Çift Candarma Geliyor

(Çift candarma geliyor sayfasından yönlendirildi)
Çift candarma geliyor (loy)
Kaymakam konağından
Fiske vursam (loy) kan damlar
Gırmızı yanağından
Haydi malım, haydi canım
Şinanay aslan yarim
Zeytin yaprağı yeşil (ley)
Altında gayfe bişür
Benden sana yar olmaz (ley)
Get aklın başan devşir
Haydi malım, haydi canım
Şinanay aslan yarim