geçmişinin karanlık olduğu, araştırılması gerektiği,
 
13-Afiş çalışmalarında, fotoğraf sanatçılarından, grafikerlerden, psikologlardan, toplum bilimciler gibi alanında uzman olan kişilerden yararlanılması” gerektiği belirtilmiştir.
;CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBUNUN FAALİYETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ GÖSTEREN DELİLLER
 
Cumhuriyet Çalışma Grubu planladığı görev ve faaliyetlerini nasıl ve ne şekilde uygulamaya koyduğunu aylık olarak hazırladığı devre raporlarında ayrıntılı olarak anlatmıştır. Dolayısıyla örgütün ülkede darbe zemini oluşturmak için hazırladığı planlarını yürürlüğe koyduğu ve bizzat uyguladığı açıkça anlaşılmaktadır.
Cumhuriyet Çalışma Grubu planladığı görev ve faaliyetlerini nasıl ve ne şekilde uygulamaya koyduğunu aylık olarak hazırladığı devre raporlarında ayrıntılı olarak anlatmıştır. Dolayısıyla örgütün ülkede darbe zemini oluşturmak için hazırladığı planlarını yürürlüğe koyduğu ve bizzat uyguladığı açıkça anlaşılmaktadır.
Örgütün bu planlarını uygulamaya koyduğuna dair Cumhuriyet Grubunun grubunun devre raporlarının yanı sıra başkaca delillerde ele geçirilmiştir. Bundan sonraki bölümde bu deliller sırası ile anlatılacaktır.
 
Cumhuriyet Çalışma Grubu görev ve faaliyetlerini anlatan slayt sunumunda, Görsel Faaliyetler, Yazılı Faaliyetler, İnternet Faaliyetleri, Akademik Faaliyetler, İdari Faaliyetler ve Sanatsal Faaliyetler gerçekleştirileceği ve devamında bu faaliyetlerin nasıl ve ne şekilde gerçekleştirileceğinin anlatıldığı görülmüştür.
 
Görsel Faaliyetler başlığı altında, afiş çalışması, basınla irtibat ve bilgilendirme çalışması, gazete-bildiri çalışması, reklam panosu çalışması, lazer ışık demeti çalışması faaliyetlerinin planlandığı, Yazılı faaliyetler başlığı altında, 100.000 mektup çalışması ve 50.000 sms çalışması faaliyetlerinin planlandığı, İnternet Faaliyetleri başlığı altında, web sayfaları çalışması ve internette reklam çalışması faaliyetlerinin planlandığı, Akademik Faaliyetler başlığı altında, İrticai faal.müc. sempozyumu, ünv.bil.çal.“aydınlarla yüzyüze...!” faaliyetlerin planlandığı, İdari Faaliyetler başlığı altında, Bölge komutanlıklarında İrticai Faaliyetlerle Mücadele Seminerlerinin düzenlenmesi çalışmaları, ayrıca İl ve İlçelerin Sınıflandırılarak irticai faaliyetler açısından bölgesel tehditleri ortaya koymak için bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri planlandığı, Sanatsal Faaliyetler başlığı altında ise, Cumhuriyet slayt gösterisi ve “şeriatın kestiği parmak” foto.serg. faaliyetlerinin planlandığı görülmüştür.
Cumhuriyet Çalışma grubunun geleceğe dönük perspektifleri kapsamında da, Cumhuriyet Platformu Oluşturulması, Ulusal Birlik Dernekleri Oluşturulması ve Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili çalışmalar yapılması planlandığı görülmüştür.
Başka bir slaytta da Cumhuriyet Çalışma Grubunun 2003-2004 döneminde icra edeceği bu faaliyetlerle ilgili 200.000 ABD doları kaynak ayrılması gerektiği belirtilmiştir.
 
Cumhuriyet Çalışma grubunun geleceğe dönük perspektifleri kapsamında da, Cumhuriyet Platformu Oluşturulması, Ulusal Birlik Dernekleri Oluşturulması ve Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili çalışmalar yapılması planlandığı görülmüştür.
01-Cumhuriyet Çalışma Grubu Görsel Faaliyetler başlığı altında, afiş çalışması, basınla irtibat ve bilgilendirme çalışması, gazete-bildiri çalışması, reklam panosu çalışması, lazer ışık demeti çalışması faaliyetlerinin planlandığı, Yazılı faaliyetler başlığı altında, 100.000 mektup çalışması ve 50.000 sms çalışması faaliyetlerinin planlandığı görülmüştür.
 
Başka bir slaytta da Cumhuriyet Çalışma Grubunun 2003-2004 döneminde icra edeceği bu faaliyetlerle ilgili 200.000 ABD doları kaynak ayrılması gerektiği belirtilmiştir.
 
 
01-Cumhuriyet Çalışma Grubu Görsel Faaliyetler başlığı altında, afiş çalışması, basınla irtibat ve bilgilendirme çalışması, gazete-bildiri çalışması, reklam panosu çalışması, lazer ışık demeti çalışması faaliyetlerinin planlandığı, Yazılı faaliyetler başlığı altında, 100.000 mektup çalışması ve 50.000 sms çalışması faaliyetlerinin planlandığı görülmüştür.
Cumhuriyet Çalışma Grubunun devre raporlarına bakıldığında bu faaliyetini aynen gerçekleştirdiği ve uygulamaya koyduğu anlaşılmıştır. Bunların yanı sıra şüpheli Şener ERUYGUR’dan ele geçirilen 13 nolu CD de bu faaliyetlerde harcanan paralarla ilgili düzenlenen tutanaklar olduğu, bu tutanaklarda söz konusu harcamaları Jandarma Genel Komutanlığının Haber alma ödeneğinden karşılandığı, dolayısıyla tüm bu faaliyetlerin bizzat dönemin Jandarma Genel Komutanı Şener ERUYGUR’un emir ve talimatları ile gerçekleştiği anlaşılmaktadır.
Şüpheli ŞENER ERUYGUR dan ele geçirilen 13 nolu CD de “harcamakar 2.doc” isimli Msword belgesinde;
 
ONAY BELGESİ başlıklı 01.03.2004 tarihli “Hilafetin İlgasının 80 nci Yılı Programı kapsamındaki cari harcamalar” konulu, Haberalma Ödeneğinden 1.500.000.000 TL ödenmesi konusunda hazırlanan D.Bşk.J.Kur.Alb.C.HASANHANOĞLU, İsth.Ynt.Ş.Müdürü J.Kur.Kd.Binbaşı Mustafa KOÇ İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Levent ERSÖZ adlarına imzaya açılan form olduğu,
 
ONAY BELGESİ başlıklı 23.02.2004 tarihli “Atatürk temalı takvim ve ders programı basımı” konulu, Haberalma Ödeneğinden 1.500.000.000 TL ödenmesi konusunda hazırlanan D.Bşk.J.Kur.Alb.C.HASANHANOĞLU, İsth.Ynt.Ş.Müdürü J.Kur.Kd.Binbaşı Mustafa KOÇ İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Levent ERSÖZ adlarına imzaya açılan form olduğu,
 
ONAY BELGESİ başlıklı 23.02.2004 tarihli “Atatürk temalı takvim ve ders programı basımı” konulu, Haberalma Ödeneğinden 1.500.000.000 TL ödenmesi konusunda hazırlanan D.Bşk.J.Kur.Alb.C.HASANHANOĞLU, İsth.Ynt.Ş.Müdürü J.Kur.Kd.Binbaşı Mustafa KOÇ İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Levent ERSÖZ adlarına imzaya açılan form olduğu,
ONAY BELGESİ başlıklı 19.03.2004 tarihli “Özel İstihbarat timi cari harcamaları” konulu, Haberalma Ödeneğinden 500.000.000 TL ödenmesi konusunda hazırlanan D.Bşk.J.Kur.Alb.C.HASANHANOĞLU, İsth.Ynt.Ş.Müdürü J.Kur.Kd.Binbaşı Mustafa KOÇ İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Levent ERSÖZ adlarına imzaya açılan form olduğu,
“Harcamalar” isimli klasör içerisinde bulunan “harcamalar.doc” isimli Msword belgesinde; MART 2004 AYINDA YAPILAN HARCAMALAR LİSTESİ başlıklı GENÇLERBİRLİĞİ STADINA, AFİŞ BEDELİ, 3 ADET MAÇ BİLETİ, 5 ADET BRANDA AFİŞ, YAPILAN BİR ÇALIŞMADA KATILIMCILARIN SİGARA,KONTÖR VE DİĞER MASRAFLARI ve benzeri toplam 22 kalem konuda yapılan toplam 3.300.500.000 Tl lık harcama listesi olduğu görülmüştür.
 
02-Cumhuriyet Çalışma Grubu İnternet Faaliyetleri başlığı altında, web sayfaları çalışması ve internette reklam çalışması faaliyetlerinin planlandığı görülmüştür.
 
Ayrıca şüpheli Şener ERUYGUR’dan ele geçirilen 13 nolu CD de ele geçirilen delillerden örgütün vatanseverinfo isimli bir internet sitesi kurduğu ve bu internet sitesinde yürütme organını hedef alan haberler yapıldığı yada söz konusu sitede yürütme organını hedef alan haberler yapmak için tasarlanan bilgilerin saklandığı anlaşılmıştır.
 
Şener ERUYGUR’dan ele geçirilen 13 nolu CD de, “vatansever info” isimli klasör içersinde, “VATANSEVER INFO” isimli klasör, “RT” “RTE'nin oğlunun TRF KAZASI” isimli power point dosyası, “rkm” “rkm1” ve “tayyip erdoğan ile erenköy cemaati toplantıları” isimli word dosyaları, “1” “2” “3” “4” “5” “6” isimli winamp media file dosyalarının,
Ayrıca şüpheli Şener ERUYGUR’dan ele geçirilen 13 nolu CD de ele geçirilen delillerden örgütün vatanseverinfo isimli bir internet sitesi kurduğu ve bu internet sitesinde yürütme organını hedef alan haberler yapıldığı yada söz konusu sitede yürütme organını hedef alan haberler yapmak için tasarlanan bilgilerin saklandığı anlaşılmıştır.
Şener ERUYGUR’dan ele geçirilen 13 nolu CD de, “vatansever info” isimli klasör içersinde, “VATANSEVER INFO” isimli klasör, “RT” “RTE'nin oğlunun TRF KAZASI” isimli power point dosyası, “rkm” “rkm1” ve “tayyip erdoğan ile erenköy cemaati toplantıları” isimli word dosyaları, “1” “2” “3” “4” “5” “6” isimli winamp media file dosyalarının,
“RT” isimli power point dosyasında, Recep Tayyip ERDOĞAN hakkında açılan davaların iktidar olduktan sonra düştüğü, davalara bakanların ise terfi edildiği ile ilgili gazete haberlerinin olduğu,
 
“rkm” isimli word dosyasında, “TAYYİP’TEKİ DEĞİŞİMİN ( ! ) ÖYKÜSÜNÜ BOMBA BİR KASETLE AÇIKLIYORUZ....” başlıklı internette yayınlanan haber olduğu, haber içeriğinde Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 1990 yılında İstanbul Küçük Mustafa Paşa’da bir kahvehanede yaptığı konuşmaların içeriğinin anlatıldığı,
“rkm” isimli word dosyasında, “TAYYİP’TEKİ DEĞİŞİMİN ( ! ) ÖYKÜSÜNÜ BOMBA BİR KASETLE AÇIKLIYORUZ....” başlıklı internette yayınlanan haber olduğu, haber içeriğinde Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 1990 yılında İstanbul Küçük Mustafa Paşa’da bir kahvehanede yaptığı konuşmaların içeriğinin anlatıldığı,
 
“rkm1” isimli word dosyasında, “BAŞBAKAN Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 1990 yılında İstanbul Koca Mustafa Paşa’da Yaptığı Konuşması” başlığı ile başladığı ve bu konuşmanın çözümünün yazılı olduğu,
 
“tayyip erdoğan ile erenköy cemaati toplantıları” isimli word dosyasının, “GİZLİ” ibareli olduğu, yazı içeriğinde Albayrakların Erenköy cemaati ile ilişkilerinin iyi olduğu, Albayraklar’ın aslen Rum kökenli, Karadenizdeki Kadiri gruplar ile ilişkileri olduğu, Recep Tayyip ERDOĞAN’ın da katıldığı Feshane’de yapılan “Yüksek İslam Konseyi” adındaki toplantılarda rant paylaşımının yapıldığı, bu toplantıların Genel koordinatörlüğünü Mustafa Nuri TOPBAŞ’ın ve Kemal UNAKITAN’ın yaptığından bahsedildiği,
 
“1” “2” “3” “4” “5” ve “6” isimli winamp media file dosyalarında Recep Tayip ERDOĞAN’ın değişik yerlerde yaptığı konuşmalardan çok kısa görüntülerin olduğu görülmüştür.
 
vatansever info/VATANSEVER INFO isimli klasör içersinde;
 
“AKSUSOY” isimli power point dosyasında, Abdülkadir AKSU’nun soy ağacının yazılı olduğu ve şematize edildiği,
 
“RTESOY” isimli power point dosyasında, Recep Tayyip ERDOĞAN’ın soy ağacının yazılı olduğu ve şematize edildiği,
 
“ABDULLAH” ve “ABDULLAH GÜL” isimli word dosyalarının aynı olduğu, içeriğinde Abdullah GÜL’ün 19 Eylül 1994 tarihinde AKPM Başkanı Angel MARTİNEZ’e yazdığı belirtilen mektup ile ilgili internette yayınlanan haber olduğu,
 
“AKPapahü” isimli word dosyasında, “Uyan Ey Millet! Arap Kürt Partisi Türkiye’nin altını oyuyor….” başlıklı internette yayınlanan haber olduğu, haber içeriğinin “Yerel Yönetim Yasaları” ile ilgili olduğu, bu yasa ile merkezi yönetimin etkisinin kısıtlanarak, ulusal bütünlüğü temel alan Cumhuriyetin üniter yapısının çökertileceğinden bahsedildiği,
“AKPapahü” isimli word dosyasında, “Uyan Ey Millet! Arap Kürt Partisi Türkiye’nin altını oyuyor….” başlıklı internette yayınlanan haber olduğu, haber içeriğinin “Yerel Yönetim Yasaları” ile ilgili olduğu, bu yasa ile merkezi yönetimin etkisinin kısıtlanarak, ulusal bütünlüğü temel alan Cumhuriyetin üniter yapısının çökertileceğinden bahsedildiği,
“internet MASKENİN ARKASINDAKİ GERÇEK YÜZ” isimli word dosyasında, “İŞTE AKP MASKESİNİN ARKASINDAKİ GERÇEK YÜZ” başlıklı internette yayınlanan haber olduğu, haber içeriğinde “Küresel emperyalizmle işbirlikçilerinin 3 Kasım 2002 tarihli karşı devrim hamlesiyle Türkiye'nin başına musallat ettiği siyasal İslamcılar, 28 Mart 2004 yerel seçimlerinden biraz daha güçlenerek çıkmayı başardılar. Yazık ki, 3 Kasım 2002 tarihli karşı devrim dalgasının önüne geçmede yetersiz ya da isteksiz kalan iç dinamikler, geliyorum diyen ikinci dalganın önüne geçmede de isteksiz ve yetersiz kalmışlardır” ,
 
“SOYSOP2” isimli word dosyasında, “RUM GÜRCÜ KIRMASI TAYYİP VE ERMENİ DÖNMESİ ABDÜLKADİR AKSU” başlıklı haber olduğu, haber içeriğinde, Recep Tayyip ERDOĞAN ve Abdülkadir AKSU’nun Türk olmadığı belirtilerek “Benim üzerine ölü toprağı örtülmüş halkım da dolar düşüyor diye bu RUM-GÜRCÜ kırmasına oy vermeye devam etsin. PKK’nın envai çeşit isim ve ittifaklarla güneydoğuda siyasallaşmasını seyreden ERMENİ DÖNMESİ’ne de oy vermeye devam etsin. Ordu da, Paşalar da seyretsin.”,
“internet MASKENİN ARKASINDAKİ GERÇEK YÜZ” isimli word dosyasında, “İŞTE AKP MASKESİNİN ARKASINDAKİ GERÇEK YÜZ” başlıklı internette yayınlanan haber olduğu, haber içeriğinde “Küresel emperyalizmle işbirlikçilerinin 3 Kasım 2002 tarihli karşı devrim hamlesiyle Türkiye'nin başına musallat ettiği siyasal İslamcılar, 28 Mart 2004 yerel seçimlerinden biraz daha güçlenerek çıkmayı başardılar. Yazık ki, 3 Kasım 2002 tarihli karşı devrim dalgasının önüne geçmede yetersiz ya da isteksiz kalan iç dinamikler, geliyorum diyen ikinci dalganın önüne geçmede de isteksiz ve yetersiz kalmışlardır” ,
 
“SOYSOP2” isimli word dosyasında, “RUM GÜRCÜ KIRMASI TAYYİP VE ERMENİ DÖNMESİ ABDÜLKADİR AKSU” başlıklı haber olduğu, haber içeriğinde, Recep Tayyip ERDOĞAN ve Abdülkadir AKSU’nun Türk olmadığı belirtilerek “Benim üzerine ölü toprağı örtülmüş halkım da dolar düşüyor diye bu RUM-GÜRCÜ kırmasına oy vermeye devam etsin. PKK’nın envai çeşit isim ve ittifaklarla güneydoğuda siyasallaşmasını seyreden ERMENİ DÖNMESİ’ne de oy vermeye devam etsin. Ordu da, Paşalar da seyretsin.”,
 
Şüpheli Mehmet Şener ERUYGUR’dan ele geçirilen ADD Genel Merkezi, Genel Başkan Odasından Alınan 5 nolu CD içerisinde; “vatansever info” isimli klasörde “tayyip erdoğan ile erenköy cemaati toplantıları.doc” isimli MSword dosyasının “GİZLİ” ibareli olduğu ve içeriğinde; Albayrakları grubu olarak bilinen aile hakkında “…Albayrakların Erenköy cemaati ile ilişkileri iyi. Menzil grubu ile ilişkilerinin çok iyi olması şimdi mümkün değil. Menzil Grubu biraz daha milli bir grup. Albayraklar aslen Rum kökenlidir. Yani kökenleri, nesepleri biraz şeydir…” şeklindeki değerlendirmelere yer verildiği tespit edilmiştir.
03-Cumhuriyet Çalışma Grubu Akademik Faaliyetler başlığı altında, “aydınlarla yüzyüze...!” faaliyeti planlamıştır. Bu çalışmanın amacının, yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyetlerle ilgili olarak akademik çevrelere, yerel yönetimler ve bölgesel kuruluşlara, üniversitelerden görevlendirilecek öğretim üyeleri vasıtasıyla yapılacak seminer ve konferans çalışmaları ile bilgi vermek, yapılan akademik çalışmalar hakkında yerel, bölgesel ve ulusal basın marifetiyle kamuoyunu bilgilendirmek olduğu belirtilmiştir.
 
Cumhuriyet Çalışma Grubunun devre raporlarına bakıldığında “HİLAFETİN İLGASI” isimli panelle ilgili bilgilerin bulunduğu ve bu panelin kendileri tarafından açıkça ifade edilmiştir.
 
Bunların yanı sıra Şüpheli Şener ERUYGUR’dan ele geçirilen 13 nolu CD’de söz konusu panelle ilgili başkaca deliller elde edilmiş ve bu delillerde söz konusu panelin bizzat Cumhuriyet Çalışma Grubu tarafından düzenlendiğini açıkça göstermiştir.
Bunların yanı sıra Şüpheli Şener ERUYGUR’dan ele geçirilen 13 nolu CD’de söz konusu panelle ilgili başkaca deliller elde edilmiş ve bu delillerde söz konusu panelin bizzat Cumhuriyet Çalışma Grubu tarafından düzenlendiğini açıkça göstermiştir.
Ayrıca yine 13 nolu CD içersinde “Harcamalar” isimli klasörde bulunan “harcamakar 2.doc” isimli Msword belgesinde; ONAY BELGESİ başlıklı 01.03.2004 tarihli “Hilafetin İlgasının 80 nci Yılı Programı kapsamındaki cari harcamalar” konulu, Haberalma Ödeneğinden 1.500.000.000 TL ödenmesi konusunda hazırlanan D.Bşk.J.Kur.Alb.C.HASANHANOĞLU, İsth.Ynt.Ş.Müdürü J.Kur.Kd.Binbaşı Mustafa KOÇ İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Levent ERSÖZ adlarına imzaya açılan form olduğu görülmüştür.
 
Dolayısıyla sözde sivil kuruluşlar tarafından düzenlendiği öne sürülen bahse konu sempozyumda, harcanan paraların dahi Jandarma Genel Komutanlığının Haberalma ödeneğinden karşılandığı açıkça anlaşılmaktadır.
 
Yine 13 nolu CD’de vatansever info/VATANSEVER INFO isimli klasör içersinde; “HİLAFET” isimli word dosyasında, “KARŞI DEVRİM HEVESLİLERİNE ULUSAL TAVIR…” başlıklı internette yayınlanan haber olduğu, haber içeriğinde, ATO’da düzenlenen “03 Mart 2004, Hilafetin İlgası ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun 80. Yılı ve Günümüz Türkiye’si” konulu panele Orgeneral Aytaç YALMAN, Oramiral Özden ÖRNEK, Orgeneral M.Şener ERUYGUR, Orgeneral İlker BAŞBUĞ, Orgeneral Fethi Remzi TUNCEL, Orgeneral Şükrü SARIIŞIK ve Korgeneral Metin Yavuz YALÇIN’ın katıldığı, bu katılımın anlamlı bir katılım olduğundan bahsedildiği görülmüştür.
Dolayısıyla örgütün, söz konusu panelle ilgili kamuoyunda gerekli tepkiyi oluşturabilmek için yine CÇG kapsamında illegal olarak kurulan vatansever info isimli internet sitesinde yayınladıkları anlaşılmaktadır.
 
04- Cumhuriyet Çalışma Grubu İdari Faaliyetler başlığı altında, ayrıca İl ve İlçelerin irticai faaliyetler açısından sınıflandırılması, bu kapsamda da her il ve ilçe sorumluluk sahasında; Açılan Kuran Kursu sayısı, İmam Hatip Okullarının öğrenci durumu, Nüfusa göre cami ve mescit miktarı, Camilerde ve mescitlerdeki toplam din görevlisi miktarı, İrticai yapılanma maksadıyla yürütülen bölgesel çalışmalar ve bu kapsamda değerlendirilen vakıf, dernek, pansiyon, özel okul, aş evleri gibi faaliyet yürüten kuruluş ve alanlar, Üniversite, fakülte, yüksek okullardaki irtica yanlısı öğrenci ve öğretim görevlisi sayısının tespit edilmesi planlanmıştır.
 
Şüpheli Mehmet Şener ERUYGUR’dan ele geçirilen 13 Nolu CD içersinde, BİYOGRAFİK İSTHB/ADANA J BÖLE K LIĞI isimli klasörde, “Görüntü kayıtları” ve “resimler” klasörlerinin olduğu, “Görüntü kayıtları” isimli klasör içersinde, “K.Maraş-Türkoğlu İHL.Gizli Kamera, Diğer okullar normal Kame” isimli 3 dakika 21 saniyelik bir görüntü dosyasının olduğu, görüntü dosyası incelendiğinde, 08.05.2003 tarihinde bir okulun öğretmenler odasında ve koridorlarında türbanlı bir bayanın gizli kamera ile çekilen görüntülerinin olduğu,
“resimler” isimli klasör içersinde, 6 adet power point dosyasının olduğu, bu dosyalardan “Elbistan Cüceli ilk öğr.” İsimli power point dosyasında, Kahramanmaraş ilinde bir okulun bahçesinde çekilmiş türbanlı bir öğretmenin resminin olduğu, “Elbistan İmam Hatip” isimli power point dosyasında, Kahramanmaraş Elbistan İmam Hatip Lisesinde çekilmiş türbanlı öğrencilerin resimlerinin olduğu, “Elbistan Karamağra İlk Öğrt.” İsimli power point isimli dosya içersinde, Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde bir ilköğretim okulunda türbanlı bir bayanın resimlerinin olduğu, “K.Maraş İmam Hatip” isimli power point dosyası içersinde, Kahramanmaraş imam hatip lisesinde bayan öğrencilerin türbanlı resimlerinin olduğu, “Maraş Türkoğlu İ.H.L.” power point dosyası içersinde, Kahramanmaraş imam hatip lisesinde türbanlı öğrenciler ve öğretmenlerin çekilmiş resimlerinin olduğu, “Merkez Elmalar İlk öğrt.” İsimli power point dosyası içersinde, Kahramanmaraş da bir ilk öğretim okulunda türbanlı bir bayanın resimlerinin olduğu ,
“Cami Takip1” isimli resim dosyasında ise Jandarma Binbaşı Mustafa AKIŞ tarafından hazırlandığı anlaşılan örnek bir çizelge olduğu, çizelge içersinde, caminin adı, caminin kapasitesi (kişi), vakit namazlarına ibadet için gelen kişi sayısı, vakit namazlarında caminin doluluk oranı, Cuma namazlarına ibadet için gelen kişi sayısı ve Cuma namazlarında camilerin doluluk oranı başlıklarının bulunduğu ,
 
“İLLERİN İRTİCAİ TEHDİT DURUMUNA GÖRE SIRALAMA EK-D” isimli Excel dosyasında, 81 vilayet hakkında puanlama şeklinde yapılan değerlendirmelerin olduğu görülmüştür.
“İLLERİN İRTİCAİ TEHDİT DURUMUNA GÖRE SIRALAMA EK-D” isimli Excel dosyasında, 81 vilayet hakkında puanlama şeklinde yapılan değerlendirmelerin olduğu görülmüştür.
 
