"Demokratik Toplum Partisi'nin Temelli Kapatılması İstemine İlişkin Savcılık İddianamesi/III- Dava konusu eylemler" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Ekleme yapıldı
(Ekleme yapıldı)
(Ekleme yapıldı)
 
 
=== 17- DTP MERS_NMERSİN _LİL YÖNET_C_LER_N_NYÖNETİCİLERİNİN M_T_NGDEK_MİTİNGDEKİ KONUSMALARI _LEİLE HALKI K_NKİN VE DÜSMANLIGA TAHR_KTAHRİK ETMELER_ETMELERİ: ===
 
 
 
 
=== 18- DTP MERS_NMERSİN _LİL BASKANI AL_ALİ BOZAN’IN TERÖR ÖRGÜTÜ LEH_NELEHİNE YASADISI GÖSTER_GÖSTERİ ORGAN_ZEORGANİZE ETMES_ETMESİ: ===
 
 
 
 
=== 19- DTP KARS _LİL B_NASINDABİNASINDA TERÖR ÖRGÜTÜ LEH_NELEHİNE YASADISI GÖSTER_GÖSTERİ ORGAN_ZEORGANİZE ED_LMES_EDİLMESİ: ===
 
 
 
 
=== 20- C_ZRECİZRE _LÇES_NDEİLÇESİNDE DTP’N_NDTP’NİN ORGAN_ZEORGANİZE ETT_G_ETTİĞİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVÜCÜ N_TEL_KTENİTELİKTE GÖSTER_GÖSTERİ: ===
 
 
 
 
=== 21- DTP YÖNET_C_S_YÖNETİCİSİ ZEK_ZEKİ KILIÇ’IN TERÖR ÖRGÜTÜNÜN EYLEM TAL_MATLARINITALİMATLARINI B_LD_R_BİLDİRİ HAL_NDEHALİNDE HALKA DAGITMASIDAĞITMASI: ===
 
 
_stanbulİstanbul DTP _lİl yönetiminde görevli Zeki Kılıç’ın 27.03.2006 tarihinde
Diyarbakır’da terör örgütünün talimatları dogrultusunda halkı eylemlere davet ettigi,
bu amaçla bildiri dagıttıgı anlasılmıs, eylemine uyan yasadısı örgüt üyeligi suçundan
 
 
===22- DTP ERZ_NCANERZİNCAN _LİL BASKANI HÜSEY_NHÜSEYİN BEKTASOGLU’NUNBEKTAŞOĞLU’NUN TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASI N_TEL_G_NDEK_NİTELİĞİNDEKİ BEYANI: ===
 
 
 
 
=== 23- DTP VAN _LİL YÖNET_C_S_YÖNETİCİSİ _BRAH_MİBRAHİM SUNKUR’UN TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASI N_TEL_G_NDEK_NİTELİĞİNDEKİ BEYANI: ===
 
 
DTP Van _lİl Yönetim Kurulu üyesi olan _brahim Sunkur öldürülen terör örgütü
mensubunun cenazesinde yaptıgı konusmada ‘disiplin içinde sehidin evine gidelim,
bas saglıgı dileyelim-Türkiye Cumhuriyeti de bilsin ki yüzlerce binlerce sehit versek
 
 
=== 24- DTP KOCAEL_KOCAELİ _LİL TESK_LATI YÖNET_C_LER_N_NYÖNETİCİLERİNİN TERÖR_STBASITERÖRİSTBASI ABDULLAH ÖCALAN’I ÖVÜCÜ AÇIKLAMALARI: ===
 
 
 
 
=== 25- DTP NUSAYB_NNUSAYBİN _LÇEİLÇE DELEGES_DELEGESİ HASAN BOZKURT’UN TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVÜCÜ AÇILAMASI: ===
 
 
 
 
=== 26- DTP ÜYES_ÜYESİ OLDUGUNUOLDUĞUNU BEYAN EDEN DEN_ZDENİZ YES_LYURT’UNYEŞİLYURT’UN TERÖR ÖRGÜTÜ LEH_NELEHİNE YAPILAN YASA DISIDIŞI GÖSTER_YEGÖSTERİYE KATILIP S_DDETSİDDET _ÇER_KL_İÇERİKLİ EYLEMLERDE BULUNMASI: ===
 
 
 
 
=== 27- DTP ERZURUM _LİL BASKANI BEDR_BEDRİ FIRAT’IN TERÖR ÖRGÜTÜ VE ELEBASINI ÖVÜCÜ AÇIKLAMASI: ===
 
 
 
 
=== 28- DTP KURUCU ÜYES_ÜYESİ SEL_MSELİM SADAK’IN TERÖR_STBASITERÖRİSTBASI ÖCALAN SAHSINDA SUÇ VE SUÇLUYU ÖVMES_ÖVMESİ: ===
 
 
 
 
=== 29- DTP’L_DTP’Lİ HAKKAR_HAKKARİ BELED_YEBELEDİYE BASKANI MET_NMETİN TEKÇE’N_NTEKÇE’NİN TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVEN AÇIKLAMASI: ===
 
 
 
 
=== 30- DTP BATMAN _LİL TESK_LATTESKİLAT GÖREVL_S_GÖREVLİSİ KENAN DEM_R’_NDEMİR’İN BATMAN ADL_YES_NEADLİYESİNE BOMBA KOYMASI: ===
 
 
 
 
=== 31- DTP ÜYES_ÜYESİ PAK_ZEPAKİZE UKSUL’UN ÖLDÜRÜLEN TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYES_N_NÜYESİNİN MEZARINA ÖCALAN’IN RESM_N_RESMİNİ ASMASI: ===
 
 
 
 
=== 32- DTP MARD_NMARDİN _LİL VE KIZILTEPE _LÇEİLÇE BASKANLARININ ROJ TV _S_ML_İSİMLİ TELEV_ZYONTELEVİZYON KANALINA VERD_KLER_VERDİKLERİ DEMEÇLER: ===
 
 
 
 
=== 33- TERÖR ÖRGÜTÜ LEH_NELEHİNE YAPILAN VE S_DDETSİDDET _ÇERENİÇEREN YASA DISI GÖSTER_YEGÖSTERİYE DTP BATMAN _LİL YÖNET_M_NDEYÖNETİMİNDE GÖREVL_GÖREVLİ SEY_THANSEYİTHAN KIRAR’IN TAS ATMAK SURET_YLESURETİYLE F__LENFİİLEN KATILMASI: ===
 
 
örgüte üye olmak suçundan açılan kamu davası devam etmektedir. (Ek-41)
 
=== 34- DTP’L_DTP’Lİ BATMAN BELED_YEBELEDİYE BASKANI HÜSEY_NHÜSEYİN KALKAN’IN YABANCI BASINA ÖCALAN’I ÖVÜCÜ DEMEÇ VERMES_VERMESİ: ===
 
 
 
 
=== 35- DTP’L_DTP’Lİ S__RTSİİRT _LİL BASKANI MURAT AVCI’NIN ÖCALAN’I ÖVÜCÜ DEMEÇ VERMES_VERMESİ: ===
 
 
 
 
=== 36- DTP’L_DTP’Lİ C_ZRECİZRE BELED_YEBELEDİYE BASKANI AYDIN BUDAK’IN ÖCALAN’I ÖVÜCÜ DEMEÇ VERMES_VERMESİ: ===
 
 
 
 
=== 37- DTP D_YARBAKIRDİYARBAKIR _LİL YÖNET_MYÖNETİM KURULU ÜYELER_N_NÜYELERİNİN ÖCALAN’I ÖVÜCÜ BASIN AÇIKLAMASI: ===
 
 
 
 
=== 38- DTP CEYLANPINAR TESK_LATITESKİLATI ÜYELER_N_NÜYELERİNİN TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TAL_MATITALİMATI DOGRULTUSUNDA KEPENK KAPATMAYAN ESNAFI TEHD_TTEHDİT ETMELER_ETMELER_İ: ===
 
 
 
 
=== 39- S__RTSİİRT DTP _LİL B_NASININBİNASININ YASADISI ÖRGÜT KAMPINA ÇEVR_LMES_ÇEVRİLMESİ :===
30.08.2006 tarihinde DTP Siirt _l Binasında izinli olarak yapılan arama sonucu
terör örgütünü ve elebasısı Öcalan’ı övücü pankartların,özel olarak kesilmis yüz
 
 
=== 40- DTP GEBZE _LÇES_İLÇESİ DARICA BELDE B_NASININBİNASININ YASADISI ÖRGÜT KAMPINA ÇEVR_LMES_ÇEVRİLMESİ: ===
 
 
 
 
=== 41- DTP OLAGAN KONGRES_N_NKONGRESİNİN YASADISI ÖRGÜT GÖSTER_S_NEGÖSTERİSİNE DÖNÜSTÜRÜLMES_DÖNÜSTÜRÜLMESİ: ===
 
 
 
 
=== 42- DTP KARAÇOBAN _LÇEİLÇE BASKANININ TERÖR ÖRGÜTÜ ELEMANLARINA MADD_MADDİ DESTEK SAGLAMASI: ===
 
 
 
 
=== 43- DTP GENÇL_KGENÇLİK MECL_S_MECLİSİ OLAGAN KONGRES_N_NKONGRESİNİN YASADISI ÖRGÜT GÖSTER_S_NEGÖSTERİSİNE DÖNÜSTÜRÜLMES_DÖNÜSTÜRÜLMESİ: ===
 
 
 
 
=== 44- DTP TORBALI _LÇE TESK_LATI TARAFINDAN GERÇEKLEST_R_LENGERÇEKLESTİRİLEN GÖSTERİNİN TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVME M_T_NG_NE ÇEVR_LMES_: ===
GÖSTER_N_N TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVME M_T_NG_NE ÇEVR_LMES_: ===
 
 
20.03.2006 tarihinde Torbalı _lçesindeİlçesinde DTP tarafından gerçeklestirilen ve PKK
örgütünün gösterisine dönüsen eylem nedeniyle yapılan incelemede terör örgütünü
simgeleyen bez parçalarının ve örgüt elebasısı Öcalan’ın resimlerinin bolca yer
aldıgı, yasadısı sloganlar atıldıgı, sorusturmanın devamı sırasında DTP üyesi Suphi
Kahraman’ın evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildigi, sanıklar
Mahmut Denli, Vedat Elis, _skenderİskender Mençuk, Faruk Günes, Suphi Kahraman, Sedat
Elis, Mehmet Topçu, Nurullah Topçu, Mahmut Kimsesiz, Abdulvasih Büyükdeniz,
Mehmet Kayaalp, Halit Samancan, _hsan Seker, Hacı Özbay, Resül Yasar, Salih Elis,
Ahmet Karaca haklarında 3713 sayılı yasa geregince terör örgütünün
propagandasını yapmak suçundan cezalandırılmaları istemiyle açılan kamu davası
_zmirİzmir 10. Agır Ceza Mahkemesinin 2007/15 esas sayılı dosyası üzerinden devam
etmektedir. (Ek-52)
 
 
=== 45- DTP D_YARBAKIRDİYARBAKIR YÖNET_C_LER_N_NYÖNETİCİLERİNİN TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVME
AMAÇLI YASADISI GÖSTER_YE KATILMALARI: ===
 
:
 
31.03.2006 tarihinde DTP Diyarbakır Merkezi _lçe Yönetim Kurulu Üyesi
 
 
=== 46- DTP ALTINDAG _LÇEİLÇE B_NASINDABİNASINDA ÖLDÜRÜLEN TERÖR ÖRGÜTÜ ELEMANLARI İÇİN ANMA TÖRENİ DÜZENLENMESİ, ÖRGÜTÜN VE ELEBASININ PROPAGANDALARININ YAPILMASI: ===
ELEMANLARI _Ç_N ANMA TÖREN_ DÜZENLENMES_, ÖRGÜTÜN VE
ELEBASININ PROPAGANDALARININ YAPILMASI: ===
 
 
 
