"743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Yeni sayfa: TÜRK KANUNU MEDENİSİ (MÜLGA) **22/11/2001 kabul tarihli, 08/12/2001 tarih ve 24607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4721 sayılı "Türk Medeni Kanunu"nun 1028. maddesi ile yü...
(Yeni sayfa: TÜRK KANUNU MEDENİSİ (MÜLGA) **22/11/2001 kabul tarihli, 08/12/2001 tarih ve 24607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4721 sayılı "Türk Medeni Kanunu"nun 1028. maddesi ile yü...)
(Fark yok)
Anonim kullanıcı