"Kullanıcı:Srhat/common.js" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
değişiklik özeti yok
k
k
function sikayetformu() {
/*Şikayet formu başlangıç genel kutu*/
var formsikayet = document.createElement('div');
formsikayet.setAttribute('id', 'f-sikayet'); //şikayet formunun id'si f-sikayet
editbox.parentNode.insertBefore(formsikayet,editbox.parentNode.firstChild);
//başlık
baslik = document.createElement('h3');
baslik.appendChild(document.createTextNode('Şikayet formu'));
formsikayet.appendChild(baslik);
//Şimdi açıklamanın bulunduğu bölümü yazalım
var aciklama = document.createElement('p');
aciklama.appendChild(document.createTextNode('Bu form size kolayca şikayetinizi eklemenize yardımcı olur. Aşağıdaki boşlukları doldurarak şikayetinizi ekleyebilirsiniz.'));
formsikayet.appendChild(aciklama);
/*Şimdi girişi kutularının altındaki linkler*/
//giriş forumunu tanıt
 
var girisformu = document.createElement('form');
//giriş forumunu tanıt
girisformu.setAttribute('id', 'girisformu');
var girisformu = document.createElement('form');
girisformu formsikayet.setAttributeappendChild('id', 'girisformu');
//linkler bölümü
formsikayet.appendChild(girisformu);
var formlinkleri = document.createElement('ul');
 
girisformu.appendChild(formlinkleri);
// place marker for input boxes
//link formu kaydet
inputlist = document.createElement('ol');
var yenimadde = document.createElement('li');
girisformu.appendChild(inputlist);
var yenilink = document.createElement('a');
 
yenilink.setAttribute('href', 'javascript:formTamam();');
//linkler bölümü
yenilink.setAttribute('title', 'Formu kaydet');
var formlinkleri = document.createElement('ul');
yenilink.appendChild(document.createTextNode('Formu kaydet'));
girisformu.appendChild(formlinkleri);
yenimadde.appendChild(yenilink);
//link formu kaydet
formlinkleri.appendChild(yenimadde);
var yenimadde = document.createElement('li');
var yenilink = document.createElement('a');
yenilink.setAttribute('href', 'javascript:formTamam();');
yenilink.setAttribute('title', 'Formu kaydet');
yenilink.appendChild(document.createTextNode('Formu kaydet'));
yenimadde.appendChild(yenilink);
formlinkleri.appendChild(yenimadde);
/* Liste */
var formkutusu = document.createElement('li');
formlinkleri.appendChild(formkutusu);
/* Formları ekle*/
//form-isim
yenigiris.appendChild(document.createTextNode('Şikayet etmek istediğiniz kullanıcı:'));
formkutusu.appendchild(yenigiris);
formkutusu.appendChild(yenietiket);
 
customaddnew();
}
customaddne() {
/* count for later processing */
if("patterncount" in window) {
patterncount++;
}
else {
patterncount = 0;
}
/* add new list item */
var container = document.createElement('li');
inputlist.appendChild(container);
/* create search */
var newinput = document.createElement('textarea');
newinput.setAttribute('class','formsearch');
newinput.setAttribute('tabindex',patterncount+100);
newlabel = document.createElement('label');
newlabel.setAttribute('for','formsearch');
newlabel.appendChild(document.createTextNode('Search #'+(patterncount+1)));
container.appendChild(newlabel);
container.appendChild(newinput);
/* force newline */
container.appendChild(document.createElement('br'));
/* create replace */
var newinput = document.createElement('textarea');
newinput.setAttribute('class','formreplace');
newinput.setAttribute('tabindex',patterncount+101);
newlabel = document.createElement('label');
newlabel.setAttribute('for','formreplace');
newlabel.appendChild(document.createTextNode('Replace #'+(patterncount+1)));
container.appendChild(newlabel);
container.appendChild(newinput);
}
/* run patterns */
function customgo() {
/* get search and replace arrays */
var arrpatterns = regexform.getElementsByTagName('textarea');
arrsearch = new Array();
arrreplace = new Array();
var searchcount = -1;
var replacecount = -1;
for(i=0; i<arrpatterns.length; i++) {
/* search boxes */
if(arrpatterns[i].getAttribute('class') == 'formsearch') {
searchcount++;
arrsearch[searchcount] = arrpatterns[i].value;
}
/* replace boxes */
else if (arrpatterns[i].getAttribute('class') == 'formreplace') {
replacecount++;
arrreplace[replacecount] = arrpatterns[i].value;
}
}
/* perform patterns */
for(var i=0; i<arrsearch.length; i++) {
/* convert input to regex */
// without delimiters
if(!arrsearch[i].match(/^\s*\/[\s\S]*\/[a-z]*\s*$/i)) {
arrsearch[i] = new RegExp(arrsearch[i]);
}
// with delimiters
else {
// break into parts
var regpattern = arrsearch[i].replace(/^\s*\/([\s\S]*)\/[a-z]*\s*$/i,'$1');
var regmodifiers = arrsearch[i].replace(/^\s*\/[\s\S]*\/([a-z]*)\s*$/,'$1');
// filter invalid flags
regmodifiers = regmodifiers.replace(/[^gim]/ig,'');
// convert into array
arrsearch[i] = new RegExp(regpattern, regmodifiers);
}
/* perform */
editbox.value = editbox.value.replace(arrsearch[i],arrreplace[i]);
}
/* CSS */
document.write('<style type="text/css">'
553

değişiklik