Şüpheli Mehmet Şener ERUYGUR’dan ele geçirilen 5 nolu CD içerisinde; “SAĞLIK BAKANLIĞI” isimli word dosyasında, Sağlık Bakanlığı ana binası altında ve Tarım Bakanlığı ana binası altında 02 Ocak 2004 günü kılınan Cuma namazı ile ilgili hazırlanan bilgi notu olduğu, bilgi notu içersinde, mescidin yeri ve Cuma namazına katılan kişilerin sayısının belirtildiği ,
“TARIM KÖY İŞL.BAK.” isimli word dosyasında, 02 Ocak 2004 günü Tarım Bakanlığı çalışanlarının Cuma vaktinde Cuma namazı için hazırlık yaptığı ve Bakanlık binası yakınındaki Tarım Vakfı camisine gittiklerinin belirtildiği ve caminin dağılımı sırasında çekilen görüntülerin olduğu tespit edilmiştir.
05- Cumhuriyet Çalışma Grubu İdari Faaliyetler başlığı altında, ayrıca İl ve İlçelerin irticai faaliyetler açısından sınıflandırılması, bu kapsamda yukarıda belirtilen faaliyetlerin yanıra Bölgesel ve yerel yayın yapan gazete ve dergi sayısı, Radyo ve TV miktarı, Aşırı sağ ve irticai faaliyetlere meyilli siyasi partilerin aldıkları oy miktarı gibi somut kriterler üzerinden sınıflandırma yapılması planlanmıştır.
 
Şüpheli Şener Eruygur’dan ele geçirilen 13 nolu CD de, “TELEVİZYON KANALLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ” isimli power point dosyası içersinde, 5 ayrı yerel televizyonla ilgili yapılan araştırma ve değerlendirmelerin ,
 
13 nolu CD’de MEDYA isimli klasör içerisinde bulunan, “MEDYA DEĞERLENDİRMESİ.ppt” isimli Power Point sunusunda; “Hükümetin medya organlarını kendi siyasi amaçları doğrultusunda kullanması ve medyanın kontrol altına alınmasına yönelik icra edilen faaliyetler.” konulu “GİZLİ” ibareli Ulusal yayın yapan gazete, dergiler ve televizyonlar hakkında yayın adı, yayın grubu, tandansı, iltisaklı olduğu parti ve tirajı başlıkları taşıyan listelerin, bazı gruplara ait şirket listelerinin, bu grup ve şirketlerle ilgili görüşlerin ve BDDK tarafından tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilen bankalar ve tasfiye edilen medya mensupları hakkında bilgilerin olduğu,
 
“MEDYA OPR ARZ.ppt” isimli PowerPoint dosyası sunusunda; “Diğer medya kuruluşlarından farklı olarak, Cumhuriyet kazanımlarını savunmada istikrarını muhafaza eden Cumhuriyet Gazetesi’nin desteklenmesi ve güçlendirilmesi kapsamında, TSK birimlerinde satışı ve TSK’ne bağlı kurum ve iştiraklerce desteklenmesi (Oyak Bank’ın reklam vermesi v.b.),” ve “İkili görüşmeler ve İnternet siteleri vasıtasıyla sivil toplum örgütlerinin harekete geçirilmesi,” şeklinde ifadelerin, “yazarlar.doc” isimli word belgesinde; POSTA, RADİKAL, SABAH, STAR, TERCÜMAN (Dünden Bugüne), TÜRKİYE, VAKİT, VATAN, YENİ ŞAFAK, ZAMAN, AKŞAM, EVRENSEL, GÖZCÜ, HÜRRİYET, MİLLİ GAZETE, ORTADOĞU isimli gazetelerin köşe yazarlarının 1. Öncelikli Yazarlar, 2.Öncelikli Yazarlar ve Diğer Yazarlar başlıklarının altında tasnif edildiği,
“YENİÇAĞ ARSLAN BULUT.doc” isimli word belgesinde 12.01.2004 tarihinde Yeniçağ Gazetesi yazarı Arslan BULUT ile yapılan görüşmenin notlarının bulunduğu, “Şahsın kendi fikirlerine yakın kişilerin bir araya gelmesinin özlemini çektiğini, bizimle daha sık görüşeceği Ankara’ya geldiğinde muhakkak ziyaret edeceğini beyan ettiği, örgütlenebilmek için MHP tabanının kullanılabileceğini Devlet BAHÇELİ’nin tehlikeli ve sakıncalı biri olduğunu, TSK’nın OYAK aracılığı ile Türkiye’yi bölmeye çalışan CNN,NTV,HABER TÜRK gibi yayın organlarına para transferi yaparken niçin vatan sever yayın organlarına kayıtsız kaldığı bu konunun sorgulanmasının gerektiği,” şeklinde beyanların ,yer aldığı anlaşılmıştır.
 
06-Cumhuriyet Çalışma grubu geleceğe dönük perspektifleri kapsamında da, Cumhuriyet Platformu Oluşturulması ve Ulusal Birlik Dernekleri Oluşturulması planlamıştır.
Şüpheli Şener ERUYGUR’dan ele geçirilen 13 nolu CD de örgütün bu faaliyetlerini gerçekleştirdiğine dair başkaca deliller elde edilmiştir.
 
Bahse konu 13 nolu CD de “ulusal Birlik Hareketi” alt klasörü içerisinde; “prof. dr. BÜLENT BERKARDA”, “Ubh”, “ULUSAL MUTABAKAT EYLEM PLANI” ve “ulusun sesi sine-i millet” isimli (4) adet PowerPoint belgesi ile “STK_platformu_1”, “STK_Platformu_2”, “UBK” ve “ulusal birlik hareketi kurultayı Sonuç Bildirgesi” isimli (4) adet Word belgesi olduğu,
Bahse konu 13 nolu CD de “ulusal Birlik Hareketi” alt klasörü içerisinde; “prof. dr. BÜLENT BERKARDA”, “Ubh”, “ULUSAL MUTABAKAT EYLEM PLANI” ve “ulusun sesi sine-i millet” isimli (4) adet PowerPoint belgesi ile “STK_platformu_1”, “STK_Platformu_2”, “UBK” ve “ulusal birlik hareketi kurultayı Sonuç Bildirgesi” isimli (4) adet Word belgesi olduğu,
“prof. dr. BÜLENT BERKARDA” isimli PowerPoint belgesinin toplam (37) adet sunumdan oluştuğu içerisinde “ULUSAL BİRLİK HAREKETİ STK PLATFORMU” (1 ile 5 numaralı slaytlar arası) başlığı altında Taksimde bulunan Bülent BERKARDA isimli şahsa ait derneğin ziyaret edildiği, ziyaret sırasında ülke gündemi, iktidarın icraatlarının kendileri tarafından takip edildiği, halkın eğitilmesi gerektiği gibi yazıların yer aldığı devamında (6 ile 37 numaralı Slaytlar arası) “İnsanca Yaşam Projesi’nin Arka Planı” başlığı altında Projenin Ana Hedefi, Projenin Alt Hedefleri, Projeyi Destekleyen STK’lar, Sonuç ve Teklifler gibi alt başlıklar halinde konuların sıralandığı,
“STK_Platformu_2” isimli Word belgesi içerisinde “BİLGİ NOTU” başlığı altında Özel İstihbarat Tim Komutanı J.Yzb. Enver ÖZKAL ve tim elemanı J.Bçvş. Emin CEYLAN isimli şahısların 10-11 Ocak 2004 tarihinde Kadıköy Belediyesi’nin AB organları ile müşterek çalışmaları hakkında bilgi toplamak amacıyla J. Gn. K.lığınca İstanbul iline gönderildikleri burada fikir alışverişinde bulunmak üzere Prof Dr. Erol MANİSALI ile görüşme yapılacağı, Jandarma Genel Komutanlarının Bülent BERKARDA verilmesini istediği belgelerin verileceğine ilişkin notların yer aldığı,
 
“UBK” isimli Word belgesi içerisinde 20 Mart 2003 tarihinde saat 10.30 da Ankara Üniversitesi DTCF konferans salonunda Ulusal Birlik Kurultayı’nın (UBK) başladığı bu konferansa başlıklar altında hangi şahısların ve kurumların katılacağı devamında konuşmacı olarak katılan bazı şahıslara ait konuşma metni özetlerinin yer aldığı (14) sayfalık yazı olduğu,
“UBK” isimli Word belgesi içerisinde 20 Mart 2003 tarihinde saat 10.30 da Ankara Üniversitesi DTCF konferans salonunda Ulusal Birlik Kurultayı’nın (UBK) başladığı bu konferansa başlıklar altında hangi şahısların ve kurumların katılacağı devamında konuşmacı olarak katılan bazı şahıslara ait konuşma metni özetlerinin yer aldığı (14) sayfalık yazı olduğu,
“ulusal birlik hareketi kurultayı Sonuç Bildirgesi” isimli Word belgesi içerisinde “Ulusal Birlik Kurultayı Sonuç Bildirgesi” başlığı altında Mart 2004 günü Ankara’da toplanan Ulusal Birlik Kurultayı’nda (UBK) alınan kararlara ait maddelerin yer aldığı ve sıralandığı (2) sayfalık yazının bulunduğu,
 
“ULUSAL MUTABAKAT EYLEM PLANI” PowerPoint sunumunun (1) sayfadan oluştuğu içerisinde “ULUSAL MUTABAKAT EYLEM PLANI” başlığı altında “I TARTIŞMA AŞAMASI, II DEKLARASYON AŞAMASI, III İCRA KURUMLARI AŞAMASI yan başlıklarının yer aldığı ve oklar ile gösterildiği şema şeklinde hazırlanan yazı olduğu,
“ulusal birlik hareketi kurultayı Sonuç Bildirgesi” isimli Word belgesi içerisinde “Ulusal Birlik Kurultayı Sonuç Bildirgesi” başlığı altında Mart 2004 günü Ankara’da toplanan Ulusal Birlik Kurultayı’nda (UBK) alınan kararlara ait maddelerin yer aldığı ve sıralandığı (2) sayfalık yazının bulunduğu,
“ulusun sesi sine-i millet” isimli PowerPoint sunumunun toplam (11) slayt gösterisinden oluştuğu içerisinde; “JANDARMA İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI GİZLİ” ibareli ve “ULUSUN SESİ SİNE-İ MİLLET” haber programı projesinin değerlendirilmesi konulu ve alt başlıklar halinde Projenin Amacı, uygulama yöntemi, olumlu yönleri sonuç ve öneriler gibi konuların yer aldığı,
 
“ULUSAL MUTABAKAT EYLEM PLANI” PowerPoint sunumunun (1) sayfadan oluştuğu içerisinde “ULUSAL MUTABAKAT EYLEM PLANI” başlığı altında “I TARTIŞMA AŞAMASI, II DEKLARASYON AŞAMASI, III İCRA KURUMLARI AŞAMASI yan başlıklarının yer aldığı ve oklar ile gösterildiği şema şeklinde hazırlanan yazı olduğu,
 
“ulusun sesi sine-i millet” isimli PowerPoint sunumunun toplam (11) slayt gösterisinden oluştuğu içerisinde; “JANDARMA İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI GİZLİ” ibareli ve “ULUSUN SESİ SİNE-İ MİLLET” haber programı projesinin değerlendirilmesi konulu ve alt başlıklar halinde Projenin Amacı, uygulama yöntemi, olumlu yönleri sonuç ve öneriler gibi konuların yer aldığı,
“PROF. DR. EROL MANİSALI GRŞ” isimli power point dosyasında, Prof. Dr. Erol MANİSALİ ile yapılan görüşmenin rapor şeklinde hazırlandığı görülmüştür.
“rt” isimli power point dosyasında, sunumun “Özel Bilgi Arzi” başlığı ile başladığı, devamında, “Av. Orhan PEKMEZCİ’nin AİHM’de Açtığı Dava” “Hükümetin Acil Eylem Planı” “ULUSAL BİRLİK HAREKETİ” “AB Tarafından Finanse edilen Projeler” “İnsanca Yaşam Projesi’nin Arka Planı” “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının Arka Planı” “Muhafazakarlık ve Demokrasi Sempozyumu” “Sendika ve Konfederasyonların Durumu ve Temel Dinamikleri” “Çerkezlerin Faaliyetleri ve Kafkas Dernekleri” başlıkları altında konularla ilgili yapılan çalışmaların anlatıldığı tespit edilmiştir.
 
08-Cumhuriyet Çalışma grubu geleceğe dönük perspektifleri kapsamında da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili çalışmalar yapılmasını planlamıştır. Örgütün bu planlarına bakıldığında, Mahalli İdareler Genel Seçimleri Kapsamında; “Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yurt genelinde AKP’nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da DEHAP’ın muhtemel başarılarını engellemek maksadıyla; Merkez sağda alternatif bir partinin güçlendirilmesi, AKP ve DEHAP’a karşı seçim ittifakı yapılması projeleri üzerinde çalışılması gerektiği belirtilmiştir.
 
Şüpheli Şener ERUYGUR’dan ele geçirilen 13 nolu CD de örgütün özellikle AKP’ye yönelik çok kapsamlı çalışmalar yaptığı, yerel seçimleri etkilemek ve yönlendirmek için bir taraftan birçok AKP’li hakkında yıpratıcı ve karalayıcı maksatlı topladıkları bilgileri kullanmayı, diğer taraftan da Ali Müfit GÜRTUNA, Turgut ALTINOK gibi AKP’li Belediye Başkan adayları AKP den koparıp DYP çatısı altında toplamayı hedefledikleri, bunların yanı sıra bazı milletvekillerine şantaj yaparak sindirmeyi ve bu çerçevede bir çok faaliyetler planladıkları anlaşılmıştır.
Şüpheli Şener ERUYGUR’dan ele geçirilen 13 nolu CD de örgütün özellikle AKP’ye yönelik çok kapsamlı çalışmalar yaptığı, yerel seçimleri etkilemek ve yönlendirmek için bir taraftan birçok AKP’li hakkında yıpratıcı ve karalayıcı maksatlı topladıkları bilgileri kullanmayı, diğer taraftan da Ali Müfit GÜRTUNA, Turgut ALTINOK gibi AKP’li Belediye Başkan adayları AKP den koparıp DYP çatısı altında toplamayı hedefledikleri, bunların yanı sıra bazı milletvekillerine şantaj yaparak sindirmeyi ve bu çerçevede bir çok faaliyetler planladıkları anlaşılmıştır.
 
Mehmet Şener ERUYGUR’a ait “S_ERUYGUR_13 NOLU CD” içersinde bulunan “siyaset” klasörü içersinde, iki alt klasör, beş adet Word dosyası, bir sunum dosyası ve birde media playır dosyası bulunduğu görülmüştür.
 
“5 KASIM GÖRÜŞMESİNDEKİ TEMALAR” isimli Word dosyası içersinde; 5 Kasım 2003 görüşmesinden çıkarılan temalar başlıklı (17) sayfadan oluşan bir yazı olduğu, yazı içersinde bazı konu başlıklarının bulunduğu ve her konuyla ilgili bilgi verildikten sonra, bu bilginin ne zaman ne şekilde kullanılacağının belirtildiği,
 
1. Tema başlığının altında; İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı için Ali Müfit GÜRTUNA nın AKP den koparılması, Deniz BAYKAL’ın yerel seçimlerde muhalefet yapmayacağıyla ilgili bir konu olduğu, “Ali müfit beyin AKP den kopuşunu zannediyorum gerçekleştirdik” şeklinde bir cümle kullanıldığı, Ali Müfit GÜRTUNA nın tabanının farklı olmasından dolayı CHP adayı olamayacağı, ancak DYP ye entegre edilebileceğinin anlatıldığı,
 
2. Tema başlığının altında; Üzeyir Garih’in Tayyip (Erdoğan)’ı şu şu projeleri yap diye besleyen isim olduğu, yok edilmesinin de sebebinin de bu neden olduğu, Ankarada kendilerinin de sorunlu oldukları Melih (Gökçek) in de arkasında bir grup olduğunu, başarılı belediyelerin hemen hemen hepsinin arkasında bu tür takviyelerin bulunduğu, ABD nin bu türden kulis faaliyetlerinin olduğu,
Refah Partisi ve AKP döneminde, bu partilerin belediyeleri tarafından gerçekleştirilen büyük çaplı projelerin kimler tarafından desteklendiği, Melih GÖKÇEK in seçim için sarf edeceği parasal kaynağın belirlenmesi ve gayri milli şahıs ve şirketlerle bağlantılarının ortaya çıkartılması ve sonrasında Yerel seçimler öncesinde bunun kullanılması gerektiği,
 
3.Tema başlığının altında; Fener Rum Patrikhanesinin elinde bulunan 4-5 milyar dolar tutarındaki paranın kullanılması suretiyle İstanbul’un özerk bir yapıya kavuşturulması, patrikhanenin Vatikan benzeri bir yapılanmaya gitmesi çalışmalarına AKP tarafından verilen destekten bahsedildiği, Amerikan Yunan lobisi vasıtasıyla Bartelemeos tarafından oluşturulan fonun Hüseyin ÇELİK vasıtası ile kullanıldığı, Edelman’ın Amerika Büyükelçiliğinde bu konuda ciddi bir çalışma başlattığı, Tayyip (Erdoğan) ın da bu fondan haberdar olduğu ve cebine para gireceğini,
Konu hakkında bilgilerin somut verilerle desteklenmesi gerektiği, Fener Rum Patriğinin ekümenik olma çabalarını engelleme faaliyetleri çerçevesinde ve yerel seçimler öncesinde bu bilgilerin kullanabileceği,
 
4. Tema başlığı altında;Cüneyt Zapsu ile Recep Tayyip Erdoğan arasında şantaj ilişkisinin olduğu, Cüneyt Zapsu nun başkanı şantaja tabi tuttuğunu, bu sayede istediği çizgide tutabildiğini, Cüneyt Zapsu’ nun önemli bir CIA ajanı olduğunu, Tayyip (Erdoğan) ın Türkiye de Amerika İstanbul Başkonsolosluğunda yapılan bir toplantıda, önüne harita planı konduğu ve Tayyip (Erdoğan) ın bu planı not aldığı, Türkiye de uygulayacağı her şeyin dikte ettirildiği, bu bilgilerinde kaset olarak Zapsu nun elinde olduğu,
Bahse konu şantaj kasetinin veya bu yollu imaların yer aldığı görüntü ve ses kayıtlarının temin edilmesi, söz konusu kasetin elde edilmesi sonrasında iktidar partisinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi için kullanılması gerektiği,
 
5. Tema başlığı altında; perde arkasında hükümeti yöneten 2 Amerikalı, 2 İngiliz ve İsrailliden oluşan grubun varlığından söz edildiği, Tayyip (Erdoğan) ın, başkanlığı bu şahıslara kiraladığından bahsedildiği, hükümetin bütün icraatlarının perde arkasından planlandığı ve yönlendirildiği, Tayyip (Erdoğan) ve birçok bakanın dublör olduğu, bu komitenin İstanbul da olduğu,
İstanbulda çalıştığı söylenen komitenin takibe alınarak kimliklerinin ortaya çıkarılması, yerel seçimler öncesinde ve AKP nin faaliyetlerinin ortaya konulması gerektiği her şartta bu bilgilerin kullanılabileceğinin belirtildiği,
 
6. Tema başlığı altında; Aldros’un Rusyada faaliyet gösteren en büyük ermeni mücevher şirketi olduğu, finansörünün Sersarfisyan olduğu, bu şahsın burayı Ermeni ve Kürt devleti haline dönüştürelim dediği, Türkiye de destekçilerinin olduğu, Zaman gazetesinde de Ermenilerin desteği bulunduğu, sermaye ilişkileri nedeniyle Zaman, Radikal, Aydın Doğan ile temas kurulduğu, bu konularla ilgili bir isim listesi olduğu ve daha sonra ulaştırılabileceği,
Bahsedilen görüşme ve parasal destek gibi konuların ispat edilebilmesine imkan verecek kayıtların elde edilmesi ile şahıs tarafından verileceği bildirilen ermeni destekli şahısların listesinin, ülke bütünlüğünü bozmaya yönelik bir faaliyet olarak görüldüğünden her zaman kullanılmaya uygun olduğu,
7. Tema başlığı altında; Yabancı ülke gizli servislerinin Türkiye deki cemaatlerle ilgilerinin olduğu, özellikle İsrail, Amerikan ve İngiliz istihbaratının Türkiye deki dini kesim ile devletin arasındaki bağı bir şekilde koparmayı istediğini, dinler arası diyaloğ çağrısının bir Yahudi kurgusu olduğunu,
Türkiye de dini örgütlenmelerin lideri konumundaki cemaat liderlerinin yurt dışı bağlantılarının tespit edilmesi ve ülke genelindeki radikal örgütlenmenin tesirsiz hale getirilebilmesi için bunun her zaman kullanılabileceği,
 
8. Tema başlığı altında; AKP Milletvekillerinden kopacak şahısların DYP çatısı altında birleştirilmesiyle ilgili Ağar’ın harekete geçirilmesi gerektiği, Ağar’ ın çevresinin ve kendisinin boş olduğunu ve doldurulması gerektiği, kendisinin doldurulmaya başlandığını, ciddi bir bilgi transferinin yapıldığını, bunun için günlük yada haftalık seanslar uygulandığını, 219 tane milletvekilinin AKP den kopabilecek durumda olduğunu, gerginliğin tırmanması halinde ılımlıların yanına gitme eğilimi başlayacağını, gerilimi TSK nın tırmandırabileceğini, stratejik olarak dini noktalar üzerine değil, milli noktalar idari yapı yada hukuk konularında sıkıştırılabileceğini, Ağar’ın ılımlı mesajlar verebileceğini ve bu şekilde AKP milletvekillerinin DYP ye geçmesi için meşru bir zemin oluşturulabileceğini,
Meclisteki milletvekillerinin biyografik istihbaratlarının yapılması, Mehmet Ağar’ın bu konudaki düşüncesinin öğrenilmesinin gerektiği, bu bilgilerin yerel seçimler öncesi başlatılan faaliyetin genel seçimlere kadar sürdürülmesi veya erken genel seçimin gündeme getirilmesi esnasında kullanılabileceği,
 
9. Tema başlığı altında; Ankara ve İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı çalışmaları, Turgut Altınok’un DYP ye gelmek üzere olduğunu, burada seçim kazanacak Turgut ve Melih olduğunu, Melih (Gökçek) in arkasında Yahudi bir grubun olduğunu, Hisarcıklıoğlu’nun arkasında MİT ve Yahudi Mossadla bağlantılı bir grubun olduğunu, söz konusu şahıslarla ilgili teyit çalışması yapılması gerektiği, yerel seçimler öncesi kullanılmasının faydalı olacağının değerlendirildiği,
 
10. Tema başlığı altında; İsrail in Irakta ki istihbarat faaliyetleri olduğu, istihbarat teşkilatlarınca Irakta yürütülen faaliyetlerden istifade ile İsrail in Iraktaki faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve medya ile yapılacak dezenformasyon çalışmasının olası sonuçlarının analiz edilmesi gerektiği, bunun ülkenin stratejik çıkarları açısından her zaman kullanılabileceği,
 
12. Tema başlığı altında; BDDK Başkanının değişmesi, Cem Uzan’ın faaliyetlerinin irdelendiği, Cem Uzan ile AKP nin anlaşabileceği, eğer böyle bir şey olursa Aydın Doğan ın da devlete 35 milyar dolar takabileceğini, verilen bilgilerin teyit edilmesi gerektiği, bu bilgilerin yerel seçimler öncesinden genel seçimlere kadar kullanılabileceği,
 
13. Tema başlığı altında; Milletvekillerine şantaj yapılması konusunun olduğu, Sezer’e de yakın olan insanlarında çok şaibeli olduğu, hepsinin de servis bağlantısının deşifre edilebileceği, Nevrezoğlu, Alpaslan Işıklı, Gökhan Atadı, 1402 lilerin ekseriyesinin hepsinin bir yerle bağlantılı olduğu, Enver Ören inde bu alanda çok kullanılan bir kişi olduğu, İngiliz istihbaratının bir adamı olduğu, Işık tarikatının İngiliz istihbaratının islama yönelik bir dezenformasyonu olduğu, bütün bilgilerin derlenmiş durumda olduğu, bir durum olması halinde dosyanın çok rahat önüne konabileceği, kendilerine şantaj yapılan milletvekilleri ile ilgili doküman ve fotoğraflara ihtiyaç duyulduğu, bu bilgilerin yerel seçimler öncesinde genel seçimlere kadar kullanılabileceği,
 