21.08.2006 tarihinde DTP Altındag _lçeİlçe örgütüne ait bina içerisinde öldürülen
terör örgütü mensuplarını anma töreni düzenlendigi, dua okundugu, PKK’yı ve
Abdullah Öcalan’ı övücü konusmalar yapıldıgı olaya iliskin görüntü kayıtları ile
anlasılmıstır. Olayı tertipleyen parti yöneticisi olan sanıklar Memet Tusun, Fevzi Kara,
Salih Karaaslan, Mehmet Sirin Karademir, Yıldız Bahçeci, Mehmet Hanefi Selem,
Meryem Altun, _smet Aras, Abdurrahim Bilen, _hsanİhsan Güler, Nurhayat Altun, Sinan
Ugur, Kibar Kara, Sırrı Keles, Nedim Tas, Battal Arıcan ve Menderes Öner
haklarında 3713 SY.nın 7. maddesi geregince terör örgütünün propagandasını
 
 
=== 47- DTP ADANA _LİL YÖNET_M_YÖNETİMİ TARAFINDAN ORGAN_ZEORGANİZE ED_LENEDİLEN ETKİNLİĞİN TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA DÖNÜSTÜRÜLMESİ: ===
ETK_NL_G_N TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA DÖNÜSTÜRÜLMES_: ===
 
 
19.03.2006 tarihinde DTP Adana il yönetiminde görevli Mehmet Yasık, Halil
_rmekİrmek, Eylem Güden, Yılmaz Gül, Mehmet Aslan, Fadıl Bozan, Ezgi Dursun ve Sima
Dorak tarafından organize edilen Nevruz etkinligi tamamen terör örgütü gösterisine
dönüsmüs, PKK ve Öcalan lehine sloganlar atılması, örgütü simgeleyen bayrak ve
 
 
=== 48- DTP SELÇUK _LÇEİLÇE YÖNET_M_YÖNETİMİ TARAFINDAN ORGAN_ZEORGANİZE ED_LENEDİLEN ETKİNLİĞİN TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA DÖNÜSTÜRÜLMESİ: ===
ETK_NL_G_N TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA DÖNÜSTÜRÜLMES_: ===
 
 
 
 
=== 49- DTP _ZM_RİZMİR _LİL YÖNET_C_LER_N_NYÖNETİCİLERİNİN ÖCALAN’I ÖVME AMAÇLI BASIN AÇIKLAMALASI: ===
AÇIKLAMALASI: ===
 
 
 
 
=== 50- DTP MERSİN İL YÖNETİMİ TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN ETKİNLİĞİN TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA DÖNÜSTÜRÜLMESİ: ===
=== 50- DTP MERS_N _L YÖNET_M_ TARAFINDAN ORGAN_ZE ED_LEN
ETK_NL_G_N TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA DÖNÜSTÜRÜLMES_: ===
 
 
 
 
=== 51- DTP VAN _LİL B_NASININBİNASININ ÖRGÜT KAMPINA ÇEVR_LMES_ÇEVRİLMESİ: ===
 
 
 
 
=== 52- DTP KAHTA _LÇEİLÇE BASKANININ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVÜCÜ
KONUSMASI: ===
 
 
 
=== 53- DTP GEBZE _LÇEİLÇE B_NASININ ÖRGÜT KAMPINA ÇEVR_LMES_ÇEVRİLMESİ: ===
 
11.03.2007 tarihinde DTP Gebze ilçe binasında çıkan Bülent Uskur’un
 
 
=== 54- DTP KARS _LİL BASKANININ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVÜCÜ BASIN AÇIKLAMASI: ===
 
 
 
 
=== 55- DTP ED_RNEEDİRNE _LİL YÖNET_C_LER_N_NYÖNETİCİLERİNİN TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVÜCÜ BASIN AÇIKLAMASI: ===
 
 
 
 
=== 56- DTP TARAFINDAN ORGAN_ZEORGANİZE ED_LENEDİLEN TERÖR ÖRGÜTÜ LEH_NELEHİNE GÖSTER_GÖSTERİ VE KONAK _LÇEİLÇE B_NASININBİNASININ TERÖR ÖRGÜTÜ KAMPINA ÇEVR_LD_G_N_NÇEVRİLDİĞİNN ANLASILMASI: ===
 
 
15 02.2007 tarihinde _zmirİzmir _liİli Konak _lçeİlçe binasında yapılan Öcalan’ın ülkeye
getirilmesini protesto amaçlı terör örgütünü övücü nitelikteki basın açıklamasının PKK
gösterisine dönüstürüldügü, aynı gün ilçe binasında yapılan izinli aramada terör
 
 
=== 57- DTP SURUÇ YÖNET_C_LER_N_NYÖNETİCİLERİNİN ÖLDÜRÜLEN TERÖR ÖRGÜTÜ ELEMANININ PKK GÖSTER_S_NE DÖNÜSTÜRÜLEN CENAZES_NE KATILMALARI: ===
 
 
 
 
=== 58- MERS_NMERSİN _L_NDEİLİNDE GERÇEKLEST_R_LENGERÇEKLESTİRİLEN TERÖR ÖRGÜTÜ LEH_NELEHİNE YAPILAN YASA DISI GÖSTER_YEGÖSTERİYE DTP _LİL YÖNET_C_S_N_NYÖNETCSNN KATILMASI: ===
 
 
 
 
=== 59- DTP HATAY _LİL BASKANININ ÖCALAN’I ÖVÜCÜ BASIN AÇIKLAMASI: ===
 
 
 
 
=== 60- DTP MERS_NMERSİN _LİL YÖNET_M_YÖNETİMİ TARAFINDA ORGAN_ZEORGANİZE ED_LENEDİLEN ETK_NL_G_NETKİNLİĞİN PKK LEH_NELEHİNE GÖSTER_YEGÖSTERİYE DÖNÜSTÜRÜLMES_DÖNÜSTÜRÜLMESİ: ===
 
 
 
 
=== 61- DTP BALIKES_RBALIKESİR _LİL B_NASININBİNASININ ÖRGÜT KAMPINA ÇEVR_LMES_ÇEVRİLMESİ: ===
 
 
 
 
=== 62- DTP TARAFINDAN ORGAN_ZEORGANİZE ED_LENEDİLEN VE PKK LEH_NELEHİNE M_T_NGEMİTİNGE DÖNÜSEN ETK_NL_KTEETKİNLİKTE DTP M_LLETVEK_L_MİLLETVEKİLİ AYSEL TUGLUK’UN ÖCALAN’I ÖVMES_ÖVMESİ: ===
 
 
 
 
=== 64- DTP TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN VE PKK LEHİNE MİTİNGE DÖNÜSEN ETKİNLİKTE DTP İL YÖNETİCİSİNİN TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVMESİ: ===
DÖNÜSEN ETKİNLİKTE DTP İL YÖNETİCİSİNİN TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVMESİ: ===
 
 
17.03.2007 tarihinde DTP tarafından Erzurum ilinde gerçeklestirilen etkinlikte
DTP _lİl disiplin kurulu üyesi olan Ahmet Yalçıntas’ın terör örgütü elebası Öcalan’ı
övücü nitelikte Kürtçe sarkı söyledigi, sarkının “sirin apo kahramansın sen, halkımızın
önderi” sözleri ile bittigi anlasılmıstır. Bu fiilinden dolayı Erzurum 2. Agır Ceza
propagandasını yapmak suçundan 3713 SY.nın 7. maddesi geregince 1 yıl 6 ay
hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmistir.(Ek-72)
 
 
65- DTP’L_ C_ZRE BELED_YE BASKANI AYDIN BUDAK’IN ÖCALAN’I
ÖVÜCÜ KONUSMASI:
 
21.03.2007 tarihinde DTP’li Cizre belediye baskanı Aydın Budak açık havada
kalabalıga yaptıgı konusmada PKK ve elebasısı Öcalan’ı övücü sözleri nedeniyle
3713 SY.nın 7. maddesi geregince terör örgütünün propagandasını yapmak
suçundan cezalandırılması istemiyle açılan kamu davası sonucu Diyarbakır 5. Agır
Ceza Mahkemesinin 2007/233 esas sırasında kayıtlı dosya üzerinden
yargılanmaktadır.(Ek-73)
 
 
66-DTP ERZ_NCAN _L BASKANININ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN
PROPAGANDASINI YAPMASI:
 
Erzincan DTP il baskanı Hüseyin Bektasoglu hakkında 2005 yılı ve devam
eden süre itibarıyla PKK propagandası içerikli eylemlerde bulunması nedeniyle 3713
sayılı yasanın 7. maddesi geregince terör örgütünün propagandasını yapmak
suçundan cezalandırılması istemiyle açılan kamu davası sonucu Erzurum 3. Agır
Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edilmektedir. (Ek-74)
 
67- DTP VAN _L BASKANININ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI
YAPMASI:
 
26.01.2007 tarihinde DTP Van _l baskanı olan _brahim Sunkur mahalli Bölge
Gazetesi’ne verdigi ve yayınlanan röportajda; PKK’nın terör örgütü olmadıgı tam
tersine devletin terörist oldugu yolundaki iddiaları ile benzer biçimde söylemleri ile
terör örgütünün propagandasını yaptıgı anlasılmıstır. Hakkında 3713 SY.nın
7.maddesi geregince cezalandırılması istemiyle terör örgütünün propagandasını
yapmak suçundan açılan kamu davası Van 4. Agır Ceza Mahkemesinin 2007/165
esas sırasında kayıtlı dosya üzerinden devam etmektedir.(Ek-75)
 
68- DTP B_NGÖL _L BASKANININ SUÇ VE SUÇLUYU ÖVME EYLEM_:
 
Bingöl DTP il baskanı olan Mehmet Emin Acar, 25.02.2007 tarihinde “Kerkük’e
yapılmıs saldırıyı Diyarbakır’a yapılmıs sayarız” seklinde açıklama yapan Diyarbakır
DTP il baskanının tutuklanması ile ilgili “Diyarbakır _l baskanının tutuklanmasını
kınıyor, aynı suçu isledigimizi deklare ve ilan ediyoruz” seklinde basın açıklaması
yapmıstır. Suçu ve suçluyu övme niteligindeki bu eylemi nedeniyle açılan kamu
davası Bingöl Sulh Ceza Mahkemesinin 2007/218 esas sırasında kayıtlı dosya
üzerinden devam etmektedir. (Ek-76)
 
69- DTP OSMAN_YE _L B_NASININ TERÖR ÖRGÜTÜ KAMPINA
ÇEVR_LMES_:
 
27.11.2006 tarihinde DTP Osmaniye _l teskilatında yapılan izinli aramada çok
sayıda yasak yayın, örgütsel dökümanın yanında duvarlarda terör örgütü PKK
üyelerinin silahlı resimlerinin çerçevelenmis halde asılı oldukları görülmüstür. DTP il
yöneticisi olan Metin Sakır ve Bedri Arslan haklarında 3713 sy.nın 7. maddesi
geregince terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan cezalandırılmaları
istemiyle açılan kamu davası Adana 8. Agır Ceza Mahkemesinin 2007/279 esas
sırasında kayıtlı olarak devam etmektedir.(Ek-77)
 
70- DTP MARD_N _L ÖRGÜTÜNCE YAPILAN ÖCALAN’I ÖVÜCÜ BASIN
AÇIKLAMASI:
 
10.03.2007 tarihinde DTP Mardin il örgütü tarafından düzenlenen basın
açıklamasında Öcalan’ı övücü sözler söylenmis, “Öcalan’sız dünyayı basınıza
yıkarız” ve benzeri yasa dısı sloganlar atılmıstır. Olaya karısan Mardin DTP üyeleri
_lhan Ögmen, Sait Abukan, Osman Akkoyun, Ramazan Özmen, Ferhan Türk ve
Mehmet Latif Alp haklarında terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan
baslatılan sorusturma devam etmektedir.(Ek-78)
 
71- DTP BATMAN _L B_NASININ TERÖR ÖRGÜTÜ KAMPINA
ÇEVR_LMES_:
 
