"Adalet ve Kalkınma Partisinin Temelli Kapatılması İstemine İlişkin Savcılık İddianamesi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
:::[[/D-2c Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün laik devlet ilkesine aykırı eylem ve demeçleri|c- Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün laik devlet ilkesine aykırı eylem ve demeçleri]]
:::[[/D-2d Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in laik devlet ilkesine aykırı eylem ve demeçleri|d- Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in laik devlet ilkesine aykırı eylem ve demeçleri]]
:::[[/D-2h2e Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin laiklik ilkesine aykırı diğer eylemleri|he- Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin laiklik ilkesine aykırı diğer eylemleri]]
:::[[/D-2e Diğer Milletvekillerinin Laikliğe Aykırı Eylem ve Demeçleri|e- Diğer Milletvekillerinin Laikliğe Aykırı Eylem ve Demeçleri]]
:::[[/D-2f Adalet ve Kalkınma PartisiPartili hükümetlerininyerel laiklikyöneticiler ilkesineile aykırıpartinin diğeril eylemleriilçe ve belde teşkilatı yöneticileri|f- Adalet ve Kalkınma PartisiPartili hükümetlerininyerel laiklikyöneticiler ile partinin il, ilçe ve belde teşkilatı yöneticilerinin laik devlet ilkesine aykırı diğereylem ve eylemleridemeçleri]]
:::[[/D-2g Adalet ve Kalkınma PartiliPartisi yerelhükümetlerinin yöneticilerlaiklik ileilkesine partininaykırı ildiğer ilçe ve belde teşkilatı yöneticilerieylemleri|g- Adalet ve Kalkınma PartiliPartisi yerelhükümetlerinin yöneticiler ile partinin il, ilçe ve belde teşkilatı yöneticilerinin laik devletlaiklik ilkesine aykırı eylem vediğer demeçlerieylemleri]]
:::[[/D-2h Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin laiklik ilkesine aykırı diğer eylemleri|h- Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin laiklik ilkesine aykırı diğer eylemleri]]
:::[[/D-2ı Kapatma yaptırımına konu eylemler ve siyasi partiye isnat edilebilirliği|ı- Kapatma yaptırımına konu eylemler ve siyasi partiye isnat edilebilirliği]]
::[[/D-3 İç Hukuk ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Siyasi Parti Kapatma Davalarında Esas Aldığı Ölçütler|D-3 İç Hukuk ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Siyasi Parti Kapatma Davalarında Esas Aldığı Ölçütler de Nazara Alınarak Eylemlerin Değerlendirilmesi]]
::[[/D-4 Eylemlerin zorlayıcı sosyal gereksinim de gözetilerek hukuksal yönden irdelenmesi|D-4 Eylemlerin zorlayıcı sosyal gereksinim de gözetilerek hukuksal yönden irdelenmesi]]
418

değişiklik