"Adalet ve Kalkınma Partisinin Temelli Kapatılması İstemine İlişkin Savcılık İddianamesi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
::[[/D-1 Adalet ve Kalkınma Partisi|D-1 Adalet ve Kalkınma Partisi]]
::[[/D-2 Adalet ve Kalkınma Partisinin davaya konu eylemleri|D-2 Adalet ve Kalkınma Partisinin davaya konu eylemleri]]
::[[/D-32a Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın laik devlet ilkesine aykırı|D-32a Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın laik devlet ilkesine aykırı eylem ve demeçleri]]
::D-2b Dışişleri Bakanı Abdullah Gül\’ün laik devlet ilkesine aykırı eylem ve demeçleri
::D-2c Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik\’in laik devlet ilkesine aykırı eylem ve demeçleri
::D-2d Diğer Milletvekillerinin Laikliğe Aykırı Eylem ve Demeçleri
::D-2e Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin laiklik ilkesine aykırı diğer eylemleri
::D-2f Adalet ve Kalkınma Partili yerel yöneticiler ile partinin il, ilçe ve belde teşkilatı yöneticilerinin laik devlet ilkesine aykırı eylem ve demeçleri
::D-2g Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin laiklik ilkesine aykırı diğer eylemleri
::D-2ı Kapatma yaptırımına konu eylemler ve siyasi partiye isnat edilebilirliği
::D-3 İç Hukuk ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Siyasi Parti Kapatma Davalarında Esas Aldığı Ölçütler de Nazara Alınarak Eylemlerin Değerlendirilmesi
::D-4 Eylemlerin zorlayıcı sosyal gereksinim de gözetilerek hukuksal yönden irdelenmesi
::D-4a Kapatma yaptırımı demokratik toplum gereklerine uygundur
::D-4b Eylemlerin isnat edilebilirliği
::D-4c Eylemlerdeki “yöntemin” hukuksal yönden irdelenmesi
::D-4d Kapatma yaptırımının zamanlama açısından gerekliliği
::D-4e Kapatma yaptırımının orantısallığı
::D-4f Eylemleriyle siyasi partinin kapatılmasına neden olan (kurucu dahil) üyeleri
:[[/E-Sonuç|E-Sonuç]]
<br />
418

değişiklik