Çıktım Seyreyledim Niğde'yi Bor'u

Çıktım seyreyledim Niğde'yi Bor'u

Acep gezsem mavi donlum var m'ola

Güzeller durağı Tokat, Engürü

Acep gezsem mavi donlum var m'ola


Hey geri de deli gönül hey geri

Adana, İlbeyli, Göksun, Tekir'i

Otuz iki sancak, Diyarbekir'i

Acep gezsem mavi donlum var m'ola


Heşiri de deli gönül heşiri

Deryada dönüyor kıral yesiri

Halep, Trablus, koca Mısır'ı

Acep gezsem mavi donlum var m'ola


Yeşil ördek yayılıyor çimende

Mehdi günü doğar ahir zamanda

Kürt'te, Hindistan'da, Çin'de, Yemen'de

Acep gezsem mavi donlum var m'ola


Yeşil ördek sulanıyor gölekte

Altın küpe şavk veriyor kulakta

Cennet-i alada, huri, melekte

Acep gezsem mavi donlum var m'ola


Mecliste içerler demi kanyadan

Guzel seven murad alır dünyadan

Kayseri'den, Karaman'dan, Konya'dan

Acep gezsem mavi donlum var m'ola


Hacı Bektaş Veli şeyhlerin piri

Konya'da yoklayın Molla Hünkar'ı

İçel'den, Antep'den, Gürün'den beri

Acep gezsem mavi donlum var m'ola


Mardin'den de Karac'oğlan Mardin'den

Çeken bilir ayrılığın derdinden

Koçhisar'dan, Hasan Dağın ardından

Acep gezsem mavi donlum var m'ola