"Adalet ve Kalkınma Partisinin Temelli Kapatılması İstemine İlişkin Savcılık İddianamesi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
::[[/B-2 Siyasi parti kapatma nedenleri - İç hukuk yönünden|B-2 İç hukuk yönünden]]
::[[/B-3 Siyasi parti kapatma nedenleri - Anayasa'nın 90 maddesi çerçevesi|B-3 Anayasa'nın 90 maddesi çerçevesinde siyasi partiler hakkındaki kapatma yaptırımında uluslararası sözleşmelerin gözetilmesi]]
::[[//B-4 Siyasi parti kapatma nedenleri - Siyasi parti kapatma davalarının ve kapatma yaptırımının hukuksal niteliği|B-4 Siyasi parti kapatma davalarının ve kapatma yaptırımının hukuksal niteliği]]
:C-Laikliğe aykırı eylemlerin odağı olmak durumunda siyasi parti kapatma nedenlerinin irdelenmesi
::[[C-1 Laikliğe aykırı eylemlerin odağı olmak durumunda siyasi parti kapatma nedenlerinin irdelenmesi - Kapatma nedeninin hukuksal yönden irdelenmesi|C-1 Kapatma nedeninin hukuksal yönden irdelenmesi]]
418

değişiklik