 
14. Tema başlığı altında; İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun faaliyetleri hakkında bir takım iki sayfalık bir not olduğunu, Bülent bey in Aksunun Maliye Bakanlığındaki her türlü doneyi getirebileceği, maliye ile sorunları olduğu, Aksu nun şirketlerinin bulunduğu, kürt iş adamlarının Aksu üzerinden Tayyip (Erdoğan) a ulaştığı, parti içinde sorun olduğu, Abdulkadir AKSU’nun ilişkilerinin belgelenmesine ihtiyaç duyulduğu, bu bilgilerin yerel seçimler öncesinden genel seçimlere kadar kullanılabileceği,
“2175 BAŞBAKANIN SARA HASTALIĞI OSMAN TÜFEKÇİ İLE MUSTAFA SABRİ SİPAHİOĞLU” isimli media player dosyasında “5.46” dakikalık bir ses kaydı bulunduğu, ses kaydında; Osman isminde bir şahsın konuştuğu, karşı şahsın ismini söylemediği, Başbakan Tayyip ERDOĞAN’ın sara hastası olduğuyla ilgili konuyu sorduğu, Osman’ın da bu bilgileri, Tayyip ERDOĞAN hastalandığında, Yaşar paşanın hastaneye gelerek aldığını ve Cumhurbaşkanına da verdiğini anlattığı, konuşmanın bir bölümünde ismini vermeyen şahsın telefonu Sabri Komutana veriyorum diyerek bir başka şahsa verdiği, onunda aynı konuyu sorduğu, Osman isimli şahsında “Yaşar paşa hastaneye gelerek doktordan raporları aldı” dediğini, bu şekilde kaydedilmiş bir ses kaydı olduğu,
 
“MAHALLİ GENEL SEÇİMLER” isimli Word dosyasında; İ.Melih GÖKÇEK ile Recep Tayyip ERDOĞAN arasındaki güvensizlik ortamından istifade edilerek, Melih GÖKÇEK in saf dışı edilmesi ve Turgut ALTINOK’un DYP ye angaje edilmesi şeklinde rapor bilgilerin yer aldığı,
 
 
“tayyip erdoğan’ın danışmanı arion liel” isimli Word dosyasında; 15 Kasım görüşmesindeki temalar şeklinde başlık olduğu,
 
1. Tema Cem UZAN ile RTE bağlantısı başlığı altında, Cem UZAN’ın Amerikalılarla yaptığı görüşmelerden bahsedildiği, yapılan görüşmelerin ses ve görüntü kayıtlarının temin edilmesi, varsa anlaşma metinleri ile farklı pasaport kullanıp kullanmadığının tespiti gerektiği, bu bilgilerin Recep Tayyip ERDOĞAN ile Cem UZAN arasında bir anlaşma olması durumunda gerek duyulacağı,
 
2.Tema Mehmet AĞAR ın etrafının boşaltılması operasyonu başlığı altında, Mehmet AĞAR ile yapılan görüşmenin aktarıldığı, bu organizasyon içerisinde bulunanların teknik takiplerine ve DYP den ayrılanların listesine ihtiyaç duyulduğu, bu bilgilerin Recep Tayyip ERDOĞAN ın DYP üzerine ne tür oyunlar oynadığı kamuoyuna duyurularak yerel seçimler öncesi prestij kaybetmesini sağlayacağı,
 
3. Tema Bankalarla ilgili çalışmalar isimli başlık altında, bir çok banka ismi sayılarak bir operasyondan bahsedildiği, el konulacak yeni banka isimleri ile yazılı bir metin olup olmadığı ve yeni seçilecek kişi ile ilgili detaylı bilgiye ihtiyaç duyulduğu, bu bilgilerin Türk Finans sektörü ve diğer sektörlerle ilgili neler tasarladıkları kamu oyuna sızdırılarak yerel seçimler öncesi zor duruma düşürülmesinin sağlanması,
 
4.Tema Albayraklar grubunun faaliyetleri isimli başlık altında, bu grubun ilişkilerinin anlatıldığı, toplantının ses ve görüntü kayıtları ile kökenlerinin detaylı araştırılmasına gereksinim olduğu, bu bilgilerin yandaşlarının hangi soydan geldiği vurgulanırsa ve asıl niyetleri gün yüzüne çıkartılabilinirse Recep Tayyip ERDOĞAN ın zor duruma düşeceği ve kamu baskısı oluşacağı,
 
5. Tema AKP den DYP ye geçiş çalışmaları başlığı altında; Ali Müfit’in düşünülmesi gerektiği, meclisin içinde bir operasyon yapılmasını kolaylaştıracağı şeklinde bilgilerin olduğu
 
6. Tema Vakit gazetesiyle ilgili iddialar başlığı altında, Vakit’in MİT ile İngiliz istihbaratının çıkardığı bir gazete olduğu, gazete yazarlarının teknik takibe alınarak diğer istihbarat birimleri ile irtibatları ortaya konulması gerektiği, bu bilgilerin TSK ne karşı yapmış oldukları yayınların engellenmesi için baskı unsuru olarak kullanılabileceği,
 
7. Tema RTE nin kökeni ile ilgili iddialar başlığı altında, Recep Tayyip ERDOĞAN’ın kökeni ile ilgili bilgilerin yer aldığı, Recep Tayyip ERDOĞAN’ın kökeni ile ilgili detaylı bilgiye ihtiyaç duyulduğu, bu bilgilerin yerel seçimler öncesinde istifa etmesi için kullanılabileceği belirtilmiştir.
 
;ASKERİ MÜDAHALEYE ZEMİN HAZIRLAMA VE GERÇEKLEŞTİRME YÖNÜNDEKİ PLANLAR
 
Şüphelilerden ele geçirilen dokümanlardaki bilgilerden ERGENEKON terör örgütünün 2003-2004 yıllarında ve sonrasında mevcut hükumeti silahı zoru ile devirip antidemokratik yollarla devlet idaresini ele geçirmeyi planladığı, bu çerçevede ise “SARIKIZ”, “AYIŞIĞI”, “YAKAMOZ ve “ELDİVEN” olmak üzere (4) ayrı darbe planı hazırlığı yaptığı anlaşılmaktadır.
 
 
;SARIKIZ kod adlı DARBE PLANI
Sarıkız kod isimli darbe planı Emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden ÖRNEK tarafından kaleme alındığı anlaşılan günlük notlarında ele geçirilmiştir. Sarıkız kod adlı darbe planı çerçevesinde, basının ele geçirilmesi, Üniversite öğrencilerinin sokağa dökülmesi, Sendikalarla birlikte hareket edilmesi, sokaklara afiş asılması, Dernekler ile temasa geçip Hükumet aleyhine teşvik edilmesi ve tüm bu olayların yurt çapında gerçekleştirilmesinin hedeflendiği görülmüştür.
Sarıkız kod isimli darbe planı Şener ERUYGUR, Aytaç YALMAN, Özden ÖRNEK ve İbrahim FIRTINA tarafından hazırlanmış olabileceği değerlendirilmektedir.
 
;AYIŞIĞI kod adlı DARBE PLANI
Ayışığı kod isimli darbe planı Mehmet Şener ERUYGUR’dan CD ler içerisinde Power point sunumu olarak ele geçirilmiştir. AYIŞIĞI kod isimli darbe planı YAKAMOZ ve ELDİVEN kod isimli diğer darbe planları ile birlikte incelendiğinde, planlanan darbenin ilk aşamasını oluşturduğu ve bu çerçevede, Genelkurmay Başkanı Hilmi ÖZKÖK’ün emekliye ayrılması yada etkisiz hale getirilmesi, azami sayıda milletvekilinin Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN’ı terk etmesinin sağlanması, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER’in görevini sürdürmesi için yapılması gerekenlerin planlandığı görülmüştür.
AYIŞIĞI kod isimli darbe planının dönemin Jandarma Genel Komutanı Mehmet Şener ERUYGUR ve ekibi tarafından hazırlandığı değerlendirilmektedir.
 
;YAKAMOZ kod adlı DARBE PLANI
YAKAMOZ kod isimli darbe planı Mehmet Şener ERUYGUR’dan ele geçirilen CD ler içerisinde Power point sunumu olarak ele geçirilmiştir. YAKAMOZ kod isimli darbe planı AYIŞIĞI ve ELDİVEN kod isimli diğer darbe planları ile birlikte incelendiğinde, planlanan darbenin ikinci aşamasını oluşturduğu ve bu çerçevede, TSK’nın , Sivil İdarenin ve Dış dünyayla ilişkilerin yeniden düzenlenmesi ile darbenin nasıl ve ne şekilde yapılacağı yönünde ayrıntılı planların olduğu görülmüştür.
YAKAMOZ kod isimli darbe planının dönemin Jandarma Genel Komutanı Mehmet Şener ERUYGUR ve ekibi tarafından hazırlandığı değerlendirilmektedir.
 
;ELDİVEN kod adlı DARBE PLANI
ELDİVEN kod isimli darbe planı Mehmet Şener ERUYGUR’dan CD ler içerisinde Power point sunumu olarak ele geçirilmiştir. ELDİVEN kod isimli darbe planı AYIŞIĞI ve YAKAMOZ kod isimli diğer darbe planları ile birlikte incelendiğinde, planlanan darbenin son aşamasını yani darbe gerçekleştirildikten sonra yapılacak hususları oluşturduğu görülmektedir. Eldiven kod isimli darbe planı çerçevesinde ise “Dahili Mutabakatın Sağlanması, CMB Mutabakatının Sağlanması, Yıpratma, Hazırlık ve Geçiş, TSK Türk Halkı Projesi” şeklinde planların olduğu görülmüştür.
ELDİVEN kod isimli darbe planının dönemin Jandarma Genel Komutanı Mehmet Şener ERUYGUR ve ekibi tarafından hazırlandığı değerlendirilmektedir.
 
;SARIKIZ KOD İSİMLİ DARBE PLANI
 
Özden ÖRNEK’e ait olduğu anlaşılan günlüklerden “6 Aralık 2003” tarihli başlıklı notta,
 
“Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur’un isteği üzerine Jandarma sosyal tesislerine gittik. Kara Kuvvetleri Komutanı ve JANGENKK. Çarşamba günkü toplantıdan sonra çok rahatsız olmuşlar ve bu arada Kuran kursları ile ilgili yönetmelik düzeltmesi yayınlanınca hepimizde rahatsız olduk. Bilhassa bu hafta bütçe komisyonunda bir AKP milletvekili tekkelerin açılmasını isteyince hepimiz çok rahatsız olduk. Toplandık.
“Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur’un isteği üzerine Jandarma sosyal tesislerine gittik. Kara Kuvvetleri Komutanı ve JANGENKK. Çarşamba günkü toplantıdan sonra çok rahatsız olmuşlar ve bu arada Kuran kursları ile ilgili yönetmelik düzeltmesi yayınlanınca hepimizde rahatsız olduk. Bilhassa bu hafta bütçe komisyonunda bir AKP milletvekili tekkelerin açılmasını isteyince hepimiz çok rahatsız olduk. Toplandık.
 
AY
 
Ben bu işten çok rahatsız oldum ve kendime göre şöyle bir plan yaptım. Aralık ayında bunların Cumhurbaşkanı ve BAŞBAKAN RECEP TAYYIP ERDOĞAN ile görüşmelerini bekleyip eğer ocak ayı içinde bir hareket olmazsa istifa edeceğim. Hepimiz buna itiraz ettik.
 
ŞE
 
Buna gerek yok. Kabul etmiyoruz. Daha yapacağımız çok şey var. AA’ın bazı rahatsızlıkları vardı. Kendini rahatlatmadan takındığından kurtulamayacaktı. Bu nedenle de Pazar günü tüm Or’ları kahvaltıya davet etmişti. Buna neden Or’lar dan birinin vermiş olduğu bir cevaptı. Hepimiz AY’ın istifa etmesini kabul etmedik. Ve kendimize göre bir eylem planı yapmaya karar verdik.
 
Önce basını ele geçirmeye çalışacaktık. Bu nedenle ben MÖ’ı davet edecektim.
Sonra rektörler ile temas edip öğrencileri sokağa dökecektik.
Dernekler ile temas edip onları da hükumet aleyhine teşvik edecektik.
Bütün bu olayları yurt çapında yapacaktık
Yukarıdakiler SARIKIZ olarak anılacaktı. Ayrıca bana ALABANDA isimli bir proje verdiler. Bende onun hazırlığını yapacaktım. Bir şişe whiskey içtikten sonra akşam Genelkurmay Başkanı’nın oğlunun düğününe gittik.” şeklinde ifadelerin yer aldığı görülmüştür.
Yukarıdakiler SARIKIZ olarak anılacaktı. Ayrıca bana ALABANDA isimli bir proje verdiler. Bende onun hazırlığını yapacaktım. Bir şişe whiskey içtikten sonra akşam Genelkurmay Başkanı’nın oğlunun düğününe gittik.” şeklinde ifadelerin yer aldığı görülmüştür.
Dolayısıyla Özden ÖRNEK’e ait olduğu anlaşılan günlüklerdeki bu notlardan, şüphelilerin SARIKIZ ve ALABANDA kod isimli darbe planları yaptıkları anlaşılmaktadır.
 
Dolayısıyla Özden ÖRNEK’e ait olduğu anlaşılan günlüklerdeki bu notlardan, şüphelilerin SARIKIZ ve ALABANDA kod isimli darbe planları yaptıkları anlaşılmaktadır.
SARIKIZ KOD İSİMLİ DARBE PLANININ HAYATA GEÇİRİLMESİ
 
;SARIKIZ KOD İSİMLİ DARBE PLANININ HAYATA GEÇİRİLMESİ
01-Sarıkız kod adlı darbe planında, basını ele geçirmeye çalışacakları ve bu kapsamda Özden ÖRNEK’in M.Ö. ile görüşmesi planlanmıştır.
 
01-Sarıkız kod adlı darbe planında, basını ele geçirmeye çalışacakları ve bu kapsamda Özden ÖRNEK’in M.Ö. ile görüşmesi planlanmıştır.
Konu ile ilgili Özden ÖRNEK’in günlüklerine bakıldığında,
 
“28 eylül 2003” başlıklı notta, “Azizlere öğle yemeğine oradan da Mustafa Özkan’lara gittik Amacım Mustafa Özkan ‘dan İstanbul’da siyasi yönden neler olduğuna dair bilgiler almaktı. Nitekim bazı çok kıymetli bilgiler aldım.Aydın Doğan’ın 2,5 milyar riski olduğu ve hükumet ne derse yapmak zorunda olduğu, AKP’nin Abdullah Gül ve çevresi tarafından ikiye bölünme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu gibi.” ,
 
“9 Aralık 2003” başlıklı notta, “Sergide MÖ ile görüştüm. Ve kendisine artık basının desteğine ihtiyacımız olduğunu söyledim. Kendisi her türlü yardımı yapacağına söz verdi. Bu arada Kuran kursları hakkındaki yönetmelik değişikliklerini konuştuk ”Zapsu’ya intihar ettiniz neden böyle aptal işler yapıyorsunuz” demiş. Zapsu hemen yönetmeliği iptal ettireceğini söylemiş. Bu arada Orhan Paşa ile de görüştüm ve kendisine Aydın Doğan’ın çok dikkatli olmasını, onun kuyusunu kazmak da olduklarını, bizimle beraber olmasını ve halkı aydınlatacak yayınlar yapmalarını söyledim. Bu arada Aydın beyi eve yemeğe davet edeceğimi de anlattım.” ,
 
“12 Aralık 2003” başlıklı not içersinde, “Akşam grubumuz ile bir araya geldik ve son bir haftadır olan gelişmeleri gözden geçirdik. AY bugün Genelkurmay Başkanı ile görüşmüş ve mesleki konularda sonra ulusal konuları konuşmuşlar.
 
Sonra hepimiz SARIKIZ kapsamında yaptıklarımızı anlattık. Bende İstanbul’da MÖ ile yaptığım konuşmayı ve gazetecilerin bu konuya ne kadar önem vermeleri gerektiği konusunda kendisine verdiğim mesajı, Rahmi Koç, ile olan görüşmemizin özetini, Orhan Karabulut’a AD(Aydın Doğan ) ile olan görüşmemizi anlattım ve 18 Aralık günü MÖ ile görüşme yapmaya karar verdik. AY ise ekonomik yönden bir değerlendirme yapmak üzere AKÇAKOCA(Eski BDDK başkanı) ile temasa geçmiş. Onun kanalından bir değerlendirme raporu hazırlattırıyor.”,
 
“18 Aralık 2003” başlıklı not içersinde, “Akşam yemeğe Mustafa Özkan ve eşi ile Kara Kuvvetleri Komutanı ve HVKK geldiler. MÖ bize gelmeden önce Süleyman Demirel’e uğramış ve bize ondan bazı mesajlar getirmişti. MÖ ile konuştuğumuz konuların özeti şöyleydi.
 
Durum dışardan nasıl görünüyordu. SD ülkenin süratle bir felakate doğru gittiğini ve askerin yalnız kaldığını hemen tedbir alınması gerektiğini söylemiş.Askerle teskere de hata yaptılar ve 50 yıllık dostumuz ABD yi reddettiler. Dolayısı ile bugüne kadar arkalarında olan Pentagon desteğini kaybettiler. Tersine bu adamlar ABD ve AB’yi arkalarına alarak istediklerini yapmaya başladılar. Üniversiteler, basın ve halk desteği olmadan asker bir şey yapamaz. Bu nedenle zor da olsa bu ilişkiyi kurmaları lazım ve ABD ile soğumuş olan ilişkilerin en kısa zamanda düzeltilmesi gerekir demiş.
 
Basın ile aramızı nasıl düzeltebiliriz diye konuştuk. Kendisi bu işin zor olduğunu hepsinin kendi ticari ilişkileri nedeni ile hükumete göbekten bağlı olduklarını ve kolay kolay hükumet aleyhine bir yazı yazamayacaklarını, hepsinin devlete borcunun bulunduğunu anlattı. Bilhassa Aydın Doğan üzerinde durarak en büyük medya patronu olması nedeni ile aramızı nasıl düzeltebileceğimiz konusunu araştırdık. Kolay olamayacaktı ama MÖ bize tüm medya patronlarına işin kötüye gittiğine ve tedbir alınmazsa çok geç olacağı konusunu anlatarak onları iknaya çalışacağını söyledi.
 
Yeni bir oluşumu herkesin aradığını ama kimsenin bir lider bulamadığını anlattı. Bu arada İstanbul TV’nin seçimlerden sonra ele geçirilmesini mümkün olup olmadığı konusu Kara Kuvvetleri Komutanı tarafından gündeme getirildi. MÖ bunun kolay ama idamesinin çok zor olacağını belirtti. Kendisinin olduğunu zannettiğim Haber Türk kanalını bu maksatla bize sonsuz olarak kullanabileceğini ifade etti.
 
Sivilin görüşünün Genelkurmay Başkanının çok pasif olduğu şeklinde ifade etti. SD ayırca Kıbrıs konusunun ve kürt devleti kurulmasının ülkemiz için çok önemli olduğunu ve eğer Kıbrıs konusunda hükumet taviz verirse kendisinin yollara düşeceğini ifade etmiş. Kıbrıs’ta en iyi yolun çözümsüzlük olduğunu belirtmiş. Uzun konuşmalarda sonra bizim aldığımız mesaj veya yaptığımız değerlendirme şöyleydi:
 
Basının desteğini almak oldukça zordu ama denenmek mecburiyetindeydik.
Durumun kötüye gittiği bizim dışımızda SD ve diğer bazı önemli kişiler tarafından da değerlendiriliyordu.
 
Üniversitelerde talebeleri sokağa dökecek temaslara başlamamız gerekiyordu.
Kıbrıs konusunda milli dayanışma hükumetinin kurulmasının ve Annan planının üzerinden müzakerelere başlanması gerektiği” ,
 
“25 Aralık 2003” başlıklı notta, “14:30 - 15:30 - (E) Org. Kemal Yavuz ve Tuncay Özkan'ın Ziyareti” “Tuncay Özkan daha önce Show TV’de görev yapıyordu. Ancak bu hükümet kendi aleyhinde yayın yapan tüm kişileri ya oldukları gazetelerden çıkarttı yada televizyonlardan uzaklaştırdı. Kemal Yavuz generalde aynı durumda . Bende kendilerine yardım edebilmek için MÖ ile konuştum. Tuncay Özkan Müfit Gürtuna’nın İstanbul TV’sini satın almak istiyor ve AKP’nin yerel seçimlerde İstanbul’dan çıkaracağı adaya karşılık Ali Müfit Gürtuna’yı birleşik cephenin adayı olarak gösterilmesini koordine ediyor. Şimdilik ANAP ve DYP ile anlaşma sağlamış.” ,
“7 Ocak 2004” başlıklı notta “Tuncay Özkan Show TV’den ayrıldıktan sonra Org. Kemal Yavuz İle beni ziyarete gelmişti. O zaman kendisi ile İstanbul Belediye başkanlığına adaylık meselesi ve ulusalcı bir TV istasyonu ve diğer medya vasıtalarının kurulması konusunda görüşme yapmıştık. Bu konuşma üzerine bende MÖ ile görüşmüştüm. Kendisine MÖ’nün bana söylediklerini iletim. Ali Müfit Gürtuna adaylığa tam razı olmamakla beraber CHP desteklemeye karar vermiş. Şimdi DSYP’yi ikna etmeye çalışıyor. Daha MHP ile görüşecek. TV kanalını satın almak için gücü yetmemiş. Gürtuna İstanbul TV için çok para istemiş. Esasında kendisi bu istasyonu mütahitlere bedava kurdurmuş. Adam be para etme ama çaresizlikten başka yapacak bir şey yok dedi. Kendi istasyonu ve gazetesini kurmak inin yabancılar ile temasta . Dış finansman sağlayıp öyle faaliyete geçmeyi düşünüyor. Benden UYAK’ın kurulacak şirkete hissedar olmasını ve böylece BAŞBAKAN RECEP TAYYIP ERDOĞAN’a karşı bir çeşit koruma sağlamayı istedi. Bende kendisine elimden geleni yapacağım dedim. Bana kendi hazırladığı “Türk Medyası” ,le ilgili bir kitap verdi. İçinde her türlü ilişki ve rezaleti bulabilirsiniz dedi. Medya desteği olmadan ulusalcıların BAŞBAKAN RECEP TAYYIP ERDOĞAN ve partisi ile başa çıkması mümkün değil. Bu nedenle TÖ’nün desteklenmesi gerekir. Bende uyandırdığı intiba dürüst ve yılmayacak bir kişi. Bilgili bir görüntüsü var. Hiç değilse mesleğini iyi bildiği intibaı uyandı. “,
 
“10 Ocak 2004” başlıklı notta, “Akşam Jandarma’nın Anıttepe’deki tesislerine gittim. Jandarma Genel Komutanı il beraber Aydın Doğan ile yemek yiyecektik. Aydın Doğan’ın(AD) yanında Mehmet Ali Yılmaz ve Fikret Bila vardı. Beraber olmamızın amacı AD’a bazı mesajlar vermekti. Öncelikle basının satılmış bir hale geldiğini değerlendirdiğimizi kendisinin bu konudaki görüşünün ne olduğu, ikinci olarak bu hükumete karşı hepimizin aynı gemide olduğunu ve gemi batarsa hep beraber batacağımızı. Aleyhimize yazı yazanlara kendi gurubunda destek vermemesini söyleyecek ve onlarında son günlerdeki olaylar hakkındaki görüşlerini alacaktı. Nitekim konuşmalarımız bu merkezde devam etti. Kendisi bize medyanın ekonomik durumunu izah etti. Ona göre medyanın kendisi hariç bütün patronları mali yönden hükumete muhtaç hale getirilmişti. Bu nedenle hükumete karşı çıkmaları mümkün değildi. Karşı çıkanların hayatı söndürülecekti. Nitekim. Bazı yazarlar hükumet aleyhine yazdıkça RECEP TAYYIP ERDOĞAN’ın müdahaleleri ile kendilerini işten çıkarılmışlardı. Tuncay Özkan, Sedef Karbaş, Televizyonlardaki bazı programalar gibi. Bu arada Tuncay Özkan’ı çok sevdiğini ama kendisine şu sıralarda hiç bir şey yapamıyacağını söyledi. Yemek bittiğinde ben sizin mesajınızı aldım dedi. Bizde kendisine “iş adamı olarak bazı sıkıntılarınızın olabileceğini anlıyoruz. Ama bazen hükumet lehinde de yazmamak karşı tarafa destek vermektir.” dedik. Yemekden çıkarken Jandarma Genel Komutanı bana bir dokuman verdi. Eve gittiğimde dokumana baktım AKP’nin hemen hemen bir yıllık faaliyetinin bir özeti ve değerlendirmesiydi. Güzel hazırlanmış bir dokumandı.” Şeklinde ifadelerin yer aldığı görülmüştür.
 
