"Ermenilerin işine yarayacak toprağı verelim"

Şehrimizdeki partilerin kararları Mustafa Kemal'e bildirildi

AFYONKARAHİSAR

Onikinci Kolordu Kumandanı Selâhattin Bey, İstanbul'daki çeşitli partilerin Ermeni meselesi ile alâkalı olarak Amerikan Tahkik Komisyonuna verdikleri muhtırayı temin etmiş ve bunu acele Erzurum'a Mustafa Kemal Paşa'ya telgrafla bildirmiştir.

Bu telgrafta belirtildiğine göre, partilerin, Amerikan Komisyonuna verilmek üzere aldıkları kararlar şunlardır:

"1 - Ermenistan için, Türkiye'nin Doğu sınırı üzerinde Ermenilerin işine yarayacak bir toprak parçasını vermeyi, Doğu illerindeki Türklerin ve orada işbaşında bulunan büyüklerin, gelecekteki rahatlıklarını ve özgür gelişmelerini düşünerek kabul edebilecekleri kanısında olduklarını;

Yalnız bu kanılarını, oradaki Kürtlerle işbirliği yapmış olmaları ve Kürtlerin de Ermenilere toprak vermek düşüncesini hiç benimsemeyeceklerini bildikleri için açığa vurmak istemediklerini; açığa vursalar bile oradaki Türk çoğunluğunun aşağıdaki koşullara uyulması konusunda kendilerine sağlam söz verilmedikçe bu düşüncede Kürtlerden ayrılmayacaklarını sandıklarını belirtmişlerdir.

2 - Boşaltılacak topraklardan çıkarılacak olan Türk ve Kürtlerin yeni gönderilecekleri topraklarda hemen yerleştirilmesi ve hemen yeni topraklarından yararlanmalarını sağlamak için Amerika'nın yardım etmesi,

3 - O bölgede ve özellikle Erzincan ve Sivas arasında yoğun olarak bulunan Ermenilerin de yeni Ermenistan sınırları içerisine gönderilmelerinin sağlanması,

4 - Ermenistan hesabına yapılacağını kestirdiğimiz toprak verme işi, bağımsız bir Ermenistan adına değil, ancak büyük ve uygar bir devletin mandası altında gelişecek yeni bir devlet adına olacaktır.