"Kullanıcı:Srhat/common.js" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
değişiklik özeti yok
k
k
// http://meta.wikimedia.org/wiki/User:Pathoschild/Script:Regex_menu_framework .
/**Şikayet formu denemesi **/
function sikayetformu() {
document.write('<script type="text/javascript" src="'
/*Şikayet formu başlangıç genel kutu*/
+ 'http://tr.wikisource.org/wiki/Kullan%C4%B1c%C4%B1:Srhat/%C5%9Fikayet.js'
var formsikayet = document.createElement('div');
+ '&action=raw&ctype=text/javascript&dontcountme=s"></script>');
formsikayet.setAttribute('id', 'f-sikayet'); //şikayet formunun id'si f-sikayet
 
formsikayet.setAttribute('style', 'border:5px solid red;padding:0 1em 0 1em;');
editbox.parentNode.insertBefore(formsikayet,editbox.parentNode.firstChild);
//başlık
baslik = document.createElement('h3');
baslik.appendChild(document.createTextNode('Şikayet formu'));
formsikayet.appendChild(baslik);
//Şimdi açıklamanın bulunduğu bölümü yazalım
var aciklama = document.createElement('p');
aciklama.appendChild(document.createTextNode('Bu form size kolayca şikayetinizi eklemenize yardımcı olur. Aşağıdaki boşlukları doldurarak şikayetinizi ekleyebilirsiniz.'));
formsikayet.appendChild(aciklama);
/*Şimdi girişi kutularının altındaki linkler*/
//giriş forumunu tanıt
var girisformu = document.createElement('form');
girisformu.setAttribute('id', 'girisformu');
formsikayet.appendChild(girisformu);
//linkler bölümü
var formlinkleri = document.createElement('ul');
girisformu.appendChild(formlinkleri);
//link formu kaydet
var yenimadde = document.createElement('li');
var yenilink = document.createElement('a');
yenilink.setAttribute('href', 'javascript:formTamam();');
yenilink.setAttribute('title', 'Formu kaydet');
yenilink.appendChild(document.createTextNode('Formu kaydet'));
yenimadde.appendChild(yenilink);
formlinkleri.appendChild(yenimadde);
formuekle();
}
function formuekle() {
/* Bir onraki işlem için artırma*/
if("patterncount" in window) {
patterncount++;
}
else {
patterncount = 0;
}
/* Liste */
var formkutusu = document.createElement('li');
formlinkleri.appendChild(formkutusu);
/* Formları ekle*/
//form-isim
var yenigiris = createElement('textarea');
yenigiris.setAttribute('class', 'form-isim');
yenigiris.setAttribute('tabindex',patterncount+100);
yenigiris.setAttribute('for','form-isim');
yenigiris.appendChild(document.createTextNode('Şikayet etmek istediğiniz kullanıcı:'+(patterncount+1)));
formkutusu.appendchild(yenigiris);
formkutusu.appendChild(yenietiket);
/*********Daha bitmedi*******************/
}
 
// <pre>
553

değişiklik