Bu çerçevede Tuncay ÖZKAN’ın KARAMEHMET’i şikayet ederken, “Mehmet Emin KARAMEHMET zora düştüğünde en büyük desteği Silahlı Kuvvetlerden gördü, bunun üç tane nedeni var, birincisi ulusal bir sermayeyi temsil etmesi, ikincisi bizim içinde bulunmamız ve yakınlığımız, üçüncüsü de Mehmet Emin KARAMEHMET’in söylemi” dediği ve ayrıca Mehmet Emin KARAMEHMET’in kendisini Başbakan’ın talebi üzerine işten çıkardığını söylediği,
Görüşmenin devamında, Tuncay ÖZKAN’ın iki yıl önce Genelkurmay Adli Müşavirliğinden Erdal ŞENEL paşanın kendisini aradığını ve yanına çağırdığını, kendisinin de gittiğini, Tanju GÜVEN ve Erdal ŞENEL ile bir görüşme yaptıklarını, bu görüşmede kendisinden DOĞAN grubu ile ilgili bir tahlil yapmasını istediklerini, kendisinin de “ulusal açıdan Doğan grubunun tahlilini yapacak olursam Doğan grubu Türkiye’ye zararlıdır, mutlaka alternatifinin oluşturulması gerekir” dediğini, bunun üzerine kendisine “sana bir teklif gelecek, sen bu teklifi kabul et” dendiğini, kendisinin bu teklifin kimlerden geleceğini, Türkiye’de öyle bir grup olmadığını, fakat böyle bir teklif gelse memnuniyetle kabul edeceğini, Türkiye’de alternatif bir medya yaratılmasını, o medyanın ulusal duruşunun güçlendirilmesini memnuniyetle destekleyeceğini söylediğini ve bir hafta sonra da KARAMEHMET grubunu kastederek gruptan teklif geldiğini, bu durumdan kendisinin çok rahatsız olduğunu, bunların battığını, fakat git bat diyorsanız batayım dediğini, bunun üzerine kendisine “bu ulusal bir görevdir, bu grup batmaz, sen merak etme” dendiğini, kendisinin de gruba girdiğini, girince diğer komutanlarla görüşme fırsatı olduğunu ve herkesin “ulusal bir gruptur, desteklenecektir” mesajı verdiğini, bu mesajı alınca ilk günden itibaren ulusal bir duruş ortaya koyduğunu ve ona uygun olarak ta SHOV TV televizyonu ve Akşam gazetesini boşalttığını ve bir çizgi yarattığını, grubun bir çizgisi oluştuğunu, aynı zamanda Türkiye’de medya da olmaz denilen bir şey yaptığını ve Akşam Gazetesinin tirajını 120.000 den 210.000 e çıkarttığını, Akşam Gazetesinin lümpen bir gazete iken AB grubunda çok etkili bir gazete haline geldiğini, Show TV’yi dördüncü sıradan birinci sıraya çıkarttığını, reklam gelirlerini artırdığını beyan etmiştir.
 
Levent ERSÖZ’ün Karamehmet’in gelmesini Jandarma Genel Komutanı Şener ERUYGUR’a arz ettiğini, Komutanın bir gün sonra yurtdışına gideceğini, yoksa kendisiyle görüşmeyi çok arzu ettiğini söylediği, Tuncay ÖZKAN’ın da “Sağolsun, çok saygılarımı selamlarımı iletin lütfen. Ben kendisine de gelirim sonra. Şimdi Jandarma Komutanının kendisini aramış olması, bugüne kadar sığındığı, yaşamasına neden olan her şeyi bırakması. Şimdi beni bırakıyor, bundan önceki dönemde hiçbir yaşama şansı yoktu. Ben geldiğimde içeriye alınmak üzereydi. Bizim yaptığımız şey şu; biz insanlara dedikki biz burada bir kale inşa edeceğiz. Ve bu kale Türkiye’de ulusal duruşun bir kalesi olacak. Ben o kaleyi 1,5 ayda inşa ettim.” dediği,
 
Görüşmenin devamında; Tuncay ÖZKAN’ın “Jandarma komutanımızın devreye girmesi, bu adamında bugüne kadar aldığı örneğin Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri emekli olan Tuncer KILINÇ’tan aldığı bir destek var.” dediği,
 
Devamında; yine Karamehmet grubunda çalışan Nuray BAŞARAN ve İsmail KÜÇÜKKAYA hakkında konuştuğu ve bu kişilerle ilgili şikayetleri dile getirdiği, bu kişilerle birlikte çalıştığı dönemde bu kişilerin o dönemde Kara Kuvvetleri Komutanı ile ilgili haber yapmaya çalıştıklarını, kendisinin buna engel olduğunu, bu çerçevede “benim bir talimatım vardı, Silahlı Kuvvetler, MİT ve Emniyet ile ilgili bütün haberler bana gelecekti. Çünkü Emniyette Fethullahçıları tanımıyorlar, onları övüyorlar. MİT’i yıpratmak için çok kötü kampanyaları vardı. MİT Müsteşarını göndermek istiyorlardı. Silahlı Kuvvetlerin içinde de kendi kafalarına göre bir düzenleme yapmak istiyorlardı.” dediği,
 
Konuşmanın ilerleyen bölümlerinde; Ali Müfit GÜRTUNA ve bu kişiye ait televizyon kanalı hakkında konuşmaya başladıkları, Tuncay ÖZKAN’ın Ali Müfit GÜRTUNA’nın öneminden bahsettiği ve bu kişiye ait televizyonu yerel seçimler öncesinde almak istediğini söylediği, bu çerçevede Tuncay ÖZKAN’ın “Ali Müfit’i sıkıştırmak gerekiyor. Yine ben sizden yardım isteyeceğim” dediği,
Tuncay ÖZKAN’ın “ben kendisiyle yüzyüze konuşmadım daha, korkmasın diye. Çünkü bu Recep Tayyip nedeniyle bundan korkuyorlarda, Dalan’ı konuşturdum, Bedrettin beyi konuşturdum, sizde Bedrettin beyle konuşup bilgi alabilirsiniz. Bedrettin DALAN’a dedim ki git bununla bir konuş, öyle bir şeye ihtiyacımız var. Bu ihtiyaç Türkiye’nin ihtiyacıdır, burada bir ulusal duruş ortaya koymalıyız” dediği,
 
Daha sonra, medyanın öneminden ve medyadaki ulusal duruşu kontrol altına almaktan bahsettikleri, bu çerçevede Tuncay ÖZKAN’ın “medya çok önemli, medya içerisinde benim ve benim arkadaşlarım bu düşüncede, ortak düşündüğümüze inandığımız bu düşüncelerin bu duyguların bulunmasında büyük fayda var, bunun için ben diyorum ki biz operasyonu mutlulukla sonuçlandıralım. Ne olmalı, Mehmet Emin’in kafası bu işe aymalı ve aydınlanmalı ve geriye gitmemelerini değerlendiririz.” “ikincisi de yedek bir sistem olarak bu Ali Müfit GÜRTUNA’nın elindeki sistemi almalıyız ve olayı organize etmeliyiz. Ben, onunla ilgili olarak Ali Müfit beye yapılacak psikolojik bir baskının çok yararlı olacağına inanıyorum. Orada bu TV kanalı, bugüne kadar Türkiye’de ve dünyada hiç kimsenin yapamadığını yapabilir… Yerel seçim öncesinde Show TV de Mehmet Emin’in yaptıramadığı her şeyi yapma olanağı var. Bütün görüşlerini orada seslendirme olanağı alır ve yarın bir gün çok ileri bir hamle alır” dediği, Levent ERSÖZ’ün de “İKTİDARA VURULACAK DARBE İÇİN BU ÇOK ÖNEMLİ” dediği,
 
Görüşmenin ilerleyen bölümlerinde; yeniden medyanın öneminden bahsettikleri ve Tuncay ÖZKAN’ın bu çerçevede “Türkiye’yi inşa edebilmek için bir tek koşul var, Türk medyasını aynı zamanda kontrol edebilmek…, Dünyanın neresinde psikolojik istihbarat yapmayan devlet var, bu ne demek, MGK’nın tutanağı gizli. Bunu sana veren, bu bilgiyi yaymak için sana veriyor” dediği, (Tuncay ÖZKAN’ın Küçükçekmecedeki deposunda yapılan aramalarda çok sayıda MGK toplantı tutanakları ele geçirilmiştir.)
 
Bilahare, Tuncay ÖZKAN’ın “İstanbul TV konusunda mutlaka Ali Müfit GÜRTUNA’ya baskı yapıp, bunu devredip çıkması konusunu sağlamalıyız. Ama bununla birlikte mutlaka Akşam’da geri adım atmak zorunda. Çünkü onu bugüne taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleridir. Bugün ayakta kalmasını Türk Silahlı Kuvvetlerine ve bana borçludur, yaptığı her şey çok büyük hata olur ve kendisine döner.” dediği ve görüşmenin devamında Levent ERSÖZ’ün Mehmet Emin KARAMEHMET’in nerede olduğunu sorduğu, Tuncay ÖZKAN’ın da “Ankara’da olması lazım, bugün veya yarın Turkcell toplantısı var. İstanbul’a dönebilir ama buralarda. Burada ben bir yöntem olarak ta şunu tavsiye ediyorum, çünkü ben çok fazla girmek istemiyorum, sonuçları açısından. Yoksa ben karşısına dikilir, kendisini çok da güzel azarlar ve terbiye ederim. Buradaki en önemli sorumuz şu. Nankörlük etmenin kendisine bedeli olacağını öğrenmesi lazım. Ciddi söylüyorum, buralara gelmesindeki en büyük etken TSK dır, benim buraya gelmemdeki en büyük etken TSK dır, bu Türkiye için bir görev olarak verilmiştir.” dediği anlaşılmıştır.
 
17 Aralık 2003 günü Mehmet Emin KARAMEHMET ile Levent ERSÖZ ve Hasan Atilla UĞUR arasında yapılan görüşme çözümünde özetle;
Öncelikli olarak Mehmet Emin KARAMEHMET’in ticari konuları ve ekonomik sıkıntıları ile ilgili konuşma yaptıkları, görüşmenin ortalarına doğru Levent ERSÖZ’ün “Komutanımızın size selamı var, kendisi yurt dışında, kendisi ile görüşmemiz esnasında şunları size iletmemizi istedi. “Tuncay beyle İlgili bunu Mehmet beyden beklemezdim” dedi. Kendisi çok üzüldüler. 1,2 yıllık sıkıntıları paylaşmış, sizlere yardımcı olmuş bir insan. Bazı çevrelerden, bazı kişilerden size bir takım şeyler gelmiştir, geldiğini de biliyoruz. Sonuçta bu bir vefadır, ama bütün bunlara rağmen karşılıklı olarak iyi niyetin göstergesidir BU SÖYLEDİĞİM KONU YERİNE GELSİN, Mehmet bey beni hiçe saydı, bu konuyu kendisine aktar, umarım bu konunun telafisini yapar dedi.” dediği, Karamehmet’in de “Ben bu konuyu size şöyle anlatayım. Tuncay beyin bizimle bir kontratı var. Bizimle değil de ayrı bir şirketle, Tuncay beye çok baskılar geldi. Ben öyle baskılara şey yapacak değilim. Başbakan bizim televizyona hiç gelmedi. Çok söyledik ama olmadı, beyanat vermiyor. Buna rağmen biz Tuncay beye bir şey yapmadık. Borçlarımız var, kısıtlamaya gitmemiz lazım. Onun maliyeti vergiler dahil 9 milyon dolar, bu televizyona geliyor. Bundan önce 7 milyon dolardı. Arkadaşlarla konuşurken bunları biraz indiremez misiniz demişler, o da ben ayrılıyorum demiş. Ben yoktum. Cuma günü geldim Türkiye'ye. Ben arkadaşlarla bir konuşayım dedim, sonra siz telefon açtınız, konuştum Biz anlaştık ayrılıyoruz, ücretini kesmedik, program için ücreti devam ediyor. Yerine kimseyi almadık, ondan sonra ne Başbakan ne Bakanlardan teklif gelmedi, yine söylüyorum yerine de hiç kimse alınmadı.” dediği, bunun üzerine Levent ERSÖZ’ün “Size nasıl geldi bilmiyorum, program da ücretsiz çalışırım demiş.” Dediği, Karamehmet’in de “Onu da bizim arkadaşlar kabul etmediler.” dediği, bunun üzerine Levent ERSÖZ’ün de “Komutanımız söyledi, telafisi olabilir diye. Kendisinin söylemesine rağmen hiçe saydınız. Konu tamamıyla özel, burada kalacağına inandığımız için.” “Siz bir kez daha düşünün, gerekirse o vatandaşı bir kez daha çağırın nedir bu diye. Kendisini sever veya sevmezsiniz.” dediği, Karamehmet’in de “Kendisiyle hiçbir şeyim yok. Kendisi ben ayrılayım dedi, kendisine sorabilirsiniz” dediği, Levent ERSÖZ’ün “Ben kendisinin ayrılma gibi bir düşüncesi olmadığını öğrendim.” dediği, Karamehmet’in de “Ama ayrıldıktan sonra demiştir. Ayrıldı, aradan ne kadar geçti, organizasyon yaptılar. Ondan sonra ben bu söylediğinizi de söyledim, ücretsiz çalışırım demiş idareye. Ama kontratı boyunca her türlü mahrumiyetini ödüyoruz yani.” dediği, Levent ERSÖZ’ün “Onun mahrumiyetinden ziyade SHOW TV GİBİ BİR BASIN YAYIN KURULUŞUNUN BU ÇİZGİSİNİN DEVAM ETTİRİLMESİ SON DERECE ÖNEMLİ.” dediği, Karamehmet’in “Orada bir endişeniz olmasın.” “Komutanım hassasiyeti biliyoruz ama, sorun, kendisine biz en ufak bir şey söylememişizdir. AMA DEVLETİN ALEYHİNE BİR YAYIN FALAN, ONLARA DA MÜSAADE ETMEYİZ TABİ.” “Ben bir daha konuşayım.” dediği, Levent ERSÖZ’ün de “İyi olur. Ben Komutanıma sizinle görüştüğümüzü ifade edeceğim. Kendisini bu konuda rahatlatmamız lazım. Komutanım sizin söylediğinize çok üzüldü, bir anda böyle bir şey söyleyince Komutanımız hassas bir insan, tanıyorsunuz değil mi ?” dediği,
Görüşmenin devamında, Hasan Atilla UĞUR’un söze girerek “Ama Mehmet bey tabi bu arada şu da var Komutanım bana bunu ilettiği zaman Genel Komutanımızla birlikte, ben sizin samimiyetinizi bildiğim ve sizi herkesten daha iyi tanıdığım için rahatlıkla şunu söyledim. Komutanım, çağırırız Mehmet bey gelir oturur konuşuruz ve açıklıkla konuşacak bir insandır dedim. Hakikaten de öyle oldu. Komutanımız hakikaten kırılmış, hassas bir insan, tekrar çağırıp ta Tuncay Bey ile konuşursanız kendisini de mutlu edersiniz.” dediği, Karamehmet’in de “Ama komutanım, tabi bazı yapamayacağım şeylerde var.” dediği, Hasan Atilla UĞUR’un da “Bir dinlerseniz en azından kendisini” dediği, Karamehmet’in de “Biz zaten kendisiyle konuşmak İçin Pazar günü sözleşmişlik, kendisini arayacaktım, ama işte Ankara'ya geldiğim için görüşemedik. Ama, çağırırız. Osman Bey her gün görüşüyor. Kırgınlığımız yok.” “Şimdi tabı ama komutanım, adam medya başkanı, ertesi gün ayrıldı deniyor. Orada tabi herkesin aklına acaba baskıyla mı ayrıldı sorusu geliyor” “Ben iki şey söyleyebilirim Komutan'a. Bir tanesi hiç kimseden, ama hiç kimseden en ufak bir şey gelmedi, bir. İki, onunla konuşan, o gruba bakan arkadaşımız, "yahu çok erkek adammış, iki dakikada ben ayrılıyorum dedi" şeklinde takdirlerini de söyledi, Hatta bu ayın sonu diye söylenmişti, sonra 01 Ocak diye kendisi düzeltti. Ama benim bunun dışında da söyleyecek bir şeyim var. Benim hiç haberim olmadı” “Hayır, en ufak bir şey, ne Bakandan, ne Başbakandan, ne başka bir kimseden en ufak bir baskı gelmedi. Gelse ne yapardık onu da bitmiyorum ama. Şimdi bize daha Önce gelen baskılara biz hiç itibar etmedik. Ama tavır koyuyorlar tabi.” dediği, Hasan Atilla UĞUR’un da çok kritik bir dönemden geçildiğini, bu nedenle Show TV ve Akşam Gazetesinin önemli olduğunu, bu nedenle bazı baskılar altında kalmaması gerektiğini söylediği ve görüşmenin sonlarına doğru “Ankara'da temasta olabileceğimiz, güvendiğiniz bir kimse var mı?” dediği, Karamehmet’in de Akşam Gazetesinden Serdar ÇABOĞLU’nun, Show TV’den de Bülent ERGİN’in isimlerini ve telefon numaralarını verdiği,
Görüşmenin son kısmında ise Hasan Atilla UĞUR’un “Bu arada komutanım da buradayken belirtmek istiyorum. Turkcell İle İlişkilerimiz çok güzel devam ediyor. Bunun için de teşekkür etmek istiyorum. Aşağıdaki arkadaşlarla da gayet İyi ilişki içerisindeyiz.” dediği, Karamehmet’in de teşekkür ederek ayrıldığı anlaşılmıştır.
 
Öncelikli olarak Mehmet Emin KARAMEHMET’in ticari konuları ve ekonomik sıkıntıları ile ilgili konuşma yaptıkları, görüşmenin ortalarına doğru Levent ERSÖZ’ün “Komutanımızın size selamı var, kendisi yurt dışında, kendisi ile görüşmemiz esnasında şunları size iletmemizi istedi. “Tuncay beyle İlgili bunu Mehmet beyden beklemezdim” dedi. Kendisi çok üzüldüler. 1,2 yıllık sıkıntıları paylaşmış, sizlere yardımcı olmuş bir insan. Bazı çevrelerden, bazı kişilerden size bir takım şeyler gelmiştir, geldiğini de biliyoruz. Sonuçta bu bir vefadır, ama bütün bunlara rağmen karşılıklı olarak iyi niyetin göstergesidir BU SÖYLEDİĞİM KONU YERİNE GELSİN, Mehmet bey beni hiçe saydı, bu konuyu kendisine aktar, umarım bu konunun telafisini yapar dedi.” dediği, Karamehmet’in de “Ben bu konuyu size şöyle anlatayım. Tuncay beyin bizimle bir kontratı var. Bizimle değil de ayrı bir şirketle, Tuncay beye çok baskılar geldi. Ben öyle baskılara şey yapacak değilim. Başbakan bizim televizyona hiç gelmedi. Çok söyledik ama olmadı, beyanat vermiyor. Buna rağmen biz Tuncay beye bir şey yapmadık. Borçlarımız var, kısıtlamaya gitmemiz lazım. Onun maliyeti vergiler dahil 9 milyon dolar, bu televizyona geliyor. Bundan önce 7 milyon dolardı. Arkadaşlarla konuşurken bunları biraz indiremez misiniz demişler, o da ben ayrılıyorum demiş. Ben yoktum. Cuma günü geldim Türkiye'ye. Ben arkadaşlarla bir konuşayım dedim, sonra siz telefon açtınız, konuştum Biz anlaştık ayrılıyoruz, ücretini kesmedik, program için ücreti devam ediyor. Yerine kimseyi almadık, ondan sonra ne Başbakan ne Bakanlardan teklif gelmedi, yine söylüyorum yerine de hiç kimse alınmadı.” dediği, bunun üzerine Levent ERSÖZ’ün “Size nasıl geldi bilmiyorum, program da ücretsiz çalışırım demiş.” Dediği, Karamehmet’in de “Onu da bizim arkadaşlar kabul etmediler.” dediği, bunun üzerine Levent ERSÖZ’ün de “Komutanımız söyledi, telafisi olabilir diye. Kendisinin söylemesine rağmen hiçe saydınız. Konu tamamıyla özel, burada kalacağına inandığımız için.” “Siz bir kez daha düşünün, gerekirse o vatandaşı bir kez daha çağırın nedir bu diye. Kendisini sever veya sevmezsiniz.” dediği, Karamehmet’in de “Kendisiyle hiçbir şeyim yok. Kendisi ben ayrılayım dedi, kendisine sorabilirsiniz” dediği, Levent ERSÖZ’ün “Ben kendisinin ayrılma gibi bir düşüncesi olmadığını öğrendim.” dediği, Karamehmet’in de “Ama ayrıldıktan sonra demiştir. Ayrıldı, aradan ne kadar geçti, organizasyon yaptılar. Ondan sonra ben bu söylediğinizi de söyledim, ücretsiz çalışırım demiş idareye. Ama kontratı boyunca her türlü mahrumiyetini ödüyoruz yani.” dediği, Levent ERSÖZ’ün “Onun mahrumiyetinden ziyade SHOW TV GİBİ BİR BASIN YAYIN KURULUŞUNUN BU ÇİZGİSİNİN DEVAM ETTİRİLMESİ SON DERECE ÖNEMLİ.” dediği, Karamehmet’in “Orada bir endişeniz olmasın.” “Komutanım hassasiyeti biliyoruz ama, sorun, kendisine biz en ufak bir şey söylememişizdir. AMA DEVLETİN ALEYHİNE BİR YAYIN FALAN, ONLARA DA MÜSAADE ETMEYİZ TABİ.” “Ben bir daha konuşayım.” dediği, Levent ERSÖZ’ün de “İyi olur. Ben Komutanıma sizinle görüştüğümüzü ifade edeceğim. Kendisini bu konuda rahatlatmamız lazım. Komutanım sizin söylediğinize çok üzüldü, bir anda böyle bir şey söyleyince Komutanımız hassas bir insan, tanıyorsunuz değil mi ?” dediği,
Konu ile ilgili Tuncay ÖZKAN alınan ifadesinde görüşmeyi ve görüşme içeriğini tamamen inkar etmişse de, Mehmet Emin KARAMEHMET’in alınan ifadesinde, belirtilen tarihlerde Jandarma Genel Komutanlığına çağırıldığını, orada kendisi ile Levent ERSÖZ ve Hasan Atilla UĞUR’un görüştüğünü, bu görüşmede Tuncay ÖZKAN’ın yeniden işe alınmasını söylediklerini ve görüşmede geçen konuların konuşulduğunu beyan etmiştir.
 
Görüşmenin devamında, Hasan Atilla UĞUR’un söze girerek “Ama Mehmet bey tabi bu arada şu da var Komutanım bana bunu ilettiği zaman Genel Komutanımızla birlikte, ben sizin samimiyetinizi bildiğim ve sizi herkesten daha iyi tanıdığım için rahatlıkla şunu söyledim. Komutanım, çağırırız Mehmet bey gelir oturur konuşuruz ve açıklıkla konuşacak bir insandır dedim. Hakikaten de öyle oldu. Komutanımız hakikaten kırılmış, hassas bir insan, tekrar çağırıp ta Tuncay Bey ile konuşursanız kendisini de mutlu edersiniz.” dediği, Karamehmet’in de “Ama komutanım, tabi bazı yapamayacağım şeylerde var.” dediği, Hasan Atilla UĞUR’un da “Bir dinlerseniz en azından kendisini” dediği, Karamehmet’in de “Biz zaten kendisiyle konuşmak İçin Pazar günü sözleşmişlik, kendisini arayacaktım, ama işte Ankara'ya geldiğim için görüşemedik. Ama, çağırırız. Osman Bey her gün görüşüyor. Kırgınlığımız yok.” “Şimdi tabı ama komutanım, adam medya başkanı, ertesi gün ayrıldı deniyor. Orada tabi herkesin aklına acaba baskıyla mı ayrıldı sorusu geliyor” “Ben iki şey söyleyebilirim Komutan'a. Bir tanesi hiç kimseden, ama hiç kimseden en ufak bir şey gelmedi, bir. İki, onunla konuşan, o gruba bakan arkadaşımız, "yahu çok erkek adammış, iki dakikada ben ayrılıyorum dedi" şeklinde takdirlerini de söyledi, Hatta bu ayın sonu diye söylenmişti, sonra 01 Ocak diye kendisi düzeltti. Ama benim bunun dışında da söyleyecek bir şeyim var. Benim hiç haberim olmadı” “Hayır, en ufak bir şey, ne Bakandan, ne Başbakandan, ne başka bir kimseden en ufak bir baskı gelmedi. Gelse ne yapardık onu da bitmiyorum ama. Şimdi bize daha Önce gelen baskılara biz hiç itibar etmedik. Ama tavır koyuyorlar tabi.” dediği, Hasan Atilla UĞUR’un da çok kritik bir dönemden geçildiğini, bu nedenle Show TV ve Akşam Gazetesinin önemli olduğunu, bu nedenle bazı baskılar altında kalmaması gerektiğini söylediği ve görüşmenin sonlarına doğru “Ankara'da temasta olabileceğimiz, güvendiğiniz bir kimse var mı?” dediği, Karamehmet’in de Akşam Gazetesinden Serdar ÇABOĞLU’nun, Show TV’den de Bülent ERGİN’in isimlerini ve telefon numaralarını verdiği,
 
Görüşmenin son kısmında ise Hasan Atilla UĞUR’un “Bu arada komutanım da buradayken belirtmek istiyorum. Turkcell İle İlişkilerimiz çok güzel devam ediyor. Bunun için de teşekkür etmek istiyorum. Aşağıdaki arkadaşlarla da gayet İyi ilişki içerisindeyiz.” dediği, Karamehmet’in de teşekkür ederek ayrıldığı anlaşılmıştır.
 
Konu ile ilgili Tuncay ÖZKAN alınan ifadesinde görüşmeyi ve görüşme içeriğini tamamen inkar etmişse de, Mehmet Emin KARAMEHMET’in alınan ifadesinde, belirtilen tarihlerde Jandarma Genel Komutanlığına çağırıldığını, orada kendisi ile Levent ERSÖZ ve Hasan Atilla UĞUR’un görüştüğünü, bu görüşmede Tuncay ÖZKAN’ın yeniden işe alınmasını söylediklerini ve görüşmede geçen konuların konuşulduğunu beyan etmiştir.
 