01.03.2007 tarihinde Batman DTP il binasında yapılan izinli arama sonucu çok
sayıda yasak dökümanın yanı sıra terör örgütütnü simgeleyen bayrak, pankart ve
duvarlarda asılı Öcalan resimleri bulundugu, PKK propagandası içeren görüntü
kayıtları elde edildigi anlasılmıstır. DTP Batman il yöneticisi olan sanıklar Dicle
Manap, Cemalettin Padir, Mehmet Sirin Tetik ve Ayhan Karabulut haklarında 3713
sy.nın 7. maddesi geregince cezalandırılmaları istemiyle terör örgütünün
propagandasını yapmak suçundan açılan kamu davası Diyarbakır 6. Agır Ceza
Mahkemesinin 2007/292 esas sayılı dosyası üzerinden devam etmektedir. (Ek-79)
 
72- DTP SIRNAK _L BASKANI TARAFINDAN YAPILAN ÖCALAN’I ÖVÜCÜ
BASIN AÇIKLAMASI:
 
02.12.2006 tarihinde DTP Sırnak il baskanı olan _zzet Belge yaptıgı basın
açıklamasında kullandıgı ifadelerle PKK terör örgütünün elebası Abdullah Öcalan’ın
saygıdeger biri oldugunu söylemek ve bu kisiyi barıs elçisi gibi göstermek suretiyle bu
kisinin sahsında PKK terör örgütünün propagandasını yaptıgı anlasıldıgından 3713
SY.nın 7. maddesi geregince terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan
cezalandırılması istemiyle açılan kamu davası halen devam etmektedir.(Ek-80)
 
73- DTP SURUÇ _LÇE YÖNET_C_LER_N_N TERÖR ÖRGÜTÜ VE
ÖCALAN’IN PROPAGANDASI AMACIYLA TAKV_M DAGITMALARI:
 
26.12.2006 tarihinde DTP Suruç ilçe yöneticileri Mehmet Fayık Taskın, Sükrü
Binici ve _brahim Halil Parıldar tarafından üzerinde terör örgütü PKK ‘yı simgeleyen
sözde bayrak ile örgüt elebası Abdullah Öcalan’ın resimleri bulunan takvimin DTP
adına bastırılarak dagıtılması suretiyle terör örgütünün propagandası yapıldıgı
anlasıldıgından 3713 SY.nın 7. maddesi geregince terör örgütünün propagandasını
yapmak suçundan cezalandırılmaları istemiyle açılan kamu davası devam
etmektedir.(Ek-81)
 
74- DTP GAZ_ANTEP _L BASKANININ ÖCALAN’I ÖVÜCÜ BASIN
AÇILAMASI:
 
11.03.2007 tarihinde DTP Gaziantep il baskanı olan Vakkas Dalkılıç’ın terör
örgütünün elebasısı Öcalan’a saygıyla yaklasıp, söz ve eylemlerini onaylamak
seklinde yaptıgı basın açıklaması nedeniyle hakkında açılan sorusturma halen
devam etmektedir.(Ek-82)
 
75- Y_NE DTP GAZ_ANTEP _L BASKANININ ÖCALAN’I ÖVÜCÜ BASIN
AÇILAMASI:
 
02.12.2006 tarihinde yine DTP Gaziantep il baskanı olan Vakkas Dalkılıç terör
örgütünün elebasısı Öcalan’a saygıyla yaklasıp, söz ve eylemlerini onaylamak
seklinde yaptıgı basın açıklaması nedeniyle hakkında açılan sorusturma halen
devam etmektedir.(Ek-83)
 
76- DTP HATAY _L BASKANININ ÖCALAN’I ÖVÜCÜ BASIN AÇILAMASI:
 
07.04.2007 tarihinde DTP Hatay _l baskanı olan Halis Yurtsever tarafından
DTP il binasında Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için “dogum günü kutlaması”
düzenlenmis, ayrıca ”böylesine coskulu bir gün, gerçekten önemli bir gün yani
Ortadogu halklarının ve kürt halkının önderi olan sayın Öcalan’ın 4 nisan dogum
günü” seklindeki sözleri ile suç ve suçluyu övdügü anlasıldıgından TCY.nın 215.
maddesi geregince cezalandırılması istemiyle açılan kamu davası halen Adana 8.
Agır Ceza Mahkemesi nezdinde devam etmektedir. (Ek-84)
 
77- DTP HATAY _L YÖNET_C_S_N_N ÖCALAN’I ÖVÜCÜ BASIN AÇILAMASI:
21.03.2007 tarihinde DTP Hatay _l yöneticisi olan Mehmet _nsan düzenlenen
toplantıda Öcalan’a saygıyla yaklasıp, söz ve eylemlerini onaylamak seklinde yaptıgı
konusma nedeniyle hakkında suç ve suçluyu övme suçundan açılan kamu davası
Erzin Sulh Ceza Mahkemesinde devam etmektedir. (Ek-85)
 
78- DTP ADIYAMAN _L YÖNET_C_S_N_N ÖCALAN’I ÖVÜCÜ BASIN
AÇILAMASI:
 
21.03 2007 tarihinde Adıyaman DTP yöneticisi Kemal Çalgan parti tarafından
düzenlenen etkinlikte yaptıkları Öcalan’a saygıyla yaklasıp, söz ve eylemlerini
onaylamak seklinde konusmalar nedeniyle haklarında TCY.nın 215. maddesi
geregince cezalandırılmaları istemiyle açılan kamu davası Adıyaman Sulh Ceza
Mahkemesinin 2007/332 esas sayılı dosyası üzerinden devam etmektedir.(Ek-86)
 
79- DTP VAN _L YÖNET_C_S_N_N TERÖR ÖRGÜTÜNE ELEMAN
GÖNDER_RKEN YAKALANMASI:
 
15.12.2006 tarihinde DTP van il yöneticisi olan Hadice Adıbelli’nin ihbar
üzerine yakalanması sonrası yapılan incelemede cep telefonunda çok sayıda terör
örgütünü övücü mesaj yer aldıgı ayrıca terör örgütüne katılmak üzere Gebze’den
Van’a gelen Adem Tunç’u parti binasında karsılayıp, ilgilendigi, kalacagı eve
götürdügü, kısaca kırsala sevk etmek üzere iken yakalandıgı anlasılmıstır.Hakkında
TCY.nın 314/2. maddesi geregince cezalandırılması istemiyle terör örgütüne üye
olmak suçundan açılan kamu davası halen devam etmektedir.(Ek-87)
 
80- DTP YÜKSEKOVA _LÇE YÖNET_C_S_N_N TERÖR ÖRGÜTÜNÜN
PROPAGANDASINI YAPMASI:
 
16.02.2007 tarihinde DTP Yüksekova ilçe yöneticisi Bedirhan Aklan yasa dısı
sloganların atıldıgı bir basın toplantısı düzenleyerek, Öcalan’ın ülkeye getirilisini
uluslararası bir komplo olarak tanımlamıstır. Konusması ile terör örgütü lehine
propaganda yaptıgının anlasılması nedeniyle hakkında 3713 SY.nın 7. maddesi
geregince cezalandırılması istemiyle terör örgütünün propagandasını yapmak
suçundan açılan kamu davası Van 4. Agır Ceza Mahkemesinin 2007/251 esas sayılı
dosyası üzerinden devam etmektedir. (Ek-88)
 
81- TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YAN KURULUSU ÜYES_ OLAN DTP _L
YÖNET_C_S_N_N EV_NDE ÖRGÜTSEL DOKÜMAN BULUNMASI:
 
14.03.2007 tarihinde bir ihbar üzerine yapılan sorusturma sonucu PKK.nın yan
örgütlerinden Özgür Yurttas Hareketi üyesi oldugunu beyan eden, DTP Tunceli il
yönetim kurulu üyesi Cemal Kuhak’ın evinde yapılan aramada örgütsel doküman
bulunması nedeniyle TCY.nın 314/2. maddesi geregince cezalandırılması istemiyle
terör örgütüne üye olmak suçundan açılan kamu davası Malatya 3. Agır Ceza
Mahkemesinin 2007/66 esas sayılı dosyası üzerinden devam etmektedir.(Ek-89)
 
82- DTP IGDIR _L TESK_LATI ÜYES_N_N PKK ELEMANINDAN TAL_MAT
ALIP, TERÖR ÖRGÜTÜ LEH_NE YAZILAMA YAPMASI:
20.03.2007 tarihinde DTP Igdır il teskilatı üyesi olan Ayhan Ayaz’ın telefonla
çok defa Azat (K) isimli PKK terör örgütü mensubu ile konustugu, ondan talimat ve
para aldıgı, molotof kokteyli yapmayı ögrenip, PKK lehine yazılamalara katıldıgı
anlasıldıgından 3713 SY.nın 7. maddesi geregince terör örgütünün propagandasını
yapmak suçundan cezalandırılması istemiyle açılan kamu davası Erzurum 2. Agır
ceza Mahkemesinin 2007/150 esas sayılı dosyası üzerinden devam etmektedir. (Ek-
90)
83- DTP HALFET_ _LÇES_ YUKARIGÖKLÜ BELDE B_NASININ TERÖR
ÖRGÜTÜ KAMPINA ÇEVR_LMES_:
 
17.05.2007 tarihinde Halfeti _lçesi Yukarıgöklü Beldesi DTP teskilatında
Operasyonlar durdurulsun, tecrit kaldırılsın afisleri altında açlık grevine gidildigi, parti
binasında izinli olarak yapılan arama sonucu bol miktarda örgütü övücü yasak yayın
ele geçirildigi, eylemin. DTP ilçe yöneticileri Salih Yalçınkaya, Seyit Ahmet Öcalan,
Müslüm Kılıç, Saban Yılmaz ve Mehmet Ali Öcalan’ın idaresinde gerçeklestiginin
anlasılması karsısında,ilgililer hakkında terör örgütünün propagandasını yapmak
suçundan baslatılan sorusturma devam etmektedir.(Ek-91)
 
84- DTP GENEL BASKAN YARDIMCISININ ÖCALAN’I ÖVÜCÜ BASIN
AÇILAMASI:
 
25.03.2007 tarihinde DTP organizasyonunda Ankara’da gerçeklesen gösteride
konusan DTP genel baskan yardımcısı Orhan M_roglu, terör örgütü ve amacı ile
elebası Abdullah Öcalan’ı övücü beyanları nedeniyle 3713 SY.nın 7. maddesi
geregince terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan cezalandırılması
istemiyle açılan kamu davası Ankara 11. Agır Ceza Mahkemesinin 2007/160 esas
sırasında kayıtlı dosya üzerinden devam etmektedir.(Ek-92)
 
85- DTP KURUCU ÜYES_N_N TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI
YAPMASI:
 
05.07.2007 tarihinde öldürülen PKK elemanının _dil _lçesi Yarbası köyünde
açılan taziye çadırına giden DTP kurucu üyesi Selim Sadak’ın “ gençlerin aç ve cahil
olduklarından daga çıktıklarını söylerlerdi ancak bu böyle degildir. Rojda (Öldürülen
PKK’lı) Avrupa’da egitimini almıs ve açlık sorunu olmadıgı halde Avrupa’dan
katılmıstır. Rojda’nın sadece özgürlük sorunu vardı, bir nefes özgürlük için daglara
çıktı” seklindeki terör örgütünü ve amacını övücü sözleri nedeniyle baslatılan
sorusturma devam etmektedir. (Ek-93)
86- GEÇM_STE TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARINA YURT DISINA
ÇIKAB_LMELER_ _Ç_N SAHTE K_ML_K BELGES_ DÜZENLEYEN AR_F YAYLA’NIN
DTP SEH_TKAM_L _LÇE YÖNET_M KURULU ÜYES_ OLMASI:
 
07.02.2004 tarihinde terör örgütü mensuplarına yurt dısına çıkabilmeleri için
sahte kimlik belgesi düzenlemek eylemi nedeniyle yargılanıp, 765 sayılı TCY.nın 169.
maddesi geregince mahkum oldugu 3 yıl 9 ay hapis cezası Yargıtay’ca onanması
suretiyle kesinlesen Arif Yayla’nın DTP Gaziantep _li Sehitkamil _lçesi ilçe yönetim
kurulu üyesi olarak görev yaptıgı anlasılmıstır. DTP.nin kurulusundan önce söz
konusu eylemi ile kisilik yapısı ortaya çıkan Arif Yayla’nın DTP kadroları içerisinde
yönetici sıfatını alabilmesi DTP.nin PKK terör örgütü ile olan organik bagıyla ilgili
oldugunu göstermektedir.(Ek-94)
 
