"Adalet ve Kalkınma Partisinin Temelli Kapatılması İstemine İlişkin Savcılık İddianamesi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
:D-Davalı siyasi parti hakkındaki istemin irdelenmesi
::[[/D-1 Adalet ve Kalkınma Partisi|D-1 Adalet ve Kalkınma Partisi]]
::[[/D-2 Adalet ve Kalkınma PartisininPartisi'nin davaya konu eylemleri|D-2 Adalet ve Kalkınma Partisinin davaya konu eylemleri]]
:::[[/D-2a Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın laik devlet ilkesine aykırı|Da-2a Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın laik devlet ilkesine aykırı eylem ve demeçleri]]
:::[[/D-2b Dışişleri Bakanı Abdullah Gül\’ün'ün laik devlet ilkesine aykırı eylem ve demeçleri|b- Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün laik devlet ilkesine aykırı eylem ve demeçleri]]
:::[[/D-2c Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik\’in'in laik devlet ilkesine aykırı eylem ve demeçleri|c- Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in laik devlet ilkesine aykırı eylem ve demeçleri]]
:::[[/D-2d Diğer Milletvekillerinin Laikliğe Aykırı Eylem ve Demeçleri|d- Diğer Milletvekillerinin Laikliğe Aykırı Eylem ve Demeçleri]]
:::[[/D-2e Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin laiklik ilkesine aykırı diğer eylemleri|e- Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin laiklik ilkesine aykırı diğer eylemleri]]
:::[[/D-2f Adalet ve Kalkınma Partili yerel yöneticiler ile partinin il ilçe ve belde teşkilatı yöneticileri|f- Adalet ve Kalkınma Partili yerel yöneticiler ile partinin il, ilçe ve belde teşkilatı yöneticilerinin laik devlet ilkesine aykırı eylem ve demeçleri]]
:::[[/D-2g Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin laiklik ilkesine aykırı diğer eylemleri|g- Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin laiklik ilkesine aykırı diğer eylemleri]]
:::[[/D-2ı Kapatma yaptırımına konu eylemler ve siyasi partiye isnat edilebilirliği|i- Kapatma yaptırımına konu eylemler ve siyasi partiye isnat edilebilirliği]]
::[[/D-3 İç Hukuk ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Siyasi Parti Kapatma Davalarında Esas Aldığı Ölçütler|D-3 İç Hukuk ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Siyasi Parti Kapatma Davalarında Esas Aldığı Ölçütler de Nazara Alınarak Eylemlerin Değerlendirilmesi]]
::[[/D-4 Eylemlerin zorlayıcı sosyal gereksinim de gözetilerek hukuksal yönden irdelenmesi|D-4 Eylemlerin zorlayıcı sosyal gereksinim de gözetilerek hukuksal yönden irdelenmesi]]
:::[[/D-4a Yaptırım yasayla öngörülmüştür|a Yaptırım yasayla öngörülmüştür]]
::D-4a Kapatma yaptırımı demokratik toplum gereklerine uygundur
:::[[/D-4b Kapatma yaptırımı yasal bir amaca dayanmaktadır|b Kapatma yaptırımı yasal bir amaca dayanmaktadır]]
::D-4b Eylemlerin isnat edilebilirliği
:::[[/D-4a4c Kapatma yaptırımı demokratik toplum gereklerine uygundur|c- Kapatma yaptırımı demokratik toplum gereklerine uygundur]]
::D-4c Eylemlerdeki “yöntemin” hukuksal yönden irdelenmesi
:::[[/D-4b4d Eylemlerin isnat edilebilirliği|d- Eylemlerin isnat edilebilirliği]]
::D-4d Kapatma yaptırımının zamanlama açısından gerekliliği
:::[[/D-4e Eylemlerdeki yöntemin hukuksal yönden irdelenmesi|e- Eylemlerdeki yöntemin hukuksal yönden irdelenmesi]]
::D-4e Kapatma yaptırımının orantısallığı
:::[[/D-4d4f Kapatma yaptırımının zamanlama açısından gerekliliği|f- Kapatma yaptırımının zamanlama açısından gerekliliği]]
::D-4f Eylemleriyle siyasi partinin kapatılmasına neden olan (kurucu dahil) üyeleri
:::[[/D-4e4g Kapatma yaptırımının orantısallığı|g- Kapatma yaptırımının orantısallığı]]
:::[[/D-4f Eylemleriyle siyasi partinin kapatılmasına neden olan (kurucu dahil) üyeleri|f- Eylemleriyle siyasi partinin kapatılmasına neden olan (kurucu dahil) üyeleri]]
:[[/E-Sonuç|E-Sonuç]]
<br />
418

değişiklik