Mustafa BALBAY ile Levent ERSÖZ ve Hasan Atilla UĞUR arasında geçen görüşme çözümü özetinde; Şüpheliler Şener ERUYGUR, Hurşit TOLON ve Hasan Atilla UĞUR’dan ele geçirilen dijital veriler içerisinde Jandarma Genel Komutanlığında görevli olduğu dönemde Levent ERSÖZ’ün değişik kişilerle yaptığı görüşmeleri kaydettiğine dair bilgilerin olduğu, bu çerçevede Mustafa BALBAY’a ait 23 Aralık 2003 tarihli ve 5 Ocak 2004 tarihli görüşme çözüm tutanaklarının olduğu, ayrıca 23 aralık 2003 tarihinde yapılan görüşmeye ait bir kısım ses dosyasının olduğu, ayrıca yine 23 Aralık 2003 tarihindeki görüşme çözümü içerisinde birçok benzerlikler olan yedi sayfalık ayrı bir çözüm tutanağı olduğu görülmüştür.
 
23 Aralık 2003 tarihli görüşme içeriğiyle benzerlikler gösteren yedi sayfalık çözüm incelendiğinde Cumhuriyet Gazetesinin tirajının artırılması ve bu nedenle askeri birliklerde satılması konusunda konuştukları, bu çerçevede Levent ERSÖZ’ün “siz tirajı artırma konusunda şimdi nasıl buluyorsunuz. Askeri okullardaki personele yönelik olarak böyle bir şey, yani hem gazeteyi güçlendirmek hem de dediğim gibi birçok insan gazete okuyor. Er de gazete okuyor sonuç itibarıyla. Sadece subay astsubay değil” dediği, Mustafa BALBAY’ın Cumhuriyet Gazetesini üniversitelerde 250.000 TL ye sattıklarını, aynı şekilde kışlalara da 250.000 TL den satabileceklerini söylediği, Levent ERSÖZ’ün de yeni bir oluşumun oldukça zor olduğunu, ama bu işlerin bir şemsiye altında götürülmesinin daha rahat ve kolay olacağını söylediği ve televizyon konusunu düşünüp düşünmediklerini sorduğu, Mustafa BALBAY’ın da 1998 ve 1999 yılında Cumhuriyet TV diye deneme yayınına başladıklarını, fakat bir sonuç alamadıklarını söylediği,
 
Görüşmenin ilerleyen bölümlerinde Mustafa BALBAY’ın Cumhuriyet Gazetesi olarak kendilerine yönelik özeleştiri yaptığı ve bu çerçevede “bizim de hatalarımız oldu, 1950 yılında Demokrat döneminde iki yıl etkileniyor, hatta Nazım Hikmet’e hain diyorum ben, sonrada toplanıp özeleştirisini yapıyorum, bizim bazı yöneticilerimizin 1989 -1993 dönemi arası güneydoğu şeylerine yönelik PKK lıların açıklamalarını korumaya kalktılar, çok ağır oldu, o dönemde gazetemiz ama sonuç olarak şu anda gazete yönetimi Kuvayı Milliye çizgisinde” dediği,
Görüşmenin ilerleyen bölümlerinde Mustafa BALBAY’ın Cumhuriyet Gazetesi olarak kendilerine yönelik özeleştiri yaptığı ve bu çerçevede “bizim de hatalarımız oldu, 1950 yılında Demokrat döneminde iki yıl etkileniyor, hatta Nazım Hikmet’e hain diyorum ben, sonrada toplanıp özeleştirisini yapıyorum, bizim bazı yöneticilerimizin 1989 -1993 dönemi arası güneydoğu şeylerine yönelik PKK lıların açıklamalarını korumaya kalktılar, çok ağır oldu, o dönemde gazetemiz ama sonuç olarak şu anda gazete yönetimi Kuvayı Milliye çizgisinde” dediği,
Görüşmenin devamında yerel seçimlerle ilgili konuştukları ve bu çerçevede Cezayir ülkesini örnek verdikleri, bu konuyla ilgili Mustafa BALBAY’ın “Cezayir olayını söylüyorsunuz, genel seçimleri kazandılar ama ondan sonrası mümkün değil” dediği, hemen akabinde de Levent ERSÖZ’ün Mustafa BALBAY’ın bir süre önce yaptığı “GENÇ SUBAYLAR RAHATSIZ” başlıklı haberle ilgili konuşmaya başladıkları, bu çerçevede söz konusu haberle ilgili Genelkurmay Başkanının yaklaşımını konuştukları, bu sırada Mustafa BALBAY’ın “babam arıyor geçen gün, oğlum kendine dikkat et diyor, Genelkurmay Başkanı onlara dönmüş diyor” dediği, Levent ERSÖZ’ün de bunların hepsinin kesilmesini gerektiğini, hayat hakkı tanınmaması gerektiğini, yoksa yeniden hortlayıp kendilerini ortadan kaldırabileceklerini söylediği, Mustafa BALBAY’ın da “birisinde emekli vatandaş arıyor, tabi ben diyor 1960 ı gördüm, 1970 i gördüm, 1980 i gördüm. Şu ülkemizde şu birkaç ayına bakıyorum, FAKAT EN GEÇERLİ DARBE BU DÖNEMKİ DARBE DİYOR, insan olabilirde bu sistem içerisinde nasıl olabilir, bütün tartıştığımız konu burada” dediği, Levent ERSÖZ’ün de “olabilir, tartıştığımız konu rejim tartışması…, silahlı Kuvvetler eskisi değil ki yani kimileri demokrasiye bağlı bir topluluk var… herkesin gönülden bir sızı hissetmesi var, herkes dolunca benim yaptığım gibi BUNLARIN HEPSİNİ KESECEKSİN, bir daha başa geçmeyecekler” dediği, Mustafa BALBAY’ın da bu nedenle yerel seçimlerin çok önemli olduğunu, yüzde 40 tan fazla oy alırsa daha tehlikeli olacağını söylediği anlaşılmıştır.
 
Görüşmenin devamında yerel seçimlerle ilgili konuştukları ve bu çerçevede Cezayir ülkesini örnek verdikleri, bu konuyla ilgili Mustafa BALBAY’ın “Cezayir olayını söylüyorsunuz, genel seçimleri kazandılar ama ondan sonrası mümkün değil” dediği, hemen akabinde de Levent ERSÖZ’ün Mustafa BALBAY’ın bir süre önce yaptığı “GENÇ SUBAYLAR RAHATSIZ” başlıklı haberle ilgili konuşmaya başladıkları, bu çerçevede söz konusu haberle ilgili Genelkurmay Başkanının yaklaşımını konuştukları, bu sırada Mustafa BALBAY’ın “babam arıyor geçen gün, oğlum kendine dikkat et diyor, Genelkurmay Başkanı onlara dönmüş diyor” dediği, Levent ERSÖZ’ün de bunların hepsinin kesilmesini gerektiğini, hayat hakkı tanınmaması gerektiğini, yoksa yeniden hortlayıp kendilerini ortadan kaldırabileceklerini söylediği, Mustafa BALBAY’ın da “birisinde emekli vatandaş arıyor, tabi ben diyor 1960 ı gördüm, 1970 i gördüm, 1980 i gördüm. Şu ülkemizde şu birkaç ayına bakıyorum, FAKAT EN GEÇERLİ DARBE BU DÖNEMKİ DARBE DİYOR, insan olabilirde bu sistem içerisinde nasıl olabilir, bütün tartıştığımız konu burada” dediği, Levent ERSÖZ’ün de “olabilir, tartıştığımız konu rejim tartışması…, silahlı Kuvvetler eskisi değil ki yani kimileri demokrasiye bağlı bir topluluk var… herkesin gönülden bir sızı hissetmesi var, herkes dolunca benim yaptığım gibi BUNLARIN HEPSİNİ KESECEKSİN, bir daha başa geçmeyecekler” dediği, Mustafa BALBAY’ın da bu nedenle yerel seçimlerin çok önemli olduğunu, yüzde 40 tan fazla oy alırsa daha tehlikeli olacağını söylediği anlaşılmıştır.
 
23 Aralık 2003 tarihinde Mustafa BALBAY ile Levent ERSÖZ ve Hasan Atilla UĞUR arasında yapılan görüşme çözümü özetinde; Görüşme içerisinde genel olarak örgütün medya yapılanması ile ilgili konuşmalar yaptıkları, bu çerçevede özellikle Cumhuriyet Gazetesinin tirajının artırılması ile ilgili konuşmalar bulunduğu, bunların yanı sıra diğer medya organlarının kontrol altına alınmasını konuştukları, bu çerçevede Levent ERSÖZ’ün “medya sahipleri ile görüşme yapmak lazım” dediği, Mustafa BALBAY’ın da “BELLİ DÜRTMELER ORALARIN YÖNETİMİNDEKİ İNSANLARLA” dediği, devamında Mustafa BALBAY’ın “şu alternatif medya nasıl yaratılır, belki uzun sürede buna bakmak lazım, şimdi iki üç tane bir tane kanal değişik bir şey söylerse bunları etkiliyor” “Uzan’ın genel üzerindeki etkisi yüzde 3, genel pay içinde hükümet hazmedemiyor, çünkü ulaşıyor” dediği, Levent ERSÖZ’ün de “Uzan’ın savaşı bırakmaması lazım, bıraktı hata yaptı, kurtulacağını falan zannetti” dediği,
 
Görüşmenin ilerleyen bölümlerinde Levent ERSÖZ’ün “siz tirajınızı artırmak açısından bizim askeri birliklerdeki askeri personele yönelik böyle bir şeyi nasıl uygun görürsünüz” dediği, bunun üzerine Hasan Atilla UĞUR’un “yeterli olur mu ki acaba? Açsak?” dediği, Levent ERSÖZ’ün de “daha iyi, yani hem gazeteyi güçlendirmek ondan etkilenen bir çok insan şimdi evde gazete okuyor, sonuç olarak sadece subay astsubay değil, askerde okur, en azından Silahlı Kuvvetlerin kapısını biraz daha aralıyor” dediği, Hasan Atilla UĞUR’un da “çok doğru komutanım, erler eskisi gibi cahil değil, sekiz aylık var, asteğmen var. Bunu söylemek lazım Genelkurmay Başkanımıza” dediği, Levent ERSÖZ’ün de “ben kantinde herkese satarsam bu gazeteyi mükemmel olacak, sonuç itibariyle günde 1.000 gazete satabilirim” dediği, bunun üzerine Mustafa BALBAY’ın söz alarak “biz mesela üniversitelerde 250.000 TL ye gazete satıyoruz. Kışlaya da 250.000 yaparız” “kimi yerlerde önyargı olabilir, kimi yerlerde sokmuyorlar bile. Mesela GATA da 250.000 den satabiliriz” dediği, Levent ERSÖZ’ün de bu konuyu Jandarma Genel Komutanı Şener ERUYGUR’u kastederek komutanla konuşacaklarını, hatta komutanın Mustafa BALBAY’ı çağıracağını söylediği,
 
Mustafa BALBAY’ın Cumhuriyet Gazetesi ve kendileriyle ilgili özeleştiri yaparak “şu an yönetim olarak da nispeten hatalarımız da olsa, yani gazete 1950 döneminde Demokrat partiden iki yıl etkileniyor, hatta Nazım Hikmet’e hain diyor. Özeleştiri yapıyorum. Sizinle açıkça paylaşmamın sakıncası yok. Bazı yöneticilerimizin 1989-1993 arası diyelim Güneydoğu ve PKK lılardan etkilendiler. Çok kavga edildi o dönem bizim gazetede. Şimdi gazete yönetimi KUVAYI MİLLİYECİ” dediği,
 
23 Aralık 2003 tarihinde Mustafa BALBAY ile Levent ERSÖZ ve Hasan Atilla UĞUR arasında yapılan görüşme çözümü özetinde; Görüşme içerisinde genel olarak örgütün medya yapılanması ile ilgili konuşmalar yaptıkları, bu çerçevede özellikle Cumhuriyet Gazetesinin tirajının artırılması ile ilgili konuşmalar bulunduğu, bunların yanı sıra diğer medya organlarının kontrol altına alınmasını konuştukları, bu çerçevede Levent ERSÖZ’ün “medya sahipleri ile görüşme yapmak lazım” dediği, Mustafa BALBAY’ın da “BELLİ DÜRTMELER ORALARIN YÖNETİMİNDEKİ İNSANLARLA” dediği, devamında Mustafa BALBAY’ın “şu alternatif medya nasıl yaratılır, belki uzun sürede buna bakmak lazım, şimdi iki üç tane bir tane kanal değişik bir şey söylerse bunları etkiliyor” “Uzan’ın genel üzerindeki etkisi yüzde 3, genel pay içinde hükümet hazmedemiyor, çünkü ulaşıyor” dediği, Levent ERSÖZ’ün de “Uzan’ın savaşı bırakmaması lazım, bıraktı hata yaptı, kurtulacağını falan zannetti” dediği,
Görüşmenin ilerleyen bölümlerinde Levent ERSÖZ’ün “siz tirajınızı artırmak açısından bizim askeri birliklerdeki askeri personele yönelik böyle bir şeyi nasıl uygun görürsünüz” dediği, bunun üzerine Hasan Atilla UĞUR’un “yeterli olur mu ki acaba? Açsak?” dediği, Levent ERSÖZ’ün de “daha iyi, yani hem gazeteyi güçlendirmek ondan etkilenen bir çok insan şimdi evde gazete okuyor, sonuç olarak sadece subay astsubay değil, askerde okur, en azından Silahlı Kuvvetlerin kapısını biraz daha aralıyor” dediği, Hasan Atilla UĞUR’un da “çok doğru komutanım, erler eskisi gibi cahil değil, sekiz aylık var, asteğmen var. Bunu söylemek lazım Genelkurmay Başkanımıza” dediği, Levent ERSÖZ’ün de “ben kantinde herkese satarsam bu gazeteyi mükemmel olacak, sonuç itibariyle günde 1.000 gazete satabilirim” dediği, bunun üzerine Mustafa BALBAY’ın söz alarak “biz mesela üniversitelerde 250.000 TL ye gazete satıyoruz. Kışlaya da 250.000 yaparız” “kimi yerlerde önyargı olabilir, kimi yerlerde sokmuyorlar bile. Mesela GATA da 250.000 den satabiliriz” dediği, Levent ERSÖZ’ün de bu konuyu Jandarma Genel Komutanı Şener ERUYGUR’u kastederek komutanla konuşacaklarını, hatta komutanın Mustafa BALBAY’ı çağıracağını söylediği,
Mustafa BALBAY’ın Cumhuriyet Gazetesi ve kendileriyle ilgili özeleştiri yaparak “şu an yönetim olarak da nispeten hatalarımız da olsa, yani gazete 1950 döneminde Demokrat partiden iki yıl etkileniyor, hatta Nazım Hikmet’e hain diyor. Özeleştiri yapıyorum. Sizinle açıkça paylaşmamın sakıncası yok. Bazı yöneticilerimizin 1989-1993 arası diyelim Güneydoğu ve PKK lılardan etkilendiler. Çok kavga edildi o dönem bizim gazetede. Şimdi gazete yönetimi KUVAYI MİLLİYECİ” dediği,
Görüşmenin devamında yerel seçimlerle ilgili konuştukları, bu çerçevede Levent ERSÖZ’ün “ama her şey kısa vadede, onu da bıraktım, çok kısa vadede başarmalıyız. Çünkü yerel seçimler bunlar için musalla taşı olacak. O taş atlarsa çok daha zor olacak” dediği, Mustafa BALBAY’ın da “evet zor, Cezayir de oldu biliyorsunuz. Yerel seçimleri kazandılar, ondan sonrası da mümkün değildir zaten” dediği, Mustafa BALBAY’ın Cumhuriyet Gazetesinde yaptığı “GENÇ SUBAYLAR RAHATSIZ” başlıklı haberle ilgili konuştukları, bu çerçevede Mustafa BALBAY’ın “şimdi bir emekli vatandaşı arıyorum, ben 60 ı gördüm, 70 i gördüm, 80 i gördüm diyor. Şu hükümetin son birkaç ayına bakıyorum diyor, en geçerli darbe bu dönemdeki diyor. Yani bu sistem içinde nasıl olur diyor. Bütün tartıştığımız nokta bu diyor” dediği, Levent ERSÖZ’ün de “yani olay rejim olayında düğümleniyor” dediği anlaşılmıştır.
 
Görüşme çözüm metninin son sayfasında bilgi notu başlığı altında; 5 Ocak 2004 günü Mustafa BALBAY’la görüşme yapıldığı, bu görüşmede BALBAY’ın gazete olarak Şişli Belediye Başkanı Mustafa SARIGÜL’ün desteği ile 70.000 civarında Atatürk’ün mareşal üniformalı posterini bastırıp bu hafta sonu dağıtacaklarını söylediğini yazdığı tespit edilmiştir.
 
 
02-Sarıkız kod adlı darbe planı çerçevesinde rektörlerle temas kurulup öğrencilerin sokağa dökülmesi planlanmıştır.
 
Soruşturma kapsamında elde edilen delillerden örgütün bu planı da hayata geçirdiği, plan gereği Jandarma Genel Komutanlığında Rektörlerle bir toplantı düzenlendiği, bu toplantıda hükümetin icraatları ve irtica ile ilgili konuların konuşulduğu, toplantı sırasında 15-20 Rektörün KUBİLAY olmaya hazır olduklarını söylediği ve 25 Ekim günü Rektörler ve öğretim görevlilerinin Anıtkabire gitmesinin kararlaştırıldığı anlaşılmıştır.
 
Toplantıda alınan bu karar gereği, 25 Ekim 2003 günü Ankara Üniversitesi rektörlüğü ve ADD “Cumhuriyete Saygı” mitingi adı altında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemiş ve bu yürüyüşe, Türkiye’nin dört bir yanından gelen rektörler, üniversite öğretim üyeleri, öğrenciler ve binlerce vatandaş katılarak Anıtkabire yürümüşlerdir.
 
Bu toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında bazı üniversite öğrencilerinin “ORDU GÖREVE” pankartları taşıdığı, gösteriye diğer şahısların yanı sıra dönemin İstanbul Üniversitesi rektörü Kemal Yalçın ALEMDAROĞLU ve YÖK Başkanı Kemal GÜRÜZ’ün de katıldığı görülmüştür. “ORDU GÖREVE” pankartını taşıyan öğrencilerin ise bir kısmının İstanbul Üniversitesi öğrencileri olduğu tespit edilmiştir.
 
Bu faaliyetlerin yanı sıra bazı üniversite rektörleri değişik zamanlarda yürütme organı ile ilgili açıklamalar yapmış ve bu açıklamalarla kamuoyu oluşturmayı hedefledikleri anlaşılmıştır.
Bu gelişmeler o dönemde bazı basın yayın organlarında yer alırken özellikle gerçekleştirilen bir kısım eylemler, örgütün Medya yapılanmasındaki sorumluları tarafından başta örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda yayın yapan Cumhuriyet gazetesinde olmak üzere bazı medya organlarında sert ifadelerle haber yaptırılmıştır. Bu haberlerde “ON BİNLER AYAKTA” “İKTİDARA ÜÇLÜ UYARI" "REKTÖRLER YİNE UYARDI" ONBİNLERİN YÜRÜYÜŞÜ" şeklinde başlıklar kullanılarak bir taraftan yürütme organı baskı altına alınmaya çalışılırken diğer taraftan da kamuoyu oluşturulmaya ve böylelikle örgütün gerçekleştirmeyi hedeflediği darbeye zemin hazırlamaya çalıştıkları anlaşılmıştır.
 
Dolayısıyla soruşturma kapsamında elde edilen delillerden örgütün bu planı aynen uygulamaya koyduğu ve gerçekleştirdiği açıkça tespit edilmiştir. Bu nedenle konunun daha iyi anlaşılabilmesi için elde edilen deliller sırası ile anlatılacaktır.
 
Şener ERUYGUR’un Geel Başkanlığı yaptığı ADD Genel Merkezinde ele geçirilen (5) nolu CD içersinde, “JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ BİRİFİNGİ.doc” isimli dosyada, “JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ BRİFİNGİ” başlığı altında, toplantıla katılanlar ve toplantıya katılan rektörler tarafından gündeme getirilen konuların yazdığı,
“Katılan rektörler” başlığı altında, İstanbul Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Erzurum Üniversitesi, Malatya Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Samsun Üniversitesi” ibarelerinin bulunduğu,
“Jandarma Genel Komutanlığından Katılanlar” başlığı altında, “Jandarma Genel K.”, “Kurmay Başkanı”, “Denetleme Bşk.” “Harekat Bşk.” “İsth. Bşk.” “Per. Bşk.” “Eğitim Komutanı” “Okullar K.” Yazdığı görülmüştür.
 
“Jandarma Genel Komutanlığından Katılanlar” başlığı altında, “Jandarma Genel K.”, “Kurmay Başkanı”, “Denetleme Bşk.” “Harekat Bşk.” “İsth. Bşk.” “Per. Bşk.” “Eğitim Komutanı” “Okullar K.” Yazdığı görülmüştür.
“Yemekte rektörler tarafından gündeme getirilen konular” başlığı altında özetle;
 
“Yemekte rektörler tarafından gündeme getirilen konular” başlığı altında özetle;
“Jandarma olarak 3000 öğrenciye burs temin ediyorsunuz ve onları Atatürk izcileri yapmışsınız, ancak Türkiye de 15 milyon öğrenci var ve karşı görüş milyonlar çapında etkili”
 
“Maalesef her yerde en iyi yurtlar ve binalar gericilere ve tarikatlara ait. şimdi de yatılı ilköğretim bölge okulları ile parasız yatılı okullarda kadrolar hızla değiştiriliyor ve gerici örgütlenme had safhada devam ediyor.”
 
“28 şubat kararlarına ne oldu. Tam bir kaos var. Nıye geri adım atıldı. Şimdi yeni zihniyet hükümetin yanlış uygulamalarını takip edelim ikaz edelim şeklinde. 28 şubat sonrası çıkarılan kararlar var 18 civarında, sadece 8 yıllık öğretim uygulanıyor onu da kadük etmeye çalışıyorlar. Neden o kararların üzerine gidilmiyor.”
 
“Bir insan 12 yaşına kadar temel karakter ve bilinç sahibi oluyor. Doğayı ve çevresini sorgulamayı; sebep sonuç ilişkisi kurabilmeyi öğreniyor. O nedenle kuran kursu yaşının 12 üzerinde olması çok önemli. Kaçak kuran kurslarında 7 yaşında çocuklar var.
 
“Yeni ve önemli bir döneme giriyoruz. Unıversıteler acılıyor. Bu donemde gözümüzü karartmalıyız. Bu sene Istanbul Unıversıtesine 11 bın basvuru oldu 170 tane de turbanlı basvurdu”
 
“Üniversiteler ve Ordu gibi zinde ve Atatürkçü kurum ve kuruluşlar bir araya gelmeli ve ciddi bir çalışma programı yaparak birleşmeli ve planlı faaliyetleri uygulamalıyız?”
 
“3 kuvvet komutanı Jandarma ve Genelkurmay Başkanı büyük bir güç. Atatürkçü Düşünce Derneği ile bazı sivil toplum örgütleri bazı şeyler yapmalı.”
 
“Biz Atatürkçü devrimci rektörler olarak mücadeleye hazırız. Bu mücadelede herkesin ışığı önemli. Eğer idari yapı bu şekilde devam ederse sonumuz kötü.”
 
“Türk halkı kadar dedikodudan ve günlük olaylardan etkilenen bir halk dünyada yok. Orneğin İsveç de dışişleri bakanı öldürüldü ve bizim köşe yazarları İsveç euro ya geçer, zira öldürülen bakan euroyu savunuyordu dediler. Ama halk euroya gecmedi. Türk halkı değişik. Güce tapıyor.”
“Bizim gözümüz kara. Ordu bir güç. Üniversiteler bir güç. Birbirimizi korumalı ve CHP yı ne olursa olsun yanımıza çekmeliyiz. Türkiye’nin geleceğini beraber çizmeli ve müttefiklerimizin adedini arttırmalıyız. Basın CHP’yi duyurmuyor. Onlar ne yapsın.”
 
“25 Ekimde Rektörler ve öğretim üyeleri anıtkabire geleceğiz. Bizlerle beraber, bize destek veren kurumlar da gelmeli. TSK ile beraber olalım.”
“YSK kararı çok önemli. Eğer yerel seçimleri de bunlar çoğunlukla (60 ve uzeri) alırsa sonumuz İran olur.
“Ayrıca 12 ekim de AKP kongresi var. Milli görüşçüler ile yol ayırımındalar. AKP de yönetimden rahatsız olan kesim var. Neticede hepsi dinci. Milli görüşçüler de teslimiyetçi ve tavizci olmaktan çok rahatsızlar. 200 kişiye varan rahatsız bir kesim tahmin ediliyor. Ama iktidar eldeyken bunların kolay kolay çözülmeleri beklenmemeli. YSK kararı dincilerin aleyhine olursa o zaman meclis aritmetiği çok değişecektir. 66 vekil önemli değişiklik yapabilir. Yeni secimlere gitmektense bu en iyi seçenek. Zira halka güven olmaz. Yeni seçimlerde daha büyük bir basarıyla iktidara gelebilirler.”
“En önemli konu caydırma ve korku yaratmak. Kapı kapı dolaşıp bu gidişin tehlikelerini anlatmamız lazım.” Şeklinde ifadelere yer verildiği görülmüştür.
 
