Çıkıp Yücesine Seyran Eyledim

Çıkıp yücesine seyran eyledim

Gördüm ak kuğulu göller perişan

Bir firkat geldi de durdum ağladım

Öpüp kokladığım güller perişan


Hayal hayal oldu karşımda dağlar

Eşinden ayrılan ah çeker ağlar

Dökülmüş yapraklar bozulmuş bağlar

Bülbülün konduğu dallar perişan


Yıkılmış dilberin mamur illeri

Susmuş bülbüllerin her dem dilleri

Dağılmış sümbülü solmuş gülleri

Yüzüne dökülmüş teller perişan


Karac'oğlan der ki top avlamadım

Arap ata binip boyalatamadım

Küstürdüm dilberi hoylatamadım

Dilberi küstüren diller perişan