87- DTP M_LLETVEK_L_ SABAHAT TUNCEL’_N TERÖR ÖRGÜTÜNÜN
KONGRES_NE DELEGE OLARAK KATILMASI:
 
 
_stanbul ilinde karıstıgı bir cinayet olayı nedeniyle sorgulanan _brahim Çakmaz
isimli sahsın beyanlarında bir ara PKK örgüt kamplarına katıldıgını ancak daha sonra
_stanbul’a döndügünü, bu arada DTP faaliyetleri içinde gördügü kisilerden bazılarının
da örgüt kamplarına katıldıgını bunlardan teshis ettigi kisi olarak DTP merkez
yürütme kurulu üyesi Sabahat Tuncel’i göstermis ve kendisinin üzerinde örgüt
elemanlarının giydigi kıyafet oldugu halde 2004 yılında yasa dısı örgütün kongresine
delege olarak katıldıgını beyan etmistir. Bu sekilde örgüt kamplarında terörist
kıyafetleri içinde dolasan Sabahat Tuncel hakkında TCY.nın 314/2. maddesi
geregince cezalandırılması istemiyle açılan kamu davası tutuklu olarak devam
ederken, ilgili 22.07.2007 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerine DTP destekli
bagımsız aday olarak katılmıs ve seçim sonucu milletvekili olmus, daha sonra da
Demokratik Toplum Partisi’ne katılmıstır. Halen yargılanmasına _stanbul 10. Agır
Ceza Mahkemesinin 2006/358 esas sayılı dosyası üzerinden devam edilen Sabahat
Tuncel’in yasa dısı terör örgütü delegeliginin yanı sıra DTP Milletvekili ünvanını da
tasıması davalı partinin terör örgütü ile ne kadar içlidıslı oldugunu
kanıtlamaktadır.(Ek-95)
 
88- TERÖR ÖRGÜTÜ LEH_NE GÖSTER_YE DÖNÜSEN M_T_NG SIRASINDA
DTP M_LLETVEK_L_ VE GENEL BASKAN YARDIMCISI AYSEL TUGLUK’UN
ÖCALAN’I ÖVÜCÜ KONUSMASI:
 
21.03.2007 tarihinde Van _linde DTP tarafından düzenlenen miting sırasında
teröristbası Öcalan’ın posterleri sergilenmis, PKK üyelerinin resimlerinin bulundugu
pankartlar açılmıs, PKK’yı simgeleyen bayraklar ortada dolastırılmıstır. Bu ortamda
konusma yapan DTP genel Baskan yardımcısı Aysel Tugluk, “sayın Öcalan sıradan
biri degildir.Kürt sorunu konusunda savundugu fikirler genis kesimler tarafından kabul
görmektedir” ve benzeri sözlerle terör örgütünün ve elebasının propagandasını
yapması nedeniyle hakkında 3713 SY.nın 7. maddesi geregince terör örgütünün
propagandasını yapmak suçundan cezalandırılması istemiyle açılan kamu davası
Van 4. Agır Ceza Mahkemesinin 2007/273 esas sırasında devam etmektedir. (Ek-96)
 
89- DTP HATAY _L BASKANININ ÖCALAN’I ÖVÜCÜ KONUSMASI:
 
21.03.2007 tarihinde DTP Hatay _l baskanı olan Halis Yurtsever düzenlenen
toplantıda Öcalan’a saygıyla yaklasıp, söz ve eylemlerini onaylamak seklinde yaptıgı
74
konusma nedeniyle hakkında suç ve suçluyu övme suçundan açılan kamu davası
Dörtyol Sulh Ceza Mahkemesinde devam etmektedir. (Ek-97)
 
90- DTP GAZ_ANTEP _L BASKANININ ÖLDÜRÜLEN TERÖR_ST_N
CENAZES_NDE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPMASI:
 
04.09.2007 tarihinde öldürülen terör örgütü elemanının Nizip _lçesinde yapılan
cenazesine katılan DTP Gaziantep _l baskanı Mustafa Tuç’un burada yaptıgı
konusmada öldürülen teröristleri Kürdistan sehidi diye tanımladıgı, bu ve diger
ifadeleri ile terör örgütünün propagandasını yaptıgı anlasılması nedeniyle hakkında
baslatılan sorusturmaya Adana Cumhuriyet Bassavcılıgının (CMK 250. md. ile yetkili)
2007/522 sayılı evrakı üzerinden devam edilmektedir.(Ek-98)
 
91- DTP D_YARBAKIR _L BASKANININ ÖCALAN’I ÖVÜCÜ BASIN
AÇIKLAMASI:
 
24.01 2006 tarihinde Diyarbakır DTP il baskanı olan Ahmet Cengiz terör
örgütü ve Öcalan’ı övücü mahiyette yaptıkları basın açıklaması nedeniyle hakkında
suç ve suçluyu övme suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıs,
yapılan yargılaması sonucu Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 12.12.2006 gün
ve 2006/431-296 sayılı kararı ile TCY.nın 215 maddesi geregince mahkumiyetine
karar verilmistir.(Ek-99)
 
92- DTP M_LLETVEK_L_ SELAHATT_N DEM_RTAS’IN ROJ TV’DE TERÖR
ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPMASI:
 
05.07.2005 tarihinde daha sonra DTP milletvekili olan Selahattin Demirtas,
ROJ TV isimli televizyon kanalına canlı telefon baglantısı yolu ile katılarak, Öcalan’ın
saygıdeger bir insan ve Kürtlerin önderi oldugunu belirterek övdügü, “.. hükümet ve
ordu buna karsı duyarlı davranırsa, bu taleplere duyarlı davranılırsa artık bayraklara
sarılı yada kesk-zor-zerlere (yesil, sarı ve kırmızılara) sarılı cenazeler gencecik evlere
gitmeyecek diye düsünüyorum” diyerek PKK terör örgütünü mensuplarının
cenazelerine sahip çıktıgı ve destek vermek suretiyle örgütün propagandasını yaptıgı
anlasıldıgından yargılandıgı Diyarbakır 5. Agır Ceza Mahkemesinin 14.11.2006 gün
ve 2005/258-2006/175 sayılı kararı ile TCY.nın 220/8. maddesi geregince 1 yıl 3 ay
hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmistir.(Ek-100)
 
93- DTP S_LOP_ _LÇE BASKANININ TERÖR ÖRGÜTÜ VE ELEBASINI
ÖVÜCÜ KONUSMASI:
 
21.03.2006 tarihinde Silopi _lçesinde yapılan gösteride konusan DTP _lçe
baskanı Hacı Üzen ve parti üyesi Kemal Aktas haklarında terör örgütü ve amacını ile
elebası Abdullah Öcalan’ı övücü beyanları nedeniyle terör örgütünün propagandasını
yaptıkları gerekçesiyle 3713 SY.nın 7. maddesi geregince cezalandırılması istemiyle
açılan kamu davası Diyarbakır 5. Agır Ceza Mahkemesinin 2006/204 esas sayılı
dosyası üzerinden devam etmektedir.(Ek-101)
 
94- DTP ARDAHAN _L BASKANI ÖMER YILMAZ’IN BASIN AÇIKLAMASI:
 
01.09.2006 tarihinde DTP Ardahan _l Baskanı olan Ömer Yılmaz yaptıgı basın
açıklamasında terör örgütü elebası Abdullah Öcalan için sayın sıfatını kullanması ve
konusma içeriginde kendisinden bahisle yaptıgı islerin önemli oldugunu ve barısın
saglanmasında önemli bir rol oynadıgını beyan etmesi, bu sekilde ilgili sahsı övüp,
yücelttiginin sabit olması karsısında suç ve suçluyu övme suçu nedeniyle baslatılan
sorusturma Ardahan Cumhuriyet Bassavcılıgı nezdinde devam etmektedir.(Ek-102)
 
95- DTP GAZ_OSMANPASA ARNAVUTKÖY BELDE TESK_LATINDA
YAPILAN _Z_NL_ ARAMA:
 
11.09.2006 tarihinde DTP Arnavutköy Belde teskilat binasında izinli olarak
yapılan arama sırasında teröristbası Öcalan’ın resimlerinin duvardaki panolarda
bulundugu, yine öldürülen teröristlerin resimlerinin yanında “sehitlerimize sahip
çıkalım” ibarelerinin yer aldıgı, Türkiye’nin bir bölümünün sınırları içerisinde Kürdistan
olarak gösterilen haritanın asılı oldugu ve çok sayıda terör örgütü ile ilgili yasak yayın
bulundugu tesbit edilmistir.Dolayısıyla parti binasından ziyade terör örgütü PKK
kampı izlenimi uyandıran bulgular elde edilmesi üzerine teskilat görevlileri olan
Mehmet Cevat _nce, Memet Akkus, Ahmet Coskun, Enver Özbil, Bedrettin Metin ve
Sedat Çaycı haklarında yasadısı silahlı örgüte üye olma suçundan dolayı açılan
kamu davası _stanbul 9. Agır Ceza Mahkemesinin 2006/226 esas sırasında kayıtlı
dosya üzerinden devam etmektedir.(Ek-103)
 
96- DTP KARS _L BASKANININ BASBAKAN’A KÜRTÇE MEKTUP
GÖNDERMES_:
 
06.01.2007 tarihinde DTP Kars il baskanı Mahmut Alınak yaptıgı basın
açıklamasında Basbakan Recep Tayip Erdogan’a hitaben taleplerini anlatan tamamı
Kürtçe bir mektup (dilekçe) gönderdigini beyanla metni okumustur. 2820 sayılı Siyasi
Partiler Yasasının 81. maddesinde “ Siyasi parti veya temsilcilerinin Türkiye
Cumhuriyeti üzerinde milli veya dini kültür veya mezhep veya ırk veya dil farklılıgına
dayanan azınlıklar bulundugunu ileri süremeyecekleri hüküm altına alınmıstır. _lgilinin
söz konusu eyleminin tahrik edici, bölücü nitelikte oldugu, toplumu germe ve
vatandasları birbirlerine karsı kıskırtma amaçlı yapıldıgı, bunun da terör örgütünün
amaçları ile örtüstügü kuskuya yer vermeyecek sekilde ortadadır. Siyasi partiler
yasasına aykırı davranma suçu nedeniyle Mahmut Alınak hakkında açılan kamu
davası Kars 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2007/163 esas sayılı dosyası üzerinden
devam etmektedir.(Ek-104)
 
97- DTP YÖNET_C_LER_N_N TERÖR_ST CENAZES_NE PROPAGANDA
AMAÇLI KATILMALARI:
 
19.07.2006 tarihinde öldürülen terör örgütü mensubunun PKK gösterisine
dönüstürüle cenazesine katılan DTP Hakkari il baskanı Sebahattin Suvagcı, il
yöneticileri Alaattin Ege, Mikail Atan, Selim Engin ve DTP’li Hakkari belediye baskanı
Metin Tekçe’nin terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde, suç ve suçluyu övme, örgüte
destegini açıklama amacıyla cenaze töreninde bulundukları anlasılmakla haklarında
suç ve suçluyu övme suçundan açılan kamu davası halen Van 4. Agır Ceza
Mahkemesinin 2006/231 esas sırasında kayıtlı dosya üzerinden devam
etmektedir.(Ek-105)
 
98- DTP VARTO _LÇE BASKANININ TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK
AÇIKLAMASI:
 
18.07.2006 tarihinde DTP Varto ilçe baskanı olan Ali Sever’in terör örgütünün
sözcülügünü yapmakta olan ROJ TV isimli televizyon kanalına telefonla canlı baglantı
yaparak,ilçe merkezinde güvenligi saglama amaçlı bulunan kolluk kuvvetlerini
istemediklerini beyan ederek terör örgütünün propagandasını yapma suçu nedeniyle
hakkında açılan kamu davası halen Van 4. Agır Ceza Mahkemesinin 2007/19 esas
sayılı dosyası üzerinden devam etmektedir. (Ek-106)
 