25 Ekim 2003 günü Ankara da düzenlenen gösteri yürüyüşü
25 Ekim 2003 günü Ankara da düzenlenen gösteri yürüyüşü
25 Ekim 2003 tarihinde Ankara ilinde Cumhuriyetin 80. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen gösteri, yürüyüş ve miting ile ilgili belgeler ve görüntüler Ankara Emniyet Müdürlüğünden temin edilmiştir.
 
Söz konusu belgelerin yapılan incelemesinde; 25 Ekim 2003 tarihinde Ankara Üniversitesi rektörü başkanlığında 7 kişiden oluşan düzenleme kurulu tarafından Cumhuriyetin 80. yılı kutlamaları kapsamında gösteri, yürüyüş ve miting düzenlendiği, bu mitinge çeşitli üniversite ve sivil toplum kuruluşlarına mensup şahısların katıldığı, kalabalığın Celal Bayar Bulvarı üzerinde toplanıp, Tandoğan Meydanı ve Anıt Caddesini takiben Anıtkabir’e kadar yürüdüğü,
Bu yürüyüşte “ORDU GÖREVE, ATATÜRK GENÇLİĞİ” yazan pankart ve dövizlerin taşındığı, gösteriye diğer şahısların yanı sıra dönemin İstanbul Üniversitesi rektörü Kemal Yalçın ALEMDAROĞLU’nun da katıldığı,
 
Ankara Emniyet Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen tutanaklarda “Ordu Göreve, Atatürk Gençliği” ibareli dövizi taşıyan kişilerden bir kısmının İstanbul Üniversitesi ÖĞRENCİLERİ olduğu tespit edilmiştir.
 
Rektörlerin Açıklamaları
 
Şener ERUYGUR’dan ele geçirilen 13 nolu CD içersinde, “üniversiteler inönü ve dokuz eylül çıkışları” isimli power point dosyasında, Ege Üniversitesi ve İnönü Üniversitesinin Laiklik ve bazı AKP’li milletvekilleri ile ilgili yaptıkları açıklama metinlerinin olduğu görülmüştür.
 
Konuya ilişkin gazete haberleri
 
26.09.2003 tarihli Milli Gazetede, “REKTÖRLERDEN ÇİRKİN TEHDİT” “ODTÜ Rektörü Akbulut’tan Erdoğan’a: Menderes gibi olursun” başlıklı haberde, bazı rektörlerin Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç YALMAN’ı ziyaretinden sonra Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’a Menderes’in başına gelenleri hatırlatan ifadeler kullandıkları yönündeki değerlendirmelere,
Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünün, hükümetin YÖK’ü ele geçirmeye çalıştığını öne sürerek “BU UĞURDA YENİ KUBİLAYLAR GEREKİYORSA BİZ YENİ KUBİLAYLAR OLMAYA HAZIRIZ” şeklindeki açıklamalarına ,
 
12.10.2003 tarihli Vakit Gazetesinde, “SOKAĞA DÖKÜLÜN” TALİMATI” başlıklı haberde, Atatürkçü Düşünce Derneği önderliğinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan ve rektörlerinde cüppeleri ile katılarak hükümeti protesto edecekleri toplantıya taraftar toplamak isteyen rektörlerin, üniversitelerin bünyesindeki öğretim üyelerini baskı altına almaya başladıkları, bu çerçevede “yürüyüşe katılın” çağrısı yapan rektörlerin e-mail ve mektup ile öğretim üyelerini yürüyüşe katılmaya zorladıklarının belirtildiğine ilişkin değerlendirmelere,
26.10.2003 tarihli Milliyet Gazetesinde, “ON BİNLER AYAKTA” başlıklı haberde, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Ankara Üniversitesince düzenlenen “Cumhuriyet’e Saygı” yürüyüşüne on binlerce kişinin katıldığı, bu yürüyüşe Türkiye’nin dört bir yanından gelen rektörler, üniversite öğretim üyeleri, öğrenciler ve binlerce vatandaşın yer aldığı, söz konusu yürüyüşün 28 Şubat süreci protestolarını anımsattığı, yürüyüşe bazı rektörlerin öncülük yaptığına ilişkin değerlendirmelerle, yürüyüş yapan topluluğun “ORDU GÖREVE” pankartlarını taşıdığına dair görüntülere,
 
01.07.2003 tarihli Cumhuriyet gazetesinde, "İKTİDARA ÜÇLÜ UYARI" başlıklı haberde, “YÖK Başkanı, Erdoğan’ın üslubunu eleştirdi, TOBB geçmişi hatırlayın dedi, KESK istifaya çağırdı” şeklinde haberlere,
10.10.2003 tarihli Cumhuriyet gazetesinde, "REKTÖRLER YİNE UYARDI" başlıklı haberde, “imam-hatip düzenlemesinin genel kurula gönderilmeden geri çekilmesini istediler” şeklindeki açıklamalara,
 
03-Sarıkız kod adlı darbe planı çerçevesinde sendikalarla temas kurup sokağa dökülmeleri planlanmıştır.
 
Soruşturma kapsamında elde edilen delillerden örgütün bu planı da hayata geçirdiği, plan gereği öncelikle Türkiye de faaliyet gösteren tüm sendikalar ve konfederasyonlarla ilgili çok ciddi ve kapsamlı çalışmalar yaptıkları ve bu sendikalarla konfederasyonları “HÜKÜMET KARŞITI” “HÜKÜMET YANLISI” ve “YÖNLENDİRİLEBİLİR” şeklinde tasnifledikleri görülmüştür. Bu konu ile ilgili yapılan çalışmalar Cumhuriyet Çalışma Grubunun devre raporlarında kapsamlı olarak anlatılmıştır.
Soruşturma kapsamında elde edilen delillerden örgütün bu planı da hayata geçirdiği, plan gereği öncelikle Türkiye de faaliyet gösteren tüm sendikalar ve konfederasyonlarla ilgili çok ciddi ve kapsamlı çalışmalar yaptıkları ve bu sendikalarla konfederasyonları “HÜKÜMET KARŞITI” “HÜKÜMET YANLISI” ve “YÖNLENDİRİLEBİLİR” şeklinde tasnifledikleri görülmüştür. Bu konu ile ilgili yapılan çalışmalar Cumhuriyet Çalışma Grubunun devre raporlarında kapsamlı olarak anlatılmıştır.
 
Bunların yanı sıra şüpheli Levent ERSÖZ Türk-İş’e bağlı Yol İş Sendikası Başkanı Fikret BARIN’la görüşme yaptığı ve bu görüşmede sendikaların sokağa dökülmesi ve yürütme organı aleyhinde gösteriler yapması için teşvik ve yönlendirmeler yaptığı görülmüştür.
31 Aralık 2004 tarihinde Levent ERSÖZ ile Fikret BARIN ve misafir olarak belirtilen kişi arasında yapılan görüşme çözümünde özetle; Görüşmenin başlangıcında değişik konularla ilgili kısa bir konuşma yaptıktan sonra Levent ERSÖZ’ün işler nasıl gidiyor diye sorduğu, Fikret BARIN’da kamu yönetimi temel kanunu verildiği günden beri savaş hali yaşadıklarını, bu konu ile ilgili Danıştay’da sempozyum düzenlendiğini, bu konuyu her yerde tartıştıklarını söylediği, bu çerçevede Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılmaya çalıştığını, bu konu ile ilgili de Hükümet içerisindeki değişik kişilerle görüşmeler yaptıklarını anlattığı,
Görüşmenin devamında bu olanlar karşısında Sivil Toplum kuruluşlarının hareket halinde olmadığını söylediği, Fikret BARIN’da kendilerinin de aynı dertten muzdarip olduklarını, herkesin üzerinde bir ölü toprağı olduğunu ifade ettiği ve değişik sendika ve konferadasyonlar hakkında serzenişlerini dile getirdiği, bu sırada misafir olarak belirtilen kişinin söze girerek “şimdi bir kere şu aşamada ekonomik kriz olmadan, geniş kitleleri harekete geçirmek mümkün değil” dediği, Levent ERSÖZ’ün de “o zaman bir kriz mi yaşayalım” dediği, misafir olarak belirtilen kişinin de “Kıbrıs meselesinde kriz yaşanacak, ekonomi şuanda bıçak sırtında ve ABD ve AB desteği ile ayakta durabilmekte” “Kıbrıs konusunda çok açıkça siz sağlam durursanız Türkiye ile AB iş birliği bozulur. Kriz olur, yüzbinler sokaklara iner. Yani Kıbrıs konusunda siz Ulusalcı çizgiyi bu güne kadar sürdürdüğünüz gibi sürdürürseniz o zaman bir ay içinde alluk bullak olur…… AB genişleme süresinde en önemli kriz noktası Kıbrıs’tır…… Hükümet-AB ilişkisini bozduğunuzda piyasa alluk bullak olacaktır….. eğer bu Hükümet döneminde ve kanundan ikinci dünya savaşından daha büyük bir yoksullaşma yaşanırsa şeriatçılık meselesi Türkiye’de kapanır….. daha büyük bir yoksullaşma yaşanırsa halk o zaman doğal tepki gösterecektir” dediği, bunun üzerine Levent ERSÖZ’ün “tabi bütün bunlara rağmen bu ekonomik krizlerden Ülkenin çok büyük darbe alması gerek, sonuçta bazı işlerin çok olumsuz boyutlara ulaşması demek, bunlardan daha nasıl olabilir diye düşünmemiz lazım. Masada ortaya koymak açmak lazım. Onun için tabi bizim bir takım faaliyetler var ama nerde yapılacak bu mevzu. Bunları düşünmek lazım dediğim gibi. Özellikle yerel seçimler gelmeden bu işi mutlaka ortaya açıklamak lazım” “şimdi biraz dojası artıralım. Yerel seçimlere karşı olan dönemde bir hareketlenme sağlamak….” dediği, Fikret BARIN’da “efendim ben bir sendikanın genel başkanıyım, bu konferedasyon başkanları düzeyinde bu işin ele alınması lazım” dediği ve devamında TÜRK İŞ, TES İŞ, HABER İŞ ve benzer sendikaların çok sayıda personellerinin olduğunu, fakat bunları ayağa kaldıramadıklarını söylediği,
 
Görüşmenin devamında aralarında sendikalarla ilgili değerlendirmeler yaparken misafir olarak belirtilen kişinin METAL İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa ÖZBEK’in bu işlere duyarlı olduğunu, fakat söz konusu sendika mensuplarının özel sektörlerde olması sebebi ile kitlesel anlamda yapılacak faaliyetlere katılamayacaklarını söylediği, ayrıca 28 Şubat süresince TÜRK İş, DİSK ve Esnaf Sanatkarlarının bir araya gelmesinin daha kolay olduğunu, bugün çok farklı bir süreç yaşandığını, o dönemde Alevilik ilişkilerinin de kullanıldığını anlattığı,
Görüşmenin sonlarına doğru Levent ERSÖZ’ün sizde elinize cebinize atacaksınız dediği, Fikret BARIN’da “az para değil ki dolarlar konuşuyor. Adama getirttireceğim, yemeğini yedireceğim, sabah-öğle-akşam…. En azından elimizden geleni yapacağız, bütün imkanlarımızı kullanacağız, ne yapalım? Diyeceğim ki otobüsün yarısı bizden olacak yarısı da memurları alacaksınız diyeyim öyle getirip götüreceğiz. Başka çaremiz yok. Onunla ilgili zaten sözümüz de var. Benim teşkilatta hazır. O mesajı da verdim, hazırlanın işaret bekleyin dedim” dediği, Levent ERSÖZ’ün’ de “haberinizle gelin” dediği ve kısa bir süre sonra görüşmeye son verildiği anlaşılmıştır.
Yukarıda açıkça izahı yapılan tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde;
 
Özden ÖRNEK’in M.Ö olarak kodladığı Mustafa ÖZKAN ile gerekli görüşmeleri yaptığı, bu görüşmelerde İstanbul da ki siyasi gelişmeler ve Aydın DOĞAN’la ilgili bilgiler aldığı, ayrıca basının desteğine ihtiyaçlarının olduğunu anlattığı, sonrasında medya patronlarından Aydın DOĞAN ile görüşme yaptıkları ve kendisine gerekli mesajları verdikleri, diğer taraftan o dönemde Karamehmet grubundan ayrılan Tuncay ÖZKAN’la görüştükleri ve İstanbul TV’yi alması konusunda gerekli desteği verdikleri, bunların yanı sıra Rahmi KOÇ’la görüştükleri, Darbe planları kapsamında basının ele geçirilebilmesi ve medyanın gerekli desteğinin alınabilmesi için diğer şüpheliler Şener ERUYGUR, Levent ERSÖZ ve Hasan Atilla UĞUR’un da gerekli çalışmaları yaptıkları
Bu kapsamda;
Bu kapsamda;
Tuncay ÖZKAN’ın tekrar Karamehmet grubunda çalışması için Mehmet Emin KARAMEHMET ile görüştükleri, bu görüşmeyi kayda aldıkları ve taleplerinin Şener ERUYGUR’dan geldiğini söyleyerek baskı uyguladıkları, yine bir medya kuruluşunun sahibi olan Cem UZAN ile görüştükleri, kendi planları doğrultusunda yayın yapılması ve AKP de bulunan bazı milletvekillerinin ayrılmasının sağlanması amacıyla telkin ve yönlendirmede bulundukları, ayrıca örgütün stratejisi doğrultusunda yayın yapan Cumhuriyet Gazetesinin tirajının artırılmasını ve böylece kamuoyunda daha etkin hale getirilmesinin sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde dağıtım ve satışının sağlanması işini organize etmeye çalıştıkları, şüpheli Mustafa BALBAY’ın da telkinleri ile diğer medya gurubu sahiplerine baskı yapmak amacıyla plan yaptıkları, özellikle darbe yapılması konusundaki azim ve kararlılıklarını şüpheli Levent ERSÖZ’ün “BUNLARIN HEPSİNİ KESECEKSİN, bir daha başa geçmeyecekler” sözlerinin yukarıda Özden ÖRNEK’ten ele geçirilen günlüklerde belirtilen SARIKIZ darbe planI ve stratejilerin adım adım ortaya konulduğu anlaşılmıştır.
Tuncay ÖZKAN’ın tekrar Karamehmet grubunda çalışması için Mehmet Emin KARAMEHMET ile görüştükleri, bu görüşmeyi kayda aldıkları ve taleplerinin Şener ERUYGUR’dan geldiğini söyleyerek baskı uyguladıkları, yine bir medya kuruluşunun sahibi olan Cem UZAN ile görüştükleri, kendi planları doğrultusunda yayın yapılması ve AKP de bulunan bazı milletvekillerinin ayrılmasının sağlanması amacıyla telkin ve yönlendirmede bulundukları, ayrıca örgütün stratejisi doğrultusunda yayın yapan Cumhuriyet Gazetesinin tirajının artırılmasını ve böylece kamuoyunda daha etkin hale getirilmesinin sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde dağıtım ve satışının sağlanması işini organize etmeye çalıştıkları, şüpheli Mustafa BALBAY’ın da telkinleri ile diğer medya gurubu sahiplerine baskı yapmak amacıyla plan yaptıkları, özellikle darbe yapılması konusundaki azim ve kararlılıklarını şüpheli Levent ERSÖZ’ün “BUNLARIN HEPSİNİ KESECEKSİN, bir daha başa geçmeyecekler” sözlerinin yukarıda Özden ÖRNEK’ten ele geçirilen günlüklerde belirtilen SARIKIZ darbe planI ve stratejilerin adım adım ortaya konulduğu anlaşılmıştır.
 
AYIŞIĞI KOD İSİMLİ DARBE PLANI
 
“YAPILACAKLAR”
 
01-Kuvvet Komutanlarının yapacağı açıklamaların metinlerinin hazırlanması,
 
02-Darbeye katılacakların ve karşı olanların belirlenmesi, katılacaklarla temas edilmesi, karşı olanların ise saf dışı edilmelerinin planlanması,
02-Darbeye katılacakların ve karşı olanların belirlenmesi, katılacaklarla temas edilmesi, karşı
olanların ise saf dışı edilmelerinin planlanması,
 
03-Darbeye karşı olan bazı kişilere vaatlerde bulunulması,
 
04-1.Ordu Komutanı Yaşar BÜYÜKANIT ve 2. Ordu Komutanı Fevzi TÜRKER’İN altında sağlam adamlar bulunması yada oldu bitti ile bunların hareketsiz ve yetkisiz bırakılması,
 
05-Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç YALMAN ile irtibat elemanı bulunması,.
 
06-Kuvvet Komutanlarının arka arkaya sert açıklamalar yapması,
 
07-“Emekli Generaller, diğer subayların ve darbe ile koordineli hareket eden sivillerin Başbakan ERDOĞAN ve Genel Kurmay Başkanı ÖZKÖK’ü hedef alan açıklamalar yapmaları,
 
08-TSK içerisindeki generallerin Genelkurmay Başkanına açık ve imzalı mektup yazması,
 
09-TSK içerisindeki alt hiyerarşik yapının da yoğun mektup, faks ve e-posta ile tepkilerini dile getirmesi,
 
10-Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç YALMAN’ın’ın son anda işin içine çekilmesi,
 
 
Genelkurmay Başkanı Hilmi ÖZKÖK’ün sessiz kalması, basın yayın organlarının konuyu basite indirgemesi ,
 
Genelkurmay Başkanı Hilmi ÖZKÖK’ün Ayışığı planını reddeden açıklamalar yapması,
 
Genelkurmay Başkanının Başbakan ile işbirliği yaparak askeri şuranın erken toplanmasına ve emekliye sevk işlemlerine teşebbüs etmesi,
 
Özel Kuvvetler Komutanlığı unsurları da kullanılarak darbeci ekibin TSK’dan atılması planının uygulamaya konulması,
 
Yönündeki tepkiler öngörülmüştür.
 
“TEPKİLERE TEDBİRLER”
 
Hazırlıkların çok sınırlı grup ile yapılması,
 
Hücre şeklinde yapılanma,
 
Kişisel güvenlik tedbirlerinin artırılması,
 
TSK’nın birlik içinde olduğu, Genelkurmay Başkanı HİLMİ ÖZKÖK’ün bu birliği bozduğu ve bu nedenle emekliye ayrılması gerektiğinin, basın yayın organları aracılığı ile halka taşınması,
Genel Kurmay Başkanı Hilmi ÖZKÖK’e yönelik ‘ya çekil, ya çekil’ baskısının çok boyutlu ve çok sesli olarak arttırılması,
 
Darbe planının geniş tabanlı olduğu izlenimiyle gözdağı verilmesi,
AYIŞIĞI ve YAKAMOZ darbe planlarını hazırlayan ve uygulayacak olan kadrolar deşifre olur ve dağıtılırsa, planın aynen devam ettirilmesi için ikinci bir yapılanma oluşturulması ve bu yapılanmanın çok gizli tutulması,
 
“YAPILACAKLAR”
 
01-Milletvekillerinin analiz edilerek gruplandırılması,
 
02-Gruplarla temas kurularak organize edilmesi, liderlerin belirlenmesi,
 
03-Milletvekillerinin basın açıklamalarında kullanacağı tema ve argümanların belirlenmesi,
 
04-Ayrılan milletvekillerinin dağılmadan yeni bir grup kurmalarının sağlanması,.
 
“MUHTEMEL TEPKİLER”
 
Milletvekilleriyle temasın deşifre edilerek, medyatik kampanyalar ile Genel Kurmay Başkanı Hilmi ÖZKÖK’ün darbe planına yönelik inisiyatif almaya tahrik edilmesi,
Hazırlık aşamasında tespit edilmesi üzerine Başbakan ERDOĞAN’ın milletvekillerine yönelik tehdit, şantaj ve çıkar sağlama gibi yöntemlerle baskı uygulaması,
 
“TEPKİLERE TEDBİRLER”
 
Temasın azami gizlilikle ve güvenilir grup liderleri ile bire bir görüşmeler şeklinde yapılması,
Basın açıklamalarının topluca veya en azından gruplar halinde arka arkaya bir hafta on gün içinde yapılması,
 
“YAPILACAKLAR”
 
01-Cumhurbaşkanı Ahmet Nejdet SEZER’in mevcut gelişmelere karşı şahsi değerlendirmelerinin alınması,
 
02-Değerlendirmeleri olumlu ise; durumun özet olarak açıklanması ve desteğinin istenmesi,
 
03-Değerlendirmeleri olumsuz ise; aydınlar ve danışmanlarından da istifade edilerek ikna edilmesi,
 
“MUHTEMEL TEPKİLER”
 
Cumhurbaşkanı SEZER ile yapılacak görüşmenin deşifre edilmesi suretiyle basın yayın organlarında kampanyalar yapılması,
 
Cumhurbaşkanı SEZER’in yetkilerinin kısıtlanmasına teşebbüs edilmesi,
 
“TEPKİLERE TEDBİRLER”
 
Cumhurbaşkanı SEZER ile temasların Ortadoğudaki gelişmelerin anlatılması kılıfında sürdürülmesi,
 
Cumhurbaşkanı SEZER’in kendisine yönelen tepkiler karşısında güçlü kalması için destek verilmesi,
 
Cumhurbaşkanının her hal ve şartta görevde kalmasının ikna veya zor ile sağlanması,
Yönündeki planları ihtiva ettiği belirlenmiştir..
 
;AYIŞIĞI KOD İSİMLİ DARBE PLANININ UYGULAMAYA KONULMASI
 
01-Ayışığı darbe planında Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün emekliye ayrılması veya etkisiz hale getirilmesi için; darbeye katılacakların ve karşı olanların belirlenmesi, katılacaklarla temas edilmesi, karşı olanların ise saf dışı edilmelerinin planlanması gerektiği belirlenmiştir.
AYIŞIĞI kod adlı darbe planında belirtilen bu husus YAKAMOZ kod adlı darbe planında hayata geçirilmiş ve TSK nın yeniden düzenlenmesi başlığı altında, 1. Ordu Komutanı Yaşar BÜYÜKANIT ile 2. Ordu Komutanı Fevzi TÜRKERİ etkisiz hale getirildiğinde onların yerine atanacak Korgenerallerin belirlendiği görülmüştür.
Bunların yanı sıra darbe planlayıcısının baş aktörlerinden olan dönemin Jandarma Genel Komutanı Mehmet Şener ERUYGUR, planladığı darbeyi daha sağlıklı gerçekleştirebilmek için bir taraftan da Kara Kuvvetleri Komutanı olmayı planlamış ve bu nedenle de normal hiyerarşi içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına gelecek olan Mehmet Yaşar BÜYÜKANIT’ın önünü kesmek için yıpratmaya ve sindirmeye yönelik ciddi çalışmalar yaptırdığı belirlenmiştir.
Şüpheli Mehmet Şener ERUYGUR’un Genel Başkanlığını yaptığı ADD Genel Merkezi binasında Genel Başkan odasında ele geçirilen 5 nolu CD içersinde, ‘‘ORG. BÜYÜKANIT’’ isimli klasör içerisinde 5 adet klasör, 1 adet pdf dosyası, 2 adet word dosyası olduğu görülmüştür. Klasör ve dosyalar incelendiğinde eski genelkurmay başkanı Mehmet Yaşar BÜYÜKANIT a ait sağlık raporları, kullandığı ilaçlar, ailevi bilgiler, dostlarıyla ilgili kişisel bilgiler, kardeşi Mednan BÜYÜKANIT ın öldürülmesi ile ilgili soruşturma ve kovuşturma evrakları, kooperatif bilgileri ve bazı kişisel bilgiler olduğu görülmüştür.
Yine aynı bilgi ve belgelerin şüpheli Ahmet Hurşit TOLON un Ankara ili Çankaya ilçesi Yukarı Bahçelievler Mahallesi Kazakistan caddesi No:163/34 adresinde ele geçirilen ELBA marka, ALI0043 seri numaralı cd içerisinde de olduğu tespit edilmiştir.
 
Şüpheli Mehmet Şener ERUYGUR’un Genel Başkanlığını yaptığı ADD Genel Merkezi binasında Genel Başkan odasında ele geçirilen 5 nolu CD içersinde, ‘‘ORG. BÜYÜKANIT’’ isimli klasör içerisinde 5 adet klasör, 1 adet pdf dosyası, 2 adet word dosyası olduğu görülmüştür. Klasör ve dosyalar incelendiğinde eski genelkurmay başkanı Mehmet Yaşar BÜYÜKANIT a ait sağlık raporları, kullandığı ilaçlar, ailevi bilgiler, dostlarıyla ilgili kişisel bilgiler, kardeşi Mednan BÜYÜKANIT ın öldürülmesi ile ilgili soruşturma ve kovuşturma evrakları, kooperatif bilgileri ve bazı kişisel bilgiler olduğu görülmüştür.
Ayrıca Özden ÖRNEK e ait olduğu anlaşılan günlüklerde “10 Ekim 2004” başlıklı not içerisinde “Öğleden sonra Kara Kuvvetleri Komutanı geldi. Önce Filiz ile yanlız konuştuk. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur’un bir şeyler karıştırıp durduğunu anlatan Aytaç Paşanın neler söylemek istediğini şimdi daha iyi anladım. YAŞARI ZEHİRLEMEYE KADAR VARAN PLANLAR HAZIRLANMIŞ. Tabi aynı zamanda internette okuduğumuz Yaşarların 3 villa sahibi oldukları, Imar bakasından para çektikleri, Seville beraber asker işi yaptıkları gibi konularında bu gurup tarafından yapıldığını tespit etmişler.” ifadesinin yer aldığı belirlenmiştir.
 
