"Adalet ve Kalkınma Partisinin Temelli Kapatılması İstemine İlişkin Savcılık İddianamesi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
::[[/B-4 Siyasi parti kapatma nedenleri - Siyasi parti kapatma davalarının ve kapatma yaptırımının hukuksal niteliği|B-4 Siyasi parti kapatma davalarının ve kapatma yaptırımının hukuksal niteliği]]
:C-Laikliğe aykırı eylemlerin odağı olmak durumunda siyasi parti kapatma nedenlerinin irdelenmesi
::[[/C-1 Laikliğe aykırı eylemlerin odağı olmak durumunda siyasi parti kapatma nedenlerinin irdelenmesi - Kapatma nedeninin hukuksal yönden irdelenmesi|C-1 Kapatma nedeninin hukuksal yönden irdelenmesi]]
::[[/C-2 Laikliğe aykırı eylemlerin odağı olmak durumunda siyasi parti kapatma nedenlerinin irdelenmesi - Kapatma yaptırımına konu eylemler ve siyasi partiye isnat edilebilirliği|C-2 Kapatma yaptırımına konu eylemler ve siyasi partiye isnat edilebilirliği]]
:D-Davalı siyasi parti hakkındaki istemin irdelenmesi
::[[/D-1 Davalı siyasi parti hakkındaki istemin irdelenmesi - Adalet ve Kalkınma Partisi|D-1 Adalet ve Kalkınma Partisi]]
::[[/D-2 Davalı siyasi parti hakkındaki istemin irdelenmesi - Adalet ve Kalkınma Partisinin davaya konu eylemleri|D-2 Adalet ve Kalkınma Partisinin davaya konu eylemleri]]
::[[/D-3 Davalı siyasi parti hakkındaki istemin irdelenmesi - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın laik devlet ilkesine aykırı eylem ve demeçleri|D-3 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın laik devlet ilkesine aykırı eylem ve demeçleri]]
:[[/E-Sonuç|E-Sonuç]]
<br />
418

değişiklik