99- DTP HAKKAR_ _L BASKANI VE DTP’L_ BELED_YE BASKANININ
TERÖR ÖRGÜTÜ TAL_MATI _LE SEMPOZYUM DÜZENLEMELER_:
 
Terör örgütünün internet siteleri vasıtasıyla ana dilde egitim, Kürtçe egitim
taleplerinin artırılması yolundaki talimatı üzerine DTP Hakkari il baskanı Alaattin Ege
ve DTP’li belediye baskanı Metin Tekçe tarafından 14.08.2006 tarihinde Hakkari
_linde “Kürt Dili Egitim Hareketi” isimli sempozyumun gerçeklestirildigi, bu sekilde
ilgililerin terör örgütüne yardım suçunu isledikleri anlasıldıgından haklarında açılan
kamu davası halen Van 4. Agır Ceza Mahkemesinin 2007/29 esasına kayıtlı dosya
üzerinden devam etmektedir.(Ek-107)
 
100- DTP ANKARA _L BASKANININ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DESTEKLEY_C_
BASIN AÇIKLAMASI:
 
02.12.2006 tarihinde DTP Ankara il örgütü tarafından gerçeklestirilen ve atılan
sloganlarla terör örgütünü destekler nitelikte gerçeklestirilen basın açıklaması
nedeniyle DTP Ankara il baskanı Salih Karaaslan ve arkadasları hakkında terör
örgütünün propagandasını yapmak suçundan açılan kamu davası halen Ankara 11.
Agır Ceza Mahkemesinin 2007/49 esas sayılı dosyası üzerinden devam
etmektedir.(Ek-108)
 
101- DTP GENEL BASKAN YARDIMCISI AYSEL TUGLUK VE
D_YARBAKIR _L BASKANI H_LM_ AYDOGDU’NUN TERÖR ÖRGÜTÜNÜN
PROPAGANDASINI YAPMALARI:
 
03.09.2006 tarihinde DTP genel baskan yardımcısı Aysel Tugluk ve Diyarbakır
il baskanı Hilmi Aydogdu parti tarafından düzenlenen mitingte terör örgütü ve
Öcalan’ı övücü mahiyette yaptıkları konusmalar nedeniyle haklarında terör örgütünün
propagandasını yapmak suçundan açılan kamu davası Diyarbakır 4. Agır Ceza
Mahkemesinin 2006/368 esas sayılı dosyası üzerinden devam etmektedir.(Ek-109)
 
102- DTP GENEL BASKAN YARDIMCISI AYSEL TUGLUK VE DTP’L_ S__RT
_L BASKANI MURAT AVCI’NIN TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI
YAPMALARI:
 
 
16.05.2006 tarihinde DTP Batman il kongresine katılan Aysel Tugluk ve Murat
Avcı burada yaptıkları konusmalarda Öcalan’ın siyasi irade olarak muhatap kabul
edilmesi gerektigini, PKK’yı terörist ilan etmelerinin sorunun çözümüne katkıda
bulunmayacagını, terörist olarak nitelendirilen insanların kimilerine göre
kahraman oldugunu, Öcalan’ı terörist ilan etmeleri halinde halkın karsısına
çıkamayacaklarını ifade etmeleri nedeniyle olusan terör örgütünün propagandasını
yapmak suçundan cezalandırılmaları istemiyle açılan kamu davası halen Diyarbakır
6. Agır Ceza Mahkemesinin 2006/369 esas sayılı dosyası üzerinden devam
etmektedir.(Ek-110)
 
103- DTP MALATYA _L YÖNET_C_ VE ÜYELER_N_N TERÖR ÖRGÜTÜ
PROPAGANDASI N_TEL_G_NDEK_ EYLEMLER_:
 
15.02.2006 ile 31.03.2006 tarihleri arasında DTP Malatya il yöneticisi ve parti
üyesi olan Onur Geldi, Sebahattin Isıklı, Mahmut Kayar, Pınar Uzun, Emral
Dagdelen, Nimet Özalp, Zeynep Dogan, Mahmut Güngör, Behçet Tunç, Hüseyin
Yılmaz, Resul Atay, Kemal Çaglan, Nuray Kılınç, Mehmet Ali Yaman, Gülhanım
Dogan, Yusuf Tokdemir ve Erdogan Karaca tarafından gerçeklestirilen yasa dısı
gösterilerde slogan attıkları, öldürülen terörist cenazelerinde olay çıkardıkları, Öcalan
için parti, binasında açlık grevi organize ettikleri anlasıldıgından haklarında terör
örgütünün propagandasını yapmak suçundan açılan kamu davası halen Malatya 3.
Agır Ceza Mahkemesinin 2007/14 esas sayılı dosyası üzerinden devam etmektedir.
(Ek-111)
 
104- DTP SIRNAK _L ÖRGÜTÜNÜN ORGAN_ZE ETT_G_ _Z_NS_Z
GÖSTER_DE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASININ YAPILMASI:
 
02.12.2006 tarihinde Sırnak ilinde düzenlenen yasa dısı gösteriye katılan DTP
il baskanı _zzet Belge ve yönetici Abdullah _snaç’ın terör örgütünü övücü nitelikte
konusmaları ve yasa dısı slogan atmaları nedeniyle olusan terör örgütünün
propagandasını yapmak suçu nedeniyle açılan kamu davası halen Diyarbakır 6. Agır
Ceza Mahkemesinin 2007/81 esas sayılı dosyası üzerinden devam etmektedir.(Ek-
112)
 
105- DTP BAGCILAR _LÇE B_NASINDA YAPILAN _Z_NL_ ARAMA
 
 
05.11.2006 tarihinde bir ihbar üzerine DTP Bagcılar ilçe binasında
gerçeklestirilen aramada teröristbası Öcalan ve terör örgütü elemanlarının
resimlerinin asılı oldugu, çok sayıda yasak yayın bulundugu, terör suçlarından
aranılan sahısların yakalandıgı, dolayısıyla parti binasının terör örgütü PKK kampı
görevini yerine getirdigi görülmüs, DTP yöneticileri Lütfi Dag, Mikail Varhan, Hüseyin
Sahin, Cihan Gündüz ve Mehmet Sait Sasmaz haklarında terör örgütü üyesi olmak
suçundan açılan kamu davası halen _stanbul 10. Agır Ceza Mahkemesinin 2006/391
esas sırasında kayıtlı dosya üzerinden devam etmektedir.(Ek-113)
 
106- DTP KADIN MECL_S_ TEMS_LC_LER_N_N YAPTIKLARI BASIN
AÇIKLAMASINDA TERÖR ÖRGÜTÜ VE ELEBASINI ÖVME EYLEMLER_:
 
24.11.2006 tarihinde DTP üyeleri Sara Aktas, Sebahat Tuncel (DTP
Milletvekili), Yıldız Aktas, Selma Söker, Zahide Besi, Selma Irmak, Aynur Coskun,
Sibel Öz, Zeynep Karaman, Pelgüzar Kaygısız, Çimen Isık, Türkan Yüksel ve Ayfer
Ekin tarafından Ankara’da yapılan basın açıklamasında yer alan ibareler itibariyle
olusan terör örgütü ve elebasının propagandasını yapmak suçu nedeniyle açılan
kamu davası halen Ankara 11. Agır Ceza Mahkemesinin 2007/85 esas sayılı dosyası
üzerinden devam etmektedir.(Ek-114)
 
107- BUCA DTP GENÇL_K MECL_S_ ADINA TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVÜCÜ
BASIN AÇIKLAMASI:
 
27.05.2007 tarihinde DTP Buca ilçe teskilatı önünde Yusuf Koçaklı tarafından
okunan “ DTP Buca Gençlik Meclisi” imzalı basın bildirisinde terör örgütü PKK ve
onun elebası Öcalan’ı övücü nitelikteki ifadeler nedeniyle örgüt propagandası
yapmak, suç ve suçluyu övmek suçlarından açılan kamu davası halen _zmir 10. Agır
Ceza Mahkemesinin 2007/309 esas sırasında kayıtlı kamu davası üzerinden devam
etmektedir.(Ek-115)
 
108- DTP AGRI _L ÖRGÜTÜNÜN ORGAN_ZE ETT_G_ _Z_NS_Z GÖSTER_DE
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASININ YAPILMASI:
 
21.03.2007 tarihinde DTP Agrı il teskilatı tarafından organize edilen izinli
gösteri sırasında yapılan konusmaların içerigi, atılan yasa dısı sloganlarla gösteri
yine terör örgütünü övme niteligini kazanmıstır. Olay nedeniyle DTP yöneticileri Murat
 
Öztürk, Hazal Aras ve Murat Das haklarında terör örgütünün propagandasını yapmak
suçundan açılan kamu davası halen Erzurum 2. Agır Ceza Mahkemesinin 2007/156
esas sayılı dosyası üzerinden devam etmektedir.(Ek-116)
 
109- DTP MYK ÜYES_ MEDEN_ KIRCI’NIN ÖRGÜT PROPAGANDASI
YAPMASI:
 
21.03.2007 tarihinde DTP MYK üyesi Medeni Kırıcı Bingöl ilinde yaptıgı
konusmada terör örgütü ve elebasını övücü beyanlarda bulunması nedeniyle
hakkında açılan sorusturma devam etmektedir.(Ek-117)
 
110- DTP _SKENDERUN _LÇE BASKANININ VE YÖNET_C_S_N_N TERÖR
ÖRGÜTÜNÜ ÖVÜCÜ KONUSMALARI:
 
21.03.2007 tarihinde _skenderun ilçesinde düzenlenen gösteride konusan DTP
ilçe baskanı Mehmet Salih Koca ve ilçe yöneticisi Mahmut Aydıncı’nın bölücü örgütü
övücü beyanlarda bulunduklarının anlasılması nedeniyle haklarında suç ve suçluyu
övmek suçlarından açılan kamu davası halen _skenderun 1. Sulh Ceza
Mahkemesinin 2007/438 esas sayılı dosyası üzerinden devam etmektedir. (Ek-118)
 
111- DTP SULTANBEYL_ _LÇE TESK_LATININ ORGAN_ZE ETT_G_ _Z_NS_Z
GÖSTER_ VE _LÇE B_NASINDA YAPILAN ARAMA:
 
11.03.2007 tarihinde izinsiz olarak organize edilen terör örgütü ve elebası
lehine yapılan gösteri sırasında molotof kokteyli atma gibi siddet eylemleri
gerçeklestirilmistir. Görüntü kayıtlarının incelenmesinde toplulugu DTP yöneticilerinin
yönlendirdiginin belirlenmesi karsısında DTP Sultanbeyli ilçe teskilatında yapılan izinli
aramada “9 Ekim senaryosunu nefretle kınıyoruz-Kürt sorununda çözüm gücü
Öcalan’dır, derhal diyalog kurulsun” seklinde ifade içeren pankart, yasa dısı yayınlar
ele geçirilmistir. Olayla ilgili olarak DTP Sultanbeyli ilçe baskanı Ahmet Narım’ın da
aralarında bulundugu kisiler hakkında baslatılan sorusturma devam etmektedir.(Ek-
119)
112- DTP KARAYAZI TESK_LATINCA GERÇEKLEST_R_LEN AÇIK HAVA
TOPLANTISININ ÖRGÜTÜ ÖVME M_T_NG_NE DÖNÜSTÜRÜLMES_:
81
22.03.2007 tarihinde Karayazı ilçesinde gerçeklestirilen izinli gösteri terör
örgütü mitingine dönüstürülmüs, konusmacı olan DTP Karayazı ilçe baskanı Fuat
Arslan, Karaçoban ilçe baskanı Mehmet Tilki, Erzurum il baskanı Bedri Fırat ve Parti
Meclisi üyesi Cemal Cosgun yaptıkları konusmalarda “Önderligimiz gün be gün
sistematik bir biçimde zehirlenmektedir” gibi ve benzeri ibarelerle terör örgütünü ve
elebasını övücü beyanlarda bulunmaları nedeniyle olayla ilgili baslatılan sorusturma
devam etmektedir.(Ek-120)
 
113- DTP PART_ MECL_S_ ÜYES_ LEYLA ZANA’NIN BÖLÜCÜ N_TEL_KTEK_
KONUSMASI:
 