Yine aynı bilgi ve belgelerin şüpheli Ahmet Hurşit TOLON un Ankara ili Çankaya ilçesi Yukarı Bahçelievler Mahallesi Kazakistan caddesi No:163/34 adresinde ele geçirilen ELBA marka, ALI0043 seri numaralı cd içerisinde de olduğu tespit edilmiştir.
 
Ayrıca Özden ÖRNEK e ait olduğu anlaşılan günlüklerde “10 Ekim 2004” başlıklı not içerisinde “Öğleden sonra Kara Kuvvetleri Komutanı geldi. Önce Filiz ile yanlız konuştuk. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur’un bir şeyler karıştırıp durduğunu anlatan Aytaç Paşanın neler söylemek istediğini şimdi daha iyi anladım. YAŞARI ZEHİRLEMEYE KADAR VARAN PLANLAR HAZIRLANMIŞ. Tabi aynı zamanda internette okuduğumuz Yaşarların 3 villa sahibi oldukları, Imar bakasından para çektikleri, Seville beraber asker işi yaptıkları gibi konularında bu gurup tarafından yapıldığını tespit etmişler.” ifadesinin yer aldığı belirlenmiştir.
 
03-AYIŞĞI kod adlı darbe planında kuvvet komutanlarının arka arkaya sert açıklamalar yapması gerektiğine ilişkin planlar:
 
Konu ile ilgili Özden ÖRNEK’in günlüklerinde de, Kuvvet Komutanlarının sık sık açıklamalar yapmalarının ve özellikle Harp Okullarının açılış törenlerinde mesajlar verilmesinin planladığı görülmüştür.
Söz konusu darbe planlarının yapıldığı yıllardaki basın yayın organları incelendiğinde, Kuvvet komutanlarının planlandığı şekilde sık sık açıklamalar yapıldığı, özellikle Ergenekon terör örgütünün amacına uygun yayın yapan Cumhuriyet gazetesi, Yeni Çağ gazetesi ve Aydınlık dergisinin bu açıklamaları ağır ifadelerle ve çarpıtıcı manşetlerle kamuoyuna duyurduğu ve böylelikle örgütün gerçekleştirmeyi planladığı darbeye zemin oluşturmaya çalıştıkları anlaşılmıştır.
 
Bu haber başlıklarından birkaç örnek burada belirtmek gerekirse, “KOMUTANDAN SERT UYARI” “YAŞTA MUHTIRA GİBİ SÖZLER” “BAŞBAKAN ERDOĞAN UYARILDI” “MUHTIRA GİBİ” “ORDU MİLLET İŞBİRLİĞİYLE HESAP SORULUR” “PAŞALARDAN UYARI” “KOMUTANLAR SERT ÇIKTI” “AKP İKTİDARINI YIKMA ÇAĞRISI” “ŞENUYGUR PAŞA SERT KONUŞTU” “KOMUTANLARIN SON İHTARI” “ORDUDAN AKP İKTİDARINA BALYOZ” şeklinde haber başlıkları ile bir taraftan darbeye zemin oluşturulmaya çalışıldığı belirlenmiştir.
Dolayısıyla tüm bu veriler Özden ÖRNEK’in günlüklerinin doğruluğunu ve Darbe Planlarının aynen uygulamaya konulduğunu açıkça göstermektedir.
 
Özden ÖRNEK’e ait olduğu anlaşılan günlüklerdeki notlar incelendiğinde;
 
“22 Eylül 2003” başlıklı not içersinde, “Bu takdim bitiminden sonra 1 Ekim meclis açılışına eğer TBMM başkanı kapıda bizleri turbanlı ve eşli olarak karşılarsa gitmeme kararı aldık. Sonra bizler (komutanlar) Jandarma Genel Komutanlığına geçip çok özel olarak konuştuk. Şu kararları aldık: AKP hükümetini vazgeçirmek için neler yapılması konusunda yapılan hazırlıklar bu hafta Genlkurmay Başkanına takdim edilecek. İncelemesi için kendisine fırsat verilecek ve sonra onun niyetleri ve görüşü sorulacak. Eğer bizle aynı fikirde veya yakın ise yolumuza devam edeceğiz. Eğer bir işlem yapılmasını kabul etmezse kendisine “Ya sen çekil yahutta biz çekiliyoruz diyeceğiz.”,
 
“26 eylül 2003” başlıklı notta, “Sabahtan öğleye kadar özel çalışmayı yaptım. Güzel hazırlanmış. Bazı eksik noktalar vardı onları not ettim ve öğle yemeği için Kara Kuvvetleri Komutanı’lığına gittim. Özel çalışma üzerinde konuştuk. Hepimiz aynı fikirdeyiz. Bu çalışma tüm ordu komutanları ve bizlerin fikirlerini yansıtıyor. Bu çalışma Kara Kuvvetleri Komutanı tarafından genkur. Bşk’a verilecek ve onun reaksiyonu beklenecek. Çalışma biraz muhtırayı andırıyor ama Kara Kuvvetleri Komutanı’na onu yumuşatarak vermesini söyledik. Eğer Genkr. Bşk onaylamazsa problem o zaman başlayacak. Ya o gider yada biz gideriz.” ,
 
Bu notun devamında “Ekim ayı başında Harp okulları açılışı için yapılacak konuşmada hepimizin mesajlar vermesine karar vermiştik. Genelkurmay Başkanı açılıştan bir gün önce Kara Kuvvetleri Komutanı konuşma metnini istemiş oda ben size bu metni veremem demiş. BG peki ben kuvvet komutanlarının metinlerini kontrol edemiyecekmiyim demiş. Oda hayır edemezsiniz. Diye cevap vermiş. Bunun üzerine hepimiz artık bu Genelkurmay Başkanı ile işlerin yürüyemiyeceğine kendisinin başka menfaatler peşinde olduğuna korkak ve hükümet yanlısı olduğuna, dışdan cumhuriyetçi gözükmekle beraber içeriden dinci bir görüşü desteklediğine kara verdik” şeklinde ifadelere yer verildiği belirlenmiştir.
Bu notun devamında “Ekim ayı başında Harp okulları açılışı için yapılacak konuşmada hepimizin mesajlar vermesine karar vermiştik. Genelkurmay Başkanı açılıştan bir gün önce Kara Kuvvetleri Komutanı konuşma metnini istemiş oda ben size bu metni veremem demiş. BG peki ben kuvvet komutanlarının metinlerini kontrol edemiyecekmiyim demiş. Oda hayır edemezsiniz. Diye cevap vermiş. Bunun üzerine hepimiz artık bu Genelkurmay Başkanı ile işlerin yürüyemiyeceğine kendisinin başka menfaatler peşinde olduğuna korkak ve hükümet yanlısı olduğuna, dışdan cumhuriyetçi gözükmekle beraber içeriden dinci bir görüşü desteklediğine kara verdik” şeklinde ifadelere yer verildiği belirlenmiştir.
Konu ile ilgili belirtilen tarihlerdeki temin edilebilen gazete haberlerine bakıldığında, 2003 yılı içerisinde, kuvvet komutanlarının açıklamalar yaptıkları, özellikle şüpheliler Ahmet Hurşit TOLON ve Mehmet Şener ERUYGUR’un sık sık sert açıklamalar yaptığı, yaptıkları bu açıklamalarla planladıkları darbeyi meşrulaştıracak zemin oluşturmayı hedefledikleri anlaşılmaktadır.
 
Konu ile ilgili belirtilen tarihlerdeki temin edilebilen gazete haberlerine bakıldığında, 2003 yılı içerisinde, kuvvet komutanlarının açıklamalar yaptıkları, özellikle şüpheliler Ahmet Hurşit TOLON ve Mehmet Şener ERUYGUR’un sık sık sert açıklamalar yaptığı, yaptıkları bu açıklamalarla planladıkları darbeyi meşrulaştıracak zemin oluşturmayı hedefledikleri anlaşılmaktadır.
 
Ayrıca yine Özden ÖRNEK’in günlüklerinde belirtildiği gibi, yapılan plan çerçevesinde, 2003 yılında Harp okullarının açılış törenlerinde Kuvvet Komutanlarının sert açıklamalar yaptığı ve bu açıklamaların basın yayın organlarında yer aldığı tespit edilmiştir.
Söz konusu açıklamalarla ilgili olarak örgütün stratejisi doğrultusunda yapılan yönlendirmelerle , medya organlarında yer alan haberlerin ve açıklamaların bir kısmı aşağıda örneklendirilmek amacıyla alınmıştır.
*16.05.2003 tarihli Yeni Çağ gazetesinde, “KOMUTANDAN SERT UYARI” başlıklı haberde, dönemin Ege Ordu Komutanı Ahmet Hurşit TOLON’un Hasan Tahsin’i anma töreninde yaptığı açıklamalara,
*16.05.2003 tarihli Milliyet Ege gazetesinde, “İRTİCAYA KARŞI ANLAMLI MESAJ” başlıklı haberde, yine İzmir ilinde Hasan Tahsin’i anma töreninde yapılan açıklamalara ,
 
*25.05.2003 tarihli Ortadoğu gazetesinde, “ORDU İLE HÜKÜMETİN ARASI AÇILIYOR” başlıklı haberde, AKP hükümetinin yaptığı bazı icraatların TSK da yarattığı hoşnutsuzluktan bahsedildiği ve özellikle laiklik ilkesini hedeflediği düşünülen girişimlerin TSK’nın tepkisini artırdığı, bu tepkinin üst düzey komutanlar tarafından Genelkurmay Başkanı Hilmi ÖZKÖK’e iletildiğinin belirtildiği, ayrıca son günlerde yaşanan bazı gelişmeler nedeniyle TSK’nın alt kademesinden ÖZKÖK’e daha sert tepki göstermesi yönünde talepler geldiğinin yönündeki değerlendirmelere,
 
*16.06.2003 tarihli Hürriyet gazetesinde, “İRTİCA UYARISI” başlıklı haberde, dönemin Jardanma Genel Komutanı Mehmet Şener ERUYGUR’un Jandarma teşkilatının 146. kuruluş yıldönümündeki laiklik konusundaki açıklamalarına,
 
*17.06.2003 tarihli Sabah gazetesinde, “ORG. ERUYGUR: İRTİCAİ FAALİYETLER SİSTEMLİ OLARAK SÜRDÜRÜLÜYOR” , Türkiye gazetesinde, “ERUYGUR’DAN UYARI” Akşam gazetesinde, “ERUYGUR:İRTİCA YOĞUNLAŞIYOR” ,Cumhuriyet gazetesinin 1. sayfasında “Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eruygur, ‘Duyarlı yurttaşları’ göreve çağırdı. İRTİCAİ ÖRGÜTLENME HIZLANDI” ,Milliyet gazetesinde, “ORG. ERUYGUR: İRTİCA İLE MÜCADELE EDELİM” başlıklı haberlerde, Mehmet Şener ERUYGUR’un irtica ile ilgili yaptığı açıklamalarına,
 
*03.08.2003 tarihli Ortadoğu gazetesinde, “YAŞTA ŞERH KRİZİ” başlıklı haberde, YAŞ ta 20 kadar subay ve ast subayın irticai faaliyetlerden dolayı ordudan ihraç edildiğinin kararlaştırıldığı, bu karara Başbakan Erdoğan’ın muhalefet şerhi koymasının ilişkileri gerdiğini yönündeki değerlendirmeye,
*03.08.2003 tarihli Ortadoğu gazetesinde, “YAŞTA ŞERH KRİZİ” başlıklı haberde, YAŞ ta 20 kadar subay ve ast subayın irticai faaliyetlerden dolayı ordudan ihraç edildiğinin kararlaştırıldığı, bu karara Başbakan Erdoğan’ın muhalefet şerhi koymasının ilişkileri gerdiğini yönündeki değerlendirmeye,
 
*04.08.2003 tarihli Cumhuriyet gazetesinin 1. sayfasında yayımlanan, “YAŞTA MUHTIRA GİBİ SÖZLER:Laik yapının bozulmasına ordu-millet işbirliği izin vermeyecektir.” “BAŞBAKAN ERDOĞAN UYARILDI” başlıklı habere,
 
04.08.2003 tarihli Sabah gazetesinde, “KOMUTANLAR ARTAN İRTİCAİ FAALİYETLERDEN YAKINDI” başlıklı habere,
 
*05.08.2003 tarihli Ortadoğu gazetesinde, “MUHTIRA GİBİ” gibi başlıklı haberde, emekliye ayrılan 1. Ordu Komutanı Çetin DOĞAN’ın giderayak Hükümeti uyardığı, yaş toplantısında Erdoğan’ı eleştirdiği ve laik yapının bozulmasına “Ordu-Millet işbirliği izin vermeyecektir” şeklindeki açıklamalarına,
 
*10.08.2003 tarihli Aydınlık Dergisinde, “ORDU MİLLET İŞBİRLİĞİYLE HESAP SORULUR” başlıklı haberde, Yüksek Askeri Şura toplantısında komutanların hükümete neredeyse muhtıra verdikleri çok ağır bir dil kullandıkları ve günü geldiğinde yaptıklarının hesabının sorulacağını söyledikleri şeklinde değerlendirmeye,
 
*20.08.2003 tarihli Cumhuriyet gazetesinde, “TAKİYYEYİ GÖRÜYORUZ” ,20.08.2003 tarihli Star gazetesinde, “TOLON PAŞA SERT KONUŞTU” ,Bursa Hakimiyet Gazetesinde “PAŞALARDAN UYARI” ,Akşam Gazetesinde, “PAŞADAN SERT ÇIKIŞ” , Yeni Asır Gazetesinde, “TOLON PAŞADAN LAİKLİK UYARISI” başlıklı haberlerde, Hurşit TOLON’un sinsice yürütülen laiklik karşıtı eylemlerin farkında oldukları şeklinde açıklamalarına ,
 
*21.08.2003 tarihli Yarın isimli gazetede, “ANLAYANA” başlıklı haberde, “Devir teslim törenlerinde konuşan Orgeneral Doğan ve Tolon Laiklik düşmanlarına BALANS AYARI yaptı” şeklindeki değerlendirmeye,
 
*24.08.2003 tarihli Yeni Çağ gazetesinde, “KOMUTANLAR SERT ÇIKTI” başlıklı haberde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç YALMAN, MGK genel sekreteri Tuncel KILIÇ’ın açıklamalarına ,
 
* 24.08.2003 tarihli Aydınlık Dergisinin 4. sayfasında, “AKP İKTİDARINI YIKMA ÇAĞRISI” başlıklı haberde, Ege Ordu Komutanı Hurşit TOLON ve 1. Ordu Komutanı Çetin DOĞAN’ın açıklamalarına ,
* 24.08.2003 tarihli Aydınlık Dergisinin 4. sayfasında, “AKP İKTİDARINI YIKMA ÇAĞRISI” başlıklı haberde, Ege Ordu Komutanı Hurşit TOLON ve 1. Ordu Komutanı Çetin DOĞAN’ın açıklamalarına ,
26.08.2003 tarihli Akşam Gazetesinde, “ŞENUYGUR PAŞA SERT KONUŞTU” başlıklı haberde, Dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener ERUYGUR’un Jandarma Okullar Komutanlığının mezuniyet töreninde yaptığı konuşmaya,
 
*29.08.2003 tarihli Hürriyet Gazetesinde, “LAİKLİĞE TEHDİT SÜRÜYOR” başlıklı haberde, Yeni Deniz Kuvvetleri komutanlığı görevini devralan Özden ÖRNEK’ in açıklamalarına,
 
*31.08.2003 tarihli Halka Tercüman Gazetesinde, “İRTİCA İLE MÜCADELEDE ENGEL TAKİYECİLİK” başlıklı haberde, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener ERUYGUR’ un açıklamalarına ,
 
*01.09.2003 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde, “AĞUSTOS MESAJLARI” “Komuta Kademesi kökten dincilikle mücadelede kararlılığını vurguladı” başlıklı haberde Genelkurmay Başkanı Hilmi ÖZKÖK, Orgeneral Şener ERUYGUR ve Orgeneral Aytaç YALMAN’ ın açıklamalarına ,
 
*02.09.2003 tarihli Radikal Gazetesinde, “ERUYGUR: İRTİCA İŞ BAŞINDA” , Posta Gazetesinde, “DEMOKRASİYİ KULLANIYORLAR” ,03.09.2003 tarihli Yeniçağ Gazetesinde, “DEVLET İRTİCA KISKACINDA” başlıklı haberlerde, Jandarma Genel Komutanı Şener ERUYGUR’un açıklamalarına ,
 
*02.09.2003 tarihli Hürriyet Gazetesinde, “SÖZLERİM HALA UYANMAYAN YADA UYARIDAN BIKANLARA” başlıklı haberde dönemin Ege Ordu Komutanı Hurşit TOLON’nun Maltepe Askeri Lisesinin eğitim ve öğretim yılı açılış töreninde yaptığı konuşmalara ,
 
*30.09.2003 tarihli İstanbul Gazetesinde, “KÖKTEN DİNCİ FAALİYETLER DEVAM EDİYOR” başlıklı haberde, Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden ÖRNEK’in Deniz Harp Okulu Komutanlığı 2003-2004 eğitim öğretim yılı açılış töreninde yaptığı konuşmalara ,
*30.09.2003 tarihli Yeni Asır Gazetesinde, “LAİKLİKTEN ASLA TAVİZ VERİLEMEZ” başlıklı haberde, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İbrahim FIRTINA’nın Hava Harp Okulunun 2003 eğitim yılı açılış töreninde yaptığı konuşmaya ,
 
1. KONU : Sayın Jandarma Genel Komutanımızın mektuplarının Emekli Jandarma Genel Komutanlarına sunulması.
 
2. AÇIKLAMA : Mektuplar görevlendirilen kurye personel tarafından 07 Ocak 2004 tarihinde; Emekli Jandarma Genel Komutanlarımızdan, Orgeneral (E) Teoman KOMAN, Orgeneral (E) Rasim BETİR, Orgeneral (E) Adnan DOĞU, Orgeneral (E) Burhanettin BİGALI ve Orgeneral (E) Fikret Ö.BOZTEPE’nin bizzat kendilerine, Orgeneral (E) Aydın İLTER’in kendisine ulaşılamadığından eşleri hanımefendiye teslim edilmiştir.
Mektupların teslimi sırasında Sayın komutanlarımızın kurye personele beyan ettikleri hususlar müteakip maddelere çıkarılmıştır.
 
a.Orgeneral (E) Teoman KOMAN:
 
Mektubu okuduktan sonra; “Sayın Jandarma Genel Komutanınıza bu konulardaki bilgilendirmelerinden dolayı teşekkürlerimi iletiniz. Her ortamda bu konuların çözülmesi için görüşmelerde bulunacağım. Sayın Jandarma Genel Komutanımızın emrinde olduğumu iletin. Eğer benden istenirse uzun yıllar medyaya çıkmamama rağmen çıkıp bu konularda konuşabilirim. Ben MİT Müsteşarlığı da yaptım. Bu tür sıkıntılar benim J.Gn.K.lığı yaptığım zamanlarda da oldu, güçlü olmamız lazımdır.” ,şeklindeki ifade etmiştir.i,
 
b.Orgeneral (E) Rasim BETİR:
 
Mektubu okuduktan sonra; “ Öncelikle Teşekkürlerimi sunarım. Bu konulardan ve hükümetin yaptığı çalışmalardan ben de çok rahatsız oluyorum. Konulardan haberdarım, yakinen takip ediyorum. Orgeneral (E) Teoman KOMAN, Orgeneral (E) F.Ö.BOZTEPE, Orgeneral (E) Aydın İLTER ile de bu konuları görüştüm ve bu mektuptan sonra da mektubun içeriği hakkında kendileri ile görüşeceğim. Bu konuya yakın bazı konuları Sayın Cumhurbaşkanı ile yakın zamanda görüştüm. Benim üzerime hangi görev düşerse seve seve yapacağım. TRT’de yayınlanan Jandarma programlarını beğeniyle izliyorum, bu husustaki teşekkürlerimi özellikle iletiniz.” şeklinde ifade etmiştir.
 
c.Orgeneral (E) ADNAN DOĞU:
 
Mektubu aldıktan sonra; “Sayın Komutanınıza teşekkürlerimi iletin. Ben kendileri ile mektubu okuduktan sonra görüşeceğim.” şeklinde ifade etmiştir.
 
d.Orgeneral (E) Fikret Özden BOZTEPE:
 
Mektubu aldıktan sonra; “Sayın Komutanınıza teşekkürlerimi iletin. Ben kendileri ile mektubu okuduktan sonra görüşeceğim.” şeklinde ifade etmiştir.
 
e.Orgeneral (E) Burhanettin BİGALİ:
 
Mektubu aldıktan sonra; “Sayın Komutanınıza sevgilerimi iletin. Okuduktan sonra kendisi ile görüşürüm.” şeklinde ifade etmiştir.” şeklinde ibarelerin ve bilgi notunun alt sağ köşesinde de Mustafa KOÇ, J.Kur.Binbaşı, İsth. Ynt. Ş. Müdürü yazdığı görülmüştür.
 
 
04-AYIŞIĞI kod adlı darbe planında, TSK içerisindeki alt hiyerarşik yapının da yoğun mektup, faks ve e-posta ile tepkilerini dile getirmesine ilişkin plan:
 
Soruşturma kapsamında elde edilen delillerden, örgütün bu faaliyetini aynen gerçekleştirdiği görülmüştür. Bu faaliyet çerçevesinde darbe planlarını hazırlayan ekibin, kendiliklerinden hazırladıkları hayali mektupları Genelkurmay Başkanı Hilmi ÖZKÖK’e göndererek baskı unsuru oluşturmaya çalıştıkları ve böylelikle hazırladıkları plan çerçevesinde istifaya zorladıkları görülmüştür.
Şüpheli Mehmet Şener ERUYGUR’un Genel Başkanlığını yaptığı ADD genel merkezinde Genel Başkan odasında bulunan … nolu CD ‘de yer alan ‘MUHTELİF/PLAN PROJELER/MEKTUPLAR’ klasörü içerisinde , Genelkurmay Başkanı Hilmi ÖZKÖK ve döneminin kuvvet komutanlarına hitaben yazılmış çok sayıda mektuplar olduğu, bu mektuplarda Hilmi ÖZKÖK ün alt düzey subaylar ve astsubaylar tarafından istifaya davet edildiği görülmüştür.
ÖRNEK MEKTUP
Sayın Komutanım,
Zat-ı alinizin son bir yıldır izlediği pasif, ürkek, güya demokrat tavır, TSK’nin itibarını ve kamuoyu önündeki saygınlığını iki paralık etmiştir. Birkaç AB hayranı mütareke gazetecisinden aferin almak için bizim gururumuzu incitmeye ne hakkınız var?
 
Genelkurmay Başkanı ve TSK’nin Başkomutanı olduğunuz dönemde;
Genelkurmay Başkanı ve TSK’nin Başkomutanı olduğunuz dönemde;
Irak’ta kırmızı çizgilerimizin çiğnendiği,
Özel kuvvetlerimizin başına çuval geçirildiği,
Genelkurmay İkinci Başkanı’nın, Yüce Atatürk’ün “TC.nin temeli yüksek Türk Kültürüdür” dediğini unutarak, “Türkiye cumhuriyeti hiçbir etnik temele dayanmıyor” dediği,
TMR Başkanı korgeneralin laik Türkiye Cumhuriyetini de hedef alan ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi için “takdire şayan bir proje” dediği bir dönem olduğunun farkında mısınız?
 
Bütün bunlar karşısında; “TBMM’nin ordusu”, “Başbakanın lafı üzerine benim söz söylemem uygun olmaz” gibi teslimiyet ifade eden açıklamalardan başka bir şeyler yapmanız gerekmiyor mu?
Bütün bunlar karşısında; “TBMM’nin ordusu”, “Başbakanın lafı üzerine benim söz söylemem uygun olmaz” gibi teslimiyet ifade eden açıklamalardan başka bir şeyler yapmanız gerekmiyor mu?
Bütün bunlar ve Laik cumhuriyetimize yönelen tehdit, 28 Şubat’tan daha mı az tehlikeli? O dönemde demokrasiye balans ayarı yapan Genelkurmay Başkanı’nın tavrı mı, sizin şimdiki teslimiyetçi tavrınız mı daha doğru? Bunların ikisi de doğru olamayacağına göre söyler misiniz hangisi doğru?
 
Bütün bunlar ve Laik cumhuriyetimize yönelen tehdit, 28 Şubat’tan daha mı az tehlikeli? O dönemde demokrasiye balans ayarı yapan Genelkurmay Başkanı’nın tavrı mı, sizin şimdiki teslimiyetçi tavrınız mı daha doğru? Bunların ikisi de doğru olamayacağına göre söyler misiniz hangisi doğru?
Yoksa sizin aklın önderliğini rehber edinen komuta anlayışınıza göre, zayıf hükümetler karşısında şahin kesilen TSK’nin, güçlü hükümet karşısında teslim olması mı normal? Bu aklın önderliği midir, korkunun önderliği mi?
Yarın güçlü ordular karşısında da aynı tavrı mı takınacaksınız?
Görev süreniz boyunca bütün bunlara teslimiyetle yaklaşan bir başkomutan olarak, nasıl huzur içinde bayrağı teslim edebileceksiniz? Nasıl torunlarınızın yüzüne bakabileceksiniz?
 
