"Adalet ve Kalkınma Partisinin Temelli Kapatılması İstemine İlişkin Savcılık İddianamesi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
<br />
:[[/A-Giriş|A-Giriş]]
:[[/B-Siyasi parti kapatma nedenleri|B-Siyasi parti kapatma nedenleri]]
::[[/B-1 Siyasi parti kapatma nedenleri - Uluslararası hukuk yönünden|B-1 Uluslararası hukuk yönünden]]
::[[/B-2 Siyasi parti kapatma nedenleri - İç hukuk yönünden|B-2 İç hukuk yönünden]]
::[[/B-3 Siyasi parti kapatma nedenleri - Anayasa'nın 90 maddesi çerçevesi|B-3 Anayasa'nın 90 maddesi çerçevesinde siyasi partiler hakkındaki kapatma yaptırımında uluslararası sözleşmelerin gözetilmesi]]
::[[//B-4 Siyasi parti kapatma nedenleri - Siyasi parti kapatma davalarının ve kapatma yaptırımının hukuksal niteliği|B-4 Siyasi parti kapatma davalarının ve kapatma yaptırımının hukuksal niteliği]]
:[[/C-Laikliğe aykırı eylemlerin odağı olmak durumunda siyasi parti kapatma nedenlerinin irdelenmesi|C-Laikliğe aykırı eylemlerin odağı olmak durumunda siyasi parti kapatma nedenlerinin irdelenmesi]]
::[[/DC-Davalı1 Laikliğe aykırı eylemlerin odağı olmak durumunda siyasi parti hakkındakikapatma isteminnedenlerinin irdelenmesi - Kapatma nedeninin hukuksal yönden irdelenmesi|DC-Davalı1 siyasiKapatma partinedeninin hakkındakihukuksal isteminyönden irdelenmesi]]
::[[C-2 Laikliğe aykırı eylemlerin odağı olmak durumunda siyasi parti kapatma nedenlerinin irdelenmesi - Kapatma yaptırımına konu eylemler ve siyasi partiye isnat edilebilirliği|C-2 Kapatma yaptırımına konu eylemler ve siyasi partiye isnat edilebilirliği]]
:D-Davalı siyasi parti hakkındaki istemin irdelenmesi
::[[D-1 Davalı siyasi parti hakkındaki istemin irdelenmesi - Adalet ve Kalkınma Partisi|D-1 Adalet ve Kalkınma Partisi]]
::[[D-2 Davalı siyasi parti hakkındaki istemin irdelenmesi - Adalet ve Kalkınma Partisinin davaya konu eylemleri|D-2 Adalet ve Kalkınma Partisinin davaya konu eylemleri]]
::[[D-3 Davalı siyasi parti hakkındaki istemin irdelenmesi - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın laik devlet ilkesine aykırı eylem ve demeçleri|D-3 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın laik devlet ilkesine aykırı eylem ve demeçleri]]
:[[/E-Sonuç|E-Sonuç]]
<br />
418

değişiklik