DTP PM üyesi eski DEP milletvekili Leyla Zana 19.07.2007 günü Bingöl ilinde
DTP destekli bagımsız milletvekili adayı Mehmet Nuri Özmen’in seçim mitinginde
yaptıgı “Bana Diyarbakır’lı diyorlar, ben Diyarbakır’lı degil, Kürdistanlıyım. Buralara
Dogu, Güneydogu diyorlar. Buralar Dogu, Güneydogu degil Kürdistandır. Bizlere
bölücü diyorlar, aslında bu topraklar bizim” ifadeleriyle yaptıgı konusmanın bölücü
terör örgütünün amaçları dogrultusunda yapıldıgına kusku bulunmamaktadır. _lgilinin
daha önce de benzer eylemleri nedeniyle mahkumiyetleri bulundugu, terör örgütüne
yakınlıgı hatırlandıgında toplumu birbirine karsı kıskırtma görevini üstlendigi açıkça
ortaya çıkmaktadır. Olayla ilgili sorusturma halen devam etmektedir.(Ek-121)
 
114- DTP PART_ MECL_S_ ÜYES_ LEYLA ZANA’NIN D_YARBAKIR’DA
YAPTIGI BÖLÜCÜ VE TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVÜCÜ N_TEL_KTEK_ KONUSMASI:
 
18.07.2007 tarihinde Diyarbakır ilinde düzenlenen DTP destekli bagımsız
milletvekili adayların seçim mitinginde konusan DTP PM üyesi eski DEP milletvekili
Leyla Zana çok açık biçimde terör örgütü PKK ve elebası Öcalan’ı övmüs, lehlerine
slogan atılmasını saglamıstır. Önderimiz _mralı’da sözlerini sarfeden Leyla Zana
hakkında açılan sorusturma halen devam etmektedir.(Ek-122)
 
115- DTP M_LLETVEK_L_ AYSEL TUGLUK’UN TERÖR_STBASINI ÖVMES_:
 
DTP genel baskan yardımcısı ve Milletvekili olan Aysel Tugluk’un 17.07.2007
tarihinde yaptıgı basın açıklamasında “Öcalan için sayın ifadesini kullanmaya devam
edecegiz”,”PKK ve Öcalan Kürt sorunundan bagımsız düsünülemez” seklindeki
sözleri nedeniyle suç ve suçluyu övme ve terör örgütünün propagandasını yapmak
82
suçlarından açılan sorusturma halen Diyarbakır Cumhuriyet Bassavcılıgı nezdinde
devam etmekte olup, ilgilinin milletvekili olması nedeniyle yasama dokunulmazlıgının
kaldırılması talebinin sonucu beklenmektedir. (Ek-123)
 
116- DTP ÜYELER_N_N TERÖR ÖRGÜTÜNÜ VE ELEBASINI ÖVME
EYLEMLER_:
 
DTP üyesi olduklarını beyan eden Hediye Tekin ve Nazime Ceren Salmanoglu
08.03.2007 tarihinde yaptıkları konusmalarda açıkça terör örgütü ve elebası Öcalan’ı
övücü beyanlarda bulunmaları sebebiyle haklarında suç ve suçluyu övme ve terör
örgütünün propagandasını yapmak suçlarından açılan kamu davası halen _zmir 10.
Agır Ceza Mahkemesinin 2007/311 esas sayılı dosyası üzerinden devam
etmektedir.(Ek-124)
 
117- DTP’L_ BELED_YE BASKANININ SÖZDE KÜRD_STAN SEKL_NDE
HAVUZ YAPTIRMASI:
 
23.02.2007 ve öncesi tarihlerde yapımı devam eden Diyarbakır Kayapınar
Belediyesine ait havuzun sekli projesinde elips seklinde tasarlandıgı halde daha
sonra DTP’li belediye baskanı Zülküf Karatekin ve elemanları tarafından sekil
degistirilip, bir kagıda kursun kalemle çizilmek suretiyle müteahhitten yapımı
istenildigi, çizilen seklin terör örgütü PKK tarafından sözde büyük kürdistan olarak
tanımlanan sınırlarla birebir uyumlu oldugunun anlasılması karsısında ilgililer
hakkında terör örgütünün propagandasını yapma suçundan açılan kamu davası
halen Diyarbakır 6. Agır Ceza Mahkemesinin 2007/277 esas sırasında kayıtlı kamu
davası üzerinden devam etmektedir.(Ek-125)
 
118- DTP M_LLETVEK_L_ SEBAHAT TUNCEL’_N TERÖR ÖRGÜTÜNÜ
ÖVÜCÜ KONUSMASI:
 
08.09.2007 tarihinde Batman ilinde belediye tarafından düzenlenen festivalde
konusan DTP Milletvekili Sebahat Tuncel “ Bize denildi ki; çocuklarınızı terörist ilan
edin, sizi farklılıklarınızla kabul edecegiz, hiçbir Kürt halkı, hiçbir Kürt ferdi bunu kabul
etmez” seklinde sözlerle terör örgütü PKK’yı açıkça övmüstür. _lgilinin PKK terör
örgütü üyesi olma suçundan yargılamasının devam ettigi dikkate alındıgında sarfettigi
bu sözlerin aslında kendisi açısından yadırganacak sözler olmadıgı anlasılacaktır.
Ancak yadırganması gereken; siddeti öngörmeden, hukuk platformunda demokratik
mücadele yapması öngörülen siyasi parti bünyesinde terör örgütü üyeliginden
yargılanan ve halen de terör örgütünü savunan ve hatta bunu kendisine görev
edindigi anlasılan kisilerin bulunmasıdır. Ulusal ve uluslararası düzenlemelerde siyasi
partilerin çalısma ilkelerini belirleyen kurallar ve evrensel demokrasi ilkeleri açısından
üzüntü verici bu durum, Demokratik Toplum Partisi’nin siyasi parti olarak
çalısmalarının temelinde terör örgütünün dolayısıyla siddetin yer aldıgının açıkça
kanıtıdır. Sebahat Tuncel hakkındaki sorusturma halen devam etmektedir. (Ek-126)
 
119- DTP M_LLETVEK_L_ VE ESK_ GENEL BASKANI AHMET TÜRK’ÜN
TERÖR ÖRGÜTÜ _LE _LG_L_ AÇIKLAMASI:
 
22 Temmuz 2007 seçimlerine DTP destekli bagımsız aday olarak giren ve
milletvekili seçilen partinin eski Genel Baskanı ve DTP milletvekili Ahmet Türk,
04.08.2007 tarihinde TBMM’de yeminler yapılırken Meclis bahçesinde NTV isimli
televizyon kanalına verdigi röportaj sırasında “Bize PKK’yı kınayın diyorlar. Kınarsak
etkimiz kalmaz” seklinde beyanda bulunmustur. Yukarıda belirtilen olaylarda da
görülebilecegi gibi DTP yönetici ve üyelerinin hemen hemen tamamında görülen terör
örgütüne yaklasım aynıdır.Tüm dünyanın terör örgütü olarak kabul ettigi, ülkemizde
otuzbini askın insanımızın hayatına mal olan PKK’yı sadece ve sadece
kınayamamak kınarsa etkilerinin kalmayacagını beyan etmek dahi DTP’nin söz
konusu örgütten izinsiz hiçbir eylemde bulunamayacagının, kendilerinin varlık sebebi
olarak örgütü gördüklerinin kanıtıdır.
Söz konusu televizyon programında sarfedilen sözlerle ilgili Ahmet Türk
hakkında baslatılan sorusturma halen devam etmektedir.(Ek-127)
 
120- DTP VAN _L YÖNET_C_S_N_N TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI
YAPMASI:
 
16.04.2007 tarihinde DTP Van il yöneticisi Mehmet Veysi Dilekçi yaptıgı basın
açıklamasında “PKK bu ülkenin gerçegidir. Bunu kabul etmek zorundayız. Bizim PKK
ile organik degil duygusal bagımız var……PKK’nın militanları da bu ülkenin
evlatlarıdır. Devlette bunun için çözüm gelistirmek zorundadır…….Öte yandan
hükümetin PKK’nın yaptıgı ateskese ve barıs çagrısına cevap vermesini istiyoruz”
seklindeki sözleri nedeniyle terör örgütünü övme suçundan açılan kamu davası halen
Van Agır Ceza Mahkemesinde devam etmektedir.(Ek-128)
 
121- DTP SIRNAK _L ÖRGÜTÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN AÇIK HAVA
TOPLANTISININ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVEN M_T_NG HAL_NE
DÖNÜSTÜRÜLMES_:
 
21.03.2007 tarihinde DTP Sırnak il örgütü tarafından gerçeklestirilen toplantıda
yapılan konusmalarda DTP il baskanı _zzet Belge “doktorlardan bir açıklama
gelmeden, bizim liderimizi sapasaglam görmeden bu gerginlikler devam edecek. Ama
Türkiye bunu yapmıyor, Apo zehirlenmedi öyle bir sey yok, sapasaglamdır ama biz
buna inanmıyoruz. Biz Türkiye’ye sesleniyoruz saglam bir doktor heyetini _mralı’ya
gönderin onlardan açıklama duyalım biz de rahatlıyalım. _ste biz o zaman sakin
olabiliriz.”, DTP kurucu üyelerinden Selma Söker’de konusmasında Öcalan’a övgüler
düzdükten sonra “ sayın Öcalan son görüsmesinde botan halkına selamlarını
iletmistir. Biz de buradan kendisine özgürlük çıglıgımızı ulastıralım” seklinde
beyanlarda bulunmus, gösteri sırasında terör örgütü PKK ve elebası Öcalan lehine
yogun biçimde sloganlar atılmıs, sözde bayraklar alanda dolastırılmıstır. Söz konusu
olayla ilgili sorusturma devam etmektedir.(Ek-129)
 
122- DTP TUNCEL_ _L BASKANININ TERÖR_ST BASI ÖCALAN’I ÖVMES_:
 
18.03.2006 tarihinde DTP Tunceli il örgütünün düzenledigi, atılan sloganlarla
örgüt mitingine çevrilen açık hava toplantısında partinin il baskanı olan Özgür
Söylemez yaptıgı konusmada “sayın Öcalan’a uygulanan agır tecrit polıitikalarını
dogru bulmuyoruz” seklinde sözlerle suç ve suçluyu övme suçunu isledigi
anlasıldıgından hakkında açılan kamu davasının Tunceli Sulh Ceza Mahkemesinin
2006/103 esas sayılı dosyası üzerinden yapılan yargılaması sonucu TCY.nın 215.
maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmistir.(Ek-130)
 
123- DTP MYK ÜYES_ MEHMET ZEK_ DOGRUL’UN ÖCALAN’I ÖVÜCÜ
BEYANI:
 
05.05.2007 tarihine DTP Bingöl il teskilatının olagan kongresinde konusan
partinin MYK üyesi Mehmet Zeki Dogrul’un “sayın Öcalan” diye baslayan ve örgüt
liderini övücü sözlerin yer aldıgı konusmasında suç ve suçluyu övme suçunu isledigi
anlasıldıgından TCY.nın 215. maddesi geregince cezalandırılması istemiyle açılan
kamu davasın halen Bingöl Sulh Ceza Mahkemesi nezdinde devam etmektedir.(Ek-
131)
 
124- DTP S_LOP_ _LÇE TESK_LATININ DÜZENLED_G_ YASA DISI
GÖSTER_:
 
24.04.2007 tarihinde DTP Silopi ilçe baskanı ve yöneticileri olan Haci Üzen,
Sabriye Burumtekin ve Fatma Gündüz tarafından düzenlenen izinsiz gösteri
sırasında “Dise dis kana kan seninleyiz Öcalan”, “Öcalan’sız dünyayı basınıza
yıkarız”, “biji serk Apo” gibi yasa dısı sloganların atıldıgı, Fatma Gündüz tarafından
okunan Öcalan’ı övücü nitelikteki basın açıklaması ve gösterinin terör örgütü
gösterisine dönüstürüldügünün anlasılması karsısında ilgilileri hakkında 2911 sayılı
yasanın 28/1. maddesi geregince cezalandırılmaları istemiyle açılan kamu davası
halenSilopi 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2007/666 esas sırasında kayıtlı dosyası
üzerinden devam etmektedir.(Ek-132)
 