Komutanım taban kaynıyor. Asıl şimdi genç Subaylar rahatsız. Ekmek derdine düşmüşüz sesimiz çıkmıyor diye arkanızda olduğumuzu sanmayınız. Bıçak kemiğe dayandığında gereğini yaparız.
Komutanım taban kaynıyor. Asıl şimdi genç Subaylar rahatsız. Ekmek derdine düşmüşüz sesimiz çıkmıyor diye arkanızda olduğumuzu sanmayınız. Bıçak kemiğe dayandığında gereğini yaparız.
Komutanım, siz bu işi götüremiyorsunuz, lütfen istifa ediniz. Eğer sizi böyle yanlış yönlendiren karargahınız ise karargahınızdaki generalleri de alıp gidiniz… İhanete itaat olmaz. Siz itaat edilmeyi şu yaptıklarınızla hak etmiyorsunuz. Bu tutumunuzla ordunun birliğini de tehlikeye atıyorsunuz… Lütfen bir kere de şahsınızdan bekleneni yapıp, onurunuzla istifa ediniz.
 
Arz ederim. Bir Grup Genç Subay
Komutanım, siz bu işi götüremiyorsunuz, lütfen istifa ediniz. Eğer sizi böyle yanlış yönlendiren karargahınız ise karargahınızdaki generalleri de alıp gidiniz… İhanete itaat olmaz. Siz itaat edilmeyi şu yaptıklarınızla hak etmiyorsunuz. Bu tutumunuzla ordunun birliğini de tehlikeye atıyorsunuz… Lütfen bir kere de şahsınızdan bekleneni yapıp, onurunuzla istifa ediniz.
 
Arz ederim. Bir Grup Genç Subay
Şeklinde bir mektup olduğu görülmüştür.
 
AYIŞĞI kod adlı darbe planında, azami sayıda milletvekilinin Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ı terk etmesi için, milletvekillerinin analiz edilerek gruplandırılması, gruplarla temas kurularak organize edilmesi, liderlerin belirlenmesine ilişkin planlar:
 
Planların uygulamaya geçirilmiş olmasına ilişkin olarak,bazı şüphelilerden elde edilen dokümanlar da çok açık veriler bulunmaktadır.Örnek olarark;
Planların uygulamaya geçirilmiş olmasına ilişkin olarak,bazı şüphelilerden elde edilen dokümanlar da çok açık veriler bulunmaktadır.Örnek olarark;
Şüpheliler Ergün POYRAZ, İsmail YILDIZ, Mehmet Şener ERUYGUR ve Ahmet Hurşit TOLON’dan ele geçirilen dijital verilerde AKP milletvekilleri ve Bakanları ile ilgili çok sayıda ve değişik kategorilerde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedildiği, hatta bu kayıtlardan birisinde tüm AKP’li milletvekillerinin isimlerinin karşısındaki diğer bilgilerin yanı sıra partiden kopup kopamayacağının belirtildiği görülmüştür.
Şüpheliler Ergün POYRAZ, İsmail YILDIZ, Mehmet Şener ERUYGUR ve Ahmet Hurşit TOLON’dan ele geçirilen dijital verilerde AKP milletvekilleri ve Bakanları ile ilgili çok sayıda ve değişik kategorilerde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedildiği, hatta bu kayıtlardan birisinde tüm AKP’li milletvekillerinin isimlerinin karşısındaki diğer bilgilerin yanı sıra partiden kopup kopamayacağının belirtildiği görülmüştür.
Yine şüphelilerden ele geçirilen ve Levent ERSÖZ ile İsmail YILDIZ arasında geçen bir konuşma çözümünde, İsmail YILDIZ’ın bu çalışmayı bizzat kendisinin yaptırdığını açıkça ifade ettiği ve bu çerçevede “Ben bu 368 milletvekilinin 368’i ile de ilgili dosya hazırladım. Ve sorduğumuz soru; AKP’den koparmasınız? Niçin koparsınız? Neden koparsınız? Ne zaman koparsınız? Hangi şartlar altında koparsınız? Ve ne istersiniz? Cevap;280 milletvekili AKP’den tabi ki kopabilirim diyor, bunlar devletle çatışmaya devam ederse, bunlar Türkiye’yi iyi idare edemezse ve ekonomik kriz çıkarsa, Günedoğu ile ilgili baskılar artarsa, Kıbrıs’la ilgili taahhütleri artarsa bu zafiyetlerde kopabiliriz diyor. Yada bir siyası alternatif üretilirse. Bakın bu çok önemli, biz AKP’den kopabiliriz diyor” dediği anlaşılmıştır.
Ergenekon terör örgütünün gerçekleştirmeyi planladığı Darbe planları çerçevesinde, azami sayıda milletvekilini AKP’den koparmak için kapsamlı çalışmalar yaptıkları anlaşılmaktadır.
Ergenekon terör örgütünün gerçekleştirmeyi planladığı Darbe planları çerçevesinde, azami sayıda milletvekilini AKP’den koparmak için kapsamlı çalışmalar yaptıkları anlaşılmaktadır.
 
Kişisel Bilgilerin kaydedilmesi ve istihbari çalışmalar:
ELBA marka M2-C527-ALI0043 seri numaralı CD içerisinde; “019 Siyasi Partiler” isimli klasörde; “Adana Milletvekili Ömer Çelik.doc” isimli bir MSword dosyası olduğu, bu dosya içerisinde Adana Milletvekili Ömer ÇELİK ‘in kimlik bilgilerinin yanı sıra siyasi ve felsefi görüşlerine göre kişisel bilgilerin kaydedildiği ,
“Atilla Koç kimdir.doc”, “Atilla Koç kimdirözet.doc” ve “Atilla Koç kimdirözetresimli.doc” isimli bir MSword dosyaları olduğu, bu dosyalar içerisinde Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla KOÇ ‘un kimlik bilgilerinin yanı sıra siyasi ve dini görüşlerine göre kişisel bilgilerin kaydedildiği ,
“Cüneyd Zapsu.doc” isimli bir MSword dosyası olduğu, bu dosyalar içerisinde AKP’nin Genel Başkan Danışmanı Cüneyd ZAPSU ‘nun kimlik bilgilerinin yanı sıra siyasi ve dini görüşlerine göre kişisel bilgilerin kaydedildiği ,
“İstanbul“Cüneyd Milletvekili Egemen BağışZapsu.doc” isimli bir MSword dosyası olduğu, bu dosyalar içerisinde İstanbulAKP’nin MilletvekiliGenel EgemenBaşkan BAĞIŞDanışmanı ‘ınCüneyd ZAPSU ‘nun kimlik bilgilerinin yanı sıra siyasi görüş ve ırki dini kökenlerinegörüşlerine göre kişisel bilgilerin kaydedildiği ,
“İstanbul Milletvekili Egemen Bağış.doc” isimli bir MSword dosyası olduğu, bu dosyalar içerisinde İstanbul Milletvekili Egemen BAĞIŞ ‘ın kimlik bilgilerinin yanı sıra siyasi görüş ve ırki kökenlerine göre kişisel bilgilerin kaydedildiği,
“Kültür Bakanı Hüseyin Çelik.doc” isimli bir MSword dosyası olduğu, bu dosyalar içerisinde Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK ‘in kimlik bilgilerinin yanı sıra siyasi ve dini görüşlerine göre kişisel bilgilerin kaydedildiği ,
“023 Biyografik Bilgiler” isimli klasörde; “Milletvekili Biyografileri.doc” isimli bir MSword dosyası olduğu, bu dosyalar içerisinde 22 Milletvekilinin kimlik bilgilerinin yanı sıra bu milletvekillerinden 7 tanesinin dini ve siyasi görüşlerine göre kişisel bilgilerin kaydedildiği ,
“Milletvekilleri.xls” isimli bir Excel dosyası olduğu, bu dosyalar içerisinde 85 Milletvekiline ait kimlik bilgilerinin yanı sıra siyasi ve dini görüşlerine göre kişisel bilgilerin kaydedildiği,
“Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü.doc” isimli bir MSword dosyası olduğu, dönemin Tarım Bakanı Sami GÜÇLÜ’nün dini görüşlerine göre kişisel bilgilerin kaydedildiği ve böylelikle fişlendiği tespit edilmiştir.
Bahse konu bu verilerin tamamı şüpheli Şener ERUYGUR dan da ele geçirilmiştir.
Bahse konu bu verilerin tamamı şüpheli Şener ERUYGUR dan da ele geçirilmiştir.
 
Şüpheli Ahmet Hurşit TOLON’dan ele geçirilen dijital verilerde, ELBA marka M2-C527-ALI0043 seri numaralı CD içerisinde; “ARŞİV” isimli klasörde; “Kadrolaşma 21.07.03.xls” isimli bir Excel dosyası olduğu, bu dosya içerisinde 1052 kişinin dini ve siyasi görüşlerine göre kişisel bilgilerin kaydedildiği ,
Şüpheli Ahmet Hurşit TOLON’dan ele geçirilen dijital verilerde, ELBA marka M2-C527-ALI0043 seri numaralı CD içerisinde; “ARŞİV” isimli klasörde; “Kadrolaşma 21.07.03.xls” isimli bir Excel dosyası olduğu, bu dosya içerisinde 1052 kişinin dini ve siyasi görüşlerine göre kişisel bilgilerin kaydedildiği ,
“Kadrolaşma.xls” isimli bir Excel dosyası olduğu, bu dosya içerisinde 1762 kişinin dini ve siyasi görüşlerine göre kişisel bilgilerin kaydedildiği ,
 
“Van YY Üniversitesi.doc” isimli bir MSword dosyası olduğu, bu dosya içerisinde Van Yüzüncüyıl Üniversitesi hakkında bir takım iddialar istihbari bilgilerin bulunduğu tespit edilmiştir.
 
Şüpheli Mehmet Şener ERUYGUR dan ele geçirilen 5 numaralı CD içerisinde; “İRTBLR” isimli klasörde “DIŞİŞLERİ 1.xls” isimli bir Excel dosyası olduğu, bu dosya içerisinde Dışişleri Bakanlığı’nda çalıştığı ifade edilen 105 şahsın isimlerinin yazılarak karşılarına “İRTİBAT VAR, İRTİBATA DEVAM EDİLMELİ, YARDIMCI OLUYOR, KADINA ÇOK DÜŞKÜN, ÖNÜ KESİLEBİLİR, KORUNMALI, DÖNÜŞÜ DEĞERLENDİRİLECEK, HER YÖNÜYLE GÜVENİLİR, YARDIMCI OLUNMALI, ÜZERİNDEN İRTİBATA GEÇİLEBİLECEK KİŞİLER FAYDALI OLABİLİR, BAKANLIKTA ETKİLİ, FAYDASI OLUYOR, TERFİ İÇİN BEKLENTİLERİ VAR, DESTEKLENMEYE DEVAM EDİLMESİ UYGUN OLUR, DESTEKLENDİ, ÖNEMLİ FAYDALARI OLDU, İŞBİRLİĞİNE AÇIK, YARDIMCI OLMUYOR, MESAFELİ, İSTİHBARAT KABİLİYETİ VAR, KADINLARLA İLİŞKİLERİ KONTROLSÜZ, KONTROL EDİLEBİLİR, İRTİBATTA SORUNLU, DESTEK VERMİYOR, ÖNÜ AÇIK DEĞİL, BEKLENTİSİ YOK, KULLANILMAYA MÜSAİT, İHTİYAÇ HALİNDE DEĞERLENDİRİLEBİLİR, GİDİŞATI İYİ, İRTİBAT SAĞLAM, GEREKTİĞİNDE RİSK ALIR, MESAFELİ BULUNDU, DEĞERLENDİRİLMEYECEK, ULUSLARARASI BAĞLANTILARI ÇOK ETKİLİ, EMEKLİLİK SONRASI PLANLANMALI, İZLEMEKTE FAYDA VAR, FAYDALI OLMAYA DEVAM EDİYOR, GİRİŞİNDE GEREKEN DESTEK SAĞLANDI, DÖNÜŞÜNDE KORUNMALI, YETİŞTİRİLMELİ, DEĞERLENDİRİLİYOR, BAKILACAK, VERDİKLERİ ALINDI, TUTUK, İKİLİ İLİŞKİLERDE SIKINTILI, İLİŞKİ DEVAM ETTİRİLMELİ, İŞARET ETTİKLERİ DESTEKLENMELİ, KARİYERİ SAĞLAM, İŞBİRLİĞİNE DEVAM, TAYİNİ HALLEDİLDİ, AKSATIYOR, TAVSİYE ÜZERİNE İRTİBATA GEÇİLDİ, İLK İZLENİM OLUMLU, İŞBİRLİĞİNE AÇIK, AMA YÖNLENDİRİLMESİ LAZIM, VERİMSİZ, KADIN DÜŞKÜNLÜĞÜ SORUN OLABİLİR, BÜYÜKELÇİLİĞİ DESTEKLENMELİ, AŞIRI SOL EĞİLİMLERİ SORUN OLABİLİR, ETKİN BİR GÖREVE ATANMASI DESTEKLENMELİ, İÇKİYE DÜŞKÜNLÜK SORUN OLABİLİR, İP İLE İLİŞKİLERİ KULLANILABİLİR, BAĞLANTI TAM, YARARLI BİLGİ VE TAMASLAR SAĞLADI, KÖŞKTE BAŞLAMASI SAĞLANDI, YAKIN TEMASA DEVAM, DESTEKLENMELİ BÜYÜKELÇİ OLMASI TEMİN EDİLMELİ, BİRAZ GERİ PLANDA KALMASI İYİ OLUR, HİZMETLERİNDEN YARARLANMAYA DEVAM EDİLMELİ, AKTİF GÖREV ALMASI SAĞLANMALI, AİLECEK İŞÇİ PARTİLİ, UZUN VADEDE DEĞERLENDİRİLMELİ, TEMASLARIN SIKILAŞTIRILMASI LAZIM” şeklinde,
“İRTBLR” isimli klasörde “emekli sandığı ve maliye 2.xls” isimli bir Excel dosyası olduğu, bu dosya içerisinde Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Maliye’de çalıştığı ifade edilen 40 şahsın isimlerinin yazılarak karşılarına “ADD, ÇYYD GİBİ DERNEKLERLE OLAN YAKIN İLİŞKİSİ BİLİNİYOR, AKTİF VERİMLİ, YARARLANILABİLİR, İRTİBAT VAR, İŞÇİ PARTİSİ GÖSTERİLERİNE KATILIR, AKTİF, PROBLEM YOK, İŞÇİ PARTİSİNE SEMPATİ VAR, YARARLANILABİLİR, GÖRÜŞÜLÜYOR, BİRAZ ZAYIF, BEKLENTİLERİ VAR, DESTEK OLUNMALI, İRTİCA OPERASYONLARINDA DESTEK OLUR, ALEVİ KÖKENLİ, YARARLANIYORUZ, YARARLANILMALI,
 
“İRTBLR” isimli klasörde “MALİYE 2.xls” isimli bir Excel dosyası olduğu, bu dosya içerisinde Maliye, Gümrük Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı’nda çalıştığı ifade edilen 7 şahsın isimlerinin yazılarak karşılarına “BEKAR KADIN DÜŞKÜNÜ, SÜREKLİ YURT DIŞINA GİDER, KULLANILABİLİR, EŞİ GELENEKSEL KAPALI, CUMAYA GİDER, ASKER, KAYMAKAM, VALİ VE DOKTORLARLA AKTİF HALDE GÖRÜŞÜYOR, VALİ OLAMADIĞI İÇİN HÜKÜMETE ÇOK KIZGIN, HÜKÜMETİN YIKILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR, ASKER VE SİVİLDEKİ ÜST DÜZEY BÜROKRATLARLA ARASI ÇOK İYİ, CUMHURBAŞKANLIĞINDA GÖREVLİ ÜST DÜZEY BÜROKRATLAR TARAFINDAN DA DESTEKLENİYOR, MASAK’TA KADROLAŞMADA EN ETKİLİ İSİMLERDENDİ, SOLCU, İRTİBAT VAR, YARARLANILIYOR, HÜKÜMET İSTEDİĞİ HALDE ALAMIYOR, HÜKÜMETİ TAKMIYOR, GEREKİRSE TEHDİT EDİYOR” ,
 
“İRTBLR” isimli klasörde “MÜLKİ AMİRLER 1.xls” isimli bir Excel dosyası olduğu, bu dosya içerisinde Vali, Kaymakam ve Mülkiye Müfettişi olduğu ifade edilen 52 şahsın isimlerinin yazılarak karşılarına “İRTİBAT TESİSİNDE ZAYIF KALIYOR, KOLLANMALI, SIKINTILARI VAR, YARDIMCI OLUNACAK, KADIN DÜŞKÜNÜ, PROBLEM OLABİLİR, TAVSİYE ÜZERİNE İRTİBATA GEÇİLDİ, OLUMLU, HÜKÜMET ALEYHİNE ÇALIŞMALRI VE TAVSİYELERİ VAR, BAKILMALI, YARDIMCI OLUR, BİRAZ TEDİRGİN, AMA İSTEKLİ, MHP İLİŞKİLERİ İYİDİR, BAĞLANTILARI İİYİ, DEGERLENDİRİLMELİ, PROBLEM YOK, FAKAT DİKKAT EDİLMELİ, TAVSİYE ETTİĞİ KİŞİLER DEGERLENDİRİLMELİ, İRTİBAT VAR, REFERANSLARI SAĞLAM, ÇEVRESİ GENİŞ, VALİLİKLE İLGİLİ BEKLENTİLERİ VAR, YARDIMCI OLUNUYOR, İRTİBAT SAGLANDI, İLGİLİ GÖREVE GELMESİ KONUSUNDA YARDIMCI OLUNMALI, REFERANSLARINA GÜVENİLİR, GELEN BİLGİLER DEGERLENDİRİLDİ, AKSATIYOR, AKTİF GÖREVDE OLMASI SAĞLANMALI, HÜKÜMET KARŞITIDIR, TAVSİYE ÜZERİNE İRTİBATA GEÇİLDİ GÖRÜŞÜLÜYOR, BAĞLANTILARI ÇOK İYİDİR, KADIN DÜŞKÜNLÜĞÜ VAR, YERİNDE TUTULMALI, VALİ OLMAK İÇİN ÇOK İSTEKLİ YARDIMCI OLUNMALI, YARARLI OLUR, MÜFETTİŞ OLMAK İSTİYOR DESTEK OLUNMALI, YERİNDE KALMALI, ÜLKÜCÜ GÖRÜŞE SAHİP, AKP KARŞITLIĞINI CESURCA ORTAYA KOYAR, VALİLİĞİ İÇİN ÇALIŞILABİLİR, İSTİHBARATA VE BİLGİ TOPLAMAYA MERAKLI, ASKERİ İSTİHBARATLA VE ASKERLERLE ARASI ÇOK İYİ, ÇAĞDAŞ YAŞAMCILARLA BERABER HAREKET EDİYOR, KOLLANMALI VE AKTİF GÖREVDE TUTULMALI, YÜKSEKOVADA CİDDİ DESTEĞİ OLDU, İSTANBULDA İLERİMİZE DESTEK OLUYOR, VALİ OLMAK İÇİN GAYRET EDİYOR, VALİLİK İÇİN DESTEK OLUNABİLİR, GENELKURMAY PSİKOLOJİK HAREKAT ADINA ÇALIŞIYOR, KARI KIZ İŞLERİ VARDIR, MİT İRTİBATI OLABİLİR, AŞIRI SOL MARKSİST, YASADIŞI AFİS ASMAKTAN DOSYASI VAR, BECERİKLİ”,
 
 
02-Ahmet Hurşit TOLON Ankara ili Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Park Caddesi Ata Park sitesi No.1 Çay Yolu Yeni Mahalle sayılı adresinde yapılan aramada el konulan belgelerin incelemesinde;
-(EK-6)’da (21) sayfa olan ve “Sayın Devlet Büyüğümüz” ile başlayan ve Fettullah Gülen ve örgütü tarafından, TSK ile Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kurum kuruluşlara, kısacası devlete karşı sistematik ama henüz adı konulmamış gizli bir savaş yürütüldüğünden bahisle;
 
“Örgütün ele başı beşli” başlığı altında; AKP ‘li bazı milletvekillerin isimlerinin verilerek bu şahıslar hakkında ve irtibatlı olduğu şahıslarla ilgili bilgiler yer aldığı,
“Örgütün ele başı beşli” başlığı altında; AKP ‘li bazı milletvekillerin isimlerinin verilerek bu şahıslar hakkında ve irtibatlı olduğu şahıslarla ilgili bilgiler yer aldığı,
Örgütün düşman addettiği Asker, Polis, Mit, Hâkim, Savcı vb. kişi ve kurumlarla arşiv araştırması yaptığı, fiziki ve teknik takip ile bilgi ve belge topladığından bahsedildiği, Yazının devamında
 
Örgütün düşman addettiği Asker, Polis, Mit, Hâkim, Savcı vb. kişi ve kurumlarla arşiv araştırması yaptığı, fiziki ve teknik takip ile bilgi ve belge topladığından bahsedildiği, Yazının devamında
-EK–1 ile Ankara Valiliğine yazılmış inceleme raporu konulu, 04.04.02 tarihli Sebati BUYURAN (bakan adına müsteşar yardımcısı) imzalı yazı olduğu devamında;
-EK-2 olarak yazıya eklenmiş ve “İstihbarat Dairesi Başkanlığı Yapılanması” başlıklı yazıda, toplam (62) kişilik Emniyet mensubunun isminin ve rütbesinin yazıldığı, yazının altına “ Bu rütbelerin altında baş komiser, komiser ve komiser yardımcısı rütbesinde örgüt elemanlarının da bulunduğu göz ardı edilmemelidir.” şeklinde not olduğu,
-EK-32 olarak yazıya eklenmiş ve “Kaçakçılık Ve Organize Suçlar“İstihbarat Dairesi Başkanlığı Yapılanması” başlıklı yazıda;, toplam (6962) kişilik Emniyet mensubunun isminin ve rütbesinin yazılı olduğu, altında “Kaçakçılık Ve Organize Suçlar Dairesi Başkanlığı Taşra Teşkilat Yapılanması” alt başlığı altında toplam (13) Emniyet mensubunun isminin ve rütbesinin yazıldığı, yazının son kısmındaaltına “ Bu rütbelerin altında baş komiser, komiser ve komiser yardımcısı rütbesinde örgüt elemanlarının da bulunduğu göz ardı edilmemelidir.” şeklinde not bulunduğuolduğu,
-EK-4 olarak yazıya eklenmiş ve “Koruma Hizmetleri (Başbakanlık ve TBMM) Görevlileri Yapılanması” başlıklı yazıda; toplam (17) Emniyet mensubunun isim rütbe ve çalıştığı birimleri yazılı olduğu,
-EK-3 olarak yazıya eklenmiş ve “Kaçakçılık Ve Organize Suçlar Dairesi Başkanlığı Yapılanması” başlıklı yazıda; toplam (69) kişilik Emniyet mensubunun isminin ve rütbesinin yazılı olduğu, altında “Kaçakçılık Ve Organize Suçlar Dairesi Başkanlığı Taşra Teşkilat Yapılanması” alt başlığı altında toplam (13) Emniyet mensubunun isminin ve rütbesinin yazıldığı, yazının son kısmında “ Bu rütbelerin altında baş komiser, komiser ve komiser yardımcısı rütbesinde örgüt elemanlarının da bulunduğu göz ardı edilmemelidir.” şeklinde not bulunduğu,
-EK-5 olarak yazıya eklenmiş ve “Emniyet Genel Müdürlüğü Yapılanması” başlıklı yazıda; toplam (41) kişilik Emniyet mensubunun isim, rütbe ve çalıştığı birimlerin yazılı olduğu,
-EK-6 olarak yazıya eklenmiş ve “İstanbul Emniyet Müdürlüğü yapılanması” toplam (25) kişilik Emniyet mensubunun isim, rütbe ve telefon numaralarının yazılı olduğu,
-EK-74 olarak yazıya eklenmiş ve “diğer“Koruma İlHizmetleri Emniyet(Başbakanlık Müdürlüklerive yapılanması”TBMM) başlığıGörevlileri altındaYapılanması” başlıklı yazıda; toplam (5217) kişilik emniyetEmniyet mensubunun isim, rütbe ve çalıştığı birimlerininbirimleri yazılı olduğu,
-EK-5 olarak yazıya eklenmiş ve “Emniyet Genel Müdürlüğü Yapılanması” başlıklı yazıda; toplam (41) kişilik Emniyet mensubunun isim, rütbe ve çalıştığı birimlerin yazılı olduğu,
-EK-6 olarak yazıya eklenmiş ve “İstanbul Emniyet Müdürlüğü yapılanması” toplam (25) kişilik Emniyet mensubunun isim, rütbe ve telefon numaralarının yazılı olduğu,
-EK-7 olarak yazıya eklenmiş ve “diğer İl Emniyet Müdürlükleri yapılanması” başlığı altında (52) kişilik emniyet mensubunun isim, rütbe ve çalıştığı birimlerinin yazılı olduğu,
-EK-8 olarak yazıya eklenmiş ve “Polis Akademisi Yapılanması” başlığı altında (79) kişilik Emniyet mensubunun isim ve rütbelerinin yazılı olduğu,
-“ÖĞRETİM ELEMANLARI YAPILANMASI” olarak yazıya eklenmiş, toplam (18) kişilik öğretim elemanın isimlerinin yazılı olduğu,
478

değişiklik