"Adalet ve Kalkınma Partisinin Temelli Kapatılması İstemine İlişkin Savcılık İddianamesi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
:D-Davalı siyasi parti hakkındaki istemin irdelenmesi
::[[/D-1 Adalet ve Kalkınma Partisi|D-1 Adalet ve Kalkınma Partisi]]
::[[/D-2 Adalet ve Kalkınma Partisi'nin davaya konu eylemleri|D-2 Adalet ve Kalkınma Partisinin davaya konu eylemleri]]
:::[[/D-2a TürkiyeAdalet Büyükve MilletKalkınma MeclisiPartisi Genel Başkanı Bülentve Başbakan Recep Tayyip ArınçErdoğan'ın laik devletlaiklik ilkesine aykırı eylem ve demeçleri|a- TürkiyeAdalet Büyükve MilletKalkınma MeclisiPartisi Genel Başkanı Bülentve ArınçBaşbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın laik devletlaiklik ilkesine aykırı eylem ve demeçleri]]
:::[[/D-2b DışişleriTürkiye BakanıBüyük AbdullahMillet GülMeclisi Başkanı Bülent Arınç'ünın laik devlet ilkesine aykırı eylem ve demeçleri|b- DışişleriTürkiye Büyük Millet Meclisi BakanıBaşkanı AbdullahBülent GülArınç'ünın laik devlet ilkesine aykırı eylem ve demeçleri]]
:::[[/D-2c Milli EğitimDışişleri Bakanı HüseyinAbdullah ÇelikGül'inün laik devlet ilkesine aykırı eylem ve demeçleri|c- Milli EğitimDışişleri Bakanı HüseyinAbdullah ÇelikGül'inün laik devlet ilkesine aykırı eylem ve demeçleri]]
:::[[/D-2d Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in laik devlet ilkesine aykırı eylem ve demeçleri|d- Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in laik devlet ilkesine aykırı eylem ve demeçleri]]
:::[[/D-2d2e Diğer Milletvekillerinin Laikliğe Aykırı Eylem ve Demeçleri|de- Diğer Milletvekillerinin Laikliğe Aykırı Eylem ve Demeçleri]]
:::[[/D-2e Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin laiklik ilkesine aykırı diğer eylemleri|e- Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin laiklik ilkesine aykırı diğer eylemleri]]
:::[[/D-2f Adalet ve Kalkınma PartiliPartisi yerelhükümetlerinin yöneticilerlaiklik ileilkesine partininaykırı ildiğer ilçe ve belde teşkilatı yöneticilerieylemleri|f- Adalet ve Kalkınma PartiliPartisi yerelhükümetlerinin yöneticiler ile partinin il, ilçe ve belde teşkilatı yöneticilerinin laik devletlaiklik ilkesine aykırı eylem vediğer demeçlerieylemleri]]
:::[[/D-2g Adalet ve Kalkınma PartisiPartili hükümetlerininyerel laiklikyöneticiler ilkesineile aykırıpartinin diğeril eylemleriilçe ve belde teşkilatı yöneticileri|g- Adalet ve Kalkınma PartisiPartili hükümetlerininyerel laiklikyöneticiler ile partinin il, ilçe ve belde teşkilatı yöneticilerinin laik devlet ilkesine aykırı diğereylem ve eylemleridemeçleri]]
:::[[/D-2e2h Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin laiklik ilkesine aykırı diğer eylemleri|eh- Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin laiklik ilkesine aykırı diğer eylemleri]]
:::[[/D-2ı Kapatma yaptırımına konu eylemler ve siyasi partiye isnat edilebilirliği|iı- Kapatma yaptırımına konu eylemler ve siyasi partiye isnat edilebilirliği]]
::[[/D-3 İç Hukuk ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Siyasi Parti Kapatma Davalarında Esas Aldığı Ölçütler|D-3 İç Hukuk ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Siyasi Parti Kapatma Davalarında Esas Aldığı Ölçütler de Nazara Alınarak Eylemlerin Değerlendirilmesi]]
::[[/D-4 Eylemlerin zorlayıcı sosyal gereksinim de gözetilerek hukuksal yönden irdelenmesi|D-4 Eylemlerin zorlayıcı sosyal gereksinim de gözetilerek hukuksal yönden irdelenmesi]]
418

değişiklik