125- DTP’N_N YASADISI EYLEMLERDE YASI KÜÇÜK K_S_LER_
KULLANMASI:
 
19.03.2006 tarihinde Antalya ili Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu’nda DTP
tarafından izinli olarak düzenlenen açık hava gösterisi sırasında elde edilen
görüntüler üzerinde ve alanda kolluk kuvvetlerinin yaptıkları tesbitler sonucu terör
örgütü PKK’yı simgeleyen sözde bayrakları tasıyan, üzerlerinde beyaz penye üzerine
yazı ile “ Öcalan irademizdir” yazdırılmıs ve özel olarak yaptırılmıs tisörtleri giyen1990
dogumlu Ayten Dursun, 1989 dogumlu Hüsna Adam ve 1989 dogumlu Hülya Kılıç
yakalanmıslardır. Haklarında terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan
açılan kamu davasında _zmir 8. Agır Ceza Mahkemesinin 2006/348 esas sayılı
dosyası üzerinden yapılan yargılamaları sonucu adı geçenlerin TCY.nın 314/2.
maddesi delaletiyle 220/8. maddesi geregince cezalandırılmalarına karar verilmistir.
Sanıklar söz konusu yargılamaları sırasında verdikleri ifadelerinde üzerlerine
giydikleri tisörtleri ve salladıkları örgüt bayraklarını olaydan 3-4 gün önce evlerine
gelen ve DTP’den geldiklerini söyleyen kisilerin kendilerine verdigini ve giymelerini
istediklerini beyan etmislerdir. Aynı olayda yargılanıp, isledigi fiilin hukuki anlam ve
sonuçlarını algılayamadıgı yönünde uzman hekim kurulu raporu bulunması nedeniyle
atılı suçtan ceza tertibine yer olmadıgına karar verilen 1992 dogumlu Dilan Tas’ta
aynı sekilde beyanda bulunmustur. Söz konusu yargılama dosyasındaki bilgilerden
açıkça anlasılabilecegi gibi Demokratik Toplum Partisi terör örgütünü övme, yüceltme
eylemlerinde çocukları dahi kullanmıstır. Yasa dısı gösteride küçük çocukların
kullanılmasının siyasi partinin amaçlarına ulasmada kullanması gereken demokratik
araçlardan birisi olamadıgı tartısmasızdır. (Ek-133)
 
126- DTP ÜYELER_N_N YASA DISI SLOGAN ATTIKLARI S_DDET _ÇER_KL_
GÖSTER_:
 
24.11.2006 tarihinde Malatya DTP üyeleri Mehmet Emin Yanardag ve Bayram
Bozan’ın da içlerinde bulundugu bir grup tarafından gerçeklestirilen yasa dısı
gösteride terör örgütü ve elebasının sloganlarla propagandasının yapıldıgının
belirlenmesi karsısında haklarında terör örgütünün propagandasını yapmak
suçundan açılan kamu davası halen Malatya 3. Agır Ceza Mahkemesinin 2007/116
esas sayılı dosyası üzerinden devam etmektedir.(Ek-134)
 
127- EYLEM YAPMAK _Ç_N _STANBUL’A GELEN TERÖR ÖRGÜTÜ
ÜYES_N_N DTP _L B_NASINDA KARSILANIP, LOJ_ST_K DESTEK SAGLANMASI:
 
16.09.2006 tarihinde _stanbul ilinde yakalanan PKK terör örgütü üyesi Müslüm
Karadag ifadesinde PKK terör örgütüne katılısını, örgütün kırsal alanında egitim
gördügünü detaylı olarak anlatmıs, ifadesinde devamla 2006 yılında eylem için
_stanbul’a geldigini, burada _stanbul DTP il binasında tanıstıgı Lezgin isimli
sahsın barınma konusunda kendisine yardımcı oldugunu, DTP il teskilatında
bulunan “yurtsever” tabir edilen ailelere kendisini teslim ederek barınma
konusunda yardımcı oldugunu, bu kapsamda _stanbul’un muhtelif yerlerinde
çesitli sahıslara ait evlerde kaldıgını, gündüzleri ise DTP il binasına
götürüldügünü beyan etmistir. Söz konusu olayla ilgili olarak Müslüm Karadag
hakkında terör örgütü üyesi olmak suçundan açılan kamu davası halen _stanbul 12.
Agır Ceza Mahkemesinin 2006&250 esas sayılı dosyası üzerinden devam
etmektedir.(Ek-135)
 
 
128- KIZILTEPE _LÇES_NDE DTP TARAFINDAN ORGAN_ZE ED_LEN
S_DDET EYLEMLER_ VE PART_ _L B_NASINDA YAPILAN ARAMA SONUCU ELE
GEÇEN SUÇ UNSURLARI:
 
02.04.2006 tarihinde 14 teröristin öldürülmesini protesto amaçlı olarak DTP
tarafından düzenlenen basın açıklamasının siddet eylemlerine dönüstügü, parti
binasından tas atılması ve bir polis memurunun tabancasının gasp edilip, güvenlik
kuvvetlerinin üzerine ates açılması üzerine merciinden izin alınarak girilen DTP
Kızıltepe ilçe binasında yapılan aramada; “B_ZLER TÜRK_YEL_Y_Z AMA KÜRDÜZ
ÖNDER_M_Z ABDULLAH ÖCALANDIR”, “KÜRT HALKINA UZANAN ELLER
KIRILSIN”, “KÜRT HALKI ÖZGÜRLES_NCEYE KADAR D_RENECEK” gibi terör
örgütü ve elebasını övüp, sahiplenen hazır pankartların, bol miktarda asılı Öcalan ve
terör örgütü elemanlarının resimlerinin bulundugu tesbit edilmistir. Olaylara fiilen
katılan ve yaptıkları açıklama ve hareketlerle olayları baslatan DTP Mardin il
yöneticileri Ferhan Türk, Cebrail Sayar, Osman Akkoyun, Ahmet Temel, Süleyman
Ökmen ve Gülser Yıldırım’ın da aralarında bulundugu kisiler hakkında terör örgütüne
üye olma suçundan açılan kamu davası halen Diyarbakır 6. Agır Ceza Mahkemesinin
2006/159 esas sayılı dosyası üzerinden devam etmektedir.(Ek-136)
 
129- DTP M_LLETVEK_L_ AHMET TÜRK’ÜN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’YA
TESEKKÜR ETMES_:
 
DTP Genel Baskanı Ahmet Türk’ün 06.11.2006 tarihinde Manisa’da yaptıgı
konusma sırasında PKK’ya gerçeklestirdigi sözde ateskesle ilgili tesekkür ettigi
iddiası ile ilgili olarak kendisine soru yönelten Batman Çagdas Gazetesi
muhabirlerine olayı dogrulayan beyanda bulundugu iddiası ile hakkında açılan
sorusturma Diyarbakır Cumhuriyet Bassavcılıgı nezdinde devam etmektedir.(Ek-137)
 
130- DTP M_LLETVEK_LLER_ AYSEL TUGLUK VE AYLA AKAT ATA’NIN
TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYEL_G_ SUÇUNDAN YARGILANMALARI:
 
Terör örgütü PKK’nın kurucusu ve elebası Abdullah Öcalan’ın Kenya’da
yakalanıp, ülkemize getirilmesinden sonra gerçeklesen yargılama süreci sonrasında
mahkum oldugu cezası _mralı Cezaevinde infaz edilmektedir. Yasalar geregince
avukatlarıyla görüsme olanagı tanınan teröristbasının avukatları yasal haklarını
kötüye kullanarak teröristbasının terör örgütünü ve kurdurdugu siyasi partileri
(geçmiste DEHAP, simdi ise DTP) yönetmesine olanak saglayan talimatlarını her
görüsme sonrası “GÖRÜSME NOTLARI” adı altında terör örgütüne yakınlıgı ile
bilinen internet sitelerinde yayınlanmasını saglamıslardır. Bu açıdan bakıldıgında
elebasına yakınlıklarından ve sadakatlerinden kusku duyulmayacak
avukatlarından bazılarının DTP destekli bagımsız aday olarak milletvekili
seçimlerine katılmaları ve hatta milletvekili seçilmeleri beklenen sonuç olarak ortaya
çıkmaktadır. Nitekim teröristbasının bu süreçte avukatlıgını yapan Aysel Tugluk ve
Ayla Akat Ata 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan seçimler sonucu milletvekili
seçilmisler ve derhal Öcalan’ın talimatı ile kurulun Demokratik Toplum Partisi’ne
katılmıslardır. _lgililer hakkında teröristbasının talimatlarını gerekli gördükleri yerlere
iletmeleri nedeniyle açılan sorusturma sonucu eylemlerinin çok sayıda olması
nedeniyle örgüt propagandası niteligini asıp, örgüt üyeligi vasfına ulastıgı
anlasıldıgından terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında açılan kamu davaları
birlestirilerek halen _stanbul 10. Agır Ceza Mahkemesinin 2006/358 esas sayılı
dosyası üzerinden devam etmektedir.(Ek-138)
 
131- DTP GENEL BASKAN YARDIMCISI SELMA IRMAK’IN
TERÖR_STBASINI ÖVÜCÜ BASIN AÇIKLAMASI:
 
DTP Genel Baskan yardımcısı Selma Irmak 05.10.2007 tarihinde Ankara’da
yaptıgı basın açıklamasında terör örgütü PKK’nın elebası Öcalan’ı övücü beyanlarda
bulunması nedeniyle hakkında suç ve suçluyu övmek suçundan baslatılan
sorusturma Ankara Cumhuriyet Bassavcılıgı nezdinde devam etmektedir.(Ek-139)
 
132- DEMOKRAT_K TOPLUM PART_L_ BELED_YE BASKANLARININ
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YAYIN ORGANI ROJ _S_ML_ TELEV_ZYON KANALININ
KAPATILMASINI ÖNLEMEK _Ç_N DAN_MARKA BASBAKANINA MEKTUP
YAZMALARI:
 
Daha önce Avrupa çıkıslı yayın yapan ve bu yayını ilgili ülkeler nezdinde
Devletimizin “terör örgütünün sözcüsü gibi yayın yaptıgı gerekçesi ile” yaptıgı
girisimler sonucu bu durumun sabit oldugunun ilgili ülkelerce de anlasılmasıyla
kapatılmasına karar verilen MED TV, daha sonra kurulup aynı akıbete ugrayan
MEDYA TV adlı televizyon kanallarının devamı niteliginde, aynı kadrolar tarafından
89
kurulan ROJ TV, halen Avrupa çıkıslı olarak yayınına devam etmektedir. Bu yayının
kaldırılmasına iliskin girisimlerde bulunulması karsısında etkili propaganda vasıtasını
kaybetmekten korkan terör örgütüne paralel olarak DTP yöneticileri de yayının
“durdurulmaması” için girisimlerde bulunmus, bu anlamda çesitli etkinliklerin yanı sıra
DTP’li 56 belediye baskanı imzası ile yayının yapıldıgı Danimarka Basbakanına bir
mektup gönderilmis, parti mitinglerinde konusan tüm yöneticiler söz konusu yayını
savunan beyanlarda bulunmuslardır. Halen söz konusu televizyon kanalının basında
bulunan Abdullah Hicab adlı kisinin PKK üst yönetiminde de yer alması ve örgüt
tarafından bu isle görevlendirilmesi, terörist bası Öcalan’ın avukat görüsmelerinde (
örnegin 12.Mayıs 2004 tarihli avukat görüsmesindeki beyanları) söz konusu kanalın
yapısını ortaya koymaktadır. Terör örgütünün sözcülügünü yaptıgından kusku
bulunmayan, bu nedenle Dısisleri Bakanlıgı tarafından yayınlarının engellenmesi
amacıyla yayının yapıldıgı Danimarka ülkesi nezdinde baslatılan girisimler karsısında
DTP’li belediye baskanları tarafından Danimarka Basbakanına yazılan ve ROJ TV’nin
kapatılmaması talebini içeren mektup nedeniyle mektuba imza koyan Osman
Baydemir, Fırat Anlı, Abdullah Demirbas, Yurdusev Özsökmenler, Zülküf Karatekin,
Mehmet Salih Yıldız, Hüseyin Kalkan, Metin Tekçe, Gülcihan Simsek, Muzaffer
Yöndemli, Songül Erol Abdil, Cihan Sincar, Mehmet Nasır Aras, Demir Çelik, Ali
Yıldız, Memet Tahir Kahramaner, Seyfettin Aydın, Mulla Simsek, Abdülkerim Adam,
Nusret Aras, Fahrettin Astan, Mehmet Selim Demir, Mehmet Tanhan, Mukaddes
Kubilay, Fikret Kaya, Kutbettin Taskıran, Aydın Budak, Hursit Tekin, Seyhmus
Bayhan, Faik Dursun, Sükran Aydın, Ramazan Kapar, Nadir Bingöl, Hüseyin
Ögretmen, Murat Ceylan, Abdullah Akengin, Esat Üner, Osman Keser, Leyla Güven,
Etem Sahin, Süleyman Anık, Resul Sadak, Hasan Karakaya, Nuran Atlı, Zeyniye
Öner, Emrullah Cin, Muhsun Kunur, Burhan Kurhan, Seyfettin Alkum, Hursit Alptekin,
Mehmet Kaya, Orhan Özer, Ahmet Ertak, Abdulkadir Agaoglu, Ayhan Erkmen ve
_smail Arslan haklarında silahlı örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan
açılan kamu davası halen Diyarbakır 5. Agır Ceza Mahkemesinin 2006/205 esas
sayılı dosyası üzerinden devam etmektedir.(Ek-140)
 
