"Kişi:Fuzûlî" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Ekleme yapıldı
(Ekleme yapıldı)
*[[Ezel Kâtipleri Uşşâk Bahtın Kare Yazmışlar]]
*[[Gerçi Ey Dil Yâr İçün Yüz Verdi Yüz Mihnet Sana]]
*[[Hançer Kasidesi]]
*[[Hansı Gülşen]]
*[[Hayret ey büt sûretin gördükte lâl eyler meni]]
*[[Ney kimi her dem ki bezm-i vaslunı yâd eylerem]]
*[[Ol benem kim cedd-i pâkimdir çerâğ-ı enbiyâ]]
*[[Öyle ser-mestem ki idrâk etmezem dünyâ nedir]]
*[[Saçma Ey Göz Eşkden Gönlümdeki Odlara Su]]
*[[Sehlidir ol kim hemin Havvâ'dan Âdem oldu dûr]]
236

değişiklik