133- DTP M_LLETVEK_LLER_N_N TERÖR ÖRGÜTÜ TARAFINDAN
KAÇIRILAN SEK_Z ASKER_N GER_ ALINMASINI ÖRGÜT PROPAGANDASINA
DÖNÜSTÜRMES_:
 
21 Ekim 2007 tarihinde terör örgütü tarafından kaçırılan sekiz askerin geri
alınması olayı DTP milletvekilleri Aysel Tugluk, Fatma Kurtulan ve Osman Özçelik
90
tarafından tam bir örgüt propagandasına dönüstürülmüstür. Roj TV gibi örgütün yayın
organlarında olaydan sonra askerlerin teslim edilmeleri için özellikle ailelerinin
DTP’ye yönlendirilmeleri ve nihayetinde üç milletvekilinin Kuzey Irak’a giderek terör
örgütü elebasının resimleri ve sözde bayrakları önünde askerleri almalarına ait
görüntülerle istenilen propaganda amacına ulasılmak istenilmistir. Terör örgütünün
aileleri DTP’ye yönlendirmesinden de anlasılacagı gibi söz konusu eylemin
propaganda amaçlı planlandıgı çok açık olarak ortaya çıkmıstır. Olayla ilgili olarak
Ankara Cumhuriyet Bassavcılıgı tarafından Aysel Tugluk, Fatma Kurtulan ve Osman
Özçelik haklarında baslatılan sorusturma devam etmektedir.(Ek- 141)
 
134- DTP M_LLETVEK_L_ _BRAH_M B_N_C_’N_N TERÖR ÖRGÜTÜ
MENSUBUNUN CENAZES_NDE YAPTIGI BASIN AÇIKLAMASI:
 
_ran-Irak sınırında öldürülen terör örgütü PKK mensubu Ayfer Serçe ile ilgili
olarak 29.07.2007 tarihinde Viransehir _lçesinde yasa dısı sloganların atıldıgı örgütün
elebasının posterlerinin açıldıgı, sözde bayraklarının sergilendigi gösteri sırasında
basın açılaması yapan DTP Milletvekili _brahim Binici’nin “Kürt halkına karsı tüm bu
vahsi ve kanlı yönelimler Türk ve _ran Devletlerinin es zamanlı olarak
gerçeklestirdikleri operasyonlarla direk baglantılı oldugu bilinmelidir” gibi sözleri
nedeniyle islemis oldugu halkı kin ve düsmanlıga tahrik etmek suçu nedeniyle
hakkında açılan kamu davası halen Viransehir Asliye Ceza Mahkemesinin 2007/39
esas sayılı dosyası üzerinden devam etmektedir. (Ek-142)
 
135- DEHAP’IN DTP’YE KATILIS B_LD_RGES_:
 
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlügüne yönelik eylemleri odagı
oldugu gerekçesiyle hakkında Anayasa Mahkemesi’ne kapatma davası açılmıs olan
Demokratik Halk Partisi (DEHAP) parti meclisi ve il baskanlarının katılımıyla 16
Agustos 2005 tarihinde “ Demokratik Toplum Hareketi’ne katılım” adı altında
gerçeklestirdikleri toplantının sonuç bildirgesinde DEHAP’ın “…ciddi bir tecritle iç içe
yasatılan sayın Abdullah Öcalan’ın sorunun çözümünde muhatap olma bakıs açısının
kabulünde rolünü oynamaya çalıstıgı….” beyanla, bundan sonra yola Demokratik
Toplum Hareketi (daha sonra DTP olarak partilesen olusum) bünyesinde devam
edeceklerini deklare etmeleri nedeniyle Tuncer Bakırhan, ve diger ilgililer hakkında
suç ve suçluyu övme suçundan açılan kamu davası halen Ankara 3. Sulh Ceza
Mahkemesinin 2007/265 esas sayılı dosyası üzerinden devam etmektedir. Hakkında
açılan kapatma davası dikkate alındıgında DEHAP’ın üstlendigi görevi belirterek, aynı
91
yönde çalısmak için DTP’ye katılması, davalı partinin asıl amacının terör örgütü ve
liderinin savunulması oldugunu açıkça kanıtlamaktadır.(Ek-143)
 
136- DTP ANKARA _L YÖNET_C_S_N_N YASADISI GÖSTER_LER_
ORGAN_ZE ETMES_:
 
11 Eylül 2007 tarihinde Ankara TED Koleji çok katlı otoparkında ele geçen
düzenekli patlayıcı yüklü Mercedes Vito marka araçla ilgili yapılan sorusturma
sırasında ulasılan zanlı Alpaslan Özkan ifadelerinde Ankara’da üniversitelerde
okuyan ögrencilere PKK propagandası yapılarak örgüte eleman kazandırılması
amacıyla kurulan Gençlik Kültür Merkezi (GKM)’nin DTP Ankara il yönetiminde
görevli Fevzi Kara isimli sahsa ait oldugunu, yine DTP Ankara il yönetiminde görevli
Taylan Gürel isimli sahsın sürekli GKM’ne gelip gittigini, terör örgütünün yayın
organlarında verilen örgüt ve elebasısı Abdullah Öcalan lehine yasa dısı eylem
talimatlarının geregini yapmak üzere Ankara DTP il yönetimince alınan kararların bu
sahıslar tarafından duyurulup, eylemlerin organize edildigini beyan etmistir. Olayla
ilgili sorusturma halen Ankara Cumhuriyet Bassavcılıgı nezdinde devam etmektedir.
(Ek-144)
 
137- DTP M_LLETVEK_LLER_ FATMA KURTULAN VE SEVAH_R
BAYINDIR’IN TERÖR ÖRGÜTÜ KAMPLARINDA EG_T_M ALMASI:
 
Terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduktan sonra ayrılan Dicle kod S.S.
isimli sahıs daha sonra verdigi ifadelerinde; örgüt içerisinde faaliyet gösterdigi sırada
HADEP-DEHAP parti teskilatından bir çok insanın örgütün kamplarına gelerek siyasi
egitim aldıktan sonra tekrar Türkiye’ye dönerek bu partiler içerisinde faaliyet
gösterdigini, 2003 yılında (halen DTP milletvekili olan) Fatma Kurtulan ve Sevahir
Bayındır’ın örgüte ait Sehit Harun kampına geldiklerini, kendilerine üç ay süreyle PJA
içerisinde üst düzey sorumlusu Pelsin kod Gülizar Tural tarafından siyasi egitim
verildigini, bu süre zarfında her ikisinin de örgüt kıyafetlerini giydikleri, egitimin
sonunda siyasi çalısmalarda bulunmak üzere Türkiye’ye döndüklerini beyan ettigi
görülmüstür. Resmi nikahlı esi Salman Kurtulan’ın halen örgüt içerinde faaliyet
gösterdigi anlasılan Fatma Kurtulan ve Sevahir Bayındır haklarında olayla ilgili
sorusturmaya devam edilmektedir. (Ek-145)
 
138- DTP’L_ SIRNAK BELED_YE BASKANININ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ
ÖVÜCÜ AÇIKLAMASI:
 
07 Eylül 2007 tarihinde DTP’li Sırnak belediye baskanı Ahmet Ertak’ın
Sırnak’ta Fransız haber ajansı “France 24” kanalına verdigi görüntülü röportaj
92
sırasında “ …PKK Kürt halkını destekliyor. Bizde PKK’yı destekliyoruz. PKK’yı
desteklemek lazım…” seklinde beyanlarda bulundugunun anlasılması karsısında
terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan baslatılan sorusturma Sırnak
Cumhuriyet Bassavcılıgı nezdinde devam etmektedir. (Ek- 146)
 
139- DTP ÜYES_N_N TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPMASI,
DOGUBAYAZIT _LÇE B_NASININ TERÖR ÖRGÜTÜ MERKEZ_NE ÇEVR_LMES_:
 
21.02.2006 tarihinde kurulus asamasındaki DTP Dogubayazıt ilçe binasında
yapılan izinli arama sırasında duvarlarda terör örgütü elebası Abdullah Öcalan’ın
posterlerinin asılı oldugu, bina içerisinde “ Ben bir Kürdistanlı olarak, Kürdistan’da
sayın Abdullah Öcalan’ı siyasal irade olarak görüyor ve kabul ediyorum” içerikli
Türkçe ve Kürtçe matbu dilekçelerin bulundugu belirlenmistir. Partinin kurulus
çalısmalarını yapan ve terör örgütü üyeligi suçundan mahkum oldugu önceki cezasını
çektikten sonra cezaevinden 01.11.2004 tarihinde tahliye edilen Ahmet Özbay
hakkında terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan açılan kamu davasının
yapılan yargılaması sonucu Erzurum 2. Agır Ceza Mahkemesinin 30.05.2006 gün ve
2006/55-76 sayılı kararı ile 3713 sayılı yasanın 7/2. maddesi geregince 10 ay hapis
ve 416.00 YTL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildigi anlasılmıstır.(Ek-
147)
 
140- DTP ÜYES_N_N TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPMASI:
 
DTP üyesi oldugunu beyan eden Orhan Tunç’un 02.10.2006 ve öncesi
tarihlerde Diyadin _lçesinde terör örgütü PKK’nın propagandasını yapıp, eleman
kazandırmaya çalıstıgının anlasılması karsısında hakkında baslatılan sorusturma
Erzurum Cumhuriyet Bassavcılıgı nezdinde devam etmektedir. (Ek-148)
 
141- DTP’L_ BELED_YE BASKANININ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVÜCÜ
KONUSMASI:
 
02.10.2007 tarihinde öldürülen terör örgütü mensubu Mehmet Bayram’ın ailesi
tarafından Adana _linde kurulan taziye çadırına gelen Yakapınar beldesinin DTP’li
belediye baskanı Osman Keser’in burada yaptıgı konusma sırasında “…bugün acı
günü yasıyoruz. Kürdistan halkı bir evladını daha topraga verdi ve Hamit
arkadasımızı topraga verdik. Bu bizim ne ilk sehidimizdir, ne de son sehidimiz
olacaktır…..otuz yıldır silahlarla, operasyonlarla köylerimizi, cografyamızı yok ettiler.
Hiçbir sonuç alamadılar ve alamayacaklardır….” gibi sözlerle açıkça terör örgütünün
propagandasını yapması nedeniyle hakkında baslatılan sorusturma halen Adana
93
Cumhuriyet Bassavcılıgı nezdinde 2007/566 sayılı sorusturma evrakı üzerinden
devam etmektedir. (Ek- 149)
 
[[Kategori:Yargı Kararları ve İçtihatları]